Quản lý tài chính tại trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai – tổng cục quản lý đất đai

73 14 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 17:17

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH QUẢN TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI TỔNG CỤC QUẢN ĐẤT ĐAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH QUẢN TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI TỔNG CỤC QUẢN ĐẤT ĐAI Ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Vũ Hùng Cường HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sỹ “Quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai Tổng cục Quản đất đai" Chuyên ngành quản kinh tế, mã số 8.34.04.10, cơng trình tác giả dày cơng nghiên cứu, có sử dụng thơng tin từ số nguồn tư liệu liệu khác Các thông tin rõ nguồn gốc Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tuyết Chinh LỜI CẢM ƠN Để có luận văn này, tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Học viện Khoa học xã hội tận tình giảng dạy, hướng dẫn quan tâm giúp đỡ tác giả trình học tập, nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Hùng Cường, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả q trình thực hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Hành Tổng hợp; Phòng Kế hoạch Quản dự án Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện tốt để tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, hạn chế luận, lực, kinh nghiệm nghiên cứu, nên chắn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tuyết Chinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LUẬN THỤC TIỄN VỀ CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Khái niệm 1.2 Một số luận quản tài đơn vị nghiệp cơng lập .8 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản tài đơn vị nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên 11 1.4 Kinh nghiệm quản tài đơn vị nghiệp nước 14 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI 17 2.1 Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai 17 2.2 Quản tài Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất 19 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản tài Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất 43 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI 54 3.1 Định hướng phát triển Trung tâm giai đoạn 2018 2020 54 3.2 Định hướng quản tài Trung tâm 54 3.3 Cơ hội thách thức cơng tác quản tài Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất 55 3.4 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất 56 3.5 Một số kiến nghị .60 KẾT LUẬN .64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Kí hiệu Nguyên nghĩa BTC CBVC Cán viên chức ĐVSN Đơn vị nghiệp KBNN Kho bạc Nhà nước KHCN Khoa học Công nghệ NLĐ NSNN Ngân sách Nhà nước PT-SN Quỹ phát triển hoạt động nghiệp TNDN Thu nhập doanh nghiệp 10 TNTT Thu nhập tăng thêm 11 Trung tâm 12 TSCĐ Bộ Tài Người lao động Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất Tài sản cố định DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất Trang 20 DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Tổng hợp kết thực nhiệm vụ dự toán Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2014-2017 Tỷ lệ kết thực nhiệm vụ dự toán NSNN giai đoạn 2014-2017 Bảng 2.3: Tổng hợp số liệu thu hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2017 Tổng hợp quỹ tiền lương giai đoạn 2014-2017 Tổng hợp phân phối kết hoạt động tài giai đoạn 2014-2017 Tổng hợp phân phối kết hoạt động tài giai đoạn 2014-2017 Trang 24 28 30 43 44 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai “giang sơn gấm vóc” quốc gia, điều kiện để tồn tại, phát triển người sinh vật khác trái đất Trải qua nhiều hệ, “đất đai nhuốm máu cha ông” “tấc đất” trở thành “tấc vàng”, vơ q giá, thiêng liêng, khó lấy thước đo định giá được… Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai tên gọi trước Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất thành lập từ năm 2008, đơn vị nghiệp (ĐVSN) công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Tổng cục Quản đất đai, có chức thực việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; quan trắc tài nguyên đất; điều tra, đánh giá chuyên đề theo yêu cầu quản nhà nước đất đai; thực hoạt động dịch vụ lĩnh vực đất đai theo quy định pháp luật [12] Thực tế cho thấy, hoạt động Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai nói riêng ĐVSN cơng lập nói chung, quản hiệu nguồn tài nhiệm vụ trọng tâm cần thiết, ảnh hưởng mạnh đến phát triển quy mô lẫn chất lượng cung cấp dịch vụ đơn vị Việc quản nguồn tài góp phần quản chặt chẽ nguồn thu từ ngân sách nhà nước, từ viện trợ hay từ sản xuất kinh doanh đơn vị, sở đánh giá hiệu hoạt động đơn vị Ngoài ra, việc quản giúp cho khoản chi thực theo kế hoạch, đạt hiệu hoạt động cao đồng thời tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện để tăng thu nhập cho cán nhân viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Qua tìm hiểu thực trạng cơng tác quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai giai đoạn 2014 đến 2017, tác giả thấy số hạn chế chủ yếu: chưa đa dạng nguồn thu, quản tài hiệu thấp; Cơ chế quản tài chưa chặt chẽ bất cập Quy chế chi tiêu nội Trung tâm Để quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai hoàn thiện hơn, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai Tổng cục Quản đất đai” làm luận văn Thạc sỹ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Các cơng trình nghiên cứu sâu nội dung quản tài ĐVSN cơng lập, đặc biệt ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xun khơng nhiều Ví dụ số đề tài nghiên cứu khía cạnh khác vấn đề này: - Trần Thị Quỳnh (2013) với đề tài “Hồn thiện tổ chức kế tốn đơn vị nghiệp có thu ngành thơng tin thương mại” Nghiên cứu tổng hợp đơn vị nghiệp cơng lập thuộc lĩnh vực văn hóa thơng tin nói chung thơng tin thương mại nói riêng Thực trạng tổ chức kế toán đơn vị nghiệp có thu ngành thơng tin thương mại, người viết đưa quan điểm giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn Tuy nhiên, vấn đề nêu lên nghiên cứu toàn hoạt động kế tốn khơng phân tích sâu kế toán hoạt động thu, chi đơn vị nghiệp có thu ngành thơng tin thương mại Dó chưa thể cung cấp đầy đủ sở luận giải pháp hồn thiện kế tốn hoạt động thu chi đơn vị nghiệp có thu khác - Trần Thu Hằng (2014) với cơng trình “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Học viện trị hành quốc gia Hồ Chí Minh” Tác giả Hằng trình bày đươc luận tổ chức kế toán đơn vị nghiệp có thu, thực tế tổ chức kế toán đơn vị, đưa ưu nhược điểm khấu, vấn đề công tác kế toán Tuy nhiên đề tài chưa nêu việc sử dụng nhu cầu thông tin quản trị tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị, chưa có giải pháp phù hợp đưa Nhìn chung đề tài nghiên cứu cơng tác quản tài đơn vị nghiệp công lập phong phú đa dạng Tuy nhiên chưa có đề tài nghiên cứu cơng tác quản tài lĩnh vực đất đai Chính tác giả chọn đề tài với mong muốn làm rõ vấn đề hoàn thiện cơng tác quản tài đơn vị nghiệp cơng lập nói chung Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai nói riêng; qua đó, có đóng góp thiết thực vào việc hồn thiện cơng tác quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Về luận: Luận văn tập trung nghiên cứu sâu quy định tài hành ảnh hưởng đến hoạt động ĐVSN có thu tự đảm bảo tồn chi phí hoạt động thường xun để tìm giải pháp mang tính thực tiễn cao giúp Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai phát triển bền vững - Về thực tiễn: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai giai đoạn 2014-2017, thành cơng, hạn chế, phân tích khó khăn, vướng mắc chế tài hành - Đề xuất số giải pháp đưa kiến nghị tương ứng giúp hồn thiện cơng tác quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: công tác quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai, ĐVSN tự đảm bảo toàn chi phí hoạt động thường xuyên - Phạm vi nghiên cứu: Chỉ tập trung quan hệ quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai Các vấn đề liên quan khác mang tính hỗ trợ giúp làm rõ quan hệ quản tài Trung tâm Về thời gian, tư liệu quản tài Trung tâm lấy giai đoạn 2014-2017; từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản tài Trung tâm năm 2018-2020 Cơ sở luận phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng nhiều phương pháp như: - Phương pháp tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa - Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh thuyết thực tiễn đơn vị đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, xác định cụ thể nguyên nhân để đề xuất giải pháp hoàn thiện việc quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai - Phương pháp tham khảo: Luận văn sử dụng liệu thu thập từ Báo cáo tài chính, Quyết định giao dự tốn, giao nhiệm vụ, Thơng báo xét duyệt tốn luật, đặc thù Trung tâm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao tiếp thu ý kiến góp ý toàn đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Song Quy chế chi tiêu nội Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất vài mục chi chưa cụ thể hóa dẫn đến việc áp dụng mức chi vướng mắc, thụ động c Trình độ quản sử dụng nguồn vốn Trung tâm Một yêu cầu công tác quản sử dụng nguồn vốn với đơn vị nghiệp cơng lập tự đảm bảo chi thường xun nói chung Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất nói riêng hiệu tiết kiệm Trung tâm ln tính tốn, cân đối cho với chi phí thấp đạt hiệu cao nhất, áp dụng linh hoạt, đồng thời nhiều biện pháp khác d Hệ thống kiểm soát nội Trung tâm Trung tâm xây dựng ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội làm để gúp Trung tâm hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đặt Ngoài ra, hàng năm Trung tâm tự thực kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế tốn quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ban hành kèm theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 Bộ trưởng Bộ Tài Cơng tác kiểm tra tài kế toán trưởng phụ trách nên nội dung báo cáo chưa đáp ứng chức tham mưu tài cho Lãnh đạo Trung tâm 52 Tiểu kết Chương Thực trạng cơng tác quản tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai khái quát phân tích, đánh giá Chương luận văn Trong Chương 2, tác giả trình bày trình thành lập phát triển; tổ chức máy; biên chế; chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Từ phản ánh thực trạng quản tài Trung tâm bao gồm: nguyên tắc quản tài chính; quy trình lập kế hoạch NSNN; nguồn tài chính; chế tạo lập, phân phối sử dụng nguồn tài Trên sở thực trạng đó, luận văn đánh giá chung thực trạng quản tài Trung tâm, đặc biệt nêu lên tồn tại, hạn chế làm đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản tài Trung tâm Chương 53 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI 3.1 Định hướng phát triển Trung tâm giai đoạn 2018 2020 Có thể nói, biến đổi khí hậu gây tổn thất nặng nề cho nhiều quốc gia có Việt Nam, đặc biệt tài nguyên đất Năng lực quản tài ngun đất đai, khai thác khơng gian lòng đất đòi hỏi phải có hồn thiện đột phá trước nhu cầu Nguồn lực Ngành Quản đất đai cần nhiều khó khăn, bất cập Hiện nay, sở liệu thông tin đất đai thiếu yếu; cán ngành quản đất đai hầu hết chưa có kinh nghiệm thực tiễn Thực tiễn đặt yêu cầu ngành quản đất đai phải thường xuyên đổi mới, không ngừng phát triển phù hợp Đứng trước hội thách thức diễn ngày gay gắt, Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai xây dựng định hướng phát triển đơn vị đến năm 2020 - Con người trung tâm, động lực nhân tố định chiến lược phát triển Trung tâm, đó, việc đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức vừa có chun mơn, nghiệp vụ cao vừa có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ tốt đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững phải coi nhiệm vụ then chốt - Xây dựng hồn thiện hệ thống sở liệu thơng tin đất đai liên thông phạm vi nước - Áp dụng công nghệ đại, ứng dụng tiến khoa học vào ngành quản đất đai để sánh ngang với nước phát triển khu vực 3.2 Định hướng quản tài Trung tâm - Xây dựng đội ngũ cán viên chức tài đủ số lượng, có cấu hợp lý, trình độ chun mơn nghiệp vụ cao - Việc hồn thiện cơng tác quản tài sở kế thừa phát huy mặt mạnh có, đồng thời tiến tới khắc phục điểm sai, yếu khác với chế độ kế toán xây dựng cho phù hợp với yêu cầu quản tài hành 54 Nhà nước; phải phù hợp với trình độ nhận thức đội ngũ kế tốn, trình độ trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ cho công tác kế tốn 3.3 Cơ hội thách thức cơng tác quản tài Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất 3.3.1 Cơ hội - Nghị định 16/2015/NĐ-CP tạo điều kiện cho Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất tự cân đối, tính tốn chi phí, bố trí tiết kiệm chi để nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm - Trung tâm có kinh nghiệm lĩnh vực điều tra, đánh giá tài nguyên đất với đội ngũ cán lâu năm, đào tạo bản, chuyên ngành quản đất đai Nhà nước trang bị sở vật chất, trang thiết bị làm việc tương đối đầy đủ Như vậy, uy tín lợi cho Trung tâm việc cạnh tranh với tổ chức khác 3.3.2 Thách thức - Nghị định 16/2015/NĐ-CP đặt yêu cầu Trung tâm phải đổi chế tổ chức, hoạt động, cạnh tranh bình đẳng với đơn vị cung cấp dịch vụ Tự chủ tài xu tất yếu xã hội phát triển đơn vị nghiệp cơng lập có thu buộc phải thích nghi Nhiều văn pháp luật ĐVSN cơng lập ban hành chậm, chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung làm nảy sinh thách thức yêu cầu cung cấp dịch vụ có chất lượng để đáp ứng nhu cầu xã hội cạnh tranh với đơn vị cung ứng dịch vụ cơng lập Trung tâm có nhiều hội để tự khẳng định phải chịu khơng áp lực cạnh tranh vốn có kinh tế thị trường - Nguồn thu từ nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng chiếm 70% cấu nguồn thu Trung tâm, điều kiện thuận lợi để đơn vị thực tự chủ tài Trung tâm tập trung nhiều vào nhiệm vụ nhà nước đặt hàng, chưa coi việc tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ ưu tiên số - Chất lượng đội ngũ cán chưa đồng 55 3.4 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất 3.4.1 Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ Tăng nguồn thu nhiệm vụ trọng tâm Trung tâm Trong thời gian tới cần nỗ lực khai thác, tìm kiếm nguồn thu từ hoạt động dịch vụ nhằm nâng dần tỷ trọng nguồn thu đơn vị Trung tâm cần coi việc tăng nguồn thu đơn vị nghiệp công lập từ hoạt động dịch vụ ưu tiên số Trung tâm phải khai thác ưu sẵn có nguồn nhân lực, trang thiết bị công nghệ theo quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường, “thương hiệu” đơn vị nghiệp trực thuộc Tổng cục Quản đất đai chuyên lĩnh vực đất đai nhằm tạo uy tín tin tưởng đối tác để nhận hợp đồng tư vấn theo chức thuộc lĩnh vực đất đai theo quy định pháp luật 3.4.2 Hoàn thiện chế quản tài - Tiếp tục hoàn thiện chế chi tiêu nội để khoản chi sát với thực tế nữa, trình hồn thiện cần liên tục cập nhật chế độ sách dự đốn xu hướng phát triển hoạt động mang lại nguồn thu nhằm sử dụng nguồn vốn tài sản mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý, chống lãng phí, đảm bảo cơng khuyến khích người lao động Giảm thiếu số lượng tờ trình tài cơng tác chi tiêu tốn chi phí, vận dụng quy định Quy chế chi tiêu nội đơn vị 3.4.3 Quản sử dụng có hiệu khoản chi - Khơng ngừng áp dụng đại hóa quy trình quản với tảng phát triển công nghệ thơng tin, thúc đẩy q trình đổi sách tiền công, nâng cao thu nhập cho người lao động - Khi chức năng, nhiệm vụ thay đổi thiết phải đồng thời thay đổi tỷ trọng khoản chi, thu đảm bảo phù hợp - Trong công tác quản sử dụng ngân sách cần nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí cách triệt để 56 3.4.4 Đổi quy trình lập tốn NSNN - Trong trình xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước, đơn vị cấp cần có văn hướng dẫn, thơng báo số kiểm tra dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước - Lập kế hoạch chi hoạt động dịch vụ tiết: số cấp thực hiện, số cấp thực hiện, chi phí khấu hao lượng, thiết bị, lãi dự kiến - Nâng cao trình độ lập dự tốn đảm bảo kinh phí ngân sách sát với thực tế 3.4.5 Hồn thiện q trình chấp hành NSNN - Đối với công tác chấp hành ngân sách cần quản cách sát tồn diện Để đồng kinh phí sử dụng tiết kiệm hiệu quả, đơn vị cần phân bổ kinh phí hợp nhu cầu chi tiêu thực tế, cần thiết hướng phát triển đơn vị Phải làm tròn vai trò kiểm tra, giám sát kế tốn, đồng thời tăng cường vai trò tư vấn tham mưu tài để đảm bảo cân đối thu chi Chủ động phân bố nguồn tài đơn vị theo nhu cầu chi tiêu thực tế, đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu - Tổ chức thực dự toán NSNN + Rà sốt tồn nhiệm vụ triển khai, tính tốn phương án thực (tự thực hay thuê ngoài) Trường hợp đơn vị phải th nhân cơng ngồi đơn vị để thực hiện, đề nghị báo cáo Bộ phương án cụ thể để xem xét, điều chỉnh giao dự toán phê duyệt điều chỉnh dự toán nhiệm vụ (giảm dự tốn kinh phí bảo hiểm khoản nộp theo lương trường hợp thuê cá nhân ngồi đơn vị) + Thực phê duyệt dự tốn, kế hoạch nhiệm vụ giao hay mua sắm, sửa chữa tài sản từ quỹ phát triển hoạt động nghiệp, trước thực phải có báo cáo xin ý kiến thực theo phân cấp quy định Quyết định 216/QĐ-BTNBMT ngày 20 tháng 02 năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy chế quản tài quan hành chính, đơn vị nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên Mơi trường - Tăng cường kiểm sốt chi qua Kho bạc nhà nước, đảm bảo khoản chi từ NSNN phải mục đích, chế độ, hiệu Hạn chế tối khoản 57 toán tiền mặt - Đối với cơng tác tốn ngân sách cần thực nhanh chóng, hiệu quả, cần làm tốt kịp thời công tác chỉnh tốn, điều chỉnh khoản mục, nhóm mục để phù hợp với tình hình thực tế đơn vị - Tăng cường công tác tra, kiểm tra + Xây dựng 01 phận kiểm tra kế toán nhằm kiểm soát nội bộ: Bộ phận kiểm tra kế toán phải lựa chọn chuyên viên có đủ lực, trình độ lĩnh đảm bảo đảm nhận cơng tác tài có chun mơn cơng tác kiểm tra, kiểm sốt cơng tác tài kế tốn Trung tâm + Xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm sốt phù hợp với quy trình yêu cầu quản Trung tâm Căn vào tình hình thực tế để tiến hành lựa chọn cụ thể nhiệm vụ, đối tượng, nội dung, phương pháp, thời điểm kiểm tra Ngồi ra, cơng tác kiểm tra thực phận nhân viên kế toán với phận kế tốn đối chiếu số liệu với phòng ban khác có liên quan Đối với kết kiểm tra, vào báo cáo kiểm tra cần có định khen thưởng xử sai phạm Công khai đồng thời kết tự kiểm tra xử kết luận kiểm tra 3.4.6 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán Hoạt động kế toán Trung tâmđạt hiệu mong muốn hay không phụ thuộc phần lớn vào công tác tổ chức máy kế toán Bắt nguồn từ thực tế máy kế toán Trung tâm, tác giả xin đề số phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức máy kế toán sau: Xây dựng máy kế toán phù hợp với yêu cầu tổ quản Trung tâm, phù hợp với quy mô hoạt động đơn vị, đảm bảo máy kế tốn hoạt động hiệu quả, kế tốn viên có trình độ đồng đều, có ý thức đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần đồn kết Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực kế tốn có chất lượng chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp, trọng từ khâu đăng tuyển công khai, minh bạch thông qua việc kiểm tra cấp, tuyển chuyên ngành học kế toán, 58 kiểm tra làm thi chuyên môn, khâu cuối xét vấn trực tiếp Kế toán trưởng Kế toán tuyển dụng nên phân công làm với kế tốn phần hành để hình dung hết cơng tác kế toán làm quen, bước chủ động cơng tác Tăng cường tính chun mơn hóa kế tốn máy, để kiểm sốt lẫn tăng suất lao động nhân viên kế tốn, bồi dưỡng tinh thần đồn kết kế toán viên với Tiến hành bồi dưỡng đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên mơn, phát huy hết khả kế tốn viên, có thay đổi chế độ sách cần cử kế toán tham gia tập huấn nghiệp vụ, cần tạo điều kiện cho kế toán tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ văn phòng, tham gia thực tế, học hỏi kinh nghiệm đơn vị bạn nhằm trau dồi thêm kiến thức chuyên môn Đặt yêu cầu kế toán phải thường xuyên nghiên cứu chế độ kinh tế, tài chính, chế độ kế tốn để làm tốt cơng tác tham mưu, tư vấn tài cho đơn vị, từ tạo điều kiện nâng cao hiệu cơng tác tài kế tốn đơn vị Khuyến khích lao động kế tốn chế độ thưởng phạt nghiêm minh phụ thuộc vào lực, chất lượng khả cống hiến vị trí kế tốn Như vậy, nhân viên kế tốn nỗ lực phấn đấu công việc, có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ, cầu tiến, phát huy hết mạnh lực cá nhân Mơ hình máy kế tốn Trung tâm tập trung đáp ứng bản, phù hợp với đặc điểm đơn vị Ưu điểm mơ hình tập trung thơng tin phục vụ cho Ban lãnh đạo đơn vị, thuận tiện chuyên mơn hóa cơng tác kế tốn Nhưng nhược điểm mơ hình lại hạn chế việc kiểm tra, giám sát Để khắc phục nhược điểm góp phần hồn thiện tổ chức máy kế tốn, tác giả đề xuất nên tăng thêm cán phụ trách phân cơng trách nhiệm kế tốn để đối chiếu chéo, tránh tình trạng tập trung tồn vào kế toán trưởng dễ gây sai sót sổ sách báo cáo kế tốn Bộ phận kế toán nên cử thêm 02 cán bộ: phụ trách kế toán phần hành, phụ trách kế toán quản trị kiểm tra kế toán (kiểm soát nội bộ) để làm tăng hiệu quản lý, đảm bảo số liệu trung thực, tránh 59 gây lãng phí thất NSNN 3.4.7 Hồn thiện ứng dụng CNTT kế tốn Việc áp dụng cơng nghệ thơng tin theo hướng đại tiện dụng có thể, đồng thời khai thác phần mềm kế tốn có hiệu nữa, lựa chọn phần mềm phù hợp với quy mơ q trình hạch tốn Học viện Nên lựa chọn phần mềm cơng ty có uy tín, chun nghiệp với việc chuyển giao cơng nghệ đảm bảo hiệu Đối với phần mềm Imas sử dụng cần yêu cầu hệ thống tự bảo vệ khỏi virut, tránh tình trạng máy tính dùng phần mềm không sử dụng loại đĩa USB không nối mạng Internet gây cản trở công việc, không kết nối phần mềm liên kết với Bộ chủ quản Việc truyền tải thơng tin kế tốn, việc báo cáo thông qua thư điện tử kênh truyền tải thông tin hiệu chi phí thấp nhất, thời gian truyền tải nhanh Nhà nước ta chủ trương xây dựng hệ thống phủ điện tử để giảm bớt thủ tục hành việc lại để nộp báo cáo thuế Việc ứng dụng mạng Internet cần phải có sở hạ tầng đồng Internet bên chuyển liệu bên nhận liệu; hệ thống máy tính phải nối mạng Internet nên cần quan tâm đến việc bảo mật thông tin lây lan vi rút qua mạng 3.5 Một số kiến nghị 3.5.1 Kiến nghị với Tổng cục Quản đất đai - Quyết toán NSNN: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Quản đất đai tổ chức kiểm tra toán định kỳ hàng năm để phê duyệt báo cáo tốn Cơng tác xét duyệt tốn Vụ Kế hoạch Tài với Trung tâm thường thực khoảng thời gian từ đến 10 ngày, kết xét duyệt toán thường chưa phản ánh đầy đủ hạn chế cơng tác tài Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất Tuy nhiên, sau thực kiểm tra, xét duyệt tốn Vụ Kế hoạch Tài phải ban hành thơng báo xét duyệt toán, nên đồng chịu trách nhiệm với Trung tâm có sai sót, vi phạm quản lý, sử dụng kinh phí Bên cạnh đó, nhiệm vụ xét duyệt tốn thường giao phận làm cơng tác quản 60 tài Vụ Kế hoạch Tài thực Như vậy, vừa duyệt dự tốn vừa duyệt nội dung sử dụng kinh phí, khả dẫn đến khơng đảm bảo tính khách quan Từ đánh giá trên, cần tổ chức thực cơng tác xét duyệt tốn cơng tác kiểm tra nội quản lý, sử dụng kinh phí hàng năm quan HCSN trực thuộc theo quy định Luật NSNN số 85/2015/QH13: “Các Bộ, ngành, quan chủ quản cấp giao phận độc lập với phận làm công tác quản tài xây dựng kế hoạch tổ chức thực công tác kiểm tra nội quản lý, sử dụng kinh phí quan HCSN đơn vị dự toán trực thuộc, với sản phẩm qua kết kiểm tra nội là: (i) Thơng báo xét duyệt tốn quan HCSN trực thuộc để phục vụ lập, tổng hợp toán ngân sách hàng năm Bộ, ngành gửi quan quản nhà nước cấp; (ii) Kết luận kiểm tra nội quan HCSN trực thuộc để phục vụ công tác quản trị nội Bộ, ngành” Mơ hình này, ngồi khắc phục hạn chế công tác xét duyệt tốn cơng tác kiểm tra nội quản lý, sử dụng kinh phí quan HCSN trực thuộc thời gian vừa qua, có ưu điểm: khơng bị hạn chế thời gian xét duyệt toán, thời gian kiểm tra nội bộ, qua xem xét, đánh giá toàn nội dung chi đơn vị việc chấp hành theo sách, chế độ, định mức quy định nhà nước, quan quản cấp trên; xem xét, so sánh hiệu sử dụng kinh phí gắn với kết thực nhiệm vụ chuyên môn Trung tâm; đảm bảo tính khách quan phận quản tài với phận làm cơng tác xét duyệt tốn - Có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật ngành cho phù hợp với tư liệu có thực tế triển khai - Đề tài khoa học nên giao kinh phí cho tổ chức chủ trì đề tài nơi chủ nhiệm đề tài làm việc trực tiếp không nên giao tất kinh phí thực đề tài qua Viện Nghiên cứu Quản đất đai thuộc Tổng cục Quản đất đai 3.5.2 Kiến nghị với Bộ Tài nguyên Môi trường - Các định mức tiêu chuẩn chi tiêu cần sớm sửa đổi lại cho phù hợp 61 với điều kiện thực tế, tránh tình trạng lạc hậu lâu so với thực tế, bổ sung thêm chế độ chưa hồn chỉnh - Xây dựng hệ thống mạng phần mềm CNTT quản lý, kế tốn đơn vị SNCL trực thuộc có khả trao đổi thông tin với Bộ chủ quản đơn vị, với quan nhà nước có liên quan Điều giúp cho nhà nước dễ dàng quản lý, kiểm soát đơn vị nghiệp cơng lập; việc nộp báo cáo nhanh chóng, kịp thời, khơng thời gian - Cấp kinh phí tiến để khơng xảy tình trạng cơng việc triển khai theo nhiệm vụ kinh phí chưa cấp 62 Tiểu kết Chương Trên sở nghiên cứu định hướng phát triển Trung tâm giai đoạn 20182020, yêu cầu định hướng quản tài hội, thách thức công tác quản tài Trung tâm, Chương đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản tài Trung tâm thời gian tới Các giải pháp hoàn thiện xem xét sở hạn chế tồn tại, khả thực cho phù hợp với đặc thù Trung tâm để đảm bảo phù hợp với sách tài có liên quan Các giải pháp hồn thiện để góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản tài Trung tâm: Tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ; Hoàn thiện chế quản tài chính; Quản sử dụng có hiệu khoản chi; Đổi qui trình lập tốn ngân sách; Hồn thiện q trình chấp hành NSNN; Hoàn thiện tổ chức máy kế tốn; Hồn thiện ứng dụng CNTT kế tốn Những giải pháp mà Chương đề cập giúp cho quản tài Trung tâm hồn thiện Tuy nhiên giải pháp thực thành công cần có điều kiện từ phía nhà nước Những kiến nghị để thực giải pháp hoàn thiện quản tài Trung tâm nội dung mà Chương đề cập 63 KẾT LUẬN Muốn quản lý, khai thác tài nguyên đất hợp lý, song song với hồn thiện hệ thống sách pháp luật đất đai cần nâng cao hiệu cơng tác quản tài đơn vị nghiệp công lập ngành quản đất đai Qua nghiên cứu tác giả hệ thống hóa sở luận cơng tác quản tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu Trên sở khảo sát thực trạng quản tài Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất, luận văn đánh giá cách khách quan kết đạt vấn đề tồn phân tích làm rõ: Trung tâm tập trung nhiều vào nhiệm vụ nhà nước đặt hàng, chưa coi việc tăng nguồn thu đơn vị nghiệp công lập từ hoạt động dịch vụ ưu tiên số một; Chế độ thưởng phạt, bình bầu phận kế tốn chưa hợp lý; Kiểm tra tài kế tốn chưa thực phát huy vai trò Cơng tác theo dõi tình hình thực kế hoạch dự tốn ngân sách chưa chặt chẽ nên hủy dự toán lớn; Chưa nghiêm chỉnh chấp hành kiểm soát chi theo chế độ tài hành; Phần mềm kế tốn lỗi thời; đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản tài Trung tâm gồm: Tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ; Hoàn thiện chế quản tài chính; Quản sử dụng có hiệu khoản chi; Đổi qui trình lập tốn ngân sách; Hồn thiện q trình chấp hành NSNN; Hồn thiện tổ chức máy kế tốn; Hồn thiện ứng dụng CNTT kế tốn Ngồi luận văn nêu rõ số kiến nghị đề xuất với Tổng cục Quản đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu quản Trung tâm giai đoạn 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2014), Chế độ kế tốn Hành nghiệp, Nhà xuất Lao động, Hà Nội Bộ Tài (2006) Thơng tư số 71/2006/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Bộ Tài ban hành, ban hành ngày 09/8/2006, Hà Nội Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Thông tư số 45/2010/TTLTBTC-BTNMT hướng dẫn việc quản kinh phí nghiệp môi trường, ban hành ngày 30/3/2010, Hà Nội Bộ Tài (2012) Thơng tư số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thơng tin điện tử nhằm trì hoạt động thường xuyên quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, ban hành ngày 15/11/2012, Hà Nội Trần Thế Cương (2016), Mở rộng tự chủ tài bệnh viện cơng lập Việt Nam (Qua khảo sát bệnh viện công lập địa bàn thành phố Hà Nội), Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Chính phủ (2006) Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế tài ĐVSN công lập, ban hành ngày 25/4/2006, Hà Nội Chính phủ (2015) Nghị định số 16/2015/NĐ-CP việc quy định chế tự chủ ĐVSN công lập, ban hành ngày 14/2/2015, Hà Nội Đặng Văn Du, Bùi Tiến Hanh (2010), Giáo trình quản chi ngân sách nhà nước, NXB Tài Vũ Minh Đức (2017) Quản tài Trung tâm Điều tra Tài nguyên Môi trường biển, Luận văn Thạc sĩ, Học Viện Khoa học Xã hội 10 Học viện Tài (2010), Giáo trình quản tài cơng, NXB Tài 11 Quốc hội (2010) Luật Viên chức, ban hành ngày 15/11/2010, Hà Nội 65 12 Tổng cục Quản đất đai (2014) Quyết định số 316/QĐ-TCQLĐĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất, ban hành ngày 25/8/2014, Hà Nội 13 Thủ tướng Chính phủ (2016) Quyết định số 2283/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ban hành ngày 25/11/2016, Hà Nội 14 Đàm Đắc Tiến, (2017) Hoàn thiện chế quản tài trường đại học địa phương Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Học Viện Khoa học Xã hội 15 Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai: Biên xét duyệt toán năm 2014-2017; Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Quy chế chi tiêu nội năm 2014, 2015, 2016, 2017 16 Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương, (2013), Giáo trình luật ngân sách nhà nước, NXB cơng an nhân dân 17 Website tham khảo: “Hoàn thiện quản tài Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy giai đoạn nay”, , (10/4/2018) 18 Website tham khảo: “Khái niệm nội dung tài cơng”, , (20/10/2018) 19 Website tham khảo: “Một số giải pháp góp phần hoàn thiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp có thu thực tế sở tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai”, , (10/4/2018) 66 ... TÂM ĐIỀU TRA VÀ QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI 2.1 Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển Trung tâm Tiền thân Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai Viện Điều tra quy hoạch đất. .. cập Quy chế chi tiêu nội Trung tâm Để quản lý tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai hoàn thiện hơn, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: Quản lý tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai – Tổng. .. trạng quản lý tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIỄN VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài chính tại trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai – tổng cục quản lý đất đai , Quản lý tài chính tại trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai – tổng cục quản lý đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay