giáo án bài 13 tin học 10 theo hướng tiếp cận học sinh

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 23:02

Tuần: 18 Tiết: 36 Ngày soạn: 12122018Bài 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNGI. MỤC TIÊU Qua bài học này học sinh nắm được:1. Kiến thức: Lịch sử phát triển của hệ điều hành Một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay2. kỹ năng3. Năng lực, phẩm chất: Năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tự học, tư duy. Phẩm chất: học tập nghiêm túc, tạo lập thói quen làm việc, học tập có tổ chức, khoa học.II. CHUẨN BỊ 1. GV: Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo.2. HS: SGK, tìm hiểu trước một số hệ điều hành phổ biến hiện nay: windows, ms dos,…III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌCgiải quyết vấn đề, kĩ thuật đặt câu hỏi, phân tích đoạn video, đọc tích cực viết tích cực GIÁO ÁN TIN 10 Tuần: 18 Tiết: 36 Ngày soạn: 12/12/2018 Bài 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG I MỤC TIÊU Qua học học sinh nắm được: Kiến thức: - Lịch sử phát triển hệ điều hành - Một số đặc trưng số hệ điều hành kỹ Năng lực, phẩm chất: - Năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề, tự học, tư - Phẩm chất: học tập nghiêm túc, tạo lập thói quen làm việc, học tập có tổ chức, khoa học II CHUẨN BỊ GV: Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo HS: SGK, tìm hiểu trước số hệ điều hành phổ biến nay: windows, ms- dos,… III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC giải vấn đề, kĩ thuật đặt câu hỏi, phân tích đoạn video, đọc tích cực viết tích cực IV TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC A Hoạt động khởi động (5') Ổn định lớp: Kiểm tra sỹ số Kiểm tra bài: GV ĐVĐ vào bài: Các em quan sát hình ản sau giải thích lí ? Vì hình máy tính lại có dấu hỏi HS: Vì máy tính chưa có HĐH ?Hãy kể tên HĐH phổ biến HS: HĐH MS_DOS, windows GV: Có nhiều HĐH khác sử dụng rộng rãi Sau tìm hiểu số HĐH phổ biến nước ta hay sử dụng B Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung 1: Hệ điều hành MS-DOS (8') Phương pháp/Kĩ thuật dạy học Phương pháp/kĩ thuật dạy học: giải vấn đề, kĩ thuật đặt câu hỏi, đọc tích cực viết tích cực Năng lực: Giải vấn đề, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ Hình thức tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Chiếu hình ảnh HĐH MS_DOS - Quan sát hình ảnh ?Em xác định giao diện hđh - giao diện hđh ms_dos - Gợi ý hs hoàn thiện chỗ, ghi nhận kq hs - Mở trang http://hus.edu.vn/thcs/ms_dos.html, yêu cầu hs đọc - Do hãng microsoft sản xuất TL câu hỏi - Phiên đầu 8/1981, 6/1991 ?Hđh ms-dos sản xuất? MS-Dos có lịch sử đời phát phiên ms-dos 5.0, 6/1994 triển nào? Nêu đặc điểm HĐH ms-dos phiên ms-dos 6.22 - Gợi ý hs hoàn thiện chỗ, ghi nhận kq hs - Là hđh đơn nhiệm, thời - Giới thiệu video tra cứu thông tin từ google hđh ms-dos điểm thực thao tác ?Theo em HĐH MS-DOS khơng phổ biến - Gợi ý hs hoàn thiện chỗ, ghi nhận kq hs Chốt ND - Vì khó sử dụng - Lắng nghe gv chốt nd Chốt nội dung kiến thức Hệ điều hành MS-DOS - Là HĐH hang Micorsoft trang bị cho máy tính cá nhân Năm học 2018 - 2019 GIÁO ÁN TIN 10 - Là hđh đơn giản, hiệu phù hợp với tình trạng thiết bị máy tính cá nhân thập kỉ 80 kỉ 20 - Là hđh đơn nhiệm người dùng, thực thông qua hệ thống câu lệnh Nội dung 2: Hệ điều hành Windows (15') Phương pháp/Kĩ thuật dạy học Phương pháp/kĩ thuật dạy học: giải vấn đề, vấn đáp, đặt câu hỏi Năng lực: Giải vấn đề, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ Hình thức tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Ngồi HĐH ms-dos, có hđh windows có nhiều đặc tính thuậ - Quan sát lắng nghe đoan tiện so với MS- Dos Vì sử dụng rộng rãi Để biết video hđh windows có lịch sử hình thành NTN, có đặc tính - Trả lời; Billgate em quan sát đoạn video sau - mở video giới thiệu hđh windows 95 TL câu hỏi - Quan sát trả lời câu hỏi - Đưa câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Tác giả phần HĐH windows là: Câu : ĐA A A Billgate B Larry Page Câu : ĐA : C C Mark Zuckerberg D Tim Cook - Lắng nghe Câu 2: Phiên hệ điều hành windows là: A windows 95 B windows 98 ud: - chế độ đa nhiệm C windows 2000 D windows - có hệ thống giao diện đồ họa Câu 3: Phiên windows đời vào ngày nào? - cung cấp nhiều cơng cụ xử lí A 24/6/1995 B 24/7/1995 đồ họa C 24/8/1995 D 24/9/1995 - cho phép làm việc với mạng - Giới thiệu lịch sử hình thành hđh windows từ phiên 1.0 - 10 ND: đòi hỏi MT có cấu hình ?Hãy nêu ưu điểm nhược điểm hđh windows mạnh, giá thành cao - Gợi ý hs hoàn thiện chỗ, ghi nhận kq hs.Chốt ND - Lắng nghe gv chốt nd Chốt nội dung kiến thức Hệ điều hành Windows: Đặc trưng: Chế độ đa nhiệm Có hệ thống giao diện dựa sở bảng chọn với biểu tượng kết hợp đồ họa văn giải thích Cung cấp nhiều cơng cụ xử lí đồ hoạ đa phương tiện đảm bảo khai thác nhiều liệu khác Đảm bảo khả làm việc môi trường mạng Nội dung 3: Các hệ điều hành UNIX Linux (10') Phương pháp/Kĩ thuật dạy học Phương pháp/kĩ thuật dạy học: giải vấn đề, vấn đáp, đặt câu hỏi Năng lực: Giải vấn đề, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ Hình thức tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Yêu cầu hs đọc SGK TL câu hỏi - TG: ông Ken Tôm-xơn đen-nit Ritchie, ?HĐH unix đời năm nào? Ai tác giả xây từ năm 1970 hđh unix? Hãy nêu ưu điểm nhược điểm UD: - hđh đa nhiệm Unix - Chạy nhiều loại máy khác - Gợi ý hs hoàn thiện chỗ Chốt ND - hệ thống quản lí tệp đơn giản hiệu - Nét đặc biệt UNIX đến 90% môđun - hệ thống phong phú modun hệ thống viết ngơn ngữ lập trình ND: HĐH phức tạp C Vì dễ dàng thay đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu Nhờ hệ thống trở nên mạnh hơn, linh hoạt Tuy nhiên có nhiều phiên khác nên tính kế Năm học 2018 - 2019 GIÁO ÁN TIN 10 thừa đồng UD: - dễ thay đổi, bổ sung cho phù hợp, có tính kế Vì có hđh khắc phục thừa đồng hạn chế hđh linux Các em - Hồn tồn miễn phí, có tính mở cao, đọc SGK TL câu hỏi phép sửa đổi, bổ sung nâng cấp, không cần quyền ?HĐH linux có ưu điểm gì, nhược điểm NĐ: - độ an tồn khơng cao, PM chạy - Gợi ý hs hoàn thiện chỗ, ghi nhận kq linux hs Chốt ND - Dựa vào đặc điểm TL: ?Em so sánh linux windows Window: có hệ thống dòng lệnh mạnh mẽ - Gợi ý hs hồn thiện chỗ Chốt ND Linux: độ bảo mật không cao windows Chốt nội dung kiến thức Các hệ điều hnh UNIX Linux a UNIX: Đặc trưng bản: Là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng Có hệ thống quản lí tệp đơn giản hiệu Có hệ thống phong phú mơđum chương trình tiện ích hệ thống b LINUX: * Đặc trưng bản: Cung cấp chương trình nguồn cho tồn hệ thống làm nên tính mở cao Có thể đọc hiểu chương trình, sửa đổi, bổ sung nâng cấp * Hạn chế: + Có tính mở cao nên khơng có cơng cụ cài đặt mang tính chuẩn mực, thống + Việc sử dụng hạn chế phần mềm ứng dụng chạy Linux C Hoạt động luyện tập (4') Câu 1: Hệ điều hành MS-DOS hệ điều hành A đơn nhiệm người dùng B đa nhiệm người dùng C đa nhiệm nhiều người dùng D khơng có hệ điều hành Câu 2: Hệ điều hành windows có số đặc trưng: A chế độ đa nhiệm B Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ họa đa phương tiện, đảm bảo khả làm việc mơi trường mạng C Có hệ thống giao diện dựa sở bảng chọn với biểu tượng kết hợp đồ họa văn giải thích D Tất đáp án Câu 3: Trong đặc trưng sau đâu đặc trưng hệ điều hành UNIX A chế độ đa nhiệm người dùng B chế độ đa nhiệm nhiều người dùng C hệ điều hành có tính mở cao D hệ điều hành đời năm 1995 Câu 4: Hệ điều hành khơng phải trả phí quyền sử dụng hệ điều hành? A MS-DOS B WINDOWS 2000 C LINUX D UNIX D Hoạt động vận dụng (2') ?Hãy nên tên HĐH sử dụng phòng thực hành tin trường em E Hoạt động tìm tòi mở rộng (1') Ơn tập chương I II để sau ôn tập HKI Năm học 2018 - 2019 ... Các hệ điều hành UNIX Linux (10' ) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học Phương pháp/kĩ thuật dạy học: giải vấn đề, vấn đáp, đặt câu hỏi Năng lực: Giải vấn đề, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ Hình thức... (15') Phương pháp/Kĩ thuật dạy học Phương pháp/kĩ thuật dạy học: giải vấn đề, vấn đáp, đặt câu hỏi Năng lực: Giải vấn đề, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ Hình thức tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG... Billgate em quan sát đoạn video sau - mở video giới thiệu hđh windows 95 TL câu hỏi - Quan sát trả lời câu hỏi - Đưa câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Tác giả phần HĐH windows là: Câu : ĐA A A Billgate
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bài 13 tin học 10 theo hướng tiếp cận học sinh, giáo án bài 13 tin học 10 theo hướng tiếp cận học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay