đề hsg tỉnh sinh 2015 2016

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 21:29

đề thi sinh 11 có lời giai chi tiết. giúp cho mọi người thêm hứng thú với bt khó. nang cao tính tự học của mỗi học sinh. có thể giúp mọi người không chỉ học sinh giỏi thanh công trong môn sinh học lớp 11, một nam học lam tiền đề cho kì thi THPT quốc gia cũng như kì thi học kì. đề thi sinh 11hsg sẽ giúp ban. đề thi hsg nay do mình sưu tam dc SỞ GD&ĐT NGHỆ AN Đề thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: SINH HỌC - BẢNG A Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Hãy nêu loại prôtêin khác chức cấu trúc màng sinh chất tế bào Những phận tế bào nhân thực có chứa ADN, so sánh cấu trúc loại ADN phận Nêu điểm giống ti thể lục lạp Câu II (3,0 điểm) Tại đỉnh sinh trưởng cây, tế bào vừa hình thành sau nguyên phân diễn giai đoạn sinh trưởng lúc chúng bước vào kì đầu nguyên phân Hãy mô tả diễn biến giai đoạn Các tế bào tạo thành từ tế bào qua số đợt nguyên phân có loạt giống khơng? Vì sao? Ở loài động vật, cá thể đực thuộc giới dị giao tử XY, cá thể thuộc giới đồng giao tử XX Một số trứng thụ tinh hình thành hợp tử chứa tất 5600 nhiễm sắc thể, số nhiễm sắc thể giới tính chiếm 25% Nếu số hợp tử nói trên, số nhiễm sắc thể Y số nhiễm sắc thể X có hợp tử hình thành thuộc giới dị giao tử? Bao nhiêu hợp tử thuộc giới đồng giao tử? Câu III (3,5 điểm) Việc cày sâu bừa kỹ, xới đất hợp lí có tác dụng hút nước khống trồng? Trình bày chế đóng, mở khí khổng sống cạn Khi dư thừa nitơ thiếu nitơ gây hậu trồng? Câu IV (2,0 điểm) Nêu chức không bào tế bào thực vật Tế bào lông hút rễ cạn có đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức hút nước khoáng? Câu V (2,5 điểm) Nêu ảnh hưởng cường độ thành phần quang phổ ánh sáng đến quang hợp Từ rút điều để đảm bảo suất trồng? Câu VI (2,0 điểm) Hãy trình bày chế điều hòa hoạt động tim mạch huyết áp giảm nồng độ CO2 máu tăng Tại suy tim, xơ vữa mạch máu, máu lại làm thay đổi huyết áp? Câu VII (2,0 điểm) Hãy nêu hướng tiến hóa tiêu hóa động vật Một người chuyển từ vùng đồng lên sống thời gian vùng núi cao Hãy cho biết thay đổi hoạt động hệ hô hấp, tuần hồn máu xảy thể người Câu VIII (2,0 điểm) Sự phân bố ion hai bên màng nơron trạng thái nghỉ nào? Nêu yếu tố giúp trì điện nghỉ Giải thích tượng xung thần kinh truyền cung phản xạ theo chiều? Hết Họ tên thí sinh số báo danh SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn: SINH HỌC – BẢNG A (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) Câu I (3,0 điểm) Hãy nêu loại prôtêin khác chức cấu trúc màng sinh chất tế bào Những phận tế bào nhân thực có chứa ADN, so sánh cấu trúc loại ADN phận Nêu điểm giống ti thể lục lạp Ý NỘI DUNG Các loại Pr màng: - Pr thụ thể, giúp tế bào nhận biết tín hiệu hóa học - Pr vận chuyển phân tử Pr xuyên màng, tạo nên kênh khuếch tán hay bơm vận chuyển tích cực - Pr làm nhiệm vụ “ghép nối” tế bào - Pr enzim định vị màng theo trình tự định (thường gặp tế bào vi khuẩn) - Đó là: nhân tế bào, ti thể, lục lạp - So sánh loại ADN: + Giống nhau: mạch kép, loại đơn phân, mạch liên kết với theo NTBS liên kết hiđrô, nu mạch liên kết theo chiều dọc LK phôtphodieste + Khác nhau: - ADN nhân: dạng mạch thẳng, có liên kết với Histon - ADN ngồi nhân: dạng vòng, trần (…) - Đều có màng kép - Đều có chứa ADN vòng, ribơxơm 70S - Đều xảy tổng hợp ATP - Đều có khả nhân đôi (về số lượng) ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu II (3,0 điểm) Tại đỉnh sinh trưởng cây, tế bào vừa hình thành sau nguyên phân diễn giai đoạn sinh trưởng lúc chúng bước vào kì đầu nguyên phân Hãy mơ tả diễn biến giai đoạn Các tế bào tạo thành từ tế bào qua số đợt nguyên phân có loạt giống khơng? Vì sao? Ở lồi động vật, cá thể đực thuộc giới dị giao tử XY, cá thể thuộc giới đồng giao tử XX Một số trứng thụ tinh hình thành hợp tử chứa tất 5600 nhiễm sắc thể, số nhiễm sắc thể giới tính chiếm 25% Hãy xác định nhiễm sắc thể lưỡng bội loài Nếu số hợp tử nói trên, số nhiễm sắc thể Y số nhiễm sắc thể X có hợp tử hình thành thuộc giới dị giao tử? Bao nhiêu hợp tử thuộc giới đồng giao tử? Ý NỘI DUNG - Giai đoạn kì trung gian, gồm pha: (………… ) HS nêu pha cho 0,25 điểm - Các tế bào tạo thành từ tế bào qua số đợt nguyên phân không loạt giống Vì song song với phân bào có q trình phân hóa tế bào, hình thành mơ - Số NST giới tính hợp tử hình thành: 5600 x 25% = 1400 - Số hợp tử = 1400 : = 700  2n = 5600 : 700 = - Gọi a số hợp tử thuộc giới dị giao tử (XY); b số hợp tử đồng giao tử (XX)  Số NST giới tính Y = a, Số NST giới tính X = a + 2b ĐIỂM 0,75 0,25 0,25 0,25 - Ta có: số NST giới tính X = a + 2b ; Số NST giới tính Y: a Mà a + b = 700 a = 2/5(a + 2b) - Vậy, a = 700 – b = 2/5.(a +2b) = 2/5.(700 - b + 2b)  a = 400; b = 300 0,25 0,25 Câu III (3,5 điểm) Việc cày sâu bừa kỹ, xới đất hợp lí có tác dụng hút nước khống trồng? Trình bày chế đóng, mở khí khổng sống cạn Khi dư thừa nitơ thiếu nitơ gây hậu trồng? Ý NỘI DUNG - Cày sâu bừa kỹ, xới đất hợp lí giúp cho đất tơi xốp, trao đổi khí tốt  O2 tăng  hô hấp rễ tăng  Giúp hút khống theo chế vận chuyển tích cực - Hô hấp rễ tăng  giúp bơm ion hoạt động mạnh làm tăng áp suất thẩm thấu cúa lông hút, tăng sức hút nước rễ - Giúp hút khoáng theo chế trao đổi ion: H2CO3 tăng => H+ tăng => trao đổi với Na+, Ca2+, Mg2+ … bề mặt keo đất => dễ hấp thụ - Làm CO2 giảm => hô hấp rễ không bị ức chế - Cây cạn điều chỉnh q trình nước chủ yếu qua điều chỉnh độ mở khí khổng - Khi chiếu sáng => quang hợp tăng => nồng độ đường tăng => tăng Ptt => tế bào khí khổng hút nước … làm khí khổng mở - Khi bị hạn => tăng hàm lượng AAB tế bào khí khổng => nồng độ ion tế bào giảm (do bị vận chuyển qua kênh qua bơm ion => Ptt giảm => giảm sức trương nước, khí khổng đóng - Tế bào khí khổng chủ động bơm ion vào hay khỏi tế bào => Ptt giảm tăng => sức trương nước giảm hay tăng => khí khổng đóng bớt mở to - Khi dư thừa N => tăng nhu cầu hấp thụ nguyên tố dinh dưỡng khác P, K, S… => kéo dài giai đoạn sinh trưởng, làm chậm trình phát triển => kìm hãm hoa, tạo quả, giảm suất - Thừa N => sử dụng nhiều nguyên liệu cacbohiđrat vào việc tổng hợp prôtêin => tăng lượng chất nguyên sinh => mọng nước, thân vươn dài => gây lốp đổ - Thiếu N => tích lũy nhiều cacbohiđrat => thành tế bào dày, lượng Pr giảm => cằn - Thiếu N => già, trưởng thành, chlorophin bị phân giải để huy động nguồn N cho non => sinh trưởng chậm, chồi mảnh, giảm suất ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu IV (2,0 điểm) Nêu chức không bào tế bào thực vật Tế bào lông hút rể cạn có đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức hút nước khoáng Ý NỘI DUNG * Tùy theo loại tế bào mà không bào có chức khác nhau: - Nói chung, khơng bào có chức dự trữ nước, đường muối khống - Điều chỉnh áp suất thẩm thấu, giúp trình trao đổi nước khống - Khơng bào tế bào cánh hoa chứa sắc tố  thu hút côn trùng, ĐV khác giúp cho việc thụ phấn, phát tán… - Không bào số chứa chất độc  giúp tự vệ * Tế bào lơng hút có đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng: - Thành tế bào có thành mỏng, khơng thấm cutin, dễ thấm nước  … - Có khơng bào trung tâm lớn  dự trữ khoáng  điều chỉnh áp suất thẩm thấu… - Chất nguyên sinh thường trì áp suất thẩm thấu cao  tạo sức hút nước - Tế bào lông hút dài, số lượng nhiều  tăng tổng diện tích tiếp xúc rễ đất… ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu V (2,5 điểm) Nêu ảnh hưởng cường độ thành phần quang phổ ánh sáng đến quang hợp Từ rút điều để đảm bảo suất trồng? Ý NỘI DUNG ĐIỂM * Ảnh hưởng trực tiếp đến quang hợp: - Điểm bù ánh sáng trị số cường độ ánh sáng mà cường độ hô hấp cân với cường độ hô hấp - Điểm bão hòa ánh sáng trị số cường độ ánh sáng mà từ cường độ quang hợp không tăng thêm dù cường độ AS tiếp tục tăng - Cây sinh trưởng cường độ AS cao điểm bù đạt đến điểm bão hòa - Các nhóm (ưa sáng, ưa bóng…) quang hợp tốt với cường độ ánh sáng định - * Để đảm bảo suất phải trồng thời vụ, khu vực địa lí thích hợp * Có thể sử dụng nguồn ánh sáng nhân tạo để dễ chủ động điều chỉnh cường độ ánh sáng phù hợp với giống trồng * Ảnh hưởng thành phần quang phổ ánh sáng: - Quang hợp xẩy miền ánh sáng xanh tím ánh sáng đỏ - Các tia xanh tím kích thích tổng hợp axit amin, protein Các tia đỏ xúc tiến trình tổng hợp cacbohiđrat - Thành phần loại tia sáng biến động theo không gian (…) thời gian (trong ngày, mùa) - Để đảm bảo suất phải trồng thời vụ, trồng xen hợp lí 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu VI (2,0 điểm) Hãy trình bày chế điều hòa hoạt động tim mạch huyết áp giảm nồng độ CO2 máu tăng Tại suy tim, xơ vữa mạch máu, máu lại làm thay đổi huyết áp? Ý NỘI DUNG ĐIỂM - Khi huyết áp giảm lượng máu cung cấp cho não khơng đủ => hình thành xung thần kinh từ thụ quan áp lực nằm cung động mạch chủ xoang động mạch cổ => gây phản xạ làm tăng cường hoạt động tim co mạch ngoại vi => huyết áp điều 0,5 chỉnh tăng lên Các mạch máu “khu vực” không hoạt động co nhiều hơn, ưu tiên dồn máu cho não - Khi nồng độ khí CO2 máu tăng => xung thần kinh từ thụ quan hóa học nằm cung chủ động mạch xoang động mạch cổ truyền theo sợi hướng tâm trung khu vận 0,5 mạch hành tủy => tăng hoạt động tim mạch, tăng lưu lượng máu => huyết áp tăng Nồng độ khí CO2 máu tăng kích thích gây tăng thơng khí phổi (tăng nhịp thở, lượng khí lưu thơng) - Huyết áp phụ thuộc vào yếu tố: nhịp tim lực co tim, sức cản mạch máu, khối lượng máu độ quánh máu Khi có biến đổi yếu tố làm thay đổi 0,25 huyết áp thể Cụ thể là: - Khi tim đập nhanh mạnh  huyết áp tăng; tim đập chậm yếu tim bị suy  0,25 huyết áp giảm - Khi lòng mạch hẹp lại bị lão hóa, thành mạch bị xơ vữa  thành mạch đàn hồi 0,25  huyết áp tăng - Khi máu  huyết áp giảm; ăn mặn thường xuyên tăng khối lượng máu 0,25 thể  huyết áp cao Câu VII (2,0 điểm) Hãy nêu hướng tiến hóa tiêu hóa động vật Một người chuyển từ vùng đồng lên sống thời gian vùng núi cao Hãy cho biết thay đổi hoạt động hệ hơ hấp, tuần hồn máu xảy thể người Ý NỘI DUNG ĐIỂM Có hướng chính: - Cấu tạo quan tiêu hóa ngày phức tạp + Từ chưa có quan tiêu hóa  có túi tiêu hóa đơn giản  ống tiêu hóa 0,5 + Ống tiêu hóa ngày phức tạp với phần có cấu tạo khác có tuyến tiêu hóa khác 2 - Sự chuyên hóa chức ngày cao + Ở túi tiêu hóa: túi tiêu hóa thức ăn tiêu hóa tiêu hóa trộn lẫn + Ở ống tiêu hóa: phần ống tiêu hóa làm nhiệm vụ khác q trình t/hóa - Phương thức tiêu hóa ngày hồn thiện + Từ tiêu hóa nội bào  tiêu hóa ngoại bào kết hợp với nội bào  tiêu hóa ngoại bào - Về hoạt động hơ hấp: Nhịp thở nhanh hơn, tăng thể tích phổi  tăng thơng khí - Về hoạt động tuần hồn, máu: Tim đập nhanh hơn, tăng lượng máu lưu thông; hồng cầu huy động vào dòng máu nhiều 0,5 0,5 0,25 0,25 Câu VIII (2,0 điểm) Sự phân bố ion hai bên màng nơron trạng thái nghỉ nào? Nêu yếu tố giúp trì điện nghỉ Giải thích tượng xung thần kinh truyền cung phản xạ theo chiều? Ý NỘI DUNG ĐIỂM a) Sự phân bố ion màng nơron trạng thái nghỉ: Bên ngoài: [K+] thấp hơn, [Na+] cao hơn, [Cl-] cao hơn, [các anion khác] thấp 0,5 Bên trong: [K+] cao hơn, [Na+] thấp hơn, [Cl-] thấp hơn, [các anion khác] cao b) Các yếu tố giúp trì điện nghỉ: Kênh K+ mở hé, lực hút ion âm màng => K+ không nhiều 0,5 + + + + + + Bơm Na /K chuyển Na ra, K vào (theo tỉ lệ 3Na /2K ) => đuy trì ổn định tương đối điện nghỉ Giải thích: - Một cung phản xạ đơn giản có nơ ron xinap tham gia Xung thần kinh truyền từ 0,25 từ quan thụ cảm theo sợi hướng tâm, qua nơron trung gian, đến quan đáp ứng - Xung thần kinh truyền qua xinap theo chiều (từ màng trước đến màng sau ) xẩy 0,25 loại xinap hóa học => xung thần kinh truyền cung phản xạ theo chiều - Sở dĩ đặc điểm cấu tạo xinap hóa học: * chùy xinap chứa 0,25 chất trung gian hóa học, * màng sau có thụ thể tiếp nhận tín hiệu 0,25 (khơng bắt buộc nêu: xinap điện cho phép xung TK dẫn truyền chiều) Hết ...SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn: SINH HỌC – BẢNG A (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) Câu... liên kết với Histon - ADN ngồi nhân: dạng vòng, trần (…) - Đều có màng kép - Đều có chứa ADN vòng, ribơxơm 70S - Đều xảy tổng hợp ATP - Đều có khả nhân đôi (về số lượng) ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25... 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu II (3,0 điểm) Tại đỉnh sinh trưởng cây, tế bào vừa hình thành sau nguyên phân diễn giai đoạn sinh trưởng lúc chúng bước vào kì đầu ngun phân Hãy mơ tả diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: đề hsg tỉnh sinh 2015 2016, đề hsg tỉnh sinh 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay