SKKN quản lý thư viện ở trường THPT bình minh, huyện kim sơn, tỉnh ninh bình theo hướng trực tuyến

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 17:38

Sáng kiến kinh nghiệm hay sáng kiến khoa học Ngành giáo dục là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của bản thân thông qua: Viết bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc kết quả luận án, luận văn được bảo vệ thành công (trong năm bảo vệ) hoặc thiết bị dạy nghề tự làm, mô hình sáng tạo kỹ thuật đạt giải hoặc các đề tài khoa học được Hội đồng cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia đánh giá đạt giải. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh Chúng ghi tên đây: TT Họ tên Nguyễn Thị Bích Nguyệt Phạm Đức Nghĩa Trần Phương Hằng Ngày tháng năm sinh Nơi công tác 22/11/1969 THPT Bình Minh 17/11/1986 THPT Bình Minh 09/06/1986 THPT Bình Minh Chức vụ Trình độ Hiệu trưởng P.Hiệu trưởng Giáo viên ThS ThS ĐH Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng Là nhóm tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Quản lý thư viện trường THPT Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình theo hướng trực tuyến” Lĩnh vực áp dụng: Quản lý giáo dục Nội dung a Giải pháp cũ thường làm: Như biết “Thư viện” coi kho trí tuệ lồi người Thư viện ngày đa dạng nội dung lớn số lượng, độ phức tạp xử lý thông tin công tác phục vụ độc giả tăng lên Thư viện trường THPT Bình Minh Tuy nhiên, công tác quản lý hệ thống thư viên trường THPT Bình Minh trước nhiều hạn chế, Ban giám hiệu đạo thực hoàn tồn phương pháp thủ cơng Việc quản lý thư viện trường THPT Bình Minh sau: - Cơ sở vật chất kỹ thuật: Các đầu sách phân chia theo môn học lưu trữ vào giá sách tương ứng Thư viện trang bị máy tính chưa có phần mềm quản lý trực tuyến - Thực trạng quản lý thư viện: Tất liệu sách, báo, tạp chí lưu trữ giấy tờ, sổ sách Hầu hết sách thư viện nhà trường trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm để mua Tỷ lệ (%) đóng góp 35 35 30 + Quản lý quy trình nhập sách: Sau nhập sách về, đạo thủ thư phải nhập lại thông tin đầu sách vào sổ cất giữ hóa đơn chứng từ liên quan Thủ thư đánh mã cho sách xếp chúng vào vị trí lưu trữ + Quản lý quy trình mượn, trả tài liệu: Khi cần mượn sách, cán bộ, giáo viên học sinh đến thư viện nhà trường, tra phích sau viết phiếu mượn sách đưa cho thủ thư Thủ thư vào kho lấy sách, ghi thông tin vào sổ đưa sách cho cán bộ, giáo viên học sinh mượn Sau đọc xong, cán bộ, giáo viên học sinh mang sách đến trả cho thủ thư, thủ thư phải kiểm tra mã sách tìm vị trí sách kho để đặt vị trí đó, vào sổ trả sách + Chỉ đạo thống kê báo cáo: Thư viện thống kê định kỳ vào cuối năm học theo tiêu chí: Sách nhập mới, sách mượn, sách thư viện, sách lý * Ưu điểm việc quản lý thủ công - Đỡ tốn cho việc đầu tư sở vật chất - Nhân viên thư viện không cần phải hiểu biết nhiều tin học làm * Nhược điểm việc quản lý thủ công - Thông tin ghi sổ sách, giấy tờ dễ bị mát, không lưu trữ lâu dài - Hạn chế khả tìm kiếm thơng tin Q trình tìm kiếm sách mượn, trả sách phải làm thủ công nên thời gian - Hạn chế không gian thời gian hoạt động, tiếp xúc với độc giả - Hạn chế việc chọn lựa, mượn trả sách - Nhân viên thư viện tốn nhiều thời gian vào việc thống kê sách độ xác khơng cao Q trình khảo sát thư viện trường THPT Bình Minh, nhận thấy việc quản lý thư viện nhà trường thủ cơng, chưa khoa học, tốn nhiều thời gian công sức nhân viên thư viện Do cần phải có hệ thống quản lý khắc phục tồn đó, đảm bảo yêu cầu quản lý thư viện Hệ thống cần đạt chức sau: - Quản lý độc giả: + Thông tin độc giả + Thêm độc giả + Xóa độc giả + Sửa thơng tin độc giả + Tìm kiếm độc giả - Quản lý lưu thông: + Mượn tài liệu + Trả tài liệu + Quản lý hạn - Quản lý biên mục: + Nhập tài liệu + Xóa tài liệu lý + Sửa tài liệu - Phục vụ độc giả trực tuyến: + Tra cứu tài liệu + Gia hạn tài liệu + Đặt trước tài liệu + Đặt mua tài liệu (Đối với tài liệu trao đổi) - Quản trị: + Thêm tài khoản độc giả + Xóa tài khoản độc giả + Thống kê theo tiêu chí + Phục hồi lưu liệu - Trao đổi sách: + Nhập tài liệu cũ nhận + Xóa tài liệu bán b Giải pháp cải tiến Từ bất cập trình quản lý thư viện thủ cơng, chúng tơi đề xuất phần mềm quản lý website tra cứu sách giúp cho việc quản lý trao đổi sách dễ dàng Hệ thống quản lý thư viện trực tuyến có tính sau: - Phần mềm website có giao diện dễ sử dụng đẹp - Về quản lý kho sách: Nhân viên thư viện cần thực nghiệp vụ nhập xuất sách phần mềm quản lý thư viện Phần mềm lưu trữ thông tin sách, báo, tạp chí thư viện có mở rộng lượng tài liệu sau - Quản lý việc mượn, trả tài liệu cách dễ dàng, thuận tiện cho thủ thư Tổng hợp tình hình mượn trả tài liệu theo lớp, khối - Tìm kiếm thơng tin tài liệu cách nhanh chóng, dễ dàng - Việc thống kê theo nhiều tiêu chí: Thống kê tổng sách có thư viện, mục sách - Đặc biệt, chức trao đổi sách giúp cho học sinh tiết kiệm phần chi phí học tập mang đến giá trị cho sách, qua gửi thơng điệp sẻ chia trân trọng tri thức hệ học sinh Sau đây, xin đưa quy trình quản lý thư viện trường THPT Bình Minh sau: * Nhập liệu: Quy trình thực hiện: - Thư viện đặt sách với nhà cung cấp Sau nhận tài liệu tiến hành phân loại - Phân loại tài liệu: Nhân viên thư viện phân loại tài liệu thành loại như: sách giáo khoa, sách tham khảo, báo, tạp chí Trong đó, loại tài liệu phân theo khối lớp, môn học - Nhập thông tin tài liệu vào phần mềm: + Thủ thư chọn chức thêm tài liệu + Nhập thông tin: Mã tài liệu, tên tài liệu, tên tác giả, nhà xuất bản, chọn dạng tài liệu Sau nhấn lưu tài liệu + Phần mềm có chức sửa thơng tin tài liệu có sai sót + Nếu tài liệu lý chọn xóa tài liệu - Sắp xếp tài liệu vào giá sách tương ứng Giao diện nhập thông tin tài liệu: * Quản lý độc giả: Quy trình thực hiện: - Thêm độc giả: Thủ thư chọn chức thêm độc giả, sau nhập thơng tin độc giả - Xóa độc giả: Thủ thư chọn độc giả cần xóa nhấn vào nút xóa để xóa độc giả Giao diện quản lý độc giả: * Quản lý mượn tài liệu Quy trình thực hiện: - Độc giả truy cập vào địa chỉ: www.thptbinhminh.info - Chọn Đăng nhập nhập tên đăng nhập mật Giao diện đăng nhập: - Bạn đọc xem thông tin sách thư viện: Bạn đọc vào trang chủ hệ thống; chọn sách trang chủ tìm kiếm sách Giao diện thông tin sách: - Bạn đọc đặt mượn sách: Bạn đọc cần đăng nhập tài khoản đăng ký Chọn sách cần mượn nhấn vào Đặt mượn Sách vừa đặt mượn xuất tài khoản - Bạn đọc đánh giá, bình luận sách: Nhấn vào sách muốn đánh giá, chọn mục Đánh giá Sau nhấn vào Gửi Giao diện đánh giá sách: * Thống kê, báo cáo Quy trình thực hiện: - Thủ thư đăng nhập với tài khoản cung cấp Chọn báo cáo tương ứng - Thủ thư tìm kiếm tài liệu, xem thơng tin độc giả Giao diện thống kê, báo cáo: * Quản lý trao đổi sách Quy trình thực hiện: - Các sách trao đổi phải sách có quyền xuất theo quy định luật xuất Việt Nam, bao gồm: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghệ thuật sống, kinh doanh, danh nhân, văn học Việt Nam, văn học nước - Người dùng sử dụng tài khoản để đăng sách lên để bán trao đổi Để đăng sách phải cung cấp thơng tin sách tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản, giá bìa, giá bán lại - Người muốn trao đổi mua sách đăng website nhấn vào nút trao đổi sách Ở sách có thơng tin người đăng bán sách sách thư viện nhà trường Người muốn mua trao đổi liên hệ với người bán theo địa đến thư viện nhà trường Giao diện trao đổi sách: Hiệu kinh tế, xã hội dự kiến đạt Với môi trường internet, tính đại phần mềm kho liệu phong phú chia sẻ, phần mềm Quản lí thư viện mang lại nhiều hiệu xã hội hiệu kinh tế: - Mở rộng không gian thư viện thời gian trao đổi, tiếp xúc với bạn đọc: Không gian thư viện không thu hẹp phòng thư viện mà mở rộng với không gian số, thời gian truy cập liệu lúc, nơi - Tiết kiệm chi phí nhân công Sau áp dụng quản lý thư viện trực tuyến, nhà trường cắt hợp đồng 01 nhân viên, tiết kiệm gần 20.000.000đ/năm - Khả tìm kiếm thơng tin sách tồn diện: nhanh chóng, xác, đầy đủ, hệ thống, giúp bạn đọc lựa chọn sách dễ dàng nhu cầu - Thuận tiện chủ động việc mượn, trả sách: việc mượn, trả sách đăng kí trước qua mạng internet, giúp bạn đọc chủ động tiết kiệm thời gian - Tất giúp trang bị cho học sinh phương thức tiếp cận với thư viện nhà trường, tăng niềm đam mê đọc sách học tập em, tăng tính hữu ích thư viện việc dạy học - Đặc biệt, chức trao đổi sách giúp cho học sinh tiết kiệm phần chi phí học tập mang đến giá trị cho sách, qua gửi thơng điệp sẻ chia trân trọng tri thức hệ học sinh Theo ước tính chúng tơi, giá bán lại sách thường rẻ 50% so với giá bìa Trong với gần 2000 sách trao đổi tiết kiệm 150.000.000 đồng Điều kiện khả áp dụng Hiện nay, trường THPT Bình Minh lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao, mạng wifi lắp đặt miễn phí; thủ thư có nghiệp vụ chun mơn vững vàng trình độ tin học đạt chứng B Đặc biệt, qua khảo sát thời gian sử dụng internet học sinh trường 60 phút/ngày/học sinh Trong nhu cầu sử dụng sách tài liệu phục vụ cho học tập ngày cao, đặc biệt nhu cầu trao đổi sách qua sử dụng Với điều kiện vừa nêu đưa nhận định sở hạ tầng có hồn tồn đáp ứng việc quản lý thư viện trực tuyến xây dựng Thói quen sử dụng internet hình thành ngày có xu hướng trở nên phổ biến cán giáo viên học sinh Vì vậy, việc quản lý thư viện trực tuyến có khả áp dụng cao Chúng xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ CƠ SỞ Bình Minh, ngày 10 tháng năm 2018 Người nộp đơn Nguyễn Thị Bích Nguyệt Phạm Đức Nghĩa Trần Phương Hằng 10 ... Từ bất cập trình quản lý thư viện thủ cơng, chúng tơi đề xuất phần mềm quản lý website tra cứu sách giúp cho việc quản lý trao đổi sách dễ dàng Hệ thống quản lý thư viện trực tuyến có tính sau:... trả sách - Nhân viên thư viện tốn nhiều thời gian vào việc thống kê sách độ xác khơng cao Q trình khảo sát thư viện trường THPT Bình Minh, nhận thấy việc quản lý thư viện nhà trường thủ cơng, chưa... Về quản lý kho sách: Nhân viên thư viện cần thực nghiệp vụ nhập xuất sách phần mềm quản lý thư viện Phần mềm lưu trữ thông tin sách, báo, tạp chí thư viện có mở rộng lượng tài liệu sau - Quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN quản lý thư viện ở trường THPT bình minh, huyện kim sơn, tỉnh ninh bình theo hướng trực tuyến, SKKN quản lý thư viện ở trường THPT bình minh, huyện kim sơn, tỉnh ninh bình theo hướng trực tuyến

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay