Bai 13 Doi song vat chat va tinh than cua cu dan Van Lang

46 15 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:24

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ HÔM NAY 1 Vẽ sơ đồ trình bày tổ chức máy Nhà nước Văn Lang? ĐÁP ÁN Sơ đồ tổ chức máy nhà nước Văn Lang Hùng Vương Lạc Hầu – Lạc tướng (Trung ương) Lạc tướng (Bộ) Lạc tướng (Bộ) Bồ Bồ (Chiềng, Chạ) (Chiềng, Chạ) Bồ (Chiềng,2 Chạ) Tiết 14, Bài 13: Tiết 14, Bài 13: 1.Nông nghiệp nghề thủ công Đời sống vật chất cư dân Văn Lang sao? Đời sống tinh thần cư dân Văn Lang có mới? Tiết 14- Bài 13: 1.Nông nghiệp nghề QuaCác xem em hình, emhình cho biết thủ cơng: người dân Văn Lang xới đất để a.Nông nghiệp: gieo cấy công cụ gì? Lưỡi cày đồng Tiết 14- Bài 13: Dùng lưỡi cày đồng sức 1.Nông nghiệp nghề kéo trâu bò để làm đất thủ cơng:  Đây bước tiến lớn a.Nông nghiệp: canh tác nông nghiệp Lưỡi cày đồng Tiết 14- Bài 13: 1.Nông nghiệp nghề ?Trong nông nghiệp cư dân thủ công : Văn Lang biết trồng a.Nông nghiệp : ?Ngồi lúa họ biết loại câycây nào? -Thóc lúa lương thực trồng làm thêm gì? -Biết trồng khoai, đậu, bầu, bí, trồng dâu chăn tằm, đánh ? Em kể số nghề thủ công cư dân Văn cá nuôi gia súc… Lang lúc giờ? b.Nghề thủ công : -Làm đồ gốm, dệt vải, xây Làm đồ gốm, dệt vải, lụa, xây nhà, đóng thuyền, luyện kim… nhà đóng thuyền,… Tiết 14- Bài 13: 1.Nông nghiệp nghề thủ công: a.Nông nghiệp: b.Nghề thủ công: Lưỡi liềm đồng đồng Lưỡi cày Thạp đồng Đào Thịnh Trống đồng Ngọc Lũ 10 Hình trang trí trống đồng ?Những hình ảnh bên gợi cho em nhớ đến câu chuyện nào? Truyền thuyết “Bánh chưng-bánh giầy” tích“Trầu cau” ?Những cậu chuyện cho ta biết người thời văn Lang có phong tục gì? 32 Tiết 14- Bài 13: 3.Đời sống tinh thần cư dân Văn Lang có mới? -Xã hội: Chia làm tầng lớp: Người quyền quý, dân tự do, nô tì -Lễ hội:Trai gái ăn mặc đẹp, tổ chức ca hát, nhảy múa, đua thuyền, giã gạo… -Phong tục: Nhộm ăn trầu, Làm bánh giầy, bánh chưng Thờ cúng lực lượng thiên Nhiên… 33 Chôn người chết kèm theo vật 34 Tiết 14- Bài 13: Ngày để tưởng nhớ cội nguồn tổ tiên dân tộc, nhân dân ta làm gì? 35 LỄ HỘI GIỖ TỔ VUA HÙNG “Dù ngược xuôi Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng36Ba” LỄ HỘI GIỖ TỔ VUA HÙNG 37 Tiết 14- Bài 13: Đời sống vật chất Đời sống tinh thần Tạo nên TÌNH CẢM CỘNG ĐỒNG 38 Tiết 14- Bài 13: Ngày tình cảm cộng đồng thể nhân dân ta nào? 39 Tiết 14- Bài 13: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đồn kết, Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng” HỒ CHÍ MINH 40 41 Những trò chơi lễ hội ngày nhân dân ta 42 Những trò chơi lễ hội ngày nhân dân ta 43 Đời sống vật chất tinh thần cư dân Gợi Đây vật dụng người Đây Đây Kinh Hình Trong làý: kiểu tế ngơi nghề nhà thủ ởnhiều ngày công phổ cư lễ biến cánh dân hội Văn cư phát dân cư Lang mặt triển dân VănLang Langđược hòa tạo ngày nên Văn sửquyện dụng vào Văn Trống Lang đồng thường tượng Văn thời làLang? gì? tổ Văn trưng chức Lang? cho gì? gì? lễ hội, vuigìchơi BẮT HẾT ĐẦU GIỜ ? ? 14 03 04 05 06 07 08 09 10 00 01 02 15 12 13 11 Ô N U L H N U Đ Ặ M 2Ì T G N G H 8I Ệ 10 N P ĐỘI A ĐỘI B Ệ N K 7I M Y 100 80 70 60 50 40 30 20 10 90 100 80 70 60 50 40 30 20 10 90 S À N À T H U Y Ề N 10 A G 11 I 12 Ã 13 G 14 Ạ 15 O T R Ờ 7I T H C Ả 6M C Ộ 10 N N 11 G 12 Đ 13 Ồ 14 Ô N 15 G TỪ KHÓA CÓ TỪ GỒM 15 CHỮ CÁI TỪ KHĨA TRỊ CHƠI Ơ CHỮ C TR ĐỐ GG NGĐ LỒ Ờ NNG NO NÔ GỌ ÔR CL TŨ U Dặn Dò - Học cũ - Đọc tìm hiểu 14: Nước Âu Lạc + Nhà nước Âu Lạc thành lập hoàn cảnh ? + Tổ chức máy nhà nước Âu Lạc có giống khác so với Nhà nước Văn Lang ? 45 BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC KÍNH CHÚC Q THẦY CƠ CÙNG CÁC EM SỨC KHỎE 46 ... Chạ) Tiết 14, Bài 13: Tiết 14, Bài 13: 1.Nông nghiệp nghề thủ công Đời sống vật chất cư dân Văn Lang sao? Đời sống tinh thần cư dân Văn Lang có mới? Tiết 14- Bài 13: 1.Nơng nghiệp nghề QuaCác xem... lại 13 phương tiện gì? Tiết 14- Bài 13: 1.Nơng nghiệp nghề Cư dân Văn Lang họ thủ cơng: nào? Vì họ vậy? 2.Đời sống vật chất cư dân Văn Lang sao? -Nhà ở: Phổ biến nhà sàn 14 Tiết 14- Bài 13: -Họ... người Văn Lang có giao lưu bn bán với nước ngồi 12 Tiết 14- Bài 13: 1.Nơng nghiệp nghề thủ công : 2.Đời sống vật chất cư dân Văn Lang sao? THẢO LUẬN NHÓM (3 PHÚT ) -Nhóm1: Cư dân Văn Lang họ nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 Doi song vat chat va tinh than cua cu dan Van Lang, Bai 13 Doi song vat chat va tinh than cua cu dan Van Lang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay