BÀI TIỂU LUẬN MACLÊNIN

15 27 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:19

Mâu thuẫn là cái tất yếu trong đời sống,nó có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Nhất là các hoạt động kinh tế, lĩnh vực mang tính phổ biến, chẳng hạn như cung cầu, tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch của từng xi nghiệp, từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá ... Mâu thuẫn tồn tại song hành cùng sự vật hiện sự việc từ lúc sự vật sự việc bắt đầu cho tới khi sự vật sự việc đó kết thúc. Trong mỗi một sự vật, không phải hình thành chỉ là một mà là nhiều mâu thuẫn, và sự vật trong cùng một lúc có nhiều mặt đối lập thì mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thành... MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I - QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN VỀ VẤN ĐỀ MÂU THUẪN Vị trí quy luật thống đấu tranh mặt đối lập (Quy luật mâu thuẫn) Nội dung quy luật 2.1 Một số khái niệm: 2.2 Tính chất chung mâu thuẫn 2.2.1 2.2.2 Mâu thuẫn có tính khách quan phổ biến: .6 Mâu thuẫn có tính đa dạng, phong phú: 2.3 Quá trình vận động mâu thuẫn: 2.4 Sự đấu tranh kết hợp mặt đối lập .7 2.4.1 Sự đấu tranh: .7 2.4.2 Thống kết hợp mặt đối lập: .7 3.Ý nghĩa phương pháp luận: 11 CHƯƠNG - SỰ VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY .12 Nền tảng việc kết hợp mặt đối lập hoạt động doanh nghiệp: 12 2.Kết hợp thị trường kế hoạch hoạt động kinh doanh: .13 3.Đối lập lợi nhuận rủi ro hoạt động doanh nghiệp 14 4.kết luận: 14 5.Quán triệt phương pháp luận kết hợp mặt đối lập 14 Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page LỜI NĨI ĐẦU Mâu thuẫn tất yếu đời sống,nó có tất lĩnh vực: tự nhiên, xã hội tư người Nhất hoạt động kinh tế, lĩnh vực mang tính phổ biến, chẳng hạn cung - cầu, tích luỹ tiêu dùng, tính kế hoạch xi nghiệp, công ty tính tự phát vơ phủ sản xuất hàng hoá Mâu thuẫn tồn song hành vật việc từ lúc vật việc bắt đầu vật việc kết thúc Trong vật, khơng phải hình thành mà nhiều mâu thuẫn, vật lúc có nhiều mặt đối lập mâu thuẫn mâu thuẫn khác lại hình thành Có "quan hệ mâu thuẫn " xung quanh sống chúng ta? Minh,ám; hư, thực; thuận, nghịch; đại, tiểu; cương, nhu; viễn, cận; tiến, thoái rất nhiều đơn giản dùng thông thường đời sống hàng ngày từ "Có" "Không" Trong xã hội Mâu thuẫn phổ biến cách rộng rãi quan niệm không mâu thuẫn xã hội,(về mặt đối lập,coi tượng bất thường cần phải loại trừ) tồn Các quan điểm sai lầm làm hạn chế giải mâu thuẫn, làm chậm lại phát triển xã hội.Và mang lại nhiều khó khăn cho phát triển kinh tế nói chung phát triển kinh doanh doanh nghiệp nói riêng Quy luật đấu tranh thống mặt đối lập ‘‘hạt nhân’’ phép biện chứng vật vạch nguồn gốc, động lực vận động phát triển cảu giới quan chìa khóa, sở giúp nắm vững thực chất tất quy luật phạm trù phép biện chứng vật Vì việc kết hợp mặt đối lập cách biện chứng theo tinh thần V.I.Lênin mang vấn đề quan trọng Và đề tài tiểu luận vấn đề này: tư tưởng kết hợp mặt đối lập vận dụng tư tưởng hoạt động doanh nghiệp Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page Qua em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Nguyên Ký sách “ SỰ KẾT HỢP CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” thầy làm tác giả giúp ích em nhiều trình làm tiểu luận Chân thành cảm ơn! Người thực Nguyễn Hữu Hồng Lâm Lớp KI02-Khóa 38 Hồ Chí Minh 10/2012 Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hoàng Lâm Page Chương I - QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN VỀ VẤN ĐỀ MÂU THUẪN Vị trí quy luật thống đấu tranh mặt đối lập (Quy luật mâu thuẫn) Trong lý luận biện chứng mácxít, vấn đề mâu thuẫn nói chung, vấn đề kết hợp biện chứng mặt đối lập nói riêng ln ý xem xét giải C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin mặt khẳng địnhvai trò đấu tranh mặt đối lập, mặt khác khẳng định vai trò thống chúng Từ sở ơng đến tư tưởng biện chứng kết hợp mặt đối lập thực tiễn.nói cách khác, tư tưởng biện chứng mâu thuẫn, ông trọng giải vấn đề liên quan đến mâu thuẫn, vấn đề thống nhất, vấn đề đấu tranh vấn đề kết hợp mặt đối lập vấn đề kết hợp mặt đối lập ơng xem xét với tính cách biểu hoạt động chủ thể người việc giải số mâu thuẫn xã hội cụ thể định, sở đấu tranh thống mặt đối lập Nội dung quy luật Trong sống với tất vật tượng nó, vật tượng thể thống tạo thành mặt, thuộc tính , khuynh hướng khác nhau, đối lập phát triển ngược với Đây mâu thuẫn tồn vật tượng Từ bắt đầu tồn kết thúc vật tượng mâu thuẫn song hành Trong cá thể vật, tượng khơng có mà nhiều mâu thuẫn khác nhau, mâu thuẫn kết thúc mâu thuẫn khác lại hình thành Cứ vòng xoay giới, sống vận động, biến đổi liên tục 2.1 Một số khái niệm: •Mâu thuẫn: Có câu truyện nhỏ kể sau: Vào thời La Mã, mà vũ khí sử dụng chiến tranh kiếm ngắn, cung tên phổ thơng Mâu, có hình dạng gần giống mà ta gọi giáo ngày Ở phiên chợ có cửa hàng chuyên bán vũ khí, Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page người chủ cửa hàng rao "Mâu nhọn sắc vật dù cứng đâm thủng." Một lời chào hàng nghe thật hấp dẫn! Nhưng cửa đấysau bán hết Mâu họ bán Thuẫn, mà Thuẫn khiên hộ thân, nâng cao khả sống sót chiến binh trận chiến, người chủ cửa hàng lại rao "Thuẫn chắn kiên cố nhất, vũ khí sắc nhọn đến đâu khơng thể đâm thủng Thuẫn tơi ?!" Có khách hàng sau nghe hai câu rao chào hàng người chủ cửa hàng liền có đề nghị "Anh thử lấy Mâu Thuẫn anh đâm vào xem nào?" Khơng hiểu người chủ có thử đâm vào khơng?! Trên số nhiều câu truyện nói hình thành từ “mâu thuẫn”,các câu truyện khác nhau, lại mâu thuẫn xem hai mặt đối lập với Mâu thuẫn tồn sống ngày Quan điểm siêu hình: coi mâu thuẫn đối lập phản lơgic, khơng có thống nhất, khơng có chuyển hóa biện chứng mặt đối lập Ngược lại, phép biện chứng quan niệm, mâu thuẫn để mối liên hệthống đấu tranh, chuyển hóa mặt đối lập vật, tượng vật, tượng với Nhân tố tạo thành mâu thuẫn “ mặt đối lập.” •Mặt đối lập: Trong phép biện chứng vật, khái niệm mặt đối lập khái quát thuộc tính, khuynh hướng ngược chiều tồn vật tượng, tạo nên vật tượng Khơng phải hai mặt đối lập hình thành nên mâu thuẫn Bởi bên vật có nhiều mặt đối lập, có mặt đối lập thống với chỉnh thể tạo thành mâu thuẫn Ví dụ: _ Trong sinh vật, hai mặt đối lập đồng hóa dị hóa thống với nhau, trình sinh vật chết _Giai cấp công nhân giai cấp tư sản tồn hình thái kinh tế xã hội tư chủ nghĩa đối lập mặt lợi ích tồn với chỉnh thể Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page _ Sống chết hai mặt đối lập sống nghĩa dần đến chết sống chết vẵn luông tồn song song với 2.2 Tính chất chung mâu thuẫn 2.2.1 Mâu thuẫn có tính khách quan phổ biến: Khác với quan điểm triết học cũ, phép biện chứng vật khẳng định tất vật tượng tồn thực tế mang mâu thuẫn cấu trúc tự thân vốn có Mâu thuẫn tồn không phụ thuộc tượng siêu nhiên ý chí người Theo Ph.Ăngghen: “ thân di động cách máy móc đơn giản chứa nhiều mâu thuẫn, tất nhiênnhững hình thức vận động cao vật chất đặc biệt sống hữu lại lại phải chứa đựng mâu thuẫn…sự sống trước hết chỗ sinh vật lúc vừa lại vừa khác.Như sống mâu thuẫn tồn thân vật trình, mâu thuẫn thường xuyên nảy sinh tự giải Ví lĩnh vực tư duy, ta có mâu thuẫn mâu thuẫn lực nhận thức vô tận bên người tồn thực tế lực bị hạn chế hoàn cảnh bên Mâu thuaãn giải nối tiếp hệ, giải lên vô tận 2.2.2 Mâu thuẫn có tính đa dạng, phong phú: Mâu thuẫn khơng có tính khách quan phổ biến mà có tính đa dạng phong phú Tính đa dạng thể chỗ: vật tượng q trình bao hàm nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, biểu khác nhau; giữ vị trí vai trò khác tồn phát triển vật Trong lĩnh vực khác tồn mâu thuẫn với tính chất khác tạo nên tính phong phú biểu mâu thuẫn 2.3 Quá trình vận động mâu thuẫn: Sự chuyển hóa mặt đối lập diễn phong phú đa dạng tùy thuộc tính chất mặt đối lập tùy thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể Q Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page trình thống đấu tranh mặt đối lập tất yếu dẫn đến chuyển hóa chúng 2.4 Sự đấu tranh kết hợp mặt đối lập 2.4.1 Sự đấu tranh: Sự đấu tranh mặt đối lập, khuynh hướng tác động qua lại,bài trừ, phủ định mặt đối lập Sự đấu tranh tuyệt đối, phát triển, vận động tuyệt đối Theo chủ nghĩa Mac-lênin, vai trò đấu tranh mặt đối lập mâu thuẫn phát triển vật đánh giá cao Chính đấu tranh mặt đối lập dẫn tới việc giải mâu thuẫn qua làm cho vật phát triển Chính mặt phương pháp luận cần phải tạo điều kiện cho đấu tranh mặt đối lập nhằm thúc đẩy phát triển vật tượng Nhưng cần tạo điều kiện cho mặt đối lập đại diện tiến , tích cực chiến thắng mặt đối lập đại diện cho lạc hậu tiêu cực Sự đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối vĩnh viễn Nó diễn liên tục suốt trình tồn vật kể trang thái vật ổn định chuyển hoá nhảy vọt chất Sự đấu tranh mặt đối lập tạo lên tính chất tự thân, liên tục vận động phát triển vật Cũng muốn thay đổi vật phải tăng cường đấu tranh Sự đấu tranh mặt đối lập trình phức tạp diễn từ thấp đến cao, gồm nhiều giai đoạn, giai đoạn lại có đặc điểm riêng Chính Lênin khẳng định “ Sự phát triển đấu tranh mặt đối lập” Ví dụ: Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất giai cấp có đối kháng mâu thuẫn lực lượng sản xuất tiên tiến với quan hệ sản xuât lạc hậu kìm hãm diễn liệt gay gắt Chỉ thông qua cách mạng xã hội nhiều hình thức, kể bạo lực giải mâu thuẫn cách 2.4.2 Thống kết hợp mặt đối lập: Trong mâu thuẫn, mặt đối lập vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với Khái niệm thống mặt đối lập dung để liên hệ, ràng buộc, không tách rời nhau, quy định lẫn mặt đối lập, mặt lấy mặt làm tiền đề tồn Sự thống có tính tương đối mặt đối lập mâu thuẫn khách quan cần hiểu phương diện cụ thể xác định Cụ thể là, Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page mối quan hệ mặt đối lập mâu thuẫn khách quan, nhìn tổng thể, chúng ln có đấu tranh với Tuy nhiên, phương diện cụ thể, tùng phạm vi không gian, thời gian cụ thể, mặt đối lập có biểu thống với Điều quy địnhtính tương đối thống chúng “Thống nhất” hai mặt đối lập hiểu chúng đứng cạnh mà nương tựa vào nhau, tạo phù hợp cân bằng, quy định lẫn gắn kết với Hai mặt đối lập tiền đề tồn cho thiếu hai khơng tồn Vì thống điều kiện tất yếu cho tồn vật.theo Lênin thống mặt đối lập, thừa nhận ( tìm ra) khuynh hướng mâu thuẫn, trừ lẫn nhau, đối lập tất tượng trình giới tự nhiên Mỗi đề cập đến phép biện chứng vật, đến vấn đề mâu thuẫn biện chứng với mối quan hệ mặt đối lập mâu thuẫn, V.I.Lênin nhắc tới khía cạnh thống mối quan hệ Theo V.I.Lênin, phép biện chứng chẳng qua là: Học thuyết vạch mặt đối lập làm mà thường (trở thành) đồng nhất, cách “chuyển hoá lẫn nhau” “tại lí trí người lại khơng nên xem mặt đối lập chết, cứng dở, mà sinh động, có điều kiện, động, chuyển hố lẫn Trong lý luận biện chứng Mácxít, vấn đề kết hợp mặt đối lập đặt giải Đây biểu hoạt động tích cực, chủ động chủ thể sở nhận thức mâu thuẫn khách quan Chính xuất phát từ việc nhận thức thống khách quan, từ điểm chung vốn có mặt đối lập, từ nhu cầu thực tiễn, người tiến hành kết hợp yếu tố, măt đối lập nhằm giải mâu thuẫn xã hội… Có góc độ tiếp cận: Thứ nhất: xem xét thống mặt đối lập từ góc độ thể luận, tức thống khách quan vốn có chúng.ở khơng phải thống tuyệt đối , mà thống tương đối, thống khác biệt, kể đối lập Thứ hai: xem xét thống mặt đối lập từ góc độ nhận thức luận Điều rõ ràng công việc không đơn giải, không thuộc vào nhân tố chủ quan, Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page vào chủ thể mà phụ thuộc vào thân mâu thuẫn mâu thuẫn khơng tự bộc lộ mà nói tồn ẩn giấu bên “ vỏ bọc” thống với hình thức cụ thể Để nhận thức nó, cần phải tiến hành thao tác Lênin dẫn: “ phân đôi thống nhất” phải phân đôi cai thống phát nắm bắt mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn Cố nhiên phân đôi hoạt động chủ quan, tùy tiện mà phải dựa sở tơn trọng tính khách quan mâu thuẫn biện chứng Thứ ba: xem xét thống mặt đối lập từ góc độ thực tiễn.Trên sở nhận thức thống ( bao hàm đấu tranh) mặt đối lập mâu thuẫn định, chủ thể thực việc kết hợp mặt đối lập để từ tạo điền kiện giải tốt mâu thuẫn Việc kết hợp mặt đối lập xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chủ thể Một mặt người với tư cách chủ thể tiến hành hoạt động kết hợp mặt đối lập nhằm giải mâu thuẫn xã hội cụ thể theo hướng có lợi cho thân, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thân;xong mặt khác khơng phải hoạt động chủ quan, tùy tiện mà phải dựa sở tôn trọng tính khách quan mâu thuẫn biện chứng Việc kết hợp mặt đối lập kinh tế xã hội hành động tiến hành với yếu tố, mặt đối lập nào, điều kiện Càng khơng thể hiểu việc làm mang tính chủ quan túy, tùy tiện, vô nguyên tắc chủ thể hành động việc kết hợp phải dựa sở khách quan cụ thể, đòi hỏi tất yếu việc kết hợp điều kiện khách quan cho phép để tiến hành việc kết hợp Đồng thời việc kết hợp mặt đối lập đời sống cần phải định hướng rõ ràng Theo tinh thần biện chứng mác xít, đề cập đến việc giải mâu thuẫn nói chung đương nhiên phải nhận thức quy trình tự giải Tuy nhiên với loại hình mâu thuẫn biện chứng xã hội lại có đăc thù riêng để giải mâu thuẫn đó.( xã hội tồn khách quan với ý thức người,xong xét tới xã hội lại người tạo thơng qua tồn thân người hay hoạt động tự giác họ.) Ở thuật ngữ tự giải có nghĩa q trình giải mâu thuẫn xã hội cụ thể diễn cách khách quan người, lực lượng xã hội định.Phương pháp giải Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page mâu thuẫn xã hội mà chủ thể tiến hành phải phù hợp chất khách quan mâu thuẫn đó.Tuy nhiên việc giải mâu thuẫn xã hội, thực chất lại biểu hoạt động chủ thể người Do q trình giải mâu thuânc in dấu ấn chủ thể Chính q trình hoạt động vậy, điều kiện cho phép, chủ thể sử dụng phương pháp kết hợp mặt đối lập, coi hình thức cụ thể để mặt đối lập thực đấu tranh chúng dẫn tới việc giải mâu thuẫn cụ thể Cũng thế, việc tiến hành kết hợp mặt đối lập để giải mâu thuẫn xã hội, rõ ràng giải pháp không giải pháp áp dụng với trường hợp đời sống xã hội, mâu thuẫn xã hội với tính cách mâu thuẫn người với người mặt lợi ích, cội nguồn cho phát triển xã hội, thể nhiều hình thức, biện pháp giải mâu thuẫn cụ thể Chẳng hạn, loại mâu thuẫn đối kháng, phương pháp giải nhìn chung sử dụng bạo lực, thực loại trừ mặt đối lập đó.Tuy vậy, điều kiện đó, hai mặt đối lập nhau,mặc dù chất có đối kháng lợi ích, song lại có số điểm chung lợi ích; thực hình thức “kết hợp mặt đối lập” Điều cho phép việc giải mâu thuẫn chúng thực tốt hơn, đem lại lợi ích cho chủ thể nhiều Dĩ nhiên, cần phải có khả cần thiết ( trí tuệ lĩnh trị) chủ thể thực việc kết hợp mâu thuẫn mâu thuẫn đối kháng; khía cạnh đó, cho phép kết hợp mặt đối lập Còn loại mâu thuẫn xã hội khơng đối kháng, mặt đối lập có lợi ích trí với nhau, chủ thể hoạt động hồn tồn tiến hành kết hợp mặt đối lập nhiên trường hợp này, chủ thể mắc sai lầm nghiêm trọng kéo dài; hay chủ thể khơng đủ lực trí tuệ lĩnh trị cần thiết xuất yêu cầu khách quan phải giải mâu thuẫn phương pháp loại trừ mặt đối lập Tóm lại, việc kết hợp mặt đối lập trình giải mâu thuẫn xã hội cụ thể tiến hành khj có đầy đủ điều kiện khách quan Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hoàng Lâm Page 10 chủ quan cho phép Tuyệt đối khơng phải giải pháp có tính phổ biến, thực trường hợp với điều kiện Thứ nhất, vè mặt khách quan: việc kết hợp mặt đối lập tiến hành trường hợp cụ thể sau: Giữa nhân tố, lực lượng xã hội tồn với tư cách mặt đối lập phải có điểm chung, tương đồng tới điều hòa , thỏa hiệp giới hạn định.Trong trường hợp mặt đối lập hồn tồn khơng có điểm chung, tương đồng, mâu thuẫn hay hoàn toàn đối kháng việc kết hợp khơng thể thực cách dắn mang lại hiệu mong muốn Việc kết hợp thực điều kiện hồn cảnh thuận lợi cụ thể phải có điều kiện hoàn cảnh cho phép chủ thể thực Hay điều kiện hoàn cảnh khách quan buộc chủ thể phải sử dụng phương thức kết hợp Thứ hai, mặt chủ quan: đòi hỏi chủ thể thực cần có lực, lĩnh trị để đáp ứng nhu cầu kết hợp này.Có thể khẳng định , chừng mực vai trò chủ thể việc kết hợp mặt đối lập vai trò có ý nghĩa định Xét hình thức có thẻ chia hoạt đọng kết hợp mặt đối lập thành ba loại: Thứ nhất,là kết hợp khoa học, biện chứng, đắn.( kết hợp có nguyên tắc, đảm bảo nguyên tắc đấu tranh mặt đối lập) Thứ hai : kết hợp mang tính triết trung.( tùy tiện, vơ nguyên tắc) Thứ ba là: kết hợp mang tính cải lương ( không đảm bảo nguyên tắc đấu tranh chúng với nhau.) Ta rút kết luận sau: “ Kết hợp mặt đối lập hoạt động tự giác, tích cực chủ thể thực tiễn trình giải số mâu thuẫn xã hội cụ thể thực tiễn trình giải số mâu thuẫn xã hội cụ thể điều kiện khách quan chủ quan cụ thể nhằm đem lại lợi ích định cho chủ thể Đó hoạt động kết hợp nhân tố, lực lượng xã hội tồn với tư cách mặt đối lập nhau, dựa sở nhận thức tính thống vốn có Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page 11 nhân tố, lực lượng xã hội này, đồng thời tôn trọng đấu tranh khách quan chúng 3.Ý nghĩa phương pháp luận: _ Vì mâu thuẫn có tính khách quan, tính phổ biến nguồn gốc, động lực vận động, phát triển.Do vậy, nhận thức thực tiễn cần phải tôn trọng mâu thuẫn, phát mâu thuẫn, phân tích đầy đủ mặt đối lập, nắm chất, nguồn gốc, khuynh hướng vận động phát triển _vì mâu thuẫn có tính đa dạng phong phú nên việc nhận thức giải mâu thuẫn cần phải có quan điểm lịch sử - cụ thể, tức biết phân tích cụ thể trường hợp có phương pháp giải phù hợp Trong trình hoạt động nhận thức thực tiễn, cần phân biệt vai trò, vị trí loại mâu thuẫn hồn cảnh, điều kiện định; đặc điểm mâu thuẫn để tìm phương pháp giải phù hợp Cần phân biệt vai trò, vị trí loại mâu thuẫn hoàn cảnh, điều kiện định; đặc điểm mâu thuân để tìm phương pháp giải loại mâu thuẫn cách đắn Chương - SỰ VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Trong công đổi đất nước ta nay, với xu hướng cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa kinh tế Đồng thời với phát triển nhanh chóng khinh tế thị trường Cùng với tình hình nước kinh tế giới phát triển nhanh chóng với thay đổi to lớn sâu sắc, phát triển vũ bão cách mạng khoa học cơng nghệ….chính biến đổi gây tác đọng to lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ tới phát triển hoạch định chiến lược tập đồn, doanh nghiệp, cơng ty giới.Sự biến đổi đặt cho tập đồn, cơng ty, doanh nghiệp yêu cầu khách quan Tất điều kiện khách quan cho phép chủ thể hoạt động thực kết hợp mặt đối lập…các mặt đối lập hoạt động doanh nghiệp vô đa dạng vài nét gần gũi việc kết hợp mặt đối lập hoạt động doanh nghiệp Nền tảng việc kết hợp mặt đối lập hoạt động doanh nghiệp: Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page 12 Theo triết học Mac-lênin trình giải mâu thuẫn cụ thể, tùy vào nội dung, tính chất mối quan hệ mặt đối lập, tùy thuộc vào hoàn cảnh khách quan, lực chủ thể hoạt động… tiến hành việc kết hợp mặt đối lập nhằm để giải mâu thuẫn xã hội cụ thể cách tốt nhất, đem lại lợi ích cao cho chủ thể 2.Kết hợp thị trường kế hoạch hoạt động kinh doanh: Trong đổi kinh tế, gắn liền với việc xây dựng kinh tế đa dạng hóa sở hữu, đa thành phần kinh tế, vấn đề xây dựng chế thị trường Đây hai mặt kinh tế thị trường: việc tồn kinh tế hàng hóa nhiều thành phần tất yếu làm nảy sinh yêu cầu điều tiết chế thị trường Với tư cách chế kinh tế khách quan tồn tất yếu kinh tế nhiều thành phần, chế thị trường thể giá trị tích cực Vậy việc linh hoạt thay đổi thích ứng chế thị trường kết hợp với kế hoạch kinh tế tập trung bao cấp? ! Chúng ta nhận thức kế hoạch điều thiếu làm kinh tế Tự thân cơng tác kế hoạch hóa kkhơng thể thiếu với hoạt động kinh tế.Chỉ có kế hoạch hóa cao đọ, tuyệt đối hóa kế hoạch tới mức phủ nhận thị trường sai lầm Do kết hợp chế thị trường kế hoạch doanh nghiệp nghĩa xóa bỏ kế hoạch hóa cao độ, tiến hành chế quản lý kinh doanh, thực tự chủ, độc lập doanh nghiệp Ở cần tránh rơi vào nhận thức sai lầm cố hữu trước tuyệt đối hóa đối lập chế thị trường kế hoạch doanh nghiệp Cho chế thị trường nghĩa khơng có kế hoạch, đề cao kế hoạch không theo chế thị trường.Tư biện chứng chế thị trường kế hoạch có biểu ngược lên doanh nghiệp, song khơng mà chúng khơng thống Ở thời kì kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước cần nắm bắt rõ mối liên hệ kế hoạch chế thị trường Từ ứng dụng tư tưởng kết hợp mặt đối lập vào thực tế để nâng cao khả cạnh tranh quản lý doanh nghiệp ví nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng khiến cho kế hoạch ban đầu trở nên sai lầm Đây lúc xảy đấu tranh hai mặt đối lặp Cần có Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hoàng Lâm Page 13 kết hợp hoàn hảo hai mặt đối lập.Chủ thể định cần có lĩnh trính trị khả điều chỉnh hợp lý để qua kết hợp phát triển doanh nghiệp cách hợp lý 3.Đối lập lợi nhuận rủi ro hoạt động doanh nghiệp Trong kinh doanh lợi nhuận rủi ro hai mặt khơng thể tách rời Bất kì hoạt động doanh nghiệp tồn rủi ro Lợi nhuận lớn rủi ro nhiều Nhưng hiển nhiên phát triển doanh nghiệp lợi nhuận Như vậy, suốt trình thành lập, tồn phát triển rủi ro doanh nghiệp đối mặt Một doanh nghiệp phát triển doanh nghiệp kết hợp hoàn hảo hai mặt đối lập rủi ro lợi nhuận Trước mức lợi nhuận khổng lồ doanh nghiệp có tính đến rủi ro?! Hiện có loại chi phí kinh tế gọi chi phí rủi ro Đây ví dụ điển hình cho việc kết hợp hai mặt đối lập cách thành công Mà qua doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận có 4.kết luận: Hầu hết kết hợp mặt đối lập hoạt động doanh nghiệp kết hợp có tính khoa học Tích cực, chủ động mang lại lợi ích tối đa cho kinh doanh Các doanh nghiệp chủ thể có khả nắm bắt phương pháp cách triệt để Nhờ doanh nghiệp phát triển bềnh vững lâu dài 5.Quán triệt phương pháp luận kết hợp mặt đối lập Phương pháp luận biện chứng kết hợp mặt đối lập là: sở điểm chung mặt, nhân tố xã hội với tư cách mặt đối lập nhau, việc kết hợp chúng lại chỉnh thể để nhằm mục đích hướng đấu tranh chúng đem lại lợi ích cho chủ thể Điều có nghĩa là: kết hợp mặt đối lập thủ tiêu đấu tranh chúng mà tạo điều kiện cho chúng đấu tranh hình thức cụ thể Bởi vì, theo Lê-nin: phát triển đấu tranh mặt đối lập Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page 14 Vận dụng vào thực tiễn, kết hợp mặt đối lập hoạt động doanh nghiệp, phải kết hợp có nguyên tắc chúng Ví dụ: kết hợp kinh tế tư kinh tế theo định hướng chủ nghĩa xã hội để phát triển doanh nghiệp, cần phải nhớ rằng, dù thống bổ sung cho nhau, chất chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội trái ngược Do đó, phải ln thận trọng: lợi dụng mặt tích cực chủ nghĩa tư để xây dựng doanh nghiệp, hợp tác giới hạn, khuôn khổ kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội Cần phải thực tốt công tác kiểm kê, kiểm soát hoạt động kinh tế doanh nghiệp; cần phải có giải pháp đưa tình trạng trước mắt… Đặc biệt, Việt Nam gia nhập WTO, bên cạnh thay đổi cần phải có để đáp ứng cho yêu cầu hội nhập, ta cần phải ý để có giải pháp đắn trước vấn đề việc bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn sắc văn hố truyền thống tốt đẹp dân tộc, chống lại lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền.từ doanh nghiệp thực phát triển bền vững Bài viết có trích dẫn thao khảo số nguồn tài liệu: + “ kết hợp mặt đối lập thời kì độ lên xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay” tác giả Trần Nguyên Ký +”giáo trình nguyên lý chủ nghĩa mác- lênin” giáo dục đào tạo + Tiểu luận: “sự kết hợp mặt đối lập thời kì độ lên xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay” Huỳnh Quốc Nghi (Lớp 25-Khóa 37-ĐH Kinh Tế HCM) Tiểu luận kì/ Nguyễn Hữu Hồng Lâm Page 15
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TIỂU LUẬN MACLÊNIN, BÀI TIỂU LUẬN MACLÊNIN, Chương I - QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN VỀ VẤN ĐỀ MÂU THUẪN, 4 Sự đấu tranh và kết hợp các mặt đối lập, Chương 2 - SỰ VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay