Ngan hang cau hoi sinh 7co dap an

14 16 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 20:23

CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN SINH HỌC CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Câu 1: (Hiểu,) Trùng giày di chuyển nào? A Thẳng tiến B Vừa tiến vừa xoay C Cả A, B D Cách khác ĐÁP ÁN: B Câu 2: (Thông hiểu) Trùng roi xanh dinh dưỡng hình thức nào? a Tự dưỡng b Dị dưỡng c Tự dưỡng dị dưỡng d Kí sinh ĐÁP ÁN: c Câu 3: (Hiểu) Trùng Biến Hình sống đâu di chuyển, bắt mồi , tiêu hóa mồi ? (7 phút) Đáp án: Trùng biến hình sống lớp váng ao hồ ngồi tự nhiên hay bình ni cấy Chúng di chuyển nhờ hình thành chân giả, dùng chân giả để bắt mồi tiêu hóa mồi nhờ hình thành khơng bào tiêu hóa Câu 4: (hiểu) Trình bày vòng đời trùng Sốt Rét ? Đáp án: Sau muỗi Anophen truyền vào máu người, chúng chui vào hồng cầu sinh sản nhanh, sử dụng hết chất nguyên sinh bên hồng cầu chui lại chui vào hồng cầu khác, tiếp tục vòng đời kí sinh Câu 5: (hiểu) Những động vật nguyên sinh gây bệnh cho người? a Trùng kiết lị b Trùng sốt rét c Trùng biến hình d Cả a b ĐÁP ÁN: d Câu 6: (hiểu) Hãy chọn phương án trả lời để khẳng dịnh phát biểu sau A Động vật nguyên sinh sống tự hay ký sinh có đặc điểm chung cấu tạo thể tế bào chức thể sống B Động vật nguyên sinh sống tự hay ký sinh có đặc điểm chung cấu tạo hai tế bào chức thể độc lập ĐA: A Câu 7:(hiểu) Sự trao đổi khí trùng roi với mơi trường qua phận: A Màng thể B Nhân C Điểm mắt D.Hạt dự trữ ĐA: A Câu 8: (hiểu)Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ? A Có di chuyển tích cực B Hình thành bào xác C Có chân giả ĐA: C Câu 9: (hiểu)Biểu cho biết triệu chứng bệnh sốt rét? A Đau bụng B Nhức đầu C Sốt liên miên Mặt đỏ nhiều mồ đau tồn thể ĐA: C Câu 10: (Hiểu).Trình bày đặc điểm chung vai trò thực tiển ngành Động Vật Nguyên Sinh ? Đáp án:Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là: thể có kích thước hiển vi, tế bào đảm nhận chức sống Phần lớn: dị dưỡng, di chuyển chân giả, lông bơi hay roi bơi tiêu giảm Sinh sản vô tính theo kiểu phân đơi Câu 11: (Hiểu).Trình bày vòng đời trùng Sốt Rét ? Đáp án:Sau muỗi Anophen truyền vào máu người, chúng chui vòa hồng cầu sinh sản nhanh, sử dụng hết chất nguyên sinh bên hồng cầu chui lại chui vào hồng cầu khác, tiếp tục vòng đời kí sinh CHƯƠNG II: NGÀNH RUỘT KHOANG Câu 1: (Hiểu) Hình thức sinh sản thủy tức là: a Sinh sản vơ tính cách mọc chồi c Tái sinh ĐÁP ÁN: Câu 1-d b Sinh sản hữu tính d Cả a,b c Câu 2: (hiểu) Trong đại diện sau nhóm động vật khơng thuộc ngành ruột khoang? a Sứa, hải quỳ, san hô b Sứa, thủy tức, mực c Thủy tức, san hô, sán dây d Cả b, c ĐÁP ÁN: D Câu 3: (Hiểu) Loài ngành ruột khoang gây ngứa độc cho người? A Thủy tức.B San hô C Sứa D Hải quỳ ĐÁP ÁN: c Câu 4: Cách di chuyển Sứa nước ? Đáp án:Sứa di chuyển dù Khi phồng lên, nước biển hút vào, dù cụp lại, nước biển bị ép mạnh phía sau giúp sứa lao nhanh phía trước Như vậy, sứa di chuyển theo kiểu phản lực, thức ăn theo dòng nước mà hút vào lỗ miệng Câu 5: Trình bày đặc điểm chung vai trò thực tiển ngành Ruột Khoang ? Đáp án:Đặc điểm chung: Cơ thể đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, Cấu tạo thành thể có hai lớp tế bào, có tế bào gai để tự vệ cơng Vai trò thực tiển: Tạo nên vẽ đẹp kì diệu cho biển, có ý nghĩa sinh thái biển, nguồn cung cấp nguyên liệu vơi cho xây dựng, làm vật trang trí, trang sức háo thạch san hơ góp phần nghiên cứu địa chất CHƯƠNG III: CÁC NGÀNH GIUN Câu 1: (hiểu) Sán gan xếp chung vào ngành giun dẹp vì: A chúng có lối sống kí sinh B chúng sán C thể dẹp có đối xứng hai bên D chúng có lối sống tự ĐÁP ÁN: C Câu 2: (hiểu) Lợn gạo mang ấu trùng A Sán gan C Sán máu ĐÁP ÁN: -D B Sán bã trầu D Sán dây Câu 3: (hiểu) Vẽ vòng đời giun đũa? ĐÁP ÁN: Giun đũa ( ruột người ) sinh sản đẻ trứng  ấu trùng trứng   Máu, gan, tim, phổi  Ruột non  thức ăn sống Câu 4: (hiểu) Khi mổ giun đất cần xác định mặt lưng mặt bụng giun vì: A Mổ động vật khơng xương sống phải mổ từ mặt lưng B Nhờ xác định mặt lưng, mặt bụng mà quan sát cấu tạo từ bên giun C Xác định đai sinh dục, lỗ sinh dục lỗ sinh dục đực D Câu A B ĐÁP ÁN: D Câu 5: (hiểu) Cho bước tiến hành mổ giun đất sau : Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt đường lưng phía đuôi Đổ ngập nước thể giun, dùng kẹp phanh thành thể, dùng dao tách ruột khỏi thành thể Đặt giun nằm sấp khay mổ, cố định đầu đuôi hai ghim Phanh thành thể đến đâu, cắm ghim tới Dùng kéo cắt dọc thể tiếp tục phía đầu Cách xếp bước mổ giun đất hợp lí ? A 4, 3, 2, B 2, 3, 1, C 1, 2, 3, D 3, 1, 2, ĐÁP ÁN: D Câu 6: (hiểu) Trong ngành giun đốt giun đất động vật có lợi cho trồng trọt? ĐÁP ÁN -Vì : +Làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện cho khơng khí thấm vào đất +Làm tăng độ màu mỡ cho đất: Do phân chất tiết thể giun thải Câu 7(Hiểu) Căn vào nơi kí sinh, cho biết lồi giun nguy hiểm hơn? A Giun đũa B Giun kim C Giun móc câu D Giun ĐA:A Câu 8:(hiểu) Để đè phòng bênh giun kí sinh, phải: A Khơng tưới rau phân tươi C Giữ gìn vệ sinh ăn uống B Tiêu diệt ruồi nhặng D Giữ vệ sinh môi trường ĐA:C Câu :Hãy trình bày vòng đời Giun Đũa ? Đáp án:Trứng theo phân phát triển thành ấu trùng phân tán khắp nơi Khi ngưới ăn chúng chui vào ruột non, ấu trùng chui vào máu qua gan, tim, phổi, lại ruột non kí sinh Câu 10: Hãy trình bày vòng đời Sán Lá Gan ? Đáp án:Sán gan đẻ khoảng 4000 trứng ngày Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lơng bơi, kí sinh ốc, sinh sản cho nhiều ấu trùng có rời khỏi ốc bám thủy sinh rụng đuôi thành kén sán Trâu bò ăn phải bị bệnh sán gan Câu 11: Nêu đặc điểm chung ngành Giun Dẹp ? Tại lấy đặc điểm “dẹp” đặt tên cho ngành ? Đáp án:Người ta dùng đặc điểm thể dẹp để đặt tên cho ngành Giun Dẹp đặc điểm thể triệt để tất đại diện ngành giúp dễ phân biệt với giun tròn giun đốt sau CHƯƠNG IV: NGÀNH THÂN MỀM Câu 1: (hiểu) Trai tự vệ cách ? Cấu tạo Trai đảm bảo cách tự vệ có hiệu ? Đáp án: Trai tự vệ cách co chân, khép vỏ Nhờ vỏ cứng rắn hai khép vỏ vững nên kẻ thù bửa vỏ để ăn phần mềm thể chúng Câu 2: (Hiểu, thời gian đủ để làm phút) Em thường gặp ốc sên đâu ? bò ốc sên để lại dấu vết ? Đáp án: Ốc sên thường gặp cạn, nơi có nhiều cối rậm rạp, ẩm ướt Đơi khi, ốc sên phân bố độ cao tới 1000m so với mặt biển Khi bò, ốc sên tiết chất nhờn nhằm giảm ma sát để laih vết Câu 3: (Hiểu) Nêu cấu tạo ngồi trai sơng? Đáp án: Chân trai Lớp áo Tấm mang Ống hút Ống thoát Vết bám khép vỏ Cơ khép vỏ Vỏ trai Câu 4: ( Hiểu) Trình bày đặc điểm chung ngành thân mềm ? Đáp án -Thân mềm, khơng phân đốt -Có vỏ đá vơi, có khoang áo phát triển -Hệ tiêu hóa phân hóa quan di chuyển phát triển -Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối săn mồi di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm quan di chuyển phát triển Câu 5(hiểu) Sự thích nghi phát tán trai A Ấu trùng theo dòng nước C Ấu trùng bám vào da cá di chuyển đến vùng khác B Ấu trùng bám ốc D Ấu trùng bám tôm ĐA:C Câu 6: (hiểu)Trai tự vệ cách ? Cấu tạo Trai đảm bảo cách tự vệ có hiệu ? Đáp án:Trai tự vệ cách co chân, khép vỏ Nhờ vỏ cứng rắn hai khép vỏ vững nên kẻ thù bửa vỏ để ăn phần mềm thể chúng Câu 7(hiểu)Trình bày đặc điểm chung vai trò thực tiển ngành thân mềm ? Đáp án Đặc điểm chung: -Thân mềm, không phân đốt -Có vỏ đá vơi, có khoang áo phát triển -Hệ tiêu hóa phân hóa quan di chuyển phát triển -Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối săn mồi di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm quan di chuyển phát triển Vai trò: -Làm thực phẩm cho người, nguyên liệu xuất -Làm thức ăn cho động vật khác, làm môi trường nước -Làm đồ trang sức, trang trí CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP Câu 1: ( Hiểu) Làm để quan sát hệ thần kinh tôm? A Dùng kéo kẹp gỡ bỏ toàn nội quan kể phần ngực bụng B Găm ngửa tơm thấy C Tất ý D Tất ý sai Đáp án: C Câu 2: ( Hiểu) Làm để quan sát hệ thần kinh tơm? A Dùng kéo kẹp gỡ bỏ tồn nội quan kể phần ngực bụng B Găm ngửa tơm thấy C Tất ý Đáp án: C D Tất ý sai Câu 3: ( Hiểu) Những động vật xếp vào lớp giáp xác? A Mình có lớp vỏ ki tin B Đẻ trứng, ấu trùng lột xác qua nhiều lân C Phần lớn sống nước, thở mang D Tất ý * Đáp án: D Câu 4: ( Hiểu,) Nhện có đặc điểm giống tơm đồng ? A Khơng có râu, có chân C Có vỏ bọc kitin, chân có đốt Đáp án: C Câu 5: ( Hiểu) Châu chấu hô hấp quan nào? a.Mang c.Phổi Đáp án: D B Thở phổi khí quản D Thụ tinh b Hệ thống ống khí d Mang Hệ thống ống khí Câu 6: ( Hiểu) Nêu đặc điểm chung lớp sâu bọ? Đáp án : Đặc điểm chung lớp sâu bọ là: + Cơ thể phần: Đầu, ngực, bụng; Đối xứng hai bên + Đầu có đơi râu, ngực có đơi chân thường có đơi cánh + Hơ hấp hệ thống ống khí Câu 7: ( Hiểu) * Nêu đặc điểm chung ngành chân khớp ? * Đáp án: Những đặc điểm chung ngành chân khớp là: + Cơ thể phân đốt, có vỏ ki tin bao bọc, đối xứng hai bên + Hệ thân kinh chuỗi với hạch thần kinh não phát triển + Vòng đời có trải qua biến thái Câu 8: ( Hiểu) Động vật khơng xương sống có tầm quan trọng thực tiễn? Đáp án: Động vật khơng xương sống có tầm quan trọng thực tiễn là: * Lợi ích: - Làm thực phẩm Ví dụ… - Có giá trị xuất Ví dụ… - Được nhân ni Ví dụ… - Có giá trị dinh dưỡng chữa bệnh Ví dụ… * Gây hại: - Làm hại thể người động vật Ví dụ… - Làm hại thực vật Ví dụ…… Câu (hiểu) Trong số đặc điểm chân khớp đặc điểm định đến phân bố rộng rãi chân khớp? A Có lớp vỏ kitin B Có lớp vỏ kitin,Chân khớp phân đốt linh hoạt C Đôi cánh dài, đẹp D Chân khớp phân đốt linh hoạt ĐA:B Câu 10(hiểu): Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng sâu bọ nói chung ? Đáp án:Cơ thể có ba phần rõ rệt: đầu có đơi râu, ngực có đơi chân thường có đơi cánh đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng sâu bọ nói chung Câu 11 (Hiểu) Trình bày phần phụ chức Tôm ? Đáp án Cơ thể tôm gồm hai phần: đầu – ngực bụng -Phần đầu – ngực gồm: +Mắt kép hai đôi râu: Định hướng phát mồi +Các đôi chân hàm: Giữ xử lí mồi +Các đơi chân ngực: Bắt mồi bò -Phần bụng gồm: +Các đơi chân bụng: Bơi, giữ thăng ôm trứng +Tấm lái: Lái giúp tơm nhảy CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CĨ XƯƠNG SỐNG LỚP CÁ Câu 1: ( Hiểu ) * Trình bày cấu tạo ngồi Cá chép thích nghi với đời sống nước ? Đáp án: - Cấu tạo ngồi Cá chép thích nghi với đời sống nước là: + Thân cá chép thon dài , đầu thuôn nhon gắn chặt với thân -> Giúp cá cử động rễ dàng , giảm sức cản nước + Mắt cá khơng có mi, màng mắt tiếp xúc với môi trường nước - > Giữ mắt không bị kho, rế phát mồi kẻ thù + Vảy cá có da bao bọc, da có nhiều tuyến tiết chất nhày -> Giảm sức cản, giảm ma sát giũa da cá với môi trường nước + Thân phủ vảy xương tì lên ngói lợp -> Giúp cá cử động rễ dàng, giảm ma sát giũa da cá với mơi trường nước + Vây cá có tia vây căng bới da mỏng, khớp động với thân -> Giúp cá cử động rễ dàng, có vai trò bơi chèo.Đó đặc điểm giúp cá bơi lội nhanh nước Câu 2: ( Thông hiểu ) * Hệ tuần hoàn cá chép gồm phận nào? A Động mạch tĩnh mạch B Mao mạch C Tim có hai ngăn D Tất ý * Đáp án: D Câu 3(hiểu) Hình dạng thân cá chép có tác dụng đời sống nó? A Giúp cá bơi lội dễ dàng, giảm sức cản nước B Giúp cá điều chỉnh thăng C.Giúp cá dễ lên lặn xuống ĐA:A Câu 4(hiểu): Cơ quan đường bên cá chép có tác dụng gì? A Biết kích thích áp lực nước B Biết tốc độ nước chảy C Nhận biết vật cản nước D Biết kích thích áp lực nước,biết tốc độ nước chảy nhận biết vật cản nước ĐA:D Câu (hiểu) Vai trò đơi vây chẵn cá chép? A Giữ thăng cho cá bơi, đứng chỗ B Bơi hướng lên hướng xuống C Rẽ phải, rẽ trái, giảm vận tốc, dừng lại giật lùi D Giữ thăng cho cá bơi, đứng chỗ Bơi hướng lên hướng xuống Rẽ phải, rẽ trái, giảm vận tốc, dừng lại giật lùi ĐA:A Câu 7(hiểu): Cắt bỏ não trước cá chép thì: A Cá bị mù cử động cá bị rối loạn B Cá chết C Tập tính cá khơng thay đổi,vẫn bơi lội kiếm ăn, gặp nguy hiểm biết lẩn trốn ĐA: A Kỳ LỚP BÒ SÁT Câu 1: Thơng hiểu Đặc điểm sau có thằn lằn khơng có ếch đồng? A Cơ thể phân tính B Hơ hấp hồn tồn phổi C Bắt mồi ban ngày D Di chuyển bốn chi ● Đáp án: B Câu 2: Thông hiểu Đặc điểm sau thằn lằn giống ếch đồng? A Da khơ có vảy sừng bao bọc B Bàn chân có ngón có vuốt C Mắt có mi cử động D Mắt có mi cử động có màng nhĩ ● Đáp án: D Câu 3: Thông hiểu Điều sai nói đặc điểm cấu tạo thằn lằn: A Hai chi sau dài to nhiều so với chi B Kích thước chi khơng chênh lệch nhiều C Là động vật biến nhiệt D Cổ, thân đuôi dài ● Đáp án: A LỚP CHIM Câu 1: Thơng hiểu Vảy sừng thể Bò sát ứng với phận Chim bồ câu? A Móng vuốt Chim bồ câu C Chân Chim bồ câu B Lông Chim bồ câu D Mỏ Chim bồ câuĐáp án:B Câu 2: Thông hiểu Bộ phận diều chim bồ câu có tác dụng : A Tiết dịch tiêu hóa dễ tiêu hóa thức ăn B Tiết dịch vị C Tiết dịch tụy D Chứa làm mềm thức ăn trước đưa vào dày ● Đáp án: D Câu 3: Thông hiểu Phổi chim bổ câu có đặc điểm : A Có nhiều vách ngăn B Trong phổi có hệ thống ống khí thơng với túi khí C Phổi khơng có ống khí D Câu A B ● Đáp án:D Câu 4: Thông hiểu Ở chim bồ câu máu đến tế bào để thực trao đổi khí máu : A Đỏ thẩm B Đỏ tươi C Máu pha D Câu A va C ● Đáp án: B Câu 5: Thơng hiểu Hệ tiêu hóa chim bồ câu khác với động vật học ngành ĐVCXS chỗ có : A Thực quản B Dạ dày tuyến C Dạ dày D Manh tràng ● Đáp án:C Câu 6: Thông hiểu Bộ xương chim bồ câu có đặcđiểm thích nghi với đời sống bay? ● Đáp án: Chi trước biến đổi thành cánh , xương mỏ ác phát triển nơi bám ngực vận động cánh, đốt sống lưng ,đốt sống hông gắn chặt với xương đai hông làm thành khối vững xương chim bồ câu có đặc điểm nhẹ, xốp, mỏng, vững thích nghi với đời sống bay Câu 7: Thông hiểu Dạ dày tuyến chim có tác dụng : A Chứa thức ăn B Làm mềm thức ăn C Tiết dịch vị D Tiết dịch nhờn ● Đáp án: C Câu 8: Thông hiểu Hệ hô hấp chim bồ câu gồm : A Khí quản túi khí B khí quản, phế quản túi khí C Khí quản, phế quản phổi D Hai phổi hệ thống ống khí ● Đáp án: C Câu 9: Thông hiểu Tim chim bồ câu phân thành: A ngăn B ngăn C ngăn D ngăn xuất vách hụt ● Đáp án: A Câu 10: Thơng hiểu Chim bồ câu có tập tính : A Sống đơn độc B Sống đơi C Sống theo đàn D Sống thành nhóm nhỏ ● Đáp án: B Câu 11: Thơng hiểu Đẻ trứng có vỏ đá vôi, với tượng ấp trứng, chăm sóc bảo vệ non đặc điểm của: A Cá B Ếch đồng C Thằn lằn bóng dài D Chim bồ câuĐáp án: D Câu 12: Thơng hiểu Bộ não chim tiến hóa bò sát đặc điểm nào? ● Đáp án: Não trước phát triển, lớn, tiểu não có nhiều nếp nhăn, não có thuỳ thị giác Câu 13: Thơng hiểu Hãy nêu tập tính kiếm mồi sinh sản chim ● Đáp án:Tập tính kiếm ăn chim đa dạng: - Hoạt động kiếm ăn ban ngày : cò ,sáo , gà - Hoạt động kiếm ăn ban đêm : cú mèo , vạc… Tùy theo loại mồi cách thức kiếm ăn nhóm chim có tập tính khác : có nhóm ăn tạp, nhóm chuyên ăn thịt, chuyên ăn hạt , … Tập tính sinh sản : giao hoan , giao phối , làm tổ, đẻ trứng, ấp trứng nuôi , Các giao đoạn biểu khác tùy theo chim LỚP THÚ Câu 1: Thông hiểu Lông mao thỏ có đặc điểm giống lơng vũ chim? A Đều có cấu tạo đơn giản B Đều có lơng tơ lơng ống C Đều có cấu tạo hai lớp: lớp lông phủ trên, lớp lông nệm D Đều chất sừng ● Đáp án: D Câu 2: Thông hiểu Ưu điểm thai sinh so với đẻ trứng thai noãn thai sinhĐáp án: - Thai sinh không lệ thuộc vào lượng nỗn hồng có trứng - Phơi phát triển bụng mẹ an toàn điều kiện sống thích hợp cho phơi phát triển - Con non nuôi sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngồi thiên nhiên Câu 3: Thơng hiểu Đặc điểm hệ tiêu hóa có thú, khơng có động vật có xương sống khác là: A Có ống tiêu hóa dài C Có manh tràng B Có tuyến nước bọt thay D Có thực quản dày ● Đáp án:B Câu 4: Thơng hiểu Ở thỏ, nơi tiêu hóa xenlulơzơ là: A Ống tiêu hóa B Ruột non ● Đáp án:C C Manh tràng D Dạ dày Câu 5: Thông hiểu Trung ương phản xạ phức tạp thỏ : A Hành tủy C Bán cầu não B Tiểu não D Não ● Đáp án:C Câu 6: Thông hiểu Chức phối hợp cử động phức tạp thỏ là: A Hành tủy C Bán cầu não B Tiểu não D Não ● Đáp án:B Câu 7: Thông hiểu Nêu đặc điểm phân biệt thú huyệt thú túi ● Đáp án: Thú mỏ vịt Mỏ giống mỏ vịt, chân có màng bơi Có lơng mao dày khơng thấm nước Đẻ trứng, nuôi sửa, thú mẹ chưa có núm vú Kanguru Chi sau lớn khoẻ, có to dài Đẻ nhỏ ni túi ấp, thú mẹ có núm vú Câu 8: Thơng hiểu Đặc điểm đặc trưng Móng guốc là: A Số ngón tiêu giảm, đốt cuối ngón có sừng bao bọc gọi guốc B Chân cao C Đều có sừng D Ln sống theo đàn ● Đáp án:A Câu 9: Thông hiểu Đại diện sau xếp vào thú guốc chẳn nhai lại : A Lợn, trâu , bò B Trâu, bò, dê C Hươu, nai, ngựa cừu ● Đáp án:B D Trâu, lợn, Câu 10: Thơng hiểu Thú có giá trị đời sống người? Chúng ta làm để bảo vệ giúp lớp thú phát triển thêm? ● Đáp án: Vai trò: - Ích lơi: cung cấp thực phẩm, sức kéo, dược liệu, nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ tiêu diệt gặm nhấm có hại - Tác hại: phá hại mùa màng, nơng nghiệp lâm nghệp Biện pháp - Bảo vệ động vật hoang dã - Xây dựng khu bảo tồn động vật - Tổ chức chăn ni lồi thú có giá trị kinh tế - Góp phần bảo vệ mơi trường sống CHƯƠNG VII: SỰ TIÊN HĨA CỦA ĐỘNG VẬT Câu 1: Thông hiểu Hệ thần kinh đặc trưng động vật có xương sống là: A Chưa phân hóa B Hình ống C Hình chuỗi hạch D Hình mạng lưới ● Đáp án:B Câu 2: Thông hiểu Phương thức hô hấp chủ yếu động vật sống nước là: A Phổi B Mang C Ống khí D Da ● Đáp án:B Câu 3: Thông hiểu Hệ thống túi khí phổi phát triển ở: A Thú ● Đáp án:C B Bò sát C Chim D Lưỡng cư Câu 4: Thơng hiểu Trong hình thức sinh sản hình thức xem tiến hóa nhất? A Sinh sản vơ tính B Sinh sản hữu tính C Sinh sản hữu tính thụ tinh ngồi D Sinh sản hữu tính thụ tinh ● Đáp án:D Câu 5: Thông hiểu Tại quan sát phát sinh lại biết số lượng lồi nhóm ĐV đó? Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành nào? ● Đáp án: Vì kích thước phát sinh lớn số lồi Tây Chân khớp có quan hệ gần với ngành thân mềm CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI Câu 1: Thơng hiểu Chuột nhảy có chân dài , mảnh, bước nhảy xa động vật đặc trưng cho mơi trường: A Đới lạnh B Hoang mạc đới nóng C Nhiệt đới D Ôn đới ● Đáp án:B Câu 2: Thơng hiểu Giải thích số lồi động vật môi trường nhiệt đới lại nhiều môi trường đới lạnh hoang mạc đới nóng ● Đáp án: Mơi trường nhiệt đới có khí hậu thuận lợi, thích nghi động vật phong phú , đa dạng nên số lượng lồi lớn Câu 3: Thơng hiểu Giải thích nguyên nhân dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ● Đáp án: - Nạn phá rừng khai thác gỗ , du canh, di cư khai hoang, nuôi trồng thủy sản, xây dựng đô thị… - Sự săn bắn buôn bán động vật hoang dại - Chất thải từ nhà máy, đặc biệt khai thác dầu khí ... qua gan, tim, phổi, lại ruột non kí sinh Câu 10: Hãy trình bày vòng đời Sán Lá Gan ? Đáp án:Sán gan đẻ khoảng 4000 trứng ngày Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lơng bơi, kí sinh ốc, sinh sản... thức xem tiến hóa nhất? A Sinh sản vơ tính B Sinh sản hữu tính C Sinh sản hữu tính thụ tinh ngồi D Sinh sản hữu tính thụ tinh ● Đáp án:D Câu 5: Thông hiểu Tại quan sát phát sinh lại biết số lượng... ngành ruột khoang? a Sứa, hải quỳ, san hô b Sứa, thủy tức, mực c Thủy tức, san hô, sán dây d Cả b, c ĐÁP ÁN: D Câu 3: (Hiểu) Loài ngành ruột khoang gây ngứa độc cho người? A Thủy tức.B San hô C Sứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngan hang cau hoi sinh 7co dap an, Ngan hang cau hoi sinh 7co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay