Hạch toán thanh toán nội bộ tại công ty vinatex

70 7 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 21:29

Lời mở đầu Trong thời kỳ đổi mới, kinh tế nước ta có chuyển biến lớn từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước.Trong chế này, cạnh tranh Doanh nghiệp tất yếu ln diễn gay gắt Điều làm cho việc tìm kiếm lợi nhuận mong muốn Cơng ty trở nên khó khăn phức tạp Đối với Doanh nghiệp có qui mơ lớn với nhiều đơn vị trực thuộc,để đạt mục tiêu đề cần phải tổ chức tốt công tác hạch tốn quản lý cơng nợ cơng ty, đặc biệt khoản toán nội Công ty Vấn đề đặt phải xây dựng mối quan hệ DN đơn vị trực thuộc nào? Sử dụng phương thức để theo dõi giám sát q trình tốn qua lại DN đơn vị Việc thực cách khoa học hợp lý vấn đề giúp cho DN đơn vị làm tốt công tác quản lý, nắm bắt thông tin đưa định đắn, kịp thời để kinh doanh đạt hiệu Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, thời gian tháng kiến tập Công ty sản xuất xuất nhập dệt may Đà Nẵng(VINATEX ĐN), em chọn đề tài ”Hạch tốn tốn nội Cơng ty Vinatex ĐN” làm chuyên dề thực tập cho Nội dung chuyên đề gồm ba phần: Phần I: Đặc điểm cơng ty cơng tác tổ chức kế tốn Cơng ty Vinatex ĐN Phần II: Thực trạng hạch tốn tốn nội Cơng ty Vinatex ĐN Phần III: Một số nội dung nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức hạch tốn tốn nội Cơng ty Do lần tiếp xúc với tình hình thực tế cộng với vốn kiến thức ỏi nên chun đề khơng tránh khỏi khiếm khuyết Em kính mong nhận góp ý, bảo thầy cô giáo SVTH: Trần Thị Diễm Phương Trang Em xin gởi lời chân thành cảm ơn đến cô giáo Trần Thị Nga anh chị phòng Tài kế tốn cơng ty VINATEX ĐN tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình kiến tập Sinh viên thực hin Trn Th Dim Phng Phèn I Đc đim ca công ty công tác t chc k toán ca công ty VINATEX Đà Nẵng I Đc đim tình hình chung ca công ty Vinatex Đà Nẵng: Sơ lc v trình hình thành phát trin ca Công ty Vinatex Đà Nẵng: Cng vi s chuyn hng t nn kinh t bao cÍp sang nn kinh t thị trớng cờ s quản lý ca Nhà nc, nc ta đạt đc nhiu thành tu nhiu lnh vc.Theo s chuyn m×nh ca nn kinh t, ®íi sỉng ca ngíi d©n t vỊt chÍt ®n tinh thèn cng ngày đc nâng cao Ngày nay, ngới ta lo lắng đn vic ăn no - mc m mà hng đn mt nhu cèu cao hơn, đờ ăn ngon, mc đp Nhn thc đc xu hng đờ, ngày 01/07/1992, Chi nhánh liên hip S¶n xt-xt nhỊp khỈu (SX-XNK) dt may Vit Nam (VN) Đà Nẵng (ĐN) đc thành lp S đới ca Chi nhánh liên hip SX-XNK dt may ĐN gờp phèn giải quyt công ăn vic làm cho ngới lao đng, đáp ng đc phèn nhu cèu ăn mc ca ngới dân gờp phèn thc đy s hi sinh phát trin ca ngành may mc Min Trung Thới gian đèu mi thành lp, Chi nhánh liên hip SX-XNK dt may ĐN cờ mt xng thêu t đng, mt xng may gm 350 công nhân mt ca hàng cung ng thit bị ph tng ngành may Do nhu cèu m rng phát trin, ngày 25/09/1995, theo quyt định s 100/QĐ/TCLĐ ca Hi đng quản trị Tng Công ty Dt may VN , SVTH: Trn Th Dim Phng Trang chi nhánh liên hip SX-XNK dt may ĐN đc sát nhp vi Chi nhánh Vinatex ĐN ly tên Chi nhánh Tng Công ty dt may VN ĐN Trên đà phát trin mạnh m cng c vị th khu vc Min Trung, ngày 28/01/2002, B Công nghip quyt định sát nhp Chi nhánh Tng Công ty dt may ĐN vi Công ty dt may Thanh Sơn ly tên gụi Công ty SX-XNK dt may ĐN (tên giao dịch Công ty VINATEX ĐN) Văn phòng giao dịch ca Công ty đt 25 Trèn Quí Cáp ĐN Công ty cờ tng s 3.256.732.000 đng, ®ê: + Nguơn vỉn cỉ ®Þnh: 2.235.430.065 ®ơng + Nguơn lu đng: 1.021.301.935 đng Mc d thới gian hoạt đng cha lâu nhng Công ty đạt đc thành tu đáng khích l Mạng li kinh doanh ngày m rng, sản phm cờ cht lng ngày cao vơn thị trớng th gii Hoạt đng nhn may gia công cho nc ngày phát trin Mc tiêu phn đu đn 2005 ca Công ty: + Doanh thu đạt : 80 t đng/năm + Li nhun trcthu: 800 triu đng/năm + Thu nhp bình quân/ngới: 900.000 đng/ngới SVTH: Trn Th Dim Phng Trang Đc đim t chc sản xut kinh doanh quản lý ca công ty VINATEX Đà Nẵng: 2.1 Đc đim v hoạt đng sản xut kinh doanh: a Đc đim v mt hàng: Hin nay,Công ty bc đèu kinh doanh cờ hiu ngành ca đờ sản xut-XNK loại áo quèn nh: Jacket,T.Shirt nam,nữ, cung ng hàng cho thị trớng nc ncngoài; nhn gia công cho doanh nghip nc nc di hình thc nhp nguyên vt liu sản xut theo mu mã ca khách hàng.Công ty ký hp đng vi khách hàng, b phn thit k nhn mu hng dn cho XN may theo đng quy định hp đng.Đn thới hạn giao hàng, công ty giao hàng theo đng qui định ký kt giữu hai bên nhn lại mụi khoản th lao gia công theo hp đng t khách hàng Công ty cê c¸c bĩ phỊn trc thuĩc sau:  XÝ nghip may I  XÝ nghip may II  XÝ nghip may III  XÝ nghip may IV  XÝ nghip may V Phân xng thêu t đng Xng hoàn thành Xng dt thảm len Trung tâm thơng mại dt may Trung tâm kinh doanh thit bị máy, đin, đin lạnh b Đc đim v nhân s: Công ty VINATEX ĐN hoạt đng kinh doanh vi ngành kinh doanh ch yu ca may mc,đng thới nhn gia công cho nc ngoài, vy, đòi hõi ng công nhân phải cờ trình đ tay ngh cao, tn tuỵ vi ngh, b phn thit k phải cờ chuyên môn cao, công vic may đòi hõi s kiên nhn, cèn c nên đa phèn lao đng SVTH: Trn Th Dim Phng Trang đc phân b xng may nữ (chim 80% tng s lao đng công ty).Tuy nhiên điu cng cờ khờ khăn lao đng nữ cờ hạn ch v sc kho, gia đình nên công ty cờ nhiu đơn đt hàng cèn giải quyt gp s lao đng không đáp ng đc kịp thới Chính vy, công ty thớng khắc phc đ cách ký hp đng ngắn hạn vi mt s lng lao đng nht định mt khoảng thới gian cèn thit Nh vy,công ty cờ hai hình thc hp đng lao đng: hp đng lao đng dài hạn hp đng lao đng ngắn hạn Đ đảm bảo cho công nhân yên tâm lao đng sản xut, công ty s dng hình thc hp đng lao đng dài hạn ch yu, hp đng lao đng ngắn hạn công ty ch áp dng vi công nhân th vic cèn giải quyt gp hàng cho đng thới hạn giao hàng SVTH: Trn Th Dim Phng Trang 2.2.Chc nhim v ca công ty: a.Chc năng: Vi vai trò công ty chuyên may gia công, SX-XNK mt hàng nh quèn áo th thao, sơ mi, Công ty nhp máy mờc, nguyên vt liu đ phc v sản xut nh vải, ph kin (dây kéo ) Ngoài công ty kinh doanh đ đin cao cp; sản xut kinh doanh hàng th công m ngh, hàng thêu đan, hàng áo len tơ tằm; đại lý kinh doanh t liu tiêu dng, hàng trang trí ni tht; kinh doanh XNK: nguyên liu hải sản, hàng công ngh thc phm, ô tô xe máy, máy điu hoà không khí, mt hàng tiêu dng khác; sản xut kinh doanh nguyên ph liu, ph tng hoá cht, thuc nhum, sản phm cui cng ca ngành dt may, thảm len, máy mờc thit bị dt may; thi công lắp đt: h thng đin dân dng, công nghip phc v ngành dt may xây dng h thng đin b.Nhim v: Vi mc tiêu phải bảo toàn ngun tài sản đáp ng kịp thới nhu cèu v sản phm may mc cho thị trớng, không ngng tăng li nhun m rng quy mô hoạt đng kinh doanh ca mình, Công ty thc hin mĩt sỉ nhim v sau: - Kinh doanh đng ngành ngh đăng ký vi Nhà Nc - Tuân th, thc hin đng sách, ch quản lý kinh t ca Nhà Nc, ca địa phơng - Làm tt sách v tin lơng, tin thng, chăm lo đới sng vt cht, tinh thèn cho cán b công nhân viên toàn công ty - Phát trin qui mô sản xut kinh doanh, s dng cờ hiu ngun vn, ngun lao đng, ng dng tin b khoa hục k thut vào sản xut đ không ngng nâng cao cht lng sản phm đy nhanh đc tin đ sản xut SVTH: Trn Th Dim Phng Trang II Đc đim t chc công tác quản lý ca công ty: Sơ đ t chc b máy quản lý: Giám đc Phờ giám đc Đơn vị sản xut Xí Phâ Xng nghi n x hoàn p ng thàn h may thêu 1,2, t 3,4, đng Phờ giám đc B phn tham mu Xng dt thả m len T chc hàn h chí nh KDXN K K toá n hàn h chí nh Các đơn vị KD K thu t Chc năng,nhim v,quyn hạn ca b phn b máy: a.Giám đc: SVTH: Trần Thị Diễm Phương Trang Trun g t©m th ơng mại dt may Trun g tâm KD TB máyđinđin lạnh Cờ trách nhim quản lý Công ty,theo di công tác xây dng thc hin k hoạch sản xut,công tác phân tích tài chính,phân tích hoạt đng sản xut kinh doanh,quyt định t chc b máy quản lý công ty đảm bảo tính hiu quả,chịu trách nhim trc tip v hoạt đng ca Công ty Nhà nc b.Phờ giám đc: Cờ nhim v v quản lý nhân s,tham mu cho Giám đc v tuyn dng lao đng phân công lao đng.Ngoài ra,phòng t chc hành Là ngới tham mu,gip vic cho giám đc v sản xut kinh doanh,cờ nhim v cng vi phòng ban theo di hoạt đng sản xut kinh doanh,k hoạch cung ng vt t,thit bị phc v cho sản xut,tình hình tài ca doanh nghip,đng thới đc Giám đc quyn ký hp đng kinh t chịu trách nhim trc Giám đc c.T chc hành chính: Còn ph trách công tác văn th, tạp v, tài x, bảo v, thc hin ch đ vi ngới lao đng,theo di tình hình thc hin lao đng,theo di ngày công bỉ trÝ ®iu ®ĩng lao ®ĩng SVTH: Trần Thị Diễm Phng Trang d.Phòng kinh doanh: Cờ nhim v nghiên cu thị trớng,xây dung k hoạch sản xut kinh doanh,tham mu cho Giám đc v lp phơng án giao dịch tin hành đàm phán chun bị ký kt hp đng e.Phòng k thut: Cờ nhiêm v may mu,sản xut rp mu giy cng cho phân xng cắt,hng dn chi tit công ngh cho t sản xut theo tng mt hàng,x lý trc trc qua trình may dây chuyn f Phòng k toán - tài chính: Quản lý, theo di, giám sát tình hình tài ca công ty Tham gia xây dung ký kt hp đng kinh t vi Giám đc T chc toán kịp thới, đèy đ, đng th l khoản toán ca Công ty T cc kim tra, ghi chép, phản ánh xác kịp thới theo trình t nghip v kinh t phát sinh ca tng vt t, tin,hàng, tính toán chi phí, giá thành kt kinh doanh Cng vi Giám đc quyt định v tài g.Các đơn vị trc thuc khác: Cờ trách nhim t chc, quản lý hoạt dông sản xut kinh doanh nhằm hoàn thành k hoạch Công ty giao Cờ quyn ch đng cân lc sản xut kinh doanh ca đơn vị mình, không ngng nâng cao cht lng sản phm Quá trình ký kt thc hin quy trình công ngh: Vi chc may phèn ln may gia công loại quèn áo cho doanh nghip nc mỡi đơn đt hàng đc ký kt thc hin sản xut nh sau: + Ký kt kp đng: Giám đc công ty khách hàng đàm phán vi v mu mã, s lng, cht lng, kích c, định mc tiªu hao nguyªn vỊt liu, chi phÝ vỊn chuyn, đơn giá gia công Nu hai bên đng ý vi tt ni dung ghi hp đng thi tin hµnh ký kt SVTH: Trần Thị Diễm Phương Trang + Sau đờ, theo hp đng, công ty tin hành nhn nguyên vt liu nh vải, ph liu, kim tra v chÍt lng, sỉ lng, kÝch c, nu ph hp chuyn cho phòng k thut đ tin hành đo vải, v mu kh giy ln, rp đc hình thành may mu theo yêu cèu ca khách hàng Sau b phn k thut hoàn thành công vic ca chuyn cho b phn KCS kim tra mu may sa chữa nu cèn thit Mu sau hoàn chnh đc chia nhõ thành nhiu phèn chuyn cho t trng, t phờ ca t may t trng, t phờ s tin hành phân chia công viêc cho tng nhờm thành viên t tin hành sản xut + Sau sản phm hoàn thành s giao cho b phn KCS kim tra lại cht lng, kích c, nu đáp ng đc yêu cèu tin hành git i, xp, ®êng gêi, giao cho bĩ phỊn xuÍt nhỊp khỈu III T chc k toán công ty VINATEX ĐN: 1.T chc b máy k toán: Do quy mô hoạt đng ca doanh nghip tơng ln nên Công ty t chc hình thc k toán va trung va phân tán đ kim tra, giám sát quản lý tt tình hình tài chính, Công ty xây dng b máy k toán theo phơng thc trc tuyn chc Mụi nhân viên k toán đc điu hành bi mt k toán trng Trong đờ, xí nghip ca công ty đu đc b trí mt nhân viên k toán cờ nhiêm v tng hp nghip v kinh t phát sinh XN tin hành đn giai đoạn lp bảng cân s phát sinh XN, cui mỡi quí k toán XN gi :chng t ghi s, s cái, s đăng ký chng t ghi s, bảng cân s phát sinh lên k toán tng hp ca công ty đ phòng k toán tin hành tng hp lp báo cáo cho toàn công ty Giữa b phn ph trách phèn hành, k toán đơnvị cờ s kim tra, chiu ln vào cui mỡi quí Sơ đ b máy k toán Trng phòng k toán K toán K toán K to¸n tưng kho,vỊt t SVTH: hp Trần Thị Diễm Phương to¸n Trang 10 Th qu K to¸n c¸c đơn vị (4) cỏc n v nhn c kim may, phụ tùng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh kế tốn xí nghiệp lập chứng từ để hạch toán đưa vào loại chi phí thích hợp Ngày 30/01/04 XN3 nhận từ kim may từ cơng ty chuyển xuống , kế tốn xí nghiuệp vào phiếu XK cơng ty để lập phiếu kế tốn sau lên chứng từ ghi sổ XNMAY3 88 TSON DN PHIEÂU KE TOAN Ngay 31 thang 03 nm 2004 Ni dung TK Vú P01/01 PS N PS Co vic - cođng ty xuât kim may T01/04 6212 1.844500 336803 1844500 Cng Kê toan trng 1844500 1844500 Ngay thang nm Ngi lp bieơu (5) Hạch tốn ngược với cơng ty (6) Hạch tốn ngược với cơng ty (7) Hạch tốn ngược với cơng ty (8) Hạch tốn ngược với cơng ty (9) Phần lãi mà đơn vị phải nộp công ty phần lỗ công ty cấp bù Ngày 15/03/04, XN nhận thông báo công ty việc điều chỉnh bút toán sau : BẢNG SỐ DƯ 01/01/2004 XN III STT Số dư 01/01/2004 Tên tài khoản SHTK SVTH: Trần Thị Diễm Phương Trang 56 Nợ Có Tiền mặt Phải thu khách hàng Tạm ứng Chi phí chờ kết chuyển 17 Phải trả phải nộp khác 18 Lãi chưa phân phối Các bút toán điều chỉnh 111 131 141 142 837358 617000 14427000 3388 421 700.000 Nợ TK 242 : 8315333 Có TK 142 : 8315333 Nợ TK 3368 Có TK 421 : 741150289 : 741150289 XN thơng báo lập bút tốn điều chỉnh số dư đến ngày 01/01/04 Đà nẵng, ngày15 tháng3 năm2004 Kế tốn trưởng người lập biểu Kế tốn xí nghiệp III lập phiếu kế toán lên chứng từ ghi sổ XNMAY3 88 TSON DN PHIEÂU KE TOAN Ngay 31 thang 12 nm 2003 Ni dung TK Vú P01/01 PS N PS Co vic - cođng ty câp bu l QIV/03 336803 741150289 421 Cng Kê toan trng 741150289 741150289 741150289 Ngay thang nm Ngi lp bieơu SVTH: Trần Th Dim Phng Trang 57 S chi tit tài khoản Tài khoản : 336803 phải trả ni b CTY T ngày: 01/.01/2004 đén ngày 31/03/2004 Chng t Ngày 05/01 09/01 30/01 31/03 31/03 31/03 Khách hàng S PT01/01 PT 02/01 PKT 01/01 NTTHU - 05 NTTHU –05 VINATEX DN36 PKT 15/03 PKT 15/03 PKT 15/03 VINATEXDN-36 VINATEXDN-36 VINATEXDN-36 Din giải TK ng SPS N Thu tin ng CPSX th¸ng 01/4 CN3 Thu tin ng chi lơng CBCNV tháng 12/03 Công ty xut kim may th¸ng 01/04 Chuyn KH TSC§ QI/04 BHXH 33831 -> 336803 BHYT 33841 -> 336803 111103 111103 6212 Cê 000 000 259 700 000 1844.500 214123 33831 33841 180092178 80322315 11736619 Tưng sỉ ph¸t sinh n : 1536154235 Tưng sỉ ph¸t sinh cê : 1597501024 Sỉ d cê cuỉi k :( 81602635) SVTH: Trần Thị Diễm Phương Trang 58 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga SVTH: Trỏửn Thở Dióựm Phổồng Trang 59 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga PHN BA: MT S SUY NGHĨ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN THANH TỐN NỘI BỘ TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY ĐÀ NẴNG Qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty VINATEX Đà Nẳng ,công tác hạch tốn kế tốn Cơng ty ,mà đặc biệt cơng tác hạch tốn nghiệp vụ tốn nội Công ty với đơn vị thành viên Em nắm bắt số vấn đề đặc điểm hoạt động ,tổ chức hoạch toán kế toán Dưới gốc độ người bắt đầu làm quen với thực tế , với kiến thức học trường ,em xin có vài nhận xét : I NHẬN XÉT CHUNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY ĐÀ NẴNG: 1.Nhận xét chung tình hình hoạt động kinh doanh: Cơng ty sản xuất xuất nhập Dệt may Đà nẵng Doanh nghiệp Nhà Nước hạch toán độc lập trực thuộc Công nghệp Từ thành lập đến nay, Cơng ty vấp phải khơng khó khăn, bên cạnh Cơng ty phải thay đổi chế hoạt động kinh doanh để phù hợp với chuyển biến đất nước, từ chế tập trung sang chế thị trường Đến Công ty đứng vững thị trường xem Cơng ty làm ăn có hiệu Có hiệu ngày hơm nhờ vào nổ lực phấn đấu khơng ngừng tồn thể cán công nhân Công ty Cũng nhờ nổ lực mà góp phần khơng nhỏ cho nhà lãnh đạo việc tổ chức máy quản lý, máy kế toán xác lập mơ hình mạng lưới kinh doanh Cơng ty, phát huy hết khả tận dụng hết nguồn lực Trong năm gần đây, đặc biệt giai đoạn mà ngành Dệt may vấp phải cạnh tranh liệt đối thủ Trung Quốc siết chặt SVTH: Tráön Thë Diãùm Phổồng Trang 60 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần ThÞ Nga thị trường Mỹ, EU , Cơng ty gặp khơng khó khăn việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ Vì với đội ngũ cán quản lý có lực, Cơng ty phải tìm giải pháp cho phù hợp với môi trường kinh doanh đầy biến động Hiện Công ty Vinatex Doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động có uy tín, đứng vững thị trường có vị trí quan trọng kinh tế SVTH: Tráưn Thở Dióựm Phổồng Trang 61 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga 2.Nhn xột v cụng tỏc hch tốn kế tốn: Cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng ty Vinatex ĐN thực theo chế độ kế tốn Bộ Tài ban hành, việc áp dụng tài khoản, chứng từ phát sinh đáp ứng yêu cầu quản lý nội Doanh nghiệp Tuy nhiên trình áp dụng để phù hợp với thực tế Cơng ty vấp phải khó khăn a.Về tổ chức máy kế tốn: Cơng ty Vinatex ĐN có đội ngũ kế tốn Văn phòng có trình độ chun mơn cao, đồng có tinh thần trách nhiệm cao Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức theo phương thức trực tuyến chức năng, nhân viên kế toán điều hành kế toán trưởng Đây hình thức phù hợp với Cơng ty Hằng ngày phòng kế tốn Cơng ty, nhân viên kế toán phải xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty nghiệp vụ kinh tế có liên quan Cuối kỳ kế tốn, Cơng ty nhận báo cáo đơn vị trực thuộc gửi về, lúc kế toán công ty chịu áp lực lớn công việc.Nhưng với việc sử dụng máy tính phục vụ cho cơng tác hạch tốn kế tốn việc phân cơng cơng tác rõ ràng, cụ thể cho nhân viên kế tốn, điều đảm bảo cho việc hạch tốn diễn cách xác, phản ánh kịp thời nghiệp vụ kinh tê phát sinh, lập Báo cáo kịp thời gửi lên Ban Giám đốc tình hình hoạt động kinh doanh DN quí năm Bộ máy kế tốn Cơng ty đựơc tổ chức theo mơ hình vừa tập trung vừa phân tán, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty địa bàn lớn Việc tổ chức máy kế tốn theo mơ hình đảm bảo tính động, tự chủ ởong hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị trực thuộc, đảm bảo cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời xác, tăng cường hạch toán kế toán nội b.Về việc áp dụng hệ thống tài khoản : Hệ thống tài khoản kế tốn sử dụng Cơng ty hệ thống tài khoản ban hành Bộ Tài chính, tuân thủ theo chế độ kinh tế tài SVTH: Tráưn Thë Diãùm Phỉång Trang 62 Chuyªn đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga Nh nc qui định, phù hợ với yêu cầu quản lý DN, từ cấp cấp sở áp dụng hệ thống tài khoản cách thống nhất, đảm bảo tính cân đối cơng tác hạch tốn kế tốn Tuy nhiên, q trình áp dụng hệ thống tài khoản Cơng ty gặp khó khăn, nhiều chỗ bất cập, chưa phản ánh nội dung tài khoản, trường hợp côg tác hạch toán nghiệp vụ toán nội Công ty với đơn vị trực thuộc Hiện nay, Cty sử dụng TK 136- Phải thu nội để hạch tốn tồn nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải thu- phải trả nội Khi phát sinh nghiệp vụ phải thu nội hạch tốn vào bên Nợ TK 136, nghiệp vụ phải trả nội hạch toán vào bên Có Mặt dù Cty phát sinh nghiệp vụ phải trả nội nên việc sử dụng TK hạch toán chung khoản phải thu - phải trả không phù hợp với chế độ kế toán hành đảm bảo cho Cty theo dõi đầy đủ tình hình tốn nội Sau này, hoạt động kinh doanh mở rộng, phân cấp quản lý TC cho đơn vị sâu sắt quan hệ phát sinh nhiều Lúc này, sử dụng TK để hạch tốn gặp khó khăn việc theo dõi chi tiết khoản phải thu, phải trả việc toán bù trừ Do vậy, Cty nên sử dụng thêm TK 336 để theo dõi chi tiết khoản phải trả nội Tương tự, đơn vị trực thuộc sử dụng TK 336- Phải trả nội để theo dõi toàn khoản với Cty nên Cty sử dụng thêm TK 336 đơn vị nên sử dụng thêm TK 136 - phải thu nội Có việc kiểm tra đối chiếu bù trừ khoản phải thu phải trả lẫn thuận lợi cơng tác hạch tốn xác c.Về hình thức ghi sổ kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức ghi sổ kế tốn Chứng từ ghi sổ có cải biên phù hợp với yêu cầu quản lý Công ty, áp dụng thống tồn Cơng ty, thuận tiện cơng tác hạch tốn kế tốn cơng tác hạch tốn tốn Cơng ty với đơn vị trực thuc SVTH: Trỏửn Thở Dióựm Phổồng Trang 63 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga Vic m s kế toán theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty đơn vị trực thuộc hòan tồn giống Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài khoản mở bảng kê chi tiết tài khoản để theo dõi d.Về cơng tác lập Báo cáo tào chính: Hiện nay, Cơng ty thực lập Báo cáo tài theo qui định Bộ tài (lập cho q) Việc lập tạo điều kiện cho Cơng ty kiểm tra đối chiếu cơng tác kế tốn hoạt động Công ty, kịp thời chấn chỉnh sai sót q trình thực Tuy nhiên, gây tốn làm tăng chi phí e.Về cơng tác kiểm tra đối chiếu Cơng ty với đơn vị trực thuộc: Về công tác kiểm tra đối chiếu đơn vị trực thuộc diễn đề đặn vào cuối tháng Nội dung chủ yếu công tác kiểm tra tình hinh cơng nợ đơn vị Cơng ty SVTH: Tráưn Thë Diãùm Phỉång Trang 64 Chuyªn đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga II MT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TỐN NỘI BỘ TẠI CƠNG TY: 1.Vận dụng hệ thống tài khoản hạch toán tốn nội Cơng ty: Như trình bày trên, toàn khoản phải thu phải trả nội Cty hạch tốn vào TK 136, đơn vị trực thuộc TK 336 Tuy nhiên cần phải tn thủ ngun tắc kế tốn Vì công ty nên lập thêm tài khoản 336 "Phải trả nội " đơn vị trực thuộc sử dụng tài khoản 136 "Phải thu nội bộ" Về việc áp dụng kiểm tốn cơng ty: Tại cơng ty chưa thành lập phận kiểm tốn riêng (kiểm tra kế tốn) Vì Cơng ty Vinatex ĐN DN Nhà nước nên cuối năm kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm tốn Cơng ty đơn vị trực thuộc Để cho kiểm toán viên kiểm tốn Nhà nước thực cơng việc cách thuận tiện nhanh chóng hơn, Cơng ty nên tổ chức hệ thống kiểm tốn nội Cơng ty đơn vị trực thuộc Ở Công ty nên tổ chức phòng kiểm tốn độc lập với phòng ban khác Cơng ty chịu đạo lãnh đạo trực tiếp Giám đốc Phòng kiểm toán nội cần khoản từ ba đến năm người Chi phí hoạt động phòng kiểm tốn nội kể lương phụ cấp Nhân viên tính vào chi phí quản lý DN Trong thời kỳ nay, nhà quản lý cấp cao cần phải nắm bắt thông tin thị trường, tình hình hoạt động DN Bên cạnh cần nắm bắt số liệu tài kế tốn cung cấp cách kịp thời nhanh chóng Lĩnh vực vai trò kế tốn Hiện nay,vai trò kế tốn vượt lên táng trước đây, trách nhiệm khả tốn tài chính, quản lý nguồn vốn phối hợp, hợp nỗ lực toàn Công ty nhằm hướng tới mục tiêu tối đa hố lợi nhuận Vai trò quan trọng tất hoạt động Cơng ty dựa số liệu kế toán cung cấp, SVTH: Trỏửn Thở Dióựm Phổồng Trang 65 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga c s liu thc tế số liệu kế hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Cơng ty Vì số liệu cần phải xác,muốn cần tổ chức kiểm tra số liệu trứơc cung cấp cho nhà quản ly Để thực công việc kiểm tra có kiểm tốn viên nội thực cơng việc Vì vậy, tổ chức kiểm tốn nội Cơng ty điều cần thiết LỜI KẾT Qua thời gian thực tập, nghiên cứu vê cơng tác hạch tốn nghiệp vụ tốn nội Công ty Vinatex ĐN sở lý thuyết học trường với giúp đỡ nhiệt tình GV hướng dẫn anh chị phòng Tài kế tốn Cơng ty giúp em rút nhiều học bổ ích, vận dụng vào thực tiễn để hồn thiện cơng tác hạch tốn nghiệp vụ tốn nội tai cơng ty, đồng thời giúp em hiểu rõ kiến thức học Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn Cô Trần Thi Nga anh chị phòng tài kế tóan Cơng ty Vinatex ĐN giúp em hoàn thành chuyên đề Đà Nẵng ngày thang năm 2004 Sinh viên thực Trần Thị Diễm Phương SVTH: Tráön Thë Dióựm Phổồng Trang 66 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga Nhn xét ca quan thc SVTH: Tráön Thë Diãùm Phổồng Trang 67 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga Nhn xét ca giáo viên hng dn SVTH: Tráưn Thë Diãùm Phỉång Trang 68 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga MỤC LỤC Trang Lời mở đầu Phần I Đặc điểm Công ty công tác tổ chức kế tốn Cơng ty Vinatex Đà Nẵng I Đặc điểm tình hình chung Công ty Vinatex Đà Nẵng Sơ lược trình hình thành phát triển Công ty Vinatex ĐN 2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh quản lý công ty II Đặc điểm tổ chức công tác quản lý công ty .5 Sơ đồ tổ chức máy quản lý .5 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phận máy III Tổ chức kế toán Công ty Vinatex Đà Nẵng .6 Tổ chức máy kế toán Hình thức kế toán Phần II Thực trạng hạch toán nghiệp vụ tốn nội cơng ty Vinatex Đà Nẵng 10 I Khái quát chung mối quan hệ nội công ty Vinatex Đà Nẵng 10 Đặc điểm phân cấp quản lý tài Cơng ty 10 Mối quan hệ chủ yếu công ty với đơn vị trực thuộc 11 II Hạch toán tốn nội văn phòng cơng ty 11 III Hạch toán toán nội đơn vị trực thuộc 33 IV Công tác kiểm tra đốichiếu công ty với đơn vị trực thuộc .39 Phần III Một số suy nghĩ nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn tốn nội Cơng ty sản xuất Xuất nhập Dệt may Đà Nẵng 40 I Nhận xét chung Công ty Sản xuất Xuất nhập dệt may Đà Nẵng 40 Nhận xét chung tình hình hoạt động kinh doanh .40 Nhận xét cơng tác hạch tốn kế toán .41 II Một số suy nghĩ nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn nghiệp vụ tốn nội cơng ty 43 SVTH: Trỏửn Thở Dióựm Phổồng Trang 69 Chuyên đề thực tập GVHD : Trần Thị Nga Vn dng h thống tài khoản hạch toán toán nội công ty 43 Về việc áp dụng kiểm tốn cơng ty 43 Lời kết 44 SVTH: Tráưn Thë Diãùm Phỉång Trang 70 ... toàn Công ty SVTH: Trn Th Dim Phng Trang 14 PHẦN HAI THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TỐN NỘI BỘ TẠI CƠNG TY VINATEX ĐÀ NẴNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY VINATEX. .. Công ty dt may ĐN vi Công ty dt may Thanh Sơn ly tên gụi Công ty SX-XNK dt may ĐN (tên giao dịch Công ty VINATEX ĐN) Văn phòng giao dịch ca Công ty đt 25 Trèn Quí Cáp ĐN Công ty cờ tng s 3.256.732.000... k lp báo cáo gi v phòng k toán Công ty Hình thc k toán : Công ty áp dng hình thc k toán Chng t-ghi s Đc đim ca hình thc nàylà d làm,d kim tra,đời chiu ph hp vi Công ty cng nh đơn vị trc thuc,đc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán thanh toán nội bộ tại công ty vinatex , Hạch toán thanh toán nội bộ tại công ty vinatex

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay