Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố hà nội

84 13 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 09:33

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ THỦY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ THỦY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH CHÚC HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu luận văn cơng trình nghiên cứu thực Các tư liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xác, sử dụng tư liệu có trích dẫn đầy đủ quy định khoa học Tôi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận văn Đỗ Thị Thủy LỜI CẢM ƠN Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Những kiến thức nhận từ giảng dạy tâm huyết thầy cô qua môn học hành trang, phương pháp nghiên cứu khoa học sở lý luận quan trọng để thực luận văn Thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Đình Chúc, người tận tình góp ý, hướng dẫn khoa học cho học viên thực hoàn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, xin cảm ơn người thân gia đình lãnh đạo quan, đơn vị công tác, bạn bè, đồng nghiệp cổ vũ động viên tơi suốt q trình học tập Mặc dù cố gắng, nỗ lực để thực đề tài này, nhiên tránh thiếu sót, chưa đề cập hết vấn đề nghiên cứu Kính mong thầy cô giáo Hội đồng Khoa học bạn góp ý để luận văn thêm hồn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận văn Đỗ Thị Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận khu công nghiệp, khu chế xuất 1.2 Cơ sở thực tiễn số địa phương nước 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27 2.1 Tình hình phát triển KCN, KCX địa bàn TP Hà Nội: 27 2.2 Đóng góp KCN địa bàn thành phố Hà Nội 32 2.3 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội 34 2.4.Bộ máy quản lý Nhà nước KCN địa bàn TP Hà Nội 43 2.5 Những kết đạt quản lý nhà nước KCN điaị bàn TP Hà Nội 54 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 60 3.1 Bối cảnh Quốc tế nước tác động đến quản lý Nhà nước KCN địa bàn TP Hà Nội 60 3.2 Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội 60 3.3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội 62 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải ASEAN Hiệp hội nước Đông Nam Á ASEM Diễn đàn hợp tác kinh tế Á-Âu BQL Ban quản lý BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CLKCN Cụm liên kết cơng nghiệp CNH Cơng nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa CP Chính phủ DN Doanh nghiệp FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội GSO Tổng cục thống kế KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất GTGT Giá trị gia tăng DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Bảng 2.1 Số liệu lao động diện tích quy hoạch KCN 29 Bảng 2.2 Số liệu thu hút đầu tư nước vào KCN địa bàn Hà Nội 31 Bảng 2.3 Số liệu lao động KCN Hà Nội giai đoạn 2008– 2015 32 Bảng 2.4 Doanh thu nộp ngân sách KCN Hà Nội 2008-2015 33 Bảng 2.5 Danh mục ngành nghề theo chiến lược phát triển TP Hà Nội 35 Bảng 2.6 Vốn đăng ký điều chỉnh KCN Hà Nội 49 Bảng 2.7 Tình hình sử dụng đất KCN Hà Nội tính đến 31/12/2015 51 Bảng 2.8 Tình hình sử dụng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Hà Nội lũy 31/12/2015 52 Hình 2.1 Mơ hình tổ chức quản lý Nhà nước KCN, KCX Việt Nam 42 Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức Ban quản lý KCN Chế xuất Hà Nội 47 Hình 2.3 Cơ cấu FDI KCN Hà Nội theo dự án 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh nghiệm phát triển nhiều nước thực tiễn phát triển Việt Nam cho thấy, tổ chức sản xuất công nghiệp tập trung khu công nghiệp (KCN) thực hiệu quả, đóng góp quan trọng khơng riêng cho phát triển ngành công nghiệp mà tạo cực tăng trưởng thay đổi mơi trường xã hội địa phương tồn kinh tế Việc phát triển KCN giải pháp nước phát triển nhằm vượt qua khó khăn sở hạ tầng chung đất nước, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển lực sản xuất Chính việc đổi quản lý không ngừng nâng cao hiệu hoạt động KCN vấn đề cấp bách Đồng thời đảm bảo vai trò đóng góp KCN vào cơng phát triển kinh tế đất nước phát triển bền vững mặt kinh tế, mơi trường, xã hội Việc hình thành phát triển KCN góp phần đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hóa – đại hóa nước ta, đóng góp quan trọng việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) tạo điều kiện để tiếp thu cơng nghệ, chuyển dịch cấu kinh tế phân công lại lao động phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy tăng trưởng cơng nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Sau 20 năm xây dựng phát triển, KCN Hà Nội chứng tỏ vai trò đóng góp quan trọng việc đạt thành tựu kinh tế Thủ đô Hà Nội Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030 định hướng đến năm năm 2050, thành phố Hà Nội có 33 KCN, khu cơng nghệ cao Tính đến 31/12/2015 có 17 KCN tập trung địa bàn Hà Nội Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập phê duyệt danh mục quy hoạch với tổng diện tích gần 3.500 (quy mơ bình qn 206ha/KCN) 01 khu cơng nghệ cao Hòa Lạc với diện tích 1.586 Bộ Khoa học Cơng nghệ quản lý Các KCN có đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội Thủ đơ, nhiên đóng góp chưa tương xứng với mục tiêu đề Nguyên nhân vấn đề trình quản lý nhà nước KCN địa bàn Hà Nội bộc lộ khơng bất cập lý luận đến thực tiễn như: Quy hoạch phát triển KCN chưa thực gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, vùng lãnh thổ; Công tác kiểm tra xử lý vi phạm cải cách thủ tục hành chưa triệt để; Trong trình phát triển KCN, việc phát điều chỉnh sách liên quan đến quản lý phát triển chưa kịp thời Thực tế đặt vấn đề phải có biện pháp kịp thời công tác quản lý nhà nước KCN, khắc phục khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu hoạt động KCN Xuất phát từ nhận thức ý nghĩa vấn đề trên, qua khảo sát tìm hiểu học viên lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước khu công nghiệp khu chế xuất địa bàn thành phố Hà Nội” làm chủ đề cho luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Luận văn có mục tiêu góp phần nghiên cứu đề giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước khu công nghiệp khu chế xuất địa bàn thành phố Hà Nội Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý, phát triển KCN để thu hút quản lý hoạt động nhà đầu tư chủ yếu lĩnh vực sản xuất công nghiệp xem xu vận động mang tính quy luật phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế đôi với công tác BVMT nhiều nước giới Cho đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu ngồi nước nghiên cứu lý luận quản lý nhà nước khu công nghiệp: Michael Porter [29] đặc biệt nhấn mạnh đến KCN Theo ông KCN tập trung địa lý doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, người hưởng dịch vụ, ngành công nghiệp tổ chức liên quan lĩnh vực cụ thể có cạnh tranh có hợp tác Các KCN tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành cụm cơng nghiệp; Trong doanh nghiệp có liên kết sản xuất, kinh doanh chặt chẽ Sự liên kết doanh nghiệp cho phép giảm chi phí sản xuất, tạo lợi so sánh sản xuất, tương tác sản sinh ý tưởng đổi sáng tạo Cùng với phát triển KCN, quan niệm lý thuyết quản lý phát triển KCN đưa ra: Roberts Elsevier[31] đưa quan niệm quản lý nhà nước KCN theo hướng phát triển KCN sinh thái với tiêu chí cụ thể minh chứng điều kiện Australia; Susan M.Walcott xem xét vai trò KCN Trung Quốc việc thu hút công nghệ sản xuất hàng hóa có chất lượng đưa thị trường nước quốc tế Tác phẩm đưa lập luận dựa lý thuyết liên kết KCN bối cảnh nước với khác biệt địa phương khác Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều nghiên cứu có đánh giá sâu sắc nêu bật đặc trưng, tồn công tác quản lý nhà nước KCN, doanh nghiệp KCN sách thực trạng công tác quản lý nhà nước KCN phân tích tác động chế, sách quản lý nhà nước KCN nước đến phát triển KCN Khuất Thị Hồng Nhung (2013) luận giải sở lý luận vai trò QLNN trình hình thành phát triển KCN Việt Nam nói chung Việt Nam nói riêng Lê Thị Thu Hương (2015) nghiên cứu, đưa số giải pháp hồn thiện hệ thống chế, sách phát triển trục đường quốc lộ huyết mạch quốc gia, nơi có điều kiện hạ tầng tốt dịch vụ phát triển Trước mục đích việc thành lập KCN để tận dụng lực lượng lao động dồi giá rẻ, điều kiện tự nhiên để thu hút nhà đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp để lấp đầy KCN Với vị trí Thủ đơ, với hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển, trình thu hút lựa chọn nhà đầu tư, Hà Nội cần chủ trương chuyển đổi cấu đầu tư cho KCN, lựa chọn định hướng nhà đầu tư phát triển loại hình sản xuất cơng nghiệp có trình độ cơng nghệ cao, hàm lượng KHKT lớn, ngành sản xuất hàng xuất đủ sức cạnh tranh với thị trường khu vực giới theo hướng: Không lựa chọn dự án sản xuất có nhiều nguy gây nhiễm mơi trường mà lựa chọn dự án công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; Quy hoạch số KCN thành KCN chun ngành KCN Đơng Anh, KCN Sóc Sơn, KCN Kim Hoa nhằm thu hút dự án đầu tư công ty đa quốc gia châu Âu, châu Mỹ Quy hoạch thêm hai KCN phụ trợ chuyên cung cấp nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, vùng có điều kiện hạ tầng yếu kém, thuộc vùng đất hoang hóa, cằn cỗi, bán sơn địa, vùng chậm phát triển kinh tế Ba Vì, Mỹ Đức, nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống người dân địa phương, tăng thu ngân sách địa phương, chuyển đổi cấu kinh tế, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa nơng thơn,.; Nhanh chóng di dời sở, xí nghiệp gây nhiễm nội thành vùng ngoại thành theo định hướng phát triển Thủ Hiện Hà Nội tồn số cụm cơng nghiệp hình thành từ trước năm 1990 có nhiều doanh nghiệp thuộc ngành nghề, dệt, nhuộm, khí, chế biến thực phẩm, thuốc gây ô nhiễm môi trường nội đô * Quy hoạch xây dưng hạ tầng kỹ thuật hàng rào 63 Thực tế Hà Nội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hàng rào yếu lại không đồng bộ, nhiều cơng trình hạ tầng kỹ thuật ngồi hàng rào đường giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước đòi hỏi vốn lớn, nên chưa triển khai triển khai chậm Khơng cơng trình hạ tầng quy hoạch xây dựng sau thời gian không đáp ứng yêu cầu Mặc dù cơng trình hạ tầng kỹ thuật hàng rào KCN có đại, thuận lợi đến đâu cơng trình hạ tầng kỹ thuật ngồi hàng rào KCN hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc thiếu đồng bộ, khơng thuận lợi suy giảm hấp dẫn nhà đầu tư Hiện nay, sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đầu tư nâng cấp thường xuyên thông qua việc huy động nhiều nguồn vốn kể nguồn vốn ODA nhiều nơi kết cấu kỹ thuật ngồi hàng rào KCN khơng đảm bảo chất lượng lại thiếu đồng Nhiều cơng trình hạ tầng kỹ thuật ngồi hàng rào đường giao thơng, hệ thống cung cấp điện, nước đòi hỏi vốn lớn, nên chưa triển khai triển khai chậm điển hình đường vào KCN Nam Thăng Long, đường vào KCN Hà Nội-Đài Tư, Do vậy, để xây dựng phát triển KCN đồng địa bàn Hà Nội, công tác quy hoạch sở hạ tầng quận, huyện cần trước bước mang tính chiến lược Quy hoạch chi tiết KCN phải xác định rõ điểm nối trách nhiệm đơn vị liên quan (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, doanh nghiệp phát triển hạ tầng, quan quản lý địa phương ) Các quan chức Hà Nội cần phải thực tốt quy hoạch xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật ngồi hàng rào KCN đồng với việc triển khai quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật hàng rào kế hoạch thực thi quy hoạch Quy hoạch cơng trình kỹ thuật ngồi hàng rào KCN phải đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt lâu dài tốc độ 64 tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu tốc độ đô thị hóa Thủ Hà Nội phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”, “Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” sau Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Theo đó, sở sản xuất cơng nghiệp có nguy gây nhiễm di chuyển xa nội thành Việc di chuyển gắn với hình thành khu thị vệ tinh, khu đô thị khu Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long, Bồ Đề, Yên Viên, khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, khu đô thị Tân Tây Đô, Kết hợp quản lý Nhà nước theo ngành theo vùng lãnh thổ Các KCN thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm gần có tốc độ phát triển cao tận dụng lợi so sánh vùng thu hút lượng lớn doanh nghiệp vào đầu tư Chính kết hợp quản lý Nhà nước theo ngành theo vùng lãnh thổ có ý nghĩa quan trọng việc phát huy lợi riêng KCN lợi chung KCN vùng Để làm việc Hà Nội tỉnh, thành phố cần xây dựng quy hoạch phát triển KCN vùng đồng Bắc Bộ, hợp tác với việc quy hoạch KCN chuyên nghành, KCN hỗ trợ (khơng cần thiết tỉnh, thành phố có KCN chuyên ngành, hỗ trợ giống mà dựa lợi mục tiêu phát triển kinh tế địa phương toàn vùng để quy hoạch tránh trùng lắp ngành nghề dẫn đến phân bố không hợp lý, chí cạnh tranh khơng cần thiết) Quy hoạch tổ chức vị trí hợp lý ba thành phần cấu thành mối quan hệ khu công nghiệp, khu nhà khu dịch vụ công cộng Sự phát triển khu nhà ở, dịch vụ công cộng gắn với KCN phải đặt tổng thể quy hoạch phát triển đô thị phát triển vùng: 65 + Đối với KCN gần thị hình thành nên sử dụng hệ thống hạ tầng xã hội sẵn có thị phục vụ cho KCN, cụ thể là: khu nhà cơng trình phục vụ công cộng nhà trẻ, trường học, bệnh viện, cơng trình vui chơi giải trí thể thao, ví dụ KCN Sài Đồng B KCN Hà Nội Đài Tư đề xuất quy hoạch bố trí sử dụng phần quỹ nhà cơng trình dịch vụ công cộng khu đô thị Ngọc Thụy Long Biên, khu đô thị Việt Hưng phục vụ cho nhu cầu ăn sinh hoạt công nhân KCN này; KCN Bắc Phú Cát sử dụng phần hạ tầng xã hội, dịch vụ khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, khu đô thị Nam Dương Tân Tây Đô + Đối với KCN cách xa thị liên hợp KCN gần để phát triển khu dân cư gắn với KCN đó, như: KCN Bắc Thăng Long, KCN Đông Anh KCN cách xa thị, quy hoạch xây dựng liên hợp khu nhà cơng trình phục vụ cơng cộng phục vụ cho KCN (ví dụ nên bố trí khu khu phục vụ cơng cộng khoảng KCN Đông Anh KCN Bắc Thăng Long) Tuy nhiên, để tiết kiệm vốn đầu tư xây dựng phát triển thị hố tương lai, khu dân cư phải nằm tổng thể quy hoạch phát triển thị, liên hệ gắn bó với thị, sử dụng chung số cơng trình hạ tầng xã hội thị Đơ thị nhờ có khu dân cư để mở rộng phát triển tương lai Như vậy, mối quan hệ đô thị khu dân cư gắn với KCN phải mối quan hệ mật thiết tác động qua lại lẫn Quy hoạch xây dựng cơng trình dịch vụ cần thiết cho đời sống hàng ngày cho người lao động KCN Cụ thể giai đoạn đầu xây dựng chợ, cửa hàng bách hoá tổng hợp, trạm y tế; giai đoạn thứ hai xây dựng trường học, nhà trẻ; giai đoạn thứ ba xây dựng cơng trình nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thể thao; 66 Quy hoạch sử dụng đất dành cho xây dựng nhà chiếm 38-60% đất quy hoạch khu nhà công nhân, đất dành cho xây dựng cơng trình phục vụ công cộng nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, rạp chiếu phim, câu lạc bộ, nhà văn hóa, bách hóa, chợ chiếm 21-35%; đất dành cho xanh, sân vườn, sân thể dục thể thao chiếm 10-18%; đất giao thông chiếm 6-9% Đồng thời xây dựng khu nhà nên xây nhà cao tầng, tối thiểu từ 5-7 tầng trở lên để đảm bảo hiệu kinh tế đảm bảo theo yêu cầu quy hoạch thị; Nâng cao vai trò quản lý nhà nước Ban quản lý khu công nghiệp CX Hà Nội Mặc dù, Ban quản lý KCN CX Hà Nội có Quy chế hoạt động Ban quản lý KCN Chế xuất Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 166/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2004 UBND thành phố Hà Nội), số điểm Quy chế không phù hợp với Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2008 Chính phủ quy định KCN, KCX KKT ; Nghị định tăng thêm quyền hạn trách nhiệm Ban quản lý KCN địa phương, có Ban quản lý KCN CX Hà Nội vai trò quản lý doanh nghiệp KCN địa bàn Kể từ ngày 01/8/2008, sau sát nhập địa giới hành chính, theo chủ trương thành phố Ban quản lý KCN CX Hà Tây (cũ) Ban quản lý KCN CX Hà Nội (cũ) tiến hành sát nhập làm quan lấy tên Ban quản lý KCN CX Hà Nội Tuy nhiên, số quy định hoạt động đơn vị chưa có thống nhất, nên q trình hoạt động Ban quản lý gặp số khó khăn, vướng mắc Hiện Ban quản lý KCN CX Hà Nội (mới) trình UBND thành phố phê duyệt quy chế phối hợp hoạt động để xác định rõ địa vị pháp lý Ban quản lý KCN CX Hà Nội mối quan hệ trực tiếp với UBND thành phố Hà Nội; mối quan hệ ngang với Sở, Ban, Ngành thành phố Hà Nội mối 67 quan hệ với ngành Trung ương theo nguyên tắc phân cấp, ủy quyền Do vậy, UBND thành phố Hà Nội cần sớm phê duyệt quy chế phối hợp để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền Ban quản lý KCN CX Hà Nội theo chức quản lý nhà nước hoạt động KCN chức tham mưu cho UBND thành phố Các đơn vị chức Ban quản lý cần ý thức tinh thần trách nhiệm, nghiệp phát triển KCN Hà Nội, doanh nghiệp để nâng cao vai trò Ban quản lý KCN CX Hà Nội hoạt động doanh nghiệp như: Về quản lý môi trường: Hiện hoạt động phận Ban quản lý chưa bao quát hết phát sinh KCN Một phần thiếu nhân lực, phần thời gian dài buông lỏng công tác quản lý môi trường thời gian tới Ban quản lý cần tập trung củng cố công tác quản lý môi trường tạo tiền đề cho việc phát triển KCN đồng bộ; - Về quản lý doanh nghiệp: Thực tốt chức quản lý nhà nước sản xuất, kinh doanh, kết hợp với quan hữu quan giải khó khăn cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong thời gian tới, công tác quản lý doanh nghiệp cần sâu sát với sở, tránh tình trạng quản lý hành Có tham mưu đề xuất với quan chức nhà nước lãnh đạo Ban quản lý sách, chế độ nhằm khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh sản xuất giỏi, thực tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước kịp thời tham gia giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh; Về quản lý hoạt động đầu tư: Phối hợp với đơn vị ban, quan chức chun mơn nhanh chóng tổ chức thẩm định dự án đầu tư từ lúc tiếp nhận đơn dự án đầu tư giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian chờ cấp phép Tuy nhiên, khơng mà thiếu chặt chẽ, hồ sơ không đạt yêu cầu vốn, công nghệ, số kinh tế-kỹ thuật 68 không cấp phép việc cấp phép đầu tư có chọn lọc theo định hướng quy hoạch phát triển KCN Thủ đô tương lai; Về quản lý quy hoạch: Cấp chứng quy hoạch quy hoạch tổ chức thẩm định thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật dự án đầu tư vào KCN Kiên không cấp phép sử lý theo thẩm quyền trường hợp vi phạm quy hoạch mật độ xây dựng; Về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu: Quản lý hoạt động thương mại KCN địa bàn Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D theo uỷ quyền Bộ Thương mại Cần tăng cường công tác quản lý xuất nhập doanh nghiệp KCN để hỗ trợ doanh nghiệp tăng kim ngạch xuất kịp thời phát gian lận thương mại nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho hoạt động xuất nhập doanh nghiệp KCN; Về công tác quản lý lao động: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc người lao động người sử dụng lao động thực quy định pháp luật lao động quan hệ lao động Công tác quản lý lao động thời gian tới cần tập trung kiểm tra việc người sử dụng lao động có thực tốt sách, chế độ lao động người lao động giao kết hợp đồng lao động, xây dựng nội quy lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, trợ cấp tai nạn lao động doanh nghiệp theo quy định pháp luật hay không? Phối hợp với tổ chức Cơng đồn KCN CX Hà Nội tổ chức hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp ký kết thoả ước lao động tập thể nhằm giảm thiểu nguy tranh chấp lao động tập thể dẫn đến đình cơng góp phần vào phát triển doanh nghiệp KCN nói riêng KCN Hà Nội nói chung; Tăng cường vai trò Đại diện ban quản lý khu công nghiệp: Cử cán trực tiếp làm việc KCN trọng yếu, nâng tần suất xuống trực 69 tiếp KCN khác để nắm rõ tình hình sản xuất doanh nghiệp đảm bảo thông tin cập nhật Những vấn đề phát sinh, thắc mắc cần giải doanh nghiệp tùy theo thẩm quyền chun mơn giải đáp trực tiếp chuyển phòng chức giải Tuy nhiên, cần nâng cao lực giải chỗ vướng mắc doanh nghiệp vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, liên quan đến quy trình nội dung hồ sơ cấp phép; vấn đề liên quan đến tư vấn chế độ sách người lao động, người sử dụng lao động 3.3.2 Đổi sách đào tạo đãi ngộ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khu công nghiệp Chuẩn hóa tập trung củng cố, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề cho sở đào tạo nghề Hà Nội Đội ngũ giáo viên phải chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp, phương tiện dạy học đại, gắn kết lý thuyết thực hành máy móc thiết bị đại trình giảng dạy Khơng ngừng bổ sung đổi nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tế để bước nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề; Đầu tư, nâng cấp số trường công nhân kỹ thuật thành trường cao đẳng dạy nghề để đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật có chun mơn sâu, kỹ thực hành tốt, có tác phong làm việc đại, đáp ứng nhu cầu lao động đa dạng ngành nghề KCN Sau nâng cấp, trường đào tạo hệ cao đẳng nghề như: điện tử, tin học, kỹ thuật điện, khí, khí-điện-điện tử, nghề hàn Đa dạng hóa loại hình đào tạo như: + Đào tạo tập trung sở dạy nghề (bao gồm trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề loại trường khác có 70 tham gia dạy nghề) Mơ hình chủ yếu để đào tạo học sinh sau tốt nghiệp trường THCS THPT + Dạy nghề doanh nghiệp tai nơi làm việc: + Liên kết đào tạo sở dạy nghề doanh nghiệp (doanh nghiệp gửi người lao động đến trường để học nghề; sở dạy nghề gửi học sinh đến doanh nghiệp để thực hành nghề ) Điển hình mơ hình đào tạo gắn với việc làm doanh nghiệp công ty TNHH TOHO Việt Nam-KCN Thăng Long phối hợp liên kết với Trường Đại học kinh tế-Kỹ thuật để đào tạo kỹ thuật viên khí ngành khn mẫu xác phục vụ cho nhu cầu lao động kỹ thuật có chất lượng cao cơng ty Sự thành cơng mơ hình dựa sở phối hợp chặt chẽ hai bên, chương trình đào tạo thiết kế theo Module cập nhật yêu cầu kỹ thuật công nghệ chuyên biệt cho công ty TNHH TOHO Việt Nam Ngoài cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán quản lý, cán chủ chốt doanh nghiệp KCN cán quản lý, nhân sự; cán phòng chun mơn, nghiệp vụ; quản đốc phân xưởng, tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, để họ hiểu biết chun mơn, nắm pháp luật Việt Nam nói chung pháp luật lao động nói riêng, ngơn ngữ phong tục tập qn quốc gia đầu tư vào KCN phổ biến cho đồng nghiệp khác để tạo mối quan hệ lao động lành mạnh, ổn định, bền vững doanh nghiệp KCN Hồn thiện sách lao động, việc làm đãi ngộ Về chế độ tiền lương cần xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp với điều kiện thực tế Hà Nội, không nên cứng nhắc dựa mức lương tối thiểu theo quy định Chính phủ ban hành mà khuyến khích doanh nghiệp trả lương cao mức sàn quy định Chế độ tiền lương cần dựa sở kết hợp hài hòa yếu tố: chức vụ, trình độ chun mơn, thời gian cơng tác đóng góp khác Một sách tiền lương thích hợp giúp doanh 71 nghiệp ổn định sản xuất cao suất lao động, tăng cường khả cạnh tranh, hạn chế thấp tình trạng bỏ việc người lao động; Để giúp cho người lao động có việc làm doanh nghiệp KCN tuyển dụng người làm việc thích hợp cần xây dựng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ việc làm KCN, bao gồm hoạt động hướng nghiệp, đào tạo, đào tạo lại nhiệm vụ khác như: thông tin thị trường lao động, tư vấn, xúc tiến việc làm Hệ thống dịch vụ việc làm không phục vụ cho KCN, mà quan trọng cung cấp thông tin phục vụ cho sở dạy nghề, cho người sử dụng lao động người lao động để bên đưa định phù hợp với mục tiêu Hiện nguồn lực đầu tư cho việc xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động Hà Nội chủ yếu tập trung cho Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội- Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội 3.3.3 Hoàn thiện công tác kiểm tra, tra hoạt động KCN địa bàn Hà Nội Cần xác định thống nhận thức vai trò, nội dung cơng tác kiểm tra, tra; sở thể chế hố cơng tác kiểm tra, tra hoạt động khu công nghiệp quy chế kiểm tra, tra Trong việc xây dựng quy chế kiểm tra, tra hoạt động công nghiệp cần lưu ý tốt số vấn đề: Làm rõ trách nhiệm quyền hạn chủ thể tra Đó hệ thống tra nhà nước, tra chuyên ngành Như đối tượng tra vụ việc có dầu hiệu sai phạm phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (và hoạt động Ban quản lý KCN) Làm rõ trách nhiệm, quyền hạn cá nhân trực tiếp tham gia công tác tra, đồng thời quy định chế tài đối tượng vi phạm quy chế Chất lượng, hiệu lực hiệu tồn cơng tác trra, từ việc xây dựng quy chế, kế hoạch tra tổ chức thực cán 72 viên chức đảm nhiệm công việc định Cán viên chức có trách nhiệm cao, phẩm chất đạo dức nghề nghiệp tốt, có trình độ nghiệp vụ chun mơn, nắm vững pháp luật, sách chắn đảm bảo chất lượng tra Và có xoá bỏ biểu tiêu cực hoạt động tra, kiểm tra KCN 73 KẾT LUẬN Hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước KCN cần thiết q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Tham gia đầy đủ mạnh mẽ vào thị trường giới cách nâng cao hiệu quản lý KCN góp phần đẩy nhanh trình CNH, HĐH tạo thêm việc làm thu nhập cao cho người lao động, góp phần thúc đẩy ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đại, góp phần thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Hà Nội địa phương nằm Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thủ đô nước Đến nay, Hà Nội có 17 KCN Chính phủ phê duyệt, nhiên có 08 khu cơng nghiệp vào hoạt động Q trình phát triển KCN địa bàn kết bước đầu đáng trân trọng, tạo lập mạng lưới KCN hình thành theo định hướng phát triển TP, tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư nước nước ngồi, góp phần vào phần giải việc làm thu nhập cho người lao động, tạo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ TP Diện mạo KCN ngày thay đổi theo hướng đại, quy mô mở rộng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH TP Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, năm qua hoạt động quản lý KCN Hà Nội đứng trước khơng hạn chế, trở ngại công tác quy hoạch, hiệu thu hút đầu tư thấp, vấn đề đời sống người lao động, xử lý vấn đề môi trường sinh thái phức tạp….trong q trình phát triển KCN Những tồn cần thiết phải hoàn thiện, nâng cao hiệu quản lý nhà nước KCN địa bàn Thành phố Trên sở hệ thống hóa lý luận thực tiễn quản lý nhà nước đối 74 với KCN, luận văn sâu vào phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước KCN Hà Nội từ hình thành đến nay, thành đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Dựa vào phân tích vào mục tiêu, định hướng phát triển KCN Hà Nội đến năm 2020, luận văn đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quản lý nhà nước KCN Hà Nội Những giải pháp đề xuất luận án tập trung vào nội dung như: hoàn thiện quy hoạch KCN địa bàn Thành phố Hà nội; nâng cao vai trò quản lý nhà nước BQL KCN CX Hà Nội; đổi công tác vận động xúc tiến đầu tư thu hút đầu tư; Hoàn thiện sở hạ tầng đảm bảo cho việc phát triển KCN; hoàn thiện sở hạ tầng đảm bảo cho việc phát triển khu cơng nghiệp; đổi sách đào tạo đãi ngộ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp KCN; hồn thiện cơng tác kiểm tra hoạt động KCN địa bàn Hà Nội Để nâng cao hiệu quản lý nhà nước KCN địa bàn Hà Nội cần phải thực đồng giải pháp Tuy nhiên giai đoạn phát triển ưu tiên đặt vấn đề cần tập trung giải trước, sau theo tình hình thực tế Các nghiên cứu vấn đề quản lý nhà nước KCN cần tập trung làm sâu sắc tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý phù hợp với chuẩn mực tổ chức, hiệp định quốc tế mà Việt Nam gia nhập Các giải pháp hoàn thiện quản lý cần nhấn mạnh đến tính liên ngành, liên vùng quản lý KCN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Quản lý KCN CX Hà Nội (2005), Kỷ yếu Hội thảo khoa học 10 năm xây dựng KCN&CX Hà Nội (1995 - 2005), Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2006), Báo cáo tổng kết 15 năm xây dựng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam Chính phủ (1997), Nghị định số 36-CP ngày 24/4/1997 ban hành Qui chế KCN, KCX, tài liệu lưu trữ VP Chính phủ, Hà Nội Chính phủ (2006), Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư Chính phủ (2008), Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Chính phủ qui định khu cơng nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế Chính phủ (2008), Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 05 tháng năm 2008 v/v phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Thủ Hà Nội đến năm 2020 Chính phủ (2006): Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 việc phê duyệt Quy hoạch hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Cục Thống kê TP Hà Nội (2014), Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 Cục Thống kê TP Hà Nội (2015), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2014 10 Cục Thống kê TP Hà Nội(2016),Báo cáo tình hình KTXH 2015 11 Nguyễn Ngọc Dũng (2010), “Phát triển KCN đồng địa bàn Hà Nội” Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường đại học Kinh tế quốc dân, HN 12 Nguyễn Hằng (2014), Ban Quản lý KCN, KCX Hà Nội: Những kết sau năm hợp Hà Nội - Hà Tây, Khu công nghiệp Việt Nam 13 Vũ Thành Hưởng (2006), “Một số giải pháp phát triển KCN 76 Hà Nội” 14 Nguyễn Văn Phú (2008), “Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật q trình thực cơng nghiệp hố, đại hoá địa bàn tỉnh Hải Dương” 15 UBND TP Hà Nội (2013), Báo cáo thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014 16 UBND TP Hà Nội (2014), Báo cáo thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015 17 UBND TP Hà Nội (2015), Báo cáo thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 18 67A Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2012), Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn 2030 19 Michael Porter (1998), Cluster and the new Economics of Competition (1998), Harvard Business Review 20 Michael E Porter (2000), Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, Economic Development Quarterly 14, no 1, February 2000: 15-34 21 B.H.Roberts Elsevier (2004), The application of industrial ecology principles and planning guidelines for the development of eco- industrial parks: an Australian case study” 22 Susan M.Walcott(2003), Chinese Science and Technology Industrial Parks Ashgate Publishing limited gower House, England 23 www haiphong.gov.vn 24 www http://hiza.gov.vn/ 25 www http://thongkehanoi.gov.vn/ 77 ... luận quản lý nhà nước khu công nghiệp Chương Thực trạng quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội Chương Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn thành. .. lý KCN chế xuất Hà Nội khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Hà Nội - Về thời gian: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước Ban quản lý khu công nghiệp chế xuất Hà Nội khu công nghiệp. .. KCX địa bàn TP Hà Nội: 27 2.2 Đóng góp KCN địa bàn thành phố Hà Nội 32 2.3 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội 34 2.4.Bộ máy quản lý Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố hà nội , Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay