Dương thúy huệ MSKNPT nhận thức cho trẻ MG bé

15 14 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 18:44

sáng kiên skinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ 3 tuổi qua việc làm quen với toán.sáng kiên skinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ 3 tuổi qua việc làm quen với toán.sáng kiên skinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ 3 tuổi qua việc làm quen với toán.sáng kiên skinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ 3 tuổi qua việc làm quen với toán.sáng kiên skinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ 3 tuổi qua việc làm quen với toán.sáng kiên skinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ 3 tuổi qua việc làm quen với toán.sáng kiên skinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ 3 tuổi qua việc làm quen với toán.sáng kiên skinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ 3 tuổi qua việc làm quen với toán. MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU I Bối cảnh đề tài ……………………………………………………… II Lý chọn đề tài ……………………………………………….…… III Phạm vi nghiên cứu …………………………………………….…… IV Điểm kết nghiên cứu …………………………….… PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lý luận ………………………………………………………… II Thực trạng vấn đề Thuận lợi ……………………………………………………………… Khó khằn ……………………………………………………………… II.Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề …………………….….6 Chuẩn bị giáo án: …………………………………… … Chuẩn bị đồ dùng Thu hút trẻ tích cực hoạt động qua hình thức tổ chức giới thiệu Dùng trò chơi phát triển nhận thức cho trẻ 11 IV.Hiệu sáng kiến kinh nghiệm ……………………………… 13 PHẦN KẾT LUẬN I Những học kinh nghiệm ………………………………………… 14 II Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm …………………………………14 III Khả ứng dụng triển khai 14 IV Kiến nghị, đề xuất ……………………………………………………14 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………15 Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO ‫ﮪﮪﮪﮪﮪ‬ PHẦN MỞ ĐẦU I.Bối cảnh đề tài: - Trẻ tập giấy trắng mà nét vẽ lên người lớn xung quanh trẻ viết lên Một số người cho trẻ nhận biết sớm thông minh sớm nên vội vã dạy cho trẻ nhiều kiến thức, dạy trẻ tiếp thu tất nằm bề ngồi, trẻ nhớ nhiều khơng hiểu nhiều, trẻ nói nhiều khơng biết nói - Ở trẻ khả tiếp thu khác nhau, có trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát tiếp thu nhanh; Có trẻ chậm chạp tiếp thu chậm; Có nhanh tiếp thu nhanh quên tiếp thu chậm nhớ khơng thể cho trẻ nhanh nhẹn tốt trẻ chậm chạp - Trong chương trình giáo dục mầm non mục tiêu lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ coi trọng việc hình thành thái độ tích cực hoạt động nhận thức, phát triển hứng thú khả tư trẻ Quan tâm hình thành phát triển khả biểu đạt suy nghĩ trẻ (bằng hình ảnh, hành động, lời nói,…) làm quen số khái niệm sơ đẳng toán * Mục tiêu phát triển nhận thức cho trẻ – tuổi: + Thích tìm hiểu, khám phá đồ vật hay đặt câu hỏi : Ai đây? Cái đây? … + Nói vài đặc điểm bật vật, tượng quen thuộc + Nhận biết thay đổi rõ nét vật, tượng Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo + Nhận biết tay phải, tay trái thân + Đếm phạm vi + Nhận biết khác kích thước đối tượng + Gọi tên hình tròn, hình vng, hình tam giác + Nhận biết số nghề phổ biến, gần gũi + Biết họ tên thân, tên người thân gia đình, tên trường, lớp mầm non II.Lý chọn đề tài: - Phát triển nhận thức cho trẻ trường Mầm non giúp trẻ tìm hiểu khám phá hay, đẹp tự nhiên xã hội Cung cấp kiến thức làm tản phát triển sau cho trẻ - Khả nhận thức trẻ phát triển qua việc tiếp xúc, tìm hiểu đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu, qua hoạt động tìm hiểu cây, vật, tượng tự nhiên xã hơi,làm quen với tốn Trẻ cần hội nhìn, nghe, tiếp xúc, nếm, ngửi … vật - Trong chương trình giáo dục Mầm non phát triển nhận thức trẻ thể rỏ qua lĩnh vực: khám phá khoa học, khám phá xã hội làm quen với toán - Khi dạy trẻ lĩnh vực phát triển nhận thức phát trẻ lớp nhỏ chưa tập trung ý nhiều quan sát, so sánh; chưa mạnh dạn thử nghiệm, thảo luận Sự phát triển nhận thức trẻ không đồng Do tơi suy nghĩ, tìm số biện phát giúp trẻ – tuổi phát triển nhận thức cách thuận lợi III.Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung nghiên cứu: hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ chủ đề - Lớp Mầm trường Mầm Non Sao Mai Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo IV Điểm kết nghiên cứu: Trong q trình giảng dạy tơi nhận thấy hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ nhiều bất cập Vì lý tơi mạnh dạn đưa suy nghĩ vào hoạt động để tìm biện phát giúp trẻ hoạt động tích cực hơn, tham gia hoạt động hứng thú Không nhồi nhét nhiều kiến thức cho trẻ mà khơi dậy tò mò trẻ thích thú học hỏi, thích thú tham gia hoạt động Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo PHẦN NỘI DUNG I.Cơ sở lý luận: - Quá trình lớn lên đứa trẻ trình nhận thức giới xung quanh Tùy thuộc vào người mà em có cách nhận thức riêng Tùy vào tư tưởng tình cảm trẻtrẻ suy nghĩ kinh nghiệm mà tìm tòi, khám phá - Chúng ta biết trẻ em ln tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá vật, tượng xung quanh Vì việc giúp trẻ phát triển nhận thức điều cần thiết - Hiện giáo dục mầm non phát triển theo hướng tích cực sáng tạo dựa quan điểm sư phạm tích cực Việc phát triển nhận thức trẻ khơng phụ thuộc vào kiến thức mà giáo viên truyền đạt cho trẻ, thay vào trẻ tự trãi nghiệm, khám phá điều lạ - Khám phá khoa học khơng kiến thứcđường tìm hiểu, khám phá giới vật chất Khoa học trẻ nhỏ trình tìm hiểu, khám phá giới tự nhiên - Làm quen với toán: tạo nhiều hội cho trẻ trãi nghiệm với nhiều hình thức khác nhau, trì hứng thú say mê trẻ - Khám phá xã hội: trẻ nhận biết phận thể - giới tính mình, người thân gia đình, khám phá số nghề nghiệp xã hội, cảnh đẹp quê hương, ý nghĩa ngày lễ, hội - Ở tuổi mẫu giáo trẻ vừa học vừa chơi tiếp thu nhanh hơn, dễ dàng tổ chức hoạt động cho trẻ phải nhẹ nhàng, lòng ghép trò chơi đơn giản giúp trẻ củng cố, ghi nhớ lâu II.Thực trạng vấn đề: 1/Thuận lợi: Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo - Được quan tâm Ban giám hiệu, đồng nghiệp, tổ chuyên mơn góp ý, hướng dẫn - Được tham dự lớp bồi dưỡng, chuyên đề, thao giảng phòng, cụm liên trường đơn vị tổ chức - Bản thân tạo nhiều điều kiện để học tập nâng cao trình độ mặt, tham khảo tài liệu có liên quan đến đề tài từ sổ sách chuyên môn, trao đổi thảo luận ý kiến với bạn đồng nghiệp, ban giám hiệu - Đa số phụ huynh học sinh quan tâm, nhiệt tình, ủng hộ, có ý thức trách nhiệm phối kết hợp với nhà trường công tác nuôi, dạy trẻ 2/ Khó khăn: - Cơ sở vật chất lớp xuống cấp, trời mưa bị dột nhiều chỗ, phòng học thiếu ánh sáng, đồ dùng đồ chơi sáng tạo nên mơi trường để trẻ hoạt động khám phá chưa phong phú - Khả tiếp thu trẻ khơng đồng đều, lớp đơng, trẻ nhỏ nên trẻ khơng tập trung vào hoạt động, khóc học làm ảnh hưởng đến trẻ khác - Lớp bán trú nên việc chăm sóc trẻ chiếm hầu hết thời gian, việc đầu tư dạy làm đồ dùng đồ chơi bị hạn chế - Trẻ nhỏ, ý thức giử gìn đồ dùng đồ chơi chưa cao nên đa số đồ dùng nguyên vật liệu cho trẻ khám phá phải làm lại - Đa số trẻ chưa xác định hình dạng, hình, kích thước, màu sắc, đối tượng III.Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề: Chuẩn bị giáo án: - Để thực hoạt động đạt kết tốt, trẻ tiếp thu kiến thức suy nghĩ trao đổi ý kiến với đồng nghiệp để tìm cách tổ chức Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo hoạt động chủ đề cho phù hợp với trẻ trẻ thực - Tham khảo ý kiến ban giám hiệu việc lồng ghép tạo hình vào hoạt động, lồng ghép nhẹ nhàng môn học khác, lồng ghép bảo vệ môi trường tiết kiệm lượng, tham khảo sách làm đồ chơi trẻ em, sưu tầm nguyên vật liệu tự nhiên, cho trẻ hoạt động phải đảm bảo an toàn - Sau nghiên cứu soạn lên kế hoạch cụ thể, chủ đề tơi tự tin lên tiết, khơng lúng túng trước Chuẩn bị đồ dùng: - Sau xác định nội dung dạy chủ đề, bắt tay vào việc chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động - Để trẻ tham gia hoạt động cách tích cực tơi tìm đồ dùng trực quan cho sinh động, đẹp mắt, gần gũi với trẻ => trẻ nhận thức dễ dàng - Thay sử dụng vật mẫu có sẵn, tơi cho trẻ làm thành sản phẩm với cô Và gợi ý cho trẻ sáng tạo Thu hút trẻ tích cực hoạt động qua hình thức tổ chức giới thiệu bài: a Giới thiệu vào bài: - Để thu hút ý trẻ vào hoạt động cần tìm tình giới thiệu ngắn gọn lại hấp dân, lạ gây bất ngờ cho trẻ hướng vào nội dung trọng tâm dạy - Có thể giới thiệu tên hoạt động qua câu đố, hát, trò chơi, đọc đồng dao, tranh ảnh, b Hình thức tổ chức hoạt động: * Tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ: - Khi cho trẻ khám phá khoa học nên để trẻ trực tiếp quan sát, so sánh, phân loại Tạo hội để trẻ thực hành kỹ Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo Vd: + Ở chủ đề thân, đề tài “Đôi tay bé” Cho trẻ chơi trò chơi “chiếc túi kỳ diệu” phát triển giác quan đơi tay trẻ thơng việc trẻ sờ, nắn, đốn, nói đặt điểm, gọi tên vật túi trước lấy vật + Ở chủ đề “Giao thông” Cho trẻ làm xe ô tô, xe tải hộp thuốc, gắn bánh xe nắp hủ kẹo (đề tài “nhận biết xe tơ xe tải”) Sau cho trẻ so sánh loại xe, đêm số bánh xe Dùng đất nặn để khảm vào vĩ thuốc làm đèn tín hiệu giao thơng (Bé khám phá đèn giao thơng) * Làm quen với tốn: - Tạo nhiều hội cho trẻ trãi nghiệm với nhiều hình thức khác - Lồng ghép trò chơi sáng tạo, trì hứng thú say mê trẻ phát triển thái độ tích cực trẻ việc học toán Vd: nhận biết chữ số 3, chủ đề phương tiện giao thông + Tôi làm xe có chữ số từ đến (số nhiều hơn) cho trẻ bật qua vòng lấy xe có dám chữ số 3, trẻ hứng thú mà phát triển thể chất cho trẻ qua trò chơi vận động - Lập kế hoạch ngày tạo nhiều hội trải nghiệm toán cho trẻ: treo hình học lên mơi trường khơng, tích hợp đính kèm chữ số tranh để trẻ quan sát lúc nơi dùng nguyên vật liệu tự nhiên làm đồ dùng bấm lại theo số lượng Vd: Chủ đề giới động vật: lấy muỗng,bọc dán lại làm chuồn chuồn dán lại đặt chữ số tương ứng phía - Ngồi trang trí hình ảnh theo chủ đề tường Vd: làm ngơi nhà hình học học Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo - Sách tranh cho chơi góc lồng ghép thành tranh tạo hình hình hình học Vd: Xe tải Xe lửa Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo - Phát triển tư kích thích suy nghĩ trẻ thơng qua câu hỏi mở, khuyến khích trẻ tìm cách giải quyết: Làm gì? Làm nào? Vd: Đề tài “có bao nhiêu” (chủ đề thực vật, dạy số lượng 3) + Đây gì? + Màu gì? + Có hình gì? + Xếp táo không thành hàng, cô trẻ đếm + Xếp táo thành hàng cho trẻ đếm + Cho trẻ để táo vào rổ + Có táo cần rổ? + Trẻ xếp tương ứng táo rổ Thêm, bớt, so sánh số lượng táo rổ - Để cho trẻ nhận biết gọi tên hình hình học (hình vng, tròn, tam giác, hình chữ nhật): cho trẻ chọn hình theo mẫu cơ, nói tên – màu sắc cuả hình chọn, chọn hình theo yêu cầu cô - Cho trẻ làm quen tên gọi hình thơng qua hoạt động chơi nghe người lớn sử dụng ngôn ngữ cách hợp lý VD: chơi tìm nhà theo yêu cầu Giáo viên nói “nhà hình tròn” trẻ biết tìm nhà (hình tròn) để đứng - Ngồi nên thường xuyên sử dụng từ ngữ hình dạng sinh hoạt ngày để giúp trẻ tiếp xúc với ngơn ngữ hình dạng qua trẻ nhận biết tên hình cách tốt VD: Quả bóng hình tròn, sách hình chữ nhật, cửa sổ hình vng, - Để giúp trẻ định hướng không gian, thời gian cho trẻ sử dụng thể để nắm từ ngữ vị trí khơng gian VD: Xác định phía – phía dưới: cho trẻ ngẩn đầu nhìn vật phía cuối đầu xuống để nhìn thấy vật phía Xác định phía trước Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo 10 phía sau qua việc cho trẻ xếp hàng: trẻ nhìn thấy bạn trước mặt, khơng thấy bạn phía sau - Phân biệt tay phải – tay trái qua thói quen sử dụng đồ vật trẻ tay phải, tay trái công việc ngày VD: cầm viết, cầm muỗng tay phải Cầm chén tay trái - Đối với lĩnh vực khám phá xã hội, trẻ thường tìm hiểu, khám phá qua tranh ảnh, treo tranh đặt câu hỏi cho trẻ trả lời,tơi thấy trẻ khơng hứng thú có số trẻ tham gia lại trẻ khơng tập trung ý - Qua tơi suy nghĩ để tất trẻ tìm hiểu, khám phá tơi cho trẻ chia nhóm thảo luận tranh hay vật thật cho trẻ cử đại diện lên trình bày mà nhóm vừa thảo luận, tơi thấy trẻ hứng thú hẳn lên trẻ trình bày mà trẻ hiểu khơng dựa vào câu hỏi gợi mở Ví dụ: đề tài “bé khám phá phương tiện giao thông đường bộ” -Cho trẻ qua sát tìm hiểu xe ơtơ -Trẻ hát “em tập lái ôtô” -Mỗi tổ vừa hát vừa chuyển thành vòng tròn.Cơ phát tranh xe ơtơ nhiều loại cho nhóm, yêu cầu trẻ thảo luận xem xe gì? Đặc điểm chúng? Dùng trò chơi phát triển nhận thức cho trẻ: * Trò chơi cân bằng: - Tập thể dục tham gia trò chơi cân có lợi cho phát triển tâm lý trẻ: leo cầu thang, bước qua rào cản thấp, chui qua ngõ ngách, có tác dụng giúp trẻ nhận thức cân thể biết cách xử lý tình huống, tăng cường hoạt động bắp => Khi tham gia trò chơi trẻ có hội để tự tư duy, tự khám phá tự xử lý tình * Âm nhạc: Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo 11 - Nghe nhạc có tác dụng giúp trẻ phát triển nhận thức giai điệu Khi nghe nhạc trẻ nhận tốc độ nhịp điệu, âm cao thấp Kích thích tư để trẻ nhanh biết nói * Trò chơi cảm ứng: - Những trò chơi cảm ứng quan trọng giúp trẻ cảm nhận giới bên ngồi Thơng qua trẻ nhận biết màu sắc, tính chất vật (sờ để biết mềm – cứng, mịn – thô, ) * Câu đố: - Cho trẻ tập giải câu đố tên gọi, vật tượng để kích thích tư trẻ Có thể đọc cho trẻ nghe câu đố lời giải, sau kiểm trả lại để luyện cho trẻ có trí nhớ tốt IV Hiệu sang kiến kinh nghiệm: - Qua việc áp dụng biện pháp tơi nhận thấy trẻ tích cực việc tham gia hoạt động phát triển nhận thức - Trẻ tiếp thu dễ dàng hơn, nhớ lâu - Phát triển khả quan sát, phát triển tư duy, kích thích tính khám phá,tò mò trẻ - Khả biểu đạt ngôn ngữ trẻ phát triển rỏ rệt, trẻ - Trẻ hứng thú với đồ dùng dạy học mơ hình làm ngun vật liệu tự nhiên - Qua trình thực nội dung tổ chức lĩnh vực nhận thức nêu từ đầu năm học 2010 - 2011 đến nay,đạt kết sau: Tổng số trẻ tham gia Số trẻ thể tốt khả hoạt động nhận thức trẻ HKI : 2010-2011 32 20 62,5% HK2: 2010-2011 32 25 78.12% HKI: 2011-2012 35 30 85,71% Thời gian Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo Tỉ lệ 12 PHẦN KẾT LUẬN I.Những học kinh nghiệm: Từ việc làm tồn qua thực tế giảng dạy thu cho học kinh nghiệm sau: - Giáo viên phải thật tâm huyêt với nghề, phải kiên trì ln ln học hỏi, sáng tạo giảng dạy Ln cố gắng học hỏi,tìm tòi,sáng tạo để tự nâng cao chuyên môn cho thân - Gia đình nhà trường kết hợp chặc chẽ với việc chăm sóc, giáo dục trẻ - Trong phiên họp chuyên môn cần mạnh dạng đưa suy nghĩ, ý tưởng để tổ chun mơn đồng nghiệp thảo luận, tìm cách làm hay - Được giúp đỡ tận tình ban giám hiệu thường xuyên dự rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhiều phương pháp mới, hình thức tổ chức hoạt động phong phú - Được góp ý chân thành chị em đồng nghiệp, tạo điều kiện cho thân tơi có dịp phát huy khả năng, óc sáng tạo - Tích cực dự thăm lớp bạn để học hỏi rút kinh nghiệm - Giáo viên phải ý nhiều đến trẻ, không lĩnh vực phát triển nhận thức mà lúc nơi, phải động viên khuyến khích trẻ sáng tạo có biện pháp khen thưởng kịp thời - Giáo viên phải ý việc mở rộng xác hóa kiến thức cũ tạo hội cung cấp cho trẻ kiến thức để làm giàu vốn từ rèn kỹ ghi nhớ cho trẻ Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo 13 - Tham gia chun đề phòng, cụm chun mơn liên trường tổ chức -Phối hợp với chị em tổ mở hoạt động thao giảng, tiết dạy tốt để rút kinh nghiệm cho thân -Chú trọng công tác tuyên truyền với bậc phụ huynh -Chú ý rèn trẻ nói, chậm hiểu có phương pháp hướng dẫn cụ thể II.Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm: * Đối với cô: - Bản thân nắm vững kiến thức, đúc kết kinh nghiệm giảng dạy để tổ chức hoạt động có kết quả, lên lớp thấy tự tin - Đã biết vận dụng phương pháp đổi hoạt động cho trẻ phát triển nhận thức - Biết lựa chọn đồ dùng trực quan, lựa chọn câu hỏi đàm thoại phù hợp với trẻ Biết lồng ghép trò trơi giúp trẻ phát triển nhận thức * Đối với trẻ: - Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động phát triển nhận thức - Phát huy chủ động sang tạo, tư trẻ Trẻ nói nhiều hơn, nhớ lâu - Trẻ tham gia hoạt động cách tự nhiên, khơng bị gò bó III.Khả ứng dụng triển khai: - Nhận thấy kết khả quan lớp Tơi mạnh dạn đem kinh nghiệm chia đồng nghiệp vào buổi họp chuyên môn Được tổ thảo luận thống đưa vào thực IV.Những kiến nghị,đề xuất: - Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan, học hỏi dự tiết dạy mẫu, dạy giỏi để nâng cao chuyên môn - Cần trang bị đầy đủ vật chất,đồ dùng dạy học cho cô trẻ, đồ dùng sáng tạo Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non trẻ – tuổi - Tài liệu tập huấn chương trình giáo dục mầm non - Những thôn tin báo đài Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo 15 ... đề tài: - Phát triển nhận thức cho trẻ trường Mầm non giúp trẻ tìm hiểu khám phá hay, đẹp tự nhiên xã hội Cung cấp kiến thức làm tản phát triển sau cho trẻ - Khả nhận thức trẻ phát triển qua việc... khoa học cho trẻ: - Khi cho trẻ khám phá khoa học nên để trẻ trực tiếp quan sát, so sánh, phân loại Tạo hội để trẻ thực hành kỹ Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo bé Vd: +... phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo bé - Sách tranh cho chơi góc lồng ghép thành tranh tạo hình hình hình học Vd: Xe tải Xe lửa Một số kinh nghiệm phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo bé - Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Dương thúy huệ MSKNPT nhận thức cho trẻ MG bé, Dương thúy huệ MSKNPT nhận thức cho trẻ MG bé

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay