SKKN giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy mạch điện mắc phối hợp các phần tử r, l, c

51 4 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:13

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục hay sáng kiến khoa học (viết tắt là SKKN) là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của bản thân thông qua: Viết bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc kết quả luận án, luận văn được bảo vệ thành công (trong năm bảo vệ) hoặc thiết bị dạy nghề tự làm, mô hình sáng tạo kỹ thuật đạt giải hoặc các đề tài khoa học được Hội đồng cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia đánh giá đạt giải. CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MẠCH ĐIỆN MẮC PHỐI HỢP CÁC PHÂN TỬ R, L, C Tác giả: Th.S Trần Văn Kiên Th.S Nguyễn Thị Phương Dung Đơn Vị : Tổ Vật Lí Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Ninh bình, tháng 05 năm 2018 MỤC LỤC Trang PHẦN I: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI .2 PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI II.1 Trang bị kiến thức toán II.1.1 Phương trình vi phân cấp I II.1.2 Phương trình vi phân cấp II tuyến tính có hệ số khơng đổi .4 II.2 Đặc tính linh kiện R, L, C II.2.1 Đặc tính điện trở R .5 II.2.2 Đặc tính cuộn cảm L II.2 Đặc tính tụ điện C II.3 Lý thuyết mạch điện II.3.1 Lý thuyết mạch điện LC II.3.1.a Mạch dao động LC lí tưởng II.3.1.b Cách nạp điện cho mạch dao động .7 II.3.1.c Khảo sát định tính II.3.1.d Khảo sát định lượng .8 II.3.2 Lý thuyết mạch điện RC .8 II.3.2.a Quá trình nạp điện cho tụ điện .8 II.3.2.b Sự phóng điện tụ điện 10 II.3.3 Lý thuyết mạch điện RL 10 II.3.3.a Q trình đóng mạch 10 II.3.3.b Quá trình ngắt mạch 12 II.3.4 Lý thuyết mạch điện RLC 12 II.3.4.a Mạch dao động tắt dần .12 II.3.4.b Phương trình dao động tắt dần 12 II.4 Xây dựng phát triển số toán gốc .14 II.5 Các tập vận dụng 24 PHẦN III: KẾT LUẬN 25 I KẾT QUẢ THỰC HIỆN 25 II BÀI HỌC KINH NGHIỆM .25 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Tôi ghi tên đây: Số TT Họ tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác Chức danh Trình độ chun mơn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng 01 Trần Văn Kiên 10/3/1974 THPT chuyên Lương Văn Tụy Phó HT Thạc sĩ 50 % 01 Nguyễn Thị Phương Dung 10/1/1983 THPT chuyên Lương Văn Tụy Tổ phó Thạc sĩ 50 % - Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu giảng dạy mạch điện mắc phối hợp phần tử R, L, C - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục - Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử: 12/9/2011 - Mô tả chất sáng kiến: + Về nội dung sáng kiến: PHẦN I: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vật lý môn khoa học tự nhiên nghiên cứu tượng xảy có tính qui luật tự nhiên Những thành tựu Vật lý ứng dụng vào thực tiễn sống ngược lại thực tiễn sống thúc đẩy khoa học Vật lý phát triển Vì vậy, học Vật lý không đơn học lý thuyết Vật lý mà phải biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn sống Do trình giảng dạy mơn Vật lí, người giáo viên phải rèn luyện cho học sinh có kĩ năng, kĩ xảo thường xuyên vận dụng hiểu biết học để giải vấn đề thực tiễn đặt Bộ môn Vật lý đưa vào giảng dạy nhà trường phổ thông nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức phổ thông, bản, giúp học sinh có khả phân tích tổng hợp có phương pháp làm việc khoa học Chính thế, để học sinh hiểu cách sâu sắc đầy đủ kiến thức, đồng thời áp dụng kiến thức vào thực tiễn sống cần phải rèn luyện cho học sinh phương pháp, kĩ năng, kĩ xảo việc giải tập, đo lường, quan sát … Phần mạch điện mắc phối hợp phần tử R, L, C thường xuyên xuất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia Quốc tế Tôi nhận thấy học sinh thường lúng túng gặp nhiều khó khăn giải tập dạng toán Trong thời gian giảng dạy phần mạch điện, thân rút số giải pháp để nâng cao hiệu giảng dạy nội dung Đó lí tơi lựa chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu giảng dạy mạch điện mắc phối hợp phần tử R, L, C” để chia thày cô đồng nghiệp PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI Để giảng dạy phần mạch điện mắc phối hợp phần tử R, L, C có hiệu quả, theo thân tơi cần thực giải pháp sau: - Trang bị kiến thức toán - Trang bị kỹ đặc tính linh kiện R, L, C - Trang bị kỹ lý thuyết cho loại mạch điện (mạch LC, RC, RL, RLC) - Xây dựng phát triển toán gốc - Xác định điều kiện biên mạch điện - Đánh giá sai số để làm đơn giản hóa tốn - Xây dựng toán để học sinh luyện tập, vận dụng - Kiểm tra đánh giá Sau tơi xin trình bày nội dung cụ thể: II.1 Trang bị kiến thức tốn II.1.1 Phương trình vi phân cấp I Phương trình vi phân cấp I phương trình có dạng: x ' ax  b  I 1 Trong x biến số theo thời gian Phương y  x trình viết lại dx � b�   a �x  � , dt � a� sau: đặt b dy dx �  , ta có: a dt dt dy dy  ay �   adt  I  dt y Lấy tích phân hai vế phương trình (I.2): ln Thay y  x  y  at  C � y  y0 e  at C  Ae  at y0  I 3 b b vào phương trình trên, ta được: x  Ae  at  a a  I  Ở A số xác định từ điều kiện ban đầu tốn II.1.2 Phương trình vi phân cấp II tuyến tính có hệ số khơng đổi Phương trình có dạng: x " a1 x ' a2 x   II 1 * Nghiệm riêng phương trình (II.1) có dạng x  e t ,  số thực cần xác định Ta có: x '   e t , x"   e t , thay x, x’ x” vào phương trình (II.1):   a1  a2  e t  �   a1  a2   * Phương trình (*) gọi phương trình đặc trưng phương trình (II.1) Giải (*) ta hai nghiệm 1 ,  Ta có trường hợp: a 1 ,  hai số thực khác (Phương trình có hai nghiệm phân biệt): t  t Nghiệm (II.1) là: x  C1e  C2e , C1, C2 số thực tùy ý b 1 ,  hai số thực (Phương trình có nghiệm kép): Nghiệm t (II.1) có dạng: x  e  C1  C2t  , C1, C2 số thực tùy ý c 1 ,  hai số phức liên hợp: 1    i  ,     i Khi nghiệm t t phương trình (II.1) là: x  e  C1 cos  t  C2 sin  t   I 0e sin   t    , C1, C2 số thực tùy ý * Chú ý: - Phương trình x "  x  trường hợp riêng phương trình (II.1), với a1  0, a2    Phương trình có nghiệm dạng: x  A cos  t    - Phương trình vi phân cấp hai khơng nhất: x " a1 x ' a2 x  a3  II  Để tìm nghiệm phương trình (II.2), trước hết ta tìm nghiệm phương trình nhất: x " a1 x ' a2 x  (đã trình bày trên) Giả sử nghiệm phương trình là: x = f(x), nghiệm (II.2) là: X  x a3 a  f  x  a2 a2 Thật vậy: X’ = x’, X” = x” Thay X, X’, X” vào phương trình (II.2): � a x " a1 x ' a2 �x  � a2 � x " a1 x ' a2 x  a3  a3 (đpcm) � a3 � 44 43 � 0 II.2 Đặc tính linh kiện R, L, C II.2.1 Đặc tính điện trở R - Điện trở ngăn cản đồng thời dòng điện chiều xoay chiều qua Điện áp hai đầu điện trở cường độ dòng điện chạy qua điện trở ln ln pha - Định luật Ơm viết cho điện trở R: i  uR R II.2.2 Đặc tính cuộn cảm L - Cuộn dây cảm cho dòng điện khơng đổi qua khơng cản trở, cho dòng điện xoay chiều qua có cản trở Cảm kháng: Z L   L  2 fL Dòng điện có tần số nhỏ qua cuộn cảm dễ, tần số lớn qua cuộn cảm bị cản trở nhiều - Khi có dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây, cuộn dây xuất suất điện động cảm ứng làm cho đóng vai trò máy điện (nguồn điện máy thu) - Khi i tăng điện tích lại cuộn dây dạng lượng từ trường Cuộn dây đóng vai trò nguồn thu, suất điện động tự cảm đóng vai trò suất phản điện sinh dòng điện tự cảm ngược chiều để chống lại tăng i - Khi i giảm, lượng từ trường giảm chuyển thành lượng dòng điện Cuộn dây đóng vai trò nguồn phát, suất điện động tự cảm đóng vai trò suất điện động nguồn điện làm phát sinh dòng điện chiều với i giảm làm i giảm chậm lại Do áp dụng cơng thức u = ri – e cho cuộn dây uL = ri – ec (với i > 0); ec = - L di di ; uL = ri + L dt dt Nếu cuộn dây có điện trở khơng đáng kể (cuộn cảm) ta có: u L = L di dt Trong uL hiệu điện hai đầu cuộn cảm tính theo chiều dòng điện qua cuộn cảm thời điểm xét - Điện áp xoay chiều tức thời hai đầu cuộn cảm nhanh pha cường độ dòng điện tức thời U  Do định luật Ơm viết cho giá trị hiệu dụng: I  L ZL II.2 Đặc tính tụ điện C - Tụ điện ngăn cản hồn tồn khơng cho dòng điện khơng đổi qua, cho dòng điện xoay chiều qua có cản trở Dung kháng: Z C  1  Dòng điện có C 2 fC tần số lớn dễ dàng qua tụ điện, dòng điện có tần số nhỏ khó qua tụ điện - Điện dung tụ phụ thuộc vào hình dạng, kích thước điện mơi tụ, nhiên ta tính điện dung tụ thơng qua điện tích hiệu điện tụ: C = qA qB q = = u AB u BA uc Trong q điện tích tụ điện u c dấu với q (là hiệu điện lại) - Khi dòng điện có cường độ i chạy qua tụ i  tụ mà dòng điện chạy vào nó) i   dq (nếu q điện tích dt dq (nếu q điện tích tụ mà dòng dt điện chạy từ ra) - Điện áp xoay chiều tức thời hai đầu tụ điện chậm pha cường độ dòng điện tức thời UC  Do định luật Ơm viết cho giá trị hiệu dụng: I  ZC II.3 Lý thuyết mạch điện II.3.1 Lý thuyết mạch điện LC II.3.1.a Mạch dao động LC lí tưởng Một tụ điện mắc vào hai đầu cuộn cảm L (r = 0) L làm thành mạch dao động lí tưởng C E, r II.3.1.b Cách nạp điện cho mạch dao động Ban đầu đóng khóa K vào vị trí 2, sau tụ điện tích điện đến giá trị Q đó, ta đóng khóa K sang vị trí Khi mạch LC bắt đầu xảy dao động điện từ II.3.1.c Khảo sát định tính Giả sử t = 0, tụ điện tích điện Q khoá K chuyển từ sang Tụ phóng điện vào cuộn cảm dòng điện i qua cuộn cảm tăng lên Trong cuộn dây xuất suất điện động tự cảm có tác dụng chống lại tăng i làm i không tăng đột ngột đến giá trị cực đại Cuộn dây đóng vai trò nguồn thu Khi điện tích tụ điện giảm xuống khơng dòng điện qua cuộn cảm đạt đến giá trị cực đại Sau dòng điện qua cuộn cảm bắt đầu giảm Suất điện động tự cảm cuộn dây sinh dòng điện tự cảm chiều với i giảm để chống lại giảm đột ngột dòng điện Cuộn dây đóng vai trò nguồn phát nạp điện cho tụ điện ngược với trước Khi dòng điện giảm đến tụ điện nạp điện cực đại Q lúc đầu Quá trình nạp xã điện tụ sau lặp lặp lại trình Như mạch dao động LC xuất dòng điện xoay chiều cao tần Điện tích q cực tụ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên cách điều hoà theo thời gian II.3.1.d Khảo sát định lượng Xét mạch thời điểm t bất kỳ, giả sử dòng điện B i chạy qua cuộn dây có giá trị i chiều chạy từ B đến A hình vẽ * TH1: Chọn q = q A điện tích tụ mà dòng điện vào Ta có: uBA  u AB  � uL + uC = q dq � di � di ir-e tc  ir  � L � ’ ” C i = dt = q ; uC = ; uL = � dt �= L dt = Lq q ” ” C Suy ra: + Lq =  q + LC q = q” +  2q = 0;  = LC L A C i Nghiệm phương trình có dạng: q  Q0 cos  t    * TH2: Chọn q = qB điện tích tụ mà dòng điện khỏi Ta có: uBA  uBA  � u L  uC  q dq � di � di ir-e tc  ir  � L �  ’ ” C i = dt = -q ; uC = ; uL = � dt �= L dt = -Lq q ” ” Suy ra: C + Lq =  q + LC q = q” +  2q = 0;  = LC Nghiệm phương trình có dạng: q  Q0 cos  t    Kết luận: Từ trường hợp trên, ta thấy mạch hoạt động, điện tích tụ điện biến thiên điều hòa Do đó, hiệu điện tụ (và cuộn cảm) cường độ dòng điện mạch biến thiên điều hòa (cùng tần số với điện tích) II.3.2 Lý thuyết mạch điện RC II.3.2.a Quá trình nạp điện cho tụ điện Mắc tụ điện có điện dung C vào mạch a ● K b● điện có sơ đồ hình vẽ; nguồn điện có suất điện động E điện trở không đáng kể Ban đầu tụ điện chưa tích điện Để tích điện cho R E C tụ ta gạt khóa K vào điểm a để nối acqui vào mạch điện gồm tụ điện C điện trở R Ta xét thay đổi dòng điện i chạy mạch theo thời gian t tích điện cho tụ Xét mạch điện thời điểm t, dòng điện chạy mạch có giá trị i, điện tích hiệu điện tụ q u Áp dụng định luật Ơm cho tồn mạch: E  iR  u  � R dq q E   E � q ' q dt C RC R  1.1 it is fundamental skill that is necessarily enhanced in order to better communication Additionally, in today’s era of the cutting edge technology, the frequency of listening increases a great deal through songs, news, Youtube videos or announcement at public places It requires students to have good listening skill, or else they will fall behind the social development Having analyzed some notable reasons for listening improvement, it is noteworthy that authentic spoken language from listening materials must be put priority to due to the fact that gifted students need an approach to the listening sources with high reliability from the very beginning of their academic study There is every likelihood that authentic spoken language can be a challenge for students but this should turn into a stimulus rather than the hindrance to their listening practice II Theoretical Background: In this part, several theoretical aspects in the area of listening skills are presented and greatly contribute to the study of improving this skill in 10 th grade gifted students Being well-informed with these theoretical backgrounds is fundamental for us as English teachers to figure out how to teach efectively Definition of listening: In the simpliest meaning, some people might say that listening is the act of receiving the sound with no necessary attention, which is largely known as hearing Nevertheless, listening is not just hearing It is the relatively complicated process of absorbing and understanding the meanings of words and sentences, leading to understand opinions, contents and speaker’s attitudes Listening appears in virtually all of our daily activities, which is emphasized by Lindsay and Knight (2006): We listen to a wide variety of things, for example; what someone says during a conversation, face to face or on the telephone; announcements giving information, for example, at an airport or railway station; the weather forecast on the radio; a play on the radio; music; someone else’s conversation (eavesdropping); a lecture; professional advice, for example, at the doctor’s, in the bank; instructions, for example, on how to use a photocopier or other machinery; directions; a taped dialogue in class The prevalence of listening activities in daily life and academic study can help teachers orient their teaching including the choosing of appropriate materials How to teach listening: To achieve the utmost effectiveness of listening activities, students need an adequate numbers of listening strategies According to Jack C.Richards (2008), “strategies can be thought of as the ways in which a learner approaches and manages a task, and listeners can be taught effective ways of approaching and managing their listening”.Teachers play a role of facilitators or supporters in teaching how to listening Buck (2001:104) points out two types of listening strategies: Cognitive strategies (including Comprehension processes, Storing and memory processes, Using and retrieval processes) and Metacognitive strategies (including Assessing the situation, Monitoring, Self-evaluating, Self-testing) in which there are some specific listening tasks applied to each stages of Metacognitive strategies (planning, monitoring and evaluating) Goh and Yusnita (2006) approach listening strategies in a different way called a cycle of activities Specificially, their guided metacognitive sequence in listening lesson comprises steps:  Step 1: Pre-listening activity (word prediction)  Step 2: First listen (underline or circle words and phrases that they have predicted correctly, write down new information )  Step 3: Pair process-based discussion ( In pairs, compare what they have understood and explain, identify the parts that caused confusion and disagreement and make a note of the parts of the text that will require special attention)  Step Second listen (listen to those parts that have caused confusion or disagreement areas and make notes of any new information)  Step Whole-class process-based discussion (The teacher leads a discussion to confirm comprehension before discussing with students the strategies that they reported using) In addition, according to Nunan (1991:17) there are two distinct strategies involved in listening comprehension: Top-down strategies and bottom-up strategies  Top-down strategies: require listener’s background knowledge of context, topic, speakers, language… to listen for gist (main ideas), details, information sequency, guessing or inferencing  Bottom-up strategies: require students to concentrate on specific points (such as intonation, grammar points, linking words….) Definition of Authentic materials: When it comes to authentic materials, Widdowson wrote: “It has been traditionally supposed that the language presented to learners should be simplified in some way for easy access and acquisition Nowadays, there are recommendations that the language presented should be authentic” (Widdowson 1990:67) The definitions of authentic materials have been a much-discussed point Harmer (1983) claims that “authentic texts (either written or spoken) are those which are designed for native speakers: They are real text designed not for language students, but for the speakers of the language in question” They are defined as “…materials that have been produced tofulfil some social purpose in the language community.” (Peacock (1997)), so they totally are not spoken for pedagogic purposes In trying to define authentic listening materials, Underwood (1989) uses phrases like ‘real Speech’, ‘not specially designed for foreign learners’, ‘natural conversation’, ‘what people say in real life’, ‘what native speakers say when talking to each other’ As some definitions are considered above, we can see that listening authentic materials are spoken by the native speakers and not designed for language teaching In this understanding, a sheer volume of authentic materials can be found mostly on Internet such as broadcasts, official speech, radio, TV programs or even films According to Gebhard (1996), authentic materials can be classified into three categories: Authentic Listening-Viewing Materials (TV commercials, quiz shows, cartoons, news clips, comedy shows, movies, soap operas, professionally audiotaped short stories and novels, radio ads, songs, documentaries, and sales pitches), Authentic Visual Materials (slides, photographs, magazine…) and Authentic Printed Materials (newspaper articles, movie advertisements,…) This paper only focuses on the first types of authentic listening materials which are seen as genuine monolongues or dialogues by native speakers for their social purposes Thus, let see how they exert their impact on improvement of listening skills of English gifted students Types of listening exercises: In listening practice, there are a wide range of exercises According to Ur (1984), listening exercises can be categorized into four main groups: listening with no respond, with a limited respond, with a long respond and with an extended respond Students at grade 10 mostly focus on two types: listening with a limited respond and with a long respond Listening with a limited respond: Exercises are designed with the hope of receiving limited responses from students The possible actitivies are shown below: - Following the instructions - Ticking of the words they heard - True or false activities - Spotting the difference - Guessing - Describing Listening with a long respond: Exercises are designed with the demand for giving comprehensive answers in order to prove their understanding of the text, involving these activities: - Summarizing - Paraphrasing and translating - Gap filling - Answering questions (The most common form of this exercise is a multiple choice) III Application: Sources of authentic materials: The factual situation of 10th grader’s listening ability, to some extent, shows some problems as follows: (1)sources of listening materials are of unreliability or deficient authenticity ( for example random internet recordings, youtube clips, pop song…); (2)Teachers are yet to take maximum advantages of listening materials; (3)Students are not informed fully at least primal listening techniques Accordingly, as mentioned before, the coming-first solution for these problems is to find the authentic materials With the technological advances, it is easier to access the rich sources of authentic materials from Internet Take some possible types of authentic materials for example: BBC News, Breaking News English, VOA Special English, British Council Podcasts, TedTalk, SBS (the service broadcast of Australia), CNN radio and so forth At the same time, teachers are expected to explore and design the suitable listening activities for student’s practice In a deeper analysis, there are three main authentic sources of listening: - Radio: Using radio can expose students to real speech in their target language with a broad range of social aspects and topics (e.g BBC, VOA, CNN, SBS…) - TV programs: Also provide various topics of culture, science, nature, entertainment… with visual aids which make TV Programs attractive (e.g National Geographic Channel…) - Audio tapes and videos: audio recordings about a variety of listening situation, speakers, accents… or audio books; videos designed with dynamic and interesting effect or video-recorded lectures British Council Podcasts, TedTalk) In the this process of applying the given solution in real gifted class, the motivation factor can not be ignored since not just listening practice, all other types of English skills practice considerably require the need of motivating students The most feasible way is choosing the topical events or controversial topics in every aspects of life Students likely want to show their interest in matter of considerable public concern BBC News as the focused authentic material Within the scope of this paper, in this part, the focusing application is using BBC News in boosting students’ listening skill As regards the brief information about it, it is a part of British Broadcasting Corporation with a responsibility of gathering and broadcasting of news and current affairs I collect 10 different news reports from BBC News on topics of our daily life and topical events Five news from these 10 collecting ones mentioned above will be chosen to design listening tasks The topics of these news are: Women’s right to vote” ( minutes) ,“Chinese taxi drivers learn English” (nearly minutes), Who you think you are?”, “Is English changing?” “How to prepare for an exam” I will concentrate on analyzing the possible confusions when doing exercises on the first two news By doing this, students can obtain some techniques to True/False task as well as the useful language (words, phrasal verbs or nouns…) Authentic materials are applied in designing True/False exercise: These recordings can be useful materials for designing a range of different listening exercises I opt for only one type of exercises which is True/False exercise to design and analyze two news Doing this task requires the strategy listening for specific information in which students have to learn intensively and find out specific details The reason for choosing this kind of task is that it seemingly causes listeners a lot of confusions when they have to decide whether the sentences are true or false Exercises are designed from two news as follows: (Besides, I also design additional news with other listening exercises at the end of this part)  News 1: “Women’s right to vote” You are going to hear two news hosts Alice and Neil talking about British suffragette leader Emmeline Pankhurst and her struggle to get women a better life While listening, you have to decide the following statements are true (T) or false (F): Statements True False Alice have a strong feeling of respect and liking for suffragettes Alice thinks they are really brave Neil’s answer to today’s quiz question is false In Britain, women’s groups lobbied Parliament for ten years eventually winning the right for all women to vote Julia Bush was a charismatic leader, she campaigned with great courage for women According to Julia Bush, Emmeline Pankhurst was sacked as a result of the parliamentary vote Mrs Pankhurst’s expectation for wider reforms was seen as a big challenge June Purvis says that despite high determination, it is impossible for women to take actions of interrupting public events Neil shows his positive reaction to the suffragettes’ teashop talks to address the public 10 The European war in 1940 contributed to the women’s capability of their good management at home as men away fighting 11 At the end of the news, Neil doesn’t care about the correct answer to today’s quiz question anymore Key: T ; F ; F ; T ; F ; F ; T ; F ; F ; 10 F The topic of this exercise has long been much-mentioned in society but it is crucial background knowledge for our students As shown above, this exercise may bring out some possibilities of confusing issues for students The common point leading to students’ confusion is the expressions with the same meaning Most statements I designed are paraphrased from the original transcipt or containing the synomous words/word phrases Therefore, students are required to truly understand what speakers means in order to get the correct point of the statements For instance, in senttence 1, “have a strong feeling of respect and liking for” is similar to “have great admiration for” in the recording In sentence 4, “ten years” is equal to “a decade” If students can not recorgnize this, they will have great confusion in deciding the statements are corrected or not Statements number to are paraphased in term of content in a little higher difficulty level, demanding for students’ comprehension Another thing to be cautious about is to identify two voices of speakers (usually female vs male) Take sentence as an example, the statement mention the thoughts of one of two speakers in the talk Students thus need to pay more attention to different voices In sentence 3, students may get confused when they hear the word “right” in Alice’s response to Neil’s answer without listening to the rest of sentence Alice says the word “right” but add that let’s see later on in the show Hence, students 10 should not jump into conclusion so quickly when hearing this kind of ‘distracting’ word The 10th statement draws students’attention to listen to numbers There is usual confusion in differentiating “fourteen” and “fourty” Teachers need to make sure students all know that the word stress of thirteen, fourteen, fifteen… is at “teen” syllable and in contrast, numbers with the ending “ty” have the first-syllable stress Sentence is about his reaction to an event In his answer, he says an exclamation word: “Indeed!” which shows the postive emphasis on Alice’s ideas before In sentence 11, Neil says “come on” which is a spoken expression used to hurry someone In this case, Neil can’t wait to hear the answer Through these sentences, students must get familiar with spoken language that may show speakers’ attitudes  News 2: “Chinese taxi drivers learn English” You are going to hear a news report from Rubifield Hayes about the real situation of taxi drivers learning English in China While listening, you have to decide the following statements are true (T) or false (F): Statements True False Across Beijing, 60,000 taxi flyers are being drilled in the rudiments of English Mr Jin is a fashion model in Beijing In reality, most Beijing taxis have very poor facility condition All taxi drivers still want to spare time learning English despite the long working hour It is not until the next years that the Olympics starts Key: T – F – T – F – T Transcript: Now in the Chinese capital Beijing preparations to host the Olympic games in 2008 are being taken very seriously indeed in training the city’s notoriously grumpy taxi drivers 11 In Beijing, a revolution is underway Welcome to Beijing… In classrooms across the city 60,000 taxi drivers are being drilled in the rudiments of English The city prepares to host the Olympic Games, the notoriously grumpy taxi are being ordered to clean up their act Sleeping in English teaching cassette, Jin Fang Chen heads off on his morning rounds Cean-cut, light, his car is always immaculate Jin is a model student …… Unfortunately, the reality of most Beijing taxis is still rather different Engine wheezing tires that have seen much better days, shoehorned into the tiny cab with suspension that puts you in touch with every bump in the road Don’t even mention the air-conditioner and how about those English classes There are so many problems Cars are all absolutely filthy Sometimes the drivers don’t even know where they’re going but spare a thought for the drivers working 13 hours a day, days a week, meals grabbed on the houfe and now they’re expected to learn English as well For some, it’s too much … There are still six years to go before the Olympics Statement poses a posibility of confusion by the words pronunciation: “drivers” and “passengers” in a rapid speed of the news It is likely that students may miss a specific word as listening to a long rapid sentence In this case, the possible way is to listen carefully to the context after that to guess The meaning of the word “model” in the second statement (fashion model) is different from “model” from the news (model student) This is the case of polysemous words which are the words having more than one meaning In the forth sentence, students may also hear “spare” in the news However, its meaning also difers from “spare time” In this case, one word with same meaning but it can be understood differently in each context or when it goes with different noun objects  News 3: “Who you think you are?” How you see yourself and how others see you? Alice and Neil discuss identity and how appearances can be deceptive While listening, you have to fill in the blanks with the suitable words: Alice sees Neil as male, Caucasian, ………… , short auburn hair, bushy eyebrows, thin lips Neil thinks ……… UK population describe themselves as ethnically mixed 12 If a girl is described as English rose, she is attractive with a pale delicate… Neil’s friend is a real ………mix Sarah Jones ‘s mother is actually …… The United States is considered a real … …… People think Sarah is raised by parents who aren’t …………… her According to Julian Baggini, our sense of self creates our sense of …… Key: Early 40s ; 0,9% ; Complexion ; Ethnic ; Mixed 6.melting pot ; Biologicially ; identity  News 4: “Is English changing?” Will we still be speaking in an English we recognise in a thousand years' time? Which words and grammar will still be there? And which will have been lost? Alice and Neil make some educated guesses! Listening and answer the following question in NO MORE THAN FOUR WORDS: What is changing in the topic of the show? What does the word “plos” mean in text speak? What does Alice think about the word “shall”? Struggle for life can happen in language So what are competing with each other? What happens to the modal verb ‘must’? When did Progressive tenses start to increase dramatically? What is the slogan used by an American fast-food chain? Where does Professor Mark Pagel work at? Key: English language; Parents look over shoulder; 3.old fashioned; Similar words ; Decline rapidly the 19th century; I’m loving it; Reading University  News 5: “How to prepare for an exam” Students up and down the UK are busy revising for exams Alice and Rob consider which study techniques are effective – and which aren't – including Rob's suggestions to sleep with his textbook under his pillow and singing in the shower Listen and choose the best option: What grades did Rob get at schools? A Very good grades B Not good grades C.Very bad grades D Good grade The first study method mentioned in this talk is …… 13 A book-under-the-pillow B paper-under-the-pillow C right book-under-the-pillow D work at night One of Rob’s top tips is …… A summarising B highlighting C underlining D cramming What steps does John Dunlosky says about how to memorise? A Read textbook -> highlight -> reread -> test yourself B Read textbook -> color any images -> make flashcards C Highlight -> read textbook -> test yourself -> reread D Read textbook -> highlight -> make flashcards -> test yourself By testing youself in repeated way, you will … A strengthen your brain B strengthen the pathways between the neurons C strengthen nerve cells D weaken the pathways between the neurons Testing yourself repeatedly over a long time period is called …… A distributed practice B effective way C attributed practice D learning effectiveness What does Rob before his French exam? A cram the French words B practice French songs C take a shower D sing irregular French verbs What research suggests a good learning strategy for certain things? A Pneumatics B Mnemotics C Hypnotics D Phonetics Key: B 5.B ; ; 2.A ; A ; 3.B 7.D ; ; 4.D 8.B PART C: CONCLUSION I Summary: All things considered, utilizing authentic listening materials is of prime importance in improving listening skill of the special target learners – 10 th grade English gifted students They will apparently gain a great deal of knowledge and skills as well if teachers have good approach and appropriate task design Listening to real language which is not for normal language learners is an obvious 14 challenge at first; notwithstanding, I strongly believe that with intensive practice, their listening skill will upgrade to a whole new level and more importantly, gifted students considerably benefits from authentic materials and accumulate their knowledge for their later academic study II Further suggestions: A variety of listening tasks are needed to be designed by teachers with good preparation and time investment Teachers should stage the listening by starting with the simple one and then more demanding one Thereby, the authentic materials are made good use of Particularly, each type of tasks aims at a certain aspect of language For example, True/False statements exercise analyzed in this paper shows its function of providing students with techniques of listening for specific information (including words, numbers, spoken language, synonym…), in which tasks need to be ordered in ascending difficulty in order not to discourage students Pre-listening activity is necessary for students to get the overall ideas of the recordings as well as introduce possibly new knowledge For instance, when listening to a news on BBC News, teachers can give them information about the countries, places, people, contexts… relating to that topic At the same time, extra-activies can be designed to motivate students or raise their interst 15 List of references: Lindsay, C and Knight, P (2006) Learning and Teaching English Oxford: OUP Jack C.Richards (2008) Teaching Listening and Speaking From Theory to Practice Retrieved from: http://www.cambridge.org/elt/teachersupport/pdf/Richards-Teaching-Listening-Speaking.pdf Buck, G (2001) Assessing Listening.Cambridge: Cambridge University Press Goh, C., and T Yusnita (2006) Metacognitive instruction in listening for young learners ELT Journal60(3):222–232 Nunan, David.1991 Language Teaching Methodology: a textbook for teachers Great Britain Widdowson, H.G (1990) Aspects of Language TeachingOxford, O.U.P Harmer, J (1991) The practice of English language teaching: new edition London: Longman Peacock, M (1997) The Effect of Authentic Materials on the Motivation of EFL Learnersin English Language Teaching Journal 51, pp Genhard, J.G (1996) Teaching English as a foreign language: A teacher self-development and methodology Ann arbor: the university of Michigan press 10.Underwood, M (1989) Teaching Listening London: Longman Links of listening recordings from BBC News http://www.bbcactiveenglish.com/bbc-world-news-english_audio.html (4 first audios in this link) http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep161124 16 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep161006 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep160804 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep160616 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep160331 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep150108 17 ... chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu giảng dạy mạch điện m c phối hợp phần tử R, L, C để chia thày c đồng nghiệp PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI Để giảng dạy phần mạch điện m c phối hợp phần tử R,. .. cuộn c m m c nối tiếp Chốt toán nằm chỗ tổng điện tích hai tụ điện ln khơng đổi Bài 3: Cho mạch điện c sơ đồ hình vẽ Hai tụ điện A C1 ; C2 giống c điện dung C Tụ điện C1 tích điện đến hiệu điện. .. (và cuộn c m) c ờng độ dòng điện mạch biến thiên điều hòa (c ng tần số với điện tích) II.3.2 Lý thuyết mạch điện RC II.3.2.a Quá trình nạp điện cho tụ điện M c tụ điện c điện dung C vào mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy mạch điện mắc phối hợp các phần tử r, l, c, SKKN giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy mạch điện mắc phối hợp các phần tử r, l, c

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay