Giáo Án Thủ Công Lớp 3

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 21:59

Thủ cơng TUẦN GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn Dạy Thứ ngày 18 tháng năm 2018 GẤP CON ẾCH ( tiết 2) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp ếch - Gấp ếch giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng - HS khéo tay: Gấp ếch giấy Nếp gấp thẳng, phẳng Con ếch cân đối Làm cho ếch nhảy II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu ếch gấp giấy có kích thước đủ lớn để HS lớp quan sát - Tranh quy trình gấp ếch giấy - Giấy màu giấy trắng, kéo thủ công IV Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS gian 1’ 1.Ổn định tổ chức lớp: Hát 5’ 2.Kiểm tra cũ: - HS lên bảng nhắc lại thực 28’ 3.Bài mới: thao tác gấp ếch Tiếp tục HDHS thực hoạt động học tiết Nhắc lại bước gấp Hoạt động 3: ếch 18’ a.HS thực hành gấp ếch - HS gấp ếch theo nhóm - GV tổ chức cho HS thực hành gấp - HS nhóm thi xem ếch ếch tiết trước nhả10’ b.Trưng bày sản phẩm - GV giải thích nguyên nhân làm cho ếch không nhảy để em rút kinh nghiệm – SGV tr.200 - GV chọn số sản phẩm đẹp cho lớp quan sát - GV đánh giá sản phẩm HS Dặn dò HS học sau mang 5’ * Nhận xét- dặn dò: giấy thủ cơng, giấy nháp, bút - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần màu, kéo thủ công để học thái độ học tập, kết thực hành “Gấp, cắt, dán năm cánh HS cờ đỏ vàng”.y xa hơn, nhanh TUẦN Dạy Thứ ngày 25 tháng năm 2018 Thủ công GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn GẤP, CẮT, DÁN NGƠI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán năm cánh - Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng Các cánh tương đối Hình dán tương đối phẳng, cân đối - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng Các cánh ngơi Hình dán phẳng, cân đối II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu cờ đỏ vàng làm giấy thủ công - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng giấy nháp - Kéo thủ cơng, hồ dán, bút chì, thước kẻ - Tranh quy trình gấp, cắt, dán cờ đỏ vàng IV Các hoạt động dạy – học: Thời gian 1’ 3’ 30’ 15’ Nội dung dạy học Hoạt động GV 1.Ổn định tổ chức lớp: 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài mới: Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát nhận xét - GV giới thiệu mẫu cờ đỏ vàng đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút nhận xét – SGV tr 201 - GV liên hệ thực tiễn nêu ý nghĩa cờ đỏ vàng SGV 201, 202 Hoạt động 2: Giáo viên HD mẫu 15’ Bước 1: Giấy gấp để cắt năm cánh SGV tr.202 Bước 2: Cắt vàng năm cánh SGV tr.203 Bước 3: Dán vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để cờ đỏ vàng – SGV tr.204 Hoạt động HS Hát - HS nhận xét tỉ lệ chiều dài, chiều rộng cờ kích thước ngơi - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi đặc điểm, hình dáng, cờ đỏ vàng - 1, HS nhắc lại cách thực thao tác gấp, cắt năm cánh - HS lớp quan sát, nhận xét - HS tập gấp, cắt năm cánh Thủ công GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn 1’ Cũng cố, dặn dò : Nhận xét học Tiếp tục tập gấp tiếp hôm sau học tiếp V Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TUẦN Dạy Thứ ngày tháng 10 năm 2018 GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH Thủ cơng GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán năm cánh - Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng Các cánh ngơi tương đối Hình dán tương đối phẳng, cân đối - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng Các cánh Hình dán phẳng, cân đối II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu cờ đỏ vàng làm giấy thủ công - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng giấy nháp - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ IV Các hoạt động Dạy – Học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS gian 1’ 1.Ổn định tổ chức lớp: Hát 5’ 2.Kiểm tra cũ: Nhắc lại gấp năm cánh - HS khác nhắc lại cách cắt, dán 28’ 3.Bài mới: để cờ đỏ Hoạt động 3: vàng 14’ a.HS thực hành gấp, cắt, dán - HS nhắc lại bước thực - HS trưng bày sản phẩm năm cánh - GV gọi HS nhắc lại thực bước gấp, cắt năm cánh HS thực hành gấp, cắt, dán cờ đỏ vàng - GV nhận xét treo tranh quy trình gấp, cắt, dán – SGV tr 205 14’ b Trưng bày sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành HS 1’ Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần Chuẩn bị trước bài: thái độ học tập, kết thực hành Gấp cắt, dán hoa Thủ cơng GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn HS V Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TUẦN Dạy Thứ ngày tháng 10 năm 2018 Thủ công GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn GẤP, CẮT, DÁN BƠNG HOA ( tiết 1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán hoa Biết cách gấp, cắt, dán hoa tương đối - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán hoa cánh, cánh, cánh , cánh bơng hoa - Có thể cắt nhiều bong hoa, trình bày đẹp II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu hoa cánh, cánh, cánh gấp, cắt từ giấy màu - Tranh quy trình gấp, cắt bơng hoa cánh, cánh, cánh - Giấy thủ công màu, giấy trắng làm - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu IV Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS gian 1’ Ổn định tổ chức lớp: Hát 4’ Kiểm tra cũ: Để đụng cụ học tập lên bàn GV kiểm tra nhận xét 29’ Bài mới: - HS quan sát nêu số nhận 14’ Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS xét quan sát nhận xét - GV giới thiệu mẫu số hoa cánh, cánh, cánh - GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời cách gấp, cắt hoa năm cánh sở nhớ lại học trước – SGV tr.206 - GV liên hệ thực tế – SGV tr.207 15’ Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu - 1, HS lên bảng thực gấp, a) Gấp, cắt hoa cánh: cắt cánh - GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ gấp, cắt cánh để cắt hoa - Hướng dẫn HS cắt, gấp hoa cánh theo bước – SGV tr.207 - HS thực thao tác gấp, cắt - GV mở rộng: Tuỳ cách vẽ cắt hoa cánh lượn theo đường cong cánh hoa hình dạng khác Thủ cơng 1’ GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn b) Gấp, cắt hoa cánh, cánh – SGV tr.208 c) Dán hình bơng hoa –SGV tr.209 - GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt hoa cánh, cánh, cánh 4.Cũng cố dặn dò: Nhận xét học Hơm Sau học tiếp V Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TUẦN Day Thứ ngày 16 tháng 10 năm 2018 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 2) Thủ công GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn I Mục đích – u cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán hoa Biết cách gấp, cắt, dán hoa tương đối - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán hoa cánh, cánh, cánh , cánh bơng hoa - Có thể cắt nhiều bong hoa, trình bày đẹp II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu hoa cánh, cánh, cánh gấp, cắt từ giấy màu - Giấy thủ công màu, giấy trắng làm - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu IV Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS gian 1’ Ổn định tổ chức lớp : 5’ Kiểm tra cũ : 28’ Bài :Tiếp tục HDHS thực hoạt - HS quan sát lại tranh quy trình động Hoạt động 3: 14’ a.HS thực hành gấp, cắt, dán hoa - GV yêu cầu HS nhắc lại thực thao 14’ tác gấp, cắt để hình bơng hoa - HS thực hành trang trí sản b Trưng bày sản phẩm phẩm - GV nhận xét - Chú ý: Có thể cắt bơng hoa cánh, cánh - HS trưng bày sản phẩm có kích thước khác để trình bày cho đẹp - GV đánh giá kết thực hành HS HS học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ 1’ * Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái công để làm kiểm tra cuối độ học tập, kết thực hành HS chương “Phối hợp gấp, cắt, dán hình” V Rút kinh nghiệm Thủ cơng GV : Nguyễn Thạch Hoàng Tuấn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thứ ngày 23 tháng 10 năm 2018 TUẦN ÔN TẬP PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 1) Thủ cơng GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn I Mục đích – yêu cầu: - Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi - Làm hai đồ chơi - HS khéo tay : - Làm đồ chơi học Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo II Đồ dùng dạy – học: - Các mẫu trước IV Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS gian 35’ * Nội dung kiểm tra: 25’ - Đề kiểm tra: “Em gấp phối hợp - HS làm kiểm tra thực hành gấp, cắt, dán hình học gấp, cắt, dán sản chương I” phẩm học chương - GV nêu mục đích, yêu cầu kiểm tra - Trước kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên học chương I Sau GV cho - HS nhắc lại học HS quan sát lại mẫu chương I - Sau HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ chức cho HS làm kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán sản phẩm - HS làm kiểm tra học chương Trong trình HS thực thực hành, GV quan sát, giúp đỡ HS lúng túng để em hoàn thành kiểm tra 8’ * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm HS theo mức độ: + Hoàn thành (A) – SGV tr.212 + Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212 2’ * Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết thực hành HS - Dặn dò HS học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học “Cắt, dán chữ đơn giản” V Rút kinh nghiệm Thủ công GV : Nguyễn Thạch Hoàng Tuấn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thứ ngày 07 tháng 11 năm 2018 TUẦN 11 ÔN TẬP Thủ cơng GV : Nguyễn Thạch Hồng Tuấn PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 2) I Mục đích – yêu cầu: - Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi - Làm hai đồ chơi - HS khéo tay : - Làm đồ chơi học Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo II Đồ dùng dạy – học: - Các mẫu trước IV Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS gian 35’ * Nội dung kiểm tra: 25’ - Đề kiểm tra: “Em gấp phối hợp - HS làm kiểm tra thực hành gấp, cắt, dán hình học gấp, cắt, dán sản chương I” phẩm học chương - GV nêu mục đích, yêu cầu kiểm tra - Trước kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên học chương I Sau GV cho - HS nhắc lại học HS quan sát lại mẫu chương I - Sau HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ chức cho HS làm kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán sản phẩm - HS làm kiểm tra học chương Trong trình HS thực thực hành, GV quan sát, giúp đỡ HS lúng túng để em hoàn thành kiểm tra 8’ * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm HS theo mức độ: + Hoàn thành (A) – SGV tr.212 + Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212 2’ * Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết thực hành HS - Dặn dò HS học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học “Cắt, dán chữ đơn giản” V Rút kinh nghiệm Thủ công GV : Nguyễn Thạch Hoàng Tuấn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ... : Gấp, cắt, dán hoa cánh, cánh, cánh , cánh bơng hoa - Có thể cắt nhiều bong hoa, trình bày đẹp II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu hoa cánh, cánh, cánh gấp, cắt từ giấy màu - Giấy thủ công màu, giấy... dán hoa cánh, cánh, cánh , cánh bơng hoa - Có thể cắt nhiều bong hoa, trình bày đẹp II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu hoa cánh, cánh, cánh gấp, cắt từ giấy màu - Tranh quy trình gấp, cắt bơng hoa cánh,... cánh, cánh, cánh - Giấy thủ công màu, giấy trắng làm - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu IV Các hoạt động dạy – học: Thời Nội dung dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS gian 1’ Ổn định tổ chức lớp: Hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Thủ Công Lớp 3, Giáo Án Thủ Công Lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay