Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết kế lục giác

85 6 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:25

Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Đất nước ta giai đoạn phát triển, hội nhập mạnh mẽ với kinh tế giới, đặc biệt sau kiện năm 2006, Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, hội thách thách thức đặt doanh nghiệp ngày nhiều hội là: doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường hàng hoá dịch vụ tất nước thành viên với mức thuế nhập cắt giảm ngành dịch vụ, không bị phân biệt đối xử Gia nhập WTO, Việt Nam vị bình đẳng thành viên khác việc hoạch định sách thương mại tồn cầu, hội để đấu tranh nhằm thiết lập trật tự kinh tế cơng hơn, hợp lý hơn, điều kiện để bảo vệ lợi ích đất nước, doanh nghiệp Tuy nhiên, thách thức đặt đối doanh nghiệp Việt Nam không nhỏ ngày, doanh nghiệp phải đối đầu với cạnh tranh khốc liệt, không doanh nghiệp nước mà doanh nghiệp nước ngòai Hơn nữa, bối cảnh giới vừa thóat khỏi khủng hoảng kinh tế năm 2008, kinh tế giới khó khăn, doanh nghiệp đồng loạt đứng bờ vực phá sản doanh nghiệp Việt Nam nằm vòng nguy hiểm Bài tốn đặt lúc cho doanh nghiệp Việt Nam là: doanh nghiệp phát triển bền vững cạnh tranh với doanh nghiệp khác Để làm điều đó, doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ điều không phần quan trọng đẩy mạnh cơng tác bán hàng nhằm kinh doanh lãi, đảm bảo tồn phát triển cho doanh nghiệp điều thực vô quan trọng lẽ: doanh nghiệp tổ chức tiêu thụ sản phẩm tốt, thu hồi vốn bù đắp khỏan chi phí bỏ ra, xác định đắn kết kinh doanh làm ăn lãi tồn Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng phát triển Ngược lại, doanh nghiệp không tiêu thụ hàng hóa làm ăn khơng lãi khơng thể tồn phát triển lâu dài, bền vững Để quản lý tốt nghiệp vụ bán hàng kế tốn với tư cách cơng cụ quản lý cần phải hồn thiện cho phù hợp với tình hình Nhận thức tầm quan trọng vấn đề đó, qua trình thực tập cơng ty Cổ phần thiết kế Lục Giác, giúp đỡ tận tình anh chị công ty đặc biệt anh chị phòng kế tốn, với thầy trường, Lê Minh Phương, em lựa chọn đề tài: “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Thiết kế Lục Giác” để làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Khóa luận sâu vào nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thiết kế Lục Giác - Trên sở lý luận thực tiễn khóa luận đưa phương hướng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thiết kế Lục Giác Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài: - Đối tượng nghiên cứu: kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thiết kế Lục Giác Phương pháp nghiên cứu: Khóa luận sử dụng phương pháp như: Duy vật biện chứng lịch sử, phân tích tổng hợp, kết hợp lý luận với thực tiễn… Bố cục khóa luận tốt nghiệp: Ngòai phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương: - Chương 1: Tổng quan kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thiết kế Lục Giác - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty cổ phần thiết kế Lục Giác Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động bán hàng 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Hàng hóa: • Theo kinh tế trị Hàng hóa: phạm trù kinh tế trị Theo nghĩa hẹp, hàng hóa vật chất tồn hình dạng xác định khơng gian trao đổi, mua bán Theo nghĩa rộng, hàng hóa tất trao đổi, mua bán • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 16/04/2005, khoản Điều Hàng hóa bao gồm: a) Tất loại động sản, kể động sản hình thành tương lai; b) Những vật gắn liền với đất đai Trong kinh tế trị Marx-Lenin, hàng hóa định nghĩa sản phẩm lao động thông qua trao đổi, mua bán Hàng hóa hữu sắt thép, sách hay dạng vơ sức lao động Karl Marx định nghĩa hàng hóa trước hết đồ vật mang hình dạng khả thỏa mãn nhu cầu người nhờ vào tính chất Để đồ vật trở thành hàng hóa cần phải có: • Tính ích dụng người dùng • Giá trị (kinh tế), nghĩa chi phí lao động • Sự hạn chế để đạt nó, nghĩa độ khan 1.1.1.2 Bán hàng Bán hàng trình trao đổi để thực giá trị sản phẩm, tức chuyển hoá vốn doanh nghiệp từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ Nói cách khác, bán hàng q trình doanh nghiệp giao sản phẩm hàng hố cho người mua, doanh nghiệp nhận đảm bảo nhận số tiền theo giá bán thoả thuận với người mua Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm, vai trò bán hàng 1.1.2.1 Đặc điểm: đặc điểm - trao đổi thỏa thuận người mua người bán: người bán đồng ý bán người mua chấp nhận mua tốn - chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa: người bán khơng quyền sở hữu hàng hóa, người mua quyền sở hữu hàng hóa Đổi lại người bán nhận khoản gọi doanh thu bán hàng 1.1.2.2 Vai trò bán hàng: - Đối với doanh nghiệp: bán hàng vai trò quan trọng: đảm bảo cho q trình sản xuất diễn liên tục, điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp Bởi lẽ: doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư bỏ ra, bù đắp chi phí phát sinh đem lại lợi nhuận dùng thu nhập để quay vòng vốn mở rộng kinh doanh, mở rộng quy mô doanh nghiệp Sức tiêu thụ sản phẩm thể chất lượng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp ủng hộ người tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp Hay nói cách khác: tiêu thụ sản phẩm thể đầy đủ điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp Đồng thời: bán hàng quan trọng để doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất thời gian, số lượng, chất lượng, phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu - Đối với người tiêu dùng: Bán hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng người dân, giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân - Đối với kinh tế: Bán hàng thúc đẩy kinh tế phát triển, bán hàng, dòng vốn kinh tế liên tục luân chuyển, sinh giá trị thặng dư Bán hàng giúp cho doanh nghiệp phát triển nên kéo theo kinh tế phát triển 1.1.3 Các phương thức bán hàng tốn 1.1.3.1 Đối với bán bn: phương thức bản: - Bán hàng qua kho: Tức hàng hóa mua nhập kho sau xuất bán hình thức giao nhận Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng • Hình thức nhận hàng: theo cách hàng hóa giao kho người bán địa điểm bến bán bên mua thỏa thuân, thường bên bán quy định • Hình thức chuyển hàng: theo cách hàng hóa giao kho người mua đến địa điểm bên mua quy định để giao hàng Chi phí giao hàng bến bán chiu - Bán hàng vận chuyển: Tức hàng mua bán lại mà không cần phải nhập kho đơn vị trung gian trước bán Phương thức bán hàng vận chuyển hình thức tốn: • Vận chuyển thẳng tham gia toán: tức đơn vị trung gian làm nhiệm vụ trả tiền cho đơn vị bán hàng thu tiền đơn vị mua hàng • Vận chuyển thẳng khơng tham gia tốn: tức đơn vị trung gian không làm nhiệm vụ trả tiền cho đơn vị bán hàng thu tiền đơn vị mua hàng Tùy hợp đồng mà đơn vị trung gian hưởng số phí định từ bên mua bên bán 1.1.3.2 Đối với bán lẻ: phương thức tốn bán hàng thu tiền tập chung, bán hàng không thu tiền tập chung phương thức bán hàng tự động • Bán hàng thu tiền tập trung: tức là, nhân viên bán hàng trách nhiệm bán hàng thu tiền thuộc trách nhiệm nhân viên thu tiền • Bán hàng thu tiền không tập trung: Áp dụng với quy mô bán lẻ nhỏ, nhân viên bán hàng thu tiền trực tiếp từ khách hàngBán hàng tự động: Người mua hàng tự động lấy hàng dem hàng tới quầy thu ngân, nhân viên thu ngân trực tiếp kiểm hàng, lập hóa đơn, thu tiền từ khách hàng Cuối ngày nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ Định kỳ kiểm kê, xác định thừa thiếu tiền bán hàng Cách phù hợp với doanh nghiệp quy mơ bán lẻ lớn siêu thị 1.2 Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 1.2.1 Khái niệm, vai trò kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 1.2.1.1 Khái niệm Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàngKế tốn bán hàng: công cụ quản lý hoạt động bán hàng, kế tốn bán hàng phản ánh tình hình bán hàng thơng qua hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán báo cáo kế toán liên quan tới hoạt động bán hàng doanh nghiệp • Kết kinh doanh: kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường hoạt động khác doanh nghiệp thời kỳ định, biểu số tiền lãi lỗ Kết hoạt động kinh doanh bao gồm kết hoạt động kinh doanh thông thường kết hoạt động khác 1.2.1.2 Vai trò kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh ý nghĩa vô quan trọng không doanh nghiệp mà tồn kinh tế qc dân: - Đối với doanh nghiệp: kế tốn bán hàng giúp hạch tốn xác đầy đủ cơng tác bán hàng doanh nghiệp, trở thành công cụ quản lý hữu dụng việc bán hàng cho doanh nghiệp Nhờ doanh nghiệp dự tốn nhu cầu tiêu dùng xã hội nói chung khu vực nói riêng loại sản phẩm hồng hóa, từ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp đạt hiệu cao Xác định kết kinh doanh xác giúp doanh nghiệp nhìn tổng thể kết kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ, ưu, khuyết điểm từ đề phương hướng hoàn thiện, phát triển - Đối với kinh tế: kế tốn bán hàng giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp đạt hiệu cao nên đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội nên góp phần làm điều hòa cung cầu kinh tế, làm ổn định kinh tế Bán hàng thúc đẩy sản xuất phát triển nên làm thúc đẩy phát triển kinh tế 1.2.1.3 Yêu cầu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh vai trò to lớn doanh nghiệp kinh tế nên thực kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, kế toán phải tuân thủ theo nguyên tắc yêu cầu chặt chẽ Đó là: Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng - Tổ chức phản ánh, ghi chép theo dõi đầy đủ, kịp thời, xác tình hình vận động loại hàng hóa, thành phẩm tiêu: số lượng, chất lượng giá trị - Phản ánh, ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác khoản doanh thu phát sinh kỳ, khoản giảm trừ doanh thu khoản chi phí liên quan tới hoạt động doanh nghiệp, theo dõi, đôn đốc khoản phải thu khách hàng - Phản ánh tính tốn xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước - Cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập Báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định phân phối kết 1.2.2 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu 1.2.2.1 Khái niệm điều kiện ghi nhận doanh thu • Khái niệm: Doanh thu tổng lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thơng thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu • Điều kiện ghi nhận doanh thu: Doanh thu ghi nhận đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: - Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua - Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; - Doanh thu xác định tương đối chắn - Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàngXác định chi phí liên quan tới giao dịch bán hàng Những lưu ý ghi nhận doanh thu: Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng - Doanh thu chi phí liên quan tới giao dịch phải ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp theo năm tài - Trường hợp hàng hóa dịch vụ trao đổi lấy hàng hóa dịch vụ tương tự chất khơng ghi nhận doanh thu - Phải theo dõi chi tiết loại doanh thu, doanh thu mặt hàng, sản phẩm 1.2.2.2 Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) - Bán hàng: Bán sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào bất động sản đầu tư; - Cung cấp dịch vụ: Thực công việc thoả thuận theo hợp đồng kỳ, nhiều kỳ kế toán, cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động Như vậy, doanh thu bao gồm tổng giá trị khoản lợi ích doanh nghiệp thu thu được, khoản thu hộ bên thứ ba nguồn lợi kinh tế không coi doanh thu 1.2.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu Bao gồm có: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại • Chiết khấu thương mại: khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng khách hàng mua hàng với khối lượng lớn Những vấn đề cần lưu ý kế toán chiết khấu thương mại: - CKTM số tiền giảm giá niêm yết cho khách hàngdoanh nghiệp giảm trừ, toán cho người mua hàng việc người mua hàng mua hàng (sản phẩm, hàng hóa), dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận bên bán dành cho bên mua khoản chiết khấu thương mại (Đã ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua hàng, bán hàng) Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng - Trường hợp người mua hàng nhiều lần đạt lượng hàng mua chiết khấu khoản CKTM ghi giảm trừ vào giá bán " Hóa đơn GTGT" " Hóa đơn bán hàng" lần cuối Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, số CKTM người mua hưởng lớn số tiền bán hàng ghi hóa đơn lần cuối tiền CKTM cho nguời mua • Giảm giá hàng bán: khoản giảm trừ cho người mua sản phẩm, hàng hố kém, phẩm chất hay khơng quy cách theo quy định hợp đồng kinh tế • Hàng bán bị trả lại: phản ánh giá trị số sản phẩm, hàng hoá bị khách hàng trả lại nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, phẩm chất, không chủng loại, quy cách Giá trị hàng bán bị trả lại phản ánh tài khoản điều chỉnh doanh thu bán hàng thực tế thực kỳ kinh doanh để tính doanh thu khối lượng sản phẩm, hàng hoá bán kỳ báo cáo 1.2.3 Thu nhập khác doanh thu hoạt động tài 1.2.3.1 Thu nhập khác: bao gồm khoản thu từ hoạt động xảy khơng thường xun, ngồi hoạt động tạo doanh thu, gồm: - Thu lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ; - Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng; - Thu tiền bảo hiểm bồi thường; - Thu khoản nợ phải thu xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước; - Khoản nợ phải trả chủ ghi tăng thu nhập; - Thu khoản thuế giảm, hoàn lại; - Các khoản thu khác Một số lưu ý xác định thu nhập khác: Khoản thu lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ tổng số tiền thu thu người mua từ hoạt động lý, nhượng bán TSCĐ Các chi phí lý, nhượng bán TSCĐ ghi nhận chi phí để xác định kết kinh doanh kỳ Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng Thu khoản nợ phải thu xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước khoản nợ phải thu khó đòi, xác định khơng thu hồi được, xử lý xóa sổ tính vào chi phí để xác định kết kinh doanh kỳ trước thu hồi Khoản nợ phải trả chủ khoản nợ phải trả không xác định chủ nợ chủ nợ khơng tồn 1.3.2.2 Doanh thu hoạt động tài chính: doanh thu tiền lãi, tiền quyền, cổ tức, lợi nhuận chia doanh thu hoạt động tài khác doanh nghiệp Như vậy: doanh thu hoạt động tài gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu tốn hưởng mua hàng hoá, dịch vụ - Cổ tức lợi nhuận chia - Thu nhập hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn - Thu nhập thu hồi lý khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào cơng ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác - Thu nhập hoạt động đầu tư khác - Lãi tỷ giá hối đoái - Chênh lệch lãi bán ngoại tệ - Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn - Các khoản doanh thu hoạt động tài khác 1.2.4 Các khoản chi phí 1.2.4.1 Chi phí giá vốn hàng bán: trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán kỳ Các phương pháp xác định giá vốn • Đối với hàng hóa xuất bán từ hàng hóa kho trước nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều thời điểm khác Giá vốn hàng bán xác định phương pháp: ... triển kinh tế 1.2.1.3 Yêu cầu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh có vai trò to lớn doanh nghiệp kinh tế nên thực kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, ... lãi lỗ Kết hoạt động kinh doanh bao gồm kết hoạt động kinh doanh thông thường kết hoạt động khác 1.2.1.2 Vai trò kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh. .. Ngòai phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương: - Chương 1: Tổng quan kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết kế lục giác , Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết kế lục giác , TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay