PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 17:22

Do tác động của toàn cầu hóa và vai trò của Internet, Tiếng Anh là ngôn ngữ ngày càng được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Cùng với vai trò vô cùng quan trọng của mình, Tiếng Anh hiện nay đang được Chính Phủ hết sức quan tâm đặc biệt là về vấn đề nâng cao trình độ Tiếng anh cho học sinh, sinh viên. Tiếng anh nó không chỉ giúp nâng cao khả năng tìm việc làm, nâng cao thu nhập của nguồn nhân lực, nó còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao trình độ khoa học của một quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, trong công tác dạy học cũng như phổ cập đầu ra chứng chỉ ngoại ngữ cho sinh viên cụ thể ở Trường Đại Học Vinh đang còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, nhiều hạn chế chưa khắc phục được, công tác dạy học chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên dẫn đến sinh viên còn chưa thực sự coi trọng vấn đề học tiếng anh, thái độ của sinh viên đối với việc thi cấp chứng chỉ chuẩn đầu ra còn mang tính đối phó, trình độ tiếng anh của sinh viên còn yếu kém. TIÊU ĐỀ: PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ Do tác động tồn cầu hóa vai trò Internet, Tiếng Anh ngơn ngữ ngày sử dụng rộng rãi khắp giới Cùng với vai trò vơ quan trọng mình, Tiếng Anh Chính Phủ quan tâm đặc biệt vấn đề nâng cao trình độ Tiếng anh cho học sinh, sinh viên Tiếng anh khơng giúp nâng cao khả tìm việc làm, nâng cao thu nhập nguồn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao trình độ khoa học quốc gia Tuy nhiên nay, công tác dạy học phổ cập đầu chứng ngoại ngữ cho sinh viên cụ thể Trường Đại Học Vinh gặp nhiều khó khăn, bất cập, nhiều hạn chế chưa khắc phục được, công tác dạy học chưa đáp ứng nhu cầu sinh viên dẫn đến sinh viên chưa thực coi trọng vấn đề học tiếng anh, thái độ sinh viên việc thi cấp chứng chuẩn đầu mang tính đối phó, trình độ tiếng anh sinh viên yếu Qua thực tiễn điều tra, khảo sát kết học thi cấp chứng chuẩn đầu bậc cho sinh viên không chuyên Trường Đại Học Vinh năm gần có nhiều thành tựu đáng khen ngợi, song số vấn đề cần phải khắc phục Việc dạy học giảng viên mang nặng tính lý thuyết, chương trình học tập trung chủ yếu vào kỹ đọc viết, số tín học phần hạn chế, Tiếng Anh chuyên ngành chưa đáp ứng 100% ngành đào tạo trường, việc tổ chức thi cấp chứng chuẩn đầu bậc (B1) cho sinh viên gặp nhiều hạn chế cơng tác giám sát, phát trình trạng thi thay, thi hộ sinh viên đề thi chưa thực mang tính bảo mật Qua đó, đề tài giúp tìm giải pháp tối ưu để giải vấn đề bất cập nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng trình độ tiếng anh cho sinh viên không chuyên nhà trường Một biện pháp đề tài đưa đổi chứng bậc (B1) thành chứng quốc tế TOIEC làm chuẩn đầu cho sinh viên không chuyên nhà trường Đây làm bước đột phá việc nâng cao trình độ tiếng anh sinh viên nâng cao uy tín lực ngoại ngữ sinh viên trường Tóm lại, nhìn khách quan thực tế qua khảo sát, đánh giá sinh viên, "Đổi nâng cao trình độ Tiếng Anh thơng qua cơng tác dạy – học thi cấp chứng chuẩn đầu dành cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Vinh" đề tài mang tính thực tiễn cao, khơng giải vấn đề nâng cao trình độ tiếng anh sinh viên không chuyên nhà trường mà giải vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, nhằm đảm bảo phát triển bền vững kinh tế nước nhà SUMMARY Due to the impact of globalization and the role of the Internet, English is nowadays increasingly used all over the world English, with its important roles, is currently being received the great attention from the Government, especially in raising the level of English for students It not only enhances the ability to find a new job, increases the income of human resources, it also promotes the economic growth and enhances the scientific level of a country However, in these days, in teaching as well as in the universalization of foreign language certificates for students, specifically at Vinh University, are still facing many difficulties, shortcomings; many limitations have not overcome yet, their teaching has not met the needs of students leading to the students have not seriously focused on the issue of learning English, the attitude of students in the organization in testing and issuing certificates of the standard output is also coping skills, English levels of students are not good at all By the practical survey on the study results of students and the certificate B1 (the standard of students' output, each student must gain at least level in the framework of the foreign language competence level of the Ministry of Education and Training equivalent to level 3) for non-specialized English students at Vinh University in recent years, although they have got many praiseworthy achievements, there are some questions should be overcome For example, the English teaching methodologies of the lecturers are now theoretical, the curiculum focuses mainly on two skills ( reading and writing skills), the number of credits in this module is fairly limited Besides, English is not able to meet 100% needs of the training at Vinh University, the organization for testing and issuing certificate for the level in English (B1) for students still face many drawbacks in the monitoring and detection the statuses such as the fact that students make fake examinations as well as the exam questions are not really confidential at all Therefore, our topic has helped to find the optimal solutions to solve the shortcoming problems mentioned above, so as to improve the quality of English level for non-specialized English students at Vinh University One of the proposed solutions is to convert the Certificate B1 issued by Vinh University into an International Certificate TOEIC: Test of English for International Communication as the standard output for non-specialized English students at Vinh University This will be a breakthrough stage in improving English proficiency of students as well as improving the credibility of foreign language skills of Vinh University students In conclusion, by our objective opinions, practical surveys and evaluations, the topic "Improving English through teaching - learning, organization for testing and issuing certification of standard output for non-specialized English students at Vinh University" is considered as a high practical topic which not only can solve the problem of improving English proficiency of students at Vinh University but also solve the problem of developing the quality of young human resources so that we can ensure the sustainable economic development of our country DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề án ngoại ngữ 2020 Bộ GD&ĐT Quy định 43/2007/QĐ-BGDĐT việc ban hành quy chế đào tạo Đại học Cao đẳng theo hệ thống tín Quyết định 411/QĐ-ĐHV vè việc quy định chuẩn đầu trình độ ngoại ngữ cho sinh viên hệ quy đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Vinh Thông tư 01/2014/TT- BGDĐT ban hành khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi đánh giá lực ngoại ngữ theo khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam TỪ KHÓA/KEYWORDS - B1 - TOEIC/Test of English for International Communication - Sinh viên không chuyên/non-specialized English students - Đại học Vinh/Vinh university - Nghiên cứu khoa học/scientific research Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang 56B6 Luật học, Trường Đại Học Vinh Ngô Thị Hà 56B6 Luật học, Trường Đại Học Vinh Trần Thị Tú 56B3 Luật học, Trường Đại Học Vinh .. .đổi chứng bậc (B1) thành chứng quốc tế TOIEC làm chuẩn đầu cho sinh viên không chuyên nhà trường Đây làm bước đột phá việc nâng cao trình độ tiếng anh sinh viên nâng cao uy tín lực ngoại ngữ. .. ngữ sinh viên trường Tóm lại, nhìn khách quan thực tế qua khảo sát, đánh giá sinh viên, "Đổi nâng cao trình độ Tiếng Anh thơng qua cơng tác dạy – học thi cấp chứng chuẩn đầu dành cho sinh viên không. .. 43/2007/QĐ-BGDĐT việc ban hành quy chế đào tạo Đại học Cao đẳng theo hệ thống tín Quy t định 411/QĐ-ĐHV vè việc quy định chuẩn đầu trình độ ngoại ngữ cho sinh viên hệ quy đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay