Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thanh bình

86 14 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:41

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện kinh tế thị truờng nay, đứng trước bùng nổ kinh tế ,với cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nhu cầu xã hội ngày cao đòi hỏi doanh nghiệp phải củng cố hoàn thiện muốn tồn phát triển Với kinh tế thị trường cạnh tranh vô khốc liệt, để tồn phát triển yêu cầu doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu Nhất việt nam thành viên tổ chức kinh tế giới WTO khu vực tự mậu dịch ASEAN, u cầu cấp thiết Vì doanh nghiệp khơng phải đối mặt vói đối thủ cạnh tranh nước mà phải đối mặt với doanh nghiệp nước lớn mạnh kinh tế, tiên tiến kĩ thuật Để thâm nhập đứng vững thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tự khẳng định Muốn doanh nghiệp cần phải sách , chiến lược phù hợp, kịp thời hoạt động kinh tế muốn đạt dược lợi nhuận doanh thu phải bù đắp chi phí Lao động yếu tố đầu vào quan trọng doanh nghiệp, nâng cao suất lao động đường để nâng cao hiệu kinh doanh, tạo uy tín khẳng định vị trí doanh nghiệp Lao động hoạt động quan trọng người để rạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước Lao động ba yếu tố trình sản xuất yếu tố định Chi phí lao động yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra.Sử dụng hợp lý lao động trính sản xuất kinh doanh tiết kiệm chi phí lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp điều kiện đẻ SVTH: Nguyễn Lê Cả Huệ GVHD: Nguyễn Thị Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên,người lao động doanh nghiệp, nhắc đến lao động khơng tránh khỏi nhắc đến tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế xã hội dặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế người lao động Tiền lương phần sản phẩm xã hội nhà nước phân phối cho người lao động cách kế hoạch, vào kết lao động mà người cống hiến cho xã hội biểu tiền phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao dộng bù đắp hao phí lao động cơng nhân viên bỏ q trình sản xuất kinh doanh Ngoài tiền lương để đảm bảo tái tạo sức lao động sống lâu dài người lao động, theo chế độ tài hành doanh nghiệp phải vào chi phí sản xuất kinh doanh phận chi phí khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiêp, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn Trong đó, BHXH trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động như: đau ốm, thai sản, tai nạn giao thông, sức nghỉ hưu Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe người lao động Kinh phí cơng đồn chủ yếu hoạt động tổ chức giới lao động chăm sóc , bảo vệ quyền lợi người lao động Từ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác tiền lương khoản trích theo lương người lao động Kết hợp kiến thức học nhà trường qua thời gian thực tập với hướng dẫn cán phòng kế tốn cơng ty Cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình với kiến thức hạn hẹp mình, em xin chọn nghiên cứu trình bày chun đề: " Hồn thiện cơng táctoán tiền lơng khoản trích theo lơng C«ng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình " để làm báo cáo thực tập cuối khóa SVTH: Nguyễn Lê Cả Huệ GVHD: Nguyễn Thị Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP Kết cấu đề tài: Kết cấu báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm chương: Chương I: sở lý luận chung tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Doanh nghiệp Chương II: Thực trạng tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình SVTH: Nguyễn Lê Cả Huệ GVHD: Nguyễn Thị Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP Chương I SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Vai trò lao động chi phí lao động số sản xuất kinh doanh 1.1.1.Vai trò lao động sống sản xuất kinh doanh Lao động hoạt động chân tay, trí óc người, người sử dụng tư liệu sản xuất nhằm tác động làm biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt người Trong chế độ xã hội việc sáng tạo cải vật chất không tách rời lao động Lao động điều kiện cần thiết cho tồn phát triển xã hội loài người, yếu tố tác động định q trình phát triển kinh doanh doanh nghiệp nói riêng diễn cách thường xuyên liên tục vấn đề thiết yếu phải sản xuất sức lao động Vì vậy, họ tham gia lao động sản xuất doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ Trong kinh tế hàng hóa thù lao lao động biểu thước đo giá trị gọi tiền lương 1.1.2.Chi phí lao động sống, tiền lương khoản trích theo lương Chi phí lao động sống hoạt động sản xuất kinh doanh vai trò đặc biệt quan trọng Lao động điều kiện cần thiết cho tồn phát triển xã hội loài người, yếu tố tác động định q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong trình tham gia vào hoạt động sản xuất người lao động phải tiêu hao lượng hao phí sức lao động Vì vậy, để tái sản xuất sức lao động người lao động phải vật phẩm tiêu dùng Nghĩa doanh nghiệp phải trả cho họ SVTH: Nguyễn Lê Cả Huệ GVHD: Nguyễn Thị Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP thù lao tương ứng với cống hiến sức lao động Đó tiền lương (Tiền công) Như tiền lương (Tiền công) biểu tiền hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động cống hiến cho doanh nghiệp Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động Các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, nhân tố để tăng suất lao động Đối với doanh nghiệp tiền lương phải trả cho người lao động phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp sáng tạo Nên doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động hiệu để tiết kiệm chi phí tiền lương giá thành sản phẩm Ngoài tiền lương người lao động hưởng khoản trợ cấp ốm đau thai sản, quyền khám chữa bệnh Khoản lấy từ quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ Các khoản trích tổng tiền lương phải trả cho người lao động theo chế độ quy định gọi khoản trích theo lương 1.2.Yêu cầu quản lý lao động, tiền lương khoản trích theo lương 1.2.1 Mối quan hệ lao động với quản lý tiền lương khoản trích theo lương Ta biết lao động, tiền lương khoản trích theo lương mối quan hệ chặt chẽ với Vì vậy, quản lý lao động, quản lý tiền lương khoản trích theo lương mối quan hệ chặt chẽ với Quản lý lao động tốt, hiệu giúp cho việc quản lý tiền lương khoản trích theo lương cách đắn, xác, tiết kiệm chi phí, tránh tình trạng lãng phí, giảm thiểu chi phí lao động sống sản xuất kinh doanh Từ đó, làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Cũng từ nâng cao thu nhập cho người lao động, khuyến khích người lao động hăng say tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh SVTH: Nguyễn Lê Cả Huệ GVHD: Nguyễn Thị Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP Khi quản lý tiền lương khoản trích theo lương tốt, đạt hiệu cao, tức tính lương, chi trả lương khoản trích theo lương xác kịp thời, cơng cho người lao động tạo niềm tin cho người lao động, khuyến khích người lao động hăng say sáng tạo lao động sản xuất kinh doanh 1.2.2 Yêu cầu quản lý lao động, tiền lương khoản trích theo lương Quản lý lao động, quản lý tiền lương khoản trích theo lương mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau…và nhằm mục đích nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao mức thu nhập cho người lao động Cơng tác quản lý doanh nghiệp nói chung đòi hỏi phải quản lý tốt tiền lương khoản trích theo lương để đảm bảo hai mặt: Thứ tiết kiệm chi phí mà cụ thể hạ giá thành sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh thị trường, giảm giá vốn để lợi nhuận tối ưu Mặt khác quản lý lao động tức quản lý yếu tố sản xuất để chủ động điều kiện cho trình sản xuất Mỗi hoạt động lao động người diễn ra, doanh nghiệp laọi ngun vật liệu, hao mòn cơng cụ, dụng cụ cho trình sản xuất thù lao cho người lao động (gọi chung chi phí) Chi phí lao động ba yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm làm Chi phí lao động cao hay thấp ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm Vì muốn quản lý tốt chi phí sản xuất, phải quản lý tốt khoản chi cho lao động phải quản lý từ lao động thông qua tiêu số lượng chất lượng lao động + Quản lý số lượng lao động: Là quản lý số lượng người lao động, xếp bố trí hợp lý loại lao động theo ngành nghề chuyên môn đào tạo yêu cầu lao động doanh nghiệp + Quản lý chất lượng lao động: Là quản lý thời gian, số lượng chất lượng sản phẩm hiệu công việc người lao động, tổ sản xuất, hợp đồng giao khoán SVTH: Nguyễn Lê Cả Huệ GVHD: Nguyễn Thị Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP Như quản lý lao động vừa đảm bảo chấp hành kỹ luật nâng cao ý thức, trách nhiệm người lao động, kính thích thi đua lao động sản xuất kinh doanh, đồng thời tài liệu ban đầu lao động sở để đánh giá trả thù lao cho người lao động đắn hợp lý Việc tổ chức lao động quản lý lao động tạo kết hợp yếu tố sản xuất cách hợp lý loại trừ tình trạng lãng phí lao động, lãng phí máy tác dụng lớn thúc đẩy việc nâng cao suất lao động, bên cạnh điều điều quan trọng ý nghĩa lớn doanh nghiệp biết sử dụng ‘Yếu tố lao động’, biết khơi dậy tiềm lao động người làm cho họ gắn bó cống hiến tài cho doanh nghiệp Điều đòi hỏi người chủ doanh nghiệp phải biết bồi dưỡng trình độ cho người lao động, quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc người doanh nghiệp biết khen thưởng vật chất, tinh thần cách thỏa đáng phải tôn trọng người Từ người chủ doanh nghiệp thấy tầm quan trọng quản lý lao động Phải đặt yêu cầu quản lý lao động Quản lý số lượng lao động, chất lượng lao động, thời gian lao động… để giảm thiểu chi phí trình sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Như biết chế độ xã hội việc sáng tạo cải vật chất không tách rời lao động, lao động ba yếu tố khơng thể thiếu q trình sản xuất, nhờ lao động người sử dụng tư liệu lao động tác động lên đối tượng lao động làm cho đối tượng lao động biến đổi thành cải vật chất phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt người Tiền lương biểu tiền hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian khối lượng, chất lượng công việc mà người lao động cống hiến, yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm sáng tạo SVTH: Nguyễn Lê Cả Huệ GVHD: Nguyễn Thị Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP Ngoài tiền lương người lao động hưởng khoản trợ cấp ốm đau, thai sản, quyền khám chữa bệnh Khoản lấy từ qũy BHXH, BHYT, KPCĐ Các khoản trích tổng tiền lương phải trả cho người lao động theo chế độ quy định gọi khoản trích theo lương Tiền lương khoản trích theo lương số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp, nhằm đảm bảo cho người lao động đủ tái sản xuất sức lao động bồi dưỡng sức lao động Vì vậy, đặt yêu cầu cho công tác quản lý tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp phải đảm bảo đúng, đủ, kịp thời chế độ tiền lương Nhà nước, gắn với yêu cầu quản lý lao động tác dụng nâng cao kỹ luật tăng cường thi đua lao động sản xuất, kích thích người lao động nâng cao tay nghề hiệu 1.3 Nhiệm vụ chế độ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Nhà nước quy định 1.3.1.Nhiệm vụ kế tốn tiền lương c¸c khoản trích theo lương -Tổ chức hạch tốn thời gian, số lượng, chất lượng kết qủa lao động người lao động, tính tốn kịp thời tiền lương khoản liên quan khác cho người lao động - Phân bổ khoa học, hợp lý chi phí nhân cơng cho đối tượng sử dụng liên quan Định kì tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động, tình hình quản lý chi tiêu quỹ lương cung cấp thơng tin hữu ích cho lãnh đạo doanh nghiệp phận liên quan để đề sách sử dụng lao động hiệu - Kết hợp chặt chẽ tổ chức kế tốn tài với kế tốn quản trị, kế toán tổng hợp với kế toán chi tiết chi phí nhân cơng 1.3.2 Các chế độ tiền lương khoản trích theo lương nhà nước quy định SVTH: Nguyễn Lê Cả Huệ GVHD: Nguyễn Thị Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP 1.3.2.1 Các chế độ tiền lương nhà nước quy định -Tiền lương theo sản phẩm: gồm tiền lương khoán, lương thưởng trả lương theo sản phẩm gián tiếp, theo sản phẩm trực tiếp Các doanh nghịêp lựa chọn hình thức trả lương nào, cho phù hợp với tính chất cơng việc, điều kiện kinh doanh gắn với yêu cầu quản lý lao động cụ thể nhằm khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, nâng cao suất lao động hiệu công việc Chế độ quy định tiền lương làm thêm giờ, thêm ca làm thêm ngày nghỉ theo chế độ quy định cho người lao động tính vào quỹ tiền lương, tiền lương trả thêm cụ thể sau: Tiền lương trả thêm = Tiền lương thực tế trả * tỷ lệ % lương trả thêm* số làm thêm Mức lương trả thêm nhà nước quy định : -bằng 150% làm thêm vào ngày thường -bằng 200% làm thêm vào ngày cuối tuần -bằng 300% làm thêm vào ngày lễ Nếu doanh nghiệp bố trí làm việc vào ban đêm hưởng lương theo thời gian phải thêm 30%theo lương thực tế cho người lao động 1.3.2.2.Các chế độ khoản trích theo lương nhà nước quy định - Quỹ bảo hiểm xã hội hình thành cách trích theo tỉ lệ quy định tổng số quỹ lương khoản phụ cấp công nhân viên thực tế phát sinh tháng Theo chế độ kế tốn hành luật lao động, tỷ lệ tính trích bảo hiểm xã hội 22% Trong đó: 16% đơn vị chủ sử dụng lao động nộp thay cho người lao động tính vào chi phí kinh doanh SVTH: Nguyễn Lê Cả Huệ GVHD: Nguyễn Thị Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP 6% lại người lao động góp tính trừ vào thu nhập người lao động Quỹ bảo hiểm xã hội quan bảo hiểm xã hội quản lý - Quỹ bảo hiểm y tế: Được hình thành cách trích theo tỉ lệ quy định tổng số tiền lương khoản phụ cấp công nhân viên thực tế phát sinh tháng Tỷ lệ trích bảo hiểm y tế hành 4,5% Trong đó: 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chịu thay người lao động 1,5% trừ vào tiền lương người lao động - Quỹ kinh phí cơng đồn: Là nguồn kinh phí chi tiêu cho hoạt động cơng đồn hàng tháng, doanh nghiệp trích tỉ lệ % định so với tổng số tiền lương hưởng thực tế, theo quy định hành 2%, khoản doanh nghiệp chịu thay người lao động tính vào chi phí sản xuất kinh doanh - Bảo hiểm thất nghiệp: Bảo hiểm thất nghiệp khoản hỗ trợ tài tạm thời dành cho người bị việc mà đáp ứng đủ yêu cầu theo luật định Đối tượng nhận bảo hiểm thất nghiệp người bị việc không lỗi cá nhân họ Người lao động cố gắng tìm kiếm việc làm, sẵn sàng nhận cơng việc ln nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thất nghiệp Những người lao động hỗ trợ khoản tiền theo tỉ lệ định Ngoài ra, sách BHTN hỗ trợ học nghề tìm việc làm NLĐ tham gia BHTN Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội mức đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định sau: người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp 1% tiền lương, tiền cơng tháng; người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách 1% quỹ tiền lương, tiền công SVTH: Nguyễn Lê Cả 10 Thị Huệ GVHD: Nguyễn Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP chNG III Một số ý kiến nhận xét đánh giá, đề xuất nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng I Nhận xét công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 1.Những u điểm Thc t Cụng Ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình quản lý, điều hành tốt cơng tác tiền lương ảnh hưởng to lớn hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Hình thức trả lương áp dụng công ty quản lý gắn với người lao động với kết lao động sản xuất họ kết sản xuất kinh doanh công ty gắn liền với người lao động với kết sản xuất họ SVTH: Nguyễn Lê Cả 72 Thị Huệ GVHD: Nguyễn Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP Hình thức trả lương tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chun mơn tay nghề ngồi hình thức trả lương phản ánh phân biệt mức lương đơn vị loại trừ chủ nghĩa bình qn phân phối tiền lương Chính tinh thần ý thức cao vậy, cộng với không ngừng đổi , đầu tư chiều sâu, nâng cấp thiết bị, đổi kỷ thuật áp dụng làm cho lao động công ty gắn bó với cơng việc Với đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chung, lẽ hình thưc snày vừa đơn giản dễ tính lại thuận lợi trrong việc đối chiếu, ghi chép, kiểm tra Bên cạnh cơng ty lại đội ngũ kế tốn chun mơn nghiệp vụ vững vàng, phân cơng cơng việc hợp lý đem lại hiệu cao cơng việc Việc thực tính trả lương trích khoản theo lương cơng ty ln thực đầy đủ theo quy định nhà nước từ tạo cho người lao động tin tưởng sâu sắc với cơng ty để họ yên tâm làm việc Mét sè h¹n chÕ Bên cạnh ưu điểm cơng ty tồn nhược điểm cơng ty chi trả lương lần vào cuối tháng với hình thức dễ dàng cho việc ghi chép, tính lương gặp vấn đề tháng cơng nhân việc cần tiền.Trong việc tính tốn hình thức lương thưởng theo sản phẩm cơng ty chưa đưa mức thưởng cho công nhân làm việc đạt nhiều sản phẩm Từ dễ dẫn tới thái độ mặc cảm bi quan người làm việc trình độ tay nghề cao SVTH: Nguyễn Lê Cả 73 Thị Huệ GVHD: Nguyễn Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP II Mét số ý kiến nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công Ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình Q trình thực tập cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình thực tiễn cơng việc công ty em xin đưa số ý kiến sau 2.6.2.1 Tình hình quản lý sử dụng lao động - Phát huy vai trò tích cực cơng cụ hạch tốn kinh tế, nhằm phát huy sức mạnh đòn bẩy tiền lương, việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty nói chung, đòi hỏi cơng ty khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cho phù hợp với yêu cầu quản lý công ty cần quan tâm đến vấn đề sau: SVTH: Nguyễn Lê Cả 74 Thị Huệ GVHD: Nguyễn Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP - Tổ chức bố trí lao động xí nghiệp cho phù hợp hơn, với trình độ lặc người; Tiến hành đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán công nhân viên, để kịp thời nắm bắt khoa học kỹ thuật đại, phục vụ cho công tác quản lý cơng ty tốt hơn; Từ nâng cao hiệu lao động nhằm tăng suất lao động - Căn vào quy trình cơng nghệ sản xuất xí nghiệp, mà ban lãnh đạo cơng ty cần phải xây dựng định mức lao động, để từ giảm thiểu chi phí nhân cơng góp phần hạ giá thành sản phẩm nâng cao sức cạnh thị trường - Định mức lao động để xác định số lao động cần thiết cho nhu cầu kế hoạch hao phí mức lao động cần thiết Để tính tính đơn giá tiền lương đơn vị sản phẩm hợp lý cần định mức lao động xác Hao phí lao động khơng phép vượt q để hồn thành đơn vị sản phẩm, khối lượng công việc theo tiêu chuẩn, chất lượng quy định, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm công ty - Cán làm công tác định mức lao động, cần kiêm nhiệm vụ thống kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm phân xưởng Vì cơng tác liên quan đến việc kiểm tra theo dõi việc thực định mức công nhân Các nguyên nhân khách quan chủ quan trình sản xuất tình hình máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất, nguyên vật liệu… dẫn đến việc hoàn thành hay khơng hồn thành định mức, để từ điều chỉnh cho hợp lý - Tất định mức lao động dù xây dựng theo phương pháp phát huy khoảng thời gian định, sau trở nên lạc hậu khơng phù hợp với tình hình thực tế Vì sau khoảng thời gian (thường năm) cần rà sốt lại tồn định mức ban hanh để tổ chức phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh công ty ngày phát triển - Bảng chấm công công ty đưa vào để kiểm tra thời gian làm việc cán công nhân viên Tuy nhiên việc chấm công xong kế tốn tổng hợp cơng làm việc thực tế công nhân lại phải ngồi tập hợp số công làm SVTH: Nguyễn Lê Cả 75 Thị Huệ GVHD: Nguyễn Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP việc thực tế, số công nghỉ việc, số công nghỉ hưởng BHXH… thời gian Cần đưa bảng chấm công thống nhất, cuối tháng người chấm công thực công việc quy đổi số công thời gian, công nghỉ không lương, công nghỉ hưởng BHXH… 2.6.2.2 Cách trả lương cho nhân viên Thực trạng cơng tác kế tốn tốn lương cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình chưa thực mang lại hiệu người lao động thời gian cho việc nhận lương phòng kế tốn nhiều thời gian cho việc tốn lương cho nhân viên Do cơng ty nên chuyển qua tốn hình thức chuyển khoản cho nhân viên để tiết kiệm thời gian chi phí Cơng ty nên tốn tiền lương theo chia làm hai đợt cho nhân viên KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập nghiên cứu công tác kế toán nói chung vấn đề hạch toán Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng nói riêng Công ty C phn thng mi v dch v Thanh Bỡnh với giúp đỡ tận tình chu đáo, hớng dẫn chi tiết trình hạch toán kế toán kiến thức học nhà trờng Do vËy thêi gian thùc tËp em ®· cã ®iỊu kiƯn tiÕp cËn mét c¸ch tØ mû c¸c nghiƯp vụ kinh tế phát sinh ý thức thực tế nghiệp vụ chuyên môn Qua thực tế thực tập với kiến thức học nhà trờng em hoàn thành thời gian viết chuyên SVTH: Nguyễn Lê Cả 76 Thị Huệ GVHD: Nguyễn Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP ®Ị víi néi dung Hon thin cụng tỏc Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty C phn thng mi v dch v Thanh Bỡnh Trên toàn nhận thức thân em, thực tiễn công tác tổ chức hạch toán kế toán nghiệp vụ tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty C phn thng mi v dch v Thanh Bỡnh Là sinh viên chuẩn bị trờng trình lý luận thực tiễn không tránh khỏi thiếu sót Vậy em mong đợc giúp đỡ, góp ý kiến thầy giáo khoa kế toán cán công nhân viên phòng kế toán Một lần em xin cảm ơn Thầy, giáo hớng dẫn, Ban lãnh đạo, phòng kế toán tài vụ, phòng tổ chức phòng ban khác Công ty C phần thương mại dịch vụ Thanh Bình.®· hÕt søc nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngày tháng năm 2012 Sinh viên thùc hiÖn NGUYỄN LÊ CẢ SVTH: Nguyễn Lê Cả 77 Thị Huệ GVHD: Nguyễn Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao ng CNTP Nhận xét đơn vị thực tập Ngµy SVTH: Nguyễn Lờ C 78 Nguyn Th Hu tháng năm 2012 GVHD: Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP NhËn xÐt giáo viên hớng dẫn Sinh viên: Nguyn Lờ C: Lớp K3-KT14-K toỏn Đề tài: Hon thin cụng tỏc Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng C«ng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình ……………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ngy Thỏng Nm 2012 Giáo viên hớng dãn SVTH: Nguyễn Lê Cả 79 Nguyễn Thị Huệ GVHD: Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP MỤC LỤC Trang Lời mở đầu……………………………………………………………………… Chương I: sở lý luận chung tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương DN 1.1.Vai trò lao động chi phí lao động số sản xuất kinh doanh 1.1.1.Vai trò lao động sống sản xuất kinh doanh 1.1.2.Chi phí lao động sống, tiền lương khoản trích theo lương……………………… 1.2 Yêu cầu quản lý lao động, tiền lương khoản trích theo lương 1.2.1 Mối quan hệ lao động với quản lý tiền lương khoản trích theo lương…… 1.2.2 Yêu cầu quản lý lao động, tiền lương khoản trích theo lương………………… 1.3 Nhiệm vụ chế độ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Nhà nước quy định 1.3.1.Nhiệm vụ kế tốn tiền lương c¸c khoản trích theo lương 1.3.2 Các chế độ tiền lương khoản trích theo lương nhà nước quy định 1.3.2.1 Các chế độ tiền lương nhà nước quy định 1.3.2.2.Các chế độ khoản trích theo lương nhà nước quy định ……………………… 1.4 Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương khoản trích theo lương: 1.4.1 Các hình thức tiền lương 1.4.1.1 Hình thức tiền lương theo thời gian ………………………………………………… 11 1.4.1.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm …………………………………………………… 12 1.4.1.3 Hình thức tiền lương khốn 1.4.2 Quỹ tiền lương 1.4.2.1.Khái niệm 1.4.2.2.Phân loại quỹ lương 1.5 Hạch toán lao động, chứng từ sử dụng để tính lương khoản trích theo lương SVTH: Nguyễn Lê Cả 80 Nguyễn Thị Huệ GVHD: Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP 1.5.1 Hạch toán lao động 1.5.1.1 Hạch toán số lượng lao động ………………………………………………………… 14 1.5.1.2 Hạch toán thời gian lao động 1.5.1.3 Hạch toán kết lao động 1.5.2 Chứng từ sử dụng để tính lương khoản trích theo lương …………………… 15 1.6 Kế tốn tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 1.6.1 Tài khoản kế toán sử dụng 1.6.1.1 Tài khoản 334 -Phải trả người lao động …………………………………………… 17 1.6.1.2 Tài khoản 338 - Phải trả phải nộp khác ……………………………………………… 18 1.6.2 Kế tốn tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 19 1.6.2.1 Trình tự kế tốn tổng hợp tiền lương 20 1.7 Các hình thức sổ kế tốn sử dụng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 1.7.1 Tổ chức hệ thống sổ kế tốn theo hình thức kế toán Nhật ký chung 23 1.7.2 Tổ chức hệ thống sổ kế tốn theo hình thức kế toán Nhật ký sổ 25 1.7.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 26 1.7.4 Tổ chức hình sổ kế tốn theo hình thức sổ kế tốn Nhật ký chứng từ 27 1.7.5 Hình thức kế tốn máy vi tính 28 Chương II: Thực trạng tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bỡnh 2.1 Tổ chức máy kế toán C«ng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty …………………………………… 29 2.1.2 H×nh thøc tỉ chøc kÕ to¸n 2.1.3 Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n ……………………………………………………………… 30 2.1.4 Công tác kế toán công ty C phn thương mại dịch vụ Thanh Bình ……….… 31 2.2 Hình thức tổ chức tiền lương c«ng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình 33 2.2.1 Phương pháp tính lương SVTH: Nguyễn Lê Cả 81 Nguyễn Thị Huệ GVHD: Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP 2.2.1.1 Hình thức trả lương theo thời gian ……………………………………………… 34 2.2.1.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm ……………………………………………… 35 2.2.1.3 Phương pháp trả lương thời gian thưởng phạt 2.2.1.4 Phương pháp tính khoản trích theo lương 2.3 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình 2.3.1 Kế tốn tiền lương công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình ……… 37 2.3.2 Tài Khoản sử dụng 2.3.3 Chứng từ sử dụng ……………………………………………………………………… 38 2.3.4 Phương pháp phản ánh ……………………………………………………………… 39 2.4 Kế tốn khoản trích theo lương …………………………………………………… 54 CHương III Một số ý kiến nhận xét đánh giá , đề xuất nhằm bổ sung công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lng I Nhận xét công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 1.Những u điểm ………………………………………………………………………… 70 Mét sè h¹n chÕ ……………………………………………………………………… 71 II Một số ý kiến nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng C«ng Ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình 2.5 Tình hình quản lý sử dụng lao động ………………………………………………… 72 2.6 Cách trả lương cho nhân viên ………………………………………………………… 73 KẾT LUẬN ………………………………………………… …………………………… 74 SVTH: Nguyễn Lê Cả 82 Nguyễn Thị Huệ GVHD: Chuyên Đề Tốt Nghiệp Nhận xét Trng Cao ng CNTP đơn vị thực tập hớng dẫn 75 Nhận xét giáo viên 76 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng chấm công phận QLDN ……………………………………… … 40 Bảng 2.2: Bảng toán lương phận QLDN …………………………………… 42 Bảng 2.3: Bảng toán tiền lương phận bán hàng …………………………… 44 Bảng 2.4: Phiếu xác nhận sản phẩm cơng việc hồn thành phân xưởng ………… 46 Bảng 2.5: bảng chấm công phân xưởng …………………………………………… 47 Bảng 2.6: Bảng toán tiền lương phân xưởng ………………………………… 50 Bảng 2.7: Bảng Phân Bổ Tiền lương BHXH công ty ……………………………… 51 Bảng 2.8: Bảng Tổng Hợp Tiền Lương …………………………………………………… 52 SVTH: Nguyễn Lê Cả 83 Nguyễn Thị Huệ GVHD: Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP Bảng 2.11: phiếu nghỉ hưởng BHXH ……………………………………………………… 55 Bảng 2.10: Phiếu chi ………………………………………………………………………… 57 Bảng 2.11: Giấy chứng nhận nghỉ ốm ……………………………………………………… 59 Bảng 2.12: Bảng trích nộp khoản theo lương ……………………………………… 60 Bảng 2.13: Nhật ký Chung ………………………………………………………………… 63 Bảng 2.14: Sổ TK 334 …………………………………………………………………… 64 Bảng 2.15: Sổ TK 338…………………………………………………………………… 65 Bảng 2.16: Sổ chi tiết TK 338.9 ……………………………………………………………… 66 Bảng 2.17: Sổ chi tiết TK 338.4 ……………………………………………………………… 67 Bảng 2.1.8: Sổ chi tiết TK 338.3 …………………………………………………………… 68 Bảng 2.19: Sổ chi tiết TK 338.2 ……………………………………………………………… 69 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 :Trình tự kế toán tiền lương 21 Sơ đồ 1.2 : Trình tự kế tốn khoản trích theo lương 22 Sơ đồ 1.3 : Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế toán nhật ký chung 24 Sơ đồ 1.4 : Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn nhật ký sổ 25 Sơ đồ 1.5 : Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 26 Sơ đồ 1.6 : Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế toán nhật ký chứng từ 27 Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức kế tốn máy tính 28 SVTH: Nguyễn Lê Cả 84 Nguyễn Thị Huệ GVHD: Chuyờn Tt Nghip Trng Cao ng CNTP Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ máy kế toán Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình…………………………………………………………………………………… 30 Sơ đồ 2.2: sơ đồ hình thức nhật ký chung ………………………………………………… 32 Sơ đồ 2.3: hạch toán ………………………………………………………………………… 53 Sơ đồ 2.4 : hạch tốn khoản trích theo lương ………………………………………… 62 CHÚ GIẢI TỪ VIẾT TẮT BHXH - Bảo hiểm xã hội BHYT - Bảo hiểm y tế BHTN - Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ - Kinh phí cơng đồn HĐQT - Hội đồng quản trị SVTH: Nguyễn Lê Cả 85 Nguyễn Thị Huệ GVHD: Chuyên Đề Tốt Nghiệp Trường Cao Đẳng CNTP GĐ - Giám đốc PGĐ - Phó giám đốc SP - Sản phẩm CBCNV - Cán công nhân viên KH - Kế hoạch TK – Tài khoản CP – Cổ phần TBTH – Thiết bị trường học TSCĐ – Tài sản cố định PCKV – Phụ cấp khu vực PCCV – Phụ cấp chức vụ PCTN – Phụ cấp trách nhiệm HSL – Hệ số lương NLV – Ngày làm việc SXKD – Sản xuất kinh doanh KCN – Khu công nghiệp SVTH: Nguyễn Lê Cả 86 Nguyễn Thị Huệ GVHD: ... chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ. .. ghi theo kỳ: Đối chiếu kiểm tra: Chương II THỰC TRẠNG tỉ CHỨC KẾ TỐN tiỊn LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY Cỉ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH BÌNH 2.1 Tỉ chøc máy kế toán Công ty. .. cơng tác tiền lương khoản trích theo lương người lao động Kết hợp kiến thức học nhà trường qua thời gian thực tập với hướng dẫn cán phòng kế tốn cơng ty Cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thanh bình , Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thanh bình , 2 Hỡnh thc t chc tin lng ti công ty C phn thng mi v dch v Thanh Bỡnh., Bng 2.3: Bng thanh toỏn tin lng ca b phn bỏn hng, c hng tin tr cp 1 thỏng : 500.000 ng, Bng 2.13: Giy chng nhn ngh m

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay