Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường mầm non ở quận hà đông, hà nội

89 17 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 17:22

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÀO THỊ MÂY QUẢN XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG MẦM NON QUẬN ĐÔNG, NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÀO THỊ MÂY QUẢN XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG MẦM NON QUẬN ĐÔNG, NỘI Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH HÙNG TUẤN NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sỹ “Quản xây dựng văn hóa nhà trường mầm non quận Đông, Nội” ngành quản giáo dục, mã số 8140114 công trình riêng tơi Tơi xin cam đoan số liệu sưu tầm, nghiên cứu sử dụng luận văn trung thực, xác Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ ĐÀO THỊ MÂY LỜI CẢM ƠN Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo khoa Tâm lý– Giáo dục Học viện Khoa học xã hội quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Đinh Hùng Tuấn người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường mầm non thuộc quận Đơng, Nội, gia đình bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng, song luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót nên mong nhận chia sẻ ý kiến đóng góp quý báu thầy cơ, đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn Tác giả luận văn ĐÀO THỊ MÂY MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LUẬN QUẢN XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Quản nhà trường 1.2 Quản xây dựng Văn hóa nhà trường mầm non 11 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản xây dựng văn hóa nhà trường mầm non 19 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN XÂY DỰNG VĂN HĨA NHÀ TRƯỜNG MẦM NON QUẬN ĐƠNG 24 2.1 Vài nét tình hình kinh tế, văn hóa, giáo dục quận Đông 24 2.2 Vài nét trường mầm non quận Đông, Nội 24 2.3 Thực trạng quản xây dựng văn hóa nhà trường mầm non quận Đông, Nội 27 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG MẦM NON QUẬN ĐÔNG, NỘI 45 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường mầm non quận Đông, Nội 45 3.2 Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường mầm non quận Đông, Nội46 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường mầm non quận Đông, Nội 56 3.4 Thử nghiệm số biện pháp đề xuất trường mầm non Mậu Lương 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CBGV Cán giáo viên CBQL Cán quản CMHS Cha mẹ học sinh GD Giáo dục GV Giáo viên GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDMN Giáo dục mầm non KT - XH Kinh tế xã hội NV Nhân viên QLGD Quản giáo dục TW Trung ương VH Văn hóa VHNT Văn hóa nhà trường DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết nhận thức vai trò VHNT vấn đề xây dựng VHNT 29 Bảng 2.2 Kết biểu văn hóa giao tiếp ứng xử 30 Bảng 2.3 Đánh giá thực trạng văn hóa trang trí trường lớp 31 Bảng 2.4 Thực trạng văn hóa nề nếp hoạt động 32 Bảng 2.5 Thực trạng xây dựng mục tiêu giá trị văn hóa cốt lõi trường mầm non Đông 34 Bảng 2.6 Kết khảo sát xây dựng môi trường VH trường mầm non 36 Bảng 2.7 Thực trạng tổ chức ngày lễ, kiện phong trào cán quản nhà trường 37 Bảng 2.8 Thực trạng quản xây dựng hồ sơ văn hóa trường mầm non quận Đông, Nội… 39 Bảng 3.1 Kết đánh giá mức độ cần thiết biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường 57 Bảng 3.2 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 58 Bảng 3.3: Thứ hạng tính cần thiết tính khả thi biện pháp 60 Bảng 3.4 Nhận thức CBGV, CMHS trước thực biện pháp 62 Bảng 3.5 Nhận thức CBGV, CMHS sau thực biện pháp 64 DANH MỤC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 .12 Biểu đồ 3.1: Tính cần thiết biện pháp 58 Biểu đồ 3.2: Tính khả thi biện pháp 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Văn hóa kết tinh cao đạo đức Đạo đức chuẩn mực quan hệ người Văn hóa nhà trường yếu tố chế phát triển nhà trường toàn hệ thống trường học nói chung, tảng làm nên chất lượng, tạo thương hiệu nhà trường định hướng cho phát triển tiến nhà trường Đồng thời văn hóa nhà trường động lực quan trọng để thực đổi quản giáo dục nhà trường Quản xây dựng văn hóa nhà trường thực nhiệm vụ đổi nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư Trung ương Đảng Văn hóa nhà trường tích cực, lành mạnh giúp cho việc thực mục tiêu giáo dục nhà trường có chất lượng, hiệu nhà trường có phát triển bền vững tạo bầu khơng khí tin cậy, thúc đẩy CBGV quan tâm đến chất lượng hiệu giảng dạy, học tập, công tác, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chia sẻ kinh nghiệm học hỏi lẫn Đồng thời tạo môi trường thân thiện, môi trường học tập giá trị mà người học hưởng lợi nhiều Đông quận nội thành Thủ đô Nội gồm 17 phường, diện tích khoảng 150km2 với dân số xấp xỉ 190.000 người Đây vùng đất địa linh nhân kiệt, đất cố đô xưa với nhiều truyền thống lịch sử văn hóa anh hùng, có nhà lưu niệm Bác Hồ đặt làng Vạn Phúc, có vườn hoa mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi nằm ven bờ sơng Nhuệ, có làng nghề Lụa Vạn Phúc, nghề rèn Đa Sĩ Kiến Hưng Nhân dân Đơng cần cù, chịu khó, ln động lao động sản xuất ngoan cường chiến đấu lại có truyền thống hiếu học Quận Đơng nằm địa ln có nhiều thay đổi, trước năm 2008 thủ phủ tỉnh Tây, sau sát nhập Nội Trong bối cảnh chung ấy, giáo dục quận Đơng nói chung giáo dục mầm non quận Đơng nói riêng chịu tác động sâu sắc Tồn quận Đơng có 45 trường mầm non gồm 631 nhóm lớp với 20237 trẻ, nằm rải khắp nơi địa bàn quận Trong trường lâu đời 37 năm, trường năm Trình độ dân trí, mơi trường văn hóa, điều kiện sở vật chất, ý thức đội ngũ, phụ huynh học sinh trường nội quận ngoại quận khác Việc xây dựng văn hóa học đường trường mầm non quận Đông vừa yêu cầu tất yếu vừa có nhiều điều kiện để thực Từ sở luận thực tiễn trên, với mong muốn tìm biện pháp phù hợp cơng tác quản nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường mầm non, tác giả chọn đề tài nghiên cứu:“Quản xây dựng văn hóa nhà trường mầm non quận Đông, Nội ” Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Các nghiên cứu quản xây dựng văn hóa trường mầm non nước ngồi Tác giả Masencơ M V Siskinna (Nga) nghiên cứu tổ chức giáo dục văn hóa trường mầm non viết: “Trong tiến hành thực việc quản quản xây dựng văn hóa trường mầm non cần đặc biệt lưu ý đến chức lập kế hoạch giai đoạn đầu q trình quản lý; trả lời câu hỏi gì, nào, nào, làm.”[ dẫn theo 36] Tác giả Sebecô V.N Erơmax N.N (Nga) nghiên cứu xây dựng hệ phương pháp tổ chức trình quản xây dựng văn hóa trường mầm non: viết: “ Nhiệm vụ việc xây dựng hệ phương pháp quản xây dựng văn hóa trường mầm non tạo điều kiện để phát triển tính chủ động tư chủ thể quản Nội dung hệ phương pháp quản xây dựng văn hóa trường mầm non bao gồm phần việc sau: a - Cấu trúc mơi trường văn hóa phải đầy đủ, cân đối thành phần văn hóa thân thể văn hóa tinh thần nhà trường mầm non; b - Xây dựng áp dụng hệ thống nhiệm vụ giáo dục trẻ cho phát triển làm phong phú thêm tiềm văn hóa trẻ; c- Đảm bảo liên thơng hình thức học văn hóa trẻ; d- Ứng dụng quản xây dựng văn hóa trường mầm non phương pháp dạy phù hợp tâm trẻ; e - Thực kiểm tra, giám sát kỹ trình kết giáo dục văn hóa cho trẻ.”[ dẫn theo 37] Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu luận chương 1, thực trạng quản xây dựng văn hóa nhà trường mầm non quận Đông, Nội chương 2, đề tài đề xuất biện pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường mầm non Các biện pháp trình bày theo logic thống nhất: Mục đích, nội dung, cách thực biện pháp kết đạt Đề tài tiến hành khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất thu kết cao Kết thử nghiệm biện pháp trường mầm non Mậu Lương rút học kinh nghiệm quý báu biện pháp mà tác giả đề xuất triển khai thực đồng bộ, triệt để việc quản xây dựng văn hóa nhà trường mầm non quận Đông, Nội đạt hiệu cao góp phần thực nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nói chung, xây dựng văn hóa nhà trường nói riêng quận Đông, Nội Do điều kiện thời gian yếu tố khác hạn chế, tác giả kịp thử nghiệm biện pháp biện pháp để quản xây dựng văn hóa nhà trường trường mầm non Mậu Lương Kết thử nghiệm bước đầu cho thấy thay đổi nhận thức hành vi đội ngũ giáo viên, nhân viên học sinh trường Thậm chí thay đổi lan tỏa tới phụ huynh, họ thấy hài lòng với thay đổi diện mạo hoạt động nhà trường 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Xây dựng VHNT nhiệm vụ quan trọng trường mầm non Tuy nhiên nay, trường mầm non nói chung, cơng tác xây dựng VHNT chưa coi nhiệm vụ trị quan trọng hàng đầu chưa có nghiên cứu chuyên sâu biện pháp xây dựng VHNT có đủ sở khoa học quản Công tác xây dựng VHNT phải nghiên cứu sở khoa học văn hóa tổ chức Tuy nhiên, xây dựng VHNT trường mầm non có đặc thù nhà trường, với hoạt động chăm sóc giáo dục Chính cần phải làm rõ sở khoa học khái niệm văn hoá nhà trường nội dung văn hố nhà trường từ góc độ khoa học QLGD Luận văn cố gắng khái quát hoá phân tích sở luận cho việc xác lập biện pháp xây dựng VHNT, với tư cách nội dung quan trọng công tác quản nhà trường CBQL trường mầm non Để nâng cao hiệu công tác xây dựng VHNT, nhà quản (Hiệu trưởng) cần khai thác triệt để sở khoa học QLGD, mà cần khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng mơi trường VH nhà trường Trên sở đó, mặt xác định bất cập, đồng thời xác định nhu cầu, nguyện vọng, xác định yếu tố cần phát huy lợi hoạt động GD khác việc hình thành nhận thức, thái độ hành vi VHNT Xây dựng VHNT không phụ thuộc vào tinh thần, thái độ tính tích cực chủ thể nhà trường trình tham gia hoạt động tập thể, mà phục thuộc vào nhận thức lực xây dựng VHNT nhà quản lý, phụ thuộc vào cách thức tổ chức hoạt động VH, hệ thống biện pháp xây dựng VHNT Từ chúng tơi đề xuất hệ thống biện pháp xây dựng VHNT có tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế trường mầm non cho năm tới (tầm nhìn - 10 năm), là: 68 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên cha mẹ trẻ công tác xây dựng văn hóa nhà trường Chỉ đạo xây dựng mục tiêu, giá trị cốt lõi tầm nhìn văn hóa nhà trường Xây dựng mơi trường cảnh quan văn hóa, khn viên xanh - - đẹp, kết hợp với tăng cường sở vật chất nhà trường, lớp học Kết hợp với lực lượng giáo dục địa phương phụ huynh học sinh trường mầm non Tổ chức phong trào thi đua xây dựng “Nếp sống văn minh, mơi trường văn hóa” nhóm lớp, khối tồn trường Quản xây dựng hồ sơ văn hóa nhà trường Các biện pháp khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi Kết bước đầu cho thấy đa số CBQL, GV tán thành ủng hộ biện pháp đề xuất Qua thử nghiệm biện pháp biện pháp cho thấy bước đầu đảm bảo tính hiệu tính khả thi cao Kiến nghị Từ thực tế tham gia hoạt động xây dựng VHNT số trường mầm non địa bàn quận Đông, đồng thời nghiên cứu, bổ sung luận xây dựng VHNT, xin đề xuất số kiến nghị sau: * Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Cần có chủ trương nghiên cứu để đưa nội dung xây dựng VHNT vào trường mầm non, xác định rõ vấn đề xây dựng VHNT nhiệm vụ trị trường mầm non giai đoạn nhằm góp phần nâng cao chất lượng toàn diện chất lượng đào tạo ngành Cần đạo trường mầm non chủ động vận dụng quy định chức năng, nhiệm vụ thực có chất lượng, có hiệu cộng tác xây dựng VHNT sở Bộ GD & ĐT cần chủ trì soạn thảo mục tiêu, chương trình cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động xây dựng VHNT đảm bảo tính thống cho nhà 69 trường mầm non thực * Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo Phối hợp thống với Sở GD & ĐT để đạo toàn hệ thống trường mầm non Sở chủ quản thực chủ trương xây dựng VHNT Quan tâm đầu tư kinh phí, sở vật chất phục vụ đào tạo cho nhà trường mầm non Trên sở dạy tốt, học tốt mà trường tăng cường hoạt động xây dựng VHNT hiệu * Đối với trường mầm non quận Đông, Nội BGH nhà trường mầm non cần quan tâm đạo sát hoạt động xây dựng VHNT, coi nhiệm vụ xây dựng VHNT nhiệm vụ trị hàng đầu nhà trường hỉện Lập tiểu ban chuyên trách, hiệu trưởng lãnh đạo, xây dựng mục tiêu, nội dung kế hoạch triển khai xây dựng VHNT hàng năm lâu dài Cần xây dựng lại nội quy nhà trường hệ thống quy định phối hợp nhóm lớp nhà trường để có kế hoạch cụ thể cho lớp công tác xây dựng VHNT Sửa đổi hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ cán đoàn thể, CBQL cụ thể hơn, phù hợp với mục tiêu, nội dung xâydựng VHNT nhà trường Định kỳ hàng năm tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức kĩ giao tiếp, xây dựng nề nếp VHNT cho CB chuyên trách nói riêng, GV nhà trường nói chung Xây dựng chế độ khen thưởng khen thưởng kịp thời để động viên đơn vị, CB, GV, NV tích cực tham gia xây dựng VHNT, có hành vi VH lối sống mẫu mực Đồng thời phát xử nghiêm khắc đối tượng có thái độ, hành vi lối sống thiếu VH, vi phạm quy định VHNT Bổ sung kinh phí sở vật chất phục vụ cơng tác xây dựng VHNT Cần ý xây dựng môi trường “xanh - - đẹp”, xây dựng lối sống VH CBGVNV 70 * Đối với nhân dân cha mẹ trẻ Cần nhận thức đầy đủ, đắn vị trí, vai trò giáo dục mầm non VHNT từ xác định rõ trách nhiệm gia đình, thân việc tham gia học tập đóng góp để xây dựng phát triển nghiệp giáo dục mầm non Hiện hệ thống GD Việt Nam chuyển sang thực chế phân cấp, phân quyền, quản dựa vào nhà trường vấn đề xây dựng VHNT lành mạnh, tích cực phù hợp với yêu cầu quản lại cần trọng hết, đó, vai trò gương mẫu người hiệu trưởng coi nhân tố then chốt Do điều kiện, khả có hạn nên luận văn không tránh khỏi nhiều mặt hạn chế Đề tài mẻ nên khái quát đề cập số vấn đề luận mang tính khoa học thực tiễn đề xuất số giải pháp quản xây dựng văn hóa nhà trường mầm non địa bàn quận Đông, Nội bối cảnh phát triển Tác giả hy vọng vấn đề đề cập luận văn khởi đầu song có ý nghĩa giá trị cho vấn đề nghiên cứu thời gian tới 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành TWĐ (2013), Nghị 29 Đổi toàn diện giáo dục đào tạo ngày 14/11/2013 Đặng Quốc Bảo (1997), Bài giảng phạm trù "Nhà trường" số đặc trưng phát triển nhà trường bối cảnh nay, Nội Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản giáo dục, Trường CBQL GD&ĐT; Nội Nguyễn Trần Bạt (5/2005), Văn hóa người, Nhà xuất Hội nhà văn Bộ Giáo dục Đào tạo (2008) Chỉ thị số 40/2008/CT - Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 22/7/2008 phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bộ Giáo dục Đào tạo (2015 ), Điều lệ trường Mầm non Ban hành theo định 04/ VBHN BDG&ĐT ngày 24/12/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thơng theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore Ban hành theo định số 3502/QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2009 Bộ VHTTDL (2012), Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét cơng nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Ban hành theo Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 Nguyễn Quốc Chí (2004); Bài giảng sở luận quản giáo dục, Nội 10 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2006); Cơ sở khoa học quản lý; Bài giảng cho hệ cao học quản giáo dục, Nội 11 Thành Duy (1996), Văn hóa phát triển xã hội Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Nội 72 12 Nguyên Bá Dương (2003), Khoa học tổ chức, Học viện hành quốc gia Việt Nam 13 Vũ Cao Đàm (2005),Phương pháp luận - Nghiên cứu khoa học; Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Nội 14 Phan Thị Định (2014) “Một số biện pháp xây dựng môi trường thân thiện trường, lớp mầm non” 15 Phạm Văn Đồng (1996), Văn hóa đổi mới, Tác phẩm bình luận, Nxb Văn hóa thơng tin, Nội 16 Phạm Duy Đức (1996), Giao lưu văn hóa phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 17 Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển văn hóa, giữ gìn phát huy sắc dân tộc kết hợp tinh hoa nhân loại, Nxb Khoa học xã hội, Nội 18 Vũ Ngọc Hải (2003), Hệ thống giáo dục đại năm đầu kỷ XXI Việt Nam giới, NXBGD 19 Nguyễn Văn Hộ (2004), Giáo dục học đại cương, nhà xuất Giáo dục 20 Lê Thị Thu Hồng (2017), Kế hoạch xây dựng mơi trường văn hóa trường học” 21 Đỗ Huy (2001) - Viện triết học, Xây dựng mơi trường văn hóa nước ta từ góc nhìn giá trị học, Viện văn hóa, nhà xuất Thông tin, Nội 22 Đỗ Huy (chủ biên) (1996), Văn hóa Việt Nam, thống đa dạng, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Nội 23 Đỗ Huy - Nguyễn Văn Phúc (1994), Chân - Thiện - Mỹ, Sự thống đa dạng văn hóa nghệ thuật, Nxb Khoa học xã hội Nội 24 Trần Văn Hưng (2015), “Xây dựng mơi trường văn hóa trường mầm non địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010 – 2015” 25 Trần văn Lâm (2010), “Các biện pháp lãnh đạo, quản lý, tổ chức xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học số Đơng Sơn” 26 Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông (2016, 2017, 2018), Báo cáo tổng kết năm học ngành Giáo dục – Đào tạo quận Đông, PGD&ĐT Đông 73 27 Phạm Hồng Quang (2008), Phát triển môi trường giáo dục, NXB Giáo dục 28 Trường Đại học Sư phạm Nội(2018), chuyên đề: “Xây dựng văn hóa nhà trường”, Trần Quốc Thành, Nội 29 Trường Đại học sư phạm Nội, Viện nghiên cứu sư phạm(2007); Hội thảo "Xây dựng văn hoá học đường", Nội 30 Trường mầm non Mậu Lương(2016,2017,2018), Báo cáo tổng kết năm học, Ban giám hiệu 31 Trường mầm non Mậu Lương (2018), Báo cáo tự đánh giá, Ban giám hiệu 32 Trường mầm non Mậu Lương(2016,2017,2018), Kế hoạch năm học, Ban giám hiệu 33 Phạm Quang Huân, Viện nghiên cứu Sư phạm - Trường ĐHSP Nội (24/8/2015), chuyên đề: “ văn hóa tổ chức nhà trường phương hướng xây dựng” Tiếng Anh 33 D Dewit, C McKee, J Fjeld, K Karioja, (2003), The Critical Role of School Culture in Student Success, Centre for Addiction and Mental Health, December 34 Julie Heifetz & Richard Hagberg (2002), Corporate Culture / Organizational Culture 35.S Purkey and M.Smith, (1982), Too Soon to Cheer? Synthesis of Research on Effective Schools Educational Leadership, December,1982, pp 64-69 Tiếng Nga 36 Мащенко М.В., Шишкина В.А Организация воспитания культуры дошкольника – Мн.: Ураджай, 2000 37 Шебеко В.Н и Ермак Н.Н., Методика воспитания культуре для дошкольников М.: ACADEMIA, 2000 38 В.М.Выдрин «Основы теории и методики деткой культуры» М.1986 39 Сеник Л.Н., Гейченко Е.И., Корбут Л.Н.,Давыдова И.В., Управление построением культуры в детском саду Кишинёв- 1988 74 PHỤ LỤC BẢNG HỎI (Dành cho CBQL, GV, NV, CMHS) Để đánh giá thực trạng văn hóa nhà trường trường đồng chí cơng tác, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề cách đánh dấu x cho điểm tương ứng mức độ Các cột số tương ứng với mức độ đạt được: Cột số 5: Tốt (5 điểm) Cột số 4: Khá (4 điểm) Cột số 3: Trung bình (3 điểm) Cột số 2: Yếu (2 điểm) Cột số 1: Rất yếu (1 điểm) Câu 1: Việc tổ chức xây dựng văn hóa nhà trường với chủ thể cần thiết mức độ nào? Mức độ TT Chủ thể Rất cần Cần Không cần Ban giám hiệu nhà trường Đội ngũ giáo viên Đội ngũ nhân viên Câu 2: Nội dung văn hóa mục tiêu, giá trị, chuẩn mực, nội quy nhà trường Mức độ TT Nội dung Mục tiêu nhà trường xây dựng sở mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa địa phương Sứ mệnh thể rõ giá trị mong muốn nhà trường Tầm nhìn thể rõ ràng chiến lược phát triển nhà trường Có quy định rõ ràng hành vi CB, GV, phụ huynh trẻ đến trường Cán bộ, giáo viên tự giác, nghiêm túc chấp hành quy định, nội quy nhà trường Phụ huynh Trẻ tự giác, nghiêm túc chấp hành quy định, nội quy nhà trường BGH GV có kỹ để đến ý kiến thống chí có quan điểm khác biệt Các thành viên trường tham dự việc xây dựng mơi trường văn hóa Giáo viên, nhân viên trẻ huấn luyện để ngăn chặn giải bất đồng Các định ban hành với đóng góp ý 10 kiến đội ngũ Câu 3: Văn hóa giao tiếp ứng xử T Nội dung T Mối quan hệ hợp tác tích cực GV với trẻ Sự chăm sóc giáo dục nhiệt tình, chuyên nghiệp GV trẻ; Mối quan hệ chan hòa, tích cực trẻ nhóm lớp, trường; Mức độ Mối quan hệ thân thiện BGH phụ huynh Mối quan hệ thân thiết giáo viên phụ huynh; MQH thân thiện BGH giáo viên; Mối quan hệ thân thiện BGH với nhân viên MQH vui vẻ giáo viên, nhân viên trường Câu 4: Các nội dung văn hóa trang trí trường lớp TT Nội dung Các logo, băng rôn, hiệu thể giá trị, triết phát triển nhà trường; Lớp học gọn gàng, ngăn nắp an tồn Lớp học trang trí đẹp, lôi hấp dẫn trẻ Lớp học gần gũi với thiên nhiên ánh sáng, gió trời, xanh; hoa… Quang cảnh tồn trường ln đẹp giữ gìn tốt; Các phương tiện chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo thẩm mỹ, tiện dụng an tồn Lớp học có khơng gian rộng rãi để tất trẻ hoạt động thoải mái; Khu hoạt động tập thể trang bị đầy đủ đồ dùng cho hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ cao Khu vườn trường có nhiều hoa, bóng mát Mức độ Câu 5: Văn hóa nề nếp hoạt động TT 10 Nội dung Mức độ Kế hoạch hoạt động ngày thực nghiêm túc, hiệu quả; GV NV thực nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; Trẻ có ý thức thực việc nấy; Kết hoạt động đảm bảo mục tiêu đặt Sự sáng tạo chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên trẻ tôn trọng, động viên khích lệ; Giờ học, chơi lấy trẻ làm trung tâm Mong đợi cao cho tất trẻ Tất trẻ khuyến khích ủng hộ đạt tới thành công Thông tin trẻ thông báo kịp thời tới cha mẹ trẻ; Thành tích trẻ khen thưởng tuyên dương kịp thời Trang phục giáo viên, nhân viên đẹp phù hợp với nhiệm vụ giao Câu 6:Việc đạo xây dựng mục tiêu giá trị cốt lõi cán quản nhà trường TT Nội dung 1 Chỉ đạo xây dựng sứ mệnh nhà trường Chỉ đạo xây dựng tầm nhìn nhà trường Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển nhà trường Chỉ đạo xây dựng quy định chung tổ khối trường Chỉ đạo xây dựng hệ thống chuẩn mực với giáo viên Chỉ đạo xây dựng hệ thống chuẩn mực với nhân viên Chỉ đạo xây dựng hệ thống chuẩn mực với trẻ Chỉ đạo xây dựng hệ thống chuẩn mực phụ huynh Mức độ Câu 7: Tổ chức xây dựng môi trường văn hóa cán quản nhà trường TT Nội dung tổ chức Tổ chức khung cảnh sư phạm toàn trường Tổ chức quang cảnh khu vui chơi hoạt động trời Tổ chức khu lớp học Phòng học, phòng thể chất, phòng chức đạt chuẩn theo quy định Khung cảnh sư phạm văn minh phù hợp với yêu cầu giáo dục Khu nhà bếp đảm bảo bếp chiều theo quy định Học sinh ln cảm thấy an tồn, thuận lợi taatsa nơi nhà trường Mơi trường khơng khí lành có độ ồn thấp BGH, GV, NV thân thiện, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn kinh nghiệm xử tình sư phạm với đồng nghiệp BGH, GV, NV tận tâm công việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục nhà trường CMHS Các thành viên nhà trường ln có ý thức bảo vệ mơi trường Bầu khơng khí vui vẻ thoải mái, người yêu thương tôn trọng lẫn 10 11 12 Mức độ Câu 8: Tổ chức ngày lễ, kiện phong trào cán quản nhà trường TT Nội dung Tất ngày truyền thống tổ chức kỷ niệm Các ngày lễ lễ hội tổ chức long trọng, ý nghĩa; Tổ chức cho tất thành viên trường tham gia đóng góp cơng sức ngày lễ hội Tổ chức mời Phụ huynh cộng đồng tham dự ngày lễ lớn Các thành viên tham dự lễ hội thấy vui vẻ phấn khởi Tổ chức hoạt động phong trào, hội thi cho trẻ đảm bảo trẻ học mà chơi, chơi học Mức độ Câu 9: Công tác quản hồ sơ văn hóa cán quản nhà trường TT Mức độ Nội dung 1 Các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá Các ý kiến đóng góp xây dựng văn hóa giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ thường xuyên ghi nhận Có điều chỉnh kịp thời sau ý kiến đóng góp hợp Thường xuyên cập nhật yêu cầu văn hóa theo đạo cấp Tổ chức bổ sung yêu cầu văn hóa phù hợp với yêu cầu xã hội đại Những thông tin cần thiết ghi nhận để rút kinh nghiệm Những giá trị truyền thống tích cực lưu trữ rõ ràng hồ sơ Ý kiến khác: Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CBQL, GV VỀ THỰC THI CÁC BIỆN PHÁP Trong trình quản xây dựng văn hóa nhà trường mầm non Anh (chị) vui lòng cho biết quan điểm phù hợp với suy nghĩ anh (chị) cách cho điểm thích hợp vào nội dung đây: Mức độ: Rất cần: điểm Cần : điểm Ít cần: điểm TT Các biện pháp Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên cha mẹ trẻ cơng tác xây dựng văn hóa nhà trường Chỉ đạo xây dựng mục tiêu, giá trị cốt lõi tầm nhìn văn hóa nhà trường Xây dựng mơi trường cảnh quan văn hóa, khn viên xanh - - đẹp, kết hợp với tăng cường sở vật chất nhà trường, lớp học Phối kết hợp với lực lượng giáo dục địa phương phụ huynh học sinh trường mầm non Tổ chức phong trào thi đua xây dựng “Nếp sống văn minh, mơi trường văn hóa” nhóm lớp, khối toàn trường Quản xây dựng hồ sơ văn hóa nhà trường Tính cần thiết Rất Cần Ít cần thiết cần thiết thiết Rất khả thi Tính khả thi Khả Ít khả thi thi ... sở lý luận quản lý xây dựng văn hóa nhà trường mầm non Chương 2: Thực trạng quản lý xây dựng văn hóa nhà trường mầm non quận Hà Đông, Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường. .. luận quản lý xây dựng văn hóa trường mầm non - Phân tích thực trạng quản lý xây dựng văn hóa trường mầm non quận Hà Đông, Hà Nội - Đề xuất số biện pháp quản lý xây dựng văn hóa trường mầm non quận. .. LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Quản lý nhà trường 1.2 Quản lý xây dựng Văn hóa nhà trường mầm non
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường mầm non ở quận hà đông, hà nội , Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường mầm non ở quận hà đông, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay