Hợp đồng xây nhà trọn gói

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:27

Chi tiết về hợp đồng xây dựng nhà trọn gói, các điều khoản ràng buộc giữa các bên, thủ tục pháp lý, các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các trường hợp bất khả kháng trong quá trình thực hiện hợp đồng HỢP ĐỒNG THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRỌN GĨI (Sớ: SGH-…-…….2018/HĐTCTG) Cơng trình: Nhà gia đình Địa điểm: Ấp 6, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang Chủ đầu tư: TRẦN VĂN TRUNG Hôm nay, ngày 25/11/2018, Chúng gồm có: BÊN GIAO THẦU (BÊN A): Người đại diện: TRẦN VĂN TRUNG Sinh năm: 1984 Địa chỉ: Ban Hành chính, Phòng Tham mưu, BTL Vùng CSB4 Điện thoại: 0983579235 BÊN NHẬN THẦU (BÊN B): Người đại diện: ……………………………………………………………… Sinh năm: …………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………… Tài khoản: …………………………………………………………………… Ngân hàng ………………………………………………………………… Hai bên thống ký kết Hợp đồng thi công việc thi công xây dựng cơng trình nhà cấp với điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc yêu cầu kỹ thuật: Nội dung công viêc  Bên A giao bên B nhận khoán gọn (trọn gói) thi cơng tồn phần vật tư nhân cơng để làm hồn thành cơng tác từ nhận mặt thi cơng đến hồn thiện toàn nhà cấp theo hồ sơ thiết kế bảng báo giá hai bên thống  Quy mô xây dựng: + Cấu tạo cơng trình: Cơng trình xây dựng kiên cớ, riêng lẻ + Kết cấu cơng trình: Móng, cột, mái lợp tơn, dầm sàn bê tông cốt thép, tường gạch bao che; sân trước nhà đổ bê tơng; + Diện tích xây dựng: Tổng diện tích sàn xây dựng: 50m2 có 25m2 gác lửng (chưa kể sân trước);  Phạm vi cơng việc: Bên B phải cung cấp tồn lao động, quản lý, thiết bị vật tư phạm vi cơng việc nhằm thực cơng việc ghi điều Thiết lập tồn quy trình, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm sốt chất lượng tiến độ cách chặt chẽ cho bên A đầy đủ thơng tin để đánh giá công việc, tiến độ cách độc lập  Cung cấp quản lý nội quy công trường việc lại, giấc, quy trình cách an tồn khoa học đới với nguồn lực bao gồm lao động cơng trường u cầu kỹ thuật: 2.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công:  Yêu cầu kỹ thuật theo vẽ sơ đồ thi công hai bên A B thống  Theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hành  Yêu cầu vật liệu: + Thép: Hồ Phát + Tơn: Đại Thiên Lộc dày 0.45mm + Gạch dán nền, tường: Ý Mỹ màu sắc theo yêu cầu thống + Xi măng: Hà Tiên + Cửa trước: Nhơm kính hệ 1000 + Cửa sau: Tơn nguyên + Cửa tolet: Cửa nhôm hệ 700 + Dây điện từ cột vào nhà: Cáp Cadivi 6.0 + Dây điện từ trục x́ng ổ cắm: Cáp Cadivi 4.0 + Dây điện đến thiết bị chiếu sáng: Cadivi 1.5 2.2 Yêu cầu công tác nghiệm thu:  Tuân thủ bước, điểm dừng nghiệm thu theo yêu cầu giám sát bên A Điều 2: Thời gian tiến độ thực hợp đồng:  Tổng thời gian để Bên B thực hoàn thành tồn nội dung cơng việc nêu Điều Hợp đồng 45 ngày (bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày 25/11/2018  Nhà thầu có trách nhiệm thi cơng cơng trình thời gian thi cơng cơng trình theo hợp đồng  Bên B đảm bảo hồn thành cơng trình: Trong thời gian 45 ngày (bao gồm toàn ngày thứ 7, chủ nhật ngày lễ, tết) kể từ ngày khởi cơng trình  Mọi nguyên nhân làm chậm tiến độ thi công có thay đổi thiết kế, thay đổi yêu cầu kỹ thuật, nguyên nhân bên A chậm tiến độ thực thủ tục nghiệm thu, tạm ứng, toán lý khách quan bất khả kháng khác phải Ban kỹ thuật Bên A, Bên B xác nhận văn ghi vào sổ nhật ký cơng trường Khi Bên B có quyền kéo dài thời gian thi cơng thời gian mà văn xác nhận Điều 3: Quyền nghĩa vụ bên A:  Thanh toán cho Bên B theo điều khoản toán hợp đồng  Bàn giao mặt cho Bên B thi công  Cử Giám sát kiểm tra lập biên nghiệm thu xác nhận khối lượng công việc cho Bên B theo quy định hợp đồng                   Điều 4: Quyền nghĩa vụ bên B: Thực khởi cơng, thi cơng cơng trình theo thiết kế thi công hiệu chỉnh hai bên chấp nhận bàn giao cơng trình không chậm thời hạn quy định hợp đồng Bên B phải cung cấp tiến độ thi công chi tiết hạng mục cho bên A kèm theo biện pháp thi công hạng mục công trình Mọi thay đổi thiết kế thi cơng phải bên A chấp thuận tiến hành thi cơng Có trách nhiệm quản lý, đảm bảo an ninh, an tồn lao động cơng trình vệ sinh mơi trường, đảm bảo an tồn giao thơng khu dân cư, chịu toàn trách nhiệm trước pháp luật để xảy tai nạn lao động cơng trường Có trách nhiệm liên hệ, xếp kho vật tư, láng trại công nhân cho việc thi công suốt thời gian thực hợp đồng Thông báo văn danh sách công nhân thi công công trường để bên A thuận tiện việc theo dõi kiểm tra Chịu toàn trách nhiệm trước pháp luật chất lượng cơng trình (trong trường hợp thi cơng sai thiết kế duyệt) Tồn cơng tác thi cơng, sửa chữa hồn thành cơng trình phải thực cho khơng gây trở ngại, hư hỏng, tổn thất cho cơng trình cơng cộng cơng trình kế cận Bên B có trách nhiệm phới hợp Bên A giải trình theo yêu cầu quan có thẩm quyền Nhà nước có việc liên quan đến phạm vi công việc hợp đồng Chịu toàn trách nhiệm an tồn lao động cho cơng nhân làm việc cơng trường quản lý Vệ sinh dọn dẹp mặt thi công thường xuyên, vệ sinh bàn giao công trình Điều 5: Điều kiện nghiệm thu bàn giao cơng trình: 5.1 Điều kiện nghiệm thu: Tn thủ theo sơ đồ thiết kế thống Tuân thủ quy định chất lượng cơng trình nhà nước ban hành Cơng trình nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn theo quy định 5.2 Cơ sở hình thức nghiệm thu Bên A, Bên B tiến hành kiểm tra nghiệm thu Các tiêu kỹ thuật phải bên A kiểm tra chấp nhận theo tiêu chuẩn hành Bên B phải cử đại diện có thẩm quyền để tham gia nghiệm thu Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan 5.3 Thời gian nghiệm thu: Bên A tiến hành nghiệm thu theo điểm dừng kỹ thuật Tất khối lượng, hạng mục ngầm, khuất lấp phải nghiệm thu kỹ thuật, hồn tất vẽ hồn cơng có kiểm tra xác nhận đầy đủ trước thi công giai đoạn Sau hoàn thành toàn cơng trình tiến hành nghiệm thu thức    Khi hạng mục hoàn chỉnh đủ điều kiện nghiệm thu, Bên B báo cho Bên A văn trước ngày trước ngày dự kiến bắt đầu tiến hành nghiệm thu Sau kiểm tra hạng mục cần nghiệm thu đạt yêu cầu quy định Bên A tổ chức nghiệm thu thời gian khơng q ngày tính từ ngày bên A nhận văn đề nghị bên B 5.4 Điều kiện để bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng: Đảm bảo yêu cầu nguyên tắc, nội dung trình tự bàn giao cơng trình xây dựng xong Đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật xây dựng Việt Nam Điều 6: Giá trị hợp đồng: 6.1 Hình thức khốn gọn - Giá trị Hợp đồng giá trị khoán gọn không thay đổi suốt thời gian thực - Trong q trình thi cơng có phát sinh tăng giảm khối lượng hạng mục xây lắp, hai bên bàn bạc thỏa thuận văn ký nhận vào nhật ký cơng trình để làm sở cho việc toán 6.2 Giá trị hợp đồng:  Giá trị hợp đồng: 297.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng./ )  Giá Hợp đồng bao gồm tất chi phí để thực tồn nội dung cơng việc nêu Điều Hợp đồng: tồn chi phí, phí, lợi nhuận tất loại thuế theo quy định pháp luật  Giá trị không thay đổi thời gian thực hợp đồng Trừ trường hợp sau:  Có phát sinh tăng khới lượng ngồi hồ sơ thiết kế bảng báo giá bên A - B yêu cầu xác nhận  Có phát sinh giảm khối lượng hồ sơ thiết kế bảng báo giá bên A- B yêu cầu xác nhận  Đơn giá dự toán bên B gửi cho bên A sở để tính phát sinh tăng giảm sau  Trong trường hợp cần bổ sung thay đổi, Bên A có yêu cầu văn cho Bên B Chậm thời gian ngày kể từ nhận yêu cầu văn bản, Bên B thông báo văn yêu cầu kỹ thuật chi phí phát sinh (nếu có) cho Bên A Các yêu cầu kỹ thuật chi phí phát sinh (nếu có) bên thớng Bên A toán cho Bên B tiến hành toán lý hợp đồng Điều 7: Phương thức điều kiện toán 7.1 Phương thức toán:  Bên A toán cho Bên B tiền mặt chuyển khoản  Đồng tiền giao dịch đồng tiền Việt Nam (VNĐ) 7.2 Điều khoản tạm ứng toán: Tạm ứng hợp đồng * Đợt 1: Ngay sau bên B tập kết nhân sự, dụng cụ, thiết bị ( Bao gồm: làm lán trại,… ) bắt đầu thi cơng bên A tạm ứng cho bên B 20% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền 59.500.000 đồng * Đợt 2: Sau bên B thi công xong phần: bê tơng móng, cổ cột, đà kiềng, san đá mi, bê tông cột, bê tông dầm giằng, bê tông sàn bồn nước, xây tường bao, xây tường ngăn phòng phần thân nhà, diềm mái, xây tường phần mái nhà A tạm ứng cho bên B 30% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền 89.250.000 đồng * Đợt 3: Sau bên B thi công xong phần: khung mái lợp tôn thép mạ kẽm, lợp tơn, tơ tường bên bên ngồi nhà, ốp lát gạch loại, trần thạch cao, sơn nước tường, gia công lắp đặt cửa loại, thiết bị điện, thiết bị nước, lát đá granite A tạm ứng cho bên B 30% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền 89.250.000 đồng * Đợt 4: Sau bên B thực hoàn thành tồn cơng trình có biên nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng bên A toán cho bên B 15% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền 44.625.000 đồng Thời hạn toán: Trong lần toán: Bên A toán cho bên B thời gian ngày kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ Bảo hành: thời gian 12 tháng kể từ ngày ký biên nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng A B Mọi chi phí q trình bảo hành bên B chịu Sau sáu tháng từ ngày đưa công trình vào sử dụng bên A tốn 5% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền 14.875.000 đồng Điều 8: Tạm dừng, chấm dứt hợp đồng  Một Bên có quyền định tạm dừng thực phần toàn Hợp đồng lỗi Bên gây trình thực Hợp đồng, phải thông báo cho Bên biết văn bàn bạc giải để tiếp tục thực Hợp đồng ký kết Trường hợp Bên tạm dừng không thông báo mà việc tạm dừng thực Hợp đồng gây thiệt hại cho Bên tùy theo mức độ thiệt hại chứng minh được, Bên tạm dừng phải bồi thường thiệt hại cho Bên Khi phần khối lượng công việc Hợp đồng bị tạm dừng phần khác có hiệu lực theo Hợp đồng  Nếu thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận thông báo tạm dừng thực phần toàn Hợp đồng Bên (Bên tạm dừng) lỗi Bên gây mà Bên không trả lời khơng có biện pháp để giải quyết, khắc phục Bên tạm dừng có quyền:  Đề nghị chấm dứt việc thực phần toàn Hợp đồng tốn khới lượng thực theo Hợp đồng  Trường hợp có chứng cho thấy Bên B vi phạm nghiêm trọng chất lượng cơng trình Bên B thực chậm tiến độ hoàn thành Hợp đồng 15 ngày, kể thời gian gia hạn có, ngồi việc xử lý phạt Hợp đồng theo Điều Hợp đồng, Bên A có quyền xem xét chấm dứt Hợp đồng với Bên B Điều 9: Phạt vi phạm hợp đồng: 9.1 Bên B phải chịu phạt trường hợp sau đây:              Thi công chậm so với tiến độ cam kết với bên A Thi công không đảm bảo chất lượng theo vẽ thiết kế quy trình, quy phạm kỹ thuật hành Để xảy tai nạn lao động Để xảy cớ cơng trình 9.1.1 Thi công chậm so với tiến độ cam kết với bên A: Bên B có trách nhiệm thực công việc thời gian quy định nêu điều hợp đồng Bên A có quyền phạt trường hợp Bên B vi phạm tiến độ thực hợp đồng, cụ thể sau: Chậm tiến độ tuần Bên B phải chịu phạt 0.1% phần giá trị hợp đồng bị chậm cho tuần chậm trễ, tổng số tiền phạt không 10% giá trị hợp đồng Thời gian chậm trễ tối đa không tuần Quá thời gian bên A có quyền chấm dứt hợp đồng, tất chi phí phát sinh chậm trễ Bên B phải gánh chịu 9.1.2 Thi công không đảm bảo chất lượng: Trường hợp hư hỏng, cố gây có kiểm định thiết kế sửa chữa bổ sung, chi phí Bên B phải chịu trách nhiệm Trường hợp thi công không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại cho Bên A Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B phải chịu trách nhiệm đền bù toàn thiệt hại cho Bên A hồn trả tồn sớ tiền Bên A tạm ứng/Thanh toán cho Bên B, có khấu trừ sớ tiền tốn cho cơng viêc, hạng mục nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 9.1.3 Để xảy cố công trình tai nạn lao động Trường hợp xảy cớ cơng trình lỗi Bên B, Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn thiệt hại, chi phí khắc phục cớ trách nhiệm trước pháp luật Bên B phải chịu toàn trách nhiệm liên quan đến tai nạn lao động xảy công trường suốt thời gian thi cơng bảo hành cơng trình cho cán cơng nhân viên Trong trường hợp xảy cớ cơng trình, tai nạn lao động, Bên B có trách nhiệm cách thời gian nhanh không chậm ngày phải có văn thơng báo cho Bên A, nêu rõ: lí do, mức độ thiệt hại, biện pháp bồi thường, khắc phục, thời gian bù đắp tiến độ có 9.2 Bên A phải chịu phạt trường hợp sau đây: Bên A phải thực Tạm ứng Thanh toán cho Bên B theo quy định hợp đồng Trường hợp Bên A chậm tốn cho Bên B, Bên B có quyền phạt bên A 0.1% /ngày cho số tiền chậm tốn tổng mức phạt khơng q 10% giá trị hợp đồng Trong trường hợp: Bên A chậm toán cho bên B 10 ngày so với điều hợp đồng thì: Bên B có quyền dừng thi công bên B không chịu trách nhiệm tiến độ thi cơng cơng trình 9.3 Phạt đơn phương huỷ hợp đồng: Nếu bên A đơn phương huỷ hợp đồng, bên A bị phạt 10% tổng giá trị hợp đồng đền bù giá trị vật tư thiết bị Bên B mua khối lượng công việc thực Nếu Bên B đơn phương huỷ hợp đồng, Bên B bị phạt 10% tổng giá trị hợp đồng hoàn trả lại cho bên A tồn sớ tiền mà Bên A tạm ứng, toán cho Bên B (đã khấu trừ phần cơng việc hồn thành trước đó) Điều 10 Ngơn ngữ sử dụng hợp đồng: Hợp đồng soạn thảo tiếng Việt Tất tài liệu, vẽ, tiêu chuẩn, thông tin, báo cáo loại thư từ hợp đồng để thực hợp đồng soạn thảo tiếng Việt Điều 11 Luật áp dụng cho hợp đồng: Luật áp dụng cho Hợp đồng Luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Hợp đồng thực phù hợp với Luật pháp Việt Nam Các vấn đề liên quan đến việc giải thích thực hiện, vi phạm, thiệt hại giải tranh chấp theo Hợp đồng điều chỉnh Luật pháp ấn hành lưu hành Việt Nam      Điều 12: Bảo hành cơng trình: Bên B phải bảo hành chất lượng cho toàn công việc Bên B thực Thời gian bảo hành: 12 tháng từ ngày có biên nghiệm thu bên A B Trong thời gian bảo hành xảy khuyết tật liên quan đến vấn đề xây dựng sai sót Bên B Bên B phải chịu chi phí mà khơng toán Điều 13: Điều khoản chung: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày đại diện hai Bên ký, đóng dấu, hồn thiện hợp đồng Hợp đồng kết thúc sau Bên B hoàn thành tất công việc nêu Điều hai Bên thực hoàn tất thủ tục toán, lý Hợp đồng theo Luật định Hợp đồng làm thành 04 có giá trị pháp lý nhau, Bên A giữ 02 bộ, Bên B giữ 02 / ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ... thư từ hợp đồng để thực hợp đồng soạn thảo tiếng Việt Điều 11 Luật áp dụng cho hợp đồng: Luật áp dụng cho Hợp đồng Luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Hợp đồng thực phù hợp với... có, ngồi việc xử lý phạt Hợp đồng theo Điều Hợp đồng, Bên A có quyền xem xét chấm dứt Hợp đồng với Bên B Điều 9: Phạt vi phạm hợp đồng: 9.1 Bên B phải chịu phạt trường hợp sau đây:      ... toán 5% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền 14.875.000 đồng Điều 8: Tạm dừng, chấm dứt hợp đồng  Một Bên có quyền định tạm dừng thực phần toàn Hợp đồng lỗi Bên gây trình thực Hợp đồng, phải thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng xây nhà trọn gói, Hợp đồng xây nhà trọn gói

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay