Tác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam.

33 49 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 00:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THÚY HẰNG TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ NHÂN DÂN TỆ ĐÔ LA MỸ ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo TP.HCM tháng 04 năm 2018 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU Các nghiên cứu thực nghiệm giới (Kinnon, 2003; Ibrahim, 2007 ) cho thấy biến động tỷ giá liên quan đến đồng tiền thứ ba tác động đến kinh tế nước khác Các nước khu vực có mối liên hệ chặt chẽ thương mại mức độ tác động lại ghi nhận Trên thực tế, Trung Quốc nước láng giềng Việt Nam, Trung Quốc lại đối tác thương mại lớn Việt Nam với tỷ lệ nhập siêu nghiêng Việt Nam không ngừng gia tăng Với vị kinh tế - trị lớn mạnh Trung Quốc, CNY ngày gia tăng ảnh hưởng phạm vi giới Trong Việt Nam lựa chọn chế neo tỷ giá vào USD chặt giống nước Đông Á, cho thấy cần thiết lựa chọn xem xét tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế Việt Nam Đótác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Tác động tỷ giá Nhân dân tệ Đô la Mỹ đến yếu tố kinh tế Việt Nam” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu kiểm định tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế cách xem xét ảnh hưởng cụ thể tỷ giá USD/CNY đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát tiền tệ Việt Nam Dựa kết thu được, nghiên cứu đề xuất số khuyến nghị điều hành tỷ giá thích hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực biến động tỷ giá, góp phần đạt mục tiêu kinh tế Việt Nam Để đạt mục tiêu, nghiên cứu cần trả lời cho câu hỏi sau: (1) Tỷ giá USD/VND tác động đến yếu tố kinh tế Việt Nam mức độ kéo dài ngắn hay dài hạn? (2) Mối quan hệ tỷ giá USD/VND tỷ giá USD/CNY có phải quan hệ nhân hay không? (3) Tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế Việt Nam diễn ngắn hạn hay dài hạn mức độ tác động bao nhiêu? 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tập trung xem xét tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế Việt Nam, yếu tố kinh tế xem xét bao gồm: số GDP đại diện cho tăng Trang trưởng kinh tế, số CPI đại diện cho lạm phát mức cung tiền M2, lãi suất đại diện cho tiền tệ Dữ liệu lấy theo quý từ quý năm 2000 đến quý năm 2017 Phương pháp nghiên cứu luận án, để trả lời cho câu hỏi (1) nghiên cứu kết hợp phân tích sách điều hành tỷ giá Việt Nam sử dụng hình VAR để kiểm định tác động tỷ giá USD/VND đến yếu tố kinh tế Việt Nam Sau đó, để trả lời cho câu hỏi (2) nghiên cứu tiến hành phân tích q trình quốc tế CNY, ảnh hưởng CNY đến đồng tiền khác sử dụng hình VECM để xem xét mối quan hệ nhân tỷ giá USD/VND tỷ giá USD/CNY Cuối cùng, dựa kết thu trả lời câu hỏi (1) (2) Đồng thời, nghiên cứu tiến hành phân tích mối quan hệ kinh tế Việt Nam Trung Quốc sử dụng hình SVAR để kiểm định tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế Việt nam nhằm trả lời cho câu hỏi (3) 1.4 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU Nghiên cứu có đóng góp điểm sau: (1) Ý nghĩa khoa học, đóng góp mặt lý luận nghiên cứu: Trong khi, nghiên cứu giới vận dụng tảng lý thuyết vào mẫu nghiên cứu nước có kinh tế phát triển nước xác định có kinh tế vận hành theo chế thị trường cách rõ ràng Nghiên cứu lựa chọn Việt Nam làm mẫu nghiên cứu đóng góp cho việc làm sáng tỏ vấn đề lý luận khoa học vận dụng vào kinh tế có nét khác biệt Việt Nam, điều kiện kinh tế theo chế thị trường nhiều tranh luận kết có phù hợp với lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước hay khơng (2) Ý nghĩa thực tiễn, đóng góp nghiên cứu thực nghiệm Các nghiên cứu nước phân tích theo hướng kênh truyền dẫn tỷ giá mối quan hệ riêng lẻ yếu tố tỷ giá lãi suất, tỷ giá tăng trưởng, tỷ giá lạm phát…Nghiên cứu xem xét tác động tỷ giá đến yếu tố kinh tế mô, đặt yếu tố thị trường hàng hóa thị trường tiền tệ chung nghiên cứu cung cấp cách nhìn tồn diện Hướng nghiên cứu hồn tồn khơng trùng lắp nghiên cứu nước trước Trang Khác với nghiên cứu giới (Kinnon, 2003; Ibrahim 2007), nghiên cứu thực điều kiện thực tế có nhiều biến động hội nhập cao hơn, mà dòng vốn tự hóa mạnh mẽ, tỷ giá hối đối quốc gia có nhiều biến động kinh tế nước có nhiều thăng trầm thời gian gần Các đề tài nghiên cứu chủ yếu đề cập sách điều hành tỷ giá chung quốc gia mức độ phân tích thực trạng Nghiên cứu xem xét cụ thể tình hình thực tế ứng dụng hình kinh tế lượng để lượng hóa cụ thể tác động tỷ giá đến yếu tố kinh tế mô, sở cho đề xuất điều hành sách 1.5 CẤU TRÚC NGHIÊN CỨU Luận án cấu trúc thành chương sau: Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu Chương 2: Các lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm Chương 3: Tác động tỷ giá USD/VND đến yếu tố kinh tế Việt Nam Chương 4: Mối quan hệ tỷ giá USD/VND tỷ giá USD/CNY Chương 5: Tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế Việt Nam Chương : Kết nghiên cứu khuyến nghị CHƯƠNG 2: CÁC LÝ THUYẾT CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 2.1.1 Khái niệm tỷ giá Tỷ giá danh nghĩa song phương (NER) hai đồng tiền định nghĩa giá đơn vị tiền tệ tính số lượng đơn vị tiền tệ khác Tỷ giá thực song phương (RER) thường định nghĩa tỷ giá hối đoái danh nghĩa điều chỉnh khác biệt mức giá giá hàng hóa giao dịch phi ngoại thương 2.1.2 Yếu tố kinh tế Tăng trưởng kinh tế gia tăng quy tăng trưởng kinh tế thời kỳ định, tạo nguồn lực cần thiết để cải thiện điều kiện sống người dân Đo lường tăng Trang trưởng kinh tế tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) GDP giá trị tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi quốc gia thời kỳ định Lạm phát tượng giá hàng hóa tăng lên so với mốc thời gian cố định khứ Chỉ số giá tiêu dùng để đánh giá lạm phát kinh tế Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index - CPI) số để phản ánh mức thay đổi tương đối giá hàng tiêu dùng theo thời gian Ngoài hai yếu tố kinh tế vỉ tốc độ tăng trưởng kinh tế lạm phát Thông thường, quốc gia trọng thêm yếu tố kinh tế khác lên quan đến tiền tệ: Mức cung ứng tiền lượng cung cấp tiền tệ kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản, v.v chủ thể (khơng kể tổ chức tín dụng) Khối cung tiền lưu thông chia thành phận: Khối M1; Khối M2; Khối M3 Lãi suất chi phí cần thiết phải bỏ để có nguồn vốn sử dụng thời gian định Lãi suất huy động số tiền tổ chức tín dụng trả cho người gửi tiền để sử dụng tiền họ khoảng thời gian định 2.2 CÁC LÝ THUYẾT 2.2.1 Cơ chế truyền dẫn tỷ giá Cơ chế truyền dẫn sách tiền tệ thay đổi điều hành sách tiền tệ thơng qua kênh truyền dẫn: kênh lãi suất, kênh tỷ giá, kênh giá tài sản, kênh tín dụng, kênh kỳ vọng nhằm tác động đến biến số kinh tế để đạt mục tiêu ổn định kinh tế kiểm soát giá Truyền dẫn tỷ giá (Exchange Rate Pass Through - ERPT) định nghĩa tỷ lệ thay đổi giá nhập thay đổi phần trăm tỷ giá nước xuất nhập 2.2.2 Lý thuyết tỷ giá Lý thuyết ngang giá sức mua (Purchasing Power Parity –PPP) giải thích điều kiện ngang giá sức mua tỷ giá hối đoái thay đổi hai đồng tiền phải với tỷ lệ mức giá quốc gia Trang Lý thuyết ngang giá lãi suất (Interest Rate parity – IRP) cho tỷ giá hối đoái xác định hai loại tiền tệ dựa mức lãi suất hành hai nước hình Mundell-Fleming phương trình Fleming kết hợp với phân tích sách Mundell Những nghiên cứu lý thuyết cho thấy hiệu sách tiền tệ sách tài khố phụ thuộc vào chế tỷ giá hối đoái mức độ kiểm soát vốn Cân thị trường hàng hoá thực thông qua việc tăng giá đồng tiền thông qua việc tăng sản xuất Lý thuyết ba bất khả thi (The Impossible Trinity hay Triangle of Impossibility) cho quốc gia đồng thời thực lúc mục tiêu sách là: ổn định tỷ giá, tự hóa dòng vốn, sách tiền tệ độc lập hình Mundell-Fleming lý thuyết ba bất khả thi tương đối phù hợp sách tiền tệ tài khóa Việt Nam Đáp ứng điều kiện kinh tế mức giá không thay đổi nhiều ngắn hạn vốn tự ln chuyển Một điều kiện khác hình phù hợp cho kinh tế mở, nhỏ, nơi mà kinh tế nước không ảnh hưởng lãi suất giới sản lượng kinh tế khác 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Các nghiên cứu tỷ giá giới nghiên cứu kênh truyền dẫn tỷ giá ERPT, mối quan hệ riêng lẻ tỷ giá mức giá, tỷ giá lạm phát như: Carthy (1999), Grauwe & ctg (2005); Goldfajn & ctg (2000); Ito & ctg (2005) Một số nghiên cứu khác có xu hướng phân tích lựa chọn chế tỷ giá cố định hay thả như: Frenkel, 2012; Reinhart, 2004; Donald, 2007, Kato, 2007 Trong nước, nghiên cứu chủ yếu phân tích theo hướng kênh truyền dẫn tỷ Trương Văn Phước & ctg (2005), Trần Ngọc Thơ & ctg (2012) nghiên cứu kênh truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát Các nghiên cứu khác phân tích ảnh hưởng CNY đến đồng tiền khác Shu & ctg (2007); Kinnon & ctg (2003); Henning (2012)… Ở Việt Nam, nghiên cứu Lê Xuân Sang (2013); Nguyễn Quốc Thái (2013) đánh giá trình quốc tế hóa CNY Trung Quốc việc Trung Quốc quốc tế hóa CNY có tác động đến bất ổn tài Việt Nam Cho thấy vai trò Trang quan trọng CNY cần phải nghiên cứu, nhiên nghiên cứu dừng góc độ phân tích thực trạng, chưa lượng hóa mức độ tác động cụ thể kinh tế Các nghiên cứu giới chế tỷ giá neo nội tệ vào USD tác động cú sốc tỷ giá đồng tiền thứ ba đến kinh tế quốc gia cụ thể Kinnon & ctg (2003), Ibarahim (2007) Mẫu nghiên cứu nước phát triển nước có kinh tế xác định theo chế thị trường, hoàn tồn mẫu nghiên cứu khơng có Việt Nam vậy, cần có nghiên cứu chuyên sâu, kết hợp nhiều yếu tố vào chung nghiên cứu để có kết tồn diện Tính tốn lượng hóa cụ thể mức độ tác động cú sốc tỷ giá đến yếu tố kinh tế Vận dụng tảng lý thuyết vào điều kiện kinh tế Việt Nam để xem xét kết có phù hợp với lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm trước hay không Kết thu sở cho đề xuất điều hành sách CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/VND ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VIỆT NAM 3.1 GIỚI THIỆU Các nước Đông Á khác (trừ Nhật Bản) lựa chọn chế neo tỷ giá vào USD Với chế tỷ giá neo vào USD có giúp kinh tế Việt Nam tránh khỏi cú sốc tỷ giá không mức độ tác động Kết nghiên cứu tác động tỷ giá USD/VND đến yếu tố kinh tế Việt Nam trả lời cho vấn đề 3.2 CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ USD/VND CỦA VIỆT NAM • Giai đoạn 1999-2006 Giai đoạn này, áp dụng chế tỷ giá neo cố định, tỷ giá bình quân liên ngân hàng mà NHNN công bố giữ xoay quanh từ mức 14,000 VND/USD lên mức 16,000 VND/USD Năm 2005, NHNN công bố Pháp lệnh Ngoại hối Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thức cơng nhận Việt Nam thực hồn tồn việc tự hóa giao dịch vãng lai Năm 2006, thị trường ngoại hối Việt Nam bắt đầu chịu áp lực thực trình hội nhập kinh tế quốc tế Lượng ngoại tệ đổ vào Việt Nam bắt đầu tăng mạnh WB IMF cảnh báo NHNN cần tăng cường linh hoạt tỷ giá bối cảnh nguồn vốn đổ vào Việt Nam ngày lớn Trang Hình 3.1: Diễn biến tỷ giá USD/VND từ 1999 đến 2006 16500 16000 15500 15000 14500 14000 13500 13000 12500 1999 2000 TG BQLNH 2001 2002 TG NHTM 2003 TG TRẦN 2004 2005 2006 TG SÀN Nguồn: NHNN, VCB tổng hợp tác giả • Giai đoạn 2007 đến năm 2011 Hình 3.1: Diễn biến tỷ giá USD/VND từ 2007 đến 2011 TG TRẦN TG SÀN TG NHTM TG CHỢ ĐEN 2/ 1/ 20 07 2/ 4/ 20 07 2/ 7/ 20 07 2/ 10 /2 00 2/ 1/ 20 08 2/ 4/ 20 08 20 /6 /2 00 2/ 7/ 20 08 2/ 10 /2 00 2/ 1/ 20 09 2/ 4/ 20 09 2/ 7/ 20 09 2/ 10 /2 00 2/ 1/ 20 10 2/ 4/ 20 10 2/ 7/ 20 10 2/ 10 /2 01 2/ 1/ 20 11 2/ 4/ 20 11 2/ 7/ 20 11 3/ 10 /2 01 30 /1 2/ 20 11 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 Nguồn: NHNN, VCB tổng hợp tác giả Đây giai đoạn mà tỷ giá USD/VND có nhiều biến động mạnh Sau Việt Nam gia nhập WTO, tự hóa tài khoản vốn nới rộng dẫn đến dòng vốn vào Việt Nam gia tăng ảnh hưởng lớn đến biến động tỷ giá Bắt đầu từ 04/2018 lượng vốn vay USD, cán cân toán thâm hụt thương mại cao sụt giảm mạnh tổng dự trữ ngoại hối tạo nên lực cầu mạnh USD NHNN liên tục bán ngoại tệ để can thiệp thị trường xuất tỷ giá thức tỷ giá chợ đen với khoảng cách chênh lệch lớn thời gian dài Cuối năm 2011, NHNN sử dụng đồng nhiều giải pháp để kiểm sốt ổn định thị trường Trang • Giai đoạn từ năm 2012 đến 2017 Giai đoạn này, tỷ giá USD/VND phần ổn định hơn, sách điều hành tỷ giá NHNN phù hợp với diễn biến thị trường Các giải pháp tiền tệ NHNN tạo cho thị trường ngoại tệ có chuyển biến tích cực, thị trường tự gần ngừng hoạt động Thu hẹp chênh lệch tỷ giá liên ngân hàng tỷ giá niêm yết NHTM (chênh lệch 100 – 300 VND/USD) Từ giảm dần tâm lý găm giữ ngoại tệ tổ chức, cá nhân NHNN mở rộng biên độ tỷ giá lên +/-3% năm 2015 Ngày 31/12/2015, NHNN ban hành Quyết định số 2730/QĐ-NHNN việc công bố tỷ giá trung tâm USD/VND, tỷ giá tính chéo VND với số ngoại tệ khác Cơ chế điều hành tỷ giá NHNN phù hợp với điều kiện Việt Nam nay, đề cao tính linh hoạt chủ động với biến động thị trường Hình 3.2: Diễn biến tỷ giá USD/VND từ 2012 đến 2017 23000 22500 22000 21500 21000 20500 20000 19500 2/ 1/ 2/ 012 3/ 2/ 012 5/ 2/ 012 7/ 3/ 012 9/ 2/ 201 11 /2 2/ 012 1/ 2/ 013 3/ 2/ 013 5/ 2/ 013 7/ 3/ 013 9/ 2/ 201 11 /2 2/ 013 1/ 2/ 014 3/ 2/ 014 5/ 2/ 014 7/ 2/ 014 9/ 2/ 201 11 /2 2/ 014 1/ 2/ 015 3/ 2/ 015 5/ 2/ 015 7/ 2/ 015 9/ 2/ 201 11 /2 2/ 015 1/ 2/ 016 3/ 2/ 016 5/ 2/ 016 7/ 2/ 016 9/ 2/ 201 11 /2 2/ 016 1/ 20 17 19000 TG BQLNH TG NHTM TG TRẦN TG SÀN Nguồn: NHNN, VCB tổng hợp tác giả Như vậy, sách điều hảnh tỷ giá Việt Nam có đặc điểm Thứ nhất, sách điều hành tỷ giá Việt Nam nhiều giai đoạn có xu hướng cố định neo vào USD chủ yếu Thứ hai, việc neo chặt tỷ giá VND vào USD ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, đầu tư với đối tác khác Mỹ Thứ ba, TGBQLNH NHNN công bố hàng ngày lúc phản ánh thực chất cung cầu thị trường thời điểm xảy tình trạng dư thừa hay căng thẳng ngoại tệ Thứ tư, chế điều hành tỷ giá linh hoạt, phi thị trường tác động lớn đến kinh tế Trang 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Công thức tổng qt hình VAR: yt = Ddt + A1 yt-1 + …+ Ap yt-p + ut Trong đó, yt = (y1t , y2t , …ynt) chuỗi vector dòng (nx1) biến nội sinh theo chuỗi thời gian t, D ma trận hệ số chặn dt , Ai ma trận hệ số (k x k) i= 1,…, p biến nội sinh có độ trễ yt-p ut sai số nhiễu trắng phương trình hệ thống có ma trận hiệp phương sai ma trận đơn vị E(ut,ut’)=1 hình hồi quy xem xét lựa chọn sau tiến hành kiểm định, đặc biệt kiểm định tính dừng chuỗi thời gian Kết cho thấy chuỗi liệu không dừng bậc liên kết Nên để tiến hành kiểm định tác động tỷ giá USD/VND đến yếu tố kinh tế Việt Nam mà cụ thể biến GDP, CPI, M2 sử dụng hình VAR để kiểm định hình VAR sử dụng nhờ có nhiều ưu điểm bật Thứ nhất, hình VAR khơng phân biệt biến nội sinh biến ngoại sinh trình hồi quy, biến hình nội sinh không làm ảnh hưởng đến mức độ tin cậy hình Thứ hai, hình VAR thực giá trị biến biểu diễn hàm tuyến tính giá trị khứ hay trễ biến tất biến khác hình, khơng đòi hỏi chuỗi liệu có thời gian q dài, hình thường thích hợp để hồi quy cho đối tượng nước phát triển Thứ ba, VAR tích hợp sẵn công cụ đo lường thuận tiện hàm phản ứng đẩy, phân rã phương sai… hỗ trợ cho việc làm sáng tỏ vấn đề biến phản ứng cú sốc biến lại 3.4 HÌNH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU Bảng 3.1: Phương pháp xác định biến Biến số Ký hiệu Biến sử dụng/ Cách tính tốn Nguồn Tăng trưởng Việt Nam GDP Chỉ số GDP (%) ADB Giá tiêu dùng LNCPI00 Chỉ số CPI tính theo tỷ số số CPI năm cần tính số CPI năm gốc (CPI quý I- 2000), lấy log IFS Cung tiền LNM2 Tổng phương tiện toán, lấy log IFS Trang bình quân khoảng 21.5%/năm giai đoạn 2007-2013 Năm 2007, số đạt 16.36 tỷ USD tính đến năm 2017, tổng kim ngạch 93.8 tỷ USD (Tổng cục thống kê, 2017) Hình 5.1: Kim ngạch xuất, nhập Việt Nam Trung Quốc giai đoạn 2000-2017 120 100 80 60 T USD 40 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kim ngạch XK VN sang TQ 1.5 1.42 1.52 1.88 2.9 3.23 3.24 3.65 4.85 5.4 7.74 11.61 12.39 13.1 12.5 17.14 21.97 35.3 Kim ngạch NK VN sang TQ 1.4 1.61 2.16 3.14 4.6 5.9 7.4 12.71 15.97 15.41 20.2 24.87 28.79 36.80 35.60 49.53 49.92 58.5 Tổng kim ngạch XNK VN - TQ 2.9 3.03 3.68 5.02 7.5 9.13 10.64 16.36 20.82 20.81 27.94 36.48 41.18 49.9 48.1 66.67 71.89 93.8 Nguồn: Tổng cục Thống kê (2018) Hình 5.2: Tỷ lệ nhập siêu Trung Quốc so với tổng nhập siêu Việt Nam 2000 - 2017 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Tỷ lệ nhập siêu từ TQ so với tổng nhập siêu VN (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17 21 25 31 58 82 64 62 78 110 179 3,280 1,129 1,777 915 1,570 869 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê Tổng cục thống kê (2018) Mặt khác, nhập siêu từ Trung Quốc chiếm phần lớn tổng nhập siêu Việt Nam, tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc so với nhập siêu nước trì mức cao: 31% (năm 2004), 869% (năm 2017), từ năm 2010 nhập siêu từ Trung Quốc bắt đầu vượt mức nhập siêu chung Việt Nam Điều đáng quan ngại tốc độ gia tăng nhập từ Trung Quốc ngày nhanh, xuất sang nước tăng không đáng kể Sự phụ thuộc nhiều vào nhập từ Trung Quốc tạo mối quan hệ kinh tế thiếu bình đẳng • Quan hệ đầu tư Cho đến tháng 3/2016, theo bảng xếp hạng Tổng cục thống kê, FDI Trung Quốc đứng thứ 112 nước vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 1.346 dự án hiệu lực Trang 18 tổng vốn đăng ký 10.4 tỷ USD Trung Quốc có dự án đầu tư 54/63 tỉnh, thành phố Việt Nam • Tác động định giá CNY đến kinh tế Việt Nam Với việc VND neo chặt vào USD, CNY lên giá so với USD tương quan giá trị CNY VND thay đổi Tỷ lệ nhập siêu Việt Nam từ Trung Quốc không ngừng tăng qua năm làm cho chi phí nhập mà Việt Nam gánh chịu gia tăng CNY lên giá so với VND Ngoài ra, CNY lên giá, với lãi suất nước tăng cao, lợi nhuận việc đầu tư giảm đi, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc lựa chọn đầu tư nước Khối tài sản Trung Quốc tăng lên tương ứng việc đầu tư nước diễn mạnh mẽ Tác động việc CNY tăng giá đến kinh tế giới to lớn Đối với kinh tế láng giềng Trung Quốc có thực lực yếu hơn, cảnh báo tăng lên, đặc biệt Việt Nam 5.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Về mặt lý thuyết hình SVAR tả khái quát sau: A0 Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + ApYt-p + ut (1) Hay viết lại là: Yt = A0-1* A1Yt-1 + A0-1* A2Yt-2 + A0-1* ApYt-p + A0-1 ut (2) Yt = B1Yt-1 + B2Yt-2 + BpYt-p + et Trong : Bs=A0-1As, s=1, 2, …, p et=A0-1ut; et, ut phần dư tương ứng phương trình (1 2) hình hồi quy xem xét lựa chọn sau tiến hành kiểm định, đặc biệt kiểm định tính dừng chuỗi thời gian Kết cho thấy chuỗi liệu không dừng bậc sai phân Nên để tiến hành kiểm định tác động tỷ giá USD/CNY tác động đến yếu tố kinh tế Việt Nam mà cụ thể biến GDP, CPI, M2 sử dụng hình SVAR để kiểm định Trang 19 Lý hình SVAR sử dụng nhiều điểm đặc biệt hình SVAR khả phân tách (decompose) cú sốc ngẫu nhiên hình, dựa vào việc xắp xếp thứ tự phương trình SVAR để phản ánh thứ tự ảnh hưởng biến số lên Không SVAR giúp ước lượng mức độ thời gian phản ứng kinh tế cụ thể với loại sốc khác nhau, vừa giúp cho cơng tác dự báo dễ dàng vừa đề sách đối phó thích hợp Hình 5.3: Lựa chọn hình hồi quy Nguồn: Tổng hợp tác giả 5.4 HÌNH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu có biến số, cụ thể là: GDP, CPI, M2, USD/VND USD/CNY Dữ liệu sử dụng phân tích hàng quý bao gồm giai đoạn 2000.Q1-2017.Q1 Bảng 5.1: Phương pháp xác định biến Biến số Ký hiệu Biến sử dụng/ Cách tính tốn Nguồn Tăng trưởng Việt Nam GDP Chỉ số GDP (%) ADB Giá tiêu dùng LNCPI00 Chỉ số CPI tính theo tỷ số số CPI năm cần tính số CPI năm gốc (CPI quý I- 2000), lấy log IFS Cung tiền LNM2 Tổng phương tiện toán, lấy log IFS Tỷ giá thực USD/VND LNRUSDVND00 Tỷ giá thực tính theo tỷ số tỷ giá năm cần tính tỷ giá năm gốc (tỷ giá quý I – 2000), lấy log IFS Trang 20 Tỷ giá danh nghĩa USD/VND LNUSDVND00 Tỷ giá BQLNH tính theo tỷ số tỷ giá năm cần tính tỷ giá năm gốc (tỷ giá quý I – 2000), lấy log IFS Tỷ giá danh nghĩa USD/CNY LNUSDCNY00 Tỷ giá BQLNH tính theo tỷ số tỷ giá năm cần tính tỷ giá năm gốc (tỷ giá quý I – 2000), lấy log IFS Tỷ giá thực USD/CNY LNRUSDCNY00 Tỷ giá thực tính theo tỷ số tỷ giá năm cần tính tỷ giá năm gốc (tỷ giá quý I – 2000), lấy log IFS Tỷ lệ (%) IFS Tỷ lệ (%) IFS Lãi suất huy động IRB VND Lãi suất huy động IRB CHINA CNY Trung Quốc Nguồn: Tác giả tổng hợp Bảng 5.2: Thống kê tả biến Biến số GDP Trung bình 6.71 Trung vị 6.12 Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn Số quan sát 1.34 3.12 9.50 69 LNCPI00 5.15 4.83 0.43 4.58 5.75 69 LNM2 21.01 20.35 1.15 19.10 22.70 69 LNRUSDVND00 4.49 4.39 0.18 4.26 4.74 69 LNUSDVND00 4.83 4.73 0.15 4.61 5.09 69 LNRUSDCNY00 4.67 4.64 0.069 4.58 4.93 69 LNUSDCNY00 4.62 4.60 0.074 4.60 4.94 69 IRB 7.58 5.97 2.96 3.54 16.99 69 Nguồn: Tác giả tổng hợp tính tốn 5.5 KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/CNY ĐẾN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 5.5.1 Các kiểm định hình Áp dụng phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị Dickey – Fuller cho thấy với mức ý nghĩa α = 0.05% chuỗi dừng mức sai phân bậc sau: LNRUSDCNY00 ͌ I(1), Trang 21 LNRUSD/VND00 ͌ I(1), GDP ͌ I(1), LNCPIVN00 ͌ I(1), LNM2, ͌ I(2) Như vậy, chuỗi liệu không dừng bậc sai phân Dựa vào SC, HQ lựa chọn độ trễ tối ưu hình p=1 Kết cho thấy p-value < α (α = 0.05) từ độ trễ thứ Nên xảy tượng tự tương quan từ độ trễ thứ Nên độ trễ thích hợp hình p = 1, lúc phần dư hình nhiễu trắng hình SVAR thích hợp để hồi quy Kiểm định Granger cho thấy biến đưa vào hình nội sinh, cần thiết cho hình Sử dụng AR Root Test kết nghiệm nằm vòng tròn đơn vị nên hình SVAR đạt tính ổn định Như vậy, kiểm định cho thấy chuỗi dừng bậc sai phân khác khơng tồn đồng liên kết chuỗi, điều đảm bảo cho việc lựa chọn hình SVAR hợp lý Với độ trễ thích hợp lựa chọn đồng thời không làm cho phần dư xảy tượng tương quan, phần dư nhiễu trắng hình SVAR đảm bảo ổn định, thích hợp để hồi quy 5.5.2 Kết hình SVAR 5.5.2.1 Hàm phản ứng xung Hình 5.4: Hàm phản ứng xung LNRUSDCNY, LNRUSDVND, GDP, LNCPIVN00, LNM2 Nguồn: Tổng hợp từ kết hồi quy Trang 22 5.5.2.2 Phân rã phương sai Bảng 5.12: Phân rã phương sai LNRUSDCNY, LNRUSDVND, GDP, LNCPIVN00, LNM2 Period LNRUSDCNY00 10 0.001819 3.294098 3.544898 3.553353 3.552358 3.551438 3.550613 3.549860 3.549191 3.548602 10 0.146914 1.699662 1.526568 1.391877 1.273825 1.176610 1.099216 1.037708 0.988586 0.949023 10 0.362719 0.519478 0.407783 0.345936 0.307069 0.280535 0.261344 0.246894 0.235685 0.226794 LNRUSDVND00 GDP Variance Decomposition of GDP: 2.218332 97.77985 2.137393 94.35351 2.138033 94.07269 2.139494 94.03348 2.138863 94.00688 2.138414 93.98254 2.138306 93.96026 2.138417 93.94029 2.138637 93.92258 2.138900 93.90698 Variance Decomposition of LNCPI00 35.83045 9.211069 36.23955 6.725008 32.95742 5.742114 29.44949 5.119935 26.66358 4.670291 24.60115 4.324103 23.07623 4.055215 21.92743 3.843984 21.04194 3.676190 20.34487 3.541430 Variance Decomposition of LNM2 0.025724 5.131796 4.225259 3.341214 5.848185 2.663721 6.318254 2.312862 6.393126 2.090472 6.346723 1.938744 6.268302 1.828327 6.188081 1.744710 6.115679 1.679586 6.053290 1.627791 LNCPI00 LNM2 0.000000 0.214872 0.233950 0.242909 0.251043 0.256991 0.261949 0.266130 0.269696 0.272766 0.000000 0.000127 0.010426 0.030761 0.050856 0.070619 0.088875 0.105306 0.119898 0.132747 54.81157 50.61172 48.53229 46.46100 44.46935 42.69710 41.19891 39.96371 38.95429 38.12975 0.000000 4.724056 11.24161 17.57770 22.92295 27.20103 30.57043 33.22717 35.33899 37.03493 3.607029 4.104409 5.691120 6.999244 7.993794 8.756376 9.349287 9.816585 10.18953 10.49055 90.87273 87.80964 85.38919 84.02370 83.21554 82.67762 82.29274 82.00373 81.77952 81.60157 Nguồn: Tổng hợp từ kết hồi quy 5.5.3 Phân tích mở rộng Nghiên cứu tiến hành thay biến hình nhằm đánh giá liệu kết có vững biện pháp thay điều kiện tiền tệ tỷ giá hối đối hay khơng Hai hệ thống hình thay biến xem xét Hệ thống sử dụng lãi suất huy động ngân hàng Trang 23 thương mại (IRB) thước đo điều kiện tiền tệ Trong hệ thống thứ hai, tỷ giá danh nghĩa thay cho tỷ giá thực CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHUYẾN NGHỊ 6.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong nghiên cứu này, tác giả kết hợp phân tích tình hình thực tế sử dụng hình hệ thống vector tự hồi quy để tiến hành kiểm định biến động tỷ giá tác động đến yếu tố kinh tế mô, bao gồm tăng trưởng thực, mức giá biến đổi tiền tệ Mục tiêu để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu cụ thể: (1) Trả lời cho câu hòi nghiên cứu (1), nghiên cứu phân tích sách điều hành tỷ giá cho thấy Việt Nam trì hệ thống tỷ giá ổn định suốt thời gian dài Đồng thời, kết kiểm định hình chương trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, biến động tỷ giá USD/VND có tác động đến yếu tố kinh tế Việt Nam mức độ đáng kể quốc giatỷ trọng USD lớn neo tỷ giá vào USD lớn sách tỷ Việt Nam Bên cạnh ảnh hưởng giá trị tăng trưởng thực tế, giá VND dường gây áp lực mạnh CPI cung tiền M2 Sự biến động GDP biến động tỷ giá danh nghĩa USD/VND khoảng 19% kéo dài sau Sự dao động tỷ giá thực USD/VND chiếm khoảng 45% biến đổi CPI Trong đó, tỷ giá thực USD/VND giải thích 16% biến động cung tiền M2 từ kỳ thứ trở Điều cho thấy vai trò quan trọng biến đổi tỷ giá USD/VND việc giải thích hiệu kinh tế Việt Nam mạnh mẽ, đặc biệt tỷ giá giao dịch trực tiếp thị trường mua bán hàng hóa, dịch vụ, tín dụng đầu tư (2) Trả lời cho câu hỏi nghiên cứu (2), nghiên cứu phân tích quốc tế hóa CNY mức độ tác động CNY tiền tệ khác cho thấy, tiến trình quốc tế hóa CNY diễn theo chiều sâu rộng Kết kiểm định hình chương thu cho thấy mối quan hệ tỷ giá USD/CNY tỷ giá USD/VND, tỷ trọng biến động USD/CNY biến động USD/VND có xu hướng giảm dần Tuy nhiên, tỷ trọng biến động USD/VND biến động USD/CNY có xu hướng tăng dần qua kỳ phân tích Biến động tỷ giá USD/CNY tác động đến biến động của lãi suất huy động VND 18% kéo dài sau Tuy nhiên, lãi suất huy động CNY lại không bị tác động yếu tố tiền tệ Việt Nam Trang 24 (3) Xuất phát từ kết câu hỏi nghiên cứu (1) (2) tác động USD/VND đến yếu tố kinh tế Việt Nam tác động tỷ giá USD/CNY đến tỷ giá USD/VND thực nghiệm ghi nhận Trên sở đó, nghiên cứu tiếp tục trả lời câu hỏi nghiên cứu (3) thơng qua phân tích mối quan hệ kinh tế Việt Nam Trung Quốc Nghiên cứu đồng thời tiến hành sử dụng hình SVAR để kiểm định tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế Việt Nam Kết cho thấy tỷ lệ biến đổi GDP biến động USD/CNY 3% hệ thống biến tỷ giá hối đoái thực 10 % hệ thống biến tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ tệ ghi nhận kéo dài chu kỳ sau hồn tồn khơng có dấu hiệu suy giảm Cú sốc tỷ giá USD/CNY có tác động tới mức giá mức độ khơng cao kéo dài sau Biến động USD/CNY gần không ghi nhận tác động cung tiền M2 Như vậy, ảnh hưởng tỷ giá hối đoái USD/CNY biến động kinh tế Việt Nam thông qua giá trị tăng trưởng GDP số giá CPI ghi nhận kéo dài Tác động biến động tỷ giá USD/CNY ghi nhận tỷ giá USD/VND yếu tố tiền tệ Việt Nam, điều phù hợp quốc giatỷ trọng USD lớn neo đồng nội tệ vào USD sách tỷ Việt Nam Điều cho thấy vai trò quan trọng biến đổi tỷ giá USD/CNY việc giải thích hiệu kinh tế Việt Nam mạnh mẽ, đặc biệt hình có tỷ giá danh nghĩa Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu trước tình hình thực tiễn biến động tỷ giá đồng tiền thứ ba có tác động đáng kể quốc giatỷ giá hối đoái neo vào USD Mặc dù cách điều hành tỷ giá Việt Nam neo tỷ giá đồng nội tệ USD thời điểm khủng hoảng đảm bảo ổn định tài định, vào thời điểm bình thường khiến Việt Nam phải đối mặt với cú sốc tỷ giá có liên quan đến đồng tiền thứ ba khác Mặt khác, sử dụng hình hồi quy không phân biệt biến độc lập biến phụ thuộc cho phép tương tác phản hồi biến, điều khơng hạn chế xem xét tác động nhân theo chiều hướng yếu tố kinh tế đến tỷ giá USD/CNY Điều có nghĩa tỷ giá hối đối USD/CNY bị ảnh hưởng biến động kinh tế Việt Nam Theo nghiên cứu bao gồm tỷ giá hối đoái USD/CNY hệ thống liệu hồi quy, hình SVAR dạng khơng hạn chế quan hệ nhân biến Tuy nhiên, kết thu từ hình lại cho thấy biến tỷ giá, hàng hóa tiền tệ Việt Nam lại khơng có tác động đáng kể đến Trang 25 USD/CNY Rõ ràng, điều phù hợp với thực tế Việt Nam coi kinh tế nhỏ cán cân thương mại nghiêng hẳn phía Trung Quốc Kết nghiên cứu cho thấy, Trung Quốc kinh tế lớn thứ hai giới, USD lại sử dụng rộng rãi thương mại Trung Quốc với nước giới CNY vậy, số nghiên cứu cho thấy khả quốc tế hóa thành cơng CNY tương lai, vai trò to lớn USD hoạt động toán xuất nhập quốc tế không dễ dàng thay đổi Điều gây áp lực lớn cho kinh tế nhỏ bé Đông Á bao gồm Trung Quốc lo lắng đến việc giảm giá trị USD Đó lý nước có kinh tế nhỏ thường lựa chọn chế tỷ giá neo chặt vào USD Như vậy, dựa hình Kinnon (2003) áp dụng biến động tỷ giá USD/JPY đến kinh tế nước Đông Á khơng có Việt Nam Nghiên cứu dựa số đặc thù kinh tế Việt Nam cho thấy kết tác động tỷ giá đồng tiền thứ ba đến yếu tố kinh tế Việt Nam Kết tương tác tỷ giá USD/CNY biến số kinh tế nước, giúp gợi ý số khuyến nghị hạn chế tác động cú sốc tỷ giá USD/VND tỷ giá USD/CNY đến kinh tế Việt Nam 6.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 6.2.1 Khuyến nghị tác động tỷ giá USD/VND đến kinh tế Việt Nam Chính phủ áp đặt kiểm sốt vốn chặt chẽ theo quy định kết hối quy định liên quan đến hoạt động cho vay toán liên quan đến ngoại tệ chủ thể người cư trú Việt Nam Điều hạn chế ngân hàng thực hoạt động có lãi chấp nhận khoản tiền gửi ngoại tệ có lãi suất thấp để tài trợ cho khoản vay nội tệ lãi suất cao, tránh tình trạng dư thừa căng thẳng USD thời điểm khác Quản lý tổ chức tài trạng thái ròng ngoại tệ hạn chế tình trạng ghim giữ ngoại tệ ngân hàng tổ chức tài để đầu thu lợi nhuận Với vai trò trung gian tài kinh tế, ngân hàng có lợi ích song song với đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho khách hàng họ NHNN phải tạo thị trường ngoại hối lãi suất điều chỉnh liên tục hàng ngày Kết hợp áp dụng biện pháp kiểm soát vốn khả năng, điều chỉnh tỷ giá hối đoái hàng ngày Trang 26 Các giao dịch thương mại bao gồm tín dụng thương mại, toán USD giao ngay, ký hợp đồng phái sinh nhận ngoại tệ toán tương lai bảo hiểm chống lại rủi ro tỷ giá Việc thực giúp tránh tình trạng ngoại tệ nằm tài khoản mà chưa cần tốn tránh tình trạng căng thẳng ngoại tệ hoạt động toán, giúp quan quản lý thực cam kết tỷ giá hối đoái cao nhờ giảm căng thẳng, đáp ứng cung cầu hạn chế rủi ro toán Việc NHNN áp dụng chốt neo tỷ giá nội tệ vào USD loạt cam kết ổn định tỷ giá theo tỷ lệ định năm gần đây, khuyến khích ngân hàng thương mại vay mượn nguồn ngoại tệ nước ngắn hạn làm giảm rủi ro hối đối ngắn hạn cho người vay nước đầu tư vào tài sản tiền tệ nội địa Thêm vào đó, NHTM nên thực nhiều hoán đổi tiền tệ ngược chiều ngồi nước trạng thái ngoại tệ ngân hàng cân loại bỏ rủi ro tỷ vừa đáp ứng nhu cầu nước vừa thu chênh lệnh lợi nhuận từ việc hoán đổi tiền tệ NHNN cần can thiệp hoạt động ngoại tệ cách hiệu thông qua chức người mua bán cuối nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng, dư thừa ngoại tệ Ổn định tâm lý người dân, NHNN phải minh bạch trình quản lý điều hành Nếu sách điều hành thu hút người dân đồng thuận, tin tưởng tránh tình trạng ghim giữ ngoại tệ, nâng cao vị đồng nội tệ 6.2.2 Khuyến nghị tác động tỷ giá USD/CNY đến kinh tế Việt Nam Mục tiêu quốc tế hóa CNY mang đến thành công lớn kinh tế Trung Quốc lại có tác động khơng mong muốn đến an ninh tài nước khác, có Việt Nam thế, để đảm bảo an ninh tài quốc gia, Việt Nam cần trọng điều hành sách tiền tệ phù hợp nhằm tránh tình trạng bị động Trung Quốc tiến hành quốc tế hóa thành cơng CNY điều chỉnh giá trị đồng tiền Dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam có xu hướng ngày tăng Trung Quốc tiến hành tự hóa tài khoản vốn Nhà nước phải rà soát dự án đầu tư FDI vào Việt Nam, đặc biệt dự án từ Trung Quốc, tránh tình trạng gia tăng gánh nợ quốc gia CNY tăng giá Trang 27 Cơ cấu hàng hóa xuất Việt Nam sang Trung Quốc chủ yếu nguyên vật liệu, tài nguyên khoáng sản Trong nhập từ Trung Quốc mặt hàng máy móc, hóa chất chí hàng hóa tiêu dùng Khi CNY tăng giá, hàng hóa xuất Trung Quốc giảm nên việc nhập nguyên liệu giảm đi, Việt Nam cần lường trước tác động bất lợi Mặt khác, tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc Việt Nam thay đổi lập tức, hạn chế dần tránh phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc CNY tăng giá kéo theo chi phí nhập tăng cao Cơ chế điều hành tỷ giá NHNN cần linh hoạt hơn, xem xét mức độ tác động đồng tiền có tỷ trọng giao dịch thương mại với Việt Nam lớn để đưa đồng tiền vào dự trữ ngoại hối quốc gia theo tỷ lệ hợp lý Cũng giống nước khác giới, Việt Nam chịu ảnh hưởng la hóa vai trò to lớn tầm ảnh hưởng sâu rộng USD CNY trở thành tiền tệ neo để đảm bảo tỷ giá hối đoái khu vực Đông Á ổn định mức giá Tuy nhiên, lựa chọn hai loại tiền tệ USD hay CNY gây tranh cãi mặt trị kinh tế Trong giai đoạn chuyển tiếp chưa xác định dược thời hạn cụ thể, việc đơn giản hóa hệ thống chế tỷ giá dựa rổ tiền tệ chủ chốt chủ yếu USD giải pháp tiên để đảm bảo ổn định kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái USD/VND trọng số giỏ tiền giả định phải điều chỉnh liên tục nhằm giảm thiểu rủi ro toán nợ vay nước USD đồng tiền tốn phổ biến, thơng dụng mạnh giới Mặt khác, doanh nghiệp có nhu cầu tốn ngoại tệ khác USD thơng thường phải bỏ chi phí lớn toán USD giá bán ngoại tệ khác USD không bị NHNN khống chế trần Do đó, NHNN cần có sách khuyến khích bên tham gia toán xuất, nhập loại ngoại tệ khác có khả tốn chuyển đổi Giám sát chặt chẽ nợ công, thu chi công ngoại tệ, cần giảm dần khoản vay ưu đãi, vay từ nguồn vốn ODA, tiến tới chuyển sang vay ngắn hạn Tăng tỷ trọng vay nước khu vực công Các khoản nợ ngoại tệ lớn phủ cần phải đảm bảo điều kiện tránh cho đồng nội tệ bị giá nghiêm trọng Các khoản vay ngoại tệ nước tổ chức tài nước nên quy định chặt chẽ cần phải thận trọng Khuyến khích tự cân nguồn vốn tài sản quốc gia xu hướng vay ngoại tệ nước ngoài, đặc biệt nguồn vốn vay dài hạn để chuyển đổi sang tài sản nội tệ quốc gia Trang 28 Giảm bớt dần tình trạng kiểm sốt tỷ giá mang tính hành Châu Á trở nên quốc tế hóa mặt tài Do nỗ lực can thiệp vào thị trường ngoại hối ngày bù đắp đánh đổi thị trường khác, biện pháp sách tỷ giá hối đối khơng có tác động mong muốn 6.3 HẠN CHẾ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Kết nghiên cứu phụ thuộc vào đặc tính hình, mức độ xác hình phụ thuộc nhiều vào biến đưa vào hình, giai đoạn lấy số liệu Do vậy, nghiên cứu lựa chọn Việt Nam làm quốc gia nghiên cứu tránh khỏi khó khăn, hạn chế sau: (1) Hạn chế mặt lấy số liệu, đặc biệt số liệu GDP Việt Nam theo quý thời kỳ trước năm 2000 không đầy đủ nên dẫn tới hạn chế việc đưa biến vào hình; (2) Các nghiên cứu tác động tỷ giá đồng tiền thứ ba đến yếu tố kinh tế quốc gia cụ thể giới mẫu khơng có Việt Nam, nghiên cứu nước lại chủ yếu theo hướng kênh truyền dẫn tỷ giá khó khăn việc thu thập số liệu gặp nhiều trở ngại Do đó, q trình đánh giá kết nghiên cứu chủ yếu đánh giá theo nghiên cứu giới Xét khía cạnh mơ, sách tỷ giá cần phải nhấn mạnh đến tầm quan trọng việc thiết lập neo rõ ràng, đáng tin cậy nhân tố chiến lược sách nhập lạm phát gia tăng Việc lựa chọn chế điều hành tỷ giá để đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát ổn định thị trường tiền tệ khơng đơn giản với tình trạng đơla hố Nghiên cứu mong muốn mở rộng theo hướng nghiên cứu sách điều hành tỷ giá NHNN cải thiện chế tỷ giá linh hoạt phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế giới nhằm thúc đẩy trình tăng trưởng phát triển kinh tế Trang 29 CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Các báo khoa học công bố TT Tên báo Năm Tạp chí Tác giả Chính sách điều hành tỷ giá 2014 Tạp chí Thị trường Lê Thị Thúy Hằng Việt Nam tài tiền tệ ISSN 1859-2805 Quốc tế hóa nhân dân tệ 2016 Tạp chí Cơng nghệ Lê Phan Thị Diệu Thảo tác động đến an ninh ngân tài Việt Nam 1859-3682 Kiểm định tác động ngưỡng 2017 Tạp chí Nghiên cứu Lê Thị Thúy Hằng phát triển tài tài – Marketing Bùi Thành Trung tăng trưởng kinh tế ISSN 1859 - 3690 hàng, ISSN Lê Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Thanh Vân nước phát triển Mối quan hệ tỷ giá 2018 Tạp chí Thị trường Lê Phan Thị Diệu Thảo USD/VND tài tiền tệ ISSN Lê Thị Thúy Hằng tỷ giá USD/CNY 1859-2805 Kiểm định tác động tỷ 2018 Tạp chí Cơng nghệ Lê Phan Thị Diệu Thảo giá USD/CNY đến yếu ngân tố kinh tế Việt Nam 1859-3682 hàng, ISSN Lê Thị Thúy Hằng Các đề tài nghiên cứu khoa học tham gia TT Tên đề tài nghiên cứu Năm Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia Chính sách tỷ giá hối đối Trung quốc 2014- Đề tài cấp Thành viên tác động đến thương mại Việt Nam trường 2015 Phân tích việc điều hành ba bất khả thi – 2015- Đề tài cấp Thành viên sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn trước 2016 trường sau khủng hoảng toàn cầu 2008 Trang 30 Kiểm định tác động ngưỡng mối quan 2017- Đề tài cấp Chủ nhiệm hệ phát triển tài tăng trưởng 2018 trường kinh tế nước phát triển Đề tài cấp trường Nghiệp vụ quản lí ngoại hối NHTƯ, thực 2016 trạng thị trường ngoại hối Việt Nam 2012- Giảng viên hướng dẫn, Giải nhì giải 2015 kiến nghị điều hành thưởng tài nghiệp vụ kinh tế trẻ 2016 Đề tài cấp trường Tác động sở hữu chéo đến hiệu hoạt 2017 động ngân hàng thương mại Việt Giảng viên hướng dẫn Nam Giáo trình xuất TT Tên giáo trình Kinh doanh ngoại hối Năm xuất Trách nhiệm Nhà xuất bản tham gia 2016 Thành viên, viết Nhà xuất Tài – chương ISBN: 978-604-79-1435-7 Các tham luận hội thảo TT Tên tham luận Năm Trách cơng bố nhiệm Hội thảo tham gia Chính sách tài khóa 2015 Tác giả Hội thảo khoa học Khoa Tài sách tiền tệ Việt Nam giai – Ngân hàng – Trường đoạn 2011 -2015 ĐH Tài - Marketing Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt 2015 Nam giai đoạn 2015-2020 Tác giả Hội thảo khoa học Khoa Tài – Ngân hàng – Trường ĐH Tài - Marketing Trang 31 Phát triển công cụ phái 2015 Tác giả Hội thảo khoa học Khoa Tài sinh thị trường chứng – Ngân hàng – Trường khốn việt nam ĐH Tài - Marketing Năng lực cạnh tranh 2015 Tác giả Hội thảo khoa học Khoa Tài ngân hàng thương mại việt – Ngân hàng – Trường nam sau tái cấu ĐH Tài - Marketing Sử dụng giao dịch hoán đổi 2016 Đồng Tác Hội thảo khoa học Khoa Tài tiền tệ chéo để quản trị rủi ro giả cho khoản vay doanh – Ngân hàng – Trường ĐH Tài - Marketing nghiệp Việt Nam Áp dụng hiệp ước quốc tế 2016 Đồng Tác Hội thảo khoa học Khoa Tài an toàn vốn hoạt động giả ngân hàng theo Basel Việt – Ngân hàng – Trường ĐH Tài - Marketing Nam Phát triển thị trường chứng 2016 Tác giả khoán phái sinh việt nam Hội thảo khoa học Khoa Tài – Ngân hàng – Trường ĐH Tài - Marketing Cấu trúc sở hữu chéo 2017 Tác giả Hội thảo khoa học Khoa Tài ngân hàng Việt Nam- Thực – Ngân hàng – Trường trạng vấn đề sách ĐH Tài - Marketing Hợp đồng quyền chọn tín dụng Đồng Tác Hội thảo khoa học Khoa Tài – Một phương thức bảo đảm giả tín dụng – Ngân hàng – Trường ĐH Tài - Marketing Trang 32 ... nghiên cứu Tác động tỷ giá Nhân dân tệ Đô la Mỹ đến yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu kiểm định tác động tỷ giá USD/CNY đến yếu tố kinh tế vĩ mô cách xem... 3: TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/VND ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM 3.1 GIỚI THIỆU Các nước Đông Á khác (trừ Nhật Bản) lựa chọn chế neo tỷ giá vào USD Với chế tỷ giá neo vào USD có giúp kinh tế. .. thù kinh tế Việt Nam cho thấy kết tác động tỷ giá đồng tiền thứ ba đến yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam Kết tương tác tỷ giá USD/CNY biến số kinh tế vĩ mô nước, giúp gợi ý số khuyến nghị hạn chế tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam., Tác động của tỷ giá Nhân dân tệ và Đô la Mỹ đến các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay