SKKN dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh thông qua bài 29 OXI OZON hóa học 10 cơ bản

31 8 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:13

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục hay sáng kiến khoa học (viết tắt là SKKN) là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của bản thân thông qua: Viết bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc kết quả luận án, luận văn được bảo vệ thành công (trong năm bảo vệ) hoặc thiết bị dạy nghề tự làm, mô hình sáng tạo kỹ thuật đạt giải hoặc các đề tài khoa học được Hội đồng cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia đánh giá đạt giải. T SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ===***=== TÊN SÁNG KIẾN: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH THƠNG QUA BÀI 29: OXI- OZON – HĨA HỌC 10 CƠ BẢN MƠN: HĨA HỌC Tác giả: ĐINH THỊ HỒNG Năm học 2017 - 2018 ==================== PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Phẩm chất lực hai thành phần cấu trúc nhân cách nói chung yếu tố tảng tạo nên nhân cách người Do vậy, thời đại, chương trình giáo dục phát triển phẩm chất lực áp dụng, có khác cấu trúc, phương pháp nội dung giáo dục hướng tới mục tiêu phát triển nhân cách người Trong việc hình thành phẩm chất lực người (đức, tài) đặc biệt quan tâm nhấn mạnh Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học qua việc học Để thực điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra, đánh giá q trình học tập để có tác động kịp thời nhắm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trong dự thảo phát triển giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo cơng bố ngày 05/8/2015 đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 đưa chương trình tổng thể gồm ba phẩm chất tám lực sau: Ba phẩm chất là: Sống yêu thương, sống tự chủ, sống trách nhiệm Tám lực: Gồm có lực tự học, lực giải vấn đề lực sáng tạo, lực tự quản lý, lực thẩm mỹ, lực thể chất, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực tính tốn, lực công nghệ thông tin truyền thông Thực đạo Bộ GDDT, Sở GDĐT Ninh Bình Ban giám hiệu trường THPT Nho Quan A dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất lực học sinh Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh hình thành cho học sinh kỹ năng lực cần thiết mà học sinh cần đạt thơng qua q trình học tập Vì tơi xây dựng chuyên đề: “Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất lực học sinh thông qua 29: OXI – OZON Hóa học 10 bản” làm đối tượng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học thân, từ đóng góp phần nhỏ bé vào cơng đổi bản, toàn diện ngành giáo dục nước nhà Mục đích nghiên cứu – Tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề cốt lõi dạy học theo định hướng phát triển lực – Vận dụng “Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất lực học sinh thông qua 29: OXI – OZON Hóa học 10 bản” Đối tượng nghiên cứu Trong phạm vi đề tài này, tên gọi nó, tơi tập trung nghiên cứu vấn đề lí luận dạy học theo định hướng phát triển lực để vận dụng vào việc dạy – học học cụ thể: “bài 29: OXI – OZON - Hóa học 10 bản” Từ đưa cách tiếp cận giảng dạy có hiệu làm tiền đề áp dụng rộng rãi cho năm sau Phạm vi nghiên cứu Đề tài thực nghiệm học sinh lớp 10 Phương pháp nghiên cứu Với sáng kiến này, vận dụng phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp nghiên cứu lí thuyết  Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm  Phương pháp so sánh  Phương pháp thực nghiệm khoa học PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC LỚP 10 A Cơ sở lí luận I Khái niệm phẩm chất lực, chương trình giáo dục định hướng phát triển phẩm chất lực Khái niệm phẩm chất, lực: Khái niệm phẩm chất: Phẩm chất làm nên giá trị người hay vật Hay: Phẩm chất yếu tố đạo đức, hành vi ứng xử, niềm tin, tình cảm, giá trị sống; ý thức pháp luật người hình thành sau trình giáo dục Khái niệm lực: Năng lực khả thực có hiệu trách nhiệm hành động, giải nhiệm vụ, vấn đề thuộc lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân tình khác sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo kinh nghiệm, sẵn sàng hành động Chương trình giáo dục định hướng phát triển phẩm chất lực Chương trình giáo dục định hướng phát triển phẩm chất lực (nay gọi dạy học định hướng kết đầu ra) bàn đến nhiều từ năm 90 kỷ 20 ngày trở thành xu hướng giáo dục quốc tế Giáo dục định hướng phát triển phẩm chất lực nhằm mục tiêu phát triển lực người học Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển phẩm chất lực tập trung vào việc mơ tả chất lượng đầu ra, coi ”sản phẩm cuối cùng” trình dạy học Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức kết học tập HS II Các lực dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất lực nói chung dạy học hóa học nói riêng II.1 Các phẩm chất lực chung Năng lực chung lực bản, thiết yếu cốt lõi… làm tảng cho hoạt động người sống lao động nghề nghiệp Dạy học theo định hướng phát triển lực nhằm bồi dưỡng phát huy cho học sinh lực chung sau đây: Năng lực tự học, Năng lực giải vấn đề, Năng lực sáng tạo, Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thơng, Năng lực sử dụng ngơn ngữ, Năng lực tính tốn II.2 Các lực chun biệt mơn Hóa học • Là lực hình thành phát triển sở lực chung theo định hướng chuyên sâu, riêng biệt loại hình hoạt động, cơng việc tình huống, mơi trường đặc thù, cần thiết cho hoạt động chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu hạn hẹp hoạt động : Năng lực thực hành thí nghiệm, lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ hóa học, lực , lực giải vấn đề thông qua mơn hóa học, lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống • Các lực chun biệt mơn Hóa học gồm lực sau: NĂNG LỰC Mô tả CHUYÊN lực Các mức độ thể BIỆT 1.Năng lực Năng lực sử a)Nghe hiểu nội dung thuật ngữ hóa học, sử dụng dụng ngơn ngữ tượng hóa học: hiệu, hình vẽ, mơ hình cấu trúc phân tử chất, liên hóa học biểu danh pháp hóa học biểu tượng hóa học (Kí Năng lực sử dụng thuật ngữ kết hóa học…) b) Viết biểu diễn cơng thức hóa học hợp chất vơ hữu cơ, dạng cơng thức (CTPT, hóa học; Năng lực sử CT CT, CT lập thể…),đồng đẳng,đồng phân… dụng danh pháp hóa học c) Hiểu rút quy tắc đọc tên đọc tên theo danh pháp khác hợp chất hữu d) Trình bày thuật ngữ hóa học, danh pháp hóa học hiểu ý nghĩa chúng e) Vận dụng ngơn ngữ hóa học tình - Năng lực tiến - Lựa chọn dụng cụ hóa chất cần thiết chuẩn hành thí bị cho TN nghiệm, sử - Lắp dụng cụ cần thiết cho TN, hiểu dụng TN an tác dụng phận, biết phân tích sai tồn; cách lắp 2.Năng lực - Năng lực thực hành quan sát, mơ - Tiến hành có hỗ trợ giáo viên số thí hóa học bao tả , giải thích nghiệm hóa học phức tạp gồm: tượng TN rút - Tiến hành độc lập số TN hóa học đơn giản Biết cách quan sát, nhận tượng TN Mô tả xác tượng thí nghiệm kết luận Giải thích cách khoa học tượng thí - Năng lực xử nghiệm xảy ra, viết PTHH rút lý thông tin kết luận cần thiết liên quan đến Năng lực tính tốn TN Tính tốn theo khối lượng chất tham gia tạo thành sau phản ứng Tính tốn theo mol chất tham gia tạo thành sau phản ứng a)Vận dụng thành thạo phương pháp bảo toàn ( bảo toàn khối lượng, bảo tồn điện tích, bảo tồn electron việc tính tốn giải tốn hóa học c) Xác định mối tương quan chất hóa học tham gia vào phản ứng với thuật toán để giải với dạng tốn hóa học đơn giản c) Sử dụng thành thạo phương pháp đại số toán học mối liên hệ với kiến thức hóa học để giải tốn hóa học d) Sử dụng hiệu thuật tốn để biện luận tính tốn dạng tốn hóa học áp dụng tình thực tiễn Năng lực giải vấn đề thông qua mơn hóa học a) Phân tích tình học tập mơn hóa học ; Phát nêu tình có vấn đề học tập mơn hóa học b) Xác định biết tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề phát chủ đề hóa học; a)Phân tích tình học tập, sống; Phát nêu tình có vấn đề học tập, sống b) Thu thập làm rõ thơng tin có liên quan đến vấn đề phát chủ đề hóa học ; c) Đề xuất giải c) Đề xuất giả thuyết khoa học khác pháp giải vấn đề phát - Lập kế hoạch để giải vấn đề đặt - Lập kế hoạch để sở biết kết hợp thao tác tư giải số vấn đề PP phán đốn, tự phân tích, tự giải đơn giản -Thực kế với vấn đề hoạch đề có hỗ - Thực kế hoạch độc lập sáng tạo trợ GV hợp tác nhóm d) Thực giải pháp d) Thực đánh giá giải pháp giải giải vấn đề vấn đề; suy ngẫm cách thức tiến nhận phù hợp hay trình giải vấn đề để điều chỉnh vận không phù hợp giải dụng tình pháp thực Đưa kết luận xác ngắn gọn a) Có lực hệ a)Có lực hệ thống hóa kiến thức , phân thống hóa kiến thức loại kiến thức hóa học , hiểu rõ đặc điểm, nội dung, thuộc tính loại kiến thức hóa học Khi vận dụng kiến thức việc lựa chọn kiến thức cách phù hợp với tượng, tình cụ thể xảy sống, tự nhiên xã hội b) Năng lực phân b) Định hướng kiến thức hóa học tích tổng hợp cách tổng hợp vận dụng kiến thức hóa kiến thức hóa học học có ý thức rõ ràng loại kiến thức hóa học vận dụng vào ứng dụng lĩnh vực gì, ngành 5) Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống sống thực tiễn nghề gì, sống, tự nhiên xã hội c) Năng lực phát c) Phát hiểu rõ ứng dụng hóa nội dung kiến học vấn đề thực phẩm, sinh hoạt, y học, thức hóa học sức khỏe, KH thường thức, sản xuất công nghiệp, ứng dụng nông nghiệp môi trường vấn để lĩnh vực khác d) Năng lực phát vấn đề thực tiễn sử dụng kiến thức hóa học để giải thích e) Năng lực độc lập d) Tìm mối liên hệ giải thích tượng tự nhiên ứng dụng hóa học sống lính vực nêu dựa vào kiến thức hóa học kiến thức liên môn khác e) Chủ động sáng tạo lựa chọn phương pháp, sáng tạo việc cách thức giải vấn đề Có lực hiểu xử lý vấn đề thực biết tham gia thảo luận vấn đề hóa học tiễn liên quan đến sống thực tiễn bước đầu biết tham gia NCKH để giải vấn đề III Hai vấn đề cốt lõi dạy học theo định hướng phát triển lực III.1 Đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển lực khơng ý tích cực hố học sinh hoạt động trí tuệ mà ý rèn luyện lực giải vấn đề gắn với tình sống nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kỹ riêng lẻ môn học chuyên môn cần bổ sung chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp III.2 Đổi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực Xu hướng đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh tập trung vào hướng sau: Chuyển từ chủ yếu đánh giá kết học tập cuối mơn học, khóa học sang đánh giá tồn trình học, đánh giá giáo viên dạy với tự đánh giá người học Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kỹ sang đánh giá lực người học Tức chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức, … sang đánh giá lực vận dụng, giải vấn đề thực tiễn, đặc biệt trọng đánh giá lực tư bậc cao tư sáng tạo Chuyển đánh giá từ hoạt động gần độc lập với trình dạy học sang việc tích hợp đánh giá vào q trình dạy học, xem đánh phương pháp dạy học; Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin kiểm tra, đánh giá: sử dụng phần mềm thẩm định đặc tính đo lường cơng cụ (độ tin cậy, độ khó, độ phân biệt, độ giá trị) sử dụng mơ hình thống kê vào xử lý phân tích, lý giải kết đánh giá Với xu hướng trên, đánh giá kết học tập môn học, hoạt động giáo dục học sinh lớp sau cấp học bối cảnh cần phải: - Dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ (theo định hướng tiếp cận lực) môn học, hoạt động giáo dục môn, lớp; yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ năng, thái độ (theo định hướng tiếp cận lực) học sinh cấp học - Phối hợp đánh giá thường xuyên đánh giá định kì, đánh giá giáo viên tự đánh giá học sinh, đánh giá nhà trường đánh giá gia đình, cộng đồng - Kết hợp hình thức đánh giá trắc nghiệm khách quan tự luận nhằm phát huy ưu điểm hình thức đánh giá - Có cơng cụ đánh giá thích hợp nhằm đánh giá tồn diện, cơng bằng, trung thực, có khả phân loại, giúp giáo viên học sinh điều chỉnh kịp thời việc dạy học B THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Chương trình hóa học lớp 10 Đối với mơn hóa học lớp nói chung chương trình hóa học lớp 10 nói riêng biên soạn theo mục tiêu đổi giáo dục nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức phổ thơng hóa học gồm kiến thức hóa học đại cương lý thuyết phản ứng hóa học đặc điểm cấu tạo tính chất ngun tố nhóm A Với cấu trúc nội dung chương trình hóa học lớp 10 thuận lợi cho việc dạy học theo định hướng phát triển lực Việc vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực trường THPT địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung trường THPT Nho Quan A nói riêng Trong năm học vừa qua, nhận thức đội ngũ giáo viên tính cấp thiết phải đổi phương pháp dạy học thay đổi có nhiều chuyển biến Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực thực hiện, song khơng thường xun mang nặng tính hình thức tính hiệu sử dụng số phương pháp nhiều hạn chế Dạy học nặng truyền thụ kiến thức Việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực nhằm rèn luyện kỹ sống, kỹ giải tình thực tiễn cho học sinh chưa thực quan tâm Việc ứng dụng côngnghệ Hoạt động giáo viên – học sinh Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Vị trí cấu tạo Mục tiêu: Biết vị trí oxi BTH, cấu tạo phân tử oxi GV:Giới thiệu lịch sử tìm nguyên tố oxi chiếu bảng tuần hồn ngun tố hóa học HS: Quan sát, theo dõi, hoạt độngĐẤT nhóm hồn thành TRÁI NÓNG DẦNphiếu LÊNhọc tập sau: PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Cấu hình electron nguyên tử oxi: …………………………………… Câu Xác định vị trí oxi BTH? ………………………………………………………………………………… Câu Cho biết số electron lớp oxi: ………………………………… Câu Viết công thức e, công thức cấu tạo oxi: Nhận xét loại liên kết phân 16 tử oxi……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hoạt động 6:Tính chất ozon Mục tiêu: Biết tính chất vật lí ozon, tính oxi hố ozon mạnh oxi *Ozon dạng thù hình oxi B OZON (O3) - Cho biết công thức ozon? I TÍNH CHẤT - GV: Cho HS quan sát hình ảnh bầu trời Tính chất vật lí xanh đồng thời dựa vào SGK cho - O3 chất khí, mùi đặc trưng, màu biết tính chất vật lí ozon? xanh nhạt; - Hóa lỏng -1120C - Tan nước nhiều O2 - Phân tử O3 bền - Ozon phân hủy tạo thành oxi theo phản ứng:O3  O2 + O Bầu trời xanh - HS trả lời Khí ozon màu xanh nhạt, mùi đặc trưng Tan nước nhiều O2.( 100ml H2O 00C hòa tan 49 ml khí ozon) - GV cho học sinh hoạt động nhóm: Tính chất hóa học: - Từ đặc điểm cấu tạo ozon dự dốn - Ozon có tính oxi hóa mạnh tính chất hóa học ozon - O3 có tính oxi hóa mạnh O2 - So sánh tính chất hóa học ozon với *Tác dụng với kim loại (trừ Au Pt): oxi? Ở nhiệt độ thường - Hãy nêu ví dụ tính chất ozon? Viết Ag + O2  Khơng phản ứng 2Ag + O3  Ag2O + O2 phương trình phản ứng minh họa 17 Hs: Làm thí nghiệm nhận biết khí ozon: Sục O2 +KI +H2O  khơng pư khí O3 vào dung dịch KI có hòa tan hồ tinh O3 +2KI +H2O  2KOH + O2 + I2 (Làm bột hồ tinh bột chuyển thành màu xanh- HS quan sát tượng giải thích, viết Nhận biết ozon) phương trình phản ứng từ rút phương pháp nhận biết khí O3 Hoạt động 7: Ozon tự nhiên- Ứng dụng ozon Mục tiêu: Biết ozon tự nhiên sinh nào, từ đâu; ozon ứng dụng làm gì, vai trò đời sống II OZON TRONG TỰ NHIÊN - Ozon tạo thành từ oxi ảnh hưởng tia cực tím phóng điện giơng UV O2 ��� O3 - Tầng ozon hấp thụ tia tử ngoại từ tầng cao khơng khí bảo vệ người sinh vật trái đất tránh tác hại tia -GV: Cho HS quan sát hình ảnh ứng dụng III ỨNG DỤNG CỦA OZON ozon - Làm khơng khí, khử trùng y HS: tế.Tẩy trắng công nghiệp ngăn tia tử ngoại để bảo vệ trái đất Vận dụng liên môn: Đời sống ngày, ngành y tế, công nghiệp… -Làm khơng khí, khử trùng y tế -Tẩy trắng công nghiệp -Bảo vệ trái đất, ngăn tia tử ngoại -GV: Tại vào đồi thông thấy không khí lành hơn? Gv bổ sung: khơng khí đồi thơng lành thơng có khả sản sinh O3, chất diệt khuẩn mạnh Hoạt động củng cố học: Yêu cầu nhóm học sinh tổng kết học cách vẽ đồ tư oxi ozon 18 C Luyện tập mở rộng Hoạt động Luyện tập - Vòng 1: GV chia lớp thành nhóm lớn để tham gia thi đua với trả lời nhanh xác câu hỏi (khoảng câu hỏi) mà GV chuẩn bị (chưa cho HS chuẩn bị trước) Ghi điểm cho nhóm vòng Câu 1: Người ta thường dùng hóa chất để phân biệt oxi ozon? Câu 2: Ozon chiếm lượng nhiều tầng khí quyển? Câu 3: Tại cá sống nước, sau khoảng thời gian định lại ngoi lên khỏi mặt nước? Câu 4: Vì cuốc, xẻng dụng cụ sắt để lâu ngày khơng khí thấy xuất màu nâu bề mặt vật? Câu 5: Oxi ứng dụng nhiều lĩnh vực đời sống sản xuất? - Vòng 2: Trên sở nhóm, GV lại yêu cầu nhóm lại tiếp tục hoạt động cặp đôi để giải yêu cầu đưa phiếu học tập GV quan sát giúp HS tháo gỡ khó khăn mắc phải - HĐ chung lớp: GV mời HS (mỗi nhóm HS) lên bảng trình bày kết quả/bài giải Cả lớp góp ý, bổ sung GV tổng hợp nội dung trình bày kết luận chung Ghi điểm cho nhóm - GV sử dụng tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có mở rộng 19 yêu cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu giải vấn đề PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Có thể thu Oxi từ phản ứng nhiệt phân chất đây? A CaCO3 B KMnO4 C (NH4)2SO4 D NaHCO3 Câu 2: Oxi nguyên tố phi kim hoạt động, có tính oxi hố mạnh A Oxi có độ âm điện lớn B Oxi tồn dạng phân tử C Oxi có nhiều tự nhiên D Oxi chất khí Câu 3: Khi điều chế oxi PTN, người ta thường thu khí oxi cách A đẩy khơng khí B đẩy nước C chưng cất D chiết Câu 4: Phát biểu sau khơng nói khả phản ứng oxi? A O2 phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại B O2 phản ứng trực tiếp với tất kim loại C O2 tham gia vào q trình cháy, gỉ, hơ hấp D Những phản ứng mà O2 tham gia phản ứng oxi hố - khử Câu 5: Điều chế oxi phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3, NaNO3, H2O2 (có số mol nhau), lượng oxi thu nhiều từ A KMnO4 C KClO3 B NaNO3 D H2O2 Câu 6: Ozon có nhiều thượng tầng khí quyển, vai trò ozon A hấp thụ xạ tử ngoại (tia cực tím) B làm cho trái đất ấm C ngăn ngừa khí oxi khỏi Trái Đất D phản ứng với tia gamma từ ngồi khơng gian để tạo khí Câu 7: Chọn câu sai nói ứng dụng ozon? A Một lượng nhỏ ozon (10-6 % thể tích) khơng khí làm cho khơng khí lành B Khơng khí chứa lượng lớn ozon có lợi cho sức khoẻ C Dùng ozon để tẩy trắng loại bột, dầu ăn nhiều chất khác D Dùng ozon để tẩy trùng nước ăn, khử mùi, chữa sâu Câu 8: Khơng khí sau mưa giơng thường lành, ngồi việc mưa làm bụi mưa giơng tạo lượng nhỏ khí sau đây? A O3 B O2 C N2 D He Câu 9: Sau chuyển thể tích khí oxi thành ozon thấy thể tích giảm 5ml (biết thể tích đo điều kiện) Tính thể tích oxi tham gia phản ứng? A.14ml B.16ml C.17ml D.15ml Câu 10: Hồn thành phương trình hóa học đây, xác định vai trò chất tham gia phản ứng? 1) Mg + O2  3) S + O2  2) P + O2  4) C2H5OH + O2  20 5) Ag + O3  6) KI + O3 + H2O  Câu 11: Dẫn 2,24 lít khí gồm oxi ozon (đktc) qua dung dịch KI dư thấy có 12,7 gam chất rắn màu đen tím Tính phần trăm theo thể tích oxi hỗn hợp ban đầu? Câu 12: Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm clo oxi tác dụng hết với 16,98 gam hỗn hợp B gồm magiê nhôm tạo 42,34 gam hỗn hợp clorua oxit kim loại Tính thành phần phần trăm thể tích chất hỗn hợp A? Thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp B? Hoạt động Vận dụng tìm tòi mở rộng - Nội dung HĐ: u cầu HS tìm hiểu giải câu hỏi/tình sau Em tìm hiểu thêm ứng dụng ozon thực tế? Ở Việt Nam, phần lớn du khách chọn Đà Lạt để phục vụ cho mục đích nghỉ dưỡng Em lí giải lựa chọn Lỗ hổng tầng ozon Nam Cực hình thành vào tháng tháng 10, nở rộng vào ngày 22 tháng 10 (21 triệu km vuông) Vào năm 2000, lỗ hổng nở rộng nhất, với diện tích lên đến 29,8 triệu km vng Nhưng gần đây, có đáng mừng cho trái đất thân yêu lỗ thủng tầng ozon dần hồi phục Em nêu hiểu biết vấn đề - GV giao việc hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng internet,…để giải công việc giao (Địa link https://youtu.be/GaCJj2iQt5k) Kiểm tra, đánh giá kết HĐ - GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học - Căn vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu thực công việc HS (cá nhân hay theo nhóm HĐ) Đồng thời động viên kết làm việc HS V KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ : V.1 Mục đích kiểm tra, đánh giá: • Đánh giá tính khả thi dự án • Đánh giá khả tiếp thu kiến thức vận dụng kiến thức giải vấn đề học sinh V.2 Chuẩn bị 21 • Xác định trình độ học sinh • Lựa chọn đối tượng kiểm tra • Chuẩn bị phương tiện kĩ thuật • Chuẩn bị đề kiểm tra kiến thức vận dụng liên quan đến “Oxi- Ozon” thời gian 15 phút ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Câu 1: Tìm phát biểu sai các phát biểu sau: A Trong phản ứng, O2 thể tính oxi hóa mạnh B O2 phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại C O2 tham gia vào q trình cháy, gỉ, hơ hấp D O2 có tính oxi hóa mạnh O3 Câu 2: Có thể điều chế O2 phòng thí nghiệm từ phản ứng nhiệt phân chất sau đây? A CaCO3 B KMnO4 C.(NH4)2SO4 D NaHCO3 Câu 3: Nhờ bảo quản nước ozon, mận Bắc Hà – Lao Cai, cam Hà Giang bảo quản tốt hơn, nhờ bà nơng dân có thu nhập cao Nguyên nhân sau làm cho nước ozon bảo quản hoa tươi lâu ngày? A Ozon khí độc B Ozon độc dễ tan nước oxi C Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả sát trùng cao dễ tan nước oxi D Ozon có tính tẩy màu Câu 4: O2 có vai trò định sống người động vật Mỗi người ngày cần khoảng 25m3 khơng khí để thở Nếu coi khơng khí có chứa khoảng 20% thể tích O2 thể tích O2 cần dùng cho người ngày A 5000 lít B 125000 lít C 500 lít D 1250 lít Câu 5: Sục khí O3 vào dung dịch KI có sẵn vài giọt hồ tinh bột, tượng quan sát được: A Dung dịch có màu vàng nhạt B Dung dịch có màu xanh C Dung dịch suốt D Dung dịch có mầu tím Câu 6: Sự hình thành tần ozon phía tần đối lưu phía tần bình lưu khí q trình sau đây? A Sự chuyển hóa phân tử oxi thành ozon nhờ tia tử ngoại mặt trời B Sự oxi hóa số hợp chất hữu C Sự phóng điện (tia chớp, sét) khí D Cả A C 22 Câu 7: Tầng ozon có tác dụng chắn ngăn tia tử ngoại, bảo vệ cho sống tên Trái Đất Nguyên nhân làm suy giảm (gây thủng) tầng ozon là: A Con người sử dụng chất CFC (cloflocacbon) CCl 2F2, CCl3F công nghiệp làm lạnh, giặt tẩy, sơn B Con người đốt nhiêu liệu hóa thạch, sử dụng phân bón có chứa gốc nitơ sinh khí N2O C Con người xả khói bụi chất hóa học (SO2, CO, CO2 ) vào bầu khí D Tất nguyên nhân Câu 8: Cho hỗn hợp khí X gồm O O3 thực phản ứng ozon hóa hồn tồn thu chất khí tích hỗn hợp giảm thêm 20% so với ban đầu % khối lượng O3 hỗn hợp X là: A 50% B 35% C 75% D 20% Câu 9: Hằng ngày người động vật cần nhiều oxi cho nhu cầu hô hấp lượng oxi khơng khí gần khơng đổi nhờ phản ứng sau dây? UV A 2O3 �� � 3O2 dienphan � 2H2 + O2 B 2H2O ���� axit anhsang C 6nCO2 + 5nH2O ���� (C6H10O5)n + 6nO2 diepluc t � 2KCl + 3O2 D 2KClO3 ��� MnO Câu 10: Thêm 3,0 gam MnO2 vào 200 gam hỗn hợp gồm KCl KClO3 hỗn hợp X Đun nóng hỗn hợp X đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn nặng 145,4 gam % khối lượng KClO3 hỗn hợp X A 26,5% B 73,5% C 62,75% D 37,25% V.3 Tổ chức kiểm tra: • Đối tượng: Học sinh trường THPT Nho Quan A học “Oxi- Ozon” Địa điểm: Tại trường THPT Nho Quan A- Nho Quan – Ninh Bình • Cách tiến hành: Sau tiết dạy phát đề kiểm tra 15 phút cho HS 23 • CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM I MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC THỰC NGHIỆM Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm khâu quan trọng nhằm kiểm chứng tính khả thi đề tài khả áp dụng vào thực tế cách có hiệu nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn Hóa học nhà trường phổ thông Nhiệm vụ thực nghiệm Trong phạm vi thời gian khả tiến hành thực nghiệm, tập trung nhằm giải nhiệm vụ sau: - Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực theo định hướng phát triển lực vào học cụ thể: Bài 29: OXI - OZON – Hóa học 10 - Sau học, tiến hành kiểm tra ngắn 15’ theo định hướng phát triển lực Rút kết luận đánh giá tính khả thi đề tài II TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM Chọn đối tượng thực nghiệm 24 Q trình thực nghiệm tơi tiến hành trường THPT Nho Quan A lớp tiến hành giảng dạy Tôi chọn lớp: lớp đối chứng lớp thực nghiệm để dạy Cả hai lớp dạy bài: Bài 29: OXI - OZON – Hóa học 10 Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Lớp Số học sinh Lớp Số học sinh 10A 39 10B 41 Bảng 1: Các lớp số học sinh tham gia thực nghiệm - Các lớp thực nghiệm: sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực kết hợp với việc sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học đại (máy tính, bảng tương tác thơng minh) - Các lớp đối chứng: Sử dụng chủ yếu phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, đàm thoại gợi mở ) dạy vơí phấn trắng, bảng đen Kết thực nghiệm Sau dạy Bài 29: OXI - OZON – Hóa học 10 bản, tơi cho học sinh làm kiểm tra ngắn (thời gian 15 phút) lớp thực nghiệm lớp đối chứng Kết sau: Lớp Thực nghiệm Đối chứng Sĩ Điểm số 10A 39 0 0 11 10B 41 0 11 Bảng 2: Điểm lớp thực nghiệm đối chứng Lớp thực nghiệm 10A Tổng % Giỏi25 Lớp đối chứng 10B Tổng % Xếp loại Giỏi (9-10 điểm) 12 30.78 Khá (7-8 điểm) 20 51.28 18 Trung bình (5-6 điểm) 17.94 15 Yếu (
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh thông qua bài 29 OXI OZON hóa học 10 cơ bản, SKKN dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh thông qua bài 29 OXI OZON hóa học 10 cơ bản

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay