Tổ chức kế toán bán hàng và kết quẳ bán hàng ở công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ cát thành

67 6 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:38

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TẠI CƠ SỞ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NHẬN XÉT ĐIỂM SỐ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI CẢM ƠN Trong thời học trường ESTIH qua đợt thực tập vừa qua em hoàn thành "Báo cáo thực tập", thực hành lý thuyết nhà trường đồng thời học hỏi nhiều kiến thức kinh nghiệm hữu ích giúp đỡ tận tình giáo viên trường ESTIH, bác anh chị Công ty TNHH thương mại phát triển công nghệ Cát Thành Em xin chân thành cảm ơn: - Giáo viên hướng dẫn: cô Thiên Hương - Thầy giáo chủ nhiệm Phạm Đức Long - Cán hướng dẫn sở: chị Cao Thị Tâm Đã tạo điều kiện để em hoàn thành tốt cơng việc Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Hơn hết, bán hàng xác định kết bán hàng vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp thương mại, đặc biệt điều kiện mà nước ta chuyển sang giai đoạn mới: xoá bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp để chuyển sang nèn kinh tế mở vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước pháp luật Sự chuyển đổi ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động kinh tế hoạt động khác xã hội Vì chế doanh nghiệp bình đẳng cạnh tranh khuôn khổ pháp luật Bán hàng giai đoạn cuối giai đoạn tái sản xuất khâu định trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thực tốt công tác bán hàng tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống người lao động, sở để doanh nghiệp tồn phát triển ngày vững kinh tế thị trường sôi động liệt Vậy để đứng vững thị trường doanh nghiệp phải tổ chức tốt cơng tác bán hàng, xác định kết quả, có chiến lược tiêu thụ thích hợp nhằm đảm bảo thu hiệu cao kinh doanh có lãi Xuất phát từ tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại nói chung cơng ty TNHH thương mại phát triển công nghệ Cát Thành nói riêng với kiến thức học tập ghế nhà trường, với giúp đỡ ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn tài vụ công ty hướng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Đức Long giáo Thiên Hương Em xin mạnh dạn chọn sâu vào nghiên cứu đề tài: "Tổ chức kế toán bán hàng kết quẳ bán hàng công ty TNHH thương mại phát triển công nghệ Cát Thành" Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung báo cáo gồm chương: Chương I: Các vấn đề chung Chương II: Thực tế cơng tác kế tốn thành phẩm, bán hàng xác định kết bán hàng đơn vị Chương III: Nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG KẾT QUẢ KINH DOANH I KHÁI NIỆM THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG Khái niệm thành phẩm phân biệt thành phẩm với sản phẩm 1.1 Khái niệm thành phẩm Là sản phẩm kết thúc giai đoạn chế biến cuối quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm doanh nghiệp (ngồi bao gồm sản phẩm th ngồi gia cơng hồn thành) qua kiểm tra kỹ thuật xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định nhập kho trực tiếp giao cho khách hàng 1.2 Phân biệt thành phẩm sản phẩm - Thành phẩm kết cuối trình sản xuất, giá trị giá trị sản xuất thành phẩm 1.3 Khái niệm bán hàng Bán hàng giai đoạn cuối giai đoạn tái sản xuất, thực tốt công tác bán hàng tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí thực nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống người lao động 1.4 Quá trình bán hàng Là trình chuyển nhượng giá trị sử dụng sản phẩm hàng hoá nhận tiền người mua nhằm thực mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh Thực chất trình bán hàng trình trao đổi quyền sở hữu tạo chuyển hoá từ hình thái vật chất sang hình thái giá trị Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Quá trình bán hàng hoàn thành thực sang hai giai đoạn sau: + Bên bán hàng giao hàng cho bên mua + Bên mua hàng trả tiền chấp nhẩn trả tiền Hai công việc diễn đồng thời trường hợp giao hàng trực tiếp Tuy nhiên, có nhiều phương thức bán hàng nên việc giao hàng nhận tiền tách rời tuỳ theo phương thức 1.5 Ý nghĩa công tác bán hàng - Bán hàng khơng có ý nghĩa trì thúc đẩy sản xuất mà điều kiện qua trọng để doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm hiệu vốn kinh doanh - Bán hàng giai đoạn cuối trình tuần hồn vốn hội để sản xuất xác định kết bán hàng - Với doanh nghiệp bán hàng có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ có lãi Xác định xác doanh thu bán hàng sở để đánh giá tiêu kinh tế tài chính, trình độ hoạt động đơn vị thực nghĩa vụ Nhà nước - Quá trình bán hàng ảnh hưởng đến quan hệ cân đối ngành, doanh nghiệp với tác động đến hoạt động quan hệ cung cầu thị trường Công tác bán hàng doanh nghiệp mà tổ chức tốt, thông suốt tác động đến hoạt động mua hàng, sản xuất, dự trữ tạo điều kiện thúc đẩy q trình kinh doanh có lãi doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý đời sống cán công nhân viên doanh nghiệp Được coi kinh doanh có hiệu có tích luỹ tồn chi phí bỏ q trình kinh doanh bù đắp lại thu nhập bán hàng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bán hàng điều kiện vô quan trọng để doanh nghiệp đứng vững thị trường Do công tác bán hàng khâu mua hàng cần phải nắm bắt, theo dõi chặt chẽ, thường xuyên trình bán hàng từ khâu mua hàng, dự trữ bán hàng, toán thu nộp kịp thời đảm bảo xác định kinh phí kinh doanh trách nhiệm tượng lãi lỗ, thật giả II CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ GỐC CỦA THÀNH PHẨM Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm Giá gốc thành phẩm nhập kho 2.1 Doanh nghiệp sản xuất Giá thực tế thành phẩm nhập kho phận sản xuất phụ đơn vị sản xuất phải đánh giá theo giá thành sản xuất thực tế, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung 2.2 Thuê chế biến Giá thành thực tế tồn chi phí có liên quan đến cơng việc gia công, chế biến Giá gốc thành phẩm xuất kho Do thành phẩm doanh nghiệp nhập kho từ đợt nhập có giá thành sản xuất thực tế khác nên việc xác định trị giá vốn thành phẩm xuất kho áp dụng theo cách sau:  Phương pháp tính giá đích danh: theo phương pháp này, trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho tính vào số lượng giá thực tế lơ hàng xuất đó: phương pháp áp dụng doanh nghiệp có loại mặt hàng mặt hàng ổn định nhân diện Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Phương pháp bình quân gia quyền: theo phương pháp này, trị giá số hàng xuất kho tính giá trị trung bình số thành phẩm tồn kho điều kiện giá trị thành phẩm nhập kho kỳ Giá trị trung bình tính theo thời kỳ sau lần nhập tuỳ thuộc vào tình hình doanh nghiệp  Phương pháp nhập trước, xuất trước: phương pháp áp dụng dựa giả định số thành phẩm nhập kho trước xuất trước số thành phẩm lại cuối kỳ số thành phẩm nhập kho gần thời điểm cuối kỳ Theo phương pháp trị giá vốn thành phẩm xuất kho tính theo giá số thành phẩm nhập kho điều kiện gần điều kiện  Phương pháp nhập sau, xuất trước: phương pháp áp dụng dựa giả định số thành phẩm nhập kho sau xuất trước số thành phẩm lại cuối kỳ nhập kho trước Theo phương pháp giá trị hàng xuất kho tính theo giá số thành phẩm nhập kho sau III KHÁI NIỆM DOANH THU BÁN HÀNG, CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU BÁN HÀNG, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH DOANH THU BÁN HÀNG KẾT QUẢ BÁN HÀNG Khái niệm doanh thu điều kiện ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng: tổng giá trị thực tế việc bán hàng, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng Doanh thu xác định trường hợp cụ thể sau:  Đối với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng phản ánh theo giá bán chưa có thuế GTGT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Đối với sản phẩm hàng hố, dịch vụ khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT chịu thuế theo phương pháp trực tiếp doanh thu bán hàng phản ánh theo tổng giá toán bao gồm giá chưa có thuế GTGT Doanh thu từ gia cơng vật tư, hàng hố bao gồm số tiền cơng thực tế hưởng Các loại làm giảm doanh thu bán hàng doanh nghiệp, phần doanh thu bán hàng lại sai trừ khoản giảm trừ gọi doanh thu Nguyên tắc xác định kết kinh doanh Theo quy định chế độ kế toán hành nguyên tắc xác định kết kinh doanh loại hoạt động sau: - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Là số chênh lệch doanh thu bán hàng với giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - Kết hoạt động tài chính: Là số chênh lệch doanh thu hoạt động tài với chi hoạt động tài - Kết hoạt động bất thường: Là số chênh lệch doanh thu bất thường với chi phí bất thường Kết kinh doanh doanh nghiệp cần tổ chức phân biệt xác định riêng cho loại hoạt động, chí cho ngành hàng, loại sản phẩm, lao vụ IV CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Các phương thức bán 1.1 Các phương thức bán hàng trực tiếp Đây phương thức mà hàng giao trực tiếp cho người mua kho (Hoặc trực tiếp phân xưởng không qua kho) doanh nghiệp Số hàng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) + Số tiền quy đổi: - Mục đích: xác định khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý thực tế xuất quỹ để làm xuất quỹ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi quỹ kế toán ghi sổ kế toán - Phương pháp trách nhiệm ghi: - Nội dung cách lập phiếu chi tương ứng phiếu thu, khác phiếu chi phải kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị xem xét ký duyệt trước xuất quỹ - Phiếu chi lập thành liên (hoặc liên trường hợp Tổng công ty, công ty chi tiền cho đơn vị cấp dưới) (đặt giấy than viết lần) sau có đủ chữ ký người lập phiếu, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị, thủ quỹ xuất quỹ Sau nhận đủ số tiền người nhận phải ghi rõ số tiền nhận chữ, ký tên ghi rõ họ tên Sau xuất quỹ, thủ quỹ phải ký tên ghi rõ họ tên vào phiếu chi Liên thứ lưu nơi lập phiếu Liên thứ hai, thủ quỹ dùng để ghi vào sổ quỹ sau chuyển cho kế tốn với chứng từ gốc để vào sổ kế toán Liên thứ (nếu có) giao cho người nhận tiền để làm chứng từ gốc lập phiếu thu nhập quỹ đơn vị nhận tiền Chú ý: Nếu chi ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý phải ghi rõ tỉ giá, đơn giá thời điểm xuất quỹ để tính tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đơn vị: MS PHIẾU XUẤT KHO Ngày 10 tháng năm 2006 Số: Mẫu số: 02-VT QĐ số: 1141TC/QĐ/CĐKT Nợ: Ngày tháng năm 1996 Có: $ Bộ tài Họ tên người nhận hàng: A.Sinh Địa (bộ phận) Cục đường Việt Nam Lý xuất kho: xuất bán Xuất kho: Cát Thành Số Tên, nhãn hiệu, quy cách Mã Đơn Số lượng TT phẩm chất vật tư (sản số vị Yêu Đơn giá Thành Thực tiền phẩm, hàng hố) tính cầu xuất Switch 16 port C 01 55$ 55$ Walplate port C 10 5,5$ 55$ Cộng 110$ Xuất, ngày tháng năm 200 Phụ trách phận sử Phụ trách cung ứng Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn dụng tiêu vị (Ký, họ tên) (Ký, họ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) tên) (Ký, họ tên) - Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư, sản phẩm, hàng hoá di chuyển từ kho đến kho khác nội đơn vị đến đơn vị nhận hàng ký gửi, hàng đại lý, gia công chế biến để thủ kho ghi vào thẻ kho, kế toán ghi sổ chi tiết, làm chứng từ vận chuyển đường - Phương pháp trách nhiệm ghi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội phải ghi rõ: + Tên địa đơn vị có vật tư, sản phẩm, hàng hố chuyển vào góc bên trái + Số, ngày, tháng, năm lập phiếu + Họ tên người vận chuyển (nếu người ngồi đơn vị phải ghi thêm địa người vận chuyển) hợp đồng vận chuyển số ngày tháng năm 200 +Tên ký hiệu phương tiện vận chuyển + Tên, địa kho xuất hàng kho nhận hàng - Cột A,B,C,D: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách, đơn tính mã số loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá, chuyển Cột 1: Thủ kho xuất hàng ghi số thực xuất thứ hàng Cột 2: Thủ kho nhập ghi số thực nhập thứ hàng Cột 3,4: kế toán đơn vị có vật tư, sản phẩm, hàng hố chuyển ghi đơn giá tính thành tiền Dòng cộng: Ghi tổng số tiền số lượng vật tư, sản phẩm, hàng hố xuất kho chuyển theo số liệu tính toán kế toán Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội (vật tư, sản phẩm, hàng hố) phòng cung ứng lập thành liên (đối với trường hợp di chuyển vật tư nội kho đơn vị) liên (đối với trường hợp di chuyển vật tư, sản phẩm, hàng hoá đến đơn vị nhận gia công chế biến) Sau xuất kho, thủ quỹ ghi ngày , tháng, năm xuất kho ký vào liên phiếu (ghi rõ họ tên) giao cho người vận chuyển mang theo hàng vận chuyển đường Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thủ kho nhập, sau nhập xong ghi số thực nhập vào cột 2, ngày, tháng, năm nhập người vận chuyển ký vào liên phiếu Thủ kho nhập giữ liên (đối với kho nội đơn vị) để ghi thẻ kho chuyển cho phòng cung tiêu liên (đối với kho đơn vị) để ghi thẻ kho chuyển cho phòng kế tốn ghi sổ Liên liên (đối với trường hợp lập liên) chuyển cho thủ kho xuất để ghi thẻ kho liên chuyển cho phòng cung tiêu Trường hợp di chuyển vật tư, sản phẩm, hàng hoá kho đơn vị phạm vi rộng (trong, tỉnh) đến đơn vị nhập kho gia cơng chế biến phiếu có chữ kí thủ trưởng đơn vị, đóng dấu đơn vị đính kèm theo định chuyển kho Phiếu xuất vật tư theo hạn mục - Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư xuất kho trường hợp lập phiếu xuất lần theo định mức Làm hạch tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kiểm tra việc sử dụng vật tư theo định mức - Phương pháp trách nhiệm ghi Phiếu dùng cho loại vật tư hay nhiều loại vật tư Phiếu áp dụng với xí nghiệp sản xuất ổn định lập định mức sử dụng vật tư Hạn mức duyệt tháng (cột 1) số lượng vật tư duyệt sở khối lượng sản phẩm sản xuất tháng theo kế hoạch định mức tiêu hao vật tư cho đơn vị sản phẩm = x Số lượng thực xuất tháng thủ kho ghi vào hạn mức duyệt theo yêu cầu sử dụng lần số lượng thực xuất lần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phụ trách phận quản lý vật tư vào tiêu kế hoạch sản xuất tháng định mức vật tư cho đơn vị sản phẩm (hoặc khối lượng công việc) để xác định hạn mức duyệt tháng cho phận sử dụng Phiếu lập thành liên giao liên cho phận dân số Khi lĩnh lần đầu, phận sử dụng mang liên đến kho, người nhận vật tư giữ liên giao cho thủ kho liên Thủ kho ghi số lượng thực xuất ngày xuất (cột 2,3,4) người nhận vật tư ký vào liên( ngày cuối lĩnh tương ứng) Lần lĩnh người nhận mang phiếu đến kho qua ký duyệt Cuối dù hạn mức hay hết thủ kho thu phiếu, cộng số thực xuất tháng (cột 5) để ghi thẻ kho ký tên vào phiếu (ghi rõ họ tên), sau ghi thẻ kho chuyển phòng kế hoạch liên, phòng ban kế tốn thống liên Trường hợp chưa hết tháng mà hạn mức duyệt lĩnh hết (do vượt kế hoạch sản xuất, vượt định mức sử dụng vật tư) đơn vị sử dụng vật tư muốn lĩnh thêm phải lập phiếu xuất vật tư phiếu xuất vật tư theo hạn mục mới, có kế hoạch xác nhận kỹ thuật xác nhận, thủ trưởng đơn vị duyệt làm thống liên III SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN KẾ TỐN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Việc chuyển đổi chế thị trường xu khách quan Trong điều kiện nay, cạnh tranh ngày trở lên gay gắt, doanh nghiệp thương mại phải phát triển mạnh để mở rộng quan hệ buôn bán, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng nhân dân, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, thực cầu nối sản xuất tiêu dùng Để đạt điều cần phải sử dụng đồng thời hàng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 loạt cơng cụ quản lý khác nhau, kế tốn coi cơng cụ đắc lực Là quan quản lý, Nhà nước đóng vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế, thành bại doanh nghiệp phải dựa nhiều vào công tác kế toán Thường nghiệp vụ kế toán phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hệ thống phương pháp khoa học kế tốn, chứng từ, TK, tính giá tổng hợp, cân đối biết thơng tin cách xác, đầy đủ, kịp thời tồn diện tình hình tài sản vận động tài sản quan tâm tình hình tài chính, triển vọng phát triển kinh doanh doanh nghiệp để có định đầu tư đắn thời kỳ Vì vậy, hồn thiện khơng ngừng đổi cơng tác kế tốn cho thích hợp với u cầu thiết hoạt động kinh doanh thương mại Hoàn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng hệ thống chứng từ ban đầu hoàn thiện nâng cao tính xác tạo điều kiện tốt cho việc kiểm tra kế toán Việc luân chuyển chứng từ hợp lý tạo điều kiện kịp thời tình hình nhập kho-xuất kho hàng hố kho Việc hồn thiện góp phần vào việc sử dụng tài khoản, phản ánh nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm tốn, phản ánh nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm tra kế tốn, đồng thời giúp cổ đông, bạn hàng, người quan tâm đến báo cáo tài doanh nghiệp hiểu rõ doanh nghiệp Hồn thiện q trình kế tốn giúp cho việc hồn thiện sổ sách kế tốn sử dụng Việc ghi chép, phản ánh tổng hợp chi tiết cho tháng, quý, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm tra xác định xác thời điểm tăng giảm hàng hoá tồn kho tình hình tốn khoản cơng nợ, đảm bảo kết cấu số gọn nhẹ, giảm bớt khối lượng công việc ghi chép ma đảm bảo cung cấp đầy đủ thơng tin kế tốn cho đối tượng sử dụng thông tin Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV U CẦU HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Để hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng tốt phải dựa vào yêu cầu sau: - Bảo đảm phù hợp với chế độ quản lý tài nguyên tắc, chuẩn mực kế tốn Nhà nước Bộ tài ban hành - Bảo đảm cơng tác kế tốn phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp khác sử dụng hệ thống kế tốn khác Do việc vận dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp phải phù hợp đáp ứng u cầu cung cấp thơng tin xác, kịp thời cho việc đưa định đắn nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho toàn doanh nghiệp - Bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, tức việc hạch tốn phải đảm bảo đáp ứng thơng tin phục vụ đối tượng quan tâm tới chi phí hạch tốn Tóm lại, bối cảnh kinh tế đất nước ta chuyển đổi sang chế thị trường có điều tiết Nhà nước, thị trường thị trường mở, hệ thống kế toán cũ phải chuyển sang kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG III NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN Trong tình hình kinh tế thị trường khơng doanh nghiệp tỏ lúng túng, làm ăn thua lỗ chí đến phá sản tự chủ tài chính, độc lập kinh doanh, tự tiêu thụ sản phẩm Nhìn nhận vấn đề trên, lãnh đạo cơng ty đưa nhiều giải pháp kinh tế có hiệu nhằm khắc phục khó khăn, hồ nhập kinh tế thị trường Với đặc trưng doanh nghiệp kinh doanh lấy phục vụ đán ứng theo yêu cầu khách hàng phương châm hàng đầu nên cơng ty TNHH có thị phần tương đối ổn định ngày phát triển bạn hàng, khách hàng xa gần tín nhiệm Bản thân công ty động việc tự huy động vốn kinh doanh, chủ động tìm bạn hàng cơng ty có thị trường tiêu thụ tương đối rộng Để có thành kinh tế điều kiện cạnh tranh gay gắt với đơn vị ngành khơng nói đến kết hợp, phối hợp chặt chẽ khâu sản xuất hàng hoá, phòng ban cơng ty Trong có đóng góp khơng nhỏ Phòng Tài chính-Kinh tế Với bố trí nay, cơng tác kế tốn nói chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng cơng tykết Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty giám sát chặt chẽ tồn tổng số tiền vốn, cung cấp thơng tin xác kịp thời phục vụ tốt công tác lãnh đạo Tuy nhiên, thực tế công tác bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty số hạn chế cần xem xét hoàn thiện ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG TY Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Công ty không ngừng củng cố, hồn thiện máy kế tốn phù hợp với yêu cầu quản lý kinh doanh công ty Mỗi kế tốn viên phân cơng phần kế tốn riêng, có kinh nghiệm, thực chế độ kế tốn quy định Hiện nay, cơng ty bước nghiên cứu thử nghiệm áp dụng tin học vào cơng tác kế tốn nhằm làm giảm bớt khối lượng công việc, nâng cao hiệu cơng tác kế tốn - Về tổ chức hệ thống sổ báo cáo kế tốn: việc lựa chọn hình thức tổ chức kế tốn hình thức nhật ký chung với hệ thống sổ VLT tổng hợp, sổ kế toán chi tiết hợp lý, đảm bảo yêu cầu hạch toán tổng hợp chi tiết phù hợp với khối lượng cơng việc kế tốn cơng ty, tổ chức cơng tác kế tốn giúp nhà quản lý cơng ty có nhìn sâu sắc tồn diện tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty Hệ thống kế tốn ln ln ghi chép đầy đủ, rõ ràng xác hợp lý, phương pháp k thị trường chi tiết thẻ song song, mang lại hiệu cao hạch tốn hàng hố Cơng ty sử dụng tài khoản kế toán bán hàng tương đối phù hợp với chế độ kế tốn Tuy vậy, cơng ty chưa mở chi tiết cho TK 632 cho mặt hàng nên không thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý giá vốn mặt hàng Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực đạt được, nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan công ty không tránh khỏi mặt chưa hoàn thiện thời gian tới cần phải tìm hiểu nguyên nhân đưa giải pháp khắc phục NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY - việc theo dõi tình hình tốn với khách hàng: quy mơ khoản phải thu kế tốn lớn mà việc toán khách hàng theo đòi, phải thường xuyên theo dõi phần tài sản q trình tốn Điều làm cho vốn kinh doanh công ty quay vòng chậm ngày bị Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chiếm dụng, ứ đọng vốn Mặt khác hoạt động cơng ty hoạt động thương mại, nên phần theo phương thức trả chậm Do khoản phải thu khách hàng công ty cao theo báo cáo công nợ cơng ty Thời điểm 31/12/2004 có tới 10% số nợ hạn toán Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, đảm bảo ổn định chủ động tình hình tài việc lập dự phòng phải thu khó đòi cần thiết thiết thực - Cần có sách khuyến khích, ưu đãi, động viên khâu thương mại với khách hàng mua hàng với số lượng lớn hay thực triết khấu toán cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn hay thực triết khấu toán cho khách hàng trả nợ nhanh Đây biện pháp áp dụng rộng rãi nhiều doanh nghiệp nhằm tăng doanh thu làm tăng lợi nhuận cho công ty Trên số điều mà em rút trình thực tập cơng ty, hi vọng điều giúp phần cho cơng ty hồn thiện Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KẾT LUẬN Kế tốn có vai trò quan trọng cơng tác quản lý kế tốn Đặc biệt điều kiện phát triển không ngừng kinh tế thơng tin kế tốn giữ vai trò quan trọng vậy, để đảm bảo thường xun nắm bắt thơng tin kế tốn nội doanh nghiệp cơng tác quản lý, nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn, điều quan trọng trước tiên phải tổ chức tốt công tác kế tốn Qua q trình thực tập Cơng ty TNHH Thương mại Phát triển Cát Thành em nhận thấy cơng tác tổ chức máy kế tốn doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh công ty thực đầy đủ, chế độ tài Nhà nước quy định Tuy nhiên tồn hạn chế, để kế tốn thực cơng ty khơng thể thiếu cơng ty nên tiếp tục hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán, đặc biệt tổ chức bán hàng xác định kết bán hàng Một lần em xin cám ơn thầy giáo chủ nhiệm Phạm Đức Long cô giáo Thiên Hương cô công ty TNHH thương mại phát triển công nghệ Cát Thành tận tình hướng dẫn em hồn thành viết Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tổ chức kế toán bán hàng kết quẳ bán hàng công ty TNHH thương mại phát triển công nghệ Cát Thành (61 trang) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG .6 KẾT QUẢ KINH DOANH I Khái niệm thành phẩm, bán hàng ý nghĩa công tác bán hàng Khái niệm thành phẩm phân biệt thành phẩm với sản phẩm 1.1 Khái niệm thành phẩm 1.2 Phân biệt thành phẩm sản phẩm 1.3 Khái niệm bán hàng 1.4 Quá trình bán hàng 1.5 Ý nghĩa công tác bán hàng II Các phương pháp xác định giá gốc thành phẩm Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm Giá gốc thành phẩm nhập kho 2.1 Doanh nghiệp sản xuất .8 2.2 Thuê chế biến Giá gốc thành phẩm xuất kho .8 III Khái niệm doanh thu bán hàng, khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng kết bán hàng Khái niệm doanh thu điều kiện ghi nhận doanh thu .9 Nguyên tắc xác định kết kinh doanh 10 IV Các phương thức bán phương thức toán 10 Các phương thức bán 10 1.1 Các phương thức bán hàng trực tiếp 10 1.2 Phương thức chuyển hàng chờ kết chuyển .10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3 Phương thức gửi bán đại lý, ký gửi: .11 1.4 Bán hàng trả góp .11 1.5 Bán hàng theo phương thức đặt hàng .11 1.6 Phương thức xuất sản phẩm trả lương, trả thưởng cho công nhân viên 11 1.7 Phương thức đổi hàng .12 Phương thức toán 12 V Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, bán hàng xác định kết kinh doanh 12 VI Chứng từ kế toán phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm .13 Chứng từ kế toán .13 Các phương pháp kế toán chi tiết .14 VII Kế toán tổng hợp thành phẩm .16 7.1 Tài khoản sử dụng: tài khoản 155 - thành phẩm 16 7.2 Trình tự kế tốn nghiệp vụ kế tốn chủ yếu 16 VIII - Kế toán tổng hợp trình bán hàng theo phương thức bán18 8.1 Tài khoản sử dụng: TK 157, TK 1632, TK 511, TK 521, TK 331, TK 532 18 8.2 Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp .18 8.2.2 Kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng bán, gửi đại lý, ký gửi 22 8.2.3 Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng chậm 23 IX Kế toán xác định kết bán hàng 26 9.1 Kế tốn chi phí bán hàng .26 9.1.1 Khái niệm: 26 9.2 Kết tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 26 9.2.1 Khái niệm: 26 9.2.2 Nội dung: .26 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 9.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 29 9.3.1 Khái niệm: 29 9.2 Nội dung 29 CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA ĐƠN VỊ 32 I Khái quát Công ty 32 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH 32 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 33 2.1 Sơ đồ máy Công ty 33 2.2 Chức nghiệp vụ phận cấu tổ chức quản lý .34 2.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 35 II Đặc điểm kinh doanh Công ty TNHH thương mại phát triển công nghệ Cát Thành 37 Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến q trình bán hàng doanh nghiệp 38 1.1 Thị trường bán hàng chủ yếu doanh nghiệp 38 1.2 Phương pháp tính thuế GTGT áp dụng doanh nghiệp .38 1.3 Các phương pháp bán hàng phương thức toán toán doanh nghiệp áp dụng 39 Kế tốn tổng hợp q trình bán hàng theo phương thức bán hàng 39 2.1 Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 41 2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh .41 III Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng .52 IV u cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại .53 CHƯƠNG III NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 55 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ưu điểm công ty .55 Nhược điểm công ty 56 KẾT LUẬN 58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ... cơng ty hướng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Đức Long cô giáo Thiên Hương Em xin mạnh dạn chọn sâu vào nghiên cứu đề tài: "Tổ chức kế tốn bán hàng kết quẳ bán hàng cơng ty TNHH thương mại phát triển. .. VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH I KHÁI NIỆM THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG Khái niệm thành phẩm phân biệt thành phẩm với sản phẩm 1.1 Khái niệm thành phẩm... kết bán hàng doanh nghiệp thương mại nói chung cơng ty TNHH thương mại phát triển công nghệ Cát Thành nói riêng với kiến thức học tập ghế nhà trường, với giúp đỡ ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và kết quẳ bán hàng ở công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ cát thành, Tổ chức kế toán bán hàng và kết quẳ bán hàng ở công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ cát thành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay