DE THI SU 6 KI 17 18

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:15

ĐỀ THI HỌC I MƠN SỬ (Năm học: 2017-2018) MA TRẬN ĐỀ Tên chủ đề Văn hoá cổ đại Số câu Số điểm: Tỉ lệ% Xã hội nguyên thuỷ Số câu Số điểm: Tỉ lệ Các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây Số câu Số điểm: Tỉ lệ Những chuyển biến kinh tế xã hội cuối thời nguyên thuỷ Nhận biết TN Thông hiểu TL Vận dụng Cấp độ thấp TL Nhận biết thành tựu văn hoá chủ yếu dân tộc phương Đông, phương Tây thời cổ đại Số câu:1 điểm:3.0 30% Tổng Cấp độ cao câu điểm 30% Hiểu xã hội nguyên thuỷ tan rã Số câu Số điểm: 2.0 Tỉ lệ 20% câu điểm 20% So sánh khác quốc gia cổ đại phương Đông quốc gia cổ đại phương Tây Số câu1 điểm:2.0 20% Hiểu nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào?, ý nghĩa, tầm quan trọng câu điểm 20% Số câu Số điểm: Tỉ lệ% Tổng sốcâu: Số câu:1 Tổng số điểm: Số điểm:3 Tỉ lệ: % Tỉ lệ: 30% đời nghề nông trồng lúa nước Số câu điểm:3.0 30% Số câu:2 Số điểm:5.0 Tỉ lệ: 50% Số câu:1 Số điểm:2.0 Tỉ lệ: 20% câu điểm 30% Số câu:4 Số điểm:10 Tỉ lệ: 100% UBND QUẬN LIÊN CHIỂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ ANH XUÂN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Lịch sử –Lớp Thời gian làm 45 phút (không kể thời gian giao đề ) ĐỀ : Câu 1.(3.0 điểm) Hãy nối cột thành tựu văn hóa (kí hiệu 1,2,3 ) tương ứng với cột tên quốc gia (kí hiệu A, B, C, ) cho A Thành tựu văn hóa B Tên quốc gia Kim Tự Tháp A- Rô-ma Thành Ba-bi-lon B- Ai Cập Đền Pac-tê-nông C- Lưỡng Hà Đấu trường Cô-li-dê D- Hi Lạp Chữ số E- Ấn Độ Hệ thống chữ a,b,c phát minh F- Hi Lạp Rô -ma vĩ đại người Ghi chú: Học sinh trình bày làm theo cách: Ví dụ 1-A; 2- B; Câu (2.0 điểm) Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã? Câu 3.(3.0 điểm) Nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào? Theo em, đời nghề nơng trồng lúa có tầm quan trọng nào? Câu (2.0 điểm) So sánh khác quốc gia cổ đại phương Đông quốc gia cổ đại phương Tây Nội dung Các quốc gia cổ đại Phương Đông 1.Tên quốc gia 2.Thời gian xuất 3.Cơ sở kinh tế 4.Các tầng lớp xã hội -Hết - Các quốc gia cổ đại Phương Tây ĐÁP ÁN SỬ 6- HỌC I- NĂM HỌC 2017-2018 Câu ( 3.0 điểm) ( câu 0.50 điểm) CÂU ĐÁP ÁN Câu Câu B C D A E Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã? - Khoảng 4000 năm TCN, người phát kim loại dùng kim loại làm công cụ lao động - Nhờ công cụ kim loại, người khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt sản phẩm làm nhiều-> cải dư thừa-> xuất kẻ giàu, người nghèo.Xã hội nguyên thuỷ tan rã Nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào? Theo em, đời nghề nông trồng lúa có tầm quan trọng nào? Nghề nơng trồng lúa nước đời ở: - Ven sông , ven suối , ven biển thung lũng - Trong điều kiện: nơi có đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, có đủ nước tưới * Nghề nơng trồng lúa đời có tầm quan trọng: - Cây lúa trở thành lương thực cho người => Cuộc sống người ổn định Sống định cư lâu dài nơi F điểm 1đ 1đ điểm 1đ 1đ 1đ Câu 4.So sánh khác quốc gia cổ đại phương Đông quốc gia cổ đại phương Tây:(2 điểm-mỗi ý 0,25đ) Nội dung Các quốc gia cổ đại Phương Đông 1.Tên quốc Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, gia Trung Quốc 2.Thời gian Cuối thiên niên kỉ IV đến đầu xuất thiên niên kỉ III TCN Các quốc gia cổ đại Phương Tây 3.Cơ sở kinh Nơng nghiệp tế 4.Các tầng Vua, q tộc, nơng dân, nô lệ lớp xã hội Thủ công nghiệp, thương nghiệp HiLạp, Rôma Đầu thiên niên kỉ I TCN chủ nô, nô lệ UBND QUẬN LIÊN CHIỂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ ANH XUÂN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Lịch sử –Lớp Thời gian làm 45 phút (không kể thời gian giao đề ) ĐỀ : Câu 1.(3.0 điểm) Hãy nối cột thành tựu văn hóa (kí hiệu 1,2,3 ) tương ứng với cột tên quốc gia (kí hiệu A, B, C, ) cho A Thành tựu văn hóa B Tên quốc gia Kim Tự Tháp A- Rô-ma Thành Ba-bi-lon B- Ai Cập Đền Pac-tê-nông C- Lưỡng Hà Đấu trường Cô-li-dê D- Hi Lạp Chữ số E- Ấn Độ Hệ thống chữ a,b,c phát minh F- Hi Lạp Rô -ma vĩ đại người Ghi chú: Học sinh trình bày làm theo cách: Ví dụ 1-A; 2- B; Câu (2.0 điểm) So sánh khác quốc gia cổ đại phương Đông quốc gia cổ đại phương Tây Nội dung Các quốc gia cổ đại Phương Đông 1.Tên quốc gia 2.Thời gian xuất 3.Cơ sở kinh tế Các quốc gia cổ đại Phương Tây 4.Các tầng lớp xã hội Câu (2.0 điểm) Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã? Câu 4.(3.0 điểm) Nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào? Theo em, đời nghề nơng trồng lúa có tầm quan trọng nào? -Hết - ĐÁP ÁN SỬ 6- HỌC I- NĂM HỌC 2017-2018 Câu ( 3.0 điểm) ( câu 0.50 điểm) CÂU ĐÁP ÁN B C D A E F Câu 2.So sánh khác quốc gia cổ đại phương Đông quốc gia cổ đại phương Tây:(2 điểm-mỗi ý 0,25đ) Nội dung Các quốc gia cổ đại Phương Đông 1.Tên quốc Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, gia Trung Quốc 2.Thời gian Cuối thiên niên kỉ IV đến đầu xuất thiên niên kỉ III TCN Các quốc gia cổ đại Phương Tây 3.Cơ sở kinh Nơng nghiệp tế 4.Các tầng Vua, q tộc, nông dân, nô lệ lớp xã hội Thủ công nghiệp, thương nghiệp Câu Câu HiLạp, Rôma Đầu thiên niên kỉ I TCN chủ nơ, nơ lệ Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã? - Khoảng 4000 năm TCN, người phát kim loại dùng kim loại làm công cụ lao động - Nhờ công cụ kim loại, người khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt sản phẩm làm nhiều-> cải dư thừa-> xuất kẻ giàu, người nghèo.Xã hội nguyên thuỷ tan rã Nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào? Theo em, đời nghề nơng trồng lúa có tầm quan trọng nào? Nghề nông trồng lúa nước đời ở: - Ven sông , ven suối , ven biển thung lũng - Trong điều kiện: nơi có đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, có đủ nước tưới * Nghề nơng trồng lúa đời có tầm quan trọng: - Cây lúa trở thành lương thực cho người => Cuộc sống người ổn định Sống định cư lâu dài nơi điểm 1đ 1đ điểm 1đ 1đ 1đ ... 6- HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2 017- 2 018 Câu ( 3.0 điểm) ( câu 0.50 điểm) CÂU ĐÁP ÁN Câu Câu B C D A E Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã? - Khoảng 4000 năm TCN, người phát kim loại dùng kim loại làm công cụ lao... nghiệp, thương nghiệp HiLạp, Rôma Đầu thi n niên kỉ I TCN chủ nô, nô lệ UBND QUẬN LIÊN CHIỂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ ANH XUÂN KI M TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 017- 2 018 Môn: Lịch sử –Lớp Thời gian làm... điểm) Nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều ki n nào? Theo em, đời nghề nơng trồng lúa có tầm quan trọng nào? -Hết - ĐÁP ÁN SỬ 6- HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2 017- 2 018 Câu ( 3.0 điểm) ( câu 0.50 điểm) CÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI SU 6 KI 17 18, DE THI SU 6 KI 17 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay