Một số hoạt động giúp học sinh ôn tập và kiểm tra từ vựng Tiếng Anh 11

25 6 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 05:51

Sáng kiến kinh nghiệm đề xuất một số biện pháp giúp học sinh ôn tập và kiểm tra từ vựng một cách dễ nhớ, không gây áp lực học đối với người học. Đính kèm ví dụ theo bài giảng thực tế, vận dụng các biện pháp phù hợp với bài học. MỤC LỤC Phần I MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu: 2.1 Mục đích nghiện cứu: 2.2 Nhiệm vụ đề tài: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Tính đề tài: Phần II NỘI DUNG Cơ sở lí luận: Cơ sở thực tiễn: 2.1 Thuận lợi: 2.2 Khó khăn: 2.3 Số liệu khảo sát: Các giải pháp giải vấn đề: 3.1 Hướng dẫn, truyền đạt từ vựng: 3.2 Thực hoạt động dạy từ vựng: 3.2.1 Hoạt động 1: word search puzzles 3.2.2 Hoạt động 2: word definition .11 3.2.3 Hoạt động 3: word collocation .12 3.2.4 Hoạt động 4: word form .13 3.2.5 Hoạt động 5: crossword puzzle 14 3.2.6 Hoạt động 6: crambled letters 16 Thực nghiệm kết thực hiện: 17 Phần III KẾT LUẬN 19 Kết luận: 19 Các đề xuất kiến nghị: 19 2.1 Đề xuất: 19 2.2 Kiến nghị: 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 Phần I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ vựng coi công cụ quan trọng để giúp học sinh giải thích ý tưởng thể cảm xúc cách hiệu Sự hiểu biết từ vựng nhiều học sinh dẫn đến thành cơng kỹ ngơn ngữ nói, nghe, viết đọc Bên cạnh từ vựng góp phần tạo điều kiện cho chuyển động kiến thức "thụ động" sang sử dụng ngơn ngữ "chủ động" Nói chung, học sinh có nhiều khả tự tin việc sử dụng ngôn ngữ em sở hữu kho kiến thức từ vựng phong phú Trong thực tế, vai trò việc học từ vựng bị gạt ngồi lề tình dạy học Đôi lúc phương pháp dịch sử dụng dạy kỹ năng, đồng thời giáo viên có thời gian hạn chế để giới thiệu từ thực hành từ vựng Trong số trường hợp, giáo viên có kiểm tra ghi nhớ học sinh từ học được, không tạo động lực cho học sinh ôn lại từ vựng hay tìm tòi thêm từ mới; Đa số học sinh ghi chép lại mà giáo viên giới thiệu không nhớ hết từ học, xem hạn chế vấn đề phát triển kỹ môn Tiếng Anh Qua q trình thực tế giảng dạy, tơi cố gắng vận dụng phương pháp vào chương trình lớp 11 mà tơi tích luỹ số kinh nghiệm Tơi xin trình bày đề tài: “Một số hoạt động giúp học sinh ôn tập kiểm tra từ vựng Tiếng Anh 11” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu: 2.1 Mục đích nghiên cứu: Đề tài nhằm nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Anh 11 - đặc biệt học sinh trung bình yếu việc cải thiện kỹ phát triển đồng kiến thức ngơn ngữ Giúp học sinh hiểu u thích môn Tiếng Anh; tự trau dồi, bồi dưỡng, rút kinh nghiệm cho thân 2.2 Nhiệm vụ đề tài: Môn Tiếng Anh gồm kỹ năng: nghe – nói - đọc - viết thực tế cho thấy trường đại đa số em yếu kỹ nghe - nói nhiều lý do: - Thứ trường thuộc địa bàn nông thôn nên việc học ngoại ngữ phần hạn chế, đa số em yếu môn - Thứ hai kỹ nói trọng từ lớp bên xuất kiểm tra thi, có vài câu giao tiếp dạng viết trắc nghiệm nên em khơng có động lực, dễ lơ kỹ - Thứ ba em thụ động, nhút nhát, ngại nói sợ sai, sợ bạn cười hội để em thực hành nói Tiếng Anh nhiều hạn chế Trong khn khổ cho phép viết với trăn trở người giáo viên, xin mạnh dạn đề cập đến thực trạng dạy học tiếng Anh nói chung việc rèn luyện vốn từ vựng cho học sinh nói riêng, đồng thời qua đưa số biện pháp giúp học sinh quan tâm nhiều đến việc nắm bắt vốn từ, giúp em vận dụng vào kỹ Tiếng Anh dễ dàng hơn, phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 11A1 trường THPT Hòa Tú Áp dụng số biện pháp việc dạy ngoại ngữ, như: - Chuẩn bị giáo án chu đáo, trọng việc sử dụng tranh ảnh, hand-out, ngữ liệu, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, nhiều dạng tập từ dễ đến khó - Vận dụng dạng tập, đề tài cách hợp lý, gần gũi; Tạo khơng khí lớp học tự nhiên thoải mái - Lồng ghép hướng dẫn học sinh học vận dụng từ vựng vào tiết kỹ Reading, Listening, Writing - Áp dụng phương pháp nhằm thu hút ý học sinh 3 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài áp dụng tất dạy Tiếng Anh lớp 11A1 trường THPT Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu lí luận, tài liệu, quan sát - Nghiên cứu sản phẩm hoạt động - Khảo sát tình hình thực tế - Thống kê số liệu, điều tra giáo dục - Quan sát thực tế: dự thăm lớp, quan sát học sinh học - Thực nghiệm phương pháp dạy học - Tổng hợp kết quả, rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp Tính đề tài: - Trong trình dạy học Tiếng Anh, ôn tập kiểm tra từ vựng hoạt động dạy học thiếu tiết học Việc ơn tập kiểm tra không đơn việc giúp học sinh nhớ nghĩa từ mà việc giúp em nghe, phát âm từ cách xác áp dụng từ vào giao tiếp ngôn ngữ - Các thủ thuật đề tài đề cập đến nhiều tài liệu hướng dẫn dạy môn Tiếng Anh hay sáng kiến kinh nghiệm khác Nhưng làm để áp dụng thủ thuật cách có hiệu đòi hỏi giáo viên phải biết cách chọn lọc tổ chức thực thủ thuật cách hiệu quả, linh hoạt Có thủ thuật phù hợp với dạy lại không phù hợp học khác - Mỗi phương pháp đời sau coi cố gắng kế thừa thành tựu khắc phục nhược điểm phương pháp đời trước Nếu với phương pháp dạy tiếng Anh truyền thống (phương pháp ngữ pháp - dịch) trọng nhiều vào việc học rèn luyện thành thạo cấu trúc ngữ pháp, với cách tiếp cận giao tiếp tức dạy ngoại ngữ theo phương pháp thực hành giao tiếp việc hình thành người học lực sử dụng ngôn ngữ thành thạo lại trọng tâm trình dạy học Khác với phương pháp nghe nói (audio-lingual) với nhấn mạnh đến vai trò luyện tập thục mẫu cấu trúc có sẵn, cách giảng dạy theo phương pháp thực hành giao tiếp nhấn mạnh đến khả tương tác người học bối cảnh giao tiếp, hành vi ngơn ngữ người học thay đổi tùy thuộc vào phản ứng câu trả lời trước người tham gia - Theo phương pháp giáo dục truyền thống, học ngoại ngữ thường coi trình truyền thụ kiến thức từ thầy sang trò với việc sử dụng phương pháp thực hành giao tiếp, việc dạy học ngoại ngữ nhìn nhận q trình khám phá, người học dần sử dụng ngơn ngữ phù hợp với mục đích giao tiếp cụ thể Đây mơ hình dạy học lấy người học làm trung tâm, thầy trò chia sẻ trách nhiệm dạy học Song song với việc nhấn mạnh vào mục tiêu phát triển lực giao tiếp người học, việc lựa chọn hoạt động học tập cho có ích, phù hợp với nhu cầu người học phải đặt vào bối cảnh thật mà người học có nhiều khả gặp phải sống hàng ngày 5 Phần II NỘI DUNG Cơ sở lí luận: Hầu hết học tiếng Anh muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo Do việc học bốn kỹ tiếng Anh từ cấp trung học phổ thông điều quan trọng Nghe - Nói - Đọc - Viết kỹ cần dùng để giao tiếp ngôn ngữ Chỉ thành thạo bốn kỹ khơng giúp cho việc sử dụng ngôn ngữ Sai lầm nhiều người bắt đầu quay lại với tiếng Anh họ cách học kết hợp trình học, thường ln có tách rời, nghe với nói đọc, viết Cách học đặc biệt khơng hiệu quả, tiếng Việt hay ngôn ngữ quốc tế nào, kỹ ngôn ngữ hình thành thơng qua q trình rèn luyện từ nghe, nói sau đến đọc viết, giống q trình đứa trẻ học ngơn ngữ mẹ đẻ, chúng học chậm, học nghe, sau học nói cuối đọc viết Vậy phương pháp học tiếng Anh hiệu không tách riêng q trình, ln có mối liên hệ, gắn kết đặc biệt kỹ Người học cần phải nghe trước tập đọc nói theo cho thành thạo sau đọc viết ý cần thiết - đọc tốt viết tốt Thông thường bốn kỹ giao tiếp chia thành hai nhóm: - Đầu vào gồm Nghe (thơng qua tai) Đọc (thơng qua mắt) - Đầu gồm Nói (thơng qua miệng) Viết (thông qua tay) Đầu tiên hồn thành tốt phần đầu vào sau đầu Trước hết, em học sinh học nghe, nghe câu hỏi người khác đặt ra, em học nói trả lời câu hỏi Bạn đọc thư người khác viết cho bạn, sau đến lượt bạn viết lại Đó ví dụ minh họa cho giao tiếp Các kỹ đầu vào đầu không thiết phải theo trình tự định Học sinh nói trước viết trước q trình giao tiếp, đối tượng thực hành ngôn ngữ em sử dụng kỹ lại Đó lý giải thích cho việc học sinh nên học bốn kỹ để giao tiếp hiệu Một số em băn khoăn kỹ quan trọng Vì tất kỹ liên hệ chặt chẽ với nên chúng quan trọng Tuy nhiên, để giao tiếp, sử dụng số kỹ nhiều kỹ lại Ví dụ, khoảng 40% thời gian dành giao tiếp đơn giản nghe Chúng ta nói khoảng 35% thời gian Xấp xỉ 16% thời lượng giao tiếp đọc 9% viết Những số thống kê dành cho người bình thường giao tiếp tiếng Anh Dựa vào cơng việc tình người, số khác Mỗi kỹ lại có kỹ nhỏ khác kèm theo mà em cần lưu ý Ví dụ phát âm loại nằm kỹ nói Chính tả kỹ giúp bạn đọc hiểu viết tốt Ngữ pháp từ vựng kỹ nhỏ Nhưng nhỏ khơng có nghĩa chúng khơng quan trọng Những kỹ lớn kỹ nghe chung, kỹ nhỏ cụ thể Từ việc học tốt kỹ nhỏ giúp bạn phát triển tốt kỹ tổng quan Cơ sở thực tiễn: 2.1 Thuận lợi: - Với quan tâm Sở nhà trường, tổ Anh văn trang bị thiết bị dạy học thiết bị nghe nhìn nhằm phục vụ tối đa cho mục đích đổi phương pháp dạy học - Giáo viên bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, không ngừng tự học chia sẻ kinh nghiệm thành viên tổ - Một số học sinh ý thức vai trò tầm quan trọng việc học ngoại ngữ nói chung tiếng Anh nói riêng nên em chủ động việc tự học nghiên cứu tài liệu 2.2 Khó khăn: - Đối tượng học em học sinh lứa tuổi 16-18, kinh nghiệm sống ít; Kỹ giao tiếp, nhận thức nhiều hạn chế, nhiều em ham chơi ham học, lấy lý học để chơi Đặc biệt việc học ngoại ngữ nhiều học sinh ngại học tập, có ngoại ngữ với em lại căng thẳng - Việc dạy học trường phổ thơng diễn mơi trường giao tiếp thầy trò với nhiều hạn chế: dạy học tập thể lớn (trung bình lớp học có khoảng 40 học sinh trở lên), trình độ nhận thức em có nhiều cấp độ khác nhau, phương tiện hỗ trợ giảng dạy chưa đồng bộ… Những điều làm phân tán tập trung học sinh, tác động lớn đến việc rèn kỹ cho học sinh làm chậm trình tiếp thu kiến thức học sinh - Thời gian dạy lớp hạn chế so với chương trình đề ra, không đủ thời gian để sử dụng phương pháp giúp em học sinh ghi nhớ sâu từ hay gợi nhớ lại từ học; Từ làm hạn chế khả thực hành kỹ môn Tiếng Anh, lớp có nhiều học sinh trung bình yếu cần nhiều thời gian để giúp em nắm vững 2.3 Số liệu khảo sát: Giữa Đầu học kì I có khoảng 05 học sinh tổng số 35 học sinh hứng thú với nói, cuối học kì I số học sinh tăng lên khoảng 10 tổng số 35 học sinh Kết khảo sát vốn từ (lấy điểm miệng) thông qua kiểm tra đa dạng hình thức kỹ Tiếng Anh học sinh học kì I năm học 2017-2018 sau: Lớp 11A1 Số Đợt kiểm Điểm từ Điểm từ Điểm từ 5.0 Điểm lượng tra 9.0 trở 7.0 đến 8.0 đến 6.0 5.0 HKI lên 0% 40 5.0% 10 25.0% 28 70.0% Các giải pháp giải vấn đề: Để nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh học sinh cần có lượng từ vựng định, vốn từ phong phú học sinh nhanh chóng nắm bắt, thực hành kỹ dễ dàng Thực tế nhiều học sinh trường cảm thấy rụt rè, nghe khơng hiểu, ngại nói, khơng theo kịp phần đọc hiểu không viết thành câu hay đoạn văn hoàn chỉnh; thân em chưa có phương cách học phù hợp Hiểu vấn đề này, áp dụng số biện pháp nhằm giúp học sinh ôn tập làm phong phú kiến thức từ vựng Tiếng Anh, góp phần học kỹ có hiệu lớp 3.1 Hướng dẫn, truyền đạt từ vựng: Thật học sinh nhớ từ lâu em dạy cách hiệu quả, giai đoạn giới thiệu từ vựng cho học sinh quan trọng Theo truyền thống, giáo viên tiếng Anh có xu hướng trực tiếp giới thiệu từ vựng cần thiết cho học sinh, cách làm họ tiết kiệm thời gian cho kỹ coi quan trọng yếu tố ngôn ngữ Kết là, học sinh phải đối mặt với nhiều trở ngại từ việc kiến thức từ vựng không đầy đủ, ảnh hưởng đến kỹ khác, em không thực hành kỹ trôi chảy Sự gián đoạn thường xuyên làm hỏng động lực học tập học sinh Do vậy, thực hành đánh giá từ vựng cần ý nhiều hơn; Giáo viên đưa biện pháp giảng dạy hiệu để thu hút ý, sẵn sàng tiếp thu học sinh nội dung từ vựng Từ vựng không nên coi danh sách dài điều cần biết, mà từ vựng nên đặt vai trò trung tâm ngơn ngữ có ý nghĩa Một số gợi ý thực tiễn sử dụng phương pháp giảng dạy giao tiếp việc hướng dẫn từ vựng sau: - Hướng dẫn học sinh phân bổ thời gian cụ thể để học từ vựng Từ ngữ vận dụng làm phương tiện cho công tác truyền thông, để xây dựng ngôn ngữ - Giúp học sinh học từ vựng ngữ cảnh Những từ nên xuất ngữ cảnh diễn thuyết câu nói trao đổi thực khơng phải cách ly từ Bằng cách làm vậy, học sinh phát âm từ ngữ cảnh có ý nghĩa mà em gặp phải sống hàng ngày - Giáo viên đóng vai trò từ điển song ngữ Từ từ giải thích tiếng Anh từ theo cách học sinh dễ hiểu nhất, điều giúp học sinh không bị phụ thuộc nhiều vào từ điển - Giáo viên dạy từ vựng lúc thời gian hướng dẫn kỹ năng, không thiết dạy theo giáo án lập sẵn - Thiết kế hoạt động có liên quan đến dạy từ theo hướng có lợi cho người học, tăng thêm tính hấp dẫn học sinh Bởi học sinh dễ dàng quên tất từ em không nhìn thấy sử dụng lại lần khác Vì vậy, hoạt động rà sát củng cố cần thiết nhằm giúp học sinh nhìn lại học giúp học sinh lưu lại vốn từ tâm trí 3.2 Thực hoạt động dạy từ vựng: Đưa số tập định từ vựng để học sinh nhớ lại từ học Hoạt động khoảng năm phút đầu buổi học 3.2.1 Hoạt động 1: word search puzzles Ví dụ: English 11- Unit 1: Friendship – C Listening Mục tiêu từ vựng: Friendship - Tiến trình: + Các giáo viên tạo câu đố giấy đủ lớn để treo bảng, thiết kế PowerPoint + Học sinh phân thành nhóm khác khoảng ba bốn học sinh + Giáo viên hướng dẫn học sinh quy tắc cách để làm câu đố + Người chiến thắng người tìm kiếm từ xác thời gian ngắn + Giáo viên sau đưa câu trả lời nhận nhiều câu trả lời từ nhóm với từ mà nhóm cố gắng tìm + Trong hai phút cuối, học sinh khuyến khích sử dụng từ điển Task: Find and circle all of the words that are hidden in the grid and the remaining letters spell an additional word related to friendship 10 Đáp án: ACQUAINTANCE COMPANION HONESTY AFFECTION COMRADE KINSHIP AFFINITY CONFIDE LEND ALLY EMPATHY LOYALTY AMIGO FAVOR PAL AMITY FONDNESS ROOMMATE BOYFRIEND FRIENDLINESS SHARE BUDDY FUN SUPPORTIVE CHUM GIRLFRIEND SYMPATHY CLOSENESS GOOD TIMES TRUST Cách giải quyết: 11 3.2.2 Hoạt động 2: word definition Ví dụ: English 11- Unit 2: Personal experiences – D Writing Mục tiêu từ vựng: embarrassing experiences Tiến trình: - Giáo viên đưa danh sách từ chưa hoàn thành chủ đề học - Học sinh chia thành cặp nhóm để khám phá tồn từ dựa định nghĩa tương đương cột đối diện Task: Add two letters to any place of each word to form another word with its definition given eat cool ink stunt large in amount, size or degree a place where children go to be educated believe something or have an opinion or idea a person who is learning at a college or university,     art or sometimes at school begin doing something  12 lit the brightness that comes from the sun, fire,  change electrical devices, etc that allows thing to be seen give something to someone and receive something  all from them limited in size or amount when compared with  sit what is typical or average go to a place in order to look at it, or to a person in  order to spend time with them The season of the year between winter and summer  10 ring Đáp án: Great School Think Students Start Light Exchange Small Visit 10 Spring 3.2.3 Hoạt động 3: word collocation Ví dụ: English 11 - Unit 3: A party – D Writing Mục tiêu từ vựng: celebrations Tiến trình: - Cho học sinh hình thành nhóm, nhóm phát bảng câu hỏi - Giáo viên giải thích hoạt động: học sinh làm việc để tìm từ - Học sinh sử dụng bút chì, câu trả lời tẩy xố thay đổi - Nhóm thứ có danh sách từ hồn chỉnh trở thành người chiến thắng Mặt khác: - Sau kiểm tra câu trả lời lớp, giáo viên yêu cầu học sinh viết câu từ vựng theo danh sách có - Giáo viên khuyến khích số học sinh đọc câu làm cho lớp nghe Task: Use a verb which can be collocated with the three words or phrases g ………………… h ………………… e………………… t ………………… a card, a gift, flowers a party, a meeting, a conference yourself, the food, a film a lie, a joke, the truth 13 g ………………… c ………………… a ………………… h ………………… w ………………… 10 s ………………… Đáp án: Give Celebrate Hold engage, married, divorced birthdays, the anniversary, the National day a party, class, school soft drinks, coffee, cake a hat, shoes, a t-shirt hello, goodbye, thank you Enjoy Attend Have Tell Get Wear 10 Say 3.2.4 Hoạt động 4: word form Ví dụ: English 11- Unit 4: Volunteer work – C Listening Mục tiêu từ vựng: voluntary Tiến trình: - Giáo viên cho học sinh làm việc theo cặp, cặp có bảng câu hỏi - Giáo viên giải thích hoạt động, học sinh làm việc theo cặp để tìm hình thức từ phù hợp cho khoảng trống - Học sinh sử dụng bút chì, để tẩy xố thay đổi - Các cặp hoàn thành nhiệm vụ trở thành người chiến thắng Mặt khác: - Giáo viên cho học sinh viết câu, sử dụng từ vựng theo danh sách có sẵn Task: Fill in each gap in the sentence with the correct form of the word in brackets She does work for the Red Cross two days a week (volunteer) When shall I the _ (shop) They want to improve public , especially education (serve) We finished the job, but only with great (difficult) Some athletes take drugs to improve their (performance) Their grandchildren are a constant source of _ (happy) At university, you have the to what you want (free) There is a general that things will soon get better (believe) A _ is a person who climbs mountains as a sports or job (mountain) 14 10 One major _ of the area is the lack of public transport (advantages) Đáp án: Voluntary Shopping Performances Happiness Mountaineer 10 Advantage 3, services Difficulties/difficulty Freedom Belief 3.2.5 Hoạt động 5: crossword puzzle Ví dụ: English 11 - Unit 6: competition – D Writing Mục tiêu từ vựng: event description Tiến trình: - Giáo viên thiết kế chữ chủ đề 6, treo lên bảng lớp Hoặc phát chữ in sẵn cho nhóm - Chia học sinh thành nhóm em để làm chữ - Khuyến khích học sinh không sử dụng từ điển sách giáo khoa - Học sinh sử dụng bút chì để thay đổi câu trả lời - Nhóm hoàn thành nhiệm vụ trở thành người chiến thắng Mặt khác: - Sau kiểm tra câu trả lời lớp, giáo viên cho học sinh viết câu, sử dụng từ vựng từ trò chơi chữ - Có thể u cầu học sinh đọc câu em cho lớp nghe Task: Complete the crossword puzzle with the words needed for the gaps in sentences below People with Asthma have in breathing I’m meeting a _ of friends for dinner tonight She gave a superb as Lady Macbeth We have to and pray that the operation will go well Children seem to have lost their _ in reading She’s won a lot of beauty _ The defending will play his first match of the tournament tomorrow You’ll have the to ask any questions to the end 15 There was a lot of _ in preparation for the Queen’s visit 10 A penalty in the last minute of the game leveled the _ 2-2 11 Ladies and gentlemen, could I have your _, please? 12 She never lost her _ for teaching D P I E G H R E 12 C O A H P C 11 E A N C 10 T S C O M P E T I T I O N S Y P N E T Y M Đáp án: Difficulty Group Performance Hope Enjoyment Contests Champion Opportunity Activity 10.Score 11.Attention 12.Enthusiasm 3.2.6 Hoạt động 6: scrambled letters Ví dụ: English 11 - Unit 7: World population – C Listening 16 Mục tiêu từ vựng: population Tiến trình: - Giáo viên chuẩn bị tài liệu có chữ trộn lộn xộn - Cho học sinh làm việc theo nhóm ba bốn - Cung cấp tài liệu giải thích quy tắc: sinh viên phải xếp lại chữ để tạo nên từ thích hợp - Người chiến thắng nhóm viết tất từ xác Mặt khác: - Sau kiểm tra câu trả lời lớp, giáo viên cho học sinh sử dụng từ vựng theo danh sách để viết thành câu - Khuyến khích học sinh đọc lại câu cho lớp Task: Arrange the letters to make 10 words you have learnt These words begin with the first letter eveosplix  moinlil  fugrei  rceroues  abeilaval  prentec  ghowtr  recaresh  briht  10 rkna  Đáp án: explosive figure available growth birth million resource percent research 10.rank Thực nghiệm kết thực hiện: Thực nghiệm kết thực cụ thể qua số liệu: 17 - Qua HKI năm học 2017 – 2018, lớp 11A1, lớp có nhiều học sinh trung bình-yếu, tơi thấy điểm kiểm tra miệng em tăng lên nhiều, qua em cảm thấy tự tin mạnh dạn phát biểu xây dựng - Với khơng khí học tập thoải mái, tâm lý ổn định giáo dục tư tưởng cho em thấy tầm quan trọng mơn tiếng Anh, đặc biệt lợi ích việc tích cực ơn tập nắm bắt nhiều vốn từ, hỗ trợ nhiều cho kỹ dần tiến bộ; Việc dạy lồng ghép từ vựng vào tiết học tạo phần nhiều hứng thú học sinh, học sinh nắm bắt nội dung dễ dàng hơn, từ u thích mơn học Kết kiểm tra “Oral test” học sinh đến cuối học kì I năm học 2017 - 2018 sau: Lớp Số Đợt lượng khảo Điểm từ 9.0 Điểm từ 7.0 trở lên Điểm từ 5.0 Điểm đến 6.0 5.0 đến 8.0 sát Giữa 0% 5.0% 10 25.0% 28 70.0% HKI Cuối 0% 15.0% 19 47.5% 15 37.5% HKI Tăng/Giảm (+/-) 0% - -32.5% 11A1 40 +4 +10.0% +9 +22.5% 13 18 Phần III KẾT LUẬN Kết luận: Tóm lại việc rà sốt làm giàu vốn từ vựng cần thực thường xuyên có hệ thống, khơng kết trở số Tốt giáo viên cần nêu rõ nội dung chuyển giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh thực nhiệm vụ em để trôi qua phần tưởng không quan trọng việc nắm bắt vốn từ Đôi khi, giáo viên khó tập trung nhiều phần thời gian hạn chế Vì vậy, giáo viên chuẩn bị chu đáo giáo án gợi ý hoạt động cho mục giới hạn khoảng năm sáu phút Các học sinh cần tự ôn tập, kiểm tra đánh giá kiến thức từ vựng mình, cách giao tiếp nói tiếng Anh Việc củng cố kiến thức phụ thuộc vào phối hợp nhịp nhàng giáo viên học sinh Học sinh có tiến rõ rệt tơi tiếp tục tìm tòi biện pháp tốt với mong muốn khả sử dụng tiếng Anh vào đời sống thực tế học sinh ngày cải thiện Các đề xuất kiến nghị: 2.1 Đề xuất: Giáo viên cần tạo cho khơng khí lớp học thật thoải mái, nhẹ nhàng không áp lực, thành viên lớp phải làm việc tinh thần tương trợ học hỏi lẫn nhau, giúp đở tiến Khi giao nhiệm vụ cho học sinh giáo viên cần hướng dẫn rõ ràng dể hiểu, quan tâm nhiều đến học sinh yếu, lười học Khâu quản lý lớp giáo viên quan trọng, đảm bảo thực hành làm việc theo nhóm, hay cặp tất em phải tham gia Việc sử dụng tranh ảnh, tư liệu, hand-out, trò chơi cách thường xuyên mang lại nhiều hiệu cho tiết dạy Ngoài giáo viên cần thưởng phạt kịp thời hợp lý để kích thích tinh thần học sinh, thường xuyên kiểm tra cũ để tránh tình trạng học sinh không học Khi gọi học sinh phải gọi lớp khơng phải gọi em giơ tay nên em phải tình trạng sẵn sàng chiến đấu, giúp học sinh tập trung vào giảng học hành ngày tiến 19 2.2 Kiến nghị: Để cải thiện vốn từ giúp học sinh quan tâm tự làm giàu vốn từ trình nổ lực thầy trò Bản thân giáo viên cần đầu tư thời gian soạn giáo án chu đáo, đầy đủ, hợp lý vừa sức với học sinh lớp Bài giảng hay, phương pháp tốt yếu tố định thành công tiết dạy Giáo viên nhân tố tác động đến tinh thần, thái độ học tập học sinh Hy vọng thầy cô quan tâm đến đề tài tiếp tục nghiên cứu để đưa nhiều biện pháp hiệu giúp học sinh ngày học tốt tiếng Anh Trên biện pháp áp dụng tiết dạy nhằm cải thiện việc ghi nhớ từ vựng học sinh Chắc hẳn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý, chia sẻ kinh nghiệm quý đồng nghiệp để tiết dạy ngày hiệu chất lượng giảng dạy ngày nâng cao NGƯỜI VIẾT Trần Duy Chân 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Brown, H.D (2007) Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy (2nd ed.) New York: Longman - Đặng Kim Anh Đỗ Bích Hà, 2007 Rèn luyện từ vựng Tiếng anh 11 Nhà xuất Giáo dục Hà Nội - Nguyễn Thùy Trang Lương Quỳnh Trang, 2007 Thiết kế giảng Tiếng anh 11 Nhà xuất Hà Nội Hà Nội - Ur, P & Wright, A (2008) Five Minute Activities (8th ed.) Cambridge: Cambridge University Press - Ur, P (2012) A Course in Language Teaching: Practice and Theory (2nd ed.) Cambridge: CUP 21 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SKKN Nhận xét: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xếp loại: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… T/M HĐKHGD ….……………………………… NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nhận xét: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xếp loại: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hiệu trưởng … ……………………………… ... từ đồng nghiệp Tính đề tài: - Trong trình dạy học Tiếng Anh, ơn tập kiểm tra từ vựng hoạt động dạy học thiếu tiết học Việc ôn tập kiểm tra không đơn việc giúp học sinh nhớ nghĩa từ mà việc giúp. .. lại học giúp học sinh lưu lại vốn từ tâm trí 3.2 Thực hoạt động dạy từ vựng: Đưa số tập định từ vựng để học sinh nhớ lại từ học Hoạt động khoảng năm phút đầu buổi học 3.2.1 Hoạt động 1: word search... viên có kiểm tra ghi nhớ học sinh từ học được, không tạo động lực cho học sinh ơn lại từ vựng hay tìm tòi thêm từ mới; Đa số học sinh ghi chép lại mà giáo viên giới thiệu khơng nhớ hết từ học, xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số hoạt động giúp học sinh ôn tập và kiểm tra từ vựng Tiếng Anh 11, Một số hoạt động giúp học sinh ôn tập và kiểm tra từ vựng Tiếng Anh 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay