SKKN PHÁT TRIỂN NĂNG lực SÁNG tạo CHO học SINH CHUYÊN hóa học QUA dạy học CHUYÊN đề PHỨC CHẤT

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:13

Sáng kiến kinh nghiệm hay sáng kiến khoa học ngành giáo dục (viết tắt là SKKN) là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của bản thân thông qua: Viết bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc kết quả luận án, luận văn được bảo vệ thành công (trong năm bảo vệ) hoặc thiết bị dạy nghề tự làm, mô hình sáng tạo kỹ thuật đạt giải hoặc các đề tài khoa học được Hội đồng cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia đánh giá đạt giải. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh - Tỉnh Ninh Bình Tơi (hoặc chúng tôi) ghi tên đây: TT Họ tên Ngày thángNơi cơng tác năm sinh Chức Trình độ vụ chuyên môn Trần Thị Liên 23/12/1980 THPT chuyên Giáo Thạc sỹ Lương Văn Tụy viên Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến 100% I Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng Tên sáng kiến: “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC QUA DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ PHỨC CHẤT” Lĩnh vực áp dụng: Dạy học mơn Hóa học trường THPT Chuyên Có thể áp dụng tương tự chuyên đề khác, môn học khác trường THPT II Nội dung II.1 Giải pháp cũ thường làm: - Chi tiết giải pháp cũ: Hiện nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu phức chất, ứng dụng phức chất đời sống, công nghệ, y học Những năm gần đây, đề thi học sinh giỏi cấp, đặc biệt kỳ thi Olympic hóa học Quốc Tế ngày có nhiều câu hỏi liên quan đến chuyên đề Trong đề thi Học sinh giỏi khu vực Duyên hải Bắc Bộ từ năm 2010 đến ln có câu hỏi chun đề Phức chất Chương trình hóa học THPT trước có đề cập đến chưa nhiều Theo dự thảo chương trình (2018) phức chất đề cập nhiều hơn, thành chuyên đề chương trình hóa học lớp 11 THPT Như kiến thức phức chất nội dung có xu hướng quan tâm nhiều Tuy nhiên, tài liệu giáo khoa chuyên Hóa học, nội dung kiến thức lí thuyết chuyên đề sơ sài, lượng tập ít, chưa đủ để trang bị cho HS, chưa đáp ứng yêu cầu kì thi Học sinh giỏi cấp định hướng phát triển lực học sinh Tài liệu tham khảo thường sử dụng tài liệu bậc đại học, cao đẳng Khi áp dụng tài liệu cho học sinh THPT lại rộng Nếu vào tài liệu đề thi khu vực, HSG Quốc gia, Olympic Quốc tế có nhiều tập đề cập đến kiến thức ngồi chương trình Để khắc phục điều này, giáo viên dạy trường chuyên phải tự vận động, nhiều thời gian công sức cách cập nhật thông tin từ mạng internet, trao đổi với đồng nghiệp, tự nghiên cứu tài liệu…Từ đó, giáo viên tự biên soạn nội dung chương trình dạy xây dựng tài liệu dạy - học để phục vụ cho cơng việc giảng dạy Cho đến nay, chưa có tài liệu hồn chỉnh dành riêng cho học sinh THPT nói chung, học sinh chuyên Hóa học nói riêng chuyên đề Phức chất Cũng chưa có tài liệu công bố phương pháp giảng dạy chuyên đề theo định hướng phát triển lực học sinh Trước đây, học sinh chuyên Hóa học thường làm tập nằm rải rác nhiều tài liệu Ngoài ra: phương pháp dạy họcnặng truyền thụ tri thức, chưa thiết kế giáo án chi tiết cho dạy học chuyên đề này, chưa sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học nhằm phát huy lực học tập học sinh Cách đánh giá học sinh thông qua điểm số kiểm tra Nhược điểm tồn cần khắc phục: - Hiện nay, chưa có tài liệu riêng chuyên đề cho học sinh THPT, tập đề cập đến ứng dụng phức chất vào thực tiễn Giáo viên nhiều thời gian, cơng sức, kinh phí biên soạn tài liệu - Học sinh khó nắm bắt kiến thức chuyên đề cách hệ thống, khó áp dụng linh hoạt để giải nhiều câu hỏi đề thi học sinh giỏi cấp - Giáo viên nhiều thời gian để giảng dạy học sinh nhiều thời gian để học tập chuyên đề chủ yếu dùng giáo trình đại học - Các phương pháp dạy học, biện pháp dạy học chuyên đề chưa phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Chưa trọng phát triển lực cho người học - Hình thức đánh giá học sinh chưa phong phú, chưa đánh giá kỹ tồn q trình học tập học sinh II.2 Giải pháp cải tiến: II.2.1- Mô tả chất giải pháp mới: Nhằm khắc phục hạn chế trên, đáp ứng yêu cầu kỳ thi học sinh giỏi cấp tác giả đã: * Xây dựng tài liệu dạy - học chuyên đề Phức chất dùng để giảng dạy, ôn luyện cho Học sinh chuyên Hóa học, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp chi tiết, đầy đủ Tôi chia dạng theo chủ đề Trong chủ đề có: -Tóm tắt Lý thuyết -Ví dụ minh họa -Bài tập vận dụng (có lời giải, phân tích theo từng dạng bài) (Phụ lục 1) * Nghiên cứu đề xuất biện pháp phù hợp dạy học chuyên đề nhằm phát huy lực sáng tạo cho Học sinh Mỗi biện pháp phân tích kỹ, có ví dụ minh họa cụ thể cho dạy học nội dung chuyên đề (Phụ lục 2) * Thiết kế giáo án minh hoạ, tiến hành dạy thực nghiệm Giáo án thiết kế có sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật dạy học nhằm phát huy, phát triển lực học tập, lực sáng tạo học sinh Tác giả thiết kế giáo án: dạy lý thuyết mới, giáo án dạy dạng tập nghiên cứu, giáo án luyện tập tổng ôn chuyên đề (Phụ lục 3) * Thiết kế công cụ đánh giá lực sáng tạo Học sinh phù hợp với chủ trương đổi kiểm tra đánh giá Bộ giáo dục: Kết hợp nhiều hình thức đánh thơng qua bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi, phiếu tự đánh giá sản phẩm học tập kiểm tra Nhờ đánh giá nhiều mặt, đánh giá trình học tập học sinh (Phụ lục 4) * Thực nghiệm sư phạm: Chọn lớp thực nghiệm, cách thức tiến hành, kết thực nghiệm phân tích kết thực nghiệm trích dẫn số sản phẩm học tập của học sinh (Phụ lục 5) - Tính mới, tính sáng tạo giải pháp: 1- Tác giả tiến hành tóm tắt lý thuyết xây dựng (sưu tầm, lựa chọn, biên soạn, phân loại, chỉnh sửa, xây dựng) hệ thống tập đầy đủ, có chia dạng chi tiết bao gồm 45 tập lí thuyết nhiều tập tính tốn tiêu biểu Phức chất cho dạng Tất tập có phân tích, hướng dẫn giải chi tiết, đầy đủ Đây nguồn tập giáo viên dễ dàng lựa chọn để sử dụng trình giảng dạy, ôn luyện học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp đề kiểm tra, đề thi; làm tài liệu học tập cho học sinh đặc biệt cho học sinh chun Hóa học Ngồi tài liệu tham khảo mở rộng nâng cao cho giáo viên mơn Hóa học học sinh u thích mơn Hóa học nói chung, làm tài liệu giảng dạy học tập cho sinh viên Tài liệu đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kỳ thi học sinh giỏi cấp mà chưa có tài liệu cơng bố trước Cụ thể: - Nội dung chủ đề: Chủ đề 1: Khái niệm, thành phần, đồng phân, danh pháp: 18 tập Đặc biệt phần đồng phân tơi lựa chọn nhiều mới, khó hay rèn luyện cho học simnh tư trừu tượng, nhiều có tính chất tổng qt áp dụng cho nhiều trường hợp cụ thể khác Chủ đề 2: Liên kết hóa học phức chất, từ tính, mầu sắc phức chất: tập đại diện cho dạng nhỏ (Phần lựa chọn số tập điển hình, ngồi Giáo viên tham khảo nhiều khác đề đề xuất thi khu vực năm trước) - Thuyết liên kết hóa trị (VB) - Thuyết trường tinh thể Hiệu ứng Jan-teller Chủ đề 3: Các phản ứng phức chất: 10 Đây nội dung hay, dần khai thác, mở rộng kỳ thi Học sinh giỏi cấp, cần đặc biệt lưu ý đến quy tắc phản ứng phối tử; nâng cao phần liên quan đến chế phản ứng phối tử phức chất - Bài tập tổng hợp: Tác giả lựa chọn tập tổng hợp, có tự dịch từ đề Olympic quốc Tế, nhiều lớn, kiểm tra tổng hợp hệ thống kiến thức chuyên đề - Xây dựng số tập gắn với thực tiễn, tập mở nhằm phát triển lực học tập học sinh 2- Tác giả đề xuất biện pháp phù hợp dạy học chuyên đề nhằm phát huy lực sáng tạo cho HS chuyên Hóa học nói riêng học sinh THPT nói chung + Biện pháp 1: Dạy lý thuyết sử dụng tập lý thuyết + Biện pháp 2: Hướng dẫn “Thảo luận nhóm” + Biện pháp 3: Hướng dẫn “Tự Nghiên cứu” + Biện pháp 4: Hướng dẫn “Từng bước khám phá” + Biện pháp 5: Hướng dẫn nội dung khó + Biện pháp 6: Tổng kết đánh giá Với nội dung dạy học, đối tượng học sinh Giáo viên linh hoạt sử dụng phương pháp, biện pháp kĩ thuật dạy học khác cho phù hợp 3- Vận dụng biện pháp để soạn giáo án sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học thảo luận nhóm, sơ đồ tư duy, phiếu hỗ trợ học sinh Gồm giáo án dạy mới, giáo án tổng ôn tập chuyên đề, giáo án hướng dẫn học sinh tìm hiểu ứng dụng phức chất Sau áp dụng vào thực tiễn dạy học chuyên đề Phức chất cho học sinh THPT chuyên để đánh giá cải tiến phương pháp dạy học 4- Thiết kế công cụ đánh giá học sinh dạy học chuyên đề Bộ công cụ sở để Giáo viên làm tài liệu tham khảo, sử dụng vào dạy học nội dung khác, đối tượng học sinh khác, mơn khác biến đổi cho phù hợp III Hiệu kinh tế, xã hội dự kiến đạt III.1 Hiệu kinh tế: Qua nhiều ý kiến nhận xét học sinh, đồng nghiệp sử dụng sáng kiến làm tài liệu tham khảo học tập nghiên cứu, hiệu kinh tế mà sáng kiến mang lại lớn cụ thể là: - Tiết kiệm nhiều thời gian cơng sức tìm tòi tài liệu giáo viên học sinh giảng dạy học tập mơn Hóa học - Tiết kiệm nhiều chi phí mua tài liệu, sưu tầm tài liệu - Tiết kiệm tiền mời thầy tập huấn chuyên đề cho đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia Cụ thể: Nếu phổ biến đề tài này, giáo viên cần nghiên cứu phức chất khơng chi phí mua sách download tài liệu cần quyền Khơng tài liệu lại khơng phù hợp với trình độ học sinh cấp THPT, chưa đầy đủ hệ thống lý thuyết phân dạng tập Ước tính: Chi phí in đóng bìa tài liệu (40 trang A 4) 8.000 đồng Chi phí mua giáo trình để có nội dung kiến thức phần cao (gồm giáo trình hóa học Vơ - Tác giả Hồng Nhâm tài liệu hóa vơ phần lý thuyết tập khác cần 200000 đồng cho tài liệu Như chi phí tiết kiệm cho học sinh khoảng vài trăm nghìn đồng Tài liệu sử dụng cho học sinh giáo viên chuyên hóa Nếu tất giáo viên chuyên học sinh chun nước sử dụng chi phí tiết kiệm cho khóa học lớn nhiều Có thể sử dụng đề tài để giảng dạy trường THPT chuyên, giảng dạy cho sinh viên ngành hóa học mà khơng chi phí quyền cho người viết giáo trình III.2 Hiệu xã hội: Sáng kiến tác giả triển khai: - Sử dụng tập cho học sinh đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia mơn Hóa tỉnh Ninh Bình năm học 2014- 2015 (khóa 54, 55) - Tiến hành thực nghiệm năm học 2015-2016 04 lớp chuyên Hóa học 02 trường: Chuyên Lương Văn Tụy - Tỉnh Ninh Bình; Chuyên Thái Bình-Tỉnh Thái Bình Đây trường khu vực Đồng Bằng Duyên Hải Bắc Bộ Về mơn Hóa học, năm học vừa qua, trường tương đối tương đồng trình độ giáo viên, học sinh; số lượng chất lượng giải HSG Quốc Gia hàng năm gần nhau, kết học tập lớp có tỉ lệ HS khá, giỏi tương tự - Sử dụng giảng dạy cho lớp chuyên Hóa, đội tuyển Học sinh giỏi Quốc Gia mơn Hóa tỉnh Ninh Bình từ năm 2015 đến - Việc sử dụng phương pháp đề xuất, giáo án biên soạn góp phần đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực cho học sinh Từ phát triểnsáng tạo, khả suy luận logic để trình học tập đạt kết cao, đồng thời rèn luyện, phát triển cho học sinh phương pháp học tập phương phương pháp nghiên cứu tương lai - Bộ cơng cụ đánh giá học sinh sở để xây dựng công cụ đánh giá học sinh, sinh viên phù hợp với chuyên đề dạy học mơn Hóa học nhiều môn khác theo xu hướng đổi kiểm tra đánh giá học sinh Bộ Giáo Dục Kết thi học sinh giỏi a Thi HSG THPT cấp tỉnh - Năm học 2016 – 2017: Học sinh lớp 11 Hóa K57: 01 nhất, 09 nhì, 07 ba, 01 kk 05/9 học sinh đội dự tuyển Quốc Gia 3/6 học sinh đội tuyển HSG Quốc Gia thức Tỉnh - Năm 2017- 2018: Lớp 12 Hóa có 11/18 học sinh đội dự tuyển HSG Quốc Gia, 3/6 học sinh đội tuyển HSG Quốc Gia thức Tỉnh b Thi HSG Khu vực Duyên Hải đồng Bắc Bộ: - Năm học 2015 – 2016: 3/3 giải (Huy chương: bạc, đồng thuộc lớp tác giả chủ nhiệm) - Năm học 2016 – 2017: 3/3 giải (Huy chương: vàng, bạc, đồng thuộc lớp tác giả chủ nhiệm) c Thi HSG Trại hè Hùng Vương: - Năm học 2016 – 2017: 3/3 giải ( lần Học sinh Tỉnh tham dự - học sinh thuộc lớp tác giả chủ nhiệm) c Thi HSG quốc gia: - Năm học 2014 – 2015: 6/6 em đạt giải (tác giả có tham gia dạy học sinh lớp dạy chuyên đề cho đội tuyển Quốc Gia) - Năm học 2015 – 2016: giải (tác giả có tham gia dạy học sinh lớp dạy chuyên đề cho đội tuyển Quốc Gia) - Năm học 2016 – 2017: giải (trong có HS thuộc lớp tác giả chủ nhiệm) - Năm học 2017 – 2018: giải (trong có HS thuộc lớp tác giả chủ nhiệm) e Thi HSG Casio Năm học 2016-2017: Cấp Tỉnh: nhất, nhì, ba Cấp Quốc Gia: học sinh tham dự đạt giải: nhì, ba f Hội thảo khoa học - Hội thảo trường THPT Chuyên khu vực Đồng Bắc mở rộng (34 trường, tổ chức tháng 11/2017, Huế): Sáng kiến xếp loại A (điểm cao thứ 12 trường chuyên viết chuyên đề Phức chất) - Nghiên cứu khoa học sau đại học trường Đại Học Giáo Dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội 2015: giải nhất; giấy khen hiệu trưởng nhà trường - Đạt 8,9/9,0 điểm luận văn thạc sỹ trường Đại Học Giáo Dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội (khóa 9) tháng năm 2016 đề tài g Thành tích cá nhân: - Năm học 2016-2017 chiến sỹ thi đua cấp sở Được giấy khen Giám đốc sở thành tích xuất sắc công tác bồi dưỡng Học sinh giỏi - Năm học 2017-2018 chiến sỹ thi đua cấp sở Được giấy khen cơng đồn ngành IV Điều kiện khả áp dụng - Điều kiện áp dụng: Dễ dàng sử dụng tài liệu cho thày cô giáo, cho nhiều đối tượng học sinh, sinh viên Hiện áp dụng trường THPT chuyên cho học sinh lớp chuyên Hóa trường THPT lớp bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp Khi áp dụng tài liệu để dạy học có sử dụng phương pháp dạy học cần sử dụng thêm phương tiện dạy học đơn giản phiếu học tập, bảng nhóm, máy chiếu - Khả áp dụng: Đây tài liệu đầy đủ, chi tiết, có phân dạng cụ thể, có hướng dẫn chi tiết - Áp dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên cho học sinh chuyên Hóa học để sử dụng trình giảng dạy- học tập: Sử dụng trình hướng dẫn học sinh học mới, luyện tập, ôn tập củng cố kiến thức, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Rút ngắn khoảng cách chương trình Hóa học trường THPT chuyên với nội dung thi học sinh giỏi Quốc Gia, Quốc Tế - Áp dụng làm tài liệu cho sinh viên, học viên chuyên ngành Hóa học - Làm tài liệu tham khảo mở rộng nâng cao cho giáo viên mơn hóa học học sinh u thích mơn hóa học nói chung: chun đề chương trình hóa học 11 theo dự thảo chương trình 2018 Từ năm 2017, chuyên đề nguồn tài liệu cần thiết, sử dụng nhiều trường THPT chuyên nước Đề tài thường xuyên cập nhật, mở rộng, phát triển tiếp tục sử dụng năm học Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): TT Họ tên Ngày Trình độ Nơi Chức tháng chuyên công tác danh năm sinh môn Phạm Quang Hiệu 02/9/1977 THPT Hồ Thị Khuê Đào Đinh Xuân Quang Giáo chuyên viên Thái Bình Thạc sỹ GiáoThạc sỹ chuyên viên Lương Văn Tụy Giáo chuyên viên Lương Văn Tụy - Triển khai sử dụng dạy-học chuyên đề - Kiểm tra, đánh giá học sinh theo mẫu 01/9/1977 THPT 27/11/1982 THPT Nội dung công việc hỗ trợ Thạc sỹ - Triển khai sử dụng dạy-học chuyên đề - Kiểm tra, đánh giá học sinh theo mẫu - Triển khai sử dụng dạy-học chuyên đề - Kiểm tra, đánh giá học sinh theo mẫu Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ Ninh Bình, ngày tháng năm 2018 Người nộp đơn (Ký ghi rõ họ tên) Trần Thị Liên ... trợ học sinh Gồm giáo án dạy mới, giáo án tổng ôn tập chuyên đề, giáo án hướng dẫn học sinh tìm hiểu ứng dụng phức chất Sau áp dụng vào thực tiễn dạy học chuyên đề Phức chất cho học sinh THPT chuyên. .. cấp đề kiểm tra, đề thi; làm tài liệu học tập cho học sinh đặc biệt cho học sinh chun Hóa học Ngồi tài liệu tham khảo mở rộng nâng cao cho giáo viên mơn Hóa học học sinh u thích mơn Hóa học nói... để học tập chuyên đề chủ yếu dùng giáo trình đại học - Các phương pháp dạy học, biện pháp dạy học chuyên đề chưa phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Chưa trọng phát triển lực cho người học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHÁT TRIỂN NĂNG lực SÁNG tạo CHO học SINH CHUYÊN hóa học QUA dạy học CHUYÊN đề PHỨC CHẤT, SKKN PHÁT TRIỂN NĂNG lực SÁNG tạo CHO học SINH CHUYÊN hóa học QUA dạy học CHUYÊN đề PHỨC CHẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay