Thực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵng (Luận văn thạc sĩ)

56 5 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 09:29

Thực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵngThực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵngThực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵngThực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵngThực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵngThực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵngThực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵngThực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵngThực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵngThực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵng VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG MINH HẢI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI - năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG MINH HẢI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 834 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS LƯU NGỌC TRỊNH HÀ NỘI - năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Làng nghề truyền thống có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương kinh tế nước ta, kể từ chủ trương Đảng, sách Nhà nước đẩy mạnh khuyến khích phát triển làng nghề gắn kết với việc phát triển kinh tế bền vững địa phương Những sản phẩm tinh xảo, độc đáo làng nghề truyền thống việc cho hiểu sắc văn hóa, truyền thống vùng đất, mà có giá trị sử dụng, giá trị kinh tế cao cung cấp khối lượng lớn, thoả mãn nhu cầu đa dạng sản phẩm làng nghề thị trường nước Ngũ Hành Sơn nằm phía Đơng Nam thành phố Đà nẵng, với tổng diện tích tự nhiên 4,1 km2, dân số khoảng 89.857 người với đơn vị hành Phía đơng giáp biển Đơng với chiều dài 12 km bờ biển lợi để phát triển kinh tế biển Với vị trí địa lý thuận lợi thiên nhiên ban tặng kinh tế Đà Nẵng, ngày phát triển thịnh vượn đường hội nhập quốc tế Làng điêu khắc tượng đá non nước Ngũ Hành Sơn Nước hình thành cách 400 năm với sản phẩm đá mỹ nghệ tinh xảo tiếng nước, thu hút lượng du khách đáng kể đến tham quan mua sắm năm, sản phẩm xuất đến nhiều nước giới khơng góp phần vào việc đưa kinh tế Đà Nẵng lên mà điểm thu hút khách du lịch lớn toàn Thế Giới đến với Việt Nam Với bề dày lịch sử hình thành lâu đời việc kế thừa phát huy, từ kinh nghiệm truyền từ đời sang đời khác, làm nên sản phẩm điêu khắc đá tiếng Tuy nhiên, làng điêu khắc đá truyền thống Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn nhiều làng nghề khác nước, bên cạnh lợi ích lớn nêu trên, đặt vấn đề tồn tại, bất cập liên quan đến xu phát triển tồn làng nghề nói chung: xây dựng quy hoạch tổng thể cho làng nghề truyền thống, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho làng nghề truyền thống, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm làng nghề truyền thống, xây dựng nguồn nhân lực cho làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề truyền thống gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch để bảo tồn phát huy làng nghề truyền thống cách bền vững sách hỗ trợ vốn, mặt thông tin để làng nghề tiếp tục phát triển, Đây vấn đề đặt trình hoạt động thực tiễn làng nghề, ảnh hưởng khơng đến phát triển bền vững làng nghề truyền thống mà đến chiến lược, sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hố nói chung Đảng Nhà nước ta Để làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước phát triển cách bền vững, thực phát huy tiềm hiệu quả, đóng góp ngày nhiều cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng thành phố Đà Nẵng nói chung quận Ngũ Hành Sơn, đòi hỏi cấp ngành lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cần phải có sách, giải pháp phù hợp đảm bảo việc sản xuất cho làng nghề đá non nước, trọng vấn đề môi trường sản xuất làng nghề, vấn đề bố trí đất cho hộ sản xuất bị thu hồi đất vào làng nghề, vấn đề chuyển đổi ngành nghề tạo việc làm Tất điều đòi hỏi phải nghiên cứu hồn thiện sách phát triển làng nghề vấn đề thực thi sách phát triển làng nghề truyền thống Xuất phát từ thực tiễn tính cấp bách vấn đề, cán công tác quận Ngũ Hành Sơn, chứng kiến thực trạng phát triển làng nghề đá mỹ nghệ đây, học viên định chọn đề tài “Thực sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵng” để thực luận văn thạcsách cơng Tình hình nghiên cứu đề tài Phát triển làng nghề truyền thống vấn đề cấp, ngành, địa phương quan tâm, có nhiều tác giả nghiên cứu viết sách báo, tạp chí, luận văn, đề tài khoa học, cơng trình nghiên cứu sách phát triển làng nghề truyên thống, tiêu biểu lĩnh vực bao gồm: - Tác giả Bùi Văn Vượng “Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam” , cơng trình giới thiệu cách tổng quan làng nghề truyền thống Việt Nam - Tác giả Trần Minh Yến “Làng nghề truyền thống trình cơng nghiệp hóa, đại hóa”, cơng trình nghiên cứu mang tính tổng quan chủ yếu tập trung nghiên cứu vị trí, tầm quan trọng làng nghề truyền thống q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ta - Đối với quận Ngũ Hành Sơn, có cơng trình nhóm tác giả Phùng Văn Thành, Hồ Thị Thanh Thúy Lưu Vạn Tâm Anh “Nghiên cứu xây dựng Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” (2015) Tập trung nghiên cứu đề xuất số giải pháp đổi tổ chức Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước - Đề án phát triển làng nghề đá Non nước quận Ngũ Hành Sơn UBND quận Ngũ Hành Sơn Những cơng trình nghiên cứu nêu cung cấp lượng kiến thức, thông tin lớn làng nghề truyền thống nước thành phố Đà Nẵng, có thêmnguồn liệu tham khảo hữu ích cho thân q trình thực luận văn Các cơng trình nghiên cứu nêu đề cập đến làng nghề truyền thống nói chung làng nghề truyền thống nông nghiệp nông thôn, vấn đề phân tích chủ yếu văn hố làng nghề, chưa tập trung phân tích giải pháp thực sách làng nghề truyền thống việc thực sách phát triển làng nghề truyền thống mờ nhạt Đặc biệt, đến chưa có cơng trình tập trung nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống sách phát triển làng nghề đá mỹ nghệ truyền thống quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng thực đền bù, giải tỏa trình thị hóa.Trên sở đó, luận văn tiếp tục nghiên cứu theo hướng chuyên sâu, cụ thể phạm vi làng nghề đá truyền thống quận Ngũ Hành Sơn nhằm nêu rõ kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân việc thực sách phát triển làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Là làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn thực sách phát triển làng nghề truyền thống Qua đó, phân tích, đánh giá thực trạng sách phát triển làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, sở đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác thực sách phát triển làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nói riêng nước nói chung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, luận văn tập trung nghiên cứu nhiệm vụ sau: Thứ nhất: Làm rõ vấn đề lý luận thực sách phát triển làng nghề truyền thống nói chung, làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng nói riêng Thứ hai: Khảo sát, phân tích thực trạng việc thực sách làng nghề điêu khắc Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nêu thành tựu, hạn chế nguyên nhân Thứ ba: Đề xuất giải pháp nhằm thực sách phát triển làng nghề Đá Mỹ nghệ Non Nước, tôn vinh giá trị truyền thống, mang sắc vùng miền, thân thiện với môi trường văn minh thương mại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn việc thực hính sách phát triển làng nghề truyền thống nói chung phát triển làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nói riêng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận, pháp lý thực tiễn liên quan đến việc thực sách Nhà nước thành phố Đà Nẵng làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng không sâu nghiên cúu vấn đề khác truyền thống, văn hoá, cấu trúc, tổ chức làng nghề Về không gian, luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng thực sách Nhà nước thành phố Đà Nẵng làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Về thời gian, luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng thực sách Nhà nước thành phố Đà Nẵng làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng vòng 12 năm trở lại (2005 - 2017) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn dựa sở chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa Max - Lê Nin, tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng, Nhà nước; dựa sở sách ban hành để thực làng nghề truyền thống nước ta 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu phổ biến khoa học xã hội để giải mục đích, yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu đặt Cụ thể: - Phương pháp tổng hợp, phân tích: Trên sở lý luận, sở pháp lý luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích cơng trình nghiên cứu có tài liệu khác để làm sáng tỏ vấn đề lý luận, pháp lý thực tiễn liên quan đến thực sách phát triển làng nghề truyền thống nói chung làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (ở Chương 1) - Phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh: Dựa vào báo cáo chun mơn quyền địa phương cấp, báo cáo chuyên ngành, tài liệu liên quan kết hợp với phương pháp quan sát thực tế, đánh giá thực tế trạng phát triển làng nghề truyền Thống đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng (ở Chương II) - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh qua để đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng caohiệu thực sách liên quan đến phát triển làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng thời gian tới (ở Chương III) Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn số nghiên cứu sách phát triển làng nghề truyền thống nói chung đặ biệt làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Kết nghiên cứu luận văn vận dụng lý luận đánh giá sách cơng q trình triển khai, thực sách nhằm phát vấn đề tồn tại, vướng mắc q trình thực sách phát triển làng nghề truyền thống làm sở định hướng cho việc đưa khuyến nghị thực sách nói chung kiến nghị, đề xuất cho việc thực sách phát triển làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Các phân tich, đánh giá thực sách phát triển làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng giúp nhìn nhận rõ kết quả, tồn việc hoạch định sách thực thi sách Qua đó, đề xuất giúp cho quan quản lý, sở, ban ngành có liên quan, nhà hoạch định sách có sở khoa học thực tiễn để vận dụng, điều chỉnh sách tổ chức thực sách phát triển làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đạt mục tiêu sách Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, luận văn gồm chương: - Chương 1: Những vấn đề lý luận thực sách phát triển làng nghề truyền thống nước ta ... tài Thực sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵng để thực luận văn thạc sĩ sách cơng Tình hình nghiên cứu đề tài Phát triển làng nghề truyền thống. .. luận thực tiễn thực sách phát triển làng nghề truyền thống Qua đó, phân tích, đánh giá thực trạng sách phát triển làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, ... quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Về thời gian, luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng thực sách Nhà nước thành phố Đà Nẵng làng nghề truyền thống Đá Mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵng (Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay