Kế toán tiêu thụ cà phê xuất khẩu tại tổng công ty cà phê việt nam

71 11 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:38

Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Những vấn đề lí luận chung Kế toán tiêu thụ doanh nghiệp kinh doanh xuất 1.1: Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ doanh nghiệp kinh doanh xuất 1.1.1: Vai trò xuất giai đoạn phát triển nước ta Xuất hoạt động hoạt động kinh tế đối ngoại Xuất hệ thống quan hệ mua bán thương mại có tổ chức bên lẫn bên nhằm bán sản phẩm nước cách đưa nước tiêu thụ để thu ngoại tệ Hoạt động kinh doanh xuất thường diễn phạm vi lớn quốc gia với nhau, môi trường kinh doanh xa lạ, doanh nghiệp phải thích ứng làm quen dần để hoat động có hiệu Xuất hàng hố nằm lĩnh vực phân phối lưu thông hàng hố q trình tái sản xuất mở rộng nhằm mục đích liên kết sản xuất với tiêu dùng nước với nước khác Nền sản xuất xã hội phát triển phụ thuộc nhiều vào hoạt động kinh doanh Xuất hàng hố nằm lĩnh vực phân phối lưu thơng hàng hố q trình tái sản xuất mở rộng nhằm mục đích liên kết sản xuất với tiêu dùng nước với nước khác Nền sản xuất xã hội phát triển phụ thuộc nhiều vào hoạt động kinh doanh Nước ta nước phát triển, sở vật chất kỷ thuật thấp kém, trình độ dân trí khơng đồng đều… Nên việc đẩy mạnh hoạt động xuất thu ngoại tệ để phát triển kinh tế quan trọng Đảng Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại dùa vào xuất hàng hố xuất hàng hố ngày khẳng định vị trí, vai trò quan trọng kinh tế Nước ta nước phát triển, sở vật chất kỷ thuật thấp kém, trình độ dân trí khơng đồng đều… Nên việc đẩy mạnh hoạt động xuất thu ngoại tệ để phát triển kinh tế quan trọng Đảng Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại dựa vào xuất hàng hố xuất hàng hố ngày khẳng định vị trí, vai trò quan trọng kinh tế Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp Việc thực thi tiến hành hoạt động xuất đem đến cho doanh nghiệp lợi Ých sau: Thứ nhất: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp có hội mở rộng thị trường, mở rộng quan hệ kinh doanh với bạn nước sở hai bên có lợi, tăng doanh thu lợi nhuận đồng thời phân tán chia sẻ rủi ro mát kinh doanh Thứ hai: Thông qua hoạt động xuất doanh nghiệp nước có hội tham gia cạnh tranh thị trường quốc tế từ học hỏi tiếp thu thêm kinh nghiệm phát triển trình độ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hố Mặt khác thơng qua hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp thu nguồn ngoại tệ lớn để nhập máy móc thiết bị… tái đầu tư nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Thứ ba: Hoạt động xuất giúp cho doanh nghiệp củng cố nâng cao kỷ quản lý chuyên môn, nâng cao trình độ đội ngò cán cơng nhân viên, đổi hồn thiện cơng tác quản trị kinh doanh, công tác nghiên cứu thị trường… Thứ tư: Hoạt động xuất tạo thêm nhiều công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động công ty 1.1.2: Sự cần thiết phải quản lý yêu cầu quản lý hoạt động xuất khẩu: Xuất việc bán hàng hố, dịch vụ nước ngồi sở hợp đồng ký kết, toán ngoại tệ Ngoài cũn cú số trường hợp xuất theo nghị định thư, hiệp định, xuất trừ nợ Nhà nước giao cho doanh nghiệp xuất thực Hàng hoá biểu hai mặt: Hiện vật Giá trị Hiện vật biểu cụ thể số lượng chất lượng Số lượng hàng hoá xác định đơn vị đo lường tấn, lớt, cũn chất lượng xác định tỷ lệ % tốt xấu mức độ phẩm cấp sản phẩm Giá trị hàng hóa giá mua nhập kho Do để quản lý chặt chẽ hàng hoá xuất cần phải quản lý vận động loại hàng hố q trình nhập, xuất, tồn kho theo tiêu số lượng, chất lượng giá trị Trong doanh nghiệp kinh doanh xuất việc quản lý hàng hoá xuất quan trọng tổn thất hàng hoá ảnh hưởng đến kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, đến hợp đồng xuất ký kết Từ làm ảnh Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp hưởng đến uy tín doanh nghiệp thị trường nước quốc tế, làm giảm nguồn thu cho thân doanh nghiệp ngân sách Nhà nước Quản lý số lượng phải thường xuyên theo dõi, giám sát phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn kho loại hàng hoá; kịp thời phát trường hợp hàng hoá bị tồn đọng lâu kho không tiêu thụ để có biện pháp giải kịp thời tránh ứ đọng vốn Đồng thời khơng nghừng cải tiến, hồn thiện chất lượng hàng hố để trì tăng sức cạnh tranh sản phẩm thị trường Việc xác định đánh giá đắn giá trị hàng hoá sở quan trọng để đánh giá, xác định kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp Hơn nữa, quản lý hoạt động xuất quản lý theo hợp đồng ký kết bên tham gia Do cần phải bám yêu cầu sau: Về khối lượng hàng hố xuất khẩu: Phải nắm xác số lượng loại hàng hoá tồn kho đầu kỳ, nhập kỳ, xuất tiêu thụ lượng dự trữ cần thiết Bộ phận quản lý hàng hoá phải thường xuyên đốc chiếu với thủ kho số lượng hàng hoá luân chuyển tồn kho Về giá vốn hàng hố xuất bán: Là tồn chi phí thực tế để mua hàng hố nhập kho Đó sở xác định giá xuất tính tốn hiệu sản xuất kinh doanh Về chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Là khoản chi phí có ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, khoản chi phí có tính chất cố định cần xây dựng định mức chi phí cho đơn vị sản phẩm, lập dự toán cho loại, thời kỳ, tiến hành phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho sản phẩm tiêu thụ Về giá bán doanh thu bán hàng: Giá bán hàng đảm bảo bù đắp chi phí, có lãi đồng thời phải khách hàng chấp nhận Việc xây dựng giá bán cần mềm dẻo, linh hoạt Ngoài vào giá mua, việc định giá khơng thể ly quan hệ cung cầu thị trường Do việc xác định giá bán phải tiến hành sau xem xét, nghiên cứu kỹ thị trường, tránh trường hợp giá lên xuống thất thường gây uy tín sản phẩm thị trường Trong trường hợp định sử dụng giá bán ưu đãi để Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp tăng nhanh khối lượng tiêu thụ, tránh tình trạng ứ đọng hàng Vì phận quản lý tiêu thụ cần cung cấp xác kịp thời thơng tin giá để nhà quản lý đưa định Về phương thức toán, thời hạn toán đồng tiền sử dụng toán: Tuỳ thuộc vào khách hàng mà thoả thuận loại ngoại tệ sử dụng toán, toán theo phương thức nào, qua ngân hàng nào, tời gian bao lõu… Việc áp dụng toán nhanh điều kiện để doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ toán, thu hồi vốn để trang trải chi phí, đáp ứng nhu cầu vốn cho tái sản xuất Muốn phận quản lý khách hàng phải nắm rõ đối tác khả tốn họ Về việc thực nghĩa vụ ngân sách Nhà nước phải xác định đủ Về thuế liên quan đến thuế bán hàng thường thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt ( Nếu có) Vì phải xác định đắn doanh thu bán hàng khoản thu nhập…làm sở xác định số thuế phải nép Như vậy, việc quản lý hoạt động xuất có vị trí quan trọng Nó khơng có ý nghĩa sống tồn phát triển doanh nghiệp mà nú cũn khẳng định vị trí quốc gia thị trường quốc tế 1.1.3: Khái quát hoạt động xuất khẩu: 1.1.3.1: Các phương thức xuất hàng hoá: Khi tiến hành kinh doanh xuất khẩu, doanh nghiệp phải nghiên cứu đánh giá ưu nhược điểm hình thức kinh doanh xuất đưa định xác để lùa chọn hình thức kinh doanh phù hợp mơi trường khả a: Xuất trực tiếp: Doanh nghiệp có giấy phép xuất Nhà nước, trực tiếp xuất sản phẩm nước ngồi thơng qua đơn vị trung gian Doanh nghiệp trực tiếp ký kết hợp đồng xuất khẩu, tổ chức sản xuất, giao hàng tổ chức nguồn hàng, bao bì vận chuyển, tốn tiền hàng Ưu điểm: Do doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, thâm nhập thị trường trực tiếp đàm phán với khách hàng nước ngồi nên dễ nắm bắt thơng tin nhu cầu khách hàng Từ đó, doanh nghiệp có định nhanh chóng, Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp xác giá cả, thời hạn giao hàng… Tăng tính cạnh tranh sản phẩm, giảm chi phí gián tiếp Nhược điểm: Khó khăn cho doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh xuất nhập điều kiện vốn sản xuất hạn chế nờn khú chủ động việc tìm kiếm nguồn hàng, khả tận dụng thời thấp, kinh nghiệm cũn Ýt b Xuất uỷ thác b Xuất uỷ thác Doanh nghiệp phải ký hợp đồng uỷ thác cho doanh nghiệp có chức xuất thay mặt làm thủ tục cần thiết để xuất hàng hố, doanh nghiệp hưởng phần trăm chi phí uỷ thác theo giá trị hàng xuất trực tiếp đứng chịu trách nhiệm tồn cơng việc thoó thuận hợp đồng uỷ thác xuất Ưu điểm: Người đứng xuất chịu rủi ro thấp trách nhiệm Ýt, phù hợp với doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh xuất nhập Nhược điểm: Doanh nghiệp xuất uỷ thác không chủ động kinh doanh nên hiệu kinh tế thấp, thị trường khách hàng bị thu hẹp c Hình thức xuất hỗn hợp Hình thức kết hợp hai hình thức trên, có nghĩa doanh nghiệp vừa Nhà nước cho phép xuất trực tiếp, vừa nhờ doanh nghiệp khác xuất hộ xuất hộ cho doanh nghiệp khác Cả ba hình thức chủ yếu thực theo hợp đồng kinh tế Ngoài cũn cú cỏc phương thức xuất khác như: Xuất hàng đổi hàng, xuất theo nghị định thư, xuất theo hình thức tạm nhập để tái xuất, gia cơng quốc tế… 1.1.3.2: Các phương thức tốn tiền hàng xuất khẩu: Xuất hàng hoá việc giao dịch bn bán hàng hố quốc gia khác giới Do phát sinh nhiều vấn đề khâu vận chuyển toán Để tránh xẩy tranh chấp cỏc nhỏ kinh doanh xuất phải thực am hiểu, thông thạo nghiệp vụ toán, thị trường tiền tệ, đồng tiền toán, điều luật điều chỉnh sử dụng phương tiện phương thức tốn quốc tế…xuất phát từ nhu cầu người ta qui định nhiều phương tiện, phương thức toán khác Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp phụ thuộc vào hợp đồng kinh tế ký kết phù hợp với thơng lệ tốn quốc tế Trong kinh doanh xuất người ta lùa chọn phương thức sau để thu tiền: a Phương thức chuyển tiền Là phương thức khách hàng yêu cầu ngân hàng chuyển tiền cho người khác địa điểm định phương tiện chuyển tiền khách hàng yêu cầu Phương thức khơng áp dụng tốn hàng xuất với nước ngồi dễ bị người mua chiếm dụng vốn, dùng toán lĩnh vực thương mại chi phí liên quan đến xuất nhập hàng hoá b Phương thức ghi sổ Là phương thức tốn mà qui định người xuất sau giao hàng cho người nhập phải mở tài khoản ghi khoản nợtiền mua hàng hay khoản chi phớ khỏc có liên quan đến việc mua hàng, đến thời kỳ định người nhập hàng dùng phương thức chuyển tiền để trả cho người xuất Phương thức dùng cho toán tiền gửi ngân hàng nước với điều kiện bên mua, bên bán thật tin cậy c Phương thức nhờ thu Là phương thức tốn người bán hồn thành nghĩa vụ giao hàng cung ứng dịch vụ cho khách hàng sau uỷ thác cho ngân hàng thu hộ số tiền người mua sở hối phiếu người bán lập Có hai loại phương thức nhờ thu phương thức nhờ thu phiếu trơn phương thức nhờ thu kèm chứng từ Phương thức nhờ thu phiếu trơn phương thức người bán uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền người mua vào hối phiếu lập chứng từ gửi hàng gửi thẳng cho người mua không qua ngân hàng Phương thức thường áp dụng trường hợp người mua, người bán tin cậy lẫn Còn phương thức nhờ thu kèm chứng từ phương thức người bán uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền người mua, vào hối phiếu mà vào chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện người mua trả tiền chấp nhận trả tiền hối phiếu ngân hàng trao chứng từ gửi hàng cho người mua để nhận hàng Phương thức áp dụng trường hợp thị trường thị trường người bán Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp d Phương thức tín dụng chứng từ Phương thức tín dụng chứng từ thoả thuận, ngân hàng mở thư tín dụng trả số tiền định cho người hưởng tiền thư tín dụng chấp nhận hối phiếu người ký phát phạm vi số tiền người xuất trình cho ngân hàng số chứng từ tốn hợp với qui định đề thư tín dụng Trên thực tế ta thấy việc chọn phương thức toán dựa trờn yêu cầu người bán thu tiền nhanh, đầy đủ, từ yêu cầu người mua nhận hàng số lượng, chất lượng, thời hạn, mẫu mó… Phương thức tín dụng chứng từ thoả mãn yêu cầu người mua người bán nên sử dụng nhiều toán quốc tế Trong toán quốc tế người ta thường gặp loại thư tín dụng thương mại sau: Thư tín dụng khơng thể huỷ bỏ; thư tín dụng khơng thể huỷ bỏ có xác nhận; thư tín dụng khơng thể huỷ bỏ, miễn truy đổi; thư tín dụng chuyển nhượng; thư tín dụng giáp lưng… Trong toán ngoại thương, phương tiện sử dụng chủ yếu để toán loại ngoại tệ mạnh, hối phiếu hay séc 1.1.3.3 Giá hàng hoá xuất Giá hàng hoá xuất qui định hợp đồng mua bán ngoại thương tuỳ theo thoả thuận bên tham gia Trong việc xác định giá người ta định rõ điều kiện, sở giao hàng điều kiện giao hàng bao hàm trách nhiệm chi phí mà người bán người mua phải mua giao hàng vận chuyển, bốc dỡ, chi phí lưu kho làm thủ tục hải quan…theo qui định Incoterms 1990 Các loại giá giao hàng sử dụng : EX, CAD, FAS, FOB, CIF, C$I, C$F… Đối với nước ta thường sử dụng loại giá sau: Giá FOB ( Free on Board) : Là giá giao hàng tính đến xếp hàng xong lên phương tiện vận tải cảng, ga người xuất Tổn thất trình vận chuyển người mua phải chịu trách nhiệm Vật tư hàng hoá thuộc người mua từ hàng thuộc phạm vi lan can mạn tàu Giá CIF( Cost insurance freight): Bao gồm giá FOB cộng phí bảo hiểm cước phí vận tải Tính theo giá CIF người bán giao hàng cảng, ga biên giới người mua Người bán phải chịu chi phí bảo hiểm vận chuyển, tổn thất trình vận chuyển bên bán phải chụi trách Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp nhiệm Vật tư hàng hoá chuyển sang người mua hàng hoá qua khỏi phạm vi phương tiện vận chuyển người bán Giá C$F: Là giá hàng hoá bao gồm giá thực tế hàng xuất kho hàng lên phương tiện vận chuyển cộng thêm giá vận chuyển cảng đích Phí bảo hiểm người mua chịu Giá C$I: Giá xuất bao gồm giá FOB phí vận chuyển đường vận chuyển Cước phí vận chuyển người mua chịu Do điều kiện kinh tế nước ta kinh nghiệm hoạt động xuất nhập doanh nghiệp nhiều mặt hạn chế nờn cỏc doanh nghiệp xuất thường sử dụng giá FOB để đảm bảo an toàn tránh phải làm thủ tục phức tạp thuê tàu, hợp đồng bảo hiểm Trong việc ký kết hợp đồng xuất hàng hố doanh nghiệp áp dụng loại giá sau: - Giá cố định: Là giá qui định vào lúc ký hợp đồng không sửa đổi khơng có thoả thuận khác Giá cố định sử dụng rộng rãi buôn bán ngoại thương - Giá qui định sau: Là giá không qui định ký hợp đồng mà người ta thường thoả thuận với vào thời điểm nguyên tắc để hai bên xác địng giá - Giá linh hoạt: Là giá qui định lóc ký hợp đơng xem xét lại sau vào lúc giao hàng giá thị trường mặt hàng đú cú biến động tới mức độ định - Giá di động: Là giá tính vào lúc thực hợp đồng sở giá qui đinh ban đầu có đề cập chi phí sản xuất q trình thực 1.1.3.4: Phạm vi thời điểm xác định hàng xuất khẩu: Để phản ánh ghi chép đầy đủ xác nghiệp vụ xuất hàng hố cần nắm trường hợp tính hàng xuất Theo qui định hành nước ta hàng xuất hàng hoá doanh nghiệp xuất nhập bán thu ngoại tệ Những hàng hố dịch vụ sau tính hạch toán vào hàng xuất khẩu: - Hàng hoá tổ chức kinh tế Việt Nam thuộc thành phần kinh tế phép trao đổi, buôn bán với người nước ngồi - Hàng hố tổ chức kinh tế nước ngồi, hình thức đầu tư nước Việt Nam Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp - Hàng làm hàng mẫu, quảng cáo, dự hội chợ triễn lãm nước - Hàng vượt tiêu chuẩn miễn thuế tổ chức, nhân xuất cảnh - Hàng hoá dịch vụ bán cho khách nước kiều dân thăm quê hương thu ngoại tệ - Các dịch vụ sửa chữa tàu biển, máy bay cho nước ngồi cảng biển, cảng hàng khơng thu ngoại tệ - Nguyên vật liệu, vật tư cung cấp cho cơng trình thiết bị tồn theo u cầu nước bán cơng trình thiết bị cho nước ta toán ngoại tệ - Hàng hoá viện trợ cho nước ngồi thơng qua hiệp định, nghị định thư Nhà nước ký với nước giao cho doanh nghiệp xuất nhập thực Việc xác định thời điểm hàng hố tính xuất có ý nghĩa quan trọng cơng tác kế tốn, nhằm phản ánh xác doanh thu, khoản chi phí thuế xuất Theo qui định hành, kế toán hạch toán vào doanh thu hàng xuất hàng hoá xếp lên phương tiện chuyên chở, hoàn thành thủ tục hải quan rời khỏi biện giới, hải phận sân bay quốc tế nước ta 1.1.4: Ý nghĩa công tác kế toán xuất hàng hoá: Để quản lý cách tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, khơng phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần, loại hình kinh tế, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu phải sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lý khác nhau, kế tốn coi cơng cụ đặc biệt hữu hiệu Trong kinh tế thị trường, kế toán sử dụng công cụ đắc lực thiếu doanh nghiệp quản lý vĩ mô Nhà nước Để quản lý cách tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, khơng phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần, loại hình kinh tế, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu phải sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lý khác nhau, kế tốn coi công cụ đặc biệt hữu hiệu Trong kinh tế thị trường, kế toán sử dụng Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp công cụ đắc lực thiếu doanh nghiệp quản lý vĩ mô Nhà nước Xuất phát từ nhu cầu quản lý hoạt động kinh doanh xuất cách có hiệu quả, quản lý sử dụng vốn cách an tồn, có hiệu quả, nhà quản lý cần phải hiểu rõ thông tin hoạt động kinh tế bao gồm thơng tin chi phí bỏ trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin việc sử dụng vật tư, tiền vốn q trình kinh doanh Những thơng tin thu thập nhiều nguồn khác chúng không đầy đủ đắn thông tin kế tốn cung cấp Bởi tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh nghiệp kế toán thu thập cách kịp thời, đầy đủ, tồn diện, có hệ thống xác hệ thống phương pháp khoa học Những thông tin sau xử lý cung cấp cho lãnh đạo, giúp lãnh đạo đưa định đắn cho họat động kinh doanh đơn vị Việc tổ chức cơng tác kế tốn bao gồm công việc như: Tổ chức hệ thống chứng từ, luân chuyển chứng từ, tổ chức hệ thống sổ kế toán tổ chức máy kế toán nhằm thực mục tiêu thực tốt nhiệm vụ kế toán Kế toán hoạt động xuất việc ghi chép, phản ánh giám đốc nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ tiến hành tổ chức nguồn hàng, khâu ký kết hợp đồng, vận chuyển hàng hoá nước thu tiền, đồng thời phản ánh truy cứu trách nhiệm, đôn đốc xử lý kịp thời trường hợp thừa, thiếu, tổn thất hàng hoá xuất theo chế độ qui định 1.2: Nội dung cơng tác kế tốn xuất hàng hố 1.2.1- Yêu cầu nhiệm vụ kế toán xuất hàng hoá 1.2.1.1- Yêu cầu quản lý hạch toán nghiệp vụ xuất hàng hoá Do đặc thù hoạt động kinh doanh xuất khẩu, cơng việc phức tạp, có nhiều khó khăn toán, vận chuyển hàng hoá, phương thức sử dụng giao dịch…nờn đòi hỏi người xuất phải thơng thạo thủ tục, giấy tờ, sách, nghiệp vụ, hợp đồng mua bán, sách hải quan, tập quán quốc tế…Trước định tham gia xuất khẩu, người xuất phải tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề như: thị trường xuất , tín dụng, Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 10 Luận văn tốt nghiệp cần phân bổ cho = hàng lại Trị giá hàng xuất kỳ  + Trị giá hàng lại cuối kỳ cuối kỳ Từ xác định phần chi phí bán hàng phân bổ cho hàng bỏn kỳ theo công thức sau: CPBH phân bổ CPBH phân bổ CPBH phát CPBH phân bổ cho hàng = cho hàng + sinh + sinh  cho hàng bán kỳ lại đầu kỳkỳ lại cuối kỳ lại đầu kỳ kỳ lại cuối kỳ Tiêu thức phân bổ chi phí theo cơng thức giá vốn hàng bán Tổ chức hợp lý trình hạch tốn nghiệp vụ kinh tế nói chung trình hạch toỏn cỏc nghiệp vụ xuất nói riêng tạo điều kiện việc thực tốt nhiệm vụ kế tốn Các thơng tin kế tốn cung cấp đảm bảo tính hợp lý, kịp thời, xác … Từ giúp cho nhà quản trị đưa định đắn, kịp thời phát huy ruan điểm Hoàn thiện cơng tác kế tốn hoạt động xuất giúp cho việc ghi chép đơn giản, rõ ràng, mang tính thuyết phục cao, giảm phần khối lượng công tác kế toán, đồng thời nâng cao xuất lao động nhân viờn kế tốn Nó khẳng định rõ công sắc bén quản lý kinh tế, tránh tưởng tiêu cực xảy Tổng công ty phê Việt Nam DNNN giao nhiệm vụ thực nhiều chức sản xuất kinh doanh phê Sản phẩm phê nông sản hàng hoỏ nờn xuất nhập phê có vai trò quan trọng ngành sản xuấtvà kinh doanh phê Qua thời gian thực tập Tổng Công ty phê, luận văn đề cập đến cơng tác kế tốn xuất phê Tổng Công ty Trên sở đánh giá thực trạng công tác kế tốn, xuất phát từ nhiệm vụ vai trò cơng tác kế tốn để hạch tốn hợp lý hoạt động xuất kế tốn Tổng Cơng ty cần phải thực theo biện pháp sau: Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 57 Luận văn tốt nghiệp - Người quản lý phải nắn vững tổ chức tốt việc thi hành chế độ thể lệ, sách chế độ tài chính, kế tốn hành Quan tâm mức đến công tác đào tạo cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ quản lý, lý luận chun mơn cho nhân viên kế tốn, giúp họ nắm bắt chủ trương chớng sỏch Nhà nước, thấy nhiệm vụ tầm quan trọng cơng tác kế tốn quản lý kinh tế, tài - Có phân cơng tách nhiệm phận kế toán cách hợp lý, đồng thời xách định rõ ràng mối quan hệ phận kế toán phần hành phần hành với việc sử dụng chứng từ, luân chuyển chứng từ, cung cấp số liệu đối chiếu kiểm tra - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán quan cấp đơn vị Kế toán trưởng thường xuyên đạo, kiểm tra, đối chiếu sổ nhân viên kế tốn kịp thời phát sai sót để có biện pháp khắc phục - Khơng ngừng hồn thiện sở vật chất kỹ thuật Tổng Công ty, đặc biệt tường bước trang bị máy tính cho phòng kế tốn nhằm sử lý cách xác số liệ thơng tin kế tốn, tăng suất lao động giảm bớt nhân viên kế toán gián tiếp không cần thiết Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 58 Luận văn tốt nghiệp Ngµy Sè chøng PSC tõ 17 19 Diễn giải TKĐU S CHI TIẾT TK 131 THÁNG 3/2001 CTGS 27/KTK TiỊn hµng Nisho Iwai 0D u k hợp đồng VT-488 511.1 74969754 19 250 000 000 511.1 336 386 568 966 950 CTGS 54/KTK Doanh thu bán 300T cho 511.1 công ty đầu t TN CTGS 62/KTK Tiền hàng phải thu Rothfos PSN 24 025 375 177 243 03/NH 120126 8761 Rothfos trả tiền hàng GTGS 63/KTK Tiền hàng phải thu cña Bero 511.1 112.2 27 735 284 336 359 028 928 19 03/NH Bero trả tiền hàng 6764 212 Quỳnh Trang Sinh138 viên: Nguyễn 59 Lun tt nghip 28 CTGS 74/KTK Tiền hàng phải thu cña 511.1 482 564 263 511.1 688100 Anotira (Đà Lạt) 28 CTGS 75/KTK Tiền hàng phải thu 0893,5 Anotira (Tây Nguyên) 28 09/NH 653 229 419 Antira trả tiền hàng 112.2 Cộng Dư cuối kỳ 1258 7635 94 239 4870 680 94 246 280 Sổ chi tiết tk 336 Đối tượng : Công ty dịch vụ đường Tháng / 2001 Dư đầu kỳ Ngày Số chứng từ PSC Diễn giải TK đối 54 732 084 PSN øng 131 19 CTGS 53/ KTK TiÒn phải trả cho lô hàng 72,517 uỷ thác XK 177 243 386 19 03 /NH Chun tiỊn tr¶ cho lô hàng 72,517 UTXK 112.2 177 243 386 19 CTGS 54/ KTK Tiền trả cho lô hµng 90,4596 tÊn UTXK 131 359 028 928 Sinh 19 viờn: QunhChuyển Trang tiền trả cho lô 03 /Nguyễn NH hµng 90,4596 tÊn UTXK 60 112.2 359 028 928 Luận văn tốt nghiệp Céng 18 979 856 329 18 979 856 329 D cuèi kú 54 732 084 S cỏi TK131 Nm 2001 Số d đầu năm Nợ Ghi có TK đối ứng 735 660 520 TK Có Tháng TK131 Tháng 511.1 957 028 547 394 670 212 579 336 314 539 426 367 001 045 Nỵ 10 379 325 647 369 475 Th¸ng 523 536 272 12 587 635 946 Céng ph¸t sinh 704 645 730 Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 870 680 347 075 12 394 61 Nỵ 68 947 354 74 969 754 94 264 280 tốt nghiệp Sè Luận d cuèivăn th¸ng 0 Sổ chi tiết tk 511.1 Đối tượng : phê xuất uỷ thác Tháng / 2001 Ngày Số chứng từ 10 CTGS 36/KTK 19 CTGS 53/KTK CTGS 54/KTK 19 Diễn giải TKĐ U H.hồng uỷ thác phải 136.8 thu c ty đầu tư T Nguyên H.hồng uỷ thác lô 131 72,517 H.hồng uỷ thác lô 131 90,4596 Cộng Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang PSN PSC 108183000 24025375 27735284 159943659 62 Luận văn tốt nghiệp Lời nói đầu phê sản phẩm đặc biệt Nó nhiều người tiêu dùng biết đến đặc tính hấp dẫn tác dụng vốn có Khi mà xã hội phát triển nhu cầu tiêu dùng phê tăng lên, song kinh doanh phê gặp nhiều khó khăn tiêu thụ phê nước Để khắc phục khó khăn thực tế cho thấy cần phải xuất mặt hàng ca phê Xuất khâu hoạt động có tầm quan trọng ảnh hưởng trưc tiếp đến kết hiệu kinh doanh nhiều ngành kinh tế nói chung ngành phê nói riêng Từ Việt Nam thực chớng sỏch “Đổi mới” va “Mở cửa” kinh tế, thức tham gia vào khối ASEAN xắp tới tham gia Tổ chức thương mại giới (WTO) xuất trở nên có ý nghĩa quan trọng Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 63 Luận văn tốt nghiệp Cùng với việc mở rộng mối quan hệ kinh tế, chế quản lý “cơ chế hạch toán kinh doanh” áp dụng nhằm đảm bảo hiệu kinh doanh hiệu kinh tế xã hội Để quản lý cách có hiệu tốt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần loai hình kinh tế, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu phải sử dụng hàng loạt công cụ quản lý khác nhau, kế tốn coi công cụ hiệu Cùng với doanh nghiệp khỏc, cỏc doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập muốn tổ chức tốt công tác kinh doanh xuất nhập cần phải tổ chức tốt cơng tác kế toans nói chung cơng tác kế tốn nghiệp vụ xuất nhập doanh nghiệp nói riêng Xuất phát từ vấn đề trên, với kiến thức kế tốn qua q trình học tập tai trường đại họcTài Kế tốn., thụnh qua bảo tận tình thầy giáo hướng dẩn cán ban tài kế tốn tổng cơng ty phê Việt Nam, em mạnh dạn chọn đề tài: “Tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ phê xuất tổng công ty phê Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung kế toán tiêu thụ doanh nghiệp kinh doanh xuất Chương 2: Thực tế tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ phê xuất Tổng Công ty phê Việt Nam Chương 3: Một số ý kiến kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ phê xuất Tổng Công ty phê Việt Nam Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 64 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 65 Luận văn tốt nghiệp Kết luận Trong điều kiện nước ta nay, kinh tế đối ngoại nói chung ngoại thương nói riêng có vai trò ngày quan trọng kinh tế quốc dân Xuất thừa nhận hoạt động hoạt động kinh tế đối ngoại, phương tiện thúc đẩy phát triển kinh tế Việc mở rộng hoạt động xuất để tăng thu ngoại tệ đáp ứng nhu cầu nhập tạo sử phát triển sử hạ tầng mục tiêu quan trọng sách thương mại Tổng Công ty phê Việt Nam doanh nghiệp nhà nước giao thực nhiều chức sản xuất kinh doanh phê Sản phẩm phờnhõn lànụng sản hàng hoỏ nờn xuất phê có vai trò quan trọng ngành sản xuất kinh doanh phê Qua thời gian thực tập Tổng Công ty phê Việt Nam cho thấy máy kế tốn Tổng Cơng ty ln ln quan tâm hồn thiện, đặc biệt cơng tác kế tốn nói chung kế tốn tiêu thụ nói riêng tổ chức thực theo chế độ qui định sáng tạo Trong điều kiện chế mới, để tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Cơng ty cần đổi mới, hồn thiện cơng tác kế tốn, tổ chức hợp lý hoạt động tiêu thụ hàng hoá, lưu chuyển chứng từ tài liệu… Do thời gian thực tập có hạn kinh nghiệm thực tế chưa có nên viết em tránh khỏi sai sót Em mong qua đợt thực tậpnày với giúp đỡ thầy cô giỏo, cỏc cụ chỳ, anh chị Ban tài kế tốn Tổng Cơng ty em có hiểu biết kinh nghiệm thực tế cho thân Một lần cho em gởi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo Đặng Thế Hưng tập thể cán ban tài kế tốn Tổng Cơng ty hướng dẫn tận tình giúp đỡ em hồn thành tốt luận văn Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 66 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 67 Luận văn tốt nghiệp Mục lục Trang Chương 1: Những vấn đề lí luận chung Kế toán tiêu thụ doanh nghiệp kinh doanh xuất 1.1: Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ doanh nghiệp kinh doanh xuất 1.1.1: Vai trò xuất giai đoạn phát triển nước ta 1.1.2: Sự cần thiết phải quản lý yêu cầu quản lý hoạt động xuất khẩu: 1.1.3: Khái quát hoạt động xuất khẩu: 1.1.3.1: Các phương thức xuất hàng hoá: 1.1.3.2: Các phương thức toán tiền hàng xuất khẩu: 1.1.3.3 Giá hàng hoá xuất 1.1.3.4: Phạm vi thời điểm xác định hàng xuất khẩu: 1.1.4: Ý nghĩa cơng tác kế tốn xuất hàng hố: 1.2: Nội dung cơng tác kế tốn xuất hàng hoá 1.2.1- Yêu cầu nhiệm vụ kế toán xuất hàng hoá 1.2.1.1- Yêu cầu quản lý hạch toán nghiệp vụ xuất hàng hoá 1.2.1.2- Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ xuất hàng hoá 1.2.2- Tính giá hàng hố 1.2.3- Kế toán nhập, xuất kho hàng hoá 1.2.3.1- Chứng từ kế toán sử dụng 1.2.3.2- Phương pháp kế toán chi tiết hàng hoá 1.2.3.3- Kế toán tổng hợp nhập, xuất hàng hoá Chương Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ phê xuất tổng công ty phê việt nam Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 68 Luận văn tốt nghiệp 2.1: Một số đặc điểm chung Tổng công ty phê Việt Nam 2.1.1: Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty phê Việt Nam 2.1.3- Tổ chức máy quản lý tổng công ty 2.1.3.1- Cơ cấu tổ chức máy tổng công ty 2.1.3.2- Chức nhiệm vụ máy tổ chức Tổng công ty 2.1.4- Tổ chức cơng tác kế tốn 2.1.4.1- Chức nhiệm vụ công tác kế toán 2.1.4.2- Cơ cấu máy 2.2- Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ phê xuất Tổng Cơng ty phê Việt Nam 2.2.1- Tình hình hoạt động xuất Tổng Cơng ty phê Việt Nam 2.2.1.1- Nội dung hoạt động xuất 2.2.1.2- Đặc điểm phê xuất Tổng Công ty 2.2.1.3- Đánh giá phê xuất kho 2.2.2- Tổ chức cơng tác kế tốn thành phẩm Tổng Cơng ty phê Việt Nam 2.2.2.1- Thủ tục lập luân chuyển chứng từ Uỷ nhiệm chi 2.2.2.2- Kế toán chi tiết nhập- xuất kho thành phẩm Tổng Công ty phê Việt Nam 2.2.2.3- Kế toán tổng hợp nhập xuất kho thành phẩm Tổng Công ty phê Việt Nam 2.2.3- Tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ phê xuất Tổng Công ty phê Việt Nam 2.2.3.1- Nội dung kế toán xuất trực tiếp 2.2.3.2- Nội dung kế toán xuất uỷ thác Chương 3: Một sè ý kiến nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ phê xuất tổng công ty phê việt nam 3.1- Đánh giá chung tình hình sản xuất tiêu thụ Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 69 Luận văn tốt nghiệp 3.2- Đánh giá chung tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ phê xuất Tổng công ty phê Việt Nam 3.2.1- Những ưu điểm 3.2.1.1- Đối với khâu hạch toán ban đầu 3.2.1.2- Đối với cơng tác tổ chức hạch tốn tổng hợp 3.2.1.3- Đối với hệ thống sổ sách 3.2.2- Một số nhược điểm tồn 3.3- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ phê xuất Tổng Công ty phê Việt Nam Sổ theo dõi công nợ Sổ chi tiết tk 336 .60 Tài liệu tham khảo Kế toán tài Chủ biên: PGS - TS Ngơ Thế Chi; TS Nguyễn Đình Đỗ NXB Tài (1999) Kờ toỏn quản trị Chủ biên: PGS - TS Vương Đình Huệ; TS Đồn Xũn Tiờu NXB Tài (1999) Tổ chức cơng tác kế tốn NXB Tài (1999) Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 70 Luận văn tốt nghiệp Hệ thống kế tốn doanh nghiệp NXB Tài (1998) Giáo trình tốn quốc tế Trường đại học Ngoại thương Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập Trường đại học Ngoại thương Hệ thống tài khoản kế tốn NXB Tài (2000) tài liệu khác Tổng công ty phê Việt Nam Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Trang 71 ... chức công tác kế tốn tiêu thụ cà phê xuất tổng cơng ty cà phê việt nam 2.1: Một số đặc điểm chung Tổng công ty cà phê Việt Nam 2.1.1: Lịch sử hình thành phát triển Tổng cơng ty cà phê Việt Nam. .. xuất nông nghiệp… Tổng Công ty cà phê Việt Nam có hướng để phát triển ngành cà phê Việt Nam 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty cà phê Việt Nam Tổng Công ty cà phê. .. tế Tổng cơng ty cà phê Việt Nam có tên giao dịch quốc tế VIET NAM NATIONAL COFFEE CORPORATION-viết tắt VINACAFE Trơ sở cơng ty đặt số Ơng Ých Khiêm Ba Đình Hà Nội Tổng Công ty cà phê Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ cà phê xuất khẩu tại tổng công ty cà phê việt nam, Kế toán tiêu thụ cà phê xuất khẩu tại tổng công ty cà phê việt nam, Những vấn đề lí luận chung về Kế toán tiêu thụ tại doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, 1: Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiêu thụ trong doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu., 2: Nội dung công tác kế toán xuất khẩu hàng hoá., Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ cà phê xuất khẩu tại tổng công ty cà phê việt nam, 1: Một số đặc điểm chung của Tổng công ty cà phê Việt Nam., 2- Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ cà phê xuất khẩu tại Tổng Công ty cà phê Việt Nam, Một sè ý kiến nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ cà phê xuất khẩu tại tổng công ty cà phê việt nam, 2- Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ cà phê xuất khẩu tại Tổng công ty cà phê Việt Nam., 3- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiêu thụ cà phê xuất khẩu tại Tổng Công ty cà phê Việt Nam., Sổ theo dõi công nợ, Sổ chi tiết tk 336, Sổ chi tiết tk 511.1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay