SKKN giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn đá cầu trong trường trung học phổ

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 14:25

Vấn đề sức khỏe, làm việc và cuộc sống con người là hết sức quan trọng mà mỗi quốc gia, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều quan tâm. Sự phát triển các tố chất vận động có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu và hoàn thiện kĩ năng, kĩ xảo vận động cũng như chuẩn bị trình độ thể lực chung I Tên sáng kiến: "Giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu trường trung học phổ thơng Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình." II Tác giả sáng kiến: Họ tên:- PHẠM NGỌC SƠN - TRẦN VĂN TRỌNG - NGUYỄN MỘNG ĐIỆP Giáo viên trường THPT Kim Sơn C Emai: Sonpham051090@gmail.com SĐT: 0987.018.345 III Nội dung sáng kiến Giải pháp cũ thường làm: Trong năm qua, song song với phát triển kinh tế xã hội, phong trào tập luyện TDTT tỉnh bước phát triển mặt, có phong trào tập luyện TDTT trường học phổ thông phát triển chiều rộng chiều sâu Đá cầu môn thể thao mạnh Việt Nam trường Quốc tế ưa chuộng phát triển rộng rãi quần chúng nhân dân Nhưng phong trào Đá cầu Ninh Bình chưa phát triển rộng thành tích cao quần chúng nhân dân phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C chưa phát triển tương xứng với tiềm sở vật chất trường Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến phong trào tập luyện em học sinh như: Những năm trước trường sở cũ khơng có đủ điều kiện sở vật chất phục vụ cho qua trình tập luyện, phụ huynh khơng muốn cho tham gia tập luyện TDTT sợ ảnh hưởng đến học văn hoá, đội ngũ giáo viên thể chất chưa thực tâm huyết với phong trào TDTT nhà trường, tất yếu tố ảnh hưởng lớn tới phong trào tập luyện TDTT trường nói chung phong trào tập luyện môn Đá cầu trường nói riêng nên năm gần phong trào TDTT nhà trường nói chung phong trào tập luyện mơn Đá cầu nói riêng bắt đầu xây dựng lại từ đầu nên gặp nhiều khó khăn Đặc biệt việc tuyển chọn đội tuyển TDTT phục vụ cho thi đấu giải học sinh nhà trường, chọn em học sinh biết chơi mơn thể thao đó, chơi qua mơn thể thao * Về ưu điềm: Chọn lựa học sinh chơi qua môn Đá cầu để chọn vào đội tuyển nên tiết kiệm thời gian tập luyện công huấn luyện cho giáo viên huớng dẫn * Về nhược điểm: Học sinh khơng nắm kỹ thuật bản, khơng có hiệu thi đấu, học sinh khơng trì tập luyện thường xuyên, không giao lưu cọ sát, Giải pháp cải tiến: Vấn đề sức khỏe, làm việc sống người quan trọng mà mỡi quốc gia, mỡi gia đình, mỗi cá nhân quan tâm Sự phát triển tố chất vận động có ảnh hưởng trực tiếp đến khả tiếp thu hoàn thiện kĩ năng, kĩ xảo vận động chuẩn bị trình độ thể lực chung Trên sở giáo dục tố chất vận động lại giải nhiệm vụ định việc hồn thiện hình thái thể Hồn thiện hình thái thể ảnh hưởng đến hồn thiện chức Do góp phần nâng cao lực hoạt động thể tăng cường sức đề kháng cho thể Môn Đá cầu môn thể thao tập luyện đa dạng sân bãi hình thức tập luyện, tập luyện quần chúng mang tính thể thao khỏe mạnh mơn Đá cầu tập từ nơi từ nhà tập đến khoảng sân trước cửa lớp chơi, đá tập thể đơng người để giải trí sau học tập mệt mỏi Tập luyện thuờng xuyên môn Đá cầu góp phần hình thành hồn thiện kĩ năng, kĩ xảo vận động sống trang bị kiến thức chuyên môn Kĩ năng, kĩ xảo vận động ( đặc biệt kĩ xảo ) có ý nghĩa lớn lao sống người Nếu người khơng có kĩ năng, kĩ xảo sẽ gặp nhiều khó khăn hoạt động sống kĩ xảo phong phú hoạt động tồn diện có hiệu Bên cạnh việc trang bị kĩ năng, kĩ xảo vận động trình giáo dục thể chất trang bị tri thức chun mơn, kiến thức có ý nghĩa cho xã hội giáo dục thể chất thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi cơng cộng, nếp sống văn minh, lành mạnh, mơi trường giáo dục rèn luyện đạo đức, ý chí, góp phần xây dựng người phát triển toàn diện Giáo dục đạo đức dường xuyên suốt thực tiễn q trình giáo dục nói chung q trình giáo dục thể chất nói riêng Từ thực tế trên, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C nói riêng học sinh phổ thơng tỉnh nhà nói chung, chúng tơi mạnh dạn đặt vấn đề nghiên cứu: “Giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu trường trung học phổ thông Kim Sơn C - tỉnh Ninh Bình" Thơng qua điều tra đánh giá thực trạng, phân tích yếu tố ảnh hưởng tới phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu cho học sinh truờng THPT Kim Sơn C số trường địa bàn tỉnh Ninh Bình làm sở để đề tài sẽ đề xuất giải pháp phù hợp nhằm phát triển phong trào tập môn luyện Đá cầu trường THPT Kim Sơn C, qua góp phần nâng cao chất luợng phong trào tập luyện môn Đá cầu nói riêng cơng tác giáo dục thể chất trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình *Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nghiên cứu đặt ra, đề tài dự kiến tiến hành nghiên cứu hai nhiệm vụ sau: - Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình + Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình (Cơ sở vật chất, giáo viên, phụ huynh ) + Thực trạng nhận thức, quan tâm đội ngũ cán bộ, học sinh, phụ huynh học sinh môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình + Nghiên cứu xu hướng phát triển phong trào tập luyện Đá cầu truờng THPT Kim Sơn C trường THPT địa bàn tỉnh Ninh Bình - Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình + Xác định nguyên tắc lựa chọn giải pháp nhằm phát triển phong trào tập luyện Đá cầu trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình + Lựa chọn đề xuất số giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình + Kiểm nghiệm hiệu giải pháp lựa chọn trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình * Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề Để giải hai nhiệm vụ trên, đề tài dự kiến sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu Đề tài sử dụng phương pháp trình nghiên cứu nhằm tổng hợp tài liệu liên quan để nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình Tài liệu chuyên môn liên quan tới việc phát triển khai thác tiềm phong trào thể thao, phong trào tập luyện môn Đá cầu - Phương pháp quan sát sư phạm Đối tượng lựa chọn quan sát sư phạm giáo viên, học sinh tham gia CLB Đá cầu trường THPT Kim Sơn C số truờng lân cận Nội dung tiến hành quan sát bao gồm: - Tổng thời gian tập luyện buổi sinh hoạt CLB Đá cầu nhà trường - Quan sát trình vận động buổi tập học sinh, mức độ hứng thú học sinh buổi tập - Quan sát phương pháp, phương tiện, cách thức tổ chức buổi tập sử dụng buổi tập Đá cầu - Quan sát trình tập luyện em học sinh học nội khóa, buổi tập ngoại khóa mơn thể thao nói chung mơn Đá cầu nói riêng -Phương pháp thực nghiệm sư phạm Là phương pháp sử dụng trình nghiên cứu đề tài để đánh giá hiệu số giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất thành tích mơn Đá cầu học sinh THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình - Phương pháp toán học thống kê Phương pháp tơi sử dụng để tính tốn xử lý số liệu thu thập trình nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài sẽ sử dụng tham số như: số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, * Qua trình điều tra đánh giá thực trạng kết hợp với việc sử dụng phương pháp nêu đề tài thu số kết trình bày cụ thể sau: Bảng 2.1: Sự phát triển số lượng học sinh thường xuyên tham gia tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C từ năm học 2015 – 2016 đến năm 2017-2018 Năm học Số học sinh thường xuyên tham gia tập luyện (người) 2015-2016 46 2016-2017 97 2017-2018 186 Kết bảng 2.1 chứng tỏ học sinh THPT Kim Sơn C ngày ham thích mơn Đá cầu, điều có nghĩa đáp ứng nhu cầu em học sinh việc tham gia tập luyện môn Đá cầu tăng cường củng cố sức khỏe, vui chơi giải trí sau học căng thẳng, mở rộng mối quan hệ xã hội sở giao lưu học hỏi kinh nghiệm Bảng 2.2: Đối tượng thường xuyên tham gia tập luyện CLB Đá cầu trường THPT Kim Sơn C tính theo khối lớp ( Số liệu tháng – 2018) Đối tượng Số lượng Tỷ lệ(%) Học sinh lớp 10 85 45,7 Học sinh lớp 11 68 36,6 Học sinh lớp 12 33 17,7 Tổng số 186 100 Kết bảng 2.2 chứng tỏ học sinh truờng THPT kim Sơn C ngày ham thích mơn Đá cầu, đặc biệt em khối 10 11, em khối 12 tỉ lệ em tập trung ơn thi THPT quốc gia Điều có nghĩa đáp ứng nhu cầu em học sinh việc tham gia tập luyện môn Đá cầu tăng cường củng cố sức khỏe, vui chơi giải trí sau học căng thẳng, mở rộng mối quan hệ xã hội sở giao lưu học hỏi kinh nghiệm Đây yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn Đá cầu học sinh truờng THPT Kim Sơn C Bảng 2.3: Kết vấn giải pháp dự kiến phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh truờng THPT Kim Sơn C (n=20) TT Kết phỏng vấn Các giải pháp dự kiến Số người Tỷ lệ đồng ý % 18 90 15 75 16 80 14 70 19 95 12 60 Tăng cường đạo quan tâm sâu sát cấp lãnh đạo phong trào TDTT học sinh nói chung phong trào tập luyện mơn Đá cầu nói riêng Tổ chức công tác tuyên truyền cổ động học sinh tập luyện mơn Đá cầu thơng qua hình thức, hoạt động thực tiễn gần gũi gắn liền với đời sống sinh hoạt, học tập học sinh Tích cực thành lập ổn định tổ chức, hoạt động CLB Đá cầu trường THPT quản lý BGH nhà trường Tăng cường kinh phí đầu tư cho mục đích cần thiết để phục vụ cho phong trào tập luyện học sinh Duy trì phát triển giải thi đấu Đá cầu kỳ HKPĐ cấp trường, Đại hội TDTT học sinh toàn tỉnh hàng năm Có chương trình, kế hoạch cụ thể phát triển lâu dài, bền vững phong trào tập luyện Đá cầu học sinh THPT Từ kết bảng 2.3 đưa nhận xét sau: Nhìn chung giải pháp đưa mang tính khả thi đồng ý người phỏng vấn Tỷ lệ chênh lệch giải pháp không lớn Tuy nhiên để lựa chọn giải pháp tối ưu sau xem xét mặt đối chiếu với nguyên tắc để xây dựng giải pháp làm để lựa chọn Đề tài định lấy giải pháp tối ưu để phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh Như vào kết bảng 2.3 để phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C để xứng đáng với tiềm học sinh, tơi xin có số giải pháp kiến nghị giải pháp tơi trình bày nội dung cụ thể sau: * Các giải pháp kiến nghị: Giải pháp 1: Tăng cường đạo quan tâm sâu sát lãnh đạo phong trào TDTT học sinh nói chung phong trào tập luyện mơn Đá cầu nói riêng Trong hoạt động, yếu tố lãnh đạo yếu tố gây ảnh hưởng lớn họ người đứng đầu, người đạo trực tiếp chịu trách nhiệm việc thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước “ Cán gốc phong trào” Bởi cấp lãnh đạo cần thực quan điểm đạo Đảng, Nhà nước cơng tác TDTT nói chung cơng tác TDTT học đường nói riêng, đồng thời tuyên truyền giáo dục để tất người hiểu vấn đề Cụ thể trường học năm cần phải tổ chức giải thi đấu môn thể thao nhằm phát triển người tồn diện, có kế hoạch phát triển, quy hoạch diện tích sử dụng cho tập luyện thi đấu thể thao học sinh, mua sắm dụng cụ trang thiết bị sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục thể chất, đề mức khen thưởng động viên khuyến khích cho em học sinh tích cực phong trào tập luyện đạt thành tích cao thi đấu Đá cầu, Điều lãnh đạo thực tốt chắn phong trào tập luyện môn Đá cầu học sinh sẽ nhanh chóng phát triển nhà trường Giải pháp 2: Tổ chức công tác tuyên truyền cổ động học sinh tích cực tham gia tập luyện mơn Đá cầu thơng qua hình thức, hoạt động thực tiễn gần gũi gắn liền với đời sống sinh hoạt học tập học sinh Mục đích giải pháp làm học sinh hiểu vai trò, vị trí việc tập luyện TDTT cần thiết, quan trọng việc bảo vệ sức khỏe, nâng 10 cao thể lực, xây dựng lối sống văn hóa, tỉnh thần khỏe mạnh Khuyến khích mỡi học sinh chọn mơn thể thao phù hợp để tập luyện Các tổ chức đoàn thể nhà trường, đặc biệt Đoàn trường giáo viên mơn GDTC có trách nhiệm tuyên truyền vận động đối tượng tổ chức tham gia tập luyện TDTT Cụ thể chi đoàn, khối lớp Đặc biệt phải truyên truyền vai trò, tác dụng việc tập luyện môn Đá cầu phát triển thể chất lứa tuổi học sinh…Trên phương tiện thông tin đại chúng bảng tin nhà trường, tin niên Đoàn trường, học Thể dục khóa, hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa Thơng qua hoạt động thiết thực gần gũi với đời sống sinh hoạt, học tập học sinh Bên cạnh qua công tác tổ chức giải thi đấu cấp trường, sơi sẽ thu hút nhiều học sinh có hứng thú với mơn Đá cầu, kích thích học sinh tích cực tham gia tập luyện thường xuyên Đây hình thức tun truyền có hiệu cao tới học sinh nhà trường Giải pháp 3: Tích cực thành lập ổn định tổ chức CLB Đá cầu trường THPT Kim Sơn C quản lý Ban giám hiệu nhà trường BCH Đoàn trường Việc thành lập CLB Đá cầu nhà trường cần có quy định rõ ràng như: Số lượng người tham gia, đối tượng tham gia, địa điểm tập luyện, kinh phí đóng góp, thời gian sinh hoạt….cho thành viên CLB, thành lập ban chủ nhiệm CLB Những thành viên ban chủ nhiệm CLB có nhiệm vụ thường xuyên tổ chức hoạt động giao hữu thi đấu với CLB khác, mời HLV có trình độ chun mơn cao hướng dẫn tập luyện để nâng cao kỹ thuật chiến thuật cho thành viên CLB mình, có trách nhiệm xem xét kết nạp bồi dưỡng thành viên mới, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thực quy chế sinh hoạt CLB…Tóm lại CLB Đá cầu trường phải tổ chức chặt chẽ theo hình thức tự phát Đặc biệt CLB cần phải hoạt động quản lý chung Ban giám hiệu nhà trường, BCH Đoàn trường điều hành hoạt động tổ nhóm giáo dục thể chất 11 Giải pháp 4: Duy trì phát triển giải thi đấu Đá cầu kỳ HKPĐ cấp trường Đại hội TDTT học sinh toàn tỉnh hàng năm Từ lâu Sở GD-ĐT Ninh Bình đưa nội dung thi đấu mơn Đá cầu thành nội dung thi đấu thức kỳ HKPĐ Chúng mong muốn môn Đá cầu sẽ trở thành nội dung thức Đại hội TDTT học sinh tỉnh hàng năm, truờng THPT Kim Sơn C trường THPT tồn tỉnh sẽ ln phải quan tâm đầu tư cho môn Đá cầu thường xuyên tổ chức nội dung Đá cầu kỳ HKPĐ cấp trường để lựa chọn học sinh thi đấu cấp tỉnh IV Hiệu kinh tế xã hội dự kiến đạt - Lựa chọn giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu cho học sinh truờng THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình - Lựa chọn đuợc số giải pháp phát triển phong trào tập luyện Đá cầu trường THPT kim Sơn C tổ chức thực nghiệm giải pháp đề xuất trường THPT Kim Sơn C - Góp phần củng cố tăng cường sức khỏe, phát triển toàn diện cân đối hình thái, chức thể, phát triển tố chất vận động khả hoạt động người Sức mạnh, sức nhanh, sức bền khả phối hợp vận động cần thiết sống, giúp học sinh hăng say học tập mơn văn hố có sống khoẻ mạnh, lành mạnh, V Điều kiện khả áp dụng Trên sở quan sát đánh giá thực trạng phong trào tập luyện Đá cầu học sinh trường THPT Kim Sơn C tỉnh Ninh Bình, đề tài nhận thấy hiệu phong trào tập luyện môn Đá cầu chưa phát triển tương ứng với tiềm của học sinh Nếu giải pháp mà đề ứng dụng đồng thời vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu cho học sinh trường THPT Kim Sơn C nói riêng phong trào tập luyện mơn Đá cầu trường THPT tỉnh Ninh Bình nói chung Kim Sơn, Ngày 25 tháng năm 2018 Xác nhận quan, đơn vị Tác giả sáng kiến 12 Phạm Ngọc Sơn Trần Văn Trọng- Nguyễn Mộng Điệp 13 ... Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình + Xác định nguyên tắc lựa chọn giải pháp nhằm phát triển phong trào tập luyện Đá cầu trường THPT... Nếu giải pháp mà đề ứng dụng đồng thời vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu cho học sinh trường THPT Kim Sơn C nói riêng phong trào tập luyện môn Đá cầu trường. .. giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Đá cầu trường THPT Kim Sơn C- tỉnh Ninh Bình Tài liệu chun mơn liên quan tới việc phát triển khai thác tiềm phong trào thể thao, phong trào tập luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn đá cầu trong trường trung học phổ, SKKN giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn đá cầu trong trường trung học phổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay