Lập trình Web_Chương 1

33 15 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 09:41

Tổng quan về lập trình web, giúp các bạn có cái nhìn chung nhất về web. Hiểu được học web sẽ làm những công việc gì từ đó xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của môn học. Sau khi đã có những cái nhìn tổng quan nhất thì nếu muốn tiếp tục được học các bạn hãy comment dưới bài post để được hỗ trợ nhéĐây là một môn đáng để học và nó sẽ giúp cho bạn có thêm những kiến thức cơ bản về cách thiết kế một giao diện web như thể nào cho phù hợp. Thân BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH WEB Chương NHẬP MƠN LẬP TRÌNH WEB Nguyễn Thành Thủy BM Tin học quản lý, Khoa Thống kê Tin học Đại học Kinh tế Đà Nẵng e-Mail: thuynt.it@gmail.com by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics NỘI DUNG 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế web 1.2 Vai trò website marketing online 1.3 Quy trình phát triển ứng dụng Web 1.4 Tổng quan NET ASP.NET by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 2/30 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế web     Các khái niệm Front End Back End Các công cụ hỗ trợ thiết kế web by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 3/30 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế web (2)  Web mạng Internet by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 4/30 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế web (3)  Web mạng Internet  Web ?  Là dịch vụ phân tán cung cấp thông tin multimedia dựa hypertext – Phân tán: thông tin đặt nhiều máy chủ khắp giới – multimedia: thông tin bao gồm text, graphics, sound, video – hypertext: kỹ thuật sử dụng để truy cập thông tin by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 5/30 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế web (4)  Các khái niệm  Domain Name: Tên miền  Web Hosting:  Nơi lưu trữ website trực tuyến by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 6/30 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế web (5)  Các khái niệm  Uniform Resource Locator (URL) Địa web Internet  Ví dụ: www.due.edu.vn, http://www.thanhnien.com.vn/Pages/default.aspx Cấu trúc URL   http://www.microsoft.com:8080/en/defaul.aspx?id=217 Protocol  domain name Port Path / File name Query Web Browser:  Ứng dụng để truy cập đến trang web qua URL by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 7/30 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế web (6) URL: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/default.aspx Web Browser Web Page by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 8/30 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế web (7)  Các khái niệm      Themes Menu Header Footer SideBar by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 9/30 by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 10/30 1.2 Vai trò website marketing online by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 19/30 1.2 Vai trò website marketing online (2)  Các lợi ích website Marketing Online      Tạo thương hiệu cá nhân Tạo thương hiệu công ty Tạo cộng đồng online Bán hàng hóa/dịch vụ online Kiếm tiền thơng qua: Google Adsense, Affiliate, Quảng cáo,… by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 20/30 1.3 Quy trình phát triển ứng dụng Web (1) by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 21/30 1.3 Quy trình phát triển ứng dụng Web (2) KHẢO SÁT PHÂN TÍCH THIẾT KẾ KIỂM THỬ CHUYỂN GIAO BẢO TRÌ by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 22/30 1.3 Quy trình phát triển ứng dụng Web (3)  Bước 1: Khảo sát  Tìm hiểu yêu cầu thực tế khách hàng;  Tư vấn mục đích website, loại hình website tin tức, kinh doanh TMĐT, …  Đối tượng người dùng, khả sinh lời, phương tiện tài để đầu tư…  Tư vấn nội dung trang, dịch vụ mong muốn, nguyên tắc điều hướng cấu trúc website;  Lựa chọn mơ hình giỏ hàng, cơng cụ toán (đối với web TMĐT); by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 23/30 1.3 Quy trình phát triển ứng dụng Web (4)  Bước 2: Phân tích  Dựa vào thơng tin yêu cầu thiết kế khách hàng, phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng khàch hàng  Thiết kế lập cấu trúc cho website thiết kế chung cho toàn hệ thống  Lập kế hoạch thực dự án by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 24/30 1.3 Quy trình phát triển ứng dụng Web (5)   Bước 3: Thiết kế (lập trình)  Dựa đặc tả yêu cầu, tiến hành thiết kế giao diện chức hệ thống;  Hồn thiện hình thức nội dung website; Bước 4: Kiểm thử  Vận hành thử nghiệm, kiểm lỗi hệ thống  Lựa chọn tên miền, mua hosting đưa website lên hosting by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 25/30 1.3 Quy trình phát triển ứng dụng Web (6)   Bước 5: Chuyển giao  Hệ thống hoàn tất, chuyển giao lại cho khách hàng, đào tạo sử dụng hỗ trợ kỹ thuật cần thiết  Chuyển giao tài liệu, hướng dẫn sử dụng Bước 6: Bảo trì  Hỗ trợ vấn đề kỹ thuật phát sinh sử dụng hệ thống  Theo dõi, đánh giá bảo trì hệ thống by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 26/30 1.4 Tổng quan NET ASP.NET (1)  Microsoft NET ?     Là cơng nghệ mới, có tính cách mạng Microsoft để phát triển ứng dụng Desktop, Mobile, Web Là môi trường phát triển hợp nhất, hỗ trợ đa ngôn ngữ Thiết kế theo phong cách “Write One –Run Everywhere” (Viết lần chạy nơi) java Là môi trường phát triển ứng dụng dễ mạnh từ trước tới by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 27/26 1.4 Tổng quan NET ASP.NET (1)  Kiến trúc NET Framework by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 28/26 ASP.Net mơ hình phát triển ứng dụng ASP.NET  Tổng quan ASP.NET  ASP.Net kỹ thuật lập trình phát triển ứng dụng web phía Server (Server-Side) dựa tảng Microsoft Net Framework by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 29/26 ASP.Net mơ hình phát triển ứng dụng … (2)  Ưu điểm ASP.NET (1)  Hỗ trợ đa ngôn ngữ: C#, VB.NET, J#, …  Các trang ASP.NET biên dịch trước thực  làm tăng tốc độ xử lý  ASP.Net hỗ trợ mạnh mẽ thư viện Net Framework  ASP.Net sử dụng phong cách lập trình mới: Code behide, tách code riêng, giao diện riêng  dễ đọc, dễ quản lý bảo trì by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 30/26 ASP.Net mơ hình phát triển ứng dụng … (3)  Ưu điểm ASP.NET (2)  Có chế hỗ trợ gỡ rối (debug)  Hỗ trợ tái sử dụng code thông qua chế kế thừa  Hỗ trợ nhiều chế cache  Triển khai cài đặt:    Không cần đăng ký DLL Cho phép nhiều hình thức cấu hình ứng dụng Hỗ trợ quản lý ứng dụng mức toàn cục:   Global.aspx có nhiều kiện Quản lý session nhiều Server, không cần Cookies by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 31/26 ASP.Net mơ hình phát triển ứng dụng … (4)  Quy trình xử lý tập tin ASPX Gửi yêu cầu Xử lý trang ASPX Client Trả kết Có Web Server Biên dịch DLL Thay đổi? Không Thi hành trang ASPX by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 32/26 Tổ chức nhóm chọn đề tài tập lớn  Tổ chức nhóm    Lập nhóm: SV 01 nhóm trưởng Chọn đề tài tập lớn thiết kế website      Chọn đề tài Phân tích hệ thống Thiết kế cấu trúc website (site map) Chọn tên miền, hosting Lập kế hoạch phân công công việc nhóm  Hạn nộp: trước 08/9/2018 by Nguyễn Thành Thủy – MIS Dept – Da Nang University of Economics 33/30
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình Web_Chương 1, Lập trình Web_Chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay