Hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam

27 26 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 00:09

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CAO MINH TIẾN HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU KINH DOANH CHỨNG KHỐN TẠI VIỆT NAM Chun ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Thị Thanh Hoài TS Nguyễn Ngọc Tuyến Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Tài Vào hồi , ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Tài MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Cho đến thị trường chứng khoán vào hoạt động gần 20 năm Tuy hình thành phát triển thị trường chứng khốn đóng vai trò quan trọng việc huy động vốn trung dài hạn xã hội; tạo môi trường đầu thuận lợi, hấp dẫn cho cá nhân, tổ chức kinh tế ngồi nước, góp phần tích cực vào việc thực thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội Việt Nam năm qua Về mặt lý luận: Tính đến tháng 2/2018, thị trường chứng khoán Việt Nam đạt140 tỷ USD theo dự báo MBS khả đạt 200 tỷ USD năm 2018 Kết thúc năm 2017 Có tới 77 cơng ty chứng khốn hoạt động, 13 quỹ đầu hàng ngàn nhà đầu nhân, chưa kể doanh nghiệp đóng góp vào NSNN năm vừa qua không đáng bao so với giá trị giao dịch tiềm thị trường Về mặt thực tiễn: sách thuế hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoánở nước ta thời gian qua nhiều khó khăn, bất cập Vì việc lựa chọn đề tài “Hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn Việt Nam” khơng mang tính thời cấp bách, mà có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn.Lý NCS chọn đề tài cụ thể sau: Thứ nhất, hoạt động ĐT KDCK đóng vai trò quan trọng kinh tế, nhằm thúc đẩy đầu tư, huy động vốn đầu cho kinh tế,tiết kiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế Thứ hai, Việt Nam, hoạt động ĐT KDCK phát triển ngày phong phú số lượng NĐT tham gia dịch vụ tổ chức tài trung gian Thứ ba, sau Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới (WTO), năm 2016 Việt Nam ký hiệp định gia nhập TPP có hiệu lực năm sau ngày ký Việt Nam thực cam kết 11 ngành dịch vụ bao gồm dịch vụ tàihoạt động KDCK đặt nhiều thách thức Thứ tư, nghiên cứu tiêu biểu thuế hoạt động ĐT KDCK, ngồi nước có đóng góp lớn việc hình thành tạo dựng sở lý luận thuế hoạt động ĐT KDCK Vì luận án“Hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Việt Nam” cần thiết phù hợp với phát triển kinh tế nói chung hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn nói riêng thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát nhằm tìm kiếm giải pháp hồn thiện sách thuế hoạt động đầu KDCK Việt Nam Mục tiêu cụ thể gồm: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận bản, đặc điểm, chức sách thuế, phân loại thuế Thứ hai, phân tích nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế việc xây dựng triển khai sách thuế đối hoạt động ĐT KDCK; từđó rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Thứ ba, phân tích thực trạng áp dụng sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam qua 17 năm hoạt động Thứ tư, đề xuất định hướng xây dựng, hồn thiện sách thuế thị trường chứng khốn Việt Nam nói chung sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán thị trường chứng khốn Việt Nam nói riêng Bao gồm giải pháp mục tiêu giải pháp cụ thể cho sắc thuế Chủ đề câu hỏi bối cảnh nghiên cứu Luận án “Hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Việt Nam” NCS vào nghiên cứu để trả lời câu hỏi đặt sau: Thứ nhất, khái niệm, đặc điểm sách thuế với hoạt động đầu KDCK? Thứ hai, sách thuếđối với hoạt độngđầu kinh doanh chứng khốn? Thứ ba, nhân tố ảnh hưởng đến sách thuếđối với hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn? Thứ tư, thực trạng sách thuếđối với hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán thị trường chứng khoán ViệtNamgiai đoạn 2009 2017: Những kết đạt được, hạn chế, tồn nguyên nhân? Thứ năm, giải pháp để hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán thị trường chứng khoán ViệtNam? Điều kiện thực thành công giải pháp trên? 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán thị trường chứng khoán phương diện lý luận thực tiễn Trong đối tượng nghiên cứu chủ yếu luận án văn Tổng cục Thuế ban hành Luật, nghị định, thơng sách thuế với hoạt động ĐT KDCK 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Nghiên cứu lý luận sách thuế với hoạtđộngđầu kinh doanh chứng khốn + Đánh giá sách thuế với hoạtđộngđầu kinh doanh chứng khoántừ năm 2009 - 2017 Việt Nam) + Các giải pháp đề xuất theo lộ trình đến năm 2020, số giải pháp dài hạn đến 2030 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, khảo sát: - Phương pháp phân tích lý thuyết - Phương pháp tổng hợp lý thuyết - Phương pháp thống kê, so sánh - Phương pháp phân tích Những đóng góp luận án 6.1 Về lý luận - Luận án khái qt cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án gồm cơng trình nghiên cứu Việt Nam nước nhóm vấn đề - Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa làm rõ thêm số vấn đề sở lý luận sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán - Luận án phân tích, đánh giá thực trạng thị trường chứng khốn thực trạng sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017, - Luận án làm rõ cụ thể sắc thuế với hoạt động ĐT KDCK có ưu, nhược điểm nguyên nhân hạn chế áp dụng - Trình bày kinh nghiệm quốc tế sách thuế hoạt động ĐT KDCK học kinh nghiệm cho Việt Nam - Ngồi luận án đóng góp giải pháp sách thuế hoạt động ĐT KDCK, cụ thể với sắc thuế, GTGT, TNCN, TNDN hoạt động ĐT KDCK 6.2 Về thực tiễn - Luận án đánh giá thực trạng sách thuếđối với hoạt động ĐT KDCK giai đoạn 2009 -2017 dựa yêu cầu sách thuế hoạt động ĐT KDCKcũng việc thực vai trò sách thuế - Đánh giá luận án loại thuế GTGT, TNDN, TNCN hoạt động ĐT KDCK góp phần tăng thu cho ngân sách, khuyến khích phát triển TTCK, nhiên chưa bao quát đối tượng chịu thuế, chế khấu trừ thuế GTGT bị gián đoạn hoạt động ĐT KDCK không chịu thuế Chính sách thuế TNDN bỏ sót quy định doanh nghiệp “vốn mỏng” Việc quy định chi phí trừ, khơng trừ chưa tính đến đặc thù lĩnh vực ĐT KDCK; Chính sách thuế TNCN khơng khuyến khích đầu chứng khốn ngắn hạn, thiếu công bằng, nguy chênh lệch thuế cao - Luận án đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện sách thuế có - Luận án đưa định hướng phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án kết cấu làm chương: Chương Tổng quan nghiên cứu sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Chương Cơ sở lý luận sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Chương Thực trạng sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Việt Nam Chương Giải pháp hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Việt Nam Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU KINH DOANH CHỨNG KHỐN 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU NƯỚC NGỒI 1.2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 1.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC KHOẢNG TRỐNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU Có thể thấy kết đạt hạn chế cơng trình nghiên cứu sau: Một là, nhìn chung nghiên cứu sách thuế, thuế, kinh tế nói chung TTCK nói riêng, phong phú có nhiều đóng góp mặt lý luận thực tiễn Các nghiên cứu đặc điểm, nội dung, quy trình hồn thiện sách thuế Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách tồn diện, đầy đủ sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Khi hoạt động ĐT KDCK lúc chủ yếu tiến hành xuyên biên giới, giải pháp hỗ trợ cho thực tế khơng đề cập tới Đồng thời, chưa có nghiên cứu xây dựng cách có hệ thống sách thuế, hay hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn Hai là, cơng trình nghiên cứu tiếp cận đến sách thuế kinh tế, TTCK, DVTC nói chung, cụ thể sách thuế ngành chuyên ngành Tuy nhiên mục tiêu quản lý Chính phủ nước khác nên việc đánh giá sách hay khn khổ thuế hoạt động ĐT KDCK kiểu mẫu tối ưu câu hỏi bỏ ngỏ tính nước quốc tế Đến thời điểm chưa có cơng trình nghiên cứu riêng biệt sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Việt Nam Do vậy, việc nghiên cứu “Hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu sinh coi hướng nghiên cứu không trùng lặp với đề tài nghiên cứu trước 1.4 CHỦ ĐỀ CÂU HỎI BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 1.5 SỰ KHÁC BIỆT CỦA LUẬN ÁN SO VỚI CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ Thứ nhất, luận án nghiên cứu cách cụ thể sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán áp dụng nước giới kinh nghiệm áp dụng Việt Nam Thứ hai, luận án ưu điểm, hạn chế nguyên nhân áp dụng sách thuế hoạt động đầu KDCK Việt Nam giai đoạn 2009-2017 Thứ ba, luận án đưa giải pháp cụ thể để hoàn thiện sách thuế với hoạt động đầu KDCK Trong chi tiết sắc thuế việc áp dụng sách với mục tiêu tăng ngân sách Nhà nước thu hút đầu tư, KDCK 1.6 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆC NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN * Về mặt lý luận: Cần nghiên cứu cách toàn diện, đầy đủ sách thuế hoạt động đầu KDCK * Về mặt thực tiễn: * Về giải pháp: Trên sở lý luận, thực tiễn, định hướng hoạt động TTCK NCS đưa quan điểm sách thuế hoạt động đầu KDCK Từ đề suất hệ thống giải pháp cụ thể cho hoạt động đầu KDCK có giải pháp cho sắc thuế GTGT, TNCN, TNDN số vấn đề thuế khác KẾT LUẬN CHƯƠNG Sau tìm hiểu cơng trình nghiên cứu sách thuế với dịch vụ tài chính, với TTCK, tác động sách thuế với hoạt động TTCK Luận án làm rõ mặt đạt cơng trình nghiên cứu trên, tìm khoảng trống để NCS tiếp tục nghiên cứu lý luận thực tiễn Trong phần chương NCS thực hiện: - Trình bầy cơng trình nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến sách thuế lĩnh vực chứng khốn nói chung hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khốn nói riêng Chỉ số khoảng trống cơng trình nghiên cứu công bố vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án - Hệ thống hóa làm rõ số lý luận có liên quan đến thị trường chứng khốn sách thuế hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán Đặc biệt chương phân tích cụ thể tác động sách thuế đến thị trường chứng khoán như: tác động trực tiếp đến giá chứng khốn, đến tính khoản giao dịch, đến cung cầu tín dụng lãi suất, đến thu hút đầu chứng khoán, đến tổ chức kinh doanh chứng khốn Ngồi nhân tố khách quan chủ quan ảnh hưởng tới sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán NCS đề cập tới - Trình bầy kinh nghiệm sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán số nước giới, đồng thời rút năm học hữu ích cho Việt Nam Trên sở đó, luận án đặt ba vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, vấn đề NCS luận giải chương luận án Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 2.2 LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU KINH DOANH CHỨNG KHỐN 2.2.1 Chính sách thuế 2.2.2 Chính sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn sách thuế hoạt động đầu KDCK quan điểm, định hướng, công cụ thuế mà Nhà nước sử dụng hoạt động ĐT KDCK nhằm đạt mục tiêu định Khái niệm sách thuế với hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán: hệ thống quan điểm định hướng Nhà nước sử dụng công cụ thuế gồm sắc thuế để điều tiết phần thu nhập tổ chức, cá nhân xã hội, Nhà nước sử dụng để đạt mục tiêu định thời kỳ Chính sách thuế gồm hai phần bản: (i) mục tiêu sách (ii) cơng cụ thực mục tiêu + Về mục tiêu giác độ vĩ mô, sách thuế thể hệ thống thuế quốc gia, gắn với việc thực mục tiêu thu NSNN điều tiết vĩ mô kinh tế, phân bổ nguồn lực xã hội + Về công cụ thực mục tiêu: công cụ thực mục tiêu sách thuế thể sắc thuế cụ thể Sắc thuế hình thức thuế cụ thể thể chế dướidạng luật, pháp lệnh chế độ khác thuế Chúng xây dựng thực thi dựa số tảng định mặt hành kinh tế Một sắc thuế thường thiết kế gồm yếu tố tên gọi, NNT, đối tượng chịu thuế, sở tính thuế, mức thuế miễn, giảm thuế Ngoài ra, sách thuế ban hành thường phải rõ: - Phạm vi tác động: thuế có tác động kinh tế - xã hội đến tổ chức, cá nhân xã hội + Trách nhiệm thực hiện: quy định trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân q trình thực thi sách + Thời gian hiệu lực: quy định thời điểm bắt đầu (và kết thúc) sách 11 hoạt động xuất dự án đầu mới, khơng hồn thuế GTGT giao dịch mua bán nước 3.2.2 Thực trạng sách thuế thu nhập cá nhân hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn Về sách thuế TNCN, việc sửa đổi hồn thiện thực theo hướng đơn giản hóa thu thuế cá nhân kinh doanh Việc xác lập nghĩa vụ thuế vào tỷ lệ doanh thu lĩnh vực, ngành nghề SXKD Từ 1/7/2013, tăng mức giảm trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân cư trú Mức giảm trừ gia cảnh cho NNT lên triệu đồng/tháng (mức cũ triệu), cho người phụ thuộc lên mức 3,6 triệu đồng/tháng (mức cũ 1,6 triệu) - Chính sách thuế thu nhập từ đầu vốn - Chính sách thuế thu nhập chuyển nhượng chứng khoán - Thu nhập từ nhận thừa kế, q tặng chứng khốn 3.2.3 Thực trạng sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn Với sách thuế TNDN, Nhà nước sửa đổi bổ sung nhiều quy định xác định thu nhập tính thuế Từ 1/1/2009, doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam giảm trừ phần thu nhập tính thuế hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học công nghệ Các lần sửa đổi bổ sung năm 2013, 2014 quy định rõ thu nhập chịu thuế tạo sở pháp lý cho việc thực đánh thuế khoản thu nhập phát sinh như: Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn; thu nhập từ chênh lệch tỷ giá hối đoái doanh nghiệp, nội dung khoản chi phí trừ, chi phí khơng trừ xác định thu nhập chịu thuế, bổ sung điều kiện ghi nhận chi phí trừ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ giá tốn lần từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ tốn không dùng tiền mặt 12 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Từ năm 2009 đến 2017 có nhiều văn thơng tư, nghị định thay đổi thuế suất, đối tượng, phạm vi sắc thuế GTGT, TNDN, TNCN Sự thay đổi có nhiều tác động tới hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán 3.3.1 Đánh giá tác động sách thuế thu hút nhà đầu - Về quy mô thị trường - Số lượng chủng loại hàng hóa - Cơ cấu số lượng nhà đầu 3.3.2 Đánh giá sách thuế giá trị gia tăng hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Hiện hoạt động đầu chứng khốn khơng phải đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng Đối với hoạt động KDCK có dịch vụ vấn tài doanh nghiệp đối tượng chịu thuế VAT Với Đề xuất Bộ Tài việc tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) với hàng hóa tiêu dùng từ 10% lên 12% từ năm 2019 thu hút quan tâm thành viên thị trường nhận nhiều ý kiến trái chiều Đối với thị trường chứng khốn, thơng tin chủ yếu tác động tới tâm lý nhà đầu tư, chưa tạo ảnh hưởng tới diễn biến thị trường 3.3.3 Đánh giá sách thuế thu nhập cá nhân hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Một ý kiến đông đảo nhà đầu quan quản lý thống nhất, có lợi nhuận từ đầu tư, kinh doanh chứng khốn phải nộp thuế Tuy nhiên, mức thuế nào, thời điểm thu từ cách thu đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch hết thúc đẩy TTCK phát triển vấn đề cần quan tâm Từ ngày 1/1/2009, theo Luật thuế TNCN, cá nhân ngồi nước có thu nhập từ đầu chứng khoán, chuyển nhượng chứng khoán phải nộp thuế TNCN 13 3.3.3.1 Đánh giá sách thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ đầu vốn 3.3.3.2 Đánh giá sách thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 3.3.3.3 Đánh giá sách thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ thừa kế quà tặng chứng khốn 3.3.4 Đánh giá sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán 3.3.5 Những mặt đạt 3.3.5.1 Quy trình xây dựng sách thuế Quy trình xây dựng sách thuế với đầy đủ khâu, có tham gia ngày nhiều doanh nghiệp, NNT Thông thường, doanh nghiệp quan tâm đến pháp luật quy định có liên quan trực tiếp đến nảy sinh việc, bị tra, kiểm tra, xử phạt, phải thực thủ tục hành thuế 3.3.5.2 Về mục tiêu thực thi sách thuế Chính sách thuế thiết kế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đất nước, góp phần chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia; khuyến khích thu hút đầu thành phần kinh tế đầu nước vào Việt Nam; phù hợp với lộ trình thực cam kết, thơng lệ quốc tế Góp phần mở rộng sở thuế để phát triển nguồn thu bao quát số hoạt động kinh tế phát sinh đạt nhiều mục tiêu đề 3.3.5.3 Về nội dung thực thi sách thuế - Chính sách thuế giá trị gia tăng Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh tổ chức, cá nhân nhập hàng hoá, mua dịch vụ từ nước chịu thuế GTGT phải thực kê khai, nộp thuế với mức thuế suất Bộ Tài ban hành áp dụng từ năm 2009 14 - Chính sách Thuế TNDN Ban hành văn hợp thuế TNDN: năm 2015, văn hợp thuế TNDN số 26/VBHN-BTC Bộ Tài quy định chi tiết thuế TNDN bước tiến quan trọng giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp - Với sách thuế TNCN Đơn giản hóa quy định nghĩa vụ thuế TNCN Luật quy định để xác định cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán phải chịu thuế TNCN 0,1% giá chuyển nhượng lần CTCK khấu trừ lần giao dịch mà khơng cần phải tốn Quy định thống NĐT cư trú không cư trú Việt Nam 3.3.6 Những hạn chế chủ yếu sách thuế với hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán 3.3.6.1 Về quy trình xây dựng sách Thứ nhất, nhiều ý kiến đóng góp cho sách thuế bị bỏ qua mà khơng giải thích cụ thể Thứ hai, chậm trễ khâu hướng dẫn thực thi sách thuế Thứ ba, quy trình xây dựng sách thuế hạn chế tính minh bạch Q trình cải cách thuế nhiều nước giới với cam kết cung cấp dịch vụ thuế, lượng hóa thành tiêu chí đo lường cụ thể như: thời gian trả lời điện thoại, thư NNT, thời gian giải công việc NNT đến làm việc văn phòng quan thuế v.v Nhưng Việt Nam tiêu chí đo lường cụ thể để đánh giá hiệu cung cấp dịch vụ thuế quan thuế NNT đến chưa có 3.3.6.2 Về mục tiêu nội dung sách thuế * Về sách thuế GTGT Một là, khấu trừ thuế GTGT bị gián đoạn Hai là, quy định thuế suất 0% hoạt động KDCK không rõ ràng 15 * Về sách thuế TNDN Một là, sách thuế TNDN chưa bao quát hết hoạt động kinh tế phát sinh doanh nghiệp Hai là, nhiều tồn quy định chi phí trừ, khơng trừ xác định thu nhập chịu thuế TNDN Ba là, thiếu giải thích, định nghĩa số thuật ngữ “thu nhập khác”, “chứng khoán thuộc loại nợ phải trả’ v.v * Chính sách thuế TNCN Thay đổi sách thuế TNCN năm qua có ảnh hưởng đến hầu hết NNT cá nhân, hộ kinh doanh cá thể Bên cạnh ảnh hưởng tích cực, sách thuế TNCN hoạt động ĐT KDCK có hạn chế định Một là, sách thuế khơng khuyến khích NĐT nhỏ, lẻ, đầu ngắn hạn Vì thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn tính 0,1% giá trị chuyển nhượng lần nên NĐT mua bán loại cổ phiếu nhiều mức giá khác nhau, số tần suất chuyển nhượng nhiều khả số thuế phải nộp mà tăng lên Hai là, sách thuế TNCN chưa đảm bảo tính cơng Mặc dù u cầu tính cơng ln đặt sách thuế, với quy định có, sách thuế chưa hồn tồn đảm bảo công + Lỗ phải nộp thuế TNCN + Nguy chênh lệch thuế cao + Quy định thuế hình thức đầu qua quỹ đầu cao hình thức trực tiếp đầu Ba là, sách thuế NĐT chưa thực phù hợp với tính chất thu nhập 16 3.3.6.3 Hạn chế thu hút nhà đầu tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh Thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động ngày 10/8/2017, nhiều nhà đầu quan tâm chế thuế hoạt động chuyển nhượng chứng khốn phái sinh có khác so với mức thuế suất cách đánh thuế áp dụng hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại, chuyển nhượng chứng khoán phái sinh, nhà đầu bị khấu trừ thuế thực chuyển nhượng, với mức thuế suất 0,1%/giá trị lần chuyển nhượng Tuy nhiên, việc đánh thuế giao dịch chứng khoán phái sinh qua thực tiễn bộc lộ bất cập, sản phẩm phái sinh khác cổ phiếu thị trường sở Sản phẩm thị trường chứng khoán phái sinh trạng thái đóng hay mở hợp đồng Khi nhà đầu giao dịch mở hợp đồng, có trạng thái đóng ngược lại, họ đóng hợp đồng mở hợp đồng Do đó, việc xác định đâu giao dịch bán để đánh thuế khó khả thi Điều khác với thị trường sở giao dịch bán cổ phiếu với giá trị cụ thể dễ dàng ghi nhận nên việc khấu trừ với thuế suất 0,1% giá trị bán chứng khoán lần dễ thực 3.3.7 Nguyên nhân hạn chế 3.3.7.1 Nguyên nhân chủ quan Một là, thiếu phối hợp chặt chẽ chủ thể tham gia vào hồn thiện sách thuế Hai là, hạn chế quản lý nguồn thu kiểm soát tuân thủ Ba là, hạn chế việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán thuế Bốn là, hạn chế sở liệu phục vụ công tác quản lý thuế Năm là, chậm trễ việc ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần Sáu là, việc vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hoạt động đầu KDCK chưa xử lý cách triệt để 17 3.3.7.2 Nguyên nhân khách quan Môt là, đặc thù hoạt động ĐT KDCK Hai là, hội nhập kinh tế diễn nhanh chóng, sâu rộng lĩnh vực tài Ba là, ảnh hưởng khủng hoảng tài Bốn là, lồng ghép sách thuế với sách xã hội KẾT LUẬN CHƯƠNG Toàn chương kết cấu thành ba phần Phần đầu tiên, luận án khái quát hoạt động đầu KDCK Việt Nam thông qua nghiên cứu chi đặc trưng Việt Nam Thứ hai, phân tích thực trạng sách thuế hoạt động đầu KDCK Việt Nam từ 2009 -2017 dựa yếu tố từ q trình thực quy trình trình sách thuế việc quy định mục tiêu, nội dung sách thuế Thực trạng tập trung vào thay đổi chủ yếu sách thuế GTGT, TNDN, TNCN qua năm, phân tích ảnh hưởng thực tế thay đổi đến hoạt động hoạt động đầu KDCK tình hình thu nộp thuế Thứ ba, đánh giá thực trạng hồn thiện sách thuế dựa tiêu chí chủ yếu tính cơng bằng, minh bạch, hợp lý, khả thi v.v đồng thời nguyên nhân tồn tại, hạn chế bản, làm xây dựng giải pháp hồn thiện sách thuế hoạt động đầu KDCK chương 18 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM 4.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM Thứ nhất, sở hàng hóa sản phẩm dịch vụ Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chứng khốn chứng khốn phái sinh, bán khống… đa dạng hóa sản phẩm, nghiệp vụ thị trường, đảm bảo cho tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán hoạt động an toàn, hiệu dựa tảng quản trị rủi ro phù hợp với chuẩn mực chung thông lệ quốc tế Từng bước tái cấu hệ thống trung gian thị trường nguyên tắc không gây xáo trộn lớn bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp thành viên thị trường Thứ hai, sở nhà đầu tư: Thứ ba, tổ chức kinh doanh chứng khoán: Thứ tư, tổ chức thị trường Phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam đồng bộ, tồn diện, hoạtđộng hiệu quả, vận hành an tồn, lành mạnh, vừa góp phần huy động vốn cho đầu phát triển xã hội vừa tạo hội đầu sinh lợi, góp phần nâng cao mức sống an sinh xã hội Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều cấp độ, bảo đảm TTCK tổ chức giao dịch theo nguyên tắc thị trường, có quản lý, giám sát Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp có sách khuyến khích chủ thể tham gia thị trường chứng khốn Tất nhóm giải pháp nêu cần có quản lý Nhà nước tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động TTCK Việt Nam nhằm đưa kinh tế phát triển mạnh mẽ, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực kinh tế thị trường TTCK thể chế gắn liền với kinh tế thị trường hoạt động theo chế thị trường nên lĩnh vực cần có quản lý tồn diện Nhà nước 19 hết Sự quản lý Nhà nước đòi hỏi phải đạt mục tiêu: quản lý hoạt động TTCK theo pháp luật, theo quy luật kinh tế thị trường, tạo điều kiện cho thị trường phát triển cách lành mạnh Trong giải pháp sở nhà đầu tư, đề án tái cấu trúc nêu rõ nhiệm vụ phải “thực nghiên cứu chế, sách thuế nhằm khuyến khích hoạt động loại hình quỹ đầu tư, khuyến khích đầu vào sản phẩm quỹ mới; nghiên cứu sách thuế thu nhập từ hoạt động đầu chứng khoán thời hạn đầu tư, hình thức đầu tư, sản phẩm đầu 4.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN NỘI DUNG CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM 4.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện văn pháp luật sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn Quy trình hồn thiện sách thuế tổng hòa nội dung công việc liên quan mật thiết với Trong khâu quy trình lại đòi hỏi phải thực thận trọng để đạt hiệu sách, mục tiêu sách 4.2.1.1 Tăng cường phối hợp chặt chẽ quan, tổ chức, cá nhân liên quan Trong trình xem xét, ban hành sách thuế q trình triển khai thực hiện, đánh giá sách thuế có nhiều nội dung công việc cần thực hiện: khảo sát, đánh giá xác định số thu NSNN từ sách thuế.Tác động sách thuế tới thu NSNN, tới người chịu ánh hưởng sách thuế; tính tốn gánh nặng thuế, tính tn thủ, thay đổi hành vi, chi phí quản lý thu; đánh giá trách nhiệm, quyền hạn quan nhà nước có liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế; dịch vụ hỗ trợ, vấn thuế; công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm; kiện toàn máy quản lý thuế v.v 4.2.1.2 Đảm bảo minh bạch, trách nhiệm giải trình Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật quy định nhiệm vụ Ban soạn thảo phải lấy ý kiến quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đối tượng chịu tác động trực tiếp từ văn Từ đây, 20 Chính phủ có biện pháp cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng văn quy phạm pháp luật Thủ tướng Chính phủ có thị yêu cầu Bộ, ngành soạn thảo văn quy phạm pháp luật kinh doanh thiết phải có ý kiến cộng đồng doanh nghiệp 4.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện nội dung sách thuế với hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn 4.2.2.1 Chính sách thuế thu nhập cá nhân Thứ nhất, quy định thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn đảm bảo cơng bằng, khuyến khích đầu Thứ hai, sửa đổi hợp lý thu nhập từ đầu chứng khoán trả cổ phiếu Thứ ba, rà soát để đảm bảo quán quy định sách thuế TNCN với sách thuế TNDN 4.2.2.2 Chính sách thuế giá trị gia tăng Theo kinh nghiệm quốc tế, nhiều hàng hóa, dịch vụ khác chịu thuế GTGT khu vực tài nói chung hoạt động lĩnh vực chứng khoán kê nói riêng khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, nhiều lí do: Một là, GTGT hoạt động chứng khốn khó xác định Việc sử dụng giá trị thị trường giao dịch để xác định GTGT khó thực Việc đánh thuế GTGT khơng tính tốn cẩn thận gây tác động bóp méo chất hoạt động kinh tế Thay đánh thuế GTGT, hình thức đánh thuế chứng khoán lại trở thành đánh thuế thu nhập Hai là, đối tượng đánh thuế GTGT người tiêu dùng cuối Trong doanh nghiệp lại áp dụng thuế GTGT khấu trừ, nên thuế GTGT cuối chủ yếu đánh vào nhà đầu cá nhân Kết sở thuế có xu hướng loại trừ cộng đồng doanh nghiệp phạm vi thu thuế bị thu hẹp Ba là, đánh thuế khu vực tài nói chung lĩnh vực chứng khốn nói riêng làm gia tăng chi phí sử dụng vốn, việc tiếp cận vốn 21 khó khăn Nhà nước muốn khơi thơng dòng vốn kinh tế nên việc không đánh thuế GTGT trường hợp hợp lý Bốn là, luồng vốn TTCK có khả luân chuyển khắp giới cách dễ dàng nhà đầu tổ chức cá nhân nước đầu vốn vào thị trường Việt Nam nhà đầu tổ chức cá nhân Việt Nam đầu nước ngồi Hoạt động diễn nước khiến cho hoạt động quản lý thu thuế trở nên khó khăn 4.2.2.3 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chi tiết sở tính thuế TNDN thu nhập từ hoạt động KDCK Thứ hai, hoàn thiện quy định giá chuyển nhượng luật thuế Thứ ba, nâng thuế suất nhà thầu doanh nghiệp nước Việt Nam để ngang với thuế suất thu nhập doanh nghiệp Thứ tư, giới hạn tỷ lệ vốn vay vốn chủ sở hữu 4.2.2.4 Chính sách thuế quỹ đầu công ty quản lý quỹ đầu Đối với quỹ ngành công nghiệp quản lý quỹ, thông thường, quỹ đầu cung cấp dịch vụ quản lý đầu chuyên nghiệp cho đối tượng đầu hình thức quản lý đầu riêng lẻ cho cá nhân, tổ chức nước theo hợp đồng ủy thác đầu Đây hình thức quản lý vốn cho nhà đầu đầu vào chứng quỹ có tính an tồn cao so với đầu trực tiếp vào cổ phiếu tính chất phân tán rủi ro sẵn có danh mục đầu quỹ Vì thế, phát triển ngành cơng nghiệp quản lý quỹ làm tăng nhanh tính ổn định TTCK tăng yếu tố cổ đông tổ chức hệ thống doanh nghiệp, từ dễ dàng tác động để thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp Tại Việt Nam, ngành quản lý quỹ non trẻ, có 31 quỹ đầu 43 cơng ty quản lý quỹ, quỹ ETF Quy mô quỹ nhỏ, tỷ trọng giao dịch chứng quỹ niêm yết so với toàn thị trường thấp, thị giá chứng quỹ khơng cao Chứng quỹ đóng khơng hấp dẫn nhà đầu thân quỹ đóng 22 chuyển sang loại hình khác nhằm tháo gỡ khó khăn, cầu đầu thị trường, sở nhà đầu chưa vững thiếu vắng nhà đầu có tổ chức làm tảng (hiện chiếm 4%),do TTCK Việt Nam cần nhà đầu tổ chức, nhà đầu chuyên nghiệp để đảm bảo phát triển ổn định bền vững 4.2.2.5 Hoàn thiện số nội dung khác sách thuế * Thuế hoạt động chuyển nhượng quyền mua chứng khoán * Thuế doanh nghiệp khởi nghiệp * Văn bản, quy phạm sách thuế 4.2.3 Nhóm giải pháp điều kiện hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán 4.2.3.1 Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu phục vụ công tác thuế 4.2.3.2 Mở rộng khả tiếp cận công nghệ cho người nộp thuế 4.2.3.3 Xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin liệu liên kết thông tin lĩnh vực đầu kinh doanh chứng khoán KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận án sâu vào luận giải quan điểm mục tiêu Nhà nước hoạt động ĐT KDCK Tổng hợp định hướng, mục tiêu sách thuế, kết hợp sở nội dung sở lý luận nghiên cứu chương phân tích, đánh giá chương 3, chương tiến hành xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện sách thuế hoạt động ĐT KDCK Các giải pháp tập trung vào hồn thiện sách thuế có: quy trình, mục tiêu, nội dung sách thuế đến 2020, 2025,2030 Một số giải pháp đề xuất sách quản lý thuế Chương đồng thời kiến nghị với quan quản lý ngành, lĩnh vực trình thiết lập thực thi sách thuế Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCK nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khốn Việt Nam 23 KẾT LUẬN Hoàn thiện hệ thống sách thuế hoạt động ĐT KDCK điều kiện nay, không đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế mà cơng cụ giúp quốc gia có điều kiện ứng phó với nguy khủng hoảng tài tương lai Chính vậy, nghiên cứu cải tiến sách thuế hoạt động ĐT KDCK thông qua mở rộng, bao quát đối tượng nộp thuế phát sinh, điều chỉnh thuế suất phù hợp, công khai, minh bạch rõ ràng đảm bảo nguồn thu cho ngân sách thu hút hoạt động ĐT KDCK Luận án “Hồn thiện sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khoán Việt Nam" NCS giải số nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận sách thuế hoạt động ĐT KDCK Qua đó: làm rõ tác động việc đánh thuế hoạt động ĐT KDCK vai trò thuế hoạt động ĐT KDCK; Nghiên cứu yêu cầu, khác biệt xu hướng đổi sách thuế hoạt động ĐT KDCK Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng sách thuế hoạt động ĐT KDCK số nước thể giới, rút học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cho xây dựng sách thuế hoạt động ĐT KDCK TTCK Việt Nam Thứ hai, dựa mục tiêu, tiến trình cải cách sách thuế với hoạt động ĐT KDCK qua giai đoạn, với thực trạng hoạt động ĐT KDCKtrên TTCK Việt Nam để phân tích thực trạng sách thuế với hoạt động ĐT KDCK Qua đó, phân tích kết đạt hạn chế sách thuế Chỉ nguyên nhân làm sở xây dựng giải pháp hồn thiện sách thuế hoạt động ĐT KDCK Thứ ba, xuất phát từ mục tiêu sách thuế, mục tiêu phát triển TTCK Việt Nam, luận án đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện 24 sách thuế với hoạt động ĐT KDCK Chú trọng vào việc sửa đổi, bổ sung sách thuế có Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung sở thuế phương pháp tính thuế hoạt động ĐT KDCK Xây dựng kiến nghị với chủ thể có liên quan trình thiết lập thực thi sách thuế Hồn thiện sách thuế vấn đề phức tạp, đặc biệt sách thuếđối với hoạt động ĐT KDCK chịu ảnh hưởng sâu sắc từ thay đổi hoạt động TTCK, gắn với tiến trình cải cách thuế Trong khuôn khổ luận án tiến sĩ, NCS phân tích từ sở lý luận đến thực tiễn để đưa số giải pháp nhằm hồn thiện sách thuế hoạt động ĐT KDCK Việt Nam Mặc dù cố gắng đánh giá, giải pháp kiến nghị chưa đầy đủ tồn diện Vì vậy, NCS mong muốn nhận góp ý nhà khoa học người quan tâm nhằm hoàn thiện vấn đề nghiên cứu./ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC CƠNG BỐ Tạp chí khoa học Cao Minh Tiến, “Thị trường trái phiếu phủ Việt Nam sau năm thức triển khai thực hiện”, Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn, Số 2(139)2015 trang 14 ISNN: 1859-4093 Cao Minh Tiến, “Phân tích tác động sách thuế hoạt động đầu kinh doanh chứng khốn”, Tạp chí Tài chính, Kỳ tháng 11/2017,ISSN: 005 - 56 Cao Minh Tiến, “Hoàn thiện sách thuế thị trường chứng khốn Việt Nam” Tạp chí Tài chính, Kỳ tháng 12/2017.ISSN: 005 - 56 Đề tài khoa học Đề tài NCKH cấp Học viện: Biên dịch Investment Analysis and Portfolio Management - Phân tích đầu quản lý DMĐT, Thành viên đề tài, Học viện Tài chính, 2010 Đề tài NCKH cấp Học viện: Phát triển thị trường UPCOM theo định hướng TTCK phi tập trung Việt Nam, Thành viên đề tài, Học viện Tài chính, 2011 Đề tài NCKH cấp Học viện: Ứng dụng mô hình CAPM để phân tích cổ phiếu ngành bất động sản TTCK Việt Nam, Thành viên đề tài, Học viện Tài chính, 2012 Đề tài NCKH cấp Bộ: Chính sách tín dụng Cơng ty TNHH MTV Lâm nghiệp nhằm bảo vệ phát triển rừng bền vững Tây Nguyên, Thành viên đề tài, Học viện Tài chính, 2013 Đề tài NCKH cấp Học viện: Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát SGDCK Việt Nam, Thành viên đề tài, Học viện Tài chính, 2014 Đề tài NCKH cấp Học viện: Tăng cường quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK Việt Nam, thành viên tham gia, Học viện Tài chính, 2015 Đề tài NCKH cấp Học viện: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh CTCK SGDCK TP Hồ Chí Minh, Thành viên đề tài, Học viện Tài chính, 2015 Đề tài NCKH cấp Bộ: “Chương trình nơng thơn vùng bắc Trung bộ: Thực trạng giải pháp tài chính, Thư ký đề tài, Bộ Tài chính, 2016 Đề tài NCKH cấp Học viện: Nâng cao khả quản lý vốn đầu gián tiếp nước TTCK Việt Nam, Thành viên đề tài, Học viện Tài chính, 2016 10 Đề tài NCKH cấp Học viện: Phát triển hoạt động giao dịch ký quỹ TTCK Việt Nam, Thành viên đề tài, Học viện Tài chính, 2017 Sách chun khảo Giáo trình: Thị trường Tài chính, Thành viên tham gia, NXB Tài chính, 2015 Giáo trình: Phân tích kỹ thuật, Thành viên tham gia, NXB Tài chính, 2016 Giáo trình: Phân tích tài sản tài chính, Thành viên tham gia, NXB Tài chính, 2016 Giáo trình: Câu hỏi tập Thị trường Tài chính, Thành viên tham gia, NXB Tài chính, 2017 Giáo trình: Chứng khốn phái sinh, Thành viên tham gia, NXB Tài chính, 2017 Giáo trình: Quản lý danh mục đầu tư, Đồng chủ biên, NXB Tài chính, 2017 ... VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 2.2 LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ KINH. .. cứu sách thuế hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán Chương Cơ sở lý luận sách thuế hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán Chương Thực trạng sách thuế hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán Việt. .. đặc điểm sách thuế với hoạt động đầu tư KDCK? Thứ hai, sách thuế ối với hoạt động ầu tư kinh doanh chứng khoán? Thứ ba, nhân tố ảnh hưởng đến sách thuế ối với hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khốn?
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam, Hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay