năm 2011 2012 chuyên

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 14:16

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh trường THPT Chuyên Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm kinh tế giới Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học: a Chứng minh: “Tài nguyên thiên nhiên nước ta phong phú đa dạng” b Sự phong phú, đa dạng tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nước ta? Câu (1,5 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học: Chứng minh nguyên nhân gây mưa nước ta chủ yếu địa hình hồn lưu khí Câu (2.0 điểm) Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam kiến thức học: Hãy trình bày đặc điểm dân số nước ta Câu (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị xuất, nhập nhóm nước phát triển nhóm nước phát triển năm 1990 2004 (đơn vị: tỉ USD) Năm Nhóm nước Đang phát triển Phát triển Xuất 990,4 2337,6 1990 Tổng xuất Nhập nhập khẩu 971,6 1962,0 2456,0 4793,6 2004 Xuất Nhập Tổng xuất khẩu nhập 3687,8 3475,6 7163,4 5357,5 5840,7 11198,2 a Vẽ biểu đồ thích hợp so sánh quy mơ cấu giá trị xuất, nhập nhóm nước phát triển với nhóm nước phát triển năm 1990 2004 b Từ biểu đồ vẽ rút nhận xét -Hết Cán coi thi không giải thích thêm Thí sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam Họ tên thí sinh: ……………………………………… Số báo danh: …………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh trường THPT Chuyên Hướng dẫn chấm gồm: 03 trang Câu Nội dung Điểm Câu Đặc điểm kinh tế giới nay: (1,5 - Kinh tế giới chuyển từ phát triển theo chiều rộng (gia tăng nguồn điểm) lực) sang phát triển theo chiều sâu (nâng cao hiệu quả) 0,25 - Nền kinh tế gắn liền với cách mạng khoa học công nghệ 0,25 đại 0,25 - Kinh tế giới ngày hướng tới kinh tế tri thức 0,25 - Quá trình tồn cầu hố kinh tế ngày phát triển mạnh - Kinh tế giới phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức gay gắt: nguy khủng hoảng kinh tế tài 0,25 - Các nước ngày có xu hướng lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế 0,25 bền vững Câu a Tài nguyên thiên nhiên nước ta phong phú, đa dạng: (2,0 - Tài nguyên đất: nước ta có 331 212 km2 đất tự nhiên chia làm điểm) nhóm: nhóm đất feralit (trên đá badan, đá vôi loại đá khác), nhóm đất phù sa (phù sa sơng, đất phèn, đất mặn, đất cát biển), nhóm đất khác núi đá 0,25 - Tài nguyên nước: phong phú gồm nước mặt (nước biển, sông, suối, ao hồ, kênh rạch ), nước ngầm nước khí (tạo 0,25 mưa) - Tài nguyên khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa (nhiệt, ẩm cao) có phân 0,25 hố (Bắc - Nam, theo mùa, theo độ cao) - Tài nguyên sinh vật: sinh vật nước ta đa dạng thành phần lồi, có tính đa dạng sinh học cao Tài nguyên rừng :12,7 triệu (năm 2005) 0,25 Tài nguyên hải sản biển đa dạng, giàu có - Tài ngun khống sản phong phú, đa dạng: dầu mỏ, than, bơ xít, vật 0,25 liệu xây dựng b Sự phong phú đa dạng tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế: - Có điều kiện để phát triển nông nghiệp nhiệt đới, tạo nên đa 0,25 dạng hố nơng sản - Có sở tài ngun để xây dựng cấu ngành công nghiệp đa dạng, 0,25 có ngành cơng nghiệp trọng điểm - Có điều kiện tự nhiên để phát triển ngành kinh tế khác: du lịch, dịch 0,25 vụ Câu Nguyên nhân gây mưa nước ta chủ yếu địa hình hồn lưu (1,5 khí quyển: điểm) * Mưa địa hình: - Ảnh hưởng độ cao địa hình đến lượng mưa phân bố mưa, dãy núi lên cao lượng mưa tăng, tới độ cao định độ ẩm khơng khí giảm khơng có mưa - Vùng đón gió mưa nhiều, khuất gió mưa (dẫn chứng), hướng địa hình song song với hướng gió lượng mưa thấp * Mưa hoàn lưu: - Do nằm khu vực Đơng Nam Á gió mùa nên nước ta có hoạt động điển hình gió mùa + Gió mùa Tây Nam ngun nhân gây mưa cho Nam Bộ Tây Ngun + Gió mùa Đơng Bắc qua biển gây mưa đáng kể cho địa phương vùng ven biển Trung Trung Bộ - Do giông, bão, dải hội tụ nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới,… gây mưa lớn nhiều nơi, Duyên hải miền Trung Câu Đặc điểm dân số nước ta: (2,0 * Đơng dân, có nhiều thành phần dân tộc: điểm) - Đông dân: + Dân số nước ta: 84 156 nghìn người (năm 2006), đứng thứ khu vực Đông Nam Á (sau Inđônêxia Philippin) đứng thứ 13 tổng số 200 quốc gia vùng lãnh thổ giới + Nước ta có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn Nhưng dân số đơng gây khó khăn cho phát triển kinh tế, giải việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Nhiều thành phần dân tộc: + Nước ta có 54 dân tộc, nhiều người Kinh chiếm 86,2% dân số, dân tộc khác chiếm 13,8% dân số + Tạo nên đa dạng sắc văn hoá truyền thống dân tộc, tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đất nước Tuy nhiên phát triển khơng trình độ mức sống dân tộc (mức sống phận dân tộc người thấp) gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội * Dân số tăng nhanh, cấu dân số trẻ: - Dân số tăng nhanh: + Dân số nước ta tăng nhanh, nửa cuối kỉ XX, dẫn đến bùng nổ dân số Tuy tỉ lệ tăng dân số năm gần có giảm chậm (giai đoạn 1989 - 1999 1,7%, giai đoạn 2002 - 2005 1,32%), năm dân số nước ta tăng thêm triệu người + Gia tăng dân số nhanh tạo nên sức ép lớn kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường nâng cao chất lượng sống nhân dân - Cơ cấu dân số trẻ: + Năm 2005 tỉ lệ dân số từ - 14 tuổi chiếm 27%, từ 15 - 59 tuổi 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 chiếm 64%, từ 60 tuổi trở lên chiếm 9% + Thuận lợi: lao động trẻ động, sáng tạo, năm bổ xung thêm khoảng 1,15 triệu lao động Khó khăn cho sếp việc làm, sức ép giáo dục, y tế… Câu a Vẽ biểu đồ: (3,0 - Tính bán kính: điểm) Coi rnhóm nước Đang phát triển, năm 1990 = đơn vị bán kính Ta có rnhóm nước …, năm … = Năm Nhóm nước Đang phát triển Phát triển 0,25 0,25 0,25 Tổng XNK, nhóm nước … năm … Tổng XNK, nhóm nước ĐPT năm 1990 1990 Tỉ lệ bán kính 1,6 2004 Tỉ lệ bán kính 1,9 2,4 0,25 - Tính cấu: Bảng cấu giá trị xuất, nhập nhóm nước phát triển nhóm nước phát triển năm 1990 2004 (đơn vị: %) Năm Nhóm nước Đang phát triển Phát triển 1990 Xuất Nhập Tổng khẩu XNK 50.5 49.5 100.0 48.8 51.2 100.0 Xuất 51.5 47.8 2004 Nhập 48.5 52.2 Tổng XNK 100.0 100.0 - Vẽ biểu đồ: hình tròn (dạng bán nguyệt, hình quạt: hai nửa hình tròn úp vào nhau, năm hình tròn) (Nếu vẽ biểu đồ nửa hình tròn cho 1,0 điểm, vẽ biểu đồ hình tròn cho 0,5 điểm Các biểu đồ khác không cho điểm) Yêu cầu: Vẽ bút mực, xác, tương đối tỉ lệ bán kính, rõ ràng đẹp, ghi đủ nội dung: số liệu, ghi chú, tên biểu đồ, năm (Nếu thiếu, sai lỗi trừ 0,25 điểm) b Nhận xét: - Quy mơ xuất, nhập nhóm nước phát triển ln lớn nhóm nước phát triển Quy mơ xuất nhập hai nhóm nước năm 2004 lớn năm 1990 - Cơ cấu: Nhóm nước phát triển ln xuất siêu (xuất ln lớn nhập khẩu) Nhóm nước phát triển nhập siêu (nhập lớn xuất khẩu) -Hết - 0,5 1,5 0,25 0,25 ... = đơn vị bán kính Ta có rnhóm nước …, năm … = Năm Nhóm nước Đang phát triển Phát triển 0,25 0,25 0,25 Tổng XNK, nhóm nước … năm … Tổng XNK, nhóm nước ĐPT năm 1990 1990 Tỉ lệ bán kính 1,6 2004... tên biểu đồ, năm (Nếu thiếu, sai lỗi trừ 0,25 điểm) b Nhận xét: - Quy mơ xuất, nhập nhóm nước phát triển ln lớn nhóm nước phát triển Quy mơ xuất nhập hai nhóm nước năm 2004 lớn năm 1990 - Cơ... sáng tạo, năm bổ xung thêm khoảng 1,15 triệu lao động Khó khăn cho sếp việc làm, sức ép giáo dục, y tế… Câu a Vẽ biểu đồ: (3,0 - Tính bán kính: điểm) Coi rnhóm nước Đang phát triển, năm 1990 =
- Xem thêm -

Xem thêm: năm 2011 2012 chuyên, năm 2011 2012 chuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay