SKKN áp dụng phương pháp dạy học khám phá ứng dụng trong giảng dạy môn sinh học lớp 11

69 4 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:13

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục hay sáng kiến khoa học (viết tắt là SKKN) là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của bản thân thông qua: Viết bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc kết quả luận án, luận văn được bảo vệ thành công (trong năm bảo vệ) hoặc thiết bị dạy nghề tự làm, mô hình sáng tạo kỹ thuật đạt giải hoặc các đề tài khoa học được Hội đồng cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia đánh giá đạt giải. Mục lục ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN .2 Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng 2 Nội dung .2 Hiệu dự kiến đạt 3.1 Mức độ hứng thú với môn học 3.2 Thực nghiệm sư phạm .7 3.3 Hiệu kinh tế dự kiến đạt 3.4 Hiệu xã hội .10 Điều kiện khả áp dụng 11 4.1 Điều kiện áp dụng 11 4.2 Khả áp dụng 11 PHỤ LỤC 1: Nội dung cách thực thí nghiệm liên quan đên học chương trình Sinh học 11 – chương trình chuẩn 13 20 PHỤ LỤC 2: Các câu hỏi ứng dụng thực tế liên quan đên học chương trình Sinh học 11 – chương trình chuẩn 21 PHỤ LỤC 3: Một số sản phẩm thực tế học sinh – phát triển kết từ tình khai thác học 29 PHỤ LỤC 4: Minh họa số giảng thiết kế theo phương pháp “Dạy học khám phá Ứng dụng” 30 BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT 30 BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT 36 BÀI 35: HOOCMON THỰC VẬT 42 BÀI 41: SINH SẢN VƠ TÍNH Ở THỰC VẬT 52 PHỤ LỤC 5: Bộ câu hỏi sử dụng thực nghiệm sư phạm 57 PHỤ LỤC 6: Phiếu khảo sát ý kiến học sinh 67 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN U CẦU CƠNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến tỉnh Ninh Bình Chúng tơi ghi tên đây: Tỷ lệ (%) Trình Ngày, đóng góp độ TT Họ tên tháng, năm Nơi công tác Chức vụ vào việc tạo chuyên sinh sáng môn kiến THPT Giáo Cử Nguyễn Thị Bích Đào 18/10/1989 33,33% Hoa Lư A viên nhân Cán Sở GDĐT Vũ Ngọc Hạnh 4/11/1982 Sở Thạc sĩ 33,33% Ninh Bình GD&ĐT THPT Hiệu Hoàng Hải Nam 01/8/1981 Thạc sĩ 33,33% Hoa Lư A trưởng Ghi Đồng tác giả Đồng tác giả Đồng tác giả Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng Là nhóm tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Áp dụng phương pháp dạy học khám phá - ứng dụng giảng dạy môn Sinh học – Lớp 11” Lĩnh vực áp dụng: GIÁO DỤC Nội dung a, Giải pháp cũ thường làm: Phương pháp dạy học truyền thống: Dạy học lấy hoạt động người thầy trung tâm Thực lối dạy này, giáo viên người thuyết trình, diễn giảng, "kho tri thức" sống, học sinh người nghe, nhớ, ghi chép suy nghĩ theo Với phương pháp dạy học truyền thống, giáo viên chủ thể, tâm điểm, học sinh khách thể Giáo án dạy theo phương pháp thiết kế kiểu đường thẳng theo hướng từ xuống Nên nội dung dạy theo phương pháp truyền thống có tính hệ thống, tính logic cao Song đề cao người dạy nên nhược điểm phương pháp dạy học truyền thống học sinh thụ động tiếp thu kiến thức, dạy dễ đơn điệu, buồn tẻ, kiến thức thiên lý luận, ý đến kỹ thực hành người học; kỹ vận dụng vào đời sống thực tế bị hạn chế Thực tiễn thập niên 90 nay, việc dạy học mang tính “hàn lâm, lý thuyết” Đặc điểm trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học quy định chương trình chưa trọng đầy đủ đến chủ thể người học đến khả ứng dụng tri thức học tình thực tiễn Mục tiêu dạy học chương trình đưa cách chung chung, không chi tiết; Việc quản lý chất lượng giáo dục tập trung vào “điều khiển đầu vào” nội dung dạy học Với quan điểm dần đến hệ tri thức người học nhanh chóng bị lạc hậu nội dung dạy học quy định cách chi tiết cứng nhắc chương trình Đồng thời, việc kiểm tra đánh giá chủ yếu dựa việc kiểm tra khả tái tri thức mà không định hướng vào khả vận dụng tri thức tình thực tiễn sản phẩm đào tạo người mang tính thụ động, hạn chế khả sáng tạo động, sản phẩm giáo dục không đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội thị trường lao động b Giải pháp cũ cải tiến: * Dạy học khám phá Khám phá (Inquiry) thuật ngữ chủ yếu sử dụng dạy học môn khoa học trường Nó dùng để cách đặt câu hỏi, cách tìm kiến thức thơng tin, tìm hiểu tượng, phát điều ẩn bên vật tượng Nó q trình có mục đích việc chiếm lĩnh tri thức, giải vấn đề, đồng thời cách thức, đường tìm kiếm điều kì diệu vấn đề khó giải từ nhận biết giới khách quan Các đặc điểm: Nhận vật thể, chất, trường quy luật vốn tồn tại; Có khả áp dụng để giải thích giới; Thường khơng trực tiếp áp dụng vào sản xuất đời sống mà phải qua sáng chế; nhiên số kiến thức thu từ khám phá ứng dụng vào đời sống Học hỏi thơng qua khám phá định nghĩa thân học sinh thơng qua hoạt động tìm tòi, khám phá, sáng tạo tương tác với giới quanh chúng Dạng học tập khơng có cấu trúc, quy luật giới hạn thời gian, cần phải tối thiểu hướng dẫn giáo viên Việc học hỏi thông qua khám phá hoạt động ngồi trời, trò chơi đóng giả kích thích trí tưởng tượng, thể khả sáng tạo nghệ thuật, âm nhạc điệu nhảy, hay khám phá thiên nhiên môi trường quanh trẻ Khám phá giới cách độc lập giúp hoc sinh biết suy nghĩ cho Nhờ đó, học sinh cảm nhận chúng xứng đáng với thành đạt có thêm tự tin Dạy học khám phá q trình vai trò định hướng người dạy, người học chủ động việc học tập thân, hình thành câu hỏi đặt tư mở rộng cơng việc nghiên cứu, tìm kiếm; từ xây dựng nên hiểu biết tri thức Những kiến thức giúp cho người học trả lời câu hỏi, tìm giải pháp khác để giải vấn đề, chứng minh định lí hay quan điểm - Những ưu điểm Dạy học khám phá: + Học sinh coi việc học mình, tính tích cực chủ động phát huy + Hoạt động khám phá tạo hứng thú, đem lại nguồn vui + Học sinh hiểu sâu, nhớ lâu, biết vận dụng linh hoạt kiến thức học, đồng thời phát triển lực tư duy, lực giải vấn đề gặp phải, thích ứng linh hoạt với xã hội đại phát triển với tốc độ nhanh chóng * Dạy học ứng dụng Dạy học ứng dụng phương pháp kiến tạo tri thức cho học sinh giảng có hồn, khỏi kiến thức nặng nề sách giáo khoa, gắn lý thuyết với thực tiễn mang lại hiệu thiết thực Đó học để hiểu biết ứng dụng vào sống, khơng phải học để ứng thí, quên hết Khi học xong vấn đề học sinh thấy có ứng dụng thực tiễn cho sống em ý hơn, tìm tòi, chủ động tư để tìm hiểu, để nhớ Do học giáo viên đưa số ứng dụng thực tiễn lôi ý học sinh * Tính điểm bật sáng kiến - Tính mới: + Kết hợp việc xây dựng tình khám phá khoa học (thực thí nghiệm khoa học) để hình thành kiến thức + Học sinh tư tích cực, sáng tạo  biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo + Các tình khám phá gợi mở cho việc ứng dụng kiến thức vào đời sống + Đề xuất số biện pháp cách tiếp cận dạy học khám phá ứng dụng chương trình sinh học 11, đặc biệt chi tiết số bật chương + Tối ưu hóa thời gian khám phá tri thức để phù hợp với tiết học cân với môn học khác + Đơn giản dễ áp dụng toàn học sinh (giỏi, khá, trung bình) Khơng đòi hỏi phải đầu tư nhiều tiền bạc + Các thí nghiệm tối ưu hóa để áp dụng rộng rãi kể trường khơng có điều kiện Một số thí nghiệm q khó Sách giáo khoa thay thí nghiệm khác có giá trị tương đương - Điểm bật: + Có ứng dụng tạo sản phẩm có giá trị kinh tế + Học sinh sử dụng sản phẩm tiết học cho gia đình phần kinh doanh nhỏ Hiệu dự kiến đạt 3.1 Mức độ hứng thú với môn học Phương pháp “Dạy học khám phá - ứng dụng” thực trường THPT Hoa Lư A năm học là: 2016 – 2017 2017 – 2018 Tiến hành khảo sát mức độ hứng thú học tập lớp có khả nhận thức tương đương 11A, 11B, 11C, 11D Kết thu sau: Năm học 2016 – 2017: Lớp Sĩ số 11A 45 11B 43 11C 38 11D 40 Phương pháp cũ Hồn Khơng tồn Hứng thực không thú hứng hứng thú thú 20 20 (44,4%) (44,4%) (11,2%) 13 (34,2%) 22 (57,9%) Phương pháp Hồn Khơng tồn Hứng thực khơng thú hứng hứng thú thú 35 (81,4%) (11,63%) (6,97%) 33 (82,5%) (7,5%) (7,9%) (10%) Năm học 2017 – 2018: Lớp Sĩ số 11A 43 11B 40 11C 39 11D Phương pháp cũ Hồn Khơng tồn Hứng thực không thú hứng hứng thú thú 17 (42,5%) 18 (45%) Phương pháp Hồn Khơng tồn Hứng thực khơng thú hứng hứng thú thú 35 (81,4%) (14%) (4,6%) (12,5%) 30 (76,9%) (15,4%) (7,7%) 20 20 (44,4%) (44,4%) (11,2%) Thể số liệu biểu đồ, ta có: Năm học 2016 – 2017: 45 Năm học 2017 – 2018: 3.2 Thực nghiệm sư phạm Năm 2016 – 2017: Phương pháp cũ Phương pháp Lớp Sĩ số Điểm từ Điểm từ Điểm >8 Điểm 8 Điểm 8 Điểm 8 Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN áp dụng phương pháp dạy học khám phá ứng dụng trong giảng dạy môn sinh học lớp 11, SKKN áp dụng phương pháp dạy học khám phá ứng dụng trong giảng dạy môn sinh học lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay