Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần in hàng không

84 6 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:26

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần In Hàng Không Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực MSSV Lớp : : : KTD Hệ : Liên thơng khóa 11B HÀ NỘI, 2012 Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đồn Trúc Quỳnh MỤC LỤC Đặc điểm quy trình Công nghệ: .11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .82 Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22 24 Từ viết tắt BHXH BHYT BHTN CN CCDC CPNVL CPNC CPSXC DCSX ĐVT GTGT GTSPDD KPCĐ KH NVL PX TSCĐ TK TNHH SXKDDD Nguyễn Phương Thảo Từ gốc Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Công nhân Công cụ dụng cụ Chi phí ngun vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí sản xuất chung Dây chuyền sản xuất Đơn vị tính Giá trị gia tăng Giá trị sản phẩm dở dang Kinh phí cơng đồn Khấu hao Ngun vật liệu Phân xưởng Tài sản cố định Tài khoản Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh dở dang Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh DANH MỤC BẢNG BIỂU Số Bảng biểu Bảng 1.1 Bảng 1.2 Biểu 2.1 Biểu 2.2 Biểu 2.3 Biểu 2.4 Biểu 2.5 Biểu 2.6 Biểu 2.7 10 Biểu 2.8 11 Biểu 2.9 12 Biểu 2.10 13 Biểu 2.11 14 Biểu 2.12 15 Biểu 2.13 16 Biểu 2.14 17 Biểu 2.15 18 Biểu 2.16 19 Biểu 2.17 20 Biểu 2.18 21 Biểu 2.19 22 Biểu 2.20 23 Biểu 2.21 24 Biểu 2.22 25 Biểu 2.23 26 Biểu 2.24 27 Biểu 2.25 28 Biểu 2.26 29 Biểu 2.27 30 Biểu 2.28 31 Biểu 2.29 32 Biểu 2.30 33 Biểu 2.31 34 Biểu 2.32 35 Biểu 2.33 36 Biểu 2.34 37 Biểu 2.35 38 Biểu 2.36 Nguyễn Phương Thảo Tên bảng biểu Bảng danh mục sản phẩm Bảng phân tích sản phẩm Giấy đề nghị mua vật tư Phiếu nhập kho Hóa đơn GTGT Phiếu xuất kho Bảng xuất NVL cho PX SX Thẻ kho Sổ chi tiết tài khoản 621.2.1 Sổ chi tiết tài khoản 621.2.2 Sổ chi tiết tài khoản 621.2.3 Bảng phân bổ NVL Sổ nhật ký chung-TK621 Sổ tài khoản 621 Bảng chấm công Bảng toán lương Sổ chi tiết tài khoản 622.51 Sổ chi tiết tài khoản 622.52 Sổ chi tiết tài khoản 622.53 Sổ nhật ký chung-TK 622 Sổ tài khoản 622 Phiếu chi Bảng tính phân bổ khấu hao Sổ Chi tiết TK 6271 Sổ Chi tiết TK 6272 Sổ Chi tiết TK 6273 Sổ Chi tiết TK 6274 Sổ Chi tiết TK 6277 Sổ nhật ký chung-TK 627 Sổ tài khoản 627 Bảng tổng hợp chi phí sxkd- hộp giấy Bảng tổng hợp chi phí sxkd- khăn giấy thơm Bảng tổng hợp chi phí sxkd- khăn giấy Bảng tổng hợp chi tiết chi phí sxkd Bảng tổng hợp GTSPDD đầu kỳ Bảng tổng hợp GTSPDD cuối kỳ Sổ chi tiết tài khoản 154.2.1 Sổ chi tiết tài khoản 154.2.2 Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh 39 40 41 42 Biểu 2.37 Biểu 2.38 Biểu 2.39 Biểu 2.40 Sổ chi tiết tài khoản 154.2.3 Sổ chi tiết TK 155.1 Sổ chi tiết TK 155.2 Sổ chi tiết TK 155.3 43 44 45 46 47 48 Biểu 2.41 Biểu 2.42 Biểu 2.43 Biểu 2.44 Biểu 2.45 Biểu 2.46 Sổ nhật ký chung- TK 154 Sổ tài khoản 154 Sổ tài khoản 155 Thẻ tính giá thành SP hộp giấy cao cấp Thẻ tính giá thành SP khăn giấy thơm Thẻ tính giá thành SP khăn giấy DANH MỤC SƠ ĐỒ Số Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Nguyễn Phương Thảo Tên Sơ đồ Quy trình cơng nghệ sản xuất Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh LỜI NĨI ĐẦU Trong nghiệp Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố đất nước, kế tốn cơng cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô chế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chúng ta biết hoạt động doanh nghiệp gắn liền với thị trường, phải nắm bắt thị trường để định vấn đề then chốt: Sản xuất gì? Sản xuất cho ai? với chi phí bao nhiêu? Q trình sản xuất doanh nghiệp kết hợp đồng ba yếu tố: Tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động để tạo sản phẩm mà doanh nghiệp mong muốn Hạch toán kế toán phận quan trọng hệ thống quản lý kinh tế tài Giá thành tiêu chất lượng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động thước đo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Hạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh khơng tính đúng, đủ chi phí giá thành mà cung cấp thơng tin cho cơng tác quản trị doanh nghiệp Chính vậy, cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải cải tiến hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao doanh nghiệp Là doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa, với quy trình cơng nghệ sản xuất phức tạp gồm nhiều bước nối tiếp nhau, chủng loại sản phẩm in đa dạng, công ty Cổ Phần In Hàng Không tỏ đứng vững hoạt động hiệu kinh tế thị trường Thành cơng đóng góp khơng nhỏ tập thể cán công nhân viên công tác phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm bước nâng cao uy tín sức cạnh tranh thị trường Trong thời gian thực tập công ty, nhận thức tầm quan trọng cơng tác quản lý chi phí giá thành sản phẩm công tác quản lý, giúp đỡ Đồn Trúc Quỳnh cán phòng tài vụ cuả công ty em mạnh Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh dạn chọn đề tài: “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần In Hàng Không” cho chuyên đề tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu phần kết luận, viết chia thành ba phần: Phần I: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất quản lý chi phí cơng ty cổ phần In Hàng Khơng Phần II: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần In Hàng Khơng Phần III: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần In Hàng Không Song với thời gian nghiên cứu ngắn chưa nhiều kinh nghiệp thực tế nên tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận bảo đóng góp giáo bạn để báo cáo tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh PHẦN I ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHƠNG 1.1 Đặc điểm sản phẩm công ty Cổ Phần In Hàng Không Công ty cổ phần In Hàng Không đơn vị chuyên in ấn phẩm ngành vé máy bay, sách báo, tạp chí, chứng từ ban đầu, nhãn, thẻ…được tổng cục hàng không giao theo kế hoạch Cơng ty phép liên doanh liên kết lĩnh vực in ấn để khai thác thêm thị trường ngồi ngành nhằm tận dụng hết cơng suất máy móc lao động Cơng ty đầu tư trang thiết bị mới, chuyển đổi từ công nghệ in TYPO chủ yếu sang công nghệ in OFFSET Đây cải cách từ máy in xếp chữ chì tay sang máy in tự động chế điện tử kẽm, với thiết bị đồng nhập từ Cộng hoà liên bang Đức, Nhật Xí nghiệp đưa cơng suất từ 150.000 trang in lên gần tỷ trang in quy đổi năm, in ấn phẩm cao cấp ngành với chất lượng cao Với chức sản xuất sản phẩm in ấn đảm bảo chất lượng, cung cấp lượng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thị trường, công ty đẩy mạnh sản xuất, nghiên cứu nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Bên cạnh việc mở rộng địa bàn phân phối sản phẩm khắp tỉnh thành nước mục tiêu hướng tới cơng ty Ngồi vào dịp tết Cơng ty tiến hành sản xuất ấn phẩm tạp chí, lịch để cung cấp cho thị trường dịp tết Công ty cổ phần In Hàng Không chuyên sản xuất sản phẩm in ấn số mặt hàng giấy như: hộp giấy,khăn giấy, giấy vệ sinh Hầu hết sản phẩm công ty sản xuất giấy màng PP,PE,OPP, màng xốp loại sản phẩm giấy hộp, khăn giấy …phục vụ cho ngành hàng không xã hội sản xuất từ loại giấy chất lượng cao dây truyền công nghệ đại đồng Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn tiện dụng cho người tiêu dùng Các sản phẩm cơng ty ngồi chất lượng đảm bảo phải kể đến mẫu mã bao bì tem nhãn thiết kế đại, đẹp khơng bị lạc hậu suốt q trình bán hàng sau sản xuất Sản phẩm công ty sản xuất loại sản phẩm mang tính chất đơn nên sản xuất hàng loạt theo quy trình khép kín liên tục Vì thời gian sản xuất sản phẩm ngắn, số lượng sản phẩm làm nhiều cung cấp cho thị trường lượng hàng hoá lớn Hiện nay,cơng ty ngồi việc sản xuất theo tiêu ngành giao sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo đơn đặt hàng khách hàng thị truờng Phương châm công ty “ Đáp ứng nhu cầu mong đợi khách hàng sở phát triển bền vững In Hàng không” Trích sách chất lượng Cơng ty in Hàng khơng Bên cạnh Cơng ty tiếp tục thực khai thác thị trường tiềm đồng thời tìm cách tiếp cận thị trường đầy triển vọng tương lai Đặc biệt đặc điểm sản xuất công ty nguyên vật liệu đưa vào lần từ đầu trình sản xuất nên sản phẩm dở dang bao gồm NVL giai đoạn pha trộn NVL.Còn sản phẩm hỏng sai quy cách,màu sắc, sai lệch thông số kỹ thuật…sẽ tái chế để sản xuất sản phẩm kỳ sau bị tiêu hủy Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh Danh mục sản phẩm công ty: Biểu 1.1 BẢNG DANH MỤC SẢN PHẨM STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Tên sản phẩm Thẻ hàng khơng Tem nhãn Lịch Tạp chí Túi giấy Khăn giấy Hộp giấy Khăn giấy thơm Bao bì Giấy vệ sinh Ký hiệu THK TN LB TC TG KG HG KGT BB GVS Đơn vị tính Cái Cái Quyển Quyển Chiếc Cái Chiếc Chiếc Bịch Biểu 1.2 Bảng phân tích số sản phẩm phân xưởng giấy Đvt:1000đ Năm Năm 2010 Năm 2011 Chỉ tiêu I Hộp giấy Số lượng(hộp) Chênh lệch +/% 120.000 150.000 30.000 25 3.600.000 4.500.000 900.000 25 500.000 700.000 200.000 40 3.000.000 4.550.000 1.550.000 51,17 700.000 800.000 100.000 14,29 2.100.000 2.800.000 Thông qua bảng số liệu ta thấy : 700.000 33,33 Doanh thu II Khăn giấy thơm Số lượng Doanh thu III Khăn giấy Số lượng Doanh thu Nhìn chung ba sản phẩm hộp giấy, khăn giấy thơm, khăn giấy phân xưởng giấy phân tích góp phần vào việc tăng doanh thu bàn hàng tồn cơng ty Các tiêu năm 2011 tăng mạnh so với năm 2010.Ta thấy tiêu doanh thu từ sản phẩm hộp giấy năm 2011 tăng so với năm Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh Biểu 2.44 Mẫu số S02a-DNN Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng BTC Công ty Cổ Phần In Hàng Khơng 200-Nguyễn Sơn-Long Biên-HN THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 9/2011 Tên sản phẩm: hộp giấy cao cấp Số lượng hoàn thành:5.000 SP Khoản mục GT SPDD CPPS GTSPDD Chi phí đầu kỳ kỳ cuối kỳ Giá thành sản phẩm Tổng giá Giá thành thành đơn vị 2.896.214,423 72.405.360,58 14.481,072 CPNVL Chính 3.041.325 72.260.250 TT CPNVL phụ - 6.370.000 - 6.370.000 1.274 CPNCTT - 37.287.320 - 37.287.320 7.457,464 CP SXC - 5.519.626,042 - 5.519.626,042 1.103,925 Cộng 3.041.325 121.437.196 2.896.214,423 121.582.306,6 24.316,46 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) Biểu 2.45 Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh Mẫu số S02a-DNN Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng BTC Công ty Cổ Phần In Hàng Không 200-Nguyễn Sơn-Long Biên-HN THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 9/2011 Tên sản phẩm: khăn giấy thơm Số lượng hoàn thành: 4.000 SP Khoản mục GT SPDD CPPS GTSPDD chi phí đầu kỳ kỳ cuối kỳ CPNVL Chính 764.865 Giá thành sản phẩm Tổng giá thành 7.939.560 1.035.328,084 7.669.096,916 Giá thành đơn vị 1.917,274 TT CPNVL phụ - 640.000 - 640.000 160 CPNCTT - 5.048.650 - 5.048.650 1.262,163 CP SXC - 606.466,240 - 606.466,240 151,617 764.865 14.234.676,24 1.035.328,084 13.964.213,16 3.491,053 Cộng Người lập Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh Biểu 2.46 Mẫu số S02a-DNN Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng BTC Công ty Cổ Phần In Hàng Không 200-Nguyễn Sơn-Long Biên-HN THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 9/2011 Tên sản phẩm: khăn giấy Số lượng hoàn thành: 20.000 SP Khoản mục GT SPDD CPPS GTSPDD chi phí đầu kỳ kỳ cuối kỳ CPNVL Chính 1.650.543 Tổng giá thành 15.851.970 1.315.217,74 16.187.295,26 TT CPNCTT - CP SXC - 1.210.858,618 Cộng Giá thành sản phẩm 9.664.030 - Giá thành đơn vị 809,365 9.664.030 483,202 - 1.210.858,618 60,543 1.650.543 26.690.858,62 1.315.217,74 27.026.183,88 1.351,309 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) Đến kết thúc trình hạch tốn cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ Phần In Hàng Không Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đồn Trúc Quỳnh PHẦN III HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 3.1 Đánh giá kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ Phần In Hàng Khơng: Với cơng đổi mói xây dựng đất nước đặc biệt kinh tế nước ta vừa khỏi khủng hoảng kinh tế tồn cầu vừa qua cách nhanh chóng đáng tự hào Sau đó, doanh nghiệp chủ động tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh không tạo mơi trường cạnh tranh lớn mà thúc doanh nghiệp phát triển lĩnh vực Đi với đổi thay, phát triển kinh tế đất nước việc hạch tốn nói chung vận dụng vào tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp nói riêng đổi sâu sắc Trong thời gian thực tập Công ty Cổ Phần In Hàng Không em học hỏi nhiều điều hiểu cách thức sản xuất doanh nghiệp đặc biệt cơng tác kế tốn cơng ty nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng Theo em cơng tác kế toán giá thành đạt số ưu điểm, số nhược điểm định 3.1.1 Những ưu điểm: Hiện đất nước trình đổi mới, kinh tế ngày phát triển bước dần tới đường cơng nghiệp hố đại hố đất nước cá nhân, tập thể nỗ lực lên nắm bắt kịp thời phát triển khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất Cơng ty Cổ Phần In Hàng Khơng ví dụ điển hình, với linh hoạt nhạy bén công tác quản lý kinh tế, quản lý sản xuất ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất quản lý cơng ty đạt nhiều thành tích đáng kể Năng suất chất lượng sản phẩm ngày Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh nâng cao uy tín thị trường nước, cung ứng sản phẩm cho nhiều ngành quan trọng Từ đưa đời sống cán cơng nhân viên công ty ngày ổn định nâng cao Cơng tác kế tốn cơng ty theo hình thức kế tốn nhật ký chung, dễ hiểu, đơn giản, dễ làm, rõ ràng, dễ phân cơng lao động kế tốn đồng thời thuận tiện cho việc cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn.Cùng với ứng dụng máy móc đại vào sản xuất sản phẩm ứng dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn cơng ty Do cơng việc kế tốn trở nên dễ dàng, thuận tiện nhiều sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ rõ ràng thuận tiện cho cơng việc Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tập trung tạo nên thống chặt chẽ việc đạo công tác kế toán giúp cho doanh nghiệp đạo, kiểm tra sản xuất kinh doanh kịp thời, chun mơn hóa cán bộ, giảm nhẹ biên chế, tạo điều kiện cho việc ứng dụng phương tiện tính tốn đại hiệu bên cạnh tạo đồng sổ sách, chứng từ Phòng kế tốn phân cơng cơng việc hợp lý dễ làm việc tiện cho theo dõi đạo Ban Giám đốc Cơng tác kế tốn giá thành theo phương pháp trực tiếp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp chi phí NVL phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty Với phương pháp tính giá sản phẩm tính giá đúng, hợp lý với chất lượng chi phí bỏ Đồng thời giúp kế tốn phát sai sót, lãng phí để từ điều chỉnh phương pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Xác định vai trò cơng tác kế tốn, phù hợp với điều kiện cụ thể đơn vị Bộ máy kế toán tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo hiệu đáp ứng yêu cầu công việc, phát huy lực người Bên cạnh đáp ứng u cầu xã hội Cơng ty khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, trình độ quản lý người lợi ích chung tồn cơng ty Về đội ngũ cán kế toán phát huy tinh thần tự chủ, tận tâm tận tuỵ, trình độ chun mơn cao đặc biệt cơng việc phát huy khả sáng tạo, Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh phát ý kiến đề xuất kịp thời, thực vai trò, chức nhiệm vụ người vị trí 3.1.2 Những nhược điểm: Bên cạnh ưu điểm nêu công tác kế tốn giá thành Cơng ty Cổ Phần In Hàng Khơng nhược điểm định Cụ thể: Về máy kế toán tổ chức hạch toán tập trung nhược điểm không cung cấp kịp thời số liệu cần thiết cho đơn vị trực thuộc tồn cơng tác kế tốn tập trung phòng kế tốn Cơng ty Vì đơi khơng kiểm sốt khoản mục chi phí ban đầu PX SX riêng Do chi phí ban đầu bị vượt so với chi phí thực tế Đội ngũ kế tốn sở thiếu nên đơi sai sót dẫn đến số liệu chưa thật chuẩn xác dẫn tới thất làm tăng chi phí Về phần hành kế tốn chí phí ngun vật liệu Hiện nay, Cơng ty tính chi phí NVLTT khơng bao gồm chi phí vận chuyển mà hạch tốn chi phí vận chuyển vào chi phí sản xuất chung (TK 6277) điều không với chuẩn mực 02 - Hàng tồn kho Việc hạch tốn làm tăng thêm chi phí sản xuất chung làm giảm chi phí NVLTT giá thành sản phẩm khơng thay đổi Một phận cơng nhân tay nghề làm giảm suất lao động Sự phân bổ lao động phòng ban phận chưa hợp lí tình trạng người thừa việc thiếu làm lãng phí chi phí kinh doanh cơng ty Cơng ty cổ phần In Hàng Khơng số lượng cơng nhân sản xuất trực tiếp lớn người lao động nghỉ nhiều tháng gây biến động đột ngột chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmCơng ty cần thực trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân sản xuất trực tiếp Nhìn chung tài khoản kế tốn Cơng ty sử dụng theo quy định hành phù hợp với hoạt động sản xuất cơng ty Nhưng Các khoản trích Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh theo lương kế tốn Cơng ty phản ánh chung tài khoản 338 khơng theo dõi chi tiết Về chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí sản xuất chung biến đổi chi phí sản xuất chung cố định Trong chi phí sản xuất biến đổi phân bổ toàn vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm Còn chi phí sản xuất chung cố định phân bổ theo mức cơng suất bình thường 3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ Phần In Hàng Khơng : Để phát huy tính hiệu cơng tác hạch tốn kế tốn, đặc biệt cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty Cổ Phần In Hàng Không, Công ty cần phải khắc phục nhược điểm tồn cơng tác kế tốn tập trung việc ghi sổ kế toán nhật ký chung Bên cạnh đó, Cơng ty cần bố trí thêm đội ngũ kế toán viên sở PX SX để thuận tiện cho việc phản ánh cung cấp thông tin cách nhanh xác Về máy kế tốn Cơng ty Do cơng ty chi nhánh, cơng ty nên tổ chức máy kế tốn theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán Đối với chi nhánh hoạt động tương đối tồn diện, xa cơng ty tổ chức hạch toán riêng, hạch toán nghiệp vụ phát sinh đơn vị định kỳ lập báo cáo gửi phòng kế tốn cơng ty chi nhánh thực hạch tốn mang tính chất phân tán Đối với phân xưởng khơng tổ chức hạch tốn riêng bố trí kế tốn sở làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu thập, xử lý, kiểm tra chứng từ sau gửi phòng kế tốn cơng ty phân xưởng thực hạch toán mang tính chất tập trung Phòng kế tốn cơng ty nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ phát sinh văn phòng doanh nghiệp, nghiệp vụ phát sinh phân xưởng khơng tổ chức kế tốn riêng, tổng hợp báo cáo kế tốn chi nhánh tổ chức kế toán riêng, lập báo cáo kế toán tồn cơng ty Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đồn Trúc Quỳnh Cơng ty tính chi phí NVLTT khơng bao gồm chi phí vận chuyển mà hạch tốn chi phí vận chuyển vào chi phí sản xuất chung Để khắc phục tình trạng nhằm phản ánh xác chi phí thực tế cho khoản mục kế tốn cần hạch tốn chi phí vận chuyển ngun vật liệu vào giá gốc nguyên vật liệu mua vào để làm sở cho việc phản ánh giá thực tế nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất Giá thực tế vật liệu xuất kho = Giá mua ghi hố đơn + Chi phí vận chuyển Cơng ty nên tổ chức lớp huấn luyện, đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho cơng nhân viên Rà sốt phân bổ lại lao động phòng ban, phân xưởng cho hợp lý Sàng lọc lao động yếu Về việc trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân sản xuất Để khuyến khích người lao động yên tâm tập trung vào sản xuất để đảm bảo lợi ích hợp pháp cơng nhân trực tiếp công ty, đảm bảo cho giá thành ổn định hàng tháng, kế tốn nên trích trước tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân trực tiếp sản xuất để tính vào chi phí nhân cơng trực tiếp Theo chế độ quy định người lao động làm đủ số ngày quy định năm hưởng 12 ngày phép Tiền lương nghỉ phép vào hệ số lương mức lương tối thiểu nhà nước quy định để trích trước vào chi phí với tỷ lệ trích 20% tổng lương kế tốn hạch tốn sau: Nợ TK 622 Số trích trước hàng tháng TK 335 Khi trích trước tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất nghỉ phép Nợ TK 335 Số tiền lương nghỉ phép thực tế phát sinh TK 334 Cuố kỳ, kế tốn xử lý số chênh lệch khoản trích tiền lương cơng nhân sản xuất + Nếu số trích lớn số phát sinh thực tế: Nợ TK 335 Chênh lệch trích thừa TK 711 Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh + Nếu số trích nhỏ số phát sinh thực tế: Nợ TK 622 Chênh lệch trích thiếu TK 335 Kế tốn Cơng ty nên mở sổ chi tiết để phản ánh khoản trích theo lương bao gồm: Sổ chi tiết TK3382, Sổ chi tiết TK3383, Sổ chi tiết TK3384 Như theo dõi xác tránh khơng bị thiếu sót hay nhầm lẫn đối tượng Về chi phí sản xuất chung: Nếu mức sản phẩm thực tế sản xuất thấp cơng suất bình thường cần phải tính chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho đơn vị theo mức công suất bình thường Khoản chi phí cố định khơng phân bổ ghi vào giá vốn hàng bán kỳ Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán TK 627: Chi phí sản xuất chung Ngồi ra, Cơng ty nên sử dụng đòn bẩy kinh tế (có thưởng phạt) để tiết kiệm nguyên liệu, lượng…hạ thấp định mức tiêu thụ nguyên vật liệu Để đạt mục tiêu này, Công ty cần phải cải tiến kết cấu sản phẩm, thiết kế kích thước sản phẩm in đa dạng mà tốn nguyên vật liệu, cải tiến phương pháp công nghệ theo hướng công nghệ tiên tiến Cải tiến thiết bị máy móc làm cho thiết bị máy móc từ lạc hậu trở thành tiên tiến đại, phòng kỹ thuật phải cải tiến định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho hợp lý, sử dụng nguyên vật liệu thay thế, giảm tỷ lệ phế phẩm, giảm hao hụt mát nguyên vật liệu, giảm chi phí thu mua nguyên vật liệu giá nguyên vật liệu vấn đề quan trọng tiết kiệm chi phí vật liệu nghĩa giảm giá thành sản phẩm - Áp dụng hình thức trả lương thích hợp tiền lương theo sản phẩm thưởng thưởng chất lượng sản phẩm đẹp, thưởng suất lao động cao phân xưởng, hình thức trả lương gắn kết với kết số lượng chất lượng mà họ bỏ thúc đẩy tăng suất lao Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh động lớn Đồng thời Công ty phải tổ chức tốt công tác kiểm tra kỹ thuật, xác định cấp bậc cơng việc đắn định mức lao động hợp lý tác dụng khuyến khích công nhân lao động với suất cao chất lượng sản phẩm tốt, phát huy tinh thần lao động sáng tạo làm tăng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng thu nhập người công nhân, tạo niềm tin cho công nhân vào phát triển Cơng ty khiến họ gắn bó với Công ty sản xuất sản phẩm đa dạng kích thước kiểu cách để phù hợp với mục đích sử dụng, chất lượng cao đảm bảo chữ tín với khách hàng Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp nên hướng riêng khơng ngừng phát triển mình, thích nghi với thay đổi nhanh tới chóng mặt cơng nghiệp đại giới Nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nhiều lợi nhuận, góp phần vào công xây dựng xã hội phồn vinh, giàu đẹp Để đáp ứng yêu cầu trên, Công ty Cổ Phần In Hàng Khơng khơng ngừng tìm tòi, sáng tạo cách sản xuất kinh doanh Đồng thời tiếp cận áp dụng với tiên tiến khoa học đại từ nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm Chính vậy, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng doanh nghiệp sản xuất tầm quan trọng hết Điều không phản ánh mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp mà phản ánh trình độ phát triển, khả cạnh tranh giành thương hiệu doanh nghiệp Cũng doanh nghiệp khác, việc hạch tốn hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ Phần In Hàng Không quan trọng cần thiết Trong thời gian thực tập Công ty Cổ Phần In Hàng Khơng giúp em tích luỹ nhiều học thực tế, củng cố nhiều kiến thức sách vở, nắm bắt cách thiết lập sổ sách, cách ghi chép trình tự hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Phòng Kế tốn Công ty Cổ Phần In Hàng Không, tạo điều kiện để em hoàn thành thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt giúp đỡ, hướng dẫn, bảo giáo Đồn Trúc Quỳnh Vì thời gian thực tập hạn chế kinh nghiệm chưa nhiều Để hồn thành chun đề thực tập chắn em khơng tránh khỏi thiều sót Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh Em mong nhận góp ý thầy, giáo bạn đặc biệt giáo Đoàn Trúc Quỳnh để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Luật doanh nghiệp quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH II ngày 29/11/2005 2- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nhựa Tân Đạt 3- Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Cổ Phần In Hàng Khơng 4- Giáo trình : Kế tốn doanh nghiệp - Đại học Kinh tế Quốc dân 5- Giáo trình : Kế tốn tài - Đại học Kinh tế Quốc dân 6- Chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 2007 7- Hệ thống kế toán doanh nghiệp năm 2007 I 8- Hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2007 II 9- Các báo cáo kế tốn cơng ty Cổ Phần In Hàng Khơng Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh NHẬN XÉT CUẢ ĐƠN VỊ THỰC TẬP Kế Tốn Trưởng ( Ký, đóng dấu) Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Đoàn Trúc Quỳnh NHẬN XÉT CUẢ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Giáo viên hướng dẫn cơ: Đồn Trúc Quỳnh Tên chun đề: “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ Phần In Hàng Không’’ Giáo viên hướng dẫn (Ký, họ tên) Nguyễn Phương Thảo Lớp KT D- K11 – Như Quỳnh ... Không Phần II: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần In Hàng Không Phần III: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần In Hàng. .. Trúc Quỳnh PHẦN I ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 1.1 Đặc điểm sản phẩm công ty Cổ Phần In Hàng Không Công ty cổ phần In Hàng Không đơn... ty Cổ phần In Hàng Không cho chun đề tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu phần kết luận, viết chia thành ba phần: Phần I: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất quản lý chi phí cơng ty cổ phần In Hàng Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần in hàng không , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần in hàng không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay