Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tân kỳ

40 12 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:25

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà Nội LỜI NĨI ĐẦU Trong điều kiện kinh doanh kinh tế thị trường nay, để đứng vững không ngừng phát triển vấn đề khó khăn doanh nghiệp Kế tốn với vai trò cơng cụ quan trọng để quản lý kinh tế tài doanh nghiệp phải thay đổi hoàn thiện cho phù hợp với biến động kinh tế thị trường để giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt mặt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Nhận thức tâm quan trọng vai trò tích cực cơng tác tốn, báo cáo với việc sâu vào nghiên cứu cơng tác kế tốn cơng ty Cổ Phần Vật Nông Nghiệp Tân Kỳ Em hy vọng củng cố nâng cao hiểu biết công tác hạch toán kế toán tiếp thu từ nhà trường hướng dẫn tận tình tỉ mỉ giáo Giang Hiền Lương với giúp đỡ chú, anh chị phòng kế tốn giúp em điều kiện tìm hiểu sâu cách thức, phương pháp hạch tốn kế tốn cơng ty Cổ Phần Vật Nông Nghiệp Tân Kỳ áp dụng để từ thu kinh nghiệm thực tế Bài báo cáo em chia làm ba phần:  Phần 1: Khái quát chung Công ty Cổ Phần Vật Nông Nghiệp Tân KỳPhần 2: Tình hình tổ chức máy kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn  Phần 3: Thu hoạch- nhận xét, kết luận Do thời gian thực tập hạn nên báo cáo em khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cán cơng nhân viên phòng Kế tốn cơng ty để viết em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn ! Ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực tập Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT NƠNG NGHIỆP TÂN KỲ Q Trình Hình Thành Phát Triển Của Công Ty 1.1 Giới thiệu khái quát công ty * Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vật Nông nghiệp Tân Kỳ * Thời gian thành lập: Ngày 01 tháng 01 năm 1980 * Trụ sở : Khối – Thị Trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An * Điện thoại: 0383.882.119 * Fax: 0383.882.119 Mã số thuế: 2901084538 Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ ( Năm tỷ đồng) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Số cổ phần đăng mua: 500.000 đồng 1.2 Q trình phát triển cơng ty Là doanh nghiệp nằm địa bàn Nghệ An, cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh Luật Doanh nghiệp, cách pháp nhân theo luật định,tự chịu trách nhiệm tồn hoạt động kinh doanh số vốn cơng ty quản lý, dấu riêng, tài sản quỹ tập trung mở ngân hàng theo quy định nhà nước Công ty Cổ Phần Vật Nông nghiệp Tân Kỳ đời tính đến 32 năm với chức kinh doanh ngành nghề xây dựng bản, trải qua nhiều năm nỗ lực hoạt động, nâng cao trình độ quản lý kỹ thuật, cơng ty nhanh chóng tạo uy tín mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh thị trường 1.3 Nhiệm Vụ Chức Năng Của Công Ty - Kinh doanh hàng hố phân bón phục vụ sản xuất nơng nghiệp - Xuất nhập mặt hàng kinh doanh - Sản xuất kinh doanh ngành nghề khác theo qui định pháp luật SV: Trần Thị Giang MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Đặc điểm quy trình kinh doanh, quy trình cung cấp dịch cụ cơng ty Ngành nghề kinh doanh cơng ty sản xuất kinh doanh phân bón nơng nghiệp Quy trình SXKD khái qt qua sơ đồ sau: (Phụ lục 1) Đặc Điểm Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Kinh Doanh Của Công Ty Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Cổ Phần Vật Nông nghiệp Tân Kỳ (Sơ đồ phần phụ lục ) - Chủ tịch hội đồng quản trị (Giám đốc) : Giám đốc nhiệm vụ điều hành tồn hoạt động cơng ty - Phòng kinh doanh: nhiệm vụ thực giao dịch bán hàng, báo giá sản phẩm thỏa thuận điều kiện bán hàng với khách hàng - Phòng hành chính: chức quản lý nhân đảm bảo chế độ cho cán công nhân viên cơng ty - Phòng kế tốn: Tổ chức thực cơng tác kế tốn thống kê, phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo pháp luật số liệu báo cáo Tình Hình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Trong Năm Gần Nhất (Sơ đồ phần phụ lục 3) Qua bảng số liệu trên, ta thấy: + Doanh thu năm sau cao năm trước Đạt mức độ cao, tổng doanh thu năm 2011 so với năm 2010 tăng lên 36,58% tương ứng với số tiền 105.061.529 đồng + Giá vốn hàng bán năm 2011 so với năm 2010 tăng lên 30,99 % tương ứng với số tiền 84.057.931 đồng + Thu nhập hoạt động tài năm 2011 so với năm 2010 tăng 74,62% tương ứng với số tiền 249.622 đồng SV: Trần Thị Giang MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội + Số lượng công nhân viên công ty năm 2011 so với năm 2010 tăng lên 60 người thu nhập bình quân đầu người tăng 500.000đồng/người Đạt kết cố gắng khơng ngừng hồn thiện cán cơng nhân viên tồn cơng ty Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày phát triển ổn định, công ty đạt thành tích đáng tự hào PHẦN II SV: Trần Thị Giang MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP TÂN KỲ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Của Cơng Ty Cổ Phần Vật nơng nghiệp Tân Kỳ 1.1 Hình thức tổ chức máy kế tốn cơng ty Cơng ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung, tồn cơng tác kế tốn cơng ty tiến hành tập trung phòng kế tốn 1.2 cấu máy kế tốn cơng ty (Sơ đồ phụ lục4 ) Nhiệm vụ cụ thể phận sau: * KÕ to¸n trëng: Cã nhiƯm vụ tổ chức công tác kế toán tài thống máy kế toán ,công tác phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh đơn vị.v chịu trách nhiệm tính hợp pháp,hợp lý thơng tin tài cơng khai,giúp nhà quản lý bảo tồn phát triển nguồn vốn thơng qua việc phân tích tình hình tài kế tốn thu làm sở cho q trình định Lập kế hoạch thu nộp ngân sách, trích lập quỹ theo chế độ * KÕ to¸n tỉng hỵp : - Kế tốn tổng hợp kiểm tra tính đắn chứng từ, mẫu biểu kế toán phận kế toán thực đối chiếu số liệu phận kế toán Xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ báo cáo Bộ Tài quy định, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh *Kế toán vốn tiền bao gồm : tiền gửi, tiền mặt toán Nhân viên kế tốn trách nhiệm quản lý khoản thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, khoản toán tiền * Kế toán tài sản cố định (TSCĐ), vật hàng hố : Quản lý tình hình TSCĐ cơng ty như: + Lập kế hoạch trích khấu hao TSCĐ hàng quý, năm + Tình hình tăng giảm TSCĐ SV: Trần Thị Giang MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội +Lập báo cáo TSCĐ theo năm Theo dõi phản ánh kịp thời phát sinh làm thay đổi số lượng, chất lượng vật tư, thành phẩm ngày Lập bảng phân bổ giá trị vật vào CPSX kinh doanh * Kế toán tiền lương, Bảo hiểm xã hội tốn : nhiệm vụ tốn tiền lương BHYT, khoản phụ cấp theo lương, lập Bảng phân bổ tiền lương BHXH vào chi phí sản xuất, hàng tháng tập hợp chứng từ BHXH Trích nộp kinh phí BHXH; kinh phí cơng Đồn cho quan chức , lưu trữ bảo quản chứng từ theo quy định Bộ tài *Kế tốn bán hàng : - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động bán hàng theo dõi chi tiết số nợ khách hàng * Thủ quỹ: - Quản lý tiền mặt thu chi, chi chứng từ cụ thể, đối chiếu tồn quỹ thực tế với sổ sách để phát sai sót xử lý kịp thời đảm bảo tồn quỹ thực tế tiền mặt số dư sổ sách Các sách kế tốn áp dụng doanh nghiệp Cơng ty áp dụng sách kế toán theo định 15/2006/QĐ - BTC - Niên độ kế toán: Từ ngày 1/1/N đến ngày 31/12/N - Đơn vị tiền tệ: VNĐ - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp khai thường xuyên - Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao đường thẳng - Phương pháp xác định trị giá vốn thực tế vật tư, hàng hóa xuất kho: sử dụng phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho:theo phương pháp ghi thẻ song song SV: Trần Thị Giang MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà Nội - Hình thức kế tốn mà cơng ty áp dụng: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật Chung - Sơ đồ kế tốn hình thức Nhật Chung: (Sơ đồ phụ lục 5) Tổ chức công tác kế toán Phương pháp kế toán phần hành chủ yếu: 3.1 Kế toán vốn tiền Vốn tiền cơng ty gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển 3.1.1 Kế toán tiền mặt Tiền mặt Cơng ty gồm: VNĐ + Chứng từ sử dụng - Phiếu thu, phiếu chi + Tài khoản sử dụng: Tk 111 – Tiền mặt - Ví dụ: Chứng từ số 05 ngày 01/05/2010 Công ty CP Cát Tiên trả nợ tiền mua chịu từ tháng trước số tiền 100.000.000 đồng (phụ lục 01) Kế tốn ghi: Nợ Tk 111: 100.000.000 đ TK 131: 100.000.000 đ - Ví dụ: Chứng từ số 07 ngày 02/05/2010 Công ty xuất tiền mặt mua mực máy in máy tính số tiền 550.000đ chị Nguyễn Thu Huyền phòng kỹ thuật mua (phụ lục 2) Kế tốn ghi: Nợ Tk 642(8): 550.000đ Tk 111 : 550.000đ 3.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng Tiền gửi ngân hàng cơng ty gồm: Tiền gửi VNĐ + Chứng từ sử dụng - Giấy báo nợ, giấy báo có, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc bảo chi + Tài khoản sử dụng: Tk 112 SV: Trần Thị Giang MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo - Đại Học Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà Nội Ví dụ: Chị Lê Thanh Thương phòng kế tốn rút séc nhập quỹ tiền mặt với số tiền 10.000.000 đ, vào kế tốn định khoản sau: Nợ TK 111: 10.000.000 đ TK 112: 10.000.000 đ 3.1.3 Kế tốn tiền chuyển Tiền chuyển công ty gồm: VNĐ + Chứng từ sử dụng - Giấy báo nợ, giấy báo có… + Tài khoản sử dụng:Tk 113 - Ví dụ: Chứng từ số 09 ngày 02/05/2011 xuất bán đất K98 cho Công ty TNHH Hà An, giá vốn 147.000.000, giá bán 200.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, thu tiền gửi ngân hàng( ngày chưa nhận giấy báo có) Kế tốn ghi: Bút tốn 1: Nợ TK 632: 147.000.000 đ TK 156: 147.000.000 đ Bút toán 2: Nợ Tk 113 ( Cty Hà An): 220.000.000 đ T 511: 200.000.000 đ Tk 333(1):20.000.000 đ 3.2 Kế toán nguyên liệu, vật liệu * Chứng từ sử dụng: - Đơn đặt hàng, biên kiểm tra chất lượng, phiếu xuất kho - Hợp đồng mua bán, phiếu nhập kho, hoá đơn GTGT * TK sử dụng: TK 152 * Hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp ghi thẻ song song * Phương pháp kế toán vật : + Kế toán tăng vật mua ngoài: Trị giá thực tế Trị giá Chi VL mua ngồi = mua theo + Nhập kho hố đơn SV: Trần Thị Giang phí Thuế nhập + thu mua khoản - giảm trừ (nếu có) MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Chi phí thu mua bao gồm: chi phí vận chuyển bốc dỡ, tiền cơng tác phí cán thu mua, giá trị vật liệu hao hụt định mức - Ví dụ: Phiếu nhập kho số 06 (phụ lục ) ngày 30/04/2011 nhập kho 100 Tấn Đạm công ty Cổ phần Linh Hà, đơn giá 980.000 đồng/Tấn Thuế GTGT 10% Hoá đơn thuế GTGT 0025251( phụ lục ), chưa toán cho người bán Kế toán định khoản: Nợ TK 152 : 98.000.000 đ Nợ TK 133(1) : 9.800.000 đ TK 331 : 107.800.000 đ Kế toán hạch toán tổng hợp giảm vật tư: NVL xuất kho tính theo đơn giá bình qn gia quyền - Ví dụ: Ngày 09/05/2011 xuất bán 50 Tấn Ka ly Công ty CP Cát tiên, đơn giá 1.200.000 đồng/Tấn Tổng tiền 60.000.000 đồng.(phụ lục 9) Kế toán ghi: Nợ TK 632 : 60.000.000 đ TK 152 : 60.000.000 đ 3.3 Kế tốn tài sản cố định cơng ty 3.3.1 Đặc điểm tài sản cố định công ty TSCĐ công ty phân thành loại bao gồm: - TSCĐ hữu hình: Nhà cửa, máy móc thiết bị vận tải, văn phòng… - TSCĐ vơ hình: Quyền sử dụng đất 3.3.2 Chứng từ sổ kế toán sử dụng * Chứng từ sử dụng: Biên giao nhận TSCĐ, biên kiểm TSCĐ, bảng tính trích khấu hao TSCĐ, biên lý TSCĐ * Sổ sử dụng: Sổ TSCĐ, thẻ TSCĐ, * Tài khoản sử dụng: TK 211(tài sản cố định hữu hinh, 214( hao mòn TSCĐ) 3.3.3 Quy trình hạch tốn * Ngun tắc đánh giá TSCĐ công ty: Được đánh giá theo nguyên giá giá trị lại SV: Trần Thị Giang MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội - Ví dụ 1: Ngày 1/5 cơng ty nhượng bán ơtơ tải ngun giá 500.000.000đ, khấu hao 200.000.000đ, bán cho ông Tâm với giá 120.000.000đ (đã thuế GTGT 10%), ơng Tâm trả tiền mặt Giá trị lại = 500.000.000 – 200.000.000= 300.000.000 đ TSCĐ công ty chủ yếu mua sắm nên ngun giá TSCĐ cơng ty tồn chi phí mua, thuế nhập , chi phí vận chuyển lắp đặt chạy thử số chi phí liên quan khác Giá trị lại cơng ty xác định sau: Giá trị lại = Giá trị đánh giá lại TSCĐ - số khấu hao luỹ kế TSCĐ * Kế toán chi tiết: - Đối tượng ghi TSCĐ: Để phục vụ yêu cầu quản lý, TSCĐ phải ghi sổ theo đối tượng ghi TSCĐ + Với TSCĐ hữu hình: Đối tượng ghi vật kết cấu hoàn chỉnh bao gồm vật gá lắp phụ tùng kèm theo + Với TSCĐ vơ hình: Đối tượng ghi TSCĐ vơ hình gắn với nội dung chi phí mục đích sử dụng - Nội dung kế toán chi tiết TSCĐ: + Lập, thu thập chứng từ ban đầu liên quan đến TSCĐ (biên bàn giaomẫu 01- TSCĐ; Biên lí- mẫu 02- TSCĐ; Biên bàn giao TSCĐ SCL hoàn thành mẫu 04- TSCĐ; Biên đánh giá lại TSCĐ mẫu 05- TSCĐ; Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ tài liệu khác liên quan + Tổ chức kế tốn chi tiết phòng kế tốn nơi sử dụng - Tổ chức kế tốn chi tiết phòng (bộ phận kế tốn): Tại phòng kế tốn, kế tốn sử dụng thẻ sổ TSCĐ để ghi chép, theo dõi số có, tình hình tăng giảm hao mòn TSCĐ + Thẻ dùng để ghi chép, theo dõi đối tượng ghi TSCĐ vê nguyên giá, tình hình tăng giảm, giá trị lại, hao mòn luỹ kế dựa vào chứng từ liên quan SV: Trần Thị Giang MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Chứng từ kế toán Sổ Nhật đặc biệt Sổ Nhật chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, định kỳ Quan hệ đối chiếu SV: Trần Thị Giang 25 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Phụ lục Đơn vị: Công ty Cổ phần VTNN Tân kỳ Mẫu số C30-BB Bộ phận:………………… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS:………… Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính) PHIẾU THU Quyển số:…… Ngày 01 tháng 05 năm 2010 Số: 05 Nợ:…………… Có:……………… Họ, tên người nộp tiền: Cơng ty Cổ phần Châu Bảy Địa chỉ: Khối Thị Trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An Lý nộp: Trả nợ tiền mua chịu từ tháng trước Số tiền: 100.000.000(viết chữ) Một trăm triệu đồng chẵn Kèm theo:…………………………………………….chứng từ kế toán Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ…………………………………………………) Ngày ……tháng……năm…… Thủ quỹ (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý) …………………………………………………… + Số tiền quy đổi: ……………………… (Nếu gửi phải đóng dấu) SV: Trần Thị Giang 26 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Phụ lục Đơn vị: Công ty Cổ phần VTNN Tân kỳ Mẫu số C30-BB Bộ phận:………………… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS:………… Ngày 203/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính) PHIẾU CHI Quyển số:…… Ngày 02 tháng 05 năm 2011 Số: 07 Nợ:…………… Có:…………… Họ, tên người nhận tiền: Nguyễn Thu Huyền Địa chỉ: Phòng Kỹ thuật Lý nộp:Xuất tiền mặt mua mực máy in máy tính Số tiền: 550.000dd (viết chữ) Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn Kèm theo:………………………………………….chứng từ kế tốn Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng Người lập (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ):…………………………………………… Ngày 02 tháng 05 năm 2011 Thủ quỹ (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý) ………………………………………… + Số tiền quy đổi:……………………………………………………………… (Nếu gửi ngồi phải đóng dấu) SV: Trần Thị Giang 27 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Phụ lục Đơn vị: Công ty Cổ Phần Vật Nông nghiệp Tân Kỳ Mẫu số: 02- VT Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC PHIẾU NHẬP KHO Ngày 30 tháng năm 2011 Họ tên người giao hàng: Công ty CP Linh Hà Số: 08 Nợ: TK 152 Nhập kho: Công ty Cổ phần Vật nông nghiệp Tân Kỳ ST T A Tên, nhãn hiệu, M qui cách, phẩm ã chất vật tư(sp,hh) B số C Đạm CỘNG ĐV Có: TK 331 Số lượng Yêu Thực D cầu nhập Đơn giá 980.00 m3 100 100 T Thành tiền 98,000,000 98,000,000 Phụ trách cung tiêu Tổng số tiền chữ: Chín tám triệu đồng chẵn./ Nhập, ngày 30 tháng 04 năm 2011 Người Thủ Kế toán Thủ trưởng giao hàng kho trưởng đơn vị Ký,họ tên) (Ký,họtên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Phụ lục Đơn vị: Công ty Cổ Phần Vật Nông nghiệp Tân Kỳ SV: Trần Thị Giang Mẫu số: 02- VT 28 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC PHIẾU XUẤT KHO Ngày 09 tháng năm 2011 Họ tên người nhận hàng: Công ty CP Cát tiên Số: 25 Lý xuất kho : Xuất bán cho Công ty CP Cát Tiên Nợ: TK 632 Xuất kho: Công ty Cổ phần Vật nông nghiệp Tân Kỳ Tên, nhãn hiệu, STT qui cách, phẩm A chất vật tư(sp,hh) B Kaly CỘNG Phụ trách cung tiêu (Ký,họtên ) Có: TK 152 Số lượng Mã ĐVT Yêu Thực Thành tiền số C D cầu xuất Đơn giá 1.200.00 m3 50 50 60,000,000 60,000,000 Tổng số tiền chữ: Sáu mươi tiệu đồng chẵn Xuất, ngày 09 tháng 05 năm 2011 Người Thủ Kế toán Thủ trưởng giao hàng kho trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Phụ lục Mẫu số: 01- GTKT- 3LL QN/2010B Hóa đơn GTGT 002525 Liên 2: Giao cho khách hàng SV: Trần Thị Giang 29 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Ngày 30 tháng 04 năm 2011 Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ Phần Linh Hà Địa chỉ: Thị Trấn Đô Lương – Nghệ An Số TK: 421101030969 MST: 0500442916 Điện thoại : 0383.970.678 Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Vật nông nghiệp Tân Kỳ Địa chỉ: Khối – Thị trấn – Tân Kỳ - nghệ an Số TK: 05704 06 888 68 68 Hình thức tốn: CK MST: 0102908129 Tên hàng Số STT ĐVT hóa, dịch vụ lượng Đơn giá A B C Đạm m3 100 980.000 CỘNG Thành tiền 3=1 x 98,000,000 98,000,000 Cộng tiền hàng: 98,000,000 Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 9,800,000 Tổng cộng tiền toán: 107,800,000 Bằng chữ: Một trăm linh bảy triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẵn./ Người mua hàng (Ký, họ tên) Kế toán Thủ trưởng trưởng (Ký, họ tên) Phụ lục 10 đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị: Cơng ty Cổ Phần Vật nông nghiệp Tân Kỳ SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm 2011 SV: Trần Thị Giang 30 ĐVT: VND MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Chứng từ SH 24 Ghi tăng tài sản cố định Ghi giảm TSCĐ Năm Tên, đặc điểm, Nước Lý Giá trị gh NT sản SH Giá trị ghi tăng hiệu TSCĐ sản xuất ghi giảm giảm xuất 1/5 Ơtơ 37M-5285 VNam 2010 500.000.000 25 3/5 Ơtơ 37P-3763 26 31/5 Ơtơ 30S-8541 VNam HQuốc 2010 2011 700.000.000 900.000.000 Cộng Người ghi sổ (Ký, họ tên) 2.100.000.000 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 11 Sổ Cái Tên TK: Phải trả, phải nộp khác Số hiệu TK: 338 TK: 338.3: Bảo hiểm xã hội Tháng 05 năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ Ngày ghi sổ Chứng từ SH NT Diễn giải Tài khoản Số tiền Nợ ĐƯ SV: Trần Thị Giang 31 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo 04/05 42 Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Dư đầu kỳ 04/05 BHXH trích theo 20.696.000 334 4.156.500 lương CNV tháng 45 05/0 05/2011 BHXH phải trả …… … …… CNV tháng 05/2011 ………………… ……… 05/05 642 ……… 10.758.000 ………… Phụ lục 12 Công ty CP Vật Nông Nghiệp Tân Kỳ Mẫu số S06-SKT/DNN Sổ TK 511 Tháng năm 2010 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng ghi Chứng từ Ngày Số sổ hiệu NT Trang Số Nhật hiệu Diễn giải tháng tài chung khoản 26/5 44598 26/5 Công ty Cổ phần Tân Phát mua ………………… SV: Trần Thị Giang ĐV tính: đồng Số tiền 32 131 Nợ 452.800.000 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội ……………………………… 28/5 Công ty Tân phát trả lại hàng ……………… Kết chuyển Doanh thu bán 30/5 hàng Cộng phát sinh 28/5 30/5 521 8.800.000 911 444.000.000 452.800.000 452.800.000 Người lập biểu (đã ký) Giám đốc (đã ký) Phụ lục 13 Mẫu số S06-DN(Ban hành Công ty CP Vật Nông Nghiệp Tân Kỳ Khối 6- Thị Trấn Tân Kỳ- Nghệ An Sổ TK 632 Tháng Năm 2011 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán NT ghi sổ theo QĐ 15/2006-BTC) ĐV tính: đồng Số tiền Trang Số hiệu Chứng từ Số Ngày Diễn giải hiệu tháng Nhật tài chung khoản Nợ Bán hàng cho Cơng ty 20/5 30351 CP Thương mại Hiếu 156 100.000.000 Trung …………………… 30/5 30/5 SV: Trần Thị Giang Kết chuyển giá vốn 911 100.000.000 hàng bán Cộng 100.000.000 100.000.000 33 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Người lập biểu (Ký, họ tên) Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Phụ lục 16 Công ty CP Vật Nông Nghiệp Tân Kỳ Khối - Tân Kỳ – Nghệ An – HN Mẫu số S06-SKT/DNN Sổ TK 641 Tháng Năm 2011 Tên tài khoản: Chi phí bán hàng NT ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày Trang Nhật Diễn giải tháng chung 506491 13/5 13/5 Trả tiền mua xăng +phí 30/5 30/5 ………… 30/5 Chi phí lương cho NVBH ………………… ………………… 30/5 Kết chuyển chi phí bán hàng Cộng Người lập biểu (đã ký) SV: Trần Thị Giang ĐV tính: đồng Số tiền Số hiệu tài khoả n Nợ 111 1.327.273 334 34.034.000 911 45.050.000 45.050.000 45.050.000 Giám đốc (đã ký) 34 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Phụ lục 17 Mẫu số S06Công ty CP Vật Nông Nghiệp Tân Kỳ Khối -Tân Kỳ - Nghệ An SKT/DNN Sổ TK 642 Tháng Năm 2011 Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp NT ghi sổ Chứng từ Số Ngày hiệu tháng Trang Nhật Diễn giải chung ……………… 15/05 625663 15/05 Trả tiền cước điện thoại T03 …………………… 30/5 30/5 Chi phí lương cho phận QL ………………………… 30/5 30/5 Kết chuyển chi phí QLDN Cộng Người lập biểu (đã ký) ĐV tính: đồng Số tiền Số hiệu tài khoả n Nợ 111 726.818 334 2.000.000 911 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Thủ trưởng đơn vị (đã ký) Phụ lục 18 Công ty CP Vật Nông Nghiệp Tân Kỳ Khối 6_Thị trấn Tân Kỳ_Nghệ An SV: Trần Thị Giang Mẫu số S06-SKT/DNN 35 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Sổ TK 911 Tháng Năm 2011 Tên tài khoản: Kết qủa hoạt động kinh doanh ĐVtính:đồng NT Trang Chứng từ ghi Số Ngày Nhật Diễn giải 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 tài hiệu tháng sổ Số hiệu chung Kết chuyển giá vốn hàng khoản Số tiền Nợ 632 100.000.000 bán 30/5 Kết chuyển chi phí QLDN 30/5 Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển Doanh thu bán 30/5 hàng Kết chuyển chi phí thuế 30/5 TNDNHH 30/5 Kết chuyển lãi sau thuế Cộng: 642 9.000.000 641 15.000.000 511 444.000.000 821 421 Người lập biểu (đã ký) Thủ trưởng đơn vị (đã ký) CÁC HIỆU VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DTBH : Doanh thu bán hàng CCDV : Cung cấp dịch vụ DT : Doanh thu TSCĐ : Tài sản cố định SV: Trần Thị Giang 36 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo VNĐ : Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Việt Nam đồng TGNH : Tiền gửi ngân hàng GTGT : Giá trị gia tăng TK Tài khoản : HH,DV : Hàng hóa,dịch vụ CPBH Chi phí bán hàng : CPQLDN: Chi phí Quản lý doanh nghiệp TNDN: Thu nhập doanh nghiệp NVL : Nguyên Vật Liệu CP : Cổ phần BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế SV: Trần Thị Giang 37 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP TÂN KỲ 1 Quá Trình Hình Thành Phát Triển Của Công Ty .1 1.1 Giới thiệu khái quát công ty 1.2 Quá trình phát triển cơng ty 1.3 Nhiệm Vụ Chức Năng Của Công Ty Đặc điểm quy trình kinh doanh, quy trình cung cấp dịch cụ cơng ty Đặc Điểm Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Kinh Doanh Của Công Ty .2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Cổ Phần Vật .2 Nông nghiệp Tân Kỳ .2 Tình Hình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Trong Năm Gần Nhất PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT NÔNG NGHIỆP TÂN KỲ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Của Cơng Ty Cổ Phần Vật nơng nghiệp Tân Kỳ 1.1 Hình thức tổ chức máy kế tốn cơng ty 1.2 cấu máy kế toán công ty Các sách kế tốn áp dụng doanh nghiệp Tổ chức công tác kế toán Phương pháp kế toán phần hành chủ yếu: 3.1 Kế toán vốn tiền 3.1.1 Kế toán tiền mặt .6 3.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 3.1.3 Kế toán tiền chuyển 3.2 Kế toán nguyên liệu, vật liệu 3.3 Kế tốn tài sản cố định cơng ty .8 3.3.1 Đặc điểm tài sản cố định công ty 3.3.2 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 3.3.3 Quy trình hạch tốn .8 3.3.4 Kế toán khấu hao TSCĐ 11 3.3.5 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 11 SV: Trần Thị Giang 38 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Đại Học Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà Nội 3.4 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 12 3.4.1 Kế toán tiền lương 12 3.4.2 Các khoản trích theo lương .12 3.5 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 13 3.5.1 Kế toán doanh thu: 13 3.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu Công ty: 14 3.5.3 Kế toán giá vốn hàng bán: 14 3.5.4 Kế tốn chi phí bán hàng: 15 3.5.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: .15 3.5.6 Kế toán xác định kết bán hàng Công ty: 15 PHẦN III THU HOẠCH - NHẬN XÉT 17 Thu hoạch thân (qua đợt thực tập): 17 Nhận xét cơng tác kế tốn Cơng ty: 17 2.1 Những ưu điểm: .17 2.2 Những hạn chế: 18 2.3 Một số kiến nghị: 18 KẾT LUẬN 19 Phụ Lục 22 SV: Trần Thị Giang 39 MSV:7CD01201 - Lớp :7LTCDKT19 ... Nội TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN VÀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NƠNG NGHIỆP TÂN KỲ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Của Công Ty Cổ Phần Vật tư nông nghiệp Tân Kỳ 1.1 Hình thức tổ. .. qua sơ đồ sau: (Phụ lục 1) Đặc Điểm Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Kinh Doanh Của Công Ty Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Cổ Phần Vật tư Nông nghiệp Tân Kỳ (Sơ đồ phần phụ lục ) - Chủ tịch hội đồng... Hình thức tổ chức máy kế tốn công ty Công ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung, tồn cơng tác kế tốn cơng ty tiến hành tập trung phòng kế tốn 1.2 Cơ cấu máy kế tốn cơng ty (Sơ đồ phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tân kỳ , Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tân kỳ , (Sơ đồ phụ lục4 ), 3 Kế toán tài sản cố định tại công ty, Giá trị còn lại = Giá trị đánh giá lại - số khấu hao luỹ kế, 5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, 3 Một số kiến nghị:, Em xin chân thành cảm ơn!, Sơ đồ 5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký chung, Tháng 5 năm 2010, CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay