thuyết minh và khái toán công trình dân dụng

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 19:13

thuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụngthuyết minh và khái toán công trình dân dụng SỞ XÂY DỰNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc ***** HỒ SƠ DỰ TỐN CƠNG TRÌNH: CƠNG TRÌNH : SỮA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỊA ĐIỂM XD : CHỦ ĐẦU TƯ : THI CƠNG : Hồ Chí Minh 8/2017 CƠNG TRÌNH : CƠNG TRÌNH : SỮA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỊA ĐIỂM XD : CHỦ ĐẦU TƯ : ĐƠN VỊ THI CÔNG : - Căn Định mức dự tốn Xây dựng cơng trình số 1776/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng - Căn Định mức dự tốn Lắp đặt cơng trình số 1777/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng - Căn Định mức dự tốn Khảo sát cơng trình số 1779/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng - Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng năm 2010 hướng dẫn việc lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 trưởng Bộ xây dựng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình - Căn … 34,728,000 II.) GIÁ TRỊ DỰ TOÁN : (Bằng chữ : Ba mươi tư triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn./ ) BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG TRÌNH : SỮA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠNG MỤC : ĐIỂM TRƯỜNG ẤP STT Mã số AA.315 31 BB.412 01 TT AK.311 10 AK.921 11 AK.821 10 AK.821 20 AK.843 12 Tên công tác Tháo dỡ bệ xí Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền 17,964 35,928 1,742,831 3,485,662 công m2 276,372 295,145 829,116 1,180,580 m2 370 5,931 2,194,470 Bả matít vào tường m2 320 11,841 3,789,120 Bả matít vào cột, dầm, trần m2 100 14,236 1,423,600 Sơn dầm, trần, cột, tường nhà bả sơn Joton, nước lót, nước phủ,sơn lại phòng học, trần hành lang m2 640 10,432 6,676,480 Lắp đặt chậu xí Thơng bồn cầu bị nghẹt Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 200x250 mm, vữa XM cát mịn mác 75, ốp tường vệ sinh Quét chống thấm phòng học, hành lang AE.641 15 ='Cơng trình'!E15 m3 1.6 1,754,021 2,806,433.6 10 AK.211 24 AB.131 11 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75, trát tường vườn học tập Đắp đất móng cơng trình, độ chặt u cầu K=0,85, đắp đất để trồng m2 32 47,166 1,509,312 m3 20 51,589 1,031,780 11 24,962,482 TỔNG HẠNG MỤC ( Bằng chữ : Hai mươi tư triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi hai đồng chẵn./ BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG TRÌNH : SỮA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠNG MỤC : ĐIỂM TRƯỜNG ẤP PHÚ QUÝ STT Mã số AB.131 11 TT AF.113 13 Tên công tác Đắp đất móng cơng trình, độ chặt u cầu K=0,85, đắp đất để trồng Làm mặt sân để đổ bê tông Bê tông sản xuất máy trộn - đổ thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 200, đổ sân bê tông Đơn vị m3 Khối lượng công m3 Đơn giá Thành tiền 20 51,589 1,031,780 11 92,124 1,497,065 1,013,364 2,994,130 5,039,274 30,001,756 TỔNG HẠNG MỤC TỔNG CƠNG TRÌNH ( Bằng chữ : Ba mươi triệu khơng trăm linh nghìn bảy trăm năm mươi sáu đồng chẵn./ BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG TRÌNH : SỮA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠNG MỤC : ĐIỂM TRƯỜNG ẤP ST T AA.31531 N24.0017 BB.41201 Mã số A33.0556 Tên công tác / vật tư Tháo dỡ bệ xí b.) Nhân cơng Nhân cơng 3,5/7, nhóm Lắp đặt chậu xí a.) Vật liệu Chậu xí Đơn vị cơng bộ Hao phí Tổng K.L 0.13 0.26 Z999 N33.0001 AK.31110 A24.0915 A24.0930 A24.0798 A24.0796 A24.0176 A24.0524 Z999 N24.0010 M24.0109 AK.92111 A24.0352 Z999 N24.0005 AK.82110 A24.0479 A24.0437 N24.0010 AK.82120 A24.0479 A24.0437 N24.0010 AK.84312 Vật liệu khác b.) Nhân công Nhân công 3,5/7 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 200x250 mm, vữa XM cát mịn mác 75, ốp tường vệ sinh a.) Vật liệu Gạch ốp tường 200x250mm Xi măng Xi măng trắng Xi măng PC40 Cát mịn ML=1,5-2,0 Nước Vât liệu khác b.) Nhân công Nhân công 4,0/7, nhóm c.) Máy thi cơng Máy cắt gạch đá 1,7KW Quét chống thấm phòng học, hành lang a.) Vật liệu Flinkote Vât liệu khác b.) Nhân công Nhân cơng 3,0/7, nhóm Bả matít vào tường a.) Vật liệu Ma tít Giấy ráp b.) Nhân cơng Nhân cơng 4,0/7, nhóm Bả matít vào cột, dầm, trần a.) Vật liệu Ma tít Giấy ráp b.) Nhân cơng Nhân cơng 4,0/7, nhóm Sơn dầm, trần, cột, tường nhà bả sơn Joton, nước lót, nước phủ,sơn lại phòng học, trần hành lang % 0.01 0.02 công m2 1.5 1.03 0.65 0.17 4.9404 0.0224 5.2 4.12 2.6 0.68 19.7616 0.0896 20.8 công 0.48 1.92 ca m2 0.2 370 0.8 kg % 0.75 10 277.5 3,700 công m2 0.03 320 11.1 kg m2 0.4 0.02 128 6.4 công m2 0.09 100 28.8 kg m2 0.4 0.02 40 công m2 0.11 640 11 m2 kg kg kg m3 lít % A24.0589 A24.0587 Z999 N24.0008 AE.64115 A24.0386 A24.0396 A24.0796 A24.0180 A24.0524 Z999 N24.0008 10 M24.0194 AK.21124 A24.0796 A24.0176 A24.0524 Z999 N24.0010 11 M24.0194 M999 AB.13111 N24.0005 a.) Vật liệu Sơn lót Joton Pros chống kiềm nhà Sơn Joton PA nhà Vât liệu khác b.) Nhân công Nhân cơng 3,5/7, nhóm Xây gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19, xây tường chiều cao
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh và khái toán công trình dân dụng, thuyết minh và khái toán công trình dân dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay