SKKN tích hợp liên môn ngoại khóa trong giảng dạy môn ngữ văn chủ đề bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương

27 21 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 17:39

Sáng kiến kinh nghiệm hay sáng kiến khoa học Ngành giáo dục là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của bản thân thông qua: Viết bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc kết quả luận án, luận văn được bảo vệ thành công (trong năm bảo vệ) hoặc thiết bị dạy nghề tự làm, mô hình sáng tạo kỹ thuật đạt giải hoặc các đề tài khoa học được Hội đồng cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia đánh giá đạt giải. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN TÊN SÁNG KIẾN TÍCH HỢP LIÊN MƠN NGOẠI KHĨA TRONG GIẢNG DẠY MƠN NGỮ VĂN CHỦ ĐỀ: BẢO TỒN, PHÁT HUY, GÌN GIỮ DI SẢN VĂN HĨA ĐỊA PHƯƠNG Đồng tác giả: Phạm Thị Giang - Hiệu trưởng trường THPT Nho Quan B Đinh Thị Tuấn Anh - Tổ trưởng chuyên môn tổ Văn - Sử - GDCD Bùi Thị Kim Phượng - Tổ phó chun mơn tổ Văn - Sử - GDCD Bùi Thị Phương Anh - Giáo viên tổ Văn - Sử - GDCD Nho Quan, tháng năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Bình I NHĨM TÁC GIẢ SÁNG KIẾN: Chúng gồm: Ngày STT Họ tên tháng năm sinh Tỉ lệ (%) Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Phạm Thị Giang 1974 Đinh Thị Tuấn Anh 1974 THPT Nho Quan B Trường danh Trình độ đóng góp chun vào việc mơn tạo sáng kiến Trường Chức THPT Nho Quan B Hiệu trưởng Thạc sĩ quản lí 40% GD Tổ trưởng tổ Văn - Cử nhân Sử- Văn học 20% GDCD Bùi Thị Kim Phượng Trường 1978 Nho Quan B Trường Bùi Thị phương Anh 1989 THPT Cử nhân Giáo viên THPT Nho Quan B Văn học Thạc Giáo viên 20% sĩ L.Luận 20% Văn học Là đồng tác giả đề nghị xét cơng nhận sáng kiến: Tích hợp liên mơn ngoại khóa giảng dạy mơn ngữ văn - Chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực giáo dục – môn ngữ văn cấp THPT II NỘI DUNG SÁNG KIẾN Thực trạng việc dạy tích hợp liên mơn ngoại khóa giảng dạy mơn ngữ văn theo chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương nhà trường phổ thơng - Văn hóa gắn liền với đời sống người Con người trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai nhờ văn hóa Nghiên cứu đời sống văn hóa dân tộc tìm hiểu sáng tạo phát minh dân tộc lịch sử phát triển đất nước Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đem lại hiệu thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội Đây việc quan trọng thiếu, có ý nghĩa chiến lược quốc gia Ninh Bình nói chung vùng q lưu giữ đuợc nhiều nét văn hóa đậm đà sắc dân tộc việt Nam : nét đặc sắc văn hóa Mường Nho Quan , hát sẩm Yên Mơ…Gìn giữ, làm cho giá trị tinh thần trở nên sống động, thấm sâu tâm hồn hệ nghĩa vụ, trách nhiệm tất người đặc biệt người làm công tác giáo dục - Dạy học theo hướng tích hợp di sản văn hóa địa phương giảng dạy mơn khoa học xã hội trường THPT thực hiệu năm gần gắn với công đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại: phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học sinh - Tích hợp di sản văn hóa địa phương giảng dạy môn khoa học xã hội thực hiện, nhiên phạm vi nhỏ gắn với kế hoạch dạy học môn học - Qua khảo sát cho thấy 90% học sinh đặc biệt hứng thú với việc tìm hiểu di sản văn hóa q hương thơng qua hoạt động học tập có gắn với trải nghiệm thực tế - Đối với giáo viên: Dạy học theo hướng tích hợp kiến thức liên môn theo chủ đề: Bảo tồn , phát triển , giữ gìn di sản văn hóa địa phương giảng dạy hội tốt để giáo viên đưa kiến thức từ sách đến gần đời sống, thấm sâu tâm hồn học trò - Trường THPT Nho Quan B thuộc huyện Nho Quan, huyện miền núi nơi có nhiều đồng bào dân tộc Mường sinh sống Văn hóa người Mường có nhiều nét đặc sắc, mang đậm sắc văn hóa dân tộc, cần bảo tồn phát huy Chính việc giữ gìn bảo tồn văn hóa dân tộc -Văn hóa Mường trách nhiệm, tình cảm q hương đất nước thầy giáo tồn thể học sinh nhà trường - Dạy học Tích hợp liên mơn ngoại khóa theo chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương nhà trường phổ thông thực kế hoạch giáo dục nhà trường trọng đến đổi phương pháp hình thức dạy học, trọng phát triển phẩm chất lực học sinh từ bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, ý thức giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Trước thực trạng vấn đề, chọn đề tài SKKN : Tích hợp liên mơn ngoại khóa giảng dạy môn ngữ văn - Chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương Mong muốn chúng tơi tìm hướng tiếp cận xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên mơn kết hợp ngoại khóa hoạt động ngồi lên lớp để từ cung cấp hiểu biết cho em học sinh văn học, lịch sử, văn hóa, địađịa phương, góp phần tạo hứng thú cho học sinh q trình học mơn học xã hội Từ việc lĩnh hội tri thức bồi đắp cho học sinh tình cảm yêu mến tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước Giải pháp cũ thường làm 2.1 Bản chất giải pháp cũ - Việc dạy học theo chủ đề liên mơn tích hợp chưa thực cách hệ thống đặc biệt cấp THPT.Tại trường đại học đào tạo chuyên ngành sư phạm chưa quan tâm nhiều tới việc đào tạo kĩ tích hợp liên mơn dạy học cho sinh viên trường thân giáo viên phải tự tìm tòi học hỏi để xây dựng ngun tắc tích hợp liên mơn Tâm lí giảng dạy thơng thường dạy theo chủ đề đơn môn nên dạy học theo hướng liên môn, giáo viên phải vất vả hơn, phải tự học hỏi tự trau dồi, bổ sung kiền thức Thiết kế chủ đề liên mơn tích hợp cần ý rà sốt lại chương trình, sách giáo khoa, cập nhật thông tin mới, phù hợp với nội dung học Mặc dù biết rõ dạy học theo hướng liên mơn tích hợp bổ ích đa số giáo viên chưa quan tâm đầu tư, nghiên cứu để thay đổi phương pháp dạy học, tích hợp liên mơn dạy học xu hướng giáo dục đại tất yếu mà nước có giáo dục phát triển áp dụng - Việc dạy học di sản văn hóa địa phương theo chủ đề liên mơn tích hợp trường THPT dừng lại số tiêu mục kế hoạch giảng dạy chưa tạo cảm hứng cho học sinh Những nét đẹp văn hóa quê hương chưa thực để lại dấu ấn sâu sắc trái tim học trò Điều kiện dạy học theo hình thức trải nghiệm, ngoại khóa chưa trọng lí khiến học sinh hứng thú với mơn xã hội - Những tri thức văn hóa địa phương ghi nhớ ghi nhớ máy móc chiều từ phía thày giáo, điều làm cho kiến thức ghi nhớ nhanh bị lãng quên 2.2 Hạn chế giải pháp cũ - Việc đưa thơng tin nét đẹp văn hóa q hương mang tính sách giáo điều khơng tạo hứng thú cho học sinh tiếp nhận lĩnh hội tri thức - Học sinh không trải nghiệm thực tế để lắng nghe, hiểu, sống nét đẹp văn hóa q hương - Tư sáng tạo, vận dụng kiến thức sách thực tiện đời sống hạn chế Bản thân học sinh khơng tự rèn luyện hình thành lực phẩm chất quan trọng trình học tập - Việc áp dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, việc phối kết hợp nhóm , tăng cường khả hợp tác nhiều hạn chế - Theo quan điểm, đường lối Đảng nhà nước đổi giáo dục phương pháp cũ bộc lộ nhược điểm rõ rệt Phương pháp giảng dạy cũ khơng phát huy tính tích cực,chủ động, sáng tạo học sinh Theo phương pháp cũ, học sinh ghi nhớ kiến thức cách thụ động, hời hợt sau quên sau lúc học Khi khơng có tình cảm với mơn học xã hội khơng có tình cảm sâu sắc với văn hóa quê hương đồng nghĩa với việc học trò chưa xác định cách rõ ràng trách nhiệm thân việc học tập bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa địa bàn cư trú Giải pháp cải tiến: 3.1 Bản chất giải pháp - Tích hợp liên mơn ngoại khóa giảng dạy mơn ngữ văn - Chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương thực theo kế hoạch dạy học dự án sử dụng di sản văn hóa địa phương kết hợp với đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực cho học sinh Tăng cường hoạt động trải nghiệm, dạy học liên mơn tích hợp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS việc lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ sống từ hoạt động trải nghiệm tìm hiểu nét đẹp văn hóa quê hương - Thực tốt mục tiêu đổi sinh hoạt tổ nhóm chun mơn, đa dạng hóa hình thức dạy học Các nhóm chun mơn ngữ văn kết hợp với nhóm chun mơn: Sử, GDCD, địa lí, ngoại ngữ nghiên cứu chủ đề dạy học, chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh, rèn luyện lĩnh cá nhân Khơi dậy trái tim học trò tình cảm u mến tự hào, gắn bó với nét đặc sắc văn hóa quê hương Nho Quan ý thức tránh nhiệm với quê hương đất nước Từ kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống địa phương, hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất đạo đức lối sống sáng, lành mạnh, rèn kỹ sống lực chung cần có học trò xã hội đại - Từ thực tiễn giảng dạy trường THPT Nho Quan B, đúc rút học kinh nghiệm trình thực chủ đề giảng dạy - Tạo không gian lớp học mở để học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phương pháp tổ chức hoạt động dạy học ngoại khóa liên mơn tích hợp với đồng nghiệp tỉnh - Ưu điểm phương pháp đặc biệt trọng đến việc Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương từ hoạt động trải nghiệm thực tiễn địa bàn cư trú Từ tri thức tiếp nhận, học sinh luyện tập, thực hành, diễn xuất, trình bày ý tưởng, hoạt động nhóm… - Thiết kế chương trình ngoại khóa theo chủ đề liên mơn tích hợp giảm tải cho giáo viên việc dạy kiến thức liên môn môn học mà có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kĩ sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên mơn thành đội ngũ giáo viên có đủ lực dạy học kiến thức liên mơn, tích hợp Đặc biệt chủ đề dạy học liên mơn tích hợp giáo viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực: + Dạy học theo dự án + Sử dụng di sản văn hóa địa phương giảng dạy mơn ngữ văn cấp THPT + Dạy học thơng qua hình thức trải nghiệm + Phát huy sáng tạo học sinh từ thực tiễn sống + Dạy học theo hướng liên mơn tích hợp Sử dụng kiến thức, kĩ môn: Ngữ văn, lịch sử, địa lí, GDCD, tiếng Anh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS việc lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ sống 3.2 Tính mới, sáng tạo giải pháp - Đối với học sinh + Tạo hứng thú, truyền cảm hứng đam mê cho học sinh hoạt động học tập + Nâng cao hiểu biết văn hóa quê hương, vận dụng kiến thức nhiều mơn học làm phong phú q trình học tập + Phát huy khả làm việc nhóm, khả sáng tạo, hình thành lực cho học trò từ q trình trải nghiệm khám phá + Nâng cao kĩ giao tiếp, trình bày vấn đề, giải vấn đề theo hình thức hoạt động nhóm làm việc cá nhân + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, liên môn tích hợp dạy học, học sinh thể khiếu thân Học sinh làm phóng sự, dựng video, tạo mơ hình nghệ thuật, dàn dựng kịch tuyên truyền lối sống, phong tục, tập quán VD: phóng ẩm thực,phóng cồng chiêng người Mường Cúc Phương, Video kết hợp thuyết trình không gian sống người Mường, Kịch nguồn gốc người Mường, kịch tập tục hôn nhân xưa người Mường, tiết mục múa Mường Thàng, hoa đất Mường… + Từ hoạt động dạy học, định hướng hướng tương lai, nghề nghiệp tương lai cho học sinh - Đối với giáo viên + Giáo viên thay đổi cách dạy học theo lối truyền thụ, áp đặt chiều, ghi nhớ kiến thức cách máy móc + Giáo viên tập trung dạy cho học sinh cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo hội để người học tự cập nhật thông tin, đổi tri thức, kĩ năng, phát triển lực + Với việc thực việc dạy học theo giải pháp mới, hình thức dạy học thay đổi: Chuyển từ việc hướng dẫn học sinh học tập lớp sang hình thức học tập trải nghiệm sáng tạo , ý đến hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học + Qua trình dạy học, giáo viên có đánh giá xác, khách quan điểm mạnh, điểm yếu học sinh tìm giải pháp để phát huy mạnh, khắc phục hạn chế, hướng tới hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm với thân, gia đình xã hội cho học trò + Thơng qua chủ đề dạy học tập trung phát triển trí tuệ, hình thành phẩm chất bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS + Thông qua chủ đề dạy học, giáo viên giáo dục cho học sinh đạo đức, lối sống kĩ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Học sinh trơng nhìn, cảm nhận, đánh giá, tự tạo sản phẩm… III HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC - Hiệu kinh tế: + Dạy học tích hợp mơn văn, địa lí, lịch sử, cơng dân, ngoại ngữ giúp tiết kiệm chi phí trình tổ chức thực tế trải nghiệm cho học sinh Thay trải nghiệm riêng biệt mơn học, nhà trường tạo điều kiện để tích hợp liên môn, mở rộng kĩ năng, kiến thức giảm bớt chi phí cho hoạt động dạy học + Tích hợp liên mơn ngoại khóa giảng dạy môn ngữ văn - Chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương trường THPT Nho Quan B nhận khen chủ tịch UBNN tỉnh Ninh Bình - Hiệu xã hội: + Chủ đề dạy học thu hút lực lượng tham gia đông đảo: Đ/C lãnh đạo, chuyên viên sở GD & ĐT Ninh Bình, Đ/C lãnh đạo, giáo viên trườngTHPT, bậc phụ huynh học sinh, nhân dân địa phương, tổ chức đoàn thể địa bàn tỉnh Ninh Bình + Chủ đề với hoạt động lên lớp làm sống dậy không gian đậm đà sắc dân tộc mơi trường học tập quen thuộc học sinh THPT + Chủ đề dạy học thực có ý nghĩa lớn lao nhà trường cộng đồng: ++ Giúp giáo viên, học sinh nhân dân địa phương nâng cao hiểu biết văn hóa quê hương ++ Trong trình thực chuyên đề, học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo việc lĩnh hội tri thức , thực hành từ rèn kĩ sống, phát huy lực, khiếu, phẩm chất từ hoạt động trải nghiệm ++ Chủ đề dạy học góp phần khơng nhỏ việc giới thiệu, quảng bá, nhân rộng nét đẹp văn hóa quê hương nhà trường cộng đồng + Từ chủ đề dạy học, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu ý thức trân trọng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống quê hương + Chủ đề dạy học lãnh đạo bạn đồng nghiệp đánh giá phù hợp với yêu cầu đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Bộ GD& ĐT IV ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Điều kiện thực chủ đề dạy học: 1.1 Xây dựng kế hoạch: Tích hợp liên mơn ngoại khóa giảng dạy môn ngữ văn Chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương sau: - Kế hoạch thực chuyên đề xây dựng khoa học, rõ ràng, chi tiết Phân công nhiệm vụ thực chuyên đề phù hợp với lực giáo viên học sinh * Hình thức tổ chức: Dạy học theo dự án, trải nghiệm sáng tạo, dạy học liên mơn tích hợp, hoạt động ngoại khóa * Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia chuyên đề, xây dựng kế hoạch cụ thể cho chuyên đề: * Tổ chức thực chuyên đề theo bước : - Bước 1: HS làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm, theo lớp để có tri thức - Bước 2: Học sinh hướng dẫn giáo viên trải nghiệm thực tế - Bước 3: Trên sở tri thức biết với hoạt động trải nghiệm học sinh thực hành, tạo sản phẩm lĩnh vực khác - Bước 4: Tổ chức Hoạt động lên lớp trường với mục tiêu: Giúp HS tổng kết tri thức, kĩ từ hoạt động trải nghiệm Hoạt động tìm hiểu cá nhân, nhóm Hoạt động thực hành, sáng tạo Tiếp tục mở rộng, khắc sâu kiến thức 1.2 Lực lượng tham gia Huy động nhiều lực lượng tham gia chuyên đề: Giáo viên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức đoàn thể nhà trường, hội phụ huynh học sinh khối lớp, số nghệ nhân văn hóa người Mường, học sinh thành đạt từ mái trường Nho Quan, người nước lập nghiệp mảnh đất Cúc Phương… 1.3 Ban đạo chuyên đề: Tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên giám sát, tư vấn, đạo việc thực nhiệm vụ giáo viên học sinh Khả áp dụng: - Sáng kiến: Tích hợp liên mơn ngoại khóa giảng dạy môn ngữ văn - Chủ đề:Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương (Văn hóa Mường ngày xuân quê hương) triển khai trường THPT Nho Quan B học kì năm học 20172018 chủ tịch tỉnh Ninh Bình tặng khen thành tích việc bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc - Sáng kiến có khả áp dụng với đối tượng học sinh từ cấp THCS đến cấp THPT trường thuộc địa bàn khác DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ÁP DỤNG SÁNG KIẾN LẦN ĐẦU Ngày STT Họ tên tháng năm sinh Nơi cơng Trình tác (hoặc độ nơi thường Chức danh trú) Phạm Thị Giang 1974 chuyên Trường THPT Thạc sĩ quản công việc hỗ trợ trưởng THPT Nho Nho Quan B Quan B dung môn Hiệu Trường Nội lí Chủ nhiệm đề GD tài Chỉ đạo thực Tổ trưởng tổ Đinh Thị Tuấn Anh Trường 1974 Văn - Sử - THPT Nho GDCD - Phó Quan B chủ nhiệm đề Cử nhân Thực Văn học tài Trường Bùi Thị Kim Phượng Bùi Thị Phương Anh 1978 THPT Nho 1989 Quan B Trường GV Cử nhân Thực tác giả đề tài Văn học GV Thạc sĩ Thực THPT Nho tác giả đề tài L.Luận hiện 10 Ngữ văn 11- tiết 53,54,55,56,57,58 (Chủ đề báo chí), tiết 109,110 (Một số thể loại văn học: Kịch) + Kiến thức GDCD: GDCD 11: Tiết 29 - Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ văn hóa GDCD 12: Tiết 12 - Quyền bình đẳng dân tộc, tơn giáo + Kiến thức tiếng anh: Tiếng Anh 10 - Tiết 67 (Unit 10: National Parks - Listening) Tiếng Anh 11- Tiết 61-64( Unit 10-Nature in danger- Reading) Tiếng Anh 12- Tiết 11 ( Unit 2- Cultural diversity-Reading and Listening) BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ Giúp HS : Về kiến thức - Giúp HS có hiểu biết nét đặc sắc văn hóa Mường quê hương Nho Quan từ nâng cao hiểu biết lịch sử, địavăn hóa q hương - Sử dụng có hiệu kiến thức liên môn: Văn, sử, GDCD, tiếng Anh, địa lí kết hợp với hoạt động ngồi lên lớp việc xây dựng chủ đề dạy học Về kĩ - Rèn cho HS kĩ thuyết trình, kĩ giao tiếp, kĩ làm việc nhóm, Kĩ trải nghiệm, kĩ sống, kĩ vấn, làm báo … - Kĩ huy động tri thức liên mơn để giải tình sống Thái độ - Thái độ u thích mơn học, tình cảm gắn bó với bạn bè, trường lớp - Hình thành tình cảm yêu mến, tự hào, trân trọng giá trị văn hóa Mường quê hương từ có ý thức giữ gìn, bảo vệ văn hóa đậm đà sắc dân tộc Việt - Có ý thức trách nhiệm quê hương Các lực hình thành phát triển học sinh - Năng lực tự học, lực hợp tác - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực giao tiếp (Nghe, nói, đọc, viết) - Năng lực thẩm mĩ - Năng lực công nghệ thông tin - Năng lực ngoại ngữ: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, Mường giao tiếp 13 BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ TẢ MỨC ĐỘ, YÊU CẦU CỦA MỖI LOẠI CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CỦA HỌC SINH TRONG CHUYÊN ĐỀ Chủ đề Nội dung cụ thể Mức độ Mức độ Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng - Nhận biết - Hiểu sâu sắc - Vận dụng kiến không gian sống đời thức liên môn để Nguồn gốc của cộng đồng giới thiệu trình người mường người Mường bày vấn đề thực tế từ sử thi “Đẻ - Lí giải đất đẻ nước” đặc điểm - Hiểu không gian Nguồn gốc, đặc sống không gian sống điểm khơng gian Tìm hiểu sống văn hóa người Mường Mường địa bàn Nho Quan Nhận biết Các - Hiểu cách - Qua món ẩm thực độc chế biến ăn độc đáo, HS đáo người số ăn đặc cảm nhận Mường sắc văn thú vị văn hóa ẩm thực hóa ẩm thực người Mường Văn hóa Mường Cúc ẩm thực Phương như: Rau đồ, xôi đồ, bánh sừng bò - Nhận biết - Hiểu - Tự dàn dựng lễ hội người khác biệt biểu diễn tiết Mường Các cồng hình thức sinh Tây chiêng mục đặc sắc Nguyên văn hóa Mường 14 hoạt văn hóa cồng như: Hát múa, lễ hội như: chiêng Văn hóa lễ hội cồng lễ hạ nêu, hát người Mường múa, chiêng, múa sạp cồng - Hiểu - Tự tổ chức chiêng, trò hát múa thực số chơi dân gian người trò Mường chơi người Mường - Hiểu cách như: Đố lá, đẩy thức thực gậy, ném số trò - Cảm nhận chơi dân gian thú vị của người trò chơi dân gian Mường Trang phục Nhận bật người Mường biết - Hiểu ý - Cảm nhận đặc điểm nghĩa trang điểm độc phục đáo trang trang phục người Mường phục người người Mường Mường - Gặp gỡ - Hiểu - Hiểu thêm nhân vật thành học sống, lao người đạt học sinh cũ động, học tập, quê hương Nho Giao lưu vấn trường công tác Quan THPT Nho Quan - Rút học B sống: Lí tưởng sống, niềm đam mê công việc, khát vọng cống hiến - Tư vấn đường lập nghiệp cho hệ trẻ 15 BƯỚC 5: BIÊN SOẠN CÁC CÂU HỎI/ BÀI TẬP CỤ THỂ THEO CÁC MỨC ĐỘ, YÊU CẦU ĐÃ MÔ TẢ Chủ đề Nội dung cụ thể Mức độ Mức độ Mức độ Nhận biết Thông hiểu vận dụng - Ở địa bàn - Trong văn - Nhận xét huyện Nho học VN, sử không gian sống Quan nơi thi nói ? trước Nguồn gốc, nhiều có đời - Ý nghĩa người người Mường? không gian sống Mường không gian sống sinh - Không gian đối sống nhất? với sống người sống sinh hoạt - Người Mường Mường có chiếm khác biệt Mường? % dân số huyện không gian Nho Quan? người sống người Kinh? - Kể tên - Trình bày đặc - Những món ẩm thực điểm ẩm thực có ý Tìm hiểu văn hóa Văn hóa ẩm thực quen thuộc số người Mường? Mường ẩm nghĩa thực người đời Mường Cúc sống Phương người (Rau Mường Cúc đồ, bánh sừng Phương? bò, chả quấn - Trong lốt, nem ăn độc đáo chua ) người Mường e thích ăn nào? Vì sao? - Hãy miêu tả - Ý nghĩa - Cảm nhận trang người Mường? Trang phục điểm, họa tiết người Mường? (Trang phục Nam, nữ) đặc trang phục phục? trang - Phân biệt khác trang phục 16 người Mường người Kinh? - Giới thiệu - Sự đời - Cồng chiêng đặc điểm cồng chiêng có ý nghĩa hình dáng, âm Cồng chiêng cồng -Cồng chiêng? đời chiêng sống dân tộc sử dụng Mường? - Cồng chiêng dịp người Mường có khác biệt với cồng chiêng Tây Nguyên? - Cảm xúc nghe tiếng cồng chiêng ? - Kể tên số - Nguồn gốc, ý - Cảm xúc sau hình thức hát nghĩa thưởng thức Hát, múa múa người số điệu dân điệu hát Mường ca, hát ru, múa múa người đặc sắc Mường? người Mường? - Những trò chơi - Giới thiệu - Ý nghĩa dân gian thường cách chơi? trò chơi dân tổ chức gian người Trò chơi phần lễ Mường dân gian hội? Quan? Nho - Kể tên số trò chơi dân gian người Mường? - Giới thiệu - Cảm xúc nhân vật vật trở vấn? xưa? lại trường - Lời khuyên đối 17 Giao lưu với tuổi trẻ Nho vấn Quan B vấn đề lựa chọn nghề nghiệp? - Những phẩm chất cần có để gặt hái thành cơng sống? BƯỚC 6: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH CỦA CHỦ ĐỀ DẠY HỌC I CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình hoạt động cụ thể - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho GV HS - Chuẩn bị sở vật chất phục vụ cho việc dạy học Chuẩn bị học sinh - Sưu tầm tư liệu, hình ảnh liên quan đến văn hóa Mường - Tìm hiểu văn hóa Mường sách vở, tư liệu nghiên cứu, trang mạng xã hội - Chuẩn bị điều kiện cho hành trình trải nghiệm II TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CHỦ ĐỀ DẠY HỌC Hoạt động 1: Khởi động Hoạt động GV HS * Mục đích yêu cầu: Nội dung cần đạt - Giúp HS huy động vốn kiến thức, kĩ - Tiết mục đảm bảo nội dung, hình thức, có để chuẩn bị tiếp nhận kiến có tính nghệ thuật, phù hợp với chun đề thức kĩ - Tạo tâm hứng thú, tích cực để HS bước vào nội dung chuyên đề * Nội dung, hình thức thực - Hát, múa, thổi sáo chủ đề văn hóa dân tộc văn hóa Mường - Hát múa: Cơ đơi Thượng ngàn - Tiết học ngồi lên lớp, giao lưu - Thổi sáo: 18 học hỏi Liên môn tích hợp - Múa: Mường Thàng Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ HS: Luyện tập thực theo nhóm tiết mục văn nghệ (Hát múa, múa Mường Thàng, thổi sáo) Bước 2: HS thực nhiệm vụ: Luyện tập, giáo viên giám sát việc thực nhiệm vụ Bước 3: HS biểu diễn tiết mục tập luyện GV góp ý, nhận xét Bước 4: GV đánh giá, tiết mục hướng dẫn học sinh dẫn dắt đến chủ đề dạy học: Tìm hiểu văn hóa Mường quê hương Nho Quan Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động GV HS * Mục đích yêu cầu: Nội dung cần đạt - Giúp HS tự chiếm lĩnh kiến thức mới: Tìm hiểu văn hóa Mường thông qua hệ thống tập nhiệm vụ giao * Nội dung, hình thức thực - Tìm hiểu văn hóa Mường q hương Nho Quan - Làm việc cá nhân, làm việc nhóm, tích hợp kiến thức liên mơn Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ cho HS lớp: - HS sưu tầm tư liệu văn hóa Mường nói chung văn hóa Mường quê hương Nho Quan nói riêng - Thời gian nộp sản phẩm: Tháng 1/2018 - Thông qua việc trình bày nhóm (Tư liệu có sử dụng kiến thức địa lí, HS phải có tri thức 19 lịch sử, văn học…) văn hóa Mường: Nhóm lớp 10 D: Tư liệu liên quan đến - Nguồn gốc, không gian sống trước nguồn gốc, không gian sống người Mường Cúc Phương Nhóm lớp 10 A: Tư liệu liên quan đến - Nét độc đáo việc chế biến, trang trí văn hóa ẩm thực số ăn tiêu biểu người Mường nói chung, người Mường Ninh Bình nói riêng Nhóm lớp 11A: Tư liệu liên quan đến - Nét độc đáo lễ hội đầu xuân lễ hội cồng chiêng người Mường Ninh Bình: Lễ hội cồng Nhóm lớp 11D, 12D: Tư liệu văn chiêng, lễ hạ nêu, hát múa dân gian hóa lễ hội- hát múa, phong tục Mường Nhóm lớp 12A: Tư liệu trang phục, - Nét độc lạ trang phục người phong tục Mường sống dịp lễ hội Bước 2: Các nhóm lớp nhận nhiệm vụ mùa xuân thực nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra GV Bước 3: Các nhóm nộp sản phẩm sưu tầm Bước 4: GV phụ trách nhóm lớp thuộc mơn: văn, sử, GDCD, tiếng anh, địa lí thẩm định sản phẩm, chấm điểm cho HS, bổ sung cho HS thông tin quan trọng liên quan đến chủ đề dạy học Hoạt động 3: Luyện tập Hoạt động GV HS * Mục đích yêu cầu: Nội dung cần đạt - Trên hành trình trải nghiệm có - Tìm hiểu nét đặc sắc văn hóa hiểu biết cụ thể văn hóa Mường Mường quê hương Nho Quan quê hương Nho Quan - Sử dụng kiến thức liên mơn tích hợp: Văn, sử, GDCD, địa lí,tiếng Anh * Nội dung, hình thức thực hiện: - Tìm hiểu văn hóa Mường 20 - Học sinh học tập nghiên cứu hình thức trải nghiệm sáng tạo - Quay clip ghi lại hành trình trải nghiệm kiến thức thu nhận hành trình trải nghiệm (Thời gian 5-7 phút ) - Chia nhóm trải nghiệm thực tế, thuyết trình - Sử dụng phương pháp tạo tình huống, đặt câu hỏi, làm việc nhóm, dựng clip, tập làm phóng Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Nhóm Nhóm - Tìm hiểu thông tin - Nghiên cứu không gian sinh sống không gian sinh sống, đời cộng người Mường quê hương Ninh đồng người Mường Bình Thuyết trình tiếng việt, - Tích hợp kiến thức liên mơn : Địa lí, lịch tiếng Anh, tiếng Mường Nhóm sử, Tiếng anh, Văn học Nhóm - Nghiên cứu văn hóa ẩm thực - Trực tiếp tìm hiểu văn hóa ẩm thực người Mường người mường Cách chế biến số - Thuyết trình tiếng việt, Tiếng ăn đặc sắc : Rau đồ, xơi đồ, chả Mường Thời gian hồn thành: Tháng bưởi, thịt trâu nấu nồm 1/2018 - Trực tiếp hướng dẫn thực địa điểm trải nghiệm số ăn bản, đơn giản (Tích hợp kiến thức liên mơn : Ngữ văn, Nhóm GDCD, Địa lí) Nhóm - Nghiên cứu văn hóa cồng chiêng - Tìm hiểu nét đặc sắc - Thời gian hoàn thành: tháng 2/ 2018 văn hóa cồng chiêng người Mường thôn Nga xã Cúc Phương - Được trực tiếp tham gia lớp học cồng - Dựng phóng sự: Vang tiếng cồng chiêng người Mường chiêng (Tích hợp kiến thức liên mơn : Ngữ văn, Nhóm GDCD, Địa lí, lịch sử) Nhóm 21 - Tìm hiểu văn hóa lễ hội, hát múa - Tìm hiểu, có thơng tin lễ người Mường hội đầu xuân người Mường đất - Thời gian hoàn thành: Sau tết nguyên Nho quan : Hát hoa đất Mường, múa đán 2018 thôn Nga xã Cúc Mường Thàng, cúng lễ hạ nêu ngày tết Phương (Tích hợp kiến thức liên mơn : Ngữ văn, Nhóm GDCD, lịch sử) Nhóm - Tìm hiểu trang phục người Mường - Có thơng tin quan trọng trang phục độc đáo người Mường - Tìm hiểu thực tế - Nhận diện khác trang trang mạng phục Mường với trang phục số dân tộc khác Bước 2: Các nhóm nhận nhiệm vụ - Thực nhiệm vụ nghiêm túc Hoàn thực nhiệm vụ thành sản phẩm theo quy định Giáo viên giám sát việc thực nhiệm vụ HS Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 1/3/2018 Bước 3: Các nhóm cử đại diện thuyết trình nội dung thu sau chuyến trải nghiệm Bước 4: GV thành lập ban giám khảo, nhận xét đánh giá thẩm định sản phẩm nhóm Hoạt động 4: Hoạt động ứng dụng/vận dụng Hoạt động GV HS * Mục đích, yêu cầu Nội dung cần đạt - Sử dụng kiến thức liên môn, kĩ để giải nhiệm vụ thực tế: Tập luyện trình diễn * Nội dung hình thức - Vận dụng kiến thức liên môn kết hợp với trải nghiệm để xây dựng video, biểu diễn tiết mục đặc sắc văn hóa người Mường quê hương 22 Nho Quan - Hình thức thực hiện: Làm việc nhóm Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Nhóm 1: Nhóm 1- Kịch ngắn, nội dung hấp dẫn, - Dựng tiểu phẩm ngắn tái theo chủ đề chuyên đề, có ý đời cộng đồng người Mường nghĩa giáo dục (Sử dụng kiến thức liên môn) - Luyện tập tiết mục múa sạp người Mường Nhóm 2: Học cơng thức, tự chế biến Nhóm - Món ăn chế biến độc đáo, hấp số ăn văn hóa ẩm thực dẫn, có tính thẩm mĩ người Mường Nhóm 3: Nhóm - Tiết mục cồng chiêng nhịp - Tập đánh cồng chiêng điệu, tái không gian riêng văn hóa - Dàn dựng tiết mục cồng chiêng Nhóm 4: Mường - Tập hát, múa theo giai điệu Mường Nhóm - Tái nét đặc sắc hát - Dàn dựng tiết mục hát, múa múa văn hóa Mường Nhóm 5: Dựng tiểu phẩm phong tục Nhóm - Tiểu phẩm nội dung hấp dẫn, cưới xin người Mường theo chủ đề chuyên đề, có ý nghĩa giáo dục Bước 2: HS thực nhiệm vụ Học sinh thực nhiệm vụ nghiêm túc trường Giáo viên giám sát, tư vấn cho tiết mục Bước 3: HS trình bày, biểu diễn tiết Học sinh trình bày sản phẩm mục Bước 4: GV thành lập ban giám khảo Nhận xét, cho điểm xác, cơng bằng, nhận xét, chấm điểm cho sản phẩm khách quan học trò Hoạt động 5: Hoạt động mở rộng, phát triển ý tưởng sáng tạo * Mục đích: - Giúp HS tổng kết tri thức, kĩ từ hoạt động trải nghiệm, hoạt động tìm hiểu cá nhân, nhóm, hoạt động thực hành, sáng tạo, tiếp tục mở rộng, khắc sâu kiến thức văn hóa Mường quê hương Nho Quan - Tạo hội để giới thiệu, quảng bá, nhân rộng nét đẹp văn hóa Mường nhà trường cộng đồng 23 - Bồi dưỡng tình yêu ý thức trân trọng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa Mường - Phát huy động, sáng tạo lực khác học sinh * Nội dung, hình thức: - Tổ chức lớp học khơng gian mở hình thức hoạt động ngoại khóa với chủ đề: Văn hóa Mường ngày xuân quê hương - Sân khấu hóa hiểu biết văn hóa Mường - Chương trình ngoại khóa gồm nội dung: + Giới thiệu văn hóa Mường + Biểu diễn nghệ thuật văn hóa Mường + Giao lưu đối thoại + Gian hàng quảng bá văn hóa Mường PHỤ LỤC 2: Một số hình ảnh hoạt động trải nghiệm giáo viên học sinh trường THPT Nho Quan B xã Cúc Phương – Nho Quan – Ninh Bình 24 PHỤ LỤC 3: Sức sống văn hóa Mường mái trường THPT Nho Quan B 25 PHỤ LỤC 4: Một số video trải nghiệm, thực hành học sinh trường THPT Nho Quan B Video: Tìm hiểu khơng gian sống người Mường Cúc Phương – Lớp 10D Video: Phóng cồng chiêng – Lớp 11A Video: Phóng ẩm thực – Lớp 10A Video: Múa hoa Mường- Lớp 12D Video: Nhảy sạp - lớp 10A, 10B Video: Kịch cưới hỏi người Mường xưa PHỤ LỤC 5: Bài thuyết trình tiếng Anh không gian sống người Mường Cúc Phương (Kèm theo Video lớp 10D) Ladies and gentlemen, dear all students! Among the Vietnamese ethnic community, The Muong has the population of one million people Muong people contribute mainly in provinces: Hoa Binh, Ninh Binh and Thanh Hoa with the names of Muong Ngoai in Hoa Binh, Muong Trong in Thanh Hoa and Muong Giua in Ninh Binh Muong people in Ninh Binh has the population of 20 thousand people, both gathering and inserting into Kinh people over communes, belonging to Nho Quan district: Thach Binh, Xich Tho, Yen Quang, Van Phuong, Phu Long, Ky Phu, Quang Lac, Cuc Phuong On the beautiful spring days in the Home Town we had an interesting and helpful excursion to learn about the habitat of Muong people in Nho Quan Allow us to introduce it to all of you! The first destination is Cuc Phuong National Park The reasons why we chose this place is that in Nho Quan Cuc Phuong is the commune where most Muong people living Also, The nature here is so wonderful Our second destination is Mac Lake Mac Lake is about one kilometer and half far from the park’s gate It is possible to say that this is a peaceful, fresh, romantic and very poetic scenery This used to be the settlement of Muong people Mac is the first village and in turn Dang, Dong Con, Dan, Min village And the farthest is Bong village, about 20km far from the center of the park Muong Ky Lao’s thirds destination is Muong people’s present accommodation and habitat Beautiful Muong’s traditional stilt houses have original construction The Muong carefully choose an orientation for their house which suits the land and the surrounding scenery A good orientation will generate prosperity and luck for the 26 owners They consider that the house needs to be placed back on a highland like hill side or mountain side to get fresh air and make living, hunting convenient The whole stilt house is made from natural materials such as straw, bamboo, or wood A Muong house has two stairs The main stair and the auxiliary one and many windows which have names and special functions The upper middle room is used as the living room, and kitchen The lower room is used to contain farming tools Among the green nature, the stilt house has been maintaining as the clearest demonstration of the lasting vitality of Muong culture for thousands years On the way of the experience, we come to visit a Muong family in Cuc Phuong Here we had an interesting interview in Muong accent We would like to introduce it to you!  27 ... pháp - Tích hợp liên mơn ngoại khóa giảng dạy mơn ngữ văn - Chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương thực theo kế hoạch dạy học dự án sử dụng di sản văn hóa địa phương kết hợp. .. ngoại khóa giảng dạy môn ngữ văn - Chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương Mong muốn chúng tơi tìm hướng tiếp cận xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên mơn kết hợp ngoại khóa. .. giáo dục – môn ngữ văn cấp THPT II NỘI DUNG SÁNG KIẾN Thực trạng việc dạy tích hợp liên mơn ngoại khóa giảng dạy môn ngữ văn theo chủ đề: Bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN tích hợp liên môn ngoại khóa trong giảng dạy môn ngữ văn chủ đề bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương, SKKN tích hợp liên môn ngoại khóa trong giảng dạy môn ngữ văn chủ đề bảo tồn, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa địa phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay