Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu hồng minh b a b y

106 6 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 21:24

Chuyên đề tốt nghiệp Lời nói đầu Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập kinh tế giới với nhiều hội thách thức Để tồn cạnh tranh, doanh nghiệp ngày trở nên động, tự chủ sản xuất kinh doanh Trước cạnh tranh gay gắt kinh tế, doanh nghiệp phải tạo cho hướng riêng đảm bảo sản xuất mang lại hiệu cao nhằm tối đa hóa lợi nhuận Thực tế cho thấy, doanh nghiệp tạo cho phong cách riêng doanh nghiệp tồn phát triển Câu hỏi đặt cho doanh nghiệp làm để đạt lợi nhuận cao giới hạn lực sản xuất Để giải vấn đề này, doanh nghiệp phải tìm giải pháp kinh doanh tối ưu Và giải pháp giảm thiểu chi phí cách hợp lý Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí nguyên vật liệu (NVL) chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng chi phí Do vậy, việc hạch tốn sử dụng NVL cho tiết kiệm hợp lý góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý phần chi phí đồng thời chứng tỏ việc tổ chức cơng tác kế tốn NVL ngày trở nên quan trọng doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y (CP SX & XNK Hồng Minh B.A.B.Y) công ty chuyên sản xuất tiêu thụ đồ dùng sơ sinh sản phẩm hàng thời trang cho bà mẹ trẻ em, nhằm mục đích tiêu thụ nước nước ngồi Tuy cơng ty thành lập, thành viên công ty cố gắng phấn đấu, học hỏi dần khẳng định vị thị trường Trong trình hạch tốn NVL, cơng ty ln tiến hành cải tiến cho phù hợp với tình hình thực tế đồng thời đảm bảo quy định nhà nước, nhiên khơng thể tránh khỏi vướng mắc cần hồn thiện Nhận thức vai trò kế tốn, đặc biệt kế tốn NVL quản lý chi phí doanh nghiệp, thời gian thực tập công ty CP SX & XNK Hồng Minh B.A.B.Y, em mạnh dạn tìm hiểu, nghiên cứu nội dung cơng tác kế toán nguyên vật liệu Được hướng dẫn, giúp đỡ tận tình Cơ giáo Trần Thị Dự cán phòng Tài vụ cơng ty em hồn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài “Kế tốn ngun vật liệu cơng ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Hồng Minh B.A.B.Y” Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: Đặc điểm kinh doanh tổ chức quản lý SXKD đến kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý công ty sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y 1.1: Sơ lược trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ thành tích đạt cơng ty CP sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y 1.1.1: Quá trình hình thành phát triển cơng ty 1.1.2: Chức nhiệm vụ công ty 1.2: Cơ cấu tổ chức máy phòng kế tốn hình thức kế tốn cơng ty áp dụng 1.3: Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất, đặc điểm hoạt động cơng ty hành nghiệp 1.4 Phân loại đánh giá ngun vật liệu cơng ty 1.5: Tình hình sử dụng dụng máy tính cơng ty CHƯƠNG II: THỰC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG MINH B.A.B.Y 2.1: Đặc điểm kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y 2.2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty CP sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B 2.2.1: Vai trò NVL hoạt động sản xuất công ty 2.2.2: Công tác quản lý NVL 2.2.3: Phân loại NVL Chuyên đề tốt nghiệp 2.3: Chứng từ tài khoản hạch toán 2.3.1: Chứng từ sử dụng 2.3.2: Tài khoản hạch toán a Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên b Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 2.4: Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 2.4.1 phương pháp thẻ kho 2.4.2 phương pháp đối chiếu luân chuyển 2.4.2 phương pháp sổ số dư 2.5: Sổ sách kế tốn 2.5.1: Quy trình lưa chuyển chứng từ 2.5.2: Kế toán chi tiết NVL Chương III: phương pháp hồn thiện kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y 3.1 Nhận xét đánh giá chung công tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty 3.1.1 Những mặt tích cực 3.1.2 Những mặt tích cực 3.2 Một số đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty Kết luận Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC SXKD ĐẾN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG MINH B.A.B.Y I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý công ty sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y 1.1: Sơ lược trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ thành tích đạt công ty CP sản xuất xuất Hồng Minh B.A.B.Y 1.1.1: Quá trình hình thành phát triển công ty -Tên Công ty: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y - Địa chỉ: Số 102B - C2, Khu TT Thành Công - Ba Đình - Hà Nội - Văn phòng giao dịch: 112D4, Thành Cơng - Ba Đình - Nội - Ngày thành lập: Thành lập ngày 30/9/2008 theo số đăng ký kinh doanh số: 0103009594 - Lĩnh vực hoạt động: - Mã số thuế: 0101295293 - Vốn điều lệ đăng ký hoạt động: 800.000.000 đồng Hiện mặt hàng sản xuất công ty là: Sản xuất đồ dùng sơ sinh sản phẩm thời trang Tư vấn cho bà mẹ bắt đầu sinh kiến thức vững vàng bắt đầu sinh Trang bị cho em nhỏ bắt đầu năm học * Về mặt sản xuất: - Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường - Đào tạo nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân viên phục vụ cho sản xuất tập trung vốn tối đa cho sản xuất kinh doanh * Về kinh doanh: - Mở rộng mạng lưới tiêu thụ mặt hàng truyền thống công ty - Đẩy mạnh công tác kinh doanh dịch vụ - Tìm kiếm xây dựng quan hệ để tiêu thụ sản phẩm công ty Chuyên đề tốt nghiệp Biểu 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY CP SX & XNK HỒNG MINH B.A.B.Y NĂM 2009 - 2010 Chỉ tiêu Năm 2009 Bố trí cấu vốn 1.1 TSLĐ/TTS (%) 1.2 TSCĐ/TTS (%) Tỷ suất lợi nhuận 2.1 Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu (%) 2.2 Tỷ suất lợi nhuận / vốn (%) Tình hình tài 3.1 Tình hình nợ phải trả so với toàn TS (%) 3.2 Khả toán tổng quát =TSLĐ/NDH (%) 3.3 Khả tốn nhanh=tiền có/ NDH (%) Năm 2010 15,3 84,7 19,9 80,1 0,17 1,12 0,46 3,37 40,2 112,2 32 36,5 115,9 35,6 1.1.2: Chức nhiệm vụ công ty: a: Chức Công ty thực chức lưu thơng hàng hóa tiếp tục q trình tái lưu chuyển q trình lưu thơng, tổ chức q trình vận động hàng hóa từ sản xuất kinh doanh đến người tiêu dùng Thông qua hoạt động tiêu thụ mang lại lợi nhuận, nâng cao lợi ích cơng ty, đồng thời có nguồn tài đảm bảo cho cơng ty hoạt động có hiệu b: Nhiệm vụ Giới thiệu, quảng cáo chào hàng sản phẩm quần áo, đồ dùng cho bà mẹ bắt đầu sinh, đồ dùng cho em bắt đầu năm học Thực cam kết hợp đồng nói chung, quản lý sử dụng lao động theo pháp luật Nhà nước ban hành Thực quy định Nhà nước quản lý kinh tế, thực ngân sách nhà nước Thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điều tiết thị trường tiêu dùng chịu trách nhiệm trước nhà nước bình ổn thị trường nước Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học công nghệ, đưa giải pháp bán hàng, bồi dưỡng cán công nhân viên phục vụ cho hoạt động kinh doanh công ty Tổ chức tốt công tác kinh doanh cung ứng tiêu thụ, khai thác sử dụng vốn có hiệu Thực chế độ quản lí tài sản, tài chính, lao động, tiền lương Làm tốt cơng tác phân phối theo lao động, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, văn hố doanh nghiệp đạo đức kinh doanh, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho người lao động Làm tốt cơng tác an tồn lao động bảo hộ lao động, trật tự xã hội, bảo vệ mơi trường, bảo vệ an ninh Ngồi cơng ty tìm biện pháp để nâng cao hiệu kinh doanh đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng, giá thành vừa phải hợp lí, đổi phong cách phục vụ khách hàng để thỏa mãn nhu cầu khách hàng 1.2: Cơ cấu tổ chức máy phòng kế tốn hình thức kế tốn cơng ty áp dụng: a Hình thức kế tốn Hình thức kế tốn mà cơng ty cổ phần sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y áp dụng hình thức nhật ký chung Các nhật ký chung để phản ánh toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh tháng, kỳ niên độ kế tốn theo trình tự thời gian quan hệ đối ứng tài khoản nghiệp vụ đó, số liệu phản ánh nhật ký chung phản ánh tổng số phát sinh Nợ, Có đối ứng tài khoản mà công ty sử dụng * Trình tự phương pháp ghi sổ kế toán Hàng ngày vào chứng từ gốc phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh cơng ty, kế tốn phân loại chứng từ tiến hành vào nhật ký chung (nếu tiêu hoạch tốn chi tiết tài khoản kết hợp trực tiếp nhật ký chung) vào Chuyên đề tốt nghiệp bảng kê (nếu tiêu hoạch tốn chi tiết khơng thể kết hợp trực tiếp nhật ký chung, trường hợp kế toán liên quan cuối tháng tổng hợp số phát sinh bảng kê để tiến hành ghi nhật ký chung) sổ chi tiết có liên quan Phiêú nhập kho, xuất kho Nhật ký đặc biệt Sổ (thẻ) chi tiết Nhật ký chung Bảng tổng hợp chi tiết Sổ TK 152 Báo cáo tài Ghi : b Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu Tổ chức máy kế toán Biểu 2: Cơ cấu tổ chức máy kế tốn cơng ty Kế tốn trưởng Kế tốn tổng hợp tính giá thành + Kế toán truởng: Kế toán bán hàng toán Kế toán vật tư, TSCĐ, tiền lương * Chức năng, nhiệm vụ phận phòng kế toán: Thủ quỹ Chuyên đề tốt nghiệp Là người đứng đầu, tổ chức quản lý tồn cơng tác kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng trực tiếp thực cơng việc kế tốn tổng hợp tính giá thành sản phẩm Kế tốn trưởng chịu trách nhiệm trước giám đốc cơng tác kế tốn cơng ty + Kế tốn bán hàng toán: Ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lượng thành phẩm tiêu thụ, tính tốn trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng khoản chi phí khác nhằm xác định kết bán hàng Ghi chép, theo dõi chặt chẽ, phản ánh tình hình khoản phải thu khách hàng, khoản phải trả cho người bán, phải nộp ngân sách nhà nước,… + Kế tốn tổng hợp tính giá thành: Cơng việc kế tốn trưởng cơng ty trực tiếp đảm nhiệm Đó xác định đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành; tập hợp, phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm, ghi chép, phản ánh cung cấp thông tin liên quan dến hoạt động, nghiệp vụ khác doanh nghiệp đầu tư, vốn tiền Ghi chép, tổng hợp số liệu dể xác định kết kinh doanh kỳ,lập báo cáo tài chính,… + Kế toán vật tư, TSCĐ, tiền lương: Ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời số có, tình hình ln chuyển vật tư giá trị số lượng, tính tốn trị giá vốn vật tư (NVL) xuất kho, tổng hợp số liệu cách xác đầy đủ, kịp thời số lượng trạng giá trị, tình hình biến động TSCĐ có Tính tốn phân bổ xác số khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ, hạch toán thời gian, số lượng, chất lượng kết người lao động, tính tốn đùng, kịp thời tiền lương khoản liên quan khác tơi người lao động Tính tốn, xác, phân bổ chi phí tiền lương khoản trích theo lương cho đối tương sử dụng có liên quan… + Thủ quỹ: Tiến hành thu chi theo dõi chặt chẽ khoản thu chi quỹ tiền mặt doanh nghiệp c Chế độ kế tốn cơng ty: Cơng ty cổ phần sản xuất xuất nhập Hồng Minh B.A.B.Y bắt đầu niên độ kế toán từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm Chuyên đề tốt nghiệp Phương pháp hạch toán hàng tồn kho công ty phương pháp kê khai thường xuyên Cơng ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Kế toán chi tiết phương pháp ghi thẻ song song Hình thức sổ kế tốn mà cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ Các mẫu sổ sách áp dụng theo chế độ kế toán ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất, đặc điểm hoạt động công ty hành nghiệp * Đặc điểm tổ chức kinh doanh công ty - Mặt hàng thời trang quần áo sản xuất từ hai loại nguyên vật liệu chính: vải Sau trải qua nhiều công đoạn chế tạo khác cho thành phẩm Cụ thể gồm công đoạn: chọn vải, xủ lý độ ổn định vải ,cắt, may hoàn thiện Toàn quy trình sản xuất tổ đảm nhận, có tổ thực cơng đoạn, có tổ thực nhiều công đoạn, cụ thể: + Chọn vải: người cán quản lý khâu chọn vải trực tiếp xem để chọn mua + Xử lý độ ổn định vải: mua vải phải xử lý máy để có sản phẩm tốt trước thành phẩm + Tổ cắt: thục cơng đoạn cắt vải sau chuyển cho tổ hoàn thiện + Tổ hoàn thiện: thực thực công đoạn vắt sổ may - Quy trình sản xuất sản phẩm cơng ty quy trình liên tục kiểu khép kín Có thể phác họa tồn quy trình sản xuất may thực phẩm công ty sơ đồ sau đây: Chuyên đề tốt nghiệp Biểu 3: Quy trình sản xuất doanh nghiệp Xử lý vải Chọn vải Cắt Tổ hoàn thiện 1.4 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu công ty  Phân loại: - Căn vào nội dung kinh tế vai trò nguyên liệu vật liệu trình sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu công ty chia thành: + Nguyên vật liệu chính: gồm vải + Vật liệu phụ: gồm bao tải, túi nilon, băng dính - Căn vào nguồn gốc nguyên vật liệu tồn ngun vật liệu cơng ty mua  Đánh giá nguyên vật liệu: Các nguyên vật liệu cơng ty mua ngồi Do để đánh giá trị giá nguyên vật liệu, kế toán sử dụng giá vố thực tế để đánh giá * Giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho: Trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho từ mua ngoài: Giá gốc NLVL Giá mua Các loại thuế Chi phí liên quan Các khoản mua ngồi = hố + khơng + trực tiếp đến việc - giảm trừ nhập kho hố đơn hồn lại mua hàng mua Ví dụ: Ngày 03/11/2010, cơng ty nhập kho vật liệu vải mua công ty TNHH Perstima phiếu nhập kho số PN 0134, ngày 03/11/2010, số lượng: 30.000 , hóa đơn GTGT số 001028 ngày 03/11/2010: Giá bán chưa thuế: 457.986.600 đ Thuế GTGT (5%): 22.899.330 đ Tổng giá toán: 480.885.930 đ Theo thỏa thuận hợp đồng mua bán, tồn chi phí liên quan tới việc bốc dỡ, vận chuyển bên bán chịu, đó: 10 Chuyên đề tốt nghiệp 1.040.560.360 24.000 407.544.000 II Vật liệu phụ Bao tải 300 630.000 30.000 69.150.000 30.200 69.549.500 100 230500 …… 92 Chuyên đề tốt nghiệp … … … … Cộng Chương III: PHƯƠNG PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG MINH B.A.B.Y 3.1 Nhận xét đánh giá chung cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty Công ty CP SX & XNK Hồng Minh B.A.B.Y doanh nghiệp nhỏ Trong thời gian thành lập vào hoạt động công ty gặp nhiều khó khăn việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm Song với nỗ lực mình, cơng ty tìm hướng thích hợp cho mình, sản xuất quần áo thời trang để xuất Đây sản phẩm thông dụng nước, khách hàng nước chọn chẩp nhận Thị trường xuất Cơng ty Nhật Bản Chất lượng, mẫu mã, giá bán, … yếu tố giúp cho sản phẩm Cơng ty tìm chỗ đứng thị trường Nhậtmột thị trường “khó tính” Có thành tích nhờ vào máy điều hành quản lý Cơng ty nói chung máy kế tốn Cơng ty nói riêng, đặc biệt kế tốn ngun vật liệu Công ty 93 Chuyên đề tốt nghiệp Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, cơng tác kế tốn công ty em nhận thấy công tác tổ chức kế tốn nói chung kế tốn ngun vật liệu nói riêng cơng ty đạt kết tích cực mốt số mặt hạn chế sau đây: 3.1.1 Những mặt tích cực - Về cơng tác tổ chức kế tốn nói chung: + Cơng ty vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế tốn, hình thức sổ kế tốn (hình thức Nhật ký chung) theo chế độ quy định phù hợp vớ điều kiện, đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh + Các quy định kế tốn Nhà nước ban hành Cơng ty cập nhật vận dụng cách phù hợp với đặc điểm hoạt động đơn vị + Công tác phân cơng, phân nhiệm cơng việc Phòng Kế toán thực cách phù hợp, với lực nhân viên kế toán Hệ thống kiểm soát nội phận kế toán thực cách thường xuyên, liên tục, có hiệu - Về cơng tác tổ chức kế tốn ngun vật liệu: Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty có vai trò quan trọng, cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty tổ chức chặt chẽ Nhìn chung, cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty có số ưu điểm sau đây: + Công ty vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán kế toán nguyên vật liệu với chế độ quy định phù hợp với thực tế hoạt động Ví dụ, cơng ty quy định rõ ràng phận lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu; quy định việc lập ghi chép chứng từ phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; quy định chặt chẽ đường đi, trình tự luân chuyển chứng từ đó, … + Về quy trình ln chuyển, xử lý chứng từ nhập, xuất nguyên vật liệu: công ty bố trí phòng kinh doanh phận lập phiếu nhập kho nguyên vật liệu, phân xưởng sản xuất phận lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu Theo tơi cách bố trí hợp lý + Cơng ty hạch tốn chi tiết ngun vật liệu theo phương pháp ghi thẻ song song phù hợp với đặc điểm họat động đơn vị - có chủng loại ngun vật liệu, nghiệp vụ nhập, xuất kỳ ít,… Đây phương pháp có nhiều ưu điểm, ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra, đối chiếu + Trong cơng tác hạch tốn chi tiết ngun vật liệu, phòng kế tốn thủ kho có phối hợp chặt chẽ: thủ kho theo dõi, quản lý chi tiết nguyên vật liệu thẻ kho, kế toán theo dõi chi tiết sổ chi tiết nguyên vật liệu; hàng tuần nhân viên kế toán 94 Chuyên đề tốt nghiệp xuống kho đặn để kiểm tra việc ghi chép Thủ kho nhận phiếu xuất kho, phiếu nhập kho + Vấn đề kiểm tra tính xác việc ghi chép kế toán chi tiết nguyên vật liệu thực tốt: Cuối tháng, kế toán nguyên vật liệu đối chiếu số liệu gữa sổ chi tiết nguyên vật liệu với số liệu Thẻ kho, sổ tài khoản 152 với bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu (Bảng tổng hợp vật tư, sản phẩm, hàng hóa) + Vì nghiệp vụ nhập, xuất kho nguyên vật liệu kỳ không nhiều, phần lớn lơ hàng nhập trước xuất trước Công ty áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước để tính trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho hợp lý Nhờ đó, thơng tin tình hình sử dụng nguyên vật liệu cung cấp cách thường xun, kịp thời kỳ Cơng ty tính trị giá xuất kho nguyên vật liệu cho phiếu xuất sau xuất 3.1.2 Những mặt hạn chế Bên cạnh mặt tích cực cơng tác kế tốn ngun vật liệu, Cơng ty số điểm hạn chế, như: + Công ty chưa xây dựng hệ thống danh điểm vật tư, gây khó khăn cho cơng tác quản lý, hạch tốn ngun vật liệu + Trong q trình nhập kho nguyên vật liệu, trước nhập Công ty không thực việc kiểm nhận, lập biên kiểm nghiệm đơi nhập kho phải hàng không với điều kiện ghi hợp đồng, hay nhập không đầy đủ gian lận người vận chuyển, … + Sự phối hợp kế toán nguyên vật liệu với Phân xưởng sản xuất việc theo dõi, giám sát sử dụng nguyên vật liệu có điểm chưa chặt chẽ Chính điều phần làm hạn chế tác dụng kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng nguyên vật liệu kế tốn ngun vật liệu Cơng ty, đồng thời dẫn đến việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kỳ thiếu xác + Sự trang bị ứng dụng cơng nghệ tin học vào cơng tác hạch tốn hạn chế … 3.2 Một số đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty Để phát huy vai trò kế toán nguyên vật liệu quản lý, em xin đề xuất số giải pháp nhằm tiếp tục hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn ngun vật liệu Một là, thành lập ban kiểm nghiệm vật tư Vật tư, hàng hóa nói chung nguyên vật liệu nói riêng cần phải kiểm tra kỹ lưỡng 95 Chuyên đề tốt nghiệp trước nhập kho để xem xét loại hàng nhập kho có đúng, đủ với điều khoản ghi hợp đồng mua hàng hay không, tránh tình trạng nhập kho phải hàng chất lượng, sai quy cách nhập không đủ số lượng so với thực mua Do đó, tiến tới Cơng ty cần thành lập ban kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa Ban kiểm nghiệm nên cần phải có: Một đại diện phụ trách phận mua hàng, thủ kho, đại diện phụ trách kỹ thuật sản xuất Những người ban kiểm nghiệm phải thành thạo mẫu mã, phẩm chất quy cách hàng mua, …Sau kiểm nhận hàng mua về, ban kiểm nhận cần lập “Biên kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa” theo mẫu đây: Đơn vị:……………… Địa chỉ:……………… Mẫu 01- VT QĐ 15 ngày 20/3/2006 Bộ Tài Biên kiểm nghiệm (Vật tư, sản phẩm, hàng hóa) Ngày……tháng …… năm…… Số: Căncứ số…… ngày…… tháng…… năm……của………… ………… ………… - Ban kiểm nghiệm gồm: Ông, bà:………… ………… ………… ………… …… Trưởng ban Ông, bà: ………… ………… ………… ………… ………… ủy viên Ông, bà: ………… ………… ………… ………… ………… ủy viên Đã kiểm loại: STT 96 Chuyên đề tốt nghiệp Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Mã số Phương thức kiểm nghiệm ĐVT Số lượng theo chứng từ Kết kiểm nghiệm Ghi Số luợng quy cách, phẩm chất Số lượng không quy cách, phẩm chất A B C 97 Chuyên đề tốt nghiệp D E Ý kiến ban kiểm nghiệm: ………… ………… ………… ……………… …………………… ………… Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban 98 Chuyên đề tốt nghiệp Đối với chuyến hàng mua có giá trị lớn, nhiều chủng loại, …thì thiết phải kiểm nghiệm trước nhập kho lập biên kiểm nghiệm Cách ghi chép biên kiểm nghiệm sau: - Cột D “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác xuất; - Cột 1: Ghi số lượng theo hóa đơn kiêm phiếu xuất kho, hay phiếu giao hàng… cột ghi kết thực tế kiểm nghiệm - Ý kiến Ban kiểm nghiệm: Ghi ý kiến số lượng, chất lượng, nguyên nhân nguyên vật liệu không số lượng, quy cách, phẩm chất cách xử lý; - Biên kiểm nghiệm lập thành bản: giao cho phận phụ trách cung tiêu, giao cho phòng kế tốn Trong trường hợp nguyên vật liệu không với số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, lập thêm liên kèm theo chứng từ liên quan Hai là, kế toán nguyên vật liệu cần phải theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế sử dụng nguyên vật liệu kỳ tổ sản xuất phân xưởng Hiện việc sử dụng nguyên vật liệu không hết, cuối kỳ thừa chưa kế tốn ngun vật liệu theo dõi chặt chẽ Điều thể chỗ, cuối kỳ kế toán phận sản xuất (Phân xưởng sản xuất) không thiết phải báo cáo số nguyên vật liệu thừa lại cuối kỳ, trừ trường hợp thừa nhiều, Công ty lại không quy định rõ ràng mức thừa coi “thừa nhiều” Trong thực tế việc xuất kho nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất không hết, thừa lại cuối kỳ chuyện thường xảy Nguyên nhân xuất kho kỳ nhiều, tiến độ sản xuất chậm (có thể điện thường xuyên kỳ, máy móc hỏng, lao động thiếu, xuất lao động giảm,…) Số vật liệu thừa cuối kỳ nhập lại kho để lại kỳ sau để tiếp tục sản xuất công ty, vật liệu thừa thường không nhập lại kho mà để kỳ sau tiếp tục sản xuất Dó kế tốn nguyên vật liệu cần phải nắm trị giá số nguyên vật liệu thừa cuối kỳ làm sở tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm Bởi vì: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kỳ = 99 Chuyên đề tốt nghiệp Trị giá nguyên vật liệu thực tế xuất kho kỳ Trị giá nguyên vật liệu thừa cuối kỳ (*) Mặt khác, thông qua trị giá số vật liệu thừa cuối kỳ giúp kế nguyên vật liệu phần đánh giá tiến thực kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất nhờ phát huy vai trò kiểm tra, giám sát kế toán nguyên vật liệu, ngăn ngừa hành vi chộm cắp nguyên vật liệu công ty Để khắc phục hạn chế trên, kế toán cần phải yêu cầu, cuối kỳ phân xưởng sản xuất phải báo cáo số nguyên vật liệu thừa “Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ” theo mẫu sau đây: Đơn vị: …………………… Địa chỉ: ………………… Mẫu 01 – VT QĐ 15/2006/QĐ - BTC Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ Ngày……tháng …… năm…… Số: STT Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư Mã số Đơn vị tính Số lượng Lý sử dụng 100 Chuyên đề tốt nghiệp A B C D E Phụ trách phận sử dụng (Ký, họ tên) “Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ” quản đốc phân xưởng lập sở kiểm tra kỹ số lượng nguyên vật liệu thừa cuối kỳ phân xưởng Nếu số nguyên vật liệu thừa không cần sử dụng nhập lại kho lập phiếu nhập kho Trong trường hợp số nguyên vật liệu thừa để lại kỳ sau để tiếp tục sản xuất quản đốc lập Phiếu (lập liên) Liên lưu lại, liên gửi lên cho phòng kế tốn Căn vào Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ, kế toán xác định chi phi nguyên vật liệu kỳ theo công thức (*) thông qua bút tốn điều chỉnh (ghi âm): Nợ TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (trị giá vật liệu thừa cuối kỳ) 101 Chuyên đề tốt nghiệp Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (trị giá vật liệu thừa cuối kỳ) Đồng thời mở sổ chi tiết chi phí cho kỳ sau ghi bút toán (mực thường): Nợ TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (trị giá vật liệu thừa cuối kỳ) Ba là, cần phải xây dựng hệ thống danh điểm vật tư Xây dựng danh điểm vật tư việc quy định ký hiệu cho thứ vật tư cách khoa học, phù hợp với thứ vật tư; đảm bảo tính dễ nhớ, dễ nhận diện, dễ kiểm tra Tuy chủng loại nguyên vật liệu công ty chưa phải nhiều, chiến lược phát triển sản xuất, mở rộng quy mơ hoạt động chắn chủng loại vật tư tăng lên nhiều Nếu không xây dựng hệ thống danh điểm vật tư phù hợp gây khó khăn nhiều cho cơng tác quản lý, kiểm tra, hạch tốn ngun vật liệu Mặt khác, công ty thường xuyên sản xuất theo đơn đặt hàng, đơn đặt hàng có yêu cầu khác kích cỡ, chủng loại, chất lượng thứ nguyên vật liệu sử dụng Ví dụ đơn đặt hàng số 01 yêu cầu sử dụng loại vải 1và đơn đặt hàng số 02 lại sử dụng vải chỉ, … Cho nên, không xây dựng hệ thống danh điểm vật tư hay nhầm lẫn nguyên vật liệu sử dụng cho đơn đặt hàng thành nguyên vật liệu sử dụng cho đơn đặt hàng kia,… dẫn đến khơng xác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Về cách xây dựng danh điểm nguyên vật liệu, thực việc mở tài khoản chi tiết theo nội dung kinh tế nguyên vật liệu Chẳng hạn, Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật liệu; tài khoản chi tiết cho tài khoản như: TK 152.1- Vật liệu chính; TK 152.2- Vật liệu phụ; Đối với vật liệu Cơng ty quy định danh điểm vật liệu sau Tài khoản cấp Tài khoản chi tiết 102 Chuyên đề tốt nghiệp Tên nguyên vật liệu Tài khoản cấp Tài khoản cấp Tài khoản cấp 152 Nguyên liệu, vật liệu 152.1 Vật liệu 152.2 Vật liệu phụ 103 Chuyên đề tốt nghiệp 152.1.1 Vải 152.1.2 Chỉ Một hệ thống danh điểm vật tư xây dựng công ty áp dụng tin học vào công tác kế tốn thí phát huy hiệu quản lý, hạch toán nguyên vật liệu Bốn là, tiến tới đầu tư trang bị công nghệ tin học vào công tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng Hiện nay, cơng nghệ tin học phát triển không ngừng, tạo ưu việt công tác quản lý, kế toán Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nhằm tin học hóa cơng tác quản lý, kế toán, cho phép nâng cao hiệu quản lý 104 Chuyên đề tốt nghiệp đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, qua tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Cơng ty CP SX & XNK Hồng Minh B.A.B.Y doanh nghiệp nhỏ, công tác quản lý kế tốn cơng ty khơng q phức tạp doanh nghiệp có quy mơ lớn Nhưng điều khơng có nghĩa khơng cần phải đưa cơng nghệ tin học vào phục vụ công tác quản lý kế toán Vấn đề chỗ lãnh đạo cơng ty cần tính tốn kỹ lưỡng chi phí đầu tư bỏ với kết thu lại để có phương án thích hợp Dù sớm hay muộn, với quy mô sản xuất kinh doanh ngày mở rộng vấn đề đưa tin học vào quản lý, kế toán tất yếu Kết luận Nguyên vật liệu phận tài sản lưu động doanh nghiệp, có vai trò quan trọng Đối với doanh nghiệp sản xuất phải đảm bảo yêu cầu cung cấp đầy đủ, kịp thời, số lượng, quy cách, chất lượng nguyên vật liệu cho trình sản xuất kinh doanh Mặt khác, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất sản phẩm Vì lẽ trên, tăng cường cơng tác quản lý ngun vật liệu có ý nghĩa lớn việc tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Chuyên đề “Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty CP SX & XNK Hồng Minh B.A.B.Y” nghiên cứu với mục đích chủ yếu góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty CP SX & XNK Hồng Minh B.A.B.Y Chuyên đề kết vận dụng lý luận vào thực tiễn, bám sát thực tế cơng tác kế tốn ngun vật liệu đơn vị Ba vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng phạm vi nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ, là: - Những vấn đề lý luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất - Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu doanh nghiệp sản xuất điển hình Cơng ty CP SX & XNK Hồng Minh B.A.B.Y - Những giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu xây dựng sở thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Em xin chân thành cảm ơn Bộ môn Kế toán doanh nghiệp trường Đại Học Lao Động Xã Hội cán công nhân viên Công ty CP SX & XNK Hồng Minh B.A.B.Y 105 Chuyên đề tốt nghiệp giúp đỡ tận tình trình nghiên cứu, tìm hiểu cơng ty Tuy cố gắng chuyên đề rộng lớn hiểu biết thân hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót Vậy em mong có ý kiến đóng góp quý báu cô giáo cán kế tốn cơng ty để báo cáo em hoàn thiện 106 ... MINH B. A .B. Y 2.1: Đặc điểm kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP sản xuất xuất nhập Hồng Minh B. A .B. Y 2.2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty CP sản xuất xuất nhập Hồng Minh B. A .B 2.2.1: Vai... DOANH VÀ TỔ CHỨC SXKD ĐẾN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG MINH B. A .B. Y I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý công ty sản xuất xuất nhập Hồng. .. XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG MINH B. A .B. Y 2.1: Đặc điểm kế toán nguyên vật liệu công ty CP sản xuất xuất nhập Hồng Minh B. A .B. Y - Đặc điểm trính sản xuất sản phẩm: Phần lớn việc sản xuất sản phẩm xuất phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu hồng minh b a b y , Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu hồng minh b a b y

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay