Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH công nghệ thiên hoàng

87 16 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:26

1 LỜI MỞ ĐẦU Lao động hoạt động quan trọng người để tạo cải, vật chất giá trị tinh thần cho xã hội Trong kinh tế thị trường, lao động có suất, chất lượng, hiệu nhân tố góp phần định phát triển đất nước.Do vậy, việc sử dụng lao động hợp lý trình sản xuất kinh doanh tiết kiệm lao động sống, góp phần hạ giá thàng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cải thiện đời sống cho nhân dân Tiền lương sản phẩm xã hội Nhà nước phân cho người lao động cách có kế hoạch vào kết lao động mà người cống hiến cho xã hội Hạch tốn tiền lương phận cơng việc quan trọng phức tạp hoạch toán chi phí kinh doanh.Nó khơng sở để xác định giá thành sản phẩm mà để xác định khoản phải nộp ngân sách, tổ chức phúc lợi xã hội, đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền lương cho người lao động cơng quyền lợi cho họ Tuy nhiên điều kiện kinh tế nay, tuỳ theo đặc điểm doanh nghiệp mà thực hoạch toán tiền lương cho xác, khoa học, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp người lao động đồng thời phải đảm bảo cơng tác kế tốn tra, kế tốn kiểm tra dễ dàng, thuận tiện Với tư cách sinh viên thực tập, nhận thức vai trò tầm quan trọng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương, qua thời gian thực tập phòng kế tốn Cơng ty TNHH Cơng nghệ Thiên Hoàng, em lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Cơng nghệ Thiên Hồng" để viết chuyên đề thực tập Mục đích vận dụng lý thuyết kế tốn tiền lương khoản trích theo lương vào nghiên cứu thực tế công việc Cơng ty TNHH Cơng nghệ Thiên Hồng Trên sở phân tích mặt tồn tại, góp phần vào việc hồn thiện cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Nội dung báo cáo ngồi lời nói đầu chia thành phần: PHẦN I: Cơ sở lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương PHẦN II: Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Cơng nghệ Thiên Hồng PHẦN III : Một số nhận xét kiến nghị kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Cơng nghệ Thiên Hồng PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I Ý nghĩa, nhiệm vụ kế tốn tiền lương khoản trích theo lương: Khái niệm tiền lương: Có nhiều quan điểm khác tiền lương, tuỳ theo thời kỳ khác Theo quan điểm cũ: Tiền lương khoản thu nhập quốc dân phân phối cho người lao động vào số lượng lao động người Theo quan điểm tiền lương vừa trả tiền, vừa trả vật thông qua chế độ nhà ở, y tế, giáo dục - chế độ tiền lương theo quan điểm mang tính bao cấp, bình qn nên khơng có tác dụng kích thích người lao động Điều thấy thời kỳ bao cấp, nước ta hiểu áp dụng tiền lương theo quan điểm Theo quan điểm mới: Tiền lương hiểu giá sức lao động, thị trường lao động dần hoàn thiện sức lao động trở thành hàng hố Nó hình thành thoả thuận hợp pháp người lao động (người bán sức lao động) người sử dụng lao động (người mua sức lao động) Tiền lương hay giá sức lao động số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo công việc thoả thuận 2.Ý nghĩa kế toán tiền lương khoản trích theo lương Về chất tiền lương biểu tiền giá sức lao động lớn hơn, mặt khác tiền lương đòn bảy kinh tế khuyến khích tinh thần hăng say lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động kết cơng việc họ Nói cách khác tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động Ngồi tiền lương, người lao động hưởng trợ cấp thuộc quỹ BHXH, BHYT trường hợp ốm đau, tai nạn lao động, khám chữa bệnh… Như tiền lương, BHXH, BHYT thu nhập chủ yếu người lao động, đồng thời tiền lương tiền trích BHYT, BHXH, KPCĐ khơng ngừng nâng cao tiền lương thực tế người lao động, cải thiện nâng cao mức sống người lao động vấn đề doanh nghiệp quan tâm động lực quan trọng để nâng cao suất lao động, hạ giá thành sản phẩm Tiền lương ln xem xét từ góc độ trước hết chủ doanh nghiệp tiền lương yếu tố chi phí sản xuất Còn người cung ứng lao động tiền lương nguồn thu nhập Mục đích chủ doanh nghiệp lợi nhuận, mục đích người lao động tiền lương Với ý nghĩa tiền lương khơng mang tính chất chi phí mà trở thành phương diện tạo giá trị hay nói nguồn cung ứng sáng tạo giá trị tăng đứng phía người lao động nhờ vào tiền lương mà họ nâng cao mức sống, giúp họ hồ đồng với văn minh xã hội Nó thể đánh giá mức lực công lao họ phát triển doanh nghiệp Trên góc độ tiền lương chứng tỏ thể giá trị, địa vị uy tín người lao động với gia đình, doanh nghiệp xã hội, nói chung nhân viên tự hào với mức lương niềm tự hào cần khuyến khích Nhiệm vụ kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trong doanh nghiệp thương mại doanh nghiệp khác kinh tế quốc dân, tiền lương thực chức năng: + Về phương diện xã hội: Tiền lương phương tiện để tái sản xuất sức lao động cho xã hội Để tái sản xuất mức lao động tiền lương phải đảm bảo tiêu dùng cá nhân người lao động gia đình họ + Phương diện kinh tế: Tiền lương đòn bẩy kinh tế có tác dụng kích thích lợi ích vật chất người lao động, làm cho họ lợi ích vật chất thân gia đình mà lao động cách tích cực với chất lượng kết ngày cao Trong hệ thống quản lý doanh nghiệp tiền lương tư đòn bẩy kinh tế quản lý sản xuất Việc trả lương phải gắn với kết lao động Làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, có sức lao động khơng làm ngừng hưởng, bội số tiền lương phải phản ánh khác biệt tiền lương lao động có trình độ thấp cao đa hình thành trình lao động Tại doanh nghiệp sản xuất chi phí lao động phần cơng việc phức tạp việc tính tốn chi phí sản xuất kinh doanh Bởi cách trả thù lao cho người lao động không thống phận, đơn vị, thời kỳ khác Việc hạch tốn đầy đủ, xác, kịp thời chi phí lao động có vị trí đặc biệt quan trọng việc xác định khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách nhà nước cho quan phúc lợi xã hội II Quản lý quỹ lương doanh nghiệp Phân loại lao động Phải phân loại lao động cách hợp lý, lao động doanh nghiệp có nhiều loại khác nên để thuận lợi cho việc quản lý hạch toán cần phải tiến hành phân loại lao động Phân loại lao động việc xếp lao động thành nhóm theo đặc trưng định quản lý lao động hạch toán lao động, thường phân loại theo tiêu thức sau: + Phân loại theo thời gian lao động: theo cách tồn lao động chia thành lao động thường xuyên danh sách (gồm số lượng hợp đồng lương dài hạn, hợp đồng ngắn hạn, lao động tạm thời mang tính thời vụ Cách phân loại giúp doanh nghiệp nắm tổng số lao động để từ có kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng, huy động cần thiết + Phân loại theo quan hệ với trình sản xuất: phận cơng nhân trực tiếp tham gia vào trình sản xuất sản phẩm, hay thực lao vụ, dịch vụ bao gồm: Những người điều khiển máy móc thiết bị để sản xuất phục vụ trình sản xuất (vận chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu hỏng nội bộ, sơ chế nguyên vật liệu trước đưa vào dây chuyền) - Lao động gián tiếp sản xuất: lao động tham gia cách gián tiếp vào qui trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thuộc phận như: bao gồm nhân viên kĩ thuật (trực tiếp làm công tác kĩ thuật tổ chức đạo hướng dẫn kĩ thuật), nhân viên quản lý kinh tế trực tiếp lãnh đạo tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (giám đốc, phó giám đốc kinh doanh, phòng kế tốn, phòng kĩ thuật), nhân viên quản lý hành người làm cơng tác tổ chức, văn thư, đánh máy, quản trị Cách phân loại giúp doanh nghiệp đánh giá cấu lao động, từ có biện pháp bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc, tinh giảm máy gián tiếp, tuân theo chức lao động trình sản xuất kinh doanh theo cách toàn lao động doanh nghiệp chia làm loại: + Lao động thực chức sản xuất chế biến bao gồm lao động tham gia trực tiếp gián tiếp trình sản xuất chế biến sản phẩm hay thực loại lao vụ, dịch vụ công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên phân xưởng + Lao động thực tham gia bán hàng: lao động tham gia vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ như: nhân viên bán hàng, tiếp thị marketing + Lao động thực tham gia quản lý: lao động tham gia vào quản trị kinh doanh quản lý hành doanh nghiệp nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành Cách phân loại giúp cho việc tập hợp chi phí lao động kịp thời xác, phân định sản phẩm, chi phí thời kỳ Phân loại quỹ lương Quỹ lương (hay tiền công) doanh nghiệp tồn tiền lương khoản trích theo lương mà doanh nghiệp trả cho tất lao động thuộc doanh nghiệp quản lý Các khoản lương chi trả sau : - Tiền lương tính theo thời gian, sản phẩm tiền lương khoán - Tiền lương trả cho người lao động tạo sản phẩm hỏng phạm vi chế độ quy định - Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng việc sản xuất nguyên nhân khách quan, thời gian lao động điều công tác, làm nghĩa vụ, thời gian nghỉ phép, học - Các khoản phụ cấp làm thêm giờ, làm đêm - Các khoản lương có tính chất thường xun Ngồi quỹ lương tính khoản tiền chi trợ cấp BHXH cho công nhân viên thời gian ốm đau, thai sản, tai nạn lao động Do tiền lương có nhiều loại so với tính chất khác nhau, chi trả cho nhiều đối tượng khác nên cần phải phân loại tiền lương theo tiêu thức phù hợp thực tế có nhiều cách phân loại tiền lương như: phân loại tiền lương theo cách trả lương (lương sản phẩm, lương thời gian) phân loại theo đối tượng trả lương (lương trực tiếp, lương gián tiếp), phân loại theo chức tiền lương (lương sản xuất, lương bán hàng, lương quản lý) cách phân loại có tác dụng định cơng tác quản lý Tuy nhiên để thuận lợi cho công tác hạch tốn nói riêng quản lý nói chung tiền lương chia làm loại là: Tiền lương tiền lương phụ - Tiền lương : Gắn liền với trình sản xuất sản phẩm hạch tốn trực tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm - Tiền lương phụ : Khơng gắn liền với q trình sản xuất loại sản phẩm nên hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm Các hình thức tiền lương - Hình thức trả lương theo thời gian Thường áp dụng lao động làm công tác văn phòng hành quản trị, tổ chức, thống tài vụ, kế tốn trả lương theo thời gian hình thức hưởng lao động thực tế, cấp bậc thang lương theo quy định Tuỳ theo yêu cầu trình độ quản lý thời gian lao động doanh nghiệp người ta tính lương thời gian theo cách: lương thời gian giản đơn lương thời gian có thưởng Lương thời gian giản đơn: tiền lương tính theo thời gian làm việc đơn giá lương thời gian Lương thời gian giản đơn đượcchia thành: Lương tháng = Hệ số cấp bậc chức vụ x Mức lương tối thiểu Lương ngày = Lương = Lương thời gian có thưởng: hình thức tiền lương thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền thưởng sản xuất Do hạn chế định hình thức trả lương theo thời gian (mang tính bình quân, chưa thực với kết sản xuất) nên để khắc phục hạn chế phần trả lương theo thời gian cần kết hợp với chế độ tiền thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái làm việc -Hình thức trả lương theo sản phẩm: Là hình thức trả lương cho người lao động vào số lượng, chất lượng sản phẩm mà họ làm Việc trả lương theo sản phẩm tiến hành theo nhiều hình thức khác như: sản phẩm trực tiếp không hạn chế, trả lương theo sản phẩm có thưởng, trả lương theo sản phẩm có luỹ tiến Tiền lương sản phẩm áp dụng với người trực tiếp sản xuất sản phẩm gọi tiền lương sản phẩm trực tiếp áp dụng với người lao động gián tiếp sản xuất gọi tiền lương sản phẩm gián tiếp… Tiền lương sản phẩm tính theo đơn giá tiền lương cố định gọi tiền lương sản phẩm giản đơn Tiền lương tính theo sản phẩm luỹ tiến tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp kết hợp với suất tiền thưởng luỹ tiến theo mức độ hoàn thành vượt mức sản xuất sản phẩm Cơng thức tính: Lương ngày = x Đơn giá khốn -Hình thức trả khốn hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng mà họ hoàn thành, chế độ áp dụng phổ biến ngành công nghiệp xây dựng ngành cơng việc mang tính đột xuất, khó định mức ổn định thời gian 10 Tiền lương khoán = Lương sản phẩm cơng việc x Đơn giá khốn Ngồi chế độ tiền lương mà doanh nghiệp xây dựng chế độ tiền thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh Tiền thưởng bao gồm: thưởng thi đua (lấy từ quỹ khen thưởng) thưởng sản xuất kinh doanh, sáng kiến nghiên cứu chất lượng sản phẩm tiết kiệm vật tư, tăng suất lao động vào hiệu kinh tế cụ thể để xác định 4.Các hình thức đãi ngộ khác ngồi lương Trong kinh tế thị trường sau lo toan tính tốn cho sản xuất kinh doanh vấn đề xoay quanh người lao động đề tài quan trọng gây tranh cãi doanh nghiệp làm để xử lý tốt mối quan hệ hữu người lao động người sử dụng lao động cho thật tốt, tạo đà cho sản xuất kinh doanh phát triển + Đãi ngộ vật chất: Ngồi tiền lương tiền lương cơng cụ kích thích người lao động quan trọng Thực chất tiền thưởng khoản tiền bổ xung cho tiền lương nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động Thông qua tiền thưởng người lao động thừa nhận trước doanh nghiệp xã hội thành tích mình, đồng thời cổ vũ tinh thần cho tồn doanh nghiệp phấn đấu đạt nhiều thành tích cao cơng việc Có nhiều hình thức thưởng, mức thưởng khác tất phụ thuộc vào tính chất cơng việc lẫn hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để phát huy tác dụng tiền thưởng doanh nghiệp cần phải thực chế độ trách nhiệm vật chất với trường hợp khơng hồn thành nhiệm vụ, gây tổn thất cho doanh nghiệp Ngoài tiền thưởng trợ cấp khoản thu khác ngồi lương có tác dụng việc khuyến khích lao động 73 CHƯƠNG NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ THIÊN HỒNG I Đánh giá thực trạng cơng tác hạch tốn lao động tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Về ưu điểm Cùng với thay đổi phong phú, đa dạng phát triển không ngừng nghỉ xã hội, năm đầu thành lập Tuy nhiên, công ty khắc phục khó khăn, sở vật chất, quy mơ sản xuất, trình độ quản lý cơng ty khơng ngừng lớn mạnh ngày hồn thiện Đạt hiệu nhờ có cố gắng không ngừng tất cán công nhân viên Ban lãnh đạo công ty Công ty có đội ngũ cán hùng hậu, có trình độ chun mơn cao, ý thức nghiêm túc cơng việc, mà doanh thu lợi nhuận công ty năm ngày tăng cao Nhận thức vấn đề đó, cơng ty thực chủ trương cải tiến công tác quản lý, hàng năm cơng ty ln có đợt tổ chức cho cán công nhân viên tập huấn, nâng cao trình độ chun mơn đáp ứng với u cầu đòi hỏi ngày phát triển cao ngành Do vậy, thời gian qua công ty đạt thành tựu đáng kể, khảng định vị công ty nước trường quốc tế, bạn hàng nước đánh giá cao Khơng hài lòng với kết đạt đó, thời gian tới cơng ty SUNTECH tâm phấn đấu liên tục khả lực mình, đưa hoạt động kinh doanh công ty hội nhập phát triển cạnh tranh theo chế thị 74 trường, sẵn sàng chấp nhận đối đầu với khó khăn thử thách mới, ln tận dụng hội thời để vươn lên tầm cao mới, tiến kịp với phát triển kinh tế đất nước toàn gới Để có mong muốn đó, tồn thể Ban giám đốc phòng ban, cán cơng nhân viên cơng ty phải có liên kết chặt chẽ với nhau, giám sát chặt chẽ, đạo thông suốt từ xuống Sự thành công lớn cơng ty đóng góp cơng sức tất công nhân viên công ty có góp sức khơng nhỏ cán phòng Tài - kế tốn Những đóng góp thể ưu điểm sau: Cơng ty TNHH cơng nghệ Thiên Hồng áp dụng hìn thức kế tốn tập trung tương đối phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn vừa tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đạo nhiệm vụ, vừa đảm bảo tập trung thống kế toán trưởng đạo kịp thời Ban giám đốc Đồng thời, việc tập trung cơng tác kế tốn giúp cho việc phân cơng lao động, chun mơn hố cơng việc cho tốn viên thơng tin tài kế tốn tập hợp kịp thời, xác Hiện cơng ty áp dụng hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ cho việc ghi chép sổ sách kế tốn Hình thức có ưu điểm dễ ghi chép mẫu sổ đơn giản, dễ đối chiếu, thuận tiện cho việc phân công công tác Hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty mở theo mẫu quy định Bộ Tài chính, thực cơng tác với quy định Nhà nước Số liệu kế tốn ghi chép xác, trung thực Số liệu sổ kế toán chi tiết, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, khớp với sổ báo cáo kế 75 tốn Các chứng từ kế tốn cơng ty tập hợp đầy đủ, lưu trữ theo quy định ln đảm bảo tính hợp lệ Trong cơng tác tổ chức kế tốn, cơng ty khơng ngừng hồn thiện máy kế tốn Bộ máy kế toán tổ chức chuyên sâu, đội ngũ cán kế tốn có trình độ nghiệp vụ kinh nghiệm công tác cao, nắm vững vận dụng chế độ cách lĩnh hoạt theo quy định chung Bộ Tài Cơng tác quản lý lao động chặt chẽ thông qua "Bảng chấm công" "Bảng tốn tiền lương" cho phận cơng ty Thời gian lao động thực quy định Luật lao động: làm việc không ngày 40 tuần Trong công tác quản lý tiền lương, công ty tiến hành toán lương cho cán CNV làm hai kỳ tháng hợp lý Vì đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt cho nhân viên tránh họ rơi vào tình trạng gặp khó khăn tiêu công ty trả lương lần tháng Việc theo dõi, ghi chép chứng từ ban đầu cơng tác kế tốn tiền lương tiến hành nghiêm túc, xác, kịp thời từ phòng ban đảm bảo việc tính tốn xác tiền lương CNV theo thời gian kết lao động mà họ thực Các chứng từ liên quan tới tiền lương khoản trích theo lương tập hợp, lưu trữ đầy đủ "Bảng tốn lương BHXH" thơng báo cơng khai, đảm bảo trung thực, xác cơng tác Hệ thống máy tính cơng ty nối mạng cục bộ, cho phép việc xử lý thông tin nội công ty tiến hành nhanh chóng, xác, đạt hiệu 76 cơng việc cao Điều giúp cho Ban giám đốc định kịp thời việc kinh doanh t Công ty sử dụng phần miền dành riêng cho kế tốn mà việc hạch tốn kế tốn tiến hành cách nhanh chóng Trong doanh nghiệp, cư chế quản lý tiền lương khoản trích theo lương vừa phản ánh quan hệ lợi ích kinh tế vừa phản ánh doanh nghiệp người lao động Trong điều kiện kinh tế xã hội phát triển chưa cao, trình độ dân chí thấp ràng buộc thể chế để thực dân chủ thiếu đảm bảo, người lao động tất yếu cần đến tổ chức đại diện cho quyền lợi quan hệ thuê cung ứng lao động Do ảnh hưởng tổ chức cơng đồn đến vận hành chế quản lý tiền lương khoản trích theo lương tất yếu vừa có tính lịch sử vừa có tính trị xã hội Cơng đồn tổ chức đại diện cho quyền lợi người lao động, tham gia vào chế trả lương với tư cách đối tác thương nghị, bảo đảm tính hiệu sách tiền lương khơng phải người đưa định hướng điều hành cơng đồn người tham gia thương thảo sách tiền lương đồng thời giám sát việc thực thi sách tiền lương hình thức như: - Tập hợp tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, CNV nghĩa vụ quyền lợi vấn đề lao động tiền lương - Tập hợp ý kiến người lao động để tham gia vào chế trả lương (xây dựng quy chế , hình thức trả lương, đánh giá kết lao động) - Đại diện cho người lao động ký thoả ước lao động tập thể - Tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật thực trả lương khoản trích theo lương 77 Tổ chức cơng đồn cơng ty Northern Freight với chức có nhiều hoạt động tích cực tham gia vào chế trả lương, thể qua hoạt động - Tích cực tổ chức tuyên truyền vận động cho CNV nắm nội dung chủ trương, sách tiền lương Nhà nước, quy chế, quy định công ty tiền lương khoản trích có liên quan đến quyền nghĩa vụ người lao động Thông qua việc tuyên truỳen, giúp người lao động hiểu rõ tiền lương, từ xác định trách nhiệm nghãi vụ lao động đồng thời tín tốn quyền lợi hưởng lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp… - Cơng đồn tập hợp ý kiến đóng góp người lao động để tham gia vào việc xây dựng quy chế phân phối tiền lương, thưởng… Trên sở tổ chức cơng đồn đại diện cho người lao động ký với giám đốc thoả ước lao động tập thể bao gồm sách tiền lương, khoản trích theo lương… - Hàng tháng, quy, năm, cơng đồn với chun mơn, có đại diện người lao động tổ chức kiểm tra việc thực chế độ tiền lương Đồng thời đưa kiến nghị, sửa đổi, bổ sung quy định chưa hợp lý kiến nghị thực sáng kiến người lao động vấn đề tiền lương xử lý sai phạm - Cơng đồn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức nghề nghiệp cho cán bộ, CNV, tổ chức phong trào thi đua… Tất việc làm nhằm giúp cho người lao động có ý thức tốt lao động, chịu khó nghiên cứu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ từ làm sở cho việc nâng cao suất lao động, tăng hiệu cơng tác qua tăng thêm thu nhập cho 78 Về nhược điểm Mặc dù công ty SUNTECH thực nghiêm chỉnh chế độ lao động tiền lương Nhà nước, sách tiền lương Nhà nước nhiều bất cập nên công ty không tránh khỏi hạn chế định công tác quản lý lao động tiền lương Tiền lương theo quy định thực chất khơng thể đáp ứng chi phí sinh hoạt người lao động gia đình họ, chưa làm đựơc chức quan trọng tiền lương tái sản xuất sức lao động Mức lương tối thiểu qua lần điều chỉnh mà điều chỉnh mức lương tối thiểu lên 350.000đ/người/tháng vào ngày 1/10/2005 Mức lương tối thiểu chưa bù lại giá trị thực tế tiền lương bị giảm lạm phát Tiền lương không đủ chu cấp chi phí cho sinh hoạt hàng ngày CNV tiền nhà, tiền điện, nước, học phí… Cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty hạn chế: - Công ty lựa chọn mức lương tối thiểu chưa hợp lý, chưa sát với biến động kinh tế thị trường Trong nhiều doanh nghiệp, công ty Tổng cơng ty khác có mức lương tối thiểu lớn mức lương tối thiểu Nhà nước quy định cơng ty SUNTECH lựa chọn mức lương tối thiểu mức thấp là: 350.000đ/tháng/người - Phương pháp phân phối tiền lương theo doanh thu (lương kỳ công ty chưa thực thể khuyến khích người lao động cơng việc, việc phân phối lương vào tiền lương cấp bậc chủ yếu Như vậy, việc định thống lấy tiêu doanh thu để tính đơn giá tiền lương đơn giản thuận lợi song chưa thực gắn với hiệu sản xuất kinh doanh 79 - Tổ chức Cơng đồn cơng ty cố gắng phát huy tác dụng song số hạn chế Việc nêu biện pháp cho việc giải vướng mắc hình thức khuyến khích người có chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi… chưa thoả đáng Nói chung vai trò đại diện cho người lao động vấn đề tiền lương tổ chức Cơng đồn chưa ngang tầm với đòi hỏi chế thị trường, nặng nề hình thức có xu hướng tạo thống với người sử dụng lao động II Sự cần thiết phải hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Con người với tư cách chủ thể quản lý đối tượng quản lý người luôn chủ thể hành động, chủ thể nhận thức tác động vào giới khách quan, xây dựng phát triển kinh tế xã hội Nếu tạo điều kiện tốt, hợp quy luật người trở lên kỳ diệu, tiềm sáng tạo người khơi dậy Vì vậy, phải ln ln coi trọng người tài nguyên quý hoạt động sản xuất kinh doanh Họ không đối tượng để khai thác mà chủ thể trình sản xuất kinh doanh, nhân tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp Vì thế, doanh nghiệp phải tìm biện pháp, động để thúc đẩy người làm việc tốt hơn, hiệu đòn bẩy quan trọng, lợi ích vật chất mà biểu chủ yếu qua tiền lương, tiền cơng, chế độ bảo hiểm, lợi ích tinh thần biểu qua biểu dương, khen thưởng… Như vậy, tiền lương yếu tố quan trọng mà người lao động quan tâm đến làm việc Nó nguồn sống người làm cơng ăn lương, đảm bảo cho tái sản xuất sức lao động Tiền lương động lực trực tiếp 80 người lao động, thúc đẩy người lao động làm việc tốt Vì tiền lương tính đúng, trả sức lao động có tác dụng tích cực người lao động, kích thích họ nâng cao suất lao động, nâng cao chất lượng cơng tác, tìm tòi sáng tạo Hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương, khoản trích theo hướng tạo bầu khơng khí hợp tác, liên kết thành viên tập thể, làm cho suất, hiệu kinh doanh chung tăng lên Ngược lại, tiền lương khơng hồn thiện, nhận thức đúng, việc trả lương không với giá trị sức lao động người lao động bỏ có tác dụng tiêu cực Nếu trả lương thấp người lao động khơng thoả mãn, khơng phấn khởi khó khăn cho đời sống thân gia đình họ gián tiếp ảnh hưởng đến suất lao động Nếu trả lương cao so với sức người lao động bỏ ra, xét trước mắt có tác dụng kích thích ngườild Song xem xét cách toàn diện lâu dài sở hiệu sản xuất kinh doanh phát triển bền vững doanh nghiệp việc trả lương khơng có lợi, khơng phù hợp với quy luật phát triển kinh tế, không đảm bảo tốc độ tăng tiền lương phải nhỏ tốc độ tăng suất lao động Việc trả lương cao so với hiệu sản xuất kinh doanh áp dụng trường hợp cần thiết thời gian ngắn Ngồi việc trả lương khơng quy định với chất lượng, khối lượng công việc người lao động làm cho nguyên tắc công tiền lương bị vi phạm, gây tập thể lao động bầu khơng khí thiều tin tưởng, suy bi lẫn hậu tác động sấu đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 81 Như vậy, nhu cầu hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cấp thiết Vì cần phải nghiên cứu đưa giải pháp hoàn thiện chế tiền lương khoản trích theo lương vô cần thiết III Một số ý kiến đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH cơng nghệ Thiên Hồng Ý kiến đề xuất việc hoàn thiện mức tối thiểu Quy định mức lương tối thiểu Nhà nước ta chưa sát với thực tế, mức lương tối thiểu có điều chỉnh song thấp so với nhu cầu chi tiêu tối thiểu người lao động Việc quy định mức lương tối thiểu chung cho tất khu vực ngành làm cho tiền lương tối thiểu tính linh hoạt Các nước giới tiền lương tối thiểu riêng cho vùng, miền, ngành khác Để theo kịp với xu phát triển chung giới, cứng nhắc việc áp dụng mức lương tối thiểu chung cho vùng, ngành, lĩnh vực, khác Do vậy, cơng ty nên tính tốn lại mức lương tối thiểu để áp dụng riêng cho công ty để tránh thiệt thòi cho người lao động Ngồi ra, công ty nên ý đến việc điều chỉnh mức lương tối thiểu cho người lao động theo mức độ tăng trưởng công ty Cụ thể công ty nâng mức lương tối thiểu từ 350.000đ lên 450.000 500.000đ/tháng Ta thấy việc tăng mức lương tối thiểu nên phù hợp với giá thị trường ngày leo thang tăng mức lương tối thiểu đảm bảo sống ổn định cho người lao động Ý kiến đề xuất hoàn thiện việc phân phối tiền lương công ty 82 Việc phân phối tiền lương (kỳ 2) theo doanh thu chưa hợp lý Để khắc phục công ty nên xây dựng số điều chỉnh có liên quan đến lợi nhuận công ty Về lâu dài công ty nên tính đơn giá tiền lương lợi nhuận tiêu vừa phản ánh xác hiệu sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo cho phát triển bền vững doanh nghiệp Để thấy ưu điểm phương pháp tính đơn giá tiền lương lợi nhuận, ta nên tiến hành phân tích mối quan hệ chi phí tiền lương với lợi nhuận Mức chi phí tiền lương theo lợi nhuận có ý nghĩa làm đồng lợi nhuận doanh nghiệp đồng để trả lương Mối quan hệ phản ánh xác liên hệ chi phí tiền lương với hiệu sản xuất kinh doanh Nếu cho lợi nhuận kết lao động thuê để sử dụng theo mục đích sản xuất kinh doanh mức chi phí tiền lương đơn vị lợi nhuận số lao động thuê doanh nghiệp sản xuất lượng giá trị để bù đắp chi phí phải trả cho người lao động mà tạo mức lợi nhuận tỷ lệ theo số tiền lương chi trả Việc phân tích mối quan hệ cho công ty khả xem xét hiệu sản xuất kinh doanh từ điều chỉnh mức tiền lương trả cho người lao động tới mức phù hợp, đảm bảo đủ kích thích nguồn lao động làm việc tốt đồng thời đảm bảo kinh doanh thu lợi nhuận So với việc so sánh chi phí tiền lương với doanh thu rõ ràng phương pháp tốt hơn, xác việc đánh giá hiệu việc chi phí tiền lương chi tiêu doanh thu bị chi phối nhiều yếu tố khác giá thành… Mặt khác, doanh thu tăng không đồng nghĩa với hiệu sản xuất kinh doanh tăng 83 lên Mà mục đích doanh nghiệp lợi nhuận doanh thu, có lợi nhuận cao thể doanh nghiệp kinh doanh có hiệu Ý kiến đề xuất hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương tổ chức cơng đồn Bản chất chế thị trường cạnh tranh nảy sinh mâu thuẫn, trái ngược nhau, người lao động muốn thu nhập, tiền lương cao người sử dụng lao động lại hướng đến việc nâng cao lợi nhuận Vì vậy, xu chế thị trường tổ chức cơng đồn cần đổi mới, cần thực đứng phía người lao động để đấu tranh đảm bảo thu nhập, tiền lương cho họ sở giải hài hồ lợi ích Nhà nước, lợi ích doanh nghiệp lợi ích người lao động Với trọng trách giao, tổ chức cơng đồn phải tiếp tục phối hợp với người lao động người sử dụng lao động để xây dựng, bổ sung, sửa đổi giải vướng mắc tồn đọng vấn đề tiền lương nhằm thoả mãn lợi ích chi phía Điều kiện thực giải pháp Để tiến hành hoàn thiện mức lương tối thiểu, cấp lãnh đạo công ty phải thực quán triệt quan điểm đổi tiền lương, phải thực thấy cần thiết phải nâng cao mức lương tối thiểu cho người lao động Chỉ có quan tâm cách thích đáng, trả cơng cách xứng đáng với lao động mà họ bỏ tạo cho họ động lực làm việc có hiệu suất cao Để tăng tính hấp dẫn cho cơng nhân viên tìm thêm hợp đồng mới, cơng ty nên có sách thưởng % theo giá trị hợp đồng ký kết Việc 84 tạo động lực lớn người tìm hợp đồng mới, doanh thu công ty tăng lên Việc cho người ký hợp đồng hưởng % theo tỷ lệ định giúp họ chủ động, dễ xoay sở việc ký kết hợp đồng với đối tác kinh doanh khó tính Việc trả lương kỳ phải vào suất, hiệu công việc, công ty nên tăng cách biệt loại ngày cơng, tính tăng hệ số nghiệp vụ, giảm hệ số thâm niên để tăng tính thi đua cơng tác tất CNV tồn cơng ty Nếu nhân viên làm tốt, có hiệu cao đánh giá để hưởng lương tương xứng với công sức bỏ phù hợp với điều kiện quỹ lương kỳ cơng ty Việc đánh giá bình bầu nên thực hàng tháng khơng phải tháng nhân viên có tinh thần suất lao động Việc đánh giá xếp loại người phải để tập thể người lao động phòng tự bình bầu lẫn Như thúc đẩy tinh thần làm việc có trách nhiệm người tập thể chung Mặt khác, muốn trả lương đúng, đủ cho người lao động thiết phải xác định tổng qũy lương doanh nghiệp Để làm điều trước hết quỹ lương cần tính tốn, xây dựng cho năm kế hoạch cách hợp lý Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải dựa vào quy định Nhà nước, điều tra thị trường, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự báo trước tình hình phát triển năm kế hoạch… để xác định đựơc quỹ lương toàn doanh nghiệp năm kế hoạch cách hợp lý đồng thời xây dựng hệ thống điều chỉnh cho phù hợp Doanh nghiệp cần thực số điều sau: - Phân tích kỹ mức tăng trưởng cơng ty năm kế hoạch - Dự toán tổng doanh thu năm kế hoạch - Xác định mức lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương 85 - Hệ số cấp bậc đơn vị bình quân - Hệ số khoản phụ cấp bình quân - Xem xét tình hình thực quỹ lương năm trước so với kế hoạch xây dựng - Dự báo khả thực năm kế hoạch Ngồi cơng ty nên tiến hành bình bầu cách nghiêm túc để tìm lao động có lực thực loại người khơng có trách nhiệm, góp phần cấu lại tổ chức lao động công ty gọn nhẹ, hiệu qủa việc thi đua làm việc nhân viên với sôi hơn, làm nhiều hưởng nhiều, tương xứng với công sức người bỏ Khi nhân viên công ty chuyên tâm, phấn đấu cho cơng việc vơ hình chung cơng ty hoạt động có hiệu hơn, doanh thu, lợi nhuận cao thu nhập người lao động cao Đó yếu tố dẫn đến thành công công ty 86 KẾT LUẬN Trong cạnh tranh gay găt kinh tế thị trường, với tự chủ độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý nguồn nhân lực vấn đề quan trọng Ta thấy lao động tiền lương khoản trích theo lương yếu tố khơng thể thiếu q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đây lý để em chọn đề tài Nếu hạch tốn kế tốn nói chung cơng cụ quan trọng quản lý kinh tế cơng tác kế tốn lao động tiền lương khoản trích theo lương công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý tiền lương lao động doanh nghiệp, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, điều mà doanh nghiệp quan tâm Do vậy, công ty TNHH Công nghệ Thiên Hồng khơng coi cơng tác kế tốn tiền lương nhiệm vụ, phương pháp chi phí mà cơng cụ để quản lý có hiệu qủa nguồn nhân lực doanh nghiệp Trong công đổi đất nước, việc ban hành chế độ kế tốn mưói, áp dụng cho doanh nghiệp việc cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý giai đoạn kinh tế Trong q trình thực tập cơng ty TNHH Cơng nghệ Thiên Hồng thời gian có hạn nên em sâu, tìm hiểu khâu quan trọng cơng tác hạch toán kế toán Dựa kiến thức học trường thời gian thực tập công ty, em góp phần làm sáng tỏ nhiều mặt cần hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Đồng thời mạnh dạn tồn tại, với mong muốn góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty giai đoạn đổi Do thời gian thực tập có hạn, bước đầu nhiều bỡ ngỡ, nên chuyên đề em chắn thiếu thiếu sót hạn chế Em mong nhận ý kiến đóng góp cơ, phòng kế tốn cơng ty giáo hướng dẫn để Khố luận em hồn thiện 87 Một lần em xin chân thành bày tỏ biết ơn tới giáo hướng dẫn, kế tốn cơng ty giúp đỡ em hồn thành khố luận Em xin chân thành cảm ơn! Sau tạm ứng lương lần c ... lương Cơng ty TNHH Cơng nghệ Thiên Hồng PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương: Khái niệm tiền lương: ... trích theo lương PHẦN II: Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Cơng nghệ Thiên Hồng PHẦN III : Một số nhận xét kiến nghị kế toán tiền lương khoản trích theo lương. .. theo tền lương NVPX tính vào chi phí 26 PHẦN THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ THIÊN HỒNG I.Tổng quan cơng ty TNHH Cơng nghệ Thiên Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH công nghệ thiên hoàng , Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH công nghệ thiên hoàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay