Đề thi HK II khối 11(15 16)

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:23

SỞ GD & ĐT CAO BẰNG TRUNG TÂM GDTX - HN HỊA AN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 11 Thời gian làm bài: 45phút I MỤC TIÊU - Nhằm kiểm tra khả tiếp thu kiến thức Lịch sử học kỳ II Từ kết kiểm tra em tự đánh giá việc học tập nội dung trên, từ điều chỉnh hoạt động học tập nội dung sau - Thực yêu cầu phân phối chương trình Bộ GD & ĐT - Đánh giá trình giảng dạy giáo viên, từ điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học thấy cần thiết Kiến thức: - Những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giới thứ hai - Kết cục chiến tranh tác động tình hình giới sau chiến tranh - Trình bày giai đoạn phát triển phong trào Cần vương Kể tên khởi nghĩa PT Cần vương - Trình bày khái quát Việt Nam từ đầu kỉ XX đến hết chiến tranh giới thứ ( 1918) Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, liên hệ, kiện lịch sử II HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA Tự luận III THIẾT LẬP MA TRẬN Tên chủ đề Chiến tranh giới thứ hai (19391945) Nhận biết Thơng hiểu Lí giải nguyên nhân sâu xa nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh giới thứ hai Vận dụng Cấp độ Cấp độ cao thấp Từ chiến tranh giới thứ hai rút học cho đấu tranh bảo vệ hòa bình giới Cộng Số câu:2 Số điểm:4 Tỉ lệ: 40% Việt Nam từ năm 1858 – cuối kỉ XIX Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lệ %: 30 Việt Nam từ đầu kỉ XX đến hết chiến tranh giới thứ Số câu: Số điểm: Tỉ lệ%:30 Số câu:1 Số điểm:1 Tỉ lệ %: 10 Trình bày giai đoạn phát triển phong trào Cần vương Kể tên khởi nghĩa PT Cần vương Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lệ %: 30 Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lê%:30 Tổngsố câu:4 Số điểm:10 30% Tỉ lệ%:100 SỞ GD & ĐT CAO BẰNG TRUNG TÂM GDTX - HN HÒA AN Số câu:2 Số điểm:4 Tỉ lệ: 40% Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lệ%:30 30% Mục đích hoạt động cứu nước Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 – 1918 Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lệ%: 30 1 30% 10% Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lệ: 30% 10 100% ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 MƠN: LỊCH SỬ - KHỐI 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu (3 điểm) Từ quan hệ quốc tế thập niên 30 (thế kỉ XX), em rút nguyên nhân sâu xa nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh giới thứ hai? Câu (3 điểm) Trình bày giai đoạn phát triển phong trào Cần vương Kể tên khởi nghĩa phong trào Cần vương Câu (3 điểm) Những hoạt động cứu nước Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 – 1918 nhằm mục đích gì? Câu (1,0 điểm) Từ chiến tranh giới thứ hai, rút học cho đấu tranh bảo vệ hòa bình giới - Hết V HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Câu Nguyên nhân sâu xa nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến (3,0 điểm) tranh giới thứ hai: * Nguyên nhân sâu xa: - Do quy luật phát triển không đồng nước tư chủ nghĩa thời đại đế quốc chủ nghĩa: Anh, Pháp, Mỹ phát triển tư chủ nghĩa sớm nên chiếm nhiều thị trường thuộc địa Còn Đức, I ta li a Nhật Bản phát triển muộn lại có tốc độ nhanh lại có khơng có thị trường nước thuộc địa, nước phát triển sớm chiếm hầu hết - Sự phát triển khơng làm cho so sánh lực lượng giới tư chủ nghĩa thay đổi Việc phân chia giới sau chiến tranh giới thứ thơng qua hòa ước véc xai - Oa – Sinh – tơn khơng cò phù hợp Từ dẫn đến hai khối đế quốc đối đầu * Nguyên nhân trực tiếp: - Do khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, nước Đức, I- tali-a Nhật Bản giải khủng hoảng cách phát xít hóa máy nhà nước, đến gây chiến tranh giới - Thủ phạm gây chiến phát xít Đức, I- ta- li-a Nhật Bản Song sách hai mặt cường quốc Tây Âu tạo điều kiện cho phát xít gây chiến tranh giới thứ hai Câu * Các giai đoạn phát triển phong trào Cần vương: Phong trào (3,0 điểm) Cần vương phát triển qua giai đoạn: - Giai đoạn: 1885 - 1888: + Lãnh đạo: vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, văn thân sĩ phu yêu nước + Lực lượng: đơng đảo nhân dân, có dân tộc thiểu số + Địa bàn: rộng lớn từ Bắc vào Nam, sơi Trung Kì (từ Điểm 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,2 0,2 0,2 0,25 Huế trở ra) Bắc Kì + Diễn biến: khởi nghĩa vũ trang bùng nổ, tiêu biểu có khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê + Kết quả: Cuối năm 1888, Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt đày sang Angiêri - Giai đoạn: 1888 - 1896: + Lãnh đạo: Các văn thân, sĩ phu yêu nước + Địa bàn: thu hẹp, quy tụ thành trung tâm lớn, trọng tâm chuyển lên vùng núi trung du tiêu biểu có khởi nghĩa Hùng Lĩnh, Hương Khê + Kết quả: năm 1896, phong trào thất bại * Các khởi nghĩa phong trào Cần vương: - Khởi nghĩa Bãi Sậy - Khởi nghĩa Ba Đình - Khởi nghĩa Hương Khê Câu Hoạt động Nguyễn Ái Quốc: (3,0điểm) - Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19/5/1890, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An Sinh gia đình nhà nho nghèo yêu nước, lớn lên quê hương giàu truyền thống cách mạng Lúc nhỏ Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc sớm có lòng yêu nước, thương dân, muốn cứu nước, cứu dân, Người không theo đường cứu nước bậc tiền bối - Năm 1904, Nguyễn Ái Quốc theo cha vào Huế học trường Quốc học - 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước - 7- 1911, Người đến cảng Mác- Xây, sau qua nhiều nước châu Phi, châu Mĩ, châu Âu trở lại Pháp vào tháng 12- 1917 - Trong thời gian Pháp, Nguyễn Ái Quốc hăng hái hoạt động phong trào yêu nước Việt Kiều phong trào cơng nhân Pháp Người nhanh chóng trở thành nhân vật lãnh đạo chủ chốt tổ chức Hội người Việt Nam yêu nước Pa ri - Quá trình hoạt động Nguyễn Ái Quốc trình khảo sát, lựa chọn Quá trình hoạt động sở quan trọng để Người xác định đường cứu nước, cứu dân đắn Câu * Bài học: (1,0 điểm) - Chiến tranh giới thứ hai gây bao đau thương, tang tóc cho nhân loại, học rút từ chiến tranh phải bảo vệ hòa bình an ninh cho nhân loại - Ngày xung đột thường xuyên xảy 0,25 0,25 0,2 0,25 0,2 1,0 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,75 0,25 0,5 nhiều khu vực khác giới Nhân loại phải chung tay đấu tranh chống tư tưởng gây chiến, chống lực bạo loạn có mưu đồ dùng chiến tranh để giải mâu thuẫn, xung đột - Cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống nguy chiến tranh hạt 0,25 nhân trách nhiệm chung toàn nhân loại, phải sức giải xung đột đường hòa bình - Hết - ... Số điểm:3 Tỉ lệ%: 30 1 30% 10% Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lệ: 30% 10 100% ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 MƠN: LỊCH SỬ - KHỐI 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu (3 điểm) Từ quan hệ quốc tế thập... hai khối đế quốc đối đầu * Nguyên nhân trực tiếp: - Do khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, nước Đức, I- tali-a Nhật Bản giải khủng hoảng cách phát xít hóa máy nhà nước, đến gây chiến tranh giới -. .. Thành rời cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước - 7- 1911, Người đến cảng Mác- Xây, sau qua nhiều nước châu Phi, châu Mĩ, châu Âu trở lại Pháp vào tháng 1 2- 1917 - Trong thời gian Pháp, Nguyễn Ái Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK II khối 11(15 16), Đề thi HK II khối 11(15 16)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay