giao an thơ bé làm bao nhiêu nghề

10 34 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 20:46

Bài giảngdự thi Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Làm quen văn học Thơ:Bé Làm nghề Đối tượng :4-5 tuổi Chủ đề: Một số nghề làm nghề chơi làm thợ nề Xây lên bao nhà cửa chơi làm thợ mỏ đào lên thật nhiều than chơi làm thợ hàn Nối nhịp cầu đất nước chơi làm thầy thuốc Chữa bệnh cho người chơi làm cô nuôi Xúc cơm cho cháu Một ngày nhà trẻ làm nghề Chiều mẹ đến đón lại cún Chúc chăm ngoan học giỏi .. .Bé làm nghề Bé chơi làm thợ nề Xây lên bao nhà cửa Bé chơi làm thợ mỏ đào lên thật nhiều than Bé chơi làm thợ hàn Nối nhịp cầu đất nước Bé chơi làm thầy thuốc Chữa bệnh cho người Bé chơi làm. .. Chữa bệnh cho người Bé chơi làm cô nuôi Xúc cơm cho cháu bé Một ngày nhà trẻ Bé làm nghề Chiều mẹ đến đón Bé lại cún Chúc bé chăm ngoan học giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an thơ bé làm bao nhiêu nghề, giao an thơ bé làm bao nhiêu nghề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay