SKKN phân tích đề tham khảo môn vật lí kì thi THPT quốc gia 2018 và đề xuất một số bài toán mới

17 3 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:13

Sáng kiến kinh nghiệm hay sáng kiến khoa học ngành giáo dục (viết tắt là SKKN) là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của bản thân thông qua: Viết bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc kết quả luận án, luận văn được bảo vệ thành công (trong năm bảo vệ) hoặc thiết bị dạy nghề tự làm, mô hình sáng tạo kỹ thuật đạt giải hoặc các đề tài khoa học được Hội đồng cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia đánh giá đạt giải. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỀ THAM KHẢO MƠN VẬT LÍ KÌ THI THPTQG 2018 VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BÀI TOÁN MỚI Tác giả sáng kiến: Phạm Văn mn Chu Anh Tuấn Tổ :Lý- Hóa Địa chỉ: Trường THPT Yên Khánh A Ninh Bình, tháng năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN U CẦU CƠNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi : - Trường THPT Yên Khánh A; - Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Bình Tơi (hoặc chúng tơi) ghi tên đây: TT Họ tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác Chức vụ Phạm Văn Muôn 01/02/1978 THPT Tổ trưởng Yên 04/02/1978 Giáo viên Phạm Ngọc Hưng 25/4/1982 Khánh A Giáo viên Chu Anh Tuấn 29/7/1984 Giáo viên Nguyễn Minh Ngọc Trình độ CM Thạc sỹ Đại Học Đại Học Thạc sỹ Tỷ lệ (%) đóng góp 25% 25% 25% 25% Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng Phân tích đề tham khảo mơn vật lí kì thi THPT Quốc Gia 2018 đề xuất số toán Lĩnh vực áp dụng: giảng dạy ôn thi môn vật lí năm 2018 Nội dung a Giải pháp cũ thường làm: Giáo viên ôn tập cho học sinh theo chuyên đề bám sát vào nội dung kiến thức sách giáo khoa Giáo viên ôn tập cho học sinh bám sát vào đề thi THPT Quốc gia năm cũ; đặc biệt năm liền kề với năm thi ví dụ năm 2018 giáo viên thường bám sát vào đề thi THPT Quốc Gia năm 2017; 2016 Giáo viên ôn tập cho học sinh kiên thức tổng hợp qua hệ thống đề thi sưu tầm trang mạng; đề thi có từ năm trước - Ưu điểm, nhược điểm tồn cần khắc phục.: Với cách ôn tập học sinh phải nắm vững nội dung chuyên đề học tập; mảng kiến thức nội dung trương trình lớn gây áp lực lớn cho học sinh, em dễ dẫn đến mệt mỏi chán học, phải học lại kiến thức nhiều khơng có hứng thú, khơng có tính phương pháp dạy học đơn lặp lại truyền thụ kiến thức chiều Với cách ôn tập học sinh không nắm bắt xu hướng đối chủ yếu hướng người học đến việc tái kiến thức mà chưa trọng đến kỹ năng, khả vận dụng người học Theo đó, hình thức dạy học chủ yếu đọc-chép b Giải pháp cải tiến: Việc thay đổi hình thức thi, kiểm tra đánh giá khâu coi đột phá làm thay đổi cách dạy cách học”, ‘bấm nút vận hành,’ làm thay đổi tồn hệ thống yếu tố nhóm tác giả chọn để nghiên cứu đề tài Với ý nghĩa việc “Phân tích đề tham khảo mơn vật lí kì thi THPT Quốc Gia 2018 đề xuất số tốn ” giúp giáo viên ơn tập cho học sinh tốt khắc phục hạn chế giải pháp cũ tạo chuyển đổi từ giáo dục nặng truyền thụ kiến thức sang giáo dục trọng việc hình thành phát triển lực, phẩm chất Việc phân tích đề minh họa giúp giáo viên có nhiều phương pháp dạy học tích cực, tạo hứng thú học tập cho học sinh, tinh gọn kiến thức không gây áp lực cho người học Qua phân tích đề tham khảo giúp giáo viên nắm bắt kịp thời điểm kì thi giúp giáo viên đưa thêm nội dung mới, tinh giản lại nội dung cũ không cần thiết cụ thể với môn vật lí áp dụng kì thi THPT Quốc Gia 2018 + Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan thuộc chương trình lớp 11 lớp 12 chủ yếu lớp 12 với số câu tương ứng lớp 11: câu /40 câu ( =20%), lớp 12 : câu 32/40 câu ( =80%) + Về mức độ 40 câu: Nhận biết: 12 câu/40 câu ( = 30% ); thông hiểu: câu / 40 câu ( = 20% ); vận dụng: 16 câu/40 câu ( = 40% ); vận dụng cao: câu/40 câu ( = 10% ) + Đề thi bao quát tồn chương trình lớp 11 nhìn chung chương có 01 câu dạng nhận biết; thơng hiểu vận dụng thấp + Đề thi bao quát toàn chương trình lớp 12 trọng tâm chương đầu lớp 12 : dao động cơ; sóng cơ; điện xoay chiều nên câu điểm 10 chương + Chú trọng khai thác lực đọc đồ thị; độ lệch pha dao động từ đồ thị + Đề khó năm 2017 tăng phần vận dụng thêm 10% thành 40% so với năm 2017 có 30% + Đề thi tăng cường lực liên kết kiến thức chương; chương ( ví dụ liên kết điện + từ); lực khai thác đồ thị ý độ lệch pha từ đồ thị + Những câu khó vật lí khác sâu chất vật lí khơng khai thác mức độ khó tốn học + Đề thi có câu thí nghiệm thực hành đảm bảo học đơi với vận dụng, thực hành để đánh giá lực toàn diện học sinh + Cụ thể ma trận đề tham khảo giáo dục kì thi THPT Quốc Gia mơn vật lí sau: stt Phần lớp 11 (8 câu = 20%) Chương 1: Điện tích điên trường Chương 2: Dòng điện khơng đổi Chương 3: Dòng điện mơi trường Chương 4: Từ trường Số câu câu 02 Mức độ Nhận biết: 01 Thông hiểu: Vận dụng: 01 Vận dụng cao: Nhận biết: Thông hiểu: Vận dụng: 02 Vận dụng cao Chương 5: Cảm ứng điện từ 01 Chương 6: 02 + 01 câu công thức công lực điện trường A= qU + 01 câu tổng hợp điện trường + 01 câu định luật ơm cho tồn mạch + 01 câu điện từ Đề tham khảo không xuất khả cao đề thi có câu chương này, hỏi dạng nhận biết thông hiểu 01 Nội dung kiến thức Bình luận Nhận biết: 01 Thông hiểu: Vận dụng: Vận dụng cao:0 Nhận biết:0 Thông hiểu:01 Vận dụng: Vận dụng cao: Nhận biết: 01 + 01 câu cảm ứng từ + 01 câu tính từ thơng + 01 câu tính vận tốc ánh Thơng hiểu: Vận dụng: 01 Vận dụng cao:0 Khúc xạ ánh sáng Chương 7: Mắt dụng cụ quang Nhận biết: Thông hiểu: Vận dụng: Vận dụng cao: sáng phụ thuộc chiết suất ( v=c/n) + 01 câu thấu kính Đề tham khảo khơng xuất khả cao đề thi có câu chương này, hỏi dạng nhận biết thông hiểu Phần lớp 12 (32 câu = 80%) Chương 1: dao động Chương 2: Sóng học Chương 3: Dao động điện xc Chương 4: Dao động SĐtừ Chương 5: Sóng ánh sáng Chương 6: Lượng tử ánh sáng Nhận biết: 02 Thông hiểu: 01 Vận dụng: 02 Vận dụng cao: 01 Nhận biết: 01 Thông hiểu: 01 Vận dụng: 02 Vận dụng cao: 01 Nhận biết: 01 Thông hiểu:01 Vận dụng: 03 Vận dụng cao: 02 + 01 câu phương trình + 01 câu dao động tắt dần + 01 câu tổng hợp dao động + 03 câu lắc lò xo + 01 truyền sóng + 02 sóng dừng + 02 giao thoa sóng +01 đại cương điện xoay chiều + 01 truyền tải điện + 05 mạch điện RLC Bình luận : khai thác độ lệch pha từ đồ thị Nhận biết: 01 Thông hiểu: 01 Vận dụng: Vận dụng cao: + 01 truyền thơng sóng điện từ + 01 câu dao động mạch LC Nhận biết: 01 Thông hiểu: 01 Vận dụng: 02 Vận dụng cao: + 01 quang phổ + 01 câu tia X + 02 câu giao thoa Yâng Nhận biết: 01 Thông hiểu: 01 Vận dụng: 01 + 01 câu tính chất hạt + 01 câu lượng hạt ánh sáng; cơng Vận dụng cao: Chương 7: Phóng xạ pưnghn Nhận biết: 02 Thơng hiểu: 01 Vận dụng: 02 Vận dụng cao: + 01 câu nguyên tử Hyđrô + 01 cấu tạo hạt nhân + 01 phóng xạ + 01 lượng liên kết liên kết riêng + 02 phản ứng hạt nhân Tổng 40 câu: Nhận biết: 12 câu = 30% ; thông hiểu: câu =20% ; vận dụng: 16 câu= 40% ; vận dụng cao: câu ( 10%) Một số dạng tốn xuất kì thi THPT Quốc Gia 2018 là: + Bài tốn thí nghiệm thực hành + Bài toán liên kết kiên thức chương; mảng kiến thức + Bài tốn khó vào khó tượng vật lí, khơng khó kiến thức tốn học Hiệu kinh tế, xã hội dự kiến đạt - Hiệu kinh tế: Giúp tối ưu hóa q trình giảng dạy tiết kiệm thời gian học tập, tài liệu phô tô học tập, với học sinh ôn tập rút ngắn thời gian học tập 20%, tiền phô tô tài liệu giảm 15% - Hiệu xã hội: Giúp tăng cường làm rõ, tuyên truyền chủ trương đổi toàn diện giáo dục; lấy đổi thi cử khâu đột phá Điều kiện khả áp dụng - Điều kiện áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng cho trường THPT; đối tượng người dạy, học kì thi THPT Quốc Gia 2018 mơn vật lí - Khả áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm có khả áp dụng rộng rãi cho người dạy học - Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu : Ngày Nội Nơi Trình độ TT Họ tên tháng năm Chức vụ dung hỗ công tác CM sinh trợ Dạy áp Phạm Văn Muôn 01/02/1978 Tổ trưởng Thạc sỹ dụng Nguyễn Minh Dạy áp 04/02/1978 Giáo viên Đại Học Ngọc dụng THPT Dạy áp Phạm Ngọc Hưng 25/4/1982 Giáo viên Đại Học Yên dụng Khánh A Dạy áp Chu Anh Tuấn 29/7/1984 Giáo viên Thạc sỹ dụng Dạy áp Nguyễn Ngọc Tú 27/6/1985 Giáo viên Đại Học dụng Chúng xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ CƠ SỞ Yên Khánh, ngày 9.tháng 05 năm 2018 Người nộp đơn (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Văn Muôn Nguyễn Minh Ngọc Phạm Ngọc Hưng Chu Anh Tuấn PHỤ LỤC I.) PHÂN TÍCH ĐỀ MINH HỌA Lớp 11 gồm 8/40 câu với nội dung sau: Câu Hai điện tích điểm q1 = 10−8 C q2 = − 3.10−8 C đặt khơng khí hai điểm A B cách cm Đặt điện tích điểm q = 10 −8 C điểm M đường trung trực đoạn thẳng AB cách AB khoảng cm Lấy k = 9.10 N.m2 /C2 Lực điện tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q có độ lớn A 1,23.10−3 N B 1,14.10−3 N C 1,44.10−3 N D 1,04.10−3 N Câu Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, hiệu điện hai điểm UMN Công lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N A qUMN B q2UMN C U MN q D U MN q2 Câu Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R; nguồn điện có E = 12 V r = Ω Biết đường kính vòng +dây nhỏ so với chiều dài ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10 −2 T Giá trị R A Ω B Ω C Ω D Ω Câu Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: E = 12 V; R1 = Ω; R2 = R3 = 10 Ω Bỏ qua điện trở ampe kế A dây nối Số ampe kế 0,6 A Giá trị điện trở r nguồn điện A 1,2 Ω B 0,5 Ω C 1,0 Ω D 0,6 Ω Câu Trong thực hành, để đo tiêu cự f thấu kính hội tụ, học sinh dùng vật sáng phẳng nhỏ AB ảnh Đặt vật sáng song song với cách ảnh khoảng 90 cm Dịch chuyển thấu kính dọc trục khoảng vật thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét vật màn, hai vị trí cách khoảng 30 cm Giá trị f A 15 cm B 40 cm C 20 cm D 30 cm Câu Tốc độ ánh sáng chân không c = 3.10 m/s Nước có chiết suất n = 1,33 ánh sáng đơn sắc màu vàng Tốc độ ánh sáng màu vàng nước A 2,63.108 m/s B 2,26.105 km/s C 1,69.105 km/s D 1,13.108 m/s Câu Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B ngược hướng với đường sức từ C nằm theo hướng đường sức từ D ngược hướng với lực từ Câu Một khung dây phẳng diện tích 20 cm đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 60 o có độ lớn 0,12 T Từ thông qua khung dây A 2,4.10−4 Wb B 1,2.10−4 Wb C 1,2.10−6 Wb D 2,4.10−6 Wb Phân tích theo mức độ nhận thức nội dung kiến thức : Câu Mức độ Vận Nhận Vận Vận Vận Vận Nhận nhận dụng biết dụng dụng dụng dụng biết thức Nội Điện Điện Từ Dòng Dụng Khúc Từ dung tích trường trường điện cụ xạ trường kiến Dòng khơng quang ánh thức điện đổi sáng khơng đổi Vận dụng Cảm ứng điện từ Lớp 12 gồm 32/40 câu với nội dung sau: Chương Dao động gồm 06 câu Câu Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Gọi A, ω φ biên độ, tần số góc pha ban đầu dao động Biểu thức li độ vật theo thời gian t A x = Acos(ωt + φ) B x = ωcos(tφ + A) C x = tcos(φA + ω) D x = φcos(Aω + t) Câu Dao động tắt dần A có biên độ tăng dần theo thời gian B ln có hại C có biên độ giảm dần theo thời gian D ln có lợi Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s Giá trị k A 80 N/m B 20 N/m C 40 N/m D 10 N/m Câu Hai lắc lò xo giống hệt treo vào hai điểm độ cao, cách cm Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình x1 = 3cosωt (cm) x2 = π 6cos(ωt + ) (cm) Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật nhỏ lắc A cm B cm C 5,2 cm D 8,5 cm Câu Một lắc lò xo có m = 100 g k = 12,5 N/m Thời điểm ban đầu (t = 0), lò xo khơng biến dạng, thả nhẹ để hệ vật lò xo rơi tự cho trục lò xo ln có phương thẳng đứng vật nặng phía lò xo Đến thời điểm t1 = 0,11 s, điểm lò xo giữ cố định, sau vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 ; π = 10 Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Tốc độ vật thời điểm t = 0,21 s A 40π cm/s B 20π cm/s C 20 cm/s D 20π cm/s Câu Dao động vật có khối lượng 200 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương D1 D2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ D1 D2 theo thời gian Mốc vị trí cân vật Biết vật 22,2 mJ Biên độ dao động D2 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 5,1 cm B 5,4 cm C 4,8 cm D 5,7 cm Phân tích theo mức độ nhận thức nội dung kiến thức : Câu Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Vận dụng cao Vận dụng Đại cương dao động điều hòa Dao động tắt dần Con lắc lò xo Con lắc lò xo Con lắc lò xo Tổng hợp dao động Chương Sóng học gồm 05 câu Câu Trong sóng cơ, cơng thức liên hệ tốc độ truyền sóng v s , bước sóng λ chu kì T sóng A λ = vs 2π T B λ = 2π vT C λ= vT D λ = vs T Câu Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S1 S2 Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, hai điểm gần mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách A 12 cm B cm C cm D 1,5 cm Câu Một sợi dây dài m với hai đầu cố định, có sóng dừng Sóng truyền dây với tốc độ 20 m/s Biết tần số sóng truyền dây có giá trị khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz Tính hai đầu dây, số nút sóng dây A B C D Câu Ở mặt nước, hai điểm A B có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết CD có vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại Trên AB có tối đa vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại? A 13 B C 11 D Câu Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định có sóng dừng B phần tử dây điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, C phần tử dây nằm A B Biết A cách vị trí cân B vị trí cân C khoảng 30 cm cm, tốc độ truyền sóng dây 50 cm/s Trong q trình dao động điều hồ, khoảng thời gian ngắn hai lần li độ B có giá trị biên độ dao động C 10 A s 15 B s C s 15 D s Phân tích theo mức độ nhận thức nội dung kiến thức : Câu Mức độ nhận thức Nhận biết Vận dụng Vận dụng Vận dụng Vận dụng cao Nội dung kiến thức Đại cương sóng Giao thoa sóng Sóng dừng Giao thoa sóng Sóng dừng Chương Điện xoay chiều gồm 07 câu Câu Khi đặt điện áp u = 220 cos100π t (V) (t tính s) vào hai đầu điện trở tần số góc dòng điện chạy qua điện trở A 50π rad/s B 50 rad/s C 100π rad/s D 100 rad/s Câu Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A quang điện B quang điện C cộng hưởng điện D cảm ứng điện từ Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm có giá trị R Hệ số công suất đoạn mạch A B 0,5 C 0,87 D 0,71 Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu, C = C điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 40 V Giảm dần giá trị điện dung C từ giá trị C đến tổng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị gần với giá trị sau đây? A 10 V B 12 V C 13 V D 11 V Câu Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB X có sơ đồ hình bên, L cuộn cảm X C L đoạn mạch xoay chiều Khi đó, điện áp hai đầu M N B đoạn mạch AN MB có biểu thức u AN = 30 A π cosωt (V) uMB = 40 cos(ωt- ) (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ A 16 V B 50 V C 32 V D 24 V Câu Điện truyền từ trạm phát điện có điện áp 10 kV đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền 500 kW, tổng điện trở đường dây tải điện 20 Ω hệ số công suất mạch điện Hiệu suất trình truyền tải A 85% B 80% C 90% D 75% Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24 Ω, tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp (hình H1) Ban đầu khóa K đóng, sau 11 khóa K mở Hình H2 đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện i đoạn mạch vào thời gian t Giá trị U0 gần với giá trị sau đây? A 170 V B 212 V C 127 V D 255 V Phân tích theo mức độ nhận thức nội dung kiến thức : Câu Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Vận dụng cao Thông hiểu Nhận biết Vận dụng Đại cương DĐXC Máy điện Công suất hệ số c/suất Mạch điện RLC Vận dụng Vận dụng Mạch điện RLC Truyền tải điện Vận dụng cao Mạch điện RLC Chương Dao động- sóng điện từ gồm 02 câu Câu Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng A tăng bước sóng tín hiệu B tăng tần số tín hiệu C tăng chu kì tín hiệu D tăng cường độ tín hiệu Câu Cường độ dòng điện mạch dao động LC lí tưởng có phương trình i = 2cos(2.107 t + điểm π ) (mA) (t tính s) Điện tích tụ điện thời π (µs) có độ lớn 20 A 0,05 nC B 0,1 C µ C 0,05 C µ D 0,1 nC Phân tích theo mức độ nhận thức nội dung kiến thức : Câu Mức độ nhận thức Thơng hiểu Vận dụng Nội dung kiến thức sóng điện từ Mạch dao động LC 12 Chương 5: Sóng ánh sáng gồm 04 câu Câu Chất sau phát quang phổ vạch phát xạ? A Chất lỏng bị nung nóng B Chất khí áp suất lớn bị nung nóng C Chất rắn bị nung nóng D Chất khí nóng sáng áp suất thấp Câu Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đây tượng A phản xạ ánh sáng B hóa - phát quang C tán sắc ánh sáng D quang - phát quang Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng khe xạ có bước sóng 500 nm Trên màn, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 0,5 mm B mm C mm D mm Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 λ2 Tổng giá trị λ1 + λ2 A 1078 nm B 1080 nm C 1008 nm D 1181 nm Phân tích theo mức độ nhận thức nội dung kiến thức : Câu Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Nội dung kiến thức Quang phổ Sự phát quang Giao thoa ánh sáng Giao thoa ánh sáng Chương 6: Lượng tử ánh sáng gồm 03 câu Câu Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn 4,97 μm Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10−19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất A 0,44 eV B 0,48 eV C 0,35 eV D 0,25 eV Câu Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r = 5,3.10–11 m; me = 9,1.10–31 kg; k = 9.109 N.m2 /C2 e = 1,6.10–19 C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron thời gian 10−8 s A 12,6 mm B 72,9 mm C 1,26 mm D 7,29 mm Câu Trong ống Cu-lít-giơ (ống tia X), hiệu điện anôt catôt kV Biết động cực đại êlectron đến anôt lớn gấp 2018 lần động cực đại êlectron bứt từ catôt Lấy e = 1,6.10−19 C; me = 9,1.10−31 kg Tốc độ cực đại êlectron bứt từ catôt A 456 km/s B 273 km/s C 654 km/s D 723 km/s 13 Phân tích theo mức độ nhận thức nội dung kiến thức : Câu Mức độ nhận thức Vận dụng Vận dụng Vận dụng Nội dung kiến thức Thuyết lượng tử Nguyên tử Hydro Tia X Chương 7: Phóng xạ phản ứn hạt nhân gồm 05 câu Câu Số prơtơn có hạt nhân 210 84 Po A 210 B 84 C 126 D 294 Câu Phản ứng hạt nhân sau phản ứng nhiệt hạch? 95 → 139 A 10 n + 235 B 12 H + 13 H → 14 H + 10 n 92U 54 X e + 38 S r + n 89 210 → 144 C 10 n + 235 D 210 92U 56 Ba + 36 K r + n 84 Po → H e + 84 Po Câu Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối nhau, số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A lượng liên kết hạt nhân Y lớn lượng liên kết hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y D hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y Ban đầu (t = 0), có mẫu chất X nguyên chất Tại thời điểm t t2, tỉ số số hạt nhân Y số hạt nhân X mẫu tương ứng Tại thời điểm t3 = 2t1 + 3t2, tỉ số A 17 B 575 C 107 D 72 14 Câu Khi bắn hạt α có động K vào hạt nhân N đứng yên gây phản ứng 24 H e + 147 N → 178O +X Cho khối lượng hạt nhân phản ứng m He = 4,0015 u, mN = 13,9992 u, mO = 16,9947 u mX = 1,0073 u Lấy 1u = 931,5 MeV/c Nếu hạt nhân X sinh đứng yên giá trị K A 1,21 MeV B 1,58 MeV C 1,96 MeV D 0,37 MeV Phân tích theo mức độ nhận thức nội dung kiến thức : Câu Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Vận dụng Nội dung kiến thức Cấu tạo hạt nhân Phản ứng hạt nhân Cấu tạo hạt nhân Phóng xạ Phản ứng hạt nhân 14 II Đề xuất số tốn ví dụ cho su hướng đề mới: 1.) Bài toán khó khác sâu chất vật lí khơng khai thác mức độ khó tốn học Bài tốn Đặt điện áp u = U cos ( ωt + ϕ ) (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB Hình bên sơ đồ mạch điện phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp u MB hai điểm M, B theo thời gian t K mở K đóng Biết điện trở R = 2r Giá trị U A 122,5 V B 187,1 V C 136,6 V D 193,2 V Bài toán Đặt điện áp không đổi U vào hai đầu ống dây có độ tự cảm L = 250mH điện trở R = 0,3Ω Thời gian từ lúc có dòng điện đến cường độ dòng điện ống đạt 25% giá trị ổn định A 0,42s B 0,12s C 0,24s D 0,21s Bài tốn Kích thích lắc (1) ; (2) ; (3) ; (4) dao động cưỡng nhờ dao động AB với tần số fAB = 0,53 (Hz); g= 9,8m/s2, hệ thống hình vẽ , biết ℓ = 0,8ℓ2 = 0,7ℓ3 = 1,2ℓ4= 0,7(m) sau thời gian hệ dao động ổn đinh với biên độ tương ứng A 1, A2, A3, A4 Sắp xếp theo thứ tự biên độ tăng dần A A4, A1, A2, A3 B A4, A1, A3, A2 C A3, A2, A1, A4 D A3, A2, A4, A1 B A ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 2.) Bài toán liên kết kiến thức chương: Bài tốn Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R; nguồn điện có E = 12 V r = Ω Biết đường kính vòng +dây nhỏ so với chiều dài ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10−2 T Giá trị R A Ω B Ω C Ω D Ω 15 Bài toán Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120 cm căng ngang, có hai đầu cố định Ở phía trên, gần sợi dây có nam châm điện nuôi nguồn điện xoay chiều có tần số 50 Hz Trên dây xuất sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 120 m/s B 60 m/s C 180 m/s Bài tốn Thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước D 240 m/s E λ = 0,75µm khoảng cách hai khe a= 1mm S1 Màn quan sát E gắn với lò xo dao S2 động điều hòadọc theo trục đối xứng hệ Ban đầu E vị trícân vị trí mà lò xo khơng biến dạng, lúc khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quansát E 2m Truyền cho E vận tốc ban đầu hướng xa mặt phẳng chứa hai khe để dao động điều hòa theo ngang với biên độ A = 40cm chu kì T = 4,5 s Tính thời gian kể từ lúc E dao động đến điểm M cách vân trung tâm 19,8mm cho vân sáng lần thứ A 0,75s tư B 1,125s C 2,25s D 1,875s Bài toán Bóng đèn sợi đốt sáng đỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu bóng đèn 20 V, cường độ dòng điện 0,5 A nhiệt độ sợi đốt dây tóc 500 C, hệ số nhiệt điện trở dây tóc bóng đèn 4,2.10-3 K-1 Để đèn sáng trắng phát quang phổ liên tục dòng điện 0,5A hiệu điện hiệu dụng tối thiểu đặt vào hai đầu bóng đèn gần giá trị sau: A 220 V B 120 V C 220 V D 190 V Bài toán Điểm sáng S đặt cố định vị trí trục thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10cm cho ảnh S’ Thấu kính dao động với phương trình x = 11,5cos(0, 25πt + 0, 25π)cm dọc theo trục mà vị trí cân cách S lượng 23,5cm Tốc độ trung bình S’ thời gian đủ dài thấu kính dao động gần giá trị sau A 8cm/s B 4cm/s C 10cm/s D 2cm/s 3.) Bài toán thực tế thực tiễn; thí nghiệm thực hành: Bài tốn 16 Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng pha có điện áp hiệu dụng A 220 V B 100 V C 220 V D 100 V Bài toán 10 Ở Việt Nam nay, mạng điện truyền với hiệu điện lớn A 220 kV B 2200 kV C.50 kV D 500kV Bài toán 11 Trong thực hành vật lí, bạn Tiến sử dụng đồng hồ đo điện đa số hình vẽ bên, bạn muốn đo điện áp xoay chiều 220V phải xoay núm vặn đến : A vạch số 250 vùng DCV B vạch số 50 vùng ACV C vạch số 50 vùng DCV D vạch số 250 vùng ACV Bài tốn 12 Ở Việt Nam tính đến tháng 5-2018 chưa có loại nhà máy điện hoạt động A Nhà máy điện gió B Nhà máy thủy điện C Nhà máy điện hạt nhân C Nhà máy nhiệt điện Bài toán 13 Các thao tác sử dụng đồng hồ đa số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm: a Nhấn nút ON OFF để bật nguồn đồng hồ b Cho hai đầu đo hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp c Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 200, vùng ACV d Cắm hai đầu nối hai dây đo vào hai ổ COM VΩ e Chờ cho chữ số ổn định, đọc trị số điện áp g Kết thúc thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn đồng hồ Thứ tự thao tác A a, b, d, c, e, g B c, d, a, b, e, g C d, a, b, c, e, g D d, b, a, c, e, g Bài tốn 14 Tiến hành thí nghiệm gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc lần đo 1;2;3 tương ứng 119cm; 120cm; 118cm Chiều dài lắc dùng làm thí nghiệm A l = (119,00 ± 0,00)(cm) B l = (119,00 ± 0,02)(cm) C l = (119,00 ± 0,67)(cm) D l = (119,00 ± 1,00)(cm) 17 ... Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng Phân tích đề tham khảo mơn vật lí kì thi THPT Quốc Gia 2018 đề xuất số toán Lĩnh vực áp dụng: giảng dạy ơn thi mơn vật lí năm 2018 Nội dung a Giải pháp cũ thường... câu ( 10%) Một số dạng toán xuất kì thi THPT Quốc Gia 2018 là: + Bài tốn thí nghiệm thực hành + Bài toán liên kết kiên thức chương; mảng kiến thức + Bài tốn khó vào khó tượng vật lí, khơng khó... nhóm tác giả chọn để nghiên cứu đề tài Với ý nghĩa việc Phân tích đề tham khảo mơn vật lí kì thi THPT Quốc Gia 2018 đề xuất số toán ” giúp giáo viên ôn tập cho học sinh tốt khắc phục hạn chế
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phân tích đề tham khảo môn vật lí kì thi THPT quốc gia 2018 và đề xuất một số bài toán mới, SKKN phân tích đề tham khảo môn vật lí kì thi THPT quốc gia 2018 và đề xuất một số bài toán mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay