dự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhất

177 7 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 19:19

dự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhấtdự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhất SỞ XÂY DỰNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc ***** HỒ SƠ DỰ TỐN CƠNG TRÌNH : CƠNG TRÌNH : SỮA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỊA ĐIỂM XD : CHỦ ĐẦU TƯ : THI CƠNG : Hồ Chí Minh 8/2017 THUYẾT MINH DỰ TỐN CƠNG TRÌNH : CƠNG TRÌNH : SỮA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỊA ĐIỂM XD : CHỦ ĐẦU TƯ : ĐƠN VỊ THI CÔNG : I.) CƠ SỞ LẬP DỰ TOÁN : - Căn Định mức dự tốn Xây dựng cơng trình số 1776/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng - Căn Định mức dự tốn Lắp đặt cơng trình số 1777/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng - Căn Định mức dự tốn Khảo sát cơng trình số 1779/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng - Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng năm 2010 hướng dẫn việc lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 trưởng Bộ xây dựng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình - Căn … II.) GIÁ TRỊ DỰ TỐN : 39.563.000 (Bằng chữ : Ba mươi tư triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn./ ) 10 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... thuế 31 .26 0.656 30.951.144 3. 126 .066 3.095.115 34.386. 722 34.046 .25 9 Gnt 309.5 12 30.951 340.463 Gtb Gqlda 713.114 71.311 784. 425 2. 4 92. 805 24 9 .28 1 2. 7 42. 086 0 79.854 878.394 73.045 5.881 5. 726 10.616... chữ : Ba mươi tư triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn./ ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CƠNG TRÌNH CƠNG TRÌNH : SỮA CHỮA CƠ SỞ VẬT... Gk2 Gk3 2. 304% x (Gxd+Gtb) Gtv1 : Gtv13 2. 58% x (Gxd+Gtb) 798.540 2, 36 % 0,19 % 2. 36% x Gxd 0.19% x Gxd 730.447 58.807 0,185 % 0,343 % 2, 396 % 0 ,25 7 % 0.185% x Gxd 0.343% x Gxd 2. 396% x Gxd 0 .25 7%
- Xem thêm -

Xem thêm: dự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhất, dự toán công trình xây dựng theo nghị định mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay