kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm thủy trúc

58 11 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 21:24

Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga LỜI MỞ ĐẦU Trong năm đổi vừa qua kinh tế nước ta phát triển treo nèn kinh tế thị trường điều tiết nhà nước kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Một kinh tế chịu nhiều tác động gắt gao quy luật kinh tế như: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh … Vì doanh nghiệp muons tạo chõ dụa vững thị trượng mặt hàng mà họ bán phải đạt chất lượng cao mà gí thành hạ Để qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu thị trường Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc công ty thành lập 13 năm đưa chiến lược Marketinh Mặt khac, họ cho đời hàng loạt sản phẩm cho người tieu dùng dùng thử với giá phải Công ty khơng ý nghĩa doanh nghiệp mà ý nghĩa Nhà nước vác bên liên quan Muốn đạt điều doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần loại hình kinh tế quốc doanh hay nghồi quốc doanh, lĩnh vực hoạt động hay hình thứ sở hữu phải sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lý khác Để đạt điều doanh nghiệp phải đội ngũ kế tốn giỏi trình độ nghiệp vụ chun mơn mà phải kiến thức nhìn nhận thị trường vào thực tế doanh nghiệp, phải cách ứng xử yếu tố đầu vào đầu để tối đa hóa lợi nhuận Còn nhà quản lý họ ln mong muốn chi phí bỏ thấp mang lại lợi nhuận cao Để thực điều cơng tác kế tốn coi cơng cụ dụng cụ phục vụ quan trọng nhất, đắc lực nhà quản lý doanh nghiệp Trải qua trình học tập nghiên cứu trường giúp đỡ ban lãnh đạo nhà trường với dạy dỗ thầy lỗ lực than em nắm sỏ ban đầu để báo cáo hồn chỉnh kết hợp lý luận với thực tiễn với giúp đỡ thầy giáo trường trung cấp giao thơng vận tải Hà Nội giúp em hồn thành báo cáo Báo cáo thực tập chuyên môn em gồm phần Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Un Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga Phần I: Tình hình đặc điểm cơng tác kế tốn doanh nghiệp Phần II: Một số vấn đề kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Tuy giúp đỡ trình tiếp cận với tình hình thực tế nhiều hạn chế trình độ, thời gian ít….nên báo cáo thực tập khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận xét góp ý, bảo thầy cô, anh chị để báo cáo đạt chất lượng tốt để em nâng cao trình độ nghiệp vụ Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp:”Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương” em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến giáo Nguyễn Thị Thanh Nga trường Trung cấp Giao thơng Vận tải tận tình hướng dẫn em suốt trinh thực tập Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu nhà trường Trung cấp Giao thông Vận tải, cảm ơn thầy giáo tan tình giảng dậy, giúp đỡ rèn luyện cho em trình học tập trường, giúp em kiến thức để hồn thành tốt nội dung chuyên đề tốt nghiệp Em cung xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình thực tập Công ty Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Ông Nguyễn Đỗ Hùng – giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc dành thời gian quý báu để trao đổi vấn đề lương khoản trích theo lương Công ty kinh nghiệm vô q giá Để em thơng tin hữu hiệu cần thiết, từ tìm hiệu, phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp cách tốt Do trình độ kiến thức hiểu biết than hạn chế khơng thể tránh khỏi thiếu sót báo cáo, em mong quan tâm,các ý kiến đóng góp, bổ xung bảo thầy giáo để đề tài em hoàn thiện giá trị thực tế Em xin chân thành cản ơn! Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga PHẦN I: Tình hình đặc điểm cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tình hình chung Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc - Đứng trước su biến đổi không ngừng kinh tế thị trường va nhu cầu cấp thiết nhân dân Ngày nhà kinh doanh không quan tâm đến nhu cầu ăn, mặc, người dân mà họ quan tâm đến nhu cầu khám chữa bệnh khác - Chính ngày 22 tháng năm 1998 cơng ty tư nhân thành lập để phục vụ mục đích với giấy chứng nhận kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc - Địa chỉ: 109 B3 Khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội - Số điện thoại: 0473057576 - Số Fax: 0473057575 - Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) - Đây công ty thành lập với hai thành viên đứng gốp vốn kinh doanh - Từ u cầu đòi hỏi Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc thức thành lập hoạt động từ ngày - Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc thuộc sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội quản lý Đầu tiên công ty nhỏ sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội quản lý với số lượng la 40 kỹ sư cán kỹ thuật để lắp đặt bảo hành bảo trì máy người Lúc cơng ty hoạt động khơng hiệu cơng nhân tay nghề chưa cao, sở hạ tầng chật hẹp, cấu phòng ban đơn giản, người va người phải kiêm nhiều việc hiệu mang lại cho công ty cán bọ quản lý, nghiên cứu khơng thời gian để tư, nghiên cứu, sáng tạo - Để phù hợp với kinh tế thị trường phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh người dân công ty mở rộng quy mô lớn trước cụ thể là: máy móc thiết bị nhiều đại hơn, sở hạ tầng rộng lớn Mức lương người lao động tăng lên đáng kể 1.500.000 đồng/người/tháng Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga - Cho đến năm 2000 kinh tế nước ngày phát triển mở rộng nhu cầu đời sông người ngày cao nhu cầu khám chữa bệnh chở thành nhu cầu quan trọng Do đòi hỏi phải đội ngũ cán cơng nhân trình độ quản lý, kỹ thuật, giao tiếp….hơn hẳn trước đáp ứng nhu cầu thị trường Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc Được thành lập 22/08/1998 theo định số 3659/GP-TLDN ủy ban nhân dân thành phố Hà Nôị Hiên công ty đa dạng hóa loại thiết bị loại y tế loại bán hàng Từ công ty đời đáp ứng thị trường nước thị trường nước - Để kết tốt cơng ty gặp khơng khó khăn kinh tế thị trường song băng phấn đấu tâm vươn lên tồn cán cơng nhân viên cơng ty nâng cao trình độ nghiệp vụ, mở rộng thêm mối quan hệ… hàng năm công ty lộp đủ khoản thu chi cho nhà nước, hàng năm mang lại lợi nhuận gần tỷ đồng - Công ty thành lập 13 năm kết kinh doanh tốt, cung cấp khối lượng lớn hàng hóa cho nước như: Nhật Bản, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Thủy Điển, Pháp….và đặc biệt thị trường nước Hiện công ty hoạt động với mục đích ngày cung cấp nhiều mặt hàng uy tín thị trường nước quốc tế, công ty đạt nhiều khen, huân trương công nhận đơn vị thắng Công ty tâm đứng vững thị trường Công ty phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu làm để ổn định công ăn việc làm cho số lượng cơng nhân nói Đây cơng ty triển vọng mà Nhà nước ta hướng cho bước 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc Trong kinh tế mở cửa đòi hỏi cơng ty thành lập phải chức năng, nhiệm vụ riêng Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc cung Vì tồn cán cơng nhân viên Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga cơng ty lỗ lực mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Với chức la công ty cung cấp dược liệu khám chữa bệnh cho người dân công ty đảm bảo giao hàng theo quy định hợp đồng ký với khác hàng, hàng hóa phải đạt chất lượng tốt Ngồi cơng ty bảo hanh bảo dưỡng tất sản phẩm cung cấp theo thiêu chuẩn nhà sản xuất Một công ty thành lập chưa lâu muốn khẳng định minh ln phải hồn tất chức nhiêm vụ nhà nước nói chung nhân dân nói riêng Hàng năm cơng ty bán hàng hóa sang nhiều nước thết giới họ chấp nhận theo hợp đồng hai bên ký kết Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc không trực tiếp làm sản phẩm cơng ty đội ngũ nhân viên trình đọ tay nghề kiểm tra mặt hàng bán theo tiêu chuẩn chất lượng Cơng ty khơng làm tốt chức nhiệm vụ nhà nước đặt ma làm tốt năm gần Nhiệm vụ công ty là: - Cung cấp sản phẩm với khối lượng lớn sang nước bạn hàng quen thuộc - Mở rộng thêm thị trường sang nước khác - Tăng nguồn thu nhập cho nhân viên - Tăng lợi nhuận cho công ty Đại hội đồng quản trị - Khai thác thị trường mà công ty khác chưa biết đến - Tích cực tuyển dụng đào tạo nhân viên tay nghề trình độ chun môn nghiệp vu tốt Ban kiểm Với điều kiện Công cổ phần dược phẩm Thủy Trúc Hộityđồng soát quản trị ngày tiến xa nữa, đạt nhiều thành tựu đứng vững kinh té thị trường dang hội nhập, mở 1.3 cấu tổ chức quản lý Công cổ phần dược phẩm Thủy Trúc Giámtyđốc Sơ đồ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc PGĐ Kinh doanh Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên Phòng kinh doanh Phòng nhập Phòng kế tốn Phòng kỹ thuật Cửa hàng Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga Với doanh nghiệp muốn hoàn thành tốt cơng tác kế hoạch mà Cơng ty đề đòi hỏi phải tâm cao tập thể cán cơng nhân viên Cơng ty, phòng ban đáp ứng đầy đủ vật tư tiền vốn…dưới điều hành ban giám đốc công ty  Chức nhiệm vụ phòng ban - Ban giám đốc công ty: ban lãnh đạo cao công ty gồm giám đốc phó giám đốc + Giám đốc vừa người đại diện cho Công ty, đại diện nhà nước vừa người đại diện cho cán công nhân viên quản lý hoạt động Công ty tuân thủ theo luật doanh nghiệp theo chế độ thủ trưởng Đồng thời giám đốc nhiệm vụ điều hành tổ chức chung lãnh đạo đạo trực tiếp phòng ban đồng thời phải chịu trách nhiệm mặt hoạt động đơn vị cấp + Phó giám đốc kinh doanh: người trợ giúp cho giám đốc trực tiếp phụ trách hoạt động kinh doanh cung trực tiếp đạo mặt kinh tế - Các phòng ban chức năng: + Phòng kinh doanh: Phụ trách cung cấp hàng, triển khai theo dõi hàng đại lý, lập duyệt tốn đại lý cơng ty Quảng cáo mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nước nước ngồi Phòng nhiệm vụ làm thực hợp đồng với nước Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga + Phòng nhập khẩu: Phòng nhiệm vụ nhập mặt hàng phục vụ cho việc buôn bán công ty Thực hợp đồng với nước ngồi + Phòng kế tốn: Phòng giúp giám đốc quản lý hoạt động tài vốn tình hình luân chuyển vốn theo dõi tiền lương, tiền thưởng khoản trích theo lương thơng qua hạch tốn kế tốn va báo cáo kế tốn + Phòng kỹ thuât: Kiểm tra kỹ thuật nhập vật tư, thực quy trình, cách thức, mẫu mã kiểu dáng đảm bảo chất lượng Đồng thời lập kế hoạch định kỳ sửa chữa cho thiết bị cơng ty Nhờ phòng mà hàng hóa cơng ty còng đẹp hơn, bền hơn, chất lượng tốt + Hệ thống cửa hàng: nhiệm vụ trưng bầy mẫu mã, loại sản phảm cung nơi tiêu thụ trực tiếp cho cá nhân mua lẻ nhờ hệ thống loại hàng mà hàng hóa cơng ty ngày người biết đến nhiều Nó giúp cho người dân đén tận nơi sản xuất mua mà mua hàng công ty 1.4 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc năm 2009, năm 2010 Về thành tích đạt tình hình hoạt đông công ty năm 2009 – 2010 thể qua bảng sau: stt Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận Tổng vốn lưu động Tổng vốn cố định Lao động sử dụng Thu nhập bình quân Đơn vị Năm 2009 Năm 2010 Đồng 15.145.646.060 21.547.598.320 Đồng 2.331.596.649 5.265.414.302 Đồng 113.903.791 200.736.464 Đồng 7.654.190.877 10.912.124.490 Đồng 319.130.266 620.821.452 Người 60 120 Đồng/người/tháng 1.000.000 1.500.000 Qua bảng thành tích đạt tình hình hoạt động công ty hai năm 2009 – 2010 ta thấy: tổng doanh thu năm 2010 so với năm 2009 tăng Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga 6.401.952.260 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 70% Tổng chi phí tăng 2.933.817.653 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 73% Doanh thu tăng làm cho tổng lợi nhuận cung tăng 87.832.673 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 67% Hoạt động tài doanh thu thay đổi đáng kể thể tổng doanh thu chi phí tăng cao, tổng vốn lưu động tăng 3.257.933.613 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 69% Tổng vốn cố định tăng 301.691.168 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 73% Đồng thời ta thấy lợi nhuận ma Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc thu tiến hành nhiều hoạt động khác hoạt động ảnh hưởng định tới tình hình thu nhập Cơng ty, lao động sử dụng tăng 60 người tương ứng với tỷ lệ tăng 55% Thu nhập bình quân tăng 500.000 đồng/người/tháng tương ứng với tỷ lệ tăng 73% Công ty ngày mở rộng thị trường nước khu vực, điều khẳng định uy tín Cơng ty ngày nâng lên Vì năm 2010 cơng ty tăng nhiều đơn đặt hang góp phần làm tăng lợi nhuận cho Cơng ty Tóm lại: qua phần phân tích ta thấy tình hình hoạt động Công ty Cổ phẩn Dược phẩm Thủy Trúc đánh giá tương đối ổn định phát triển doanh thu lợi nhuận tăng cao tạo hình ảnh tài lành mạnh nâng cao lăng lực cạnh tranh với đơn vị khác ngành thương mại y tế  Những hoạt động khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh - Thuận lợi: Cơng ty nhanh chóng tiếp cận thị trường thu hút khách hang phía mình, ln đề cao công tác tổ chức quản lý làm để tăng lợi nhuận cho Cơng ty Vì vấn đề then chốt định thành bại Công ty Cùng với lớn mạnh Công ty, cơng tác kế tốn nói chung đặc biệt la khâu kế tốn cơng ty nói riêng khơng ngừng hồn thiện đáp ứng nhu cầu mua bán cơng ty đảm bảo tính thống cơng ty đảm bảo tính thống phạm vi, phương pháp tính tốn tiêu kinh tế với phận liên quan Đồng thời số liệu kế toán phản ánh trung thực , khách Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga quan biến động công ty với điều kiện cụ thể đơn vị quy mơ ngày lớn Bộ máy kế toán tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với quy mô Công ty Đội ngũ kế tốn nhiệt tình u nghề tiếp cận kịp thời thay đổi sách chế độ tài kế toán nhà nước ban hành vận dụng linh hoạt sang tạo vào thực tiễn hoạt động Công ty Hình thức kế tốn: cơng tác kế tốn Cơng ty trọng hạch tốn theo hình thức nhật ký chung Theo hình thức thuận tiện cho việc toán, theo dõi va ghi sổ Hiện Cơng ty sử dụng chương trình phần mềm kế tốn máy vi tính làm cho cơng tác kế toán đơn giản va thuận tiện Qua việc phân tích ta thấy cơng tác kế tốn Công ty thực nghiêm túc chế độ, thể lệ kế toán Đảm bảo theo dõi việc thu nhập Công ty, giúp cho Công ty hoạt động ngày tốt - Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi Cơng ty gặp khơng khó khăn sau: Đối với mặt hàng mà Công ty nhập với hợp lý với chiều hướng phát triển Công ty để điều kiện để ghi sổ kế tốn thường xuyên không bị dồn việc ghi chép vào cuối tháng đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin tiện việc nhập, xuất loại mặt hàng Về việc khoản tạm ứng Cơng ty theo dõi tình hình tạm ứng toán sổ chi tiết, theo dõi tốn với người bán ma khơng theo dõi sổ tạm ứng Như tạm ừng toán khơng theo dõi thời hạn tốn, hạch tốn khơng nội dung phát sinh Do khơng theo dõi khoản tạm ứng theo lần tốn người tạm ứng Hiện cơng ty áp dụng thơng tư kế tồn thơng tư số 89/2003/TT-BTC ngày 09/10/2003 hướng dẫn kế toán thực bốn chuẩn mực kế tốn Cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc 2.1 Cơng tác tố chức máy kế tốn Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 10 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga Quy trỡnh: Bảng chấm công Phiếu nghỉ hởng BHXH Bảng toán lơng Bảng phân bổ tiền lơng BHXH Bảng tổng hợp lơng Nht ký chung Sổ chi tiết tài khoản 622, 627, 642 Sổ TK 334, 338 Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 44 Sæ chi tiÕt to¸n víi CNV Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga  Sau ghi vào Sổ nhật ký chung Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 04 năm 2011 (đơn vị tính: đồng) … CHỨNG TỪ SỐ NGÀY … … 10 1350 28/04/2011 TT 11 12 10 DIỄN GIẢI … Tính lương tháng 04/2011 TK TK NỢ 622 334 phải trả CBCNV 6421 Trích 6% BHXH từ lương 441 28/04/2011 334 3383 CBCNV tháng 04/2011 Trích 1.5% BHYT từ lương 442 28/04/2011 334 3384 CBCNV tháng 04/2011 Trích 1% BHTN từ lương 443 28/04/2011 334 3389 CBCNV Trích 2% KPCĐ vào chi phí 1353 28/04/2011 sản xuất kinh doanh tháng 6421 3382 04/2011 Trích 3% BHYT vào chi phí 1352 28/04/2011 sản xuất kinh doanh tháng 04/2011 Trích 16% BHXH vào chi phí 1354 28/04/2011 sản xuất kinh doanh tháng 04/2011 Trích 1% BHTN vào chi phí 1355 28/04/2011 sản xuất kinh doanh tháng 1356 28/04/2011 PC 152 28/04/2011 04/2011 Tính tiền trợ cấp BHXH trả thay lương cho người lao động Nộp BHXH (22%) Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 45 622 6421 622 6421 622 6421 3384 3383 3389 3383 334 3383 1111 SỐ TIỀN … 6.964.000 263.084.375 2.084.062,5 521.016 250.483,8 780.667,5 268.920 785.531,3 1.434.240 4.173.500 89.640 260.843,8 1.291.875 7.691.802,5 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương PC 153 PC 154 PC 155 PC 155 PT 28/04/2011 28/04/2011 GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga Nộp BHYT (4.5%) 3384 Nộp KPCĐ (2%) 3382 1111 1111 1111 28/04/2011 Nộp BHTN (2%) 3389 28/04/2011 Chi tiêu KPCĐ để lại DN 3382 111 1.564.467,3 350.483,8 700.967,6 350.483,8 Được quan BHXH cấp tiền 443 28/04/2011 trợ cấp BHXH trả thay lương 1121 3383 cho người lao động … … … Cộng số phát sinh tháng … 1.291.875 … …… 425.178.830 Ngày 28 tháng 04 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Số liệu từ Phòng Tài - Kế tốn) Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT TK 3382 - Phải trả , phải nộp khác - kinh phí cơng đồn Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Un 46 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga TÀI STT CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI KHOẢN ĐỐI ỨNG SỐ SỐ TIỀN SỐ TIỀN NỢ NGÀY Số dư đầu tháng Trích 2% KPCĐ từ 1353 28/04/2011 PC150 28/04/2011 PC 151 28/04/2011 chi phí sản xuất kinh doanh 6421 doanh nghiệp Nộp 1% KPCĐ lên Cơng đồn cấp Chi tiêu KPCĐ để lại doanh nghiệp Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng Tháng 04 năm 2011 700.967,5 1111 350.483,8 1111 350.483,8 700.967,5 700.967,5 (Đơn vị tính: đồng) Ngày 28 tháng 04 năm 2011 Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 47 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc SỔ KẾ TOÁNCHI TIẾT Tháng 04 năm 2011 Tài khoản:3383 - Phải trả, phải nộp khác - Bảo hiểm xã hội (Đơn vị tính: đồng) Chứng từ TT Số Số phát sinh Ngày tháng Số hiệu tài khoản đối ứng Diễn giải Nợ Số dư đầu tháng 1351 PT441 1352 1353 PC152 5/04/2011 Số phát sinh kỳ 5/04/2011 - Trích 16% BHXH vào CFKD 10/04/2011 - Trích 6% BHXH từ người lao động 28/04/2011 - Tính trợ cấp BHXH trả thay lương cho NV 28/04/2011 Cq Bảo hiểm cấp tiền trợ cấp BHXH C.ty trả hộ Nộp BHXH cho cq NN 622 6421 1.434.240 334 4.173.500 334 1.291.875 2.084.062,5 1111 1111 7.691.802,5 1.291.875 Số dư cuối kỳ Ngày 28 tháng 04 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 48 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT Tài khoản: 3384- Phải trả, phải nộp khác - Bảo hiểm y tế Tháng 04 năm 2011 Chứng từ TT Số Số phát sinh Số hiệu Ngày Diễn giải tháng tài khoản đối ứng Nợ số dư đầu kỳ 1352 5/04/2011 Số phát sinh 622 268.920 kỳ 6421 782.531,3 -Trích 3% BHYT PT442 5/04/2011 -Trích 1.5%BHYT 334 521.016 từ ngư ời lao động PC153 28/04/2011 cộng phát sinh 1111 1.564.4 - Nộp BHYT lên 67,3 quan NN Số dư cuối kỳ Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 49 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT Tài khoản: 3389- Phải trả, phải nộp khác - Bảo hiểm thất nghiệp Tháng 04 năm 2011 Chứng từ TT Số Số phát sinh Số hiệu Ngày Diễn giải tháng tài khoản đối ứng Nợ số dư đầu kỳ Số phát sinh 1352 5/04/2011 kỳ 622 89.640 -Trích 1% BHTN 6421 260.843,8 334 350.483,8 từ CP C.ty PT442 5/04/2011 -Trích 1%BHTN từ người lao động cộng phát sinh PC153 28/04/2011 - Nộp BHTN lên 1111 700.967,6 quan NN Số dư cuối kỳ Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  Ghi vào sổ tài khoản 334 Công ty cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 50 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga SỔ CÁI Tên tài khoản: Phải trả người lao động Số hiệu: TK 334 Tháng 04 năm 2011 (Đơn vị tính: đồng) Số hiệu tài khoản đối ứng Chứng từ TT Số Ngày tháng Diễn giải Số phát sinh Nợ Số dư đầu tháng 7.500.000 - Tính lương trả cho nhân 28/04/2011 viên tháng 042011 + NCTT 622 8.964.000 + NV QLDN 6421 26.084.375 - Khấu trừ vào lương 28/04/2011 BCNV 3383 +6% BHXH 3384 2.084.062, +1.5%BHYT 3389 +1%BHTN 3383 521.016 28/04/2011 +BHXH trả thay lương - Trả lương cho NV tháng 1.291.875 350.483,8 111 28/04/2011 04/2011 35.048.375 Số phát sinh tháng 41.450.000 39.350.000 Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) 5.400.000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) (Số liệu từ Phòng Tài - Kế tốn)  Ghi vào sổ tài khoản 338 Công ty cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 51 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga SỔ CÁI Tên tài khoản: Phải trả người lao động Số hiệu: TK 338 Tháng 04 năm 2011 ST T TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ NGÀY SỐ TIỀN SỐ NỢ Số dư đầu tháng … PT 441 28/04/2011 PT 442 PT 443 1353 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 1352 10 1354 28/04/2011 28/04/2011 11 1355 12 1324 28/04/2011 28/04/2011 13 PT 443 14 PC 152 15 PC 153 16 17 PC 150 PC 151 18 PC 152 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 Trích 6% BHXH từ lương CBCNV tháng 04/2011 Trích 1.5% BHYT từ lương CBCNV tháng 04/2011 Trích 1% BHTN từ lương CBCNV tháng 04/2011 Trích 2% KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh tháng 04/2011 Trích 3% BHYT vào chi phí sản xuất kinh doanh tháng 04/2011 Trích 16% BHXH vào chi phí sản xuất kinh doanh tháng 04/2011 Trích 1% BHTN vào chi phí sản xuất kinh doanh tháng 04/2011 Tính tiền trợ cấp BHXH trả thay lương cho người lao động Được quan BHXH cấp tiền trợ cấp BHXH trả thay lương cho người lao động 334 2.084.062,5 334 521.016 334 350.483,8 6421 700.967,5 622 6421 268.920 782.531,3 622 6421 1.434.240 4.173.500 622 6421 89.640 260.843,8 334 3383 Nộp BHYT (4.5 %) 3384 Nộp KPCĐ (2%) Nộp BHTN (2%) Chi tiêu KPCĐ để lại doanh nghiệp Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng 3382 3389 (Số liệu từ Phòng Tài ) 52 1.291.875 1121 Nộp BHXH (22%) Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên TIỀN 1.291.875 7.691.802 ,5 1.564.467 ,3 350.483,8 700.967,6 350.483,8 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga Những thuận, lợi khó khăn cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ doanh nghiệp 7.1.Những khó khăn - Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc hoạt động hạch toán kinh tế độc lập Hiện Công ty áp dụng hình thức trả lương theo doanh thu, theo hình thức Cơng ty hoạt động kinh doanh hiệu thu nhập CBCNV Cơng ty nâng cao Nhưng việc đảm bảo mức thu nhập họ ổn định hay khơng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không đạt hiệu cao hay không đạt mức doanh thu kế hoạch đề Do đó, Cơng ty cần sách khen thưởng hợp lý để khuyến khích người lao động công việc phần cải thiện sống họ - Về công tác hạch toán tiền lương với khoản tiền lương cơng nhân nghỉ phép Cơng ty thường khơng trích trước mà nghỉ phép tính trả lương cho đối tượng nên thời kỳ nghỉ phép nhiều làm cho chi phí kỳ tăng đột biến, gây ảnh hưởng đến kết kinh doanh Công ty - Về tài khoản sử dụng: Hiện Công ty sử dụng TK 334 để hạch toán tiền lương cho nhân viên lao động khác mà chưa mở chi tiết cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh 7.2 Những thuận lợi - Về cách thức trả lương Cơng ty: Cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian sản phẩm Bởi vậy, tiền lương người lao dộng tăng lên sản phẩm tiêu thụ Công ty tăng lên Điều khuyến khích người lao động hăng say làm việc, tận tam với công việc, phát huy hết khả nhằm tăng suất lao động, tăng doanh thu Ngồi cách tính lương thể cơng phân phối tiền lương tổ chức, cá nhân thu nhập tương xứng với hiệu công việc giao - Cơng tác hạch tốn tiền lương Công ty theo dõi, thực Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 53 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga cách thường xun liên tục, hệ thống đảm bảo tính xác, tuân thủ nguyên tắc, chế độ - Cơng tác tốn tiền lương khoản trích theo lương cho người lao động tổ chức nhanh chóng, kịp thời nhằm đảm bảo sống ổn định cho người lao động - Công ty chấp hành tốt chủ trương, sách, chế độ Nhà nước, mở đầy đủ loại sổ sách theo dõi, ghi chép tình hình biến động chi phí tiền lương khoản trích theo lương cách xác -Công ty nắm bắt quản lý chặt chẽ tình hình quỹ lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ BHTN sở tiết kiệm tối đa mức chi phí bỏ nhằm nâng cao thu nhập cho cơng nhân viên Ngồi với kết hợp hài hồ, chặt chẽ nhân viên phòng Kế toán tạo điều kiện tốt cho việc đối chiếu, luân chuyển chứng từ diễn kịp thời, nhanh chóng hiệu - Cơng tác quản lý lao động Công ty chặt chẽ hợp lý Công ty theo dõi thời gian làm việc cán qua Bảng chấm công ngày cuối tháng Văn phòng tập hợp ngày cơng lao động tồn Cơng ty sổ theo dõi ngày cơng lao động Đây để tính trả lương thời gian cho người lao động Rõ ràng để trả lương cho người lao động vừa đầy đủ, vừa công khơng thể khơng coi trọng việc quản lý lao động Công ty thực tốt điều Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm công tác hạch tốn kế tốn tiền lương áp dụng hình thức trả lương Cơng ty số tồn Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 54 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga KẾT LUẬN Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp cơng việc nghiệp vụ đơn giản, nhiên đẻ hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương vừa công cụ hữu hiệu cho nhà quản lý vùa chỗ dựa đáng tin cậy cho người lao động khơng phải doanh nghiệp làm Điều đồi hỏi phải kết hợp khéo léo chế độ lao động tiền lương hành đặc thù lao động đơn vị Kế toán cần phải nắm chức năng, nhiệm vụ kế tốn tiền lương khoản trích theo lương, cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương phải vào mơ hình đặc trưng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, quy mô ghi chép luân chuyển chứng từ để hướng hồn thiện thích hợp Mặt khác hạch toán tiền lương hạch toán kế toán phần hành kế tốn phải cung cấp thơng tin cách kịp thời xác cho nhà quản lý qua góp phần quản trị nhân đề biện pháp tăng xuất lao động Với kiến thức học trường với thời gian thực tập thực tế Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc Với giúp đỡ bảo hướng dẫn, anh, chị làm việc Công ty để em viết báo cáo hoàn chỉnh thiết thực Do hiểu biết hạn thời gian tiếp cận thực tế nhiều hạn chế nên chắn báo cáo nhiều sai sót em mong thơng cảm đóng góp ý kiến thầy giáo Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình hướng dẫn , với bảo anh chị phòng kế tốn, phòng tổ chức nhân Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc việc hoàn thành báo cáo nàỳ Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyên Thị Tố Uyên Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 55 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU LỜI CẢM ƠN PHẦN I: Tình hình đặc điểm cơng tác kế toán doanh nghiệp .4 Tình hình chung Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc 1.3 cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc .7 1.4 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc năm 2009, năm 2010 Cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc 11 2.1 Công tác tố chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc .11 2.2 Phương pháp kế toán áp dụng 14 2.2.1 Kế toán tài sản cố định .14 2.2.2 Kế toán tền lương khoản trích theo lương 15 2.2.3 Kế toán thành phẩm, têu thụ xác định kết kinh doanh 16 2.3 Tài khoản hệ thơng tài khoản kế tốn 18 2.3.1 Thủ tục mở tài khoản 18 2.3.2 Nguyên tắc mã hóa tài khoản kế tốn 18 2.3.3 cấu hệ thống tài khoản kế toán hành 18 2.4.Chứng từ kế toán 19 2.5 Báo biểu sổ sách kế toán 23 2.5.1 Đặc trưng hình thức kế tốn Nhật ký chung .23 2.5.2 Các loại sổ hình thức kế tốn Nhật ký chung 24 2.5.3 Nội dung trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn Nhật ký chung .24 2.5.4 Lập sổ kế toán máy vi tính 25 2.5.5 Bảng cân đối kế toán 27 Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Un 56 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga PHẦN II: Một số vấn đề kế toán tền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc 31 Một số vấn đề hạch toán tền lương khoản trích theo lương .31 1.1 Tiền lương .31 1.1.1 Khái niệm 31 1.1.2 Phân loại lao động, tền lương 33 Các khoản trích theo lương 34 2.1 Bảo hiểm xã hội 34 2.2 Quỹ bảo hiểm xã hội(BHXH) 35 2.3 Bảo hiểm y tế(BHYT) 35 2.4 Kinh phí cơng đồn(KPCĐ) 36 Các hình thúc trả lương 36 3.1 Trả lương theo sản phẩm 36 3.2 Trả lương theo sản phẩm trục tếp 36 3.3 Trả lương theo sản phẩm thưởng phạt 36 3.4 Trả lương theo sản phẩm lũy tến 37 3.5 Hình thức trả lương khốn 37 3.6 Hình thức trả lương theo thời gian 38 Cách tính lương .38 4.1 Tính lương theo thời gian 39 4.2 Tính lương làm thêm .40 Các chứng từ sử dụng .41 Các tài khoản sử dụng chủ yếu .41 Những thuận, lợi khó khăn cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ doanh nghiệp 57 7.1 Những khó khăn 57 7.2 Những thuận lợi 57 KẾT LUẬN .59 Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 57 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Sinh viên: Nguyễn Thị Tố Uyên 58 GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga .. .Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga Phần I: Tình hình đặc điểm cơng tác kế tốn doanh nghiệp Phần II: Một số vấn đề kế toán tiền lương khoản trích theo lương. .. Thị Tố Uyên Kế toán tiền lương khoản trích theo lương GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga PHẦN I: Tình hình đặc điểm cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tình hình chung Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc 1.1 Quá... hạn “ TK 229 “ - Kế toán ký cược ký quỹ dài hạn “ TK 224 “  Tình hình tài sản cố định thực tế Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc - Tài sản cố định Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm thủy trúc , kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm thủy trúc , PHẦN I: Tình hình đặc điểm công tác kế toán của doanh nghiệp., Tình hình chung của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc., Công tác kế toán của Công ty cổ phần dược phẩm Thủy Trúc, Trong bước kiểm tra chứng từ kế toán, cần lưu ý những điểm sau:, Thứ nhất, tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ th, Tại Công ty, tính đến thời điểm tháng 04/2011 tỷ trọng của những người có trình độ Đại học chiếm 80% trên tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty và điều đó thể hiện qua bảng đánh giá sau:, Các hình thúc trả lương, Các tài khoản sử dụng chủ yếu, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc, Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc: bảng thanh toán tiền lương, bảng tổng hợp thanh toán tiền lương, bảng thanh toán BHXH với người lao động… kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái. Căn cứ vào các chứng từ kế toán ghi các nghiệp vụ phát si, Công ty cổ phần Dược phẩm Thủy Trúc, Những thuận, lợi khó khăn trong công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay