SKKN đổi mới hình thức tổ chức hoạt động học môn giáo dục công dân ở trường THCS

24 11 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 14:07

việc đổi mới hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công dân là một trong những nội dung nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng học bộ môn cho học sinh. Đồng thời, giúp giáo viên có nhận thức và hướng đi tích cực khi tổ chức hoạt động học nhằm đa dạng hóa các hình thức dạy học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng thẩm định sáng kiến huyện Nho Quan Tơi: Ngày Họ tên tháng năm Trình Nơi công Chức độ tác danh chuyên sinh môn THCS Nguyễn Thị Bích Thảo 13.02.1984 Gia Tường Giáo Đại học viên sư phạm Tỉ lệ % đóng góp vào việc tạo sáng kiến 100 Là tác giả đề nghị xét cơng nhận sáng kiến: “Đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn giáo dục công dân trường THCS” I CHỦ ĐẦU TƯ SÁNG KIẾN: Nguyễn Thị Bích Thảo II THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ năm học 2016 – 2017; 2017 - 2018 III LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN: Phương pháp dạy học IV MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN Nội dung sáng kiến Đổi hình thức tổ chức hoạt động học nói chung, đổi hình thức tổ chức hoạt động học mơn Giáo dục cơng dân nói riêng có ý nghĩa quan trọng cần thiết Bởi, môn Giáo dục công dân môn học đặc biệt, phận trình giáo dục giá trị nhân cách (đạo đức, pháp luật, lối sống…) mục tiêu mơn học thực mục tiêu q trình giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cho học sinh Đó vị trí đặc biệt môn Giáo dục công dân so với môn học khác trường THCS Đặc biệt nay, học sinh chưa thực quan tâm coi trọng môn học này, coi môn học phụ Mặt khác, với mặt trái chế thị trường, vấn đề đạo đức, lối sống học sinh, tình trạng bạo lực hoc đường tỷ lệ tội phạm lứa tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng Do đó, việc đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công dân nội dung nhằm góp phần đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng học môn cho học sinh Đồng thời, giúp giáo viên có nhận thức hướng tích cực tổ chức hoạt động học nhằm đa dạng hóa hình thức dạy học Qua đó, rèn luyện tính tích cực, chủ động phát huy khả sáng tạo học tập em Đó lí thực đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Đổi hình thức tổ chức hoạt động học mơn Giáo dục cơng dân trường THCS” Với mục đích bước đáp ứng yêu cầu chương trình đổi giáo dục lấy hoạt động học làm trung tâm, nhằm tiếp cận dần với mơ hình trường học thực có hiệu chủ trương Bộ GD&ĐT đổi phương pháp hình thức dạy học nhà trường 1.1 Giải pháp cũ thường làm 1.1.1 Nội dung giải pháp Trong năm gần đây, tích cực tiến hành đổi phương pháp dạy học nhiên để học sinh hứng thú, u thích say mê học mơn Giáo dục cơng dân vấn đề mà nhiều giáo viên trường THCS lúng túng việc tìm giải pháp cho phù hợp Hình thức dạy học Giáo dục cơng dân chủ yếu kế thừa theo hình thức dạy học truyền thống Xét chất, phương pháp dạy học lớp, cách thức dạy học quen thuộc truyền từ lâu đời bảo tồn, trì qua nhiều hệ Thực lối dạy này, giáo viên từ chỗ người thuyết trình, diễn giảng “thầy giảng – trò nghe”, thầy đặt câu hỏi để thu hút nhiều học sinh trả lời sau thầy phân tích, giải thích lại để học sinh nghe, nhớ, ghi chép suy nghĩ theo với mục tiêu chuyển từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang lấy học sinh làm trung tâm Tuy nhiên học sinh phải ghi chép nhiều, em chưa quan sát thực tế, chưa có hội thảo luận để phát huy tính tích cực học tập 1.1.2 Ưu điểm giải pháp cũ Về không gian thời gian: Không gian giới hạn phòng học với khơng q 45 học sinh theo đạo Bộ GD&ĐT giáo viên dễ quan sát, dễ điều hành Giúp giáo viên truyền đạt khối lượng kiến thức lớn khoảng thời gian ngắn; Giáo viên hoàn toàn chủ động giảng mình, khơng gặp khó khăn trở ngại vấn đề nảy sinh lớp; học sinh tiếp thu nhiều kiến thức họ nhận nhiều thông tin từ giáo viên Giáo viên người hoàn toàn chủ động thời gian nội dung giảng dạy; Giảm bớt khó khăn, thời gian cho giáo viên việc chuẩn bị, cần chuẩn bị giảng thuyết trình lần người giáo viên sử dụng để giảng dạy nhiều lần Còn nhà trường chủ động việc xây dựng kế hoạch dạy học Phương tiện, thiết bị đồ dùng dạy học: Giáo viên tăng cường sử dụng tranh ảnh, lược đồ, phương tiện nghe nhìn máy chiếu, Tivi, đài … kênh hình vào giảng dạy Hiện công nghệ thông tin phát triển giáo viên học sinh tiếp cận với tranh ảnh, tư liệu, tài liệu từ mạng Internet… để làm phong phú cho giảng Đối tượng: Số lượng học sinh khơng q 45 em lớp, giáo viên quản lí cách dễ dàng khơng vất vả, đồng thời hồn tồn chủ động giảng mình, khơng gặp khó khăn trở ngại vấn đề nảy sinh lớp; học sinh tiếp thu nhiều kiến thức em nhận nhiều thông tin từ giáo viên Mặc dù việc sử dụng phương tiện, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin nhà trường đẩy mạnh song đường đến với học sinh chủ yếu phương pháp truyền thống, kết đạt chưa cao 1.1.3 Hạn chế giải pháp cũ Không gian thời gian có giới hạn thời gian có 45 phút cho tiết học khơng gian bó hẹp, khép kín phòng học học sinh khơng có hội thời gian để quan sát, tìm hiểu, thu thập tư liệu, tài liệu từ thực tế để làm phong phú thêm cho học Đối tượng học học sinh lớp với số lượng không 45 em theo đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo Với số học sinh tham gia có giới hạn em trao đổi, thảo luận, tương tác, khả hòa nhập cộng đồng chưa có Về phía giáo viên muốn truyền tải nội dung kiến thức hay chủ đề cho học sinh khối lớp khối lớp khác lại phải thực nhiều lần, khiến cho giáo viên vất vả, hoạt động lặp lặp lại hiệu thu không cao Tư liệu thiết bị dạy học sách giáo khoa, sách giáo viên tranh ảnh, lược đồ, máy chiếu, loa đài, băng đĩa … giáo viên học sinh thu thập tư liệu, tài liệu, tranh ảnh mạng Internet việc sử dụng nguồn tư liệu, thiết bị phương tiện dạy học mang tính hình thức nhằm mục đích minh họa làm phong phú, sinh động cho nội dung giảng thầy, học sinh phải học thuộc lòng kiến thức sách giáo khoa, em chưa quan sát thực tế, chưa có hội thảo luận, hợp tác, phát huy tính tích cực, khơng hòa nhập vào cộng đồng, trải nghiệm thực tế, không chủ động việc lĩnh hội kiến thức từ thực tế… Do khơng khơi dậy tình u, niềm say mê với môn học cho học sinh coi mơn học phụ, chưa có hứng thú học tập Việc lồng ghép, tích hợp kiến thức nhiều mơn học với nội dung phù hợp gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiết học trở nên tẻ nhạt, học sinh thu động tiếp nhận kiến thức chiều từ phía giáo viên 1.2 Giải pháp cải tiến Định hướng đổi phương pháp dạy học xác định nghị Trung ương khóa VII (1993), Nghị trung ương khóa VIII (1996) thể chế hóa luật giáo dục sửa đổi ban hành năm 2005 ghi “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; Bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên” Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh có nghĩa phải thay đổi cách dạy cách học Chuyển từ hình thức dạy học lấy giáo viên làm trung tâm hình thức lấy học sinh chủ thể hoạt động sang hình thức lấy hoạt động học làm trung tâm, giáo viên người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn tạo nên tương tác tích cực người dạy người học Do đó, tơi tiến hành số hình thức tổ chức hoạt động học theo định hướng phát triển lực học sinh là: 1.2.1 Sử dụng chuyện kể để dạy học:          Trong trình giảng dạy giáo viên sử dụng câu chuyện vào nhiều dạng khác nhằm mục đích khác Nhưng nhìn chung có ba dạng thường giáo viên sử dụng cách có hiệu * Sử dụng câu chuyện để dẫn dắt vào nội dung học Hoạt động khởi động, giáo viên thường đưa tình hay câu chuyện kể để dẫn dắt học sinh vào học vào phần cấu trúc học Sử dụng câu chuyện giáo viên dẫn dắt học sinh vào học cách trực tiếp tạo ý gây hứng thú cho học sinh Có hai hình thức để dẫn học sinh vào học: - Sử dụng chuyện kể để vào Đây hình thức giáo viên dùng câu chuyện có nội dung phù hợp với chủ đề học để đưa học sinh vào thay cho phần thuyết trình vào Từ nội dung câu chuyện giáo viên làm rõ chủ đề học câu hỏi có tính liên kết để dẫn học sinh vào mới, học sinh thấy cảm giác hứng thú đê bước vào Chẳng hạn để dẫn học sinh vào “ Siêng kiên trì” lớp Giáo viên bắt đầu giảng câu chuyện thầy giáo Nguyễn ngọc Ký, qua rút kết luận siêng năng, kiên trì vượt khó thầy, gương sáng cho noi theo Vậy để hiểu rõ đức tính siêng năng, kiên trì tìm hiểu học hôm - Sử dụng chuyện kể để dẫn học sinh vào phần kiến thức học Cũng giống sử dụng câu chuyện để vào mới, có điều khác giáo viên sử dụng câu chuyện để vào phần đó, đơn vị kiến thức học Ví dụ: Để dẫn học sinh vào phần kiến thức thứ hai “ Năng động, sáng tạo” lớp Giáo viên bắt đầu câu chuyện Sự thành công giáo sư Ngô Bảo Châu Để giúp cho học sinh thấy rõ động, sáng tạo giúp thành công sống làm nên kỳ tích vẻ vang * Sử dụng chuyện kể để làm rõ tri thứchình thức giáo viên dùng câu chuyện để làm sáng tỏ tri thức học, qua nội dung câu chuyện học sinh nắm tri thức học hay nói cách khác thay cho việc dùng lý luận để phân tích, lý giải tri thức học cho học sinh Đây hình thức củng cố lượng kiến thức phần nội dung học Ví dụ: Trong phần đơn vị kiến thức quyền nghĩa vụ cháu ông bà, cha mẹ “ Quyền nghĩa vụ công dân gia đình” lớp 8, giáo viên sử dụng câu chuyện “ Chuyện ba chị em mồ côi” (trích Quà tặng sống - NXB Tuổi trẻ) Qua câu chuyện giúp cho học sinh cảm nhận sống thật đẹp đẽ có ý nghĩa biết sẻ chia, yêu thương, giúp đỡ anh chị em gia đình; đồng thời thực nghĩa vụ ni dưỡng khơng cha me * Sử dụng chuyện kể để củng cố học Đây hình thức sử dụng câu chuyện sau kết thúc học Giáo viên kể cho học sinh nghe câu chuyện có nội dung phù hợp với học, nhấn mạnh đến chi tiết thể tri thức học để củng cố tri thức truyền thụ cho học sinh Ví dụ: Sau kết thúc 21 “ Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, giáo viên sử dụng truyện kể nhân vật bà luật sư Đức nói quy định pháp luật Qua đó, học sinh phải tự nhận thức thân phải biết nghiêm chỉnh chấp hành quy định Hiến pháp pháp luật đồng thời phải biết tuyên truyền cho người thực tốt 1.2.2 Tổ chức trò chơi dạy học: Trò chơi phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành động, thái độ, việc làm phù hợp với chuẩn mực, hành vi đạo đức học thông qua trò chơi Và phương pháp quen thuộc tiết lên lớp Với phương pháp này, học sinh lứa tuổi thích Nó tạo cho lớp học khơng khí sơi động "học mà chơi, chơi mà học" Những trò chơi mà giáo viên THCS thường dùng : nhanh hơn, tiếp sức, cánh cửa tri thức, ô chữ bí mật, nhỉ, rung chng vàng, mặt cườimặt khóc, tập làm phóng viên Nội dung trò chơi minh hoạ cách sinh động chuẩn mực đạo đức pháp luật, nhờ mẫu hành vi tạo biểu tượng rõ rệt học sinh, tăng cường ý giúp em ghi nhớ dễ dàng bền lâu Qua trò chơi học sinh rèn luyện kỹ năng, thao tác hành vi đạo đức giúp em thể hành vi cách đắn, tự nhiên, làm tăng khả giao tiếp cho thân Bên cạnh đó, học sinh vận dụng kiến thức học vào việc lựa chọn cho cách giải quyết, ứng xử tình đắn, phù hợp Giúp học sinh rèn luyện kỹ sống cho thân & hình thành lực quan sát, rèn luỵện kỹ nhận xét, đánh giá hành vi người khác phù hợp hay không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật Bằng trò chơi, việc luyện tập hành vi đạo đức tiến hành cách nhẹ nhàng, sinh động, không khô khan, nhàm chán Học sinh lơi vào q trình học tập cách tự nhiên làm nâng cao hứng thú học tập, giúp em giải trừ mệt mỏi, căng thẳng học tập Như vậy, rõ ràng sử dụng phương pháp trò chơi phương pháp dạy học tích cực khác phát huy cách tốt tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh Bồi dưỡng lực tự học, tự khám phá, tự tìm hiểu, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn học sinh Khơng thế, tác động trực tiếp đến tình cảm, thái độ đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho em, làm cho em cảm thấy thích thú học tập, u mơn học, yêu trường lớp Với tác dụng hiệu mà phương pháp trò chơi mang lại việc dạy học môn Giáo dục công dân, vấn đề số giáo viên quan tâm nghiên cứu Giáo viên tổ chức số trò chơi tạo khơng khí sơi nổi, gây hứng thú cho học sinh sau * Tổ chức trò chơi tiếp sức nhằm củng cố, mở rộng kiến thức: Áp dụng trò chơi nhằm huy động tính tích cực tất học sinh lớp, em phải động não hoạt động kể học sinh yếu Trò chơi áp dụng giáo viên yêu cầu học sinh tìm biểu chuẩn mực đạo đức hay pháp luật sống ngày nhiều, em thảo luận nêu biểu Cách tiến hành trò chơi: + Chuẩn bị bảng phụ phiếu học tập cá nhân + Trên lớp giáo viên treo bảng phụ, chia nhóm cơng bố luật chơi + Tổng kết chơi, rút kinh nghiệm khen thưởng Ví dụ: Khi dạy GDCD tiết “Tự chủ” Mỗi nhóm phát tập phiếu trắng, em suy nghĩ ghi lại biểu tính tự chủ biểu thiếu tự chủ sống vào phiếu (mỗi phiếu ghi biểu hiện) Sau nhóm em lên dán phiếu vào bảng phụ cho phù hợp cột nhóm Trò chơi phút, nhóm tìm nhiều biểu thắng Giáo viên tuyên bố kết thúc chơi, hướng dẫn học sinh nhận xét, góp ý Giáo viên bổ sung thêm biểu mà học sinh chưa đề cập đến * Tổ chức trò chơi sắm vai để khởi động hình thành kiến thức mới: Sắm vai hình thức hợp tác nghệ thuật sử dụng biểu diễn trực tiếp, thường bao gồm việc diễn viên trình bày trải nghiệm kiện có thật hay tưởng tượng trước đối tượng khán giả chỗ nơi cụ thể Trò chơi sắm vai môn Giáo dục công dân loại hình nghệ thuật ( chủ yếu diễn suất, kịch…), nhằm mục đích truyền đạt đến đối tượng người xem nghe nội dung học cách hiệu nhất, hấp dẫn Trò chơi sắm vai tổ chức hoạt động khởi động hình thành kiến thức mới, tích hợp từ nhiều môn Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm Nhạc, Mĩ thuật… thể thông qua kịch, tiết mục biểu diễn, hoạt cảnh, thi … tái khái quát lại nội dung học, chủ đề dạy học, hình thức tổ chức dạy học bổ ích cần thiết q trình dạy học nói chung, dạy học mơn Giáo dục cơng dân nói riêng Bởi lẽ dịp để học sinh khắc sâu kiến thức, rèn kĩ sống, cách ứng xử, kĩ diễn xuất, để đến mục tiêu đạt giúp học sinh khắc sâu kiến thức, tạo yếu tố say mê, hứng thú, tích cực chủ động, sáng tạo học tập u thích mơn Giáo dục cơng dân Ví dụ: Khi dạy “Quyền nghĩa vụ cơng dân gia đình” khai thác nội dung hai mẩu chuyện phần “Đặt vấn đề” để làm rõ nội dung quyền nghĩa vụ cháu ông bà, cha mẹ, không cho học sinh đọc chuyện mà cho dựng hoạt cảnh Mục đích cách thức tổ chức: Trò chơi sắm vai môn Giáo dục công dân nhằm tạo cho hoạt động học thêm phần sinh động, hướng đến mục đích tạo hứng khởi cho em học sinh học tập em trực tiếp “hóa thân” vào nhân vật Để tổ chức trò chơi sắm vai giáo viên phải người định hướng nội dung, hình thức tổ chức Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, kiện, hoạt cảnh, kịch liên quan đến nội dung học để tập luyện; Chuẩn bị đạo cụ, phục trang ….cho phần thể sân khấu Chú ý: Sau kết thúc hoạt động giáo viên có nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm động viên khích lệ học sinh thực tốt hoạt động sau 1.2.3 Nghiên cứu trường hợp điển hình: Nghiên cứu trường hợp điển hình phương pháp sử dụng câu chuyện có thật chuyện viết dựa trường hợp thường xảy sống thực tiễn để minh chứng cho vấn đề hay số vấn đề Đôi nghiên cứu trường hợp điển hình thực video hay băng catset mà văn viết Các bước nghiên cứu trường hợp điển hình là: * HS đọc (hoặc xem, nghe) trường hợp điển hình Trước tìm hiểu nội dung hay vấn đề học, giáo viên thường giới thiệu tình thực tế hay gương điển hình xã hội câu chuyện kể xem video Phương pháp kích thích trí tưởng tưởng, khơi gợi hứng thú học tập cho em * Suy nghĩ (có thể viết vài suy nghĩ trước thảo luận điều với người khác) Ví dụ: Khi học “ Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên” lớp Giáo viên cho học sinh viết đoạn văn ngắn nói lên cảm xúc em môi trường thiên nhiên sau chuyến tham quan, du lịch * Thảo luận trường hợp điển hình theo câu hỏi hướng dẫn GV Đây phương pháp chủ đạo tổ chức hoạt động học mơn Giáo dục cơng dân Qua tình hay câu chuyện, học sinh thảo luận theo nội dung câu hỏi mà giáo viên hướng dẫn để rút nội dung học Ví dụ: Khi tìm hiểu phần truyện đọc “ Truyện kể từ trang trại” 10 “ Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ” lớp Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nội dung câu hỏi: Nhóm 1: Sự lao động cần cù tâm vượt khó người gia đình truyện đọc thể nào? Nhóm 2: Những việc làm chứng tỏ nhân vật “tôi” giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình? Nhóm 3: Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng với người nào? Em tự hào điều gia đình, dòng họ mình? Nhóm 4: Chúng ta phải sống để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ? HS: Thảo luận để tìm việc làm, biểu để giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình Từ đó, rút ý nghĩa cách rèn luyện thân để gìn giữ truyền thống gia đình, góp phần làm làm phong phú truyền thống, sắc dân tộc Việt Nam Một số lưu ý: * Vì trường hợp điển hình nêu lên nhằm phản ánh tính đa dạng sống thực, nên phải tương đối phức tạp, với tuyến nhân vật tình khác khơng phải câu chuyện đơn giản * Trường hợp điển hình dài hay ngắn, tuỳ nội dung vấn đề song phải phù hợp với chủ đề học, phù hợp với trình độ học sinh thời lượng cho phép * Tùy trường hợp, tổ chức cho lớp nghiên cứu trường hợp điển hình phân cơng nhóm nghiên cứu trường hợp khác 1.2.4 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Trải nghiệm sáng tạo tính chất hoạt động giáo dục nhằm hình thành chủ yếu lực tâm lý – xã hội phẩm chất nhân cách học sinh Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: không thực nhiệm vụ trải nghiệm môn học Tuy nhiên, nhiệm vụ hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp học sinh tổng hợp kiến thức học vào thực tiễn Đánh giá kết hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ yếu tập trung vào lực tâm lý xã hội, giá trị, niềm tin, tình cảm… Trải nghiệm sáng tạo hoạt động giúp học sinh vận dụng tri thức, kiến thức, kĩ học từ nhà trường kinh nghiệm thân vào thực tiễn sống Hoạt động trải nghiệm chia làm hai giai đoạn: + Giai đoạn giáo dục bản: - Hình thành phẩm chất nhân cách, thói quen, kỹ sống… - Học sinh bước vào sống xã hội, tham gia đề án, dự án, tham gia hoạt động thiện nguyện, hoạt động lao động… tham gia loại hình câu lạc khác như: câu lạc văn học, toán học… 10 + Bằng hoạt động trải nghiệm thân, học sinh vừa người tham gia, vừa người kiến thiết tổ chức hoạt động cho nên học sinh khơng biết cách tích cực hóa thân, khám phá thân, điều chỉnh thân mà biết cách tổ chức hoạt động, tổ chức sống biết làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm Đặc biệt, giai đoạn này, học sinh bắt đầu xác định lực, sở trường, chuẩn bị số lực cho người lao động tương lai người cơng dân có trách nhiệm Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo đa dạng mang tính tích hợp, tổng hợp kiến thức, kĩ nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập giáo dục như: giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục kĩ sống, giá trị sống, giáo dục nghệ thuật, thẩm mĩ, giáo dục thể chất, an tồn giao thơng, giáo dục mơi trường, giáo dục phòng chống HIV/AIDS… Nội dung giáo dục hoạt động trải nghiệm sáng tạo thiết thực gần gũi với sống thực tế, đáp ứng nhu cầu hoạt động học sinh, giúp em vận dụng hiểu biết vào thực tiễn sống cách dễ dàng, thuận lợi - Về quy mô: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo tổ chức theo quy mơ khác nhau: theo nhóm, theo lớp, theo khối, theo trường liên trường Tuy nhiên, tổ chức theo quy mô nhóm, lớp có ưu nhiều mặt tổ chức đơn giản, khơng tốn kém, thời gian, học sinh tham gia nhiều hơn, có nhiều khả phát triển kĩ - Về địa điểm: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo tổ chức nhiều địa điểm khác nhà trường: lớp học, thư viện, phòng đa năng, phòng truyền thống, sân trường, vườn trường, viện bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nhà nghệ nhân, làng nghề, sở sản xuất Liên quan đến chủ đề hoạt động Sự phối hợp lực lượng tham gia Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có khả thu hút tham gia, phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục nhà trường như: Giáo viên chủ nhiệm lớp, Giáo viên môn, cán Đoàn, Tổng phụ trách đội, Ban Giám hiệu nhà trường, cha mẹ học sinh, quyền địa phương Hội, tổ chức, doanh nghiệp, nghệ nhân, … 11 Tùy nội dung tính chất hoạt động mà tham gia lực lượng trực tiếp gián tiếp; chủ trì phối hợp, mặt khác nhau: kinh phí, phương tiện, địa điểm tổ chức, đóng góp chun mơn, trí tuệ, chất xám hay ủng hộ tinh thần Hoạt động trải nghiệm sáng tạo tạo điều kiện cho học sinh học tập giao tiếp với nhiều lực lượng giáo dục; lĩnh hội nội dung giáo dục qua nhiều kênh khác Điều làm tăng tính đa dạng, hấp dẫn chất lượng, hiệu hoạt động Yêu cầu cần đạt phẩm chất - Sống yêu thương: thể sẵn sàng tham gia hoạt động giữ gìn, bảo vệ đất nước, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam, giá trị di sản văn hoá quê hương, đất nước; tơn trọng văn hố giới, yêu thương người, biết khoan dung thể yêu thiên nhiên, sống… - Sống tự chủ: sống với lòng tự trọng, trung thực, ln tự lực, vượt khó khăn biết hồn thiện thân - Sống trách nhiệm: quan tâm đến phát triển hoàn thiện thân, tham gia hoạt động cộng đồng, đóng góp cho việc giữ gìn phát triển cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên Luôn biết tuân thủ, chấp hành kỷ cương, quy định, hiến pháp pháp luật sống theo giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội Yêu cầu cần đạt lực chung - Năng lực tự học: khả xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động; tự đặt mục tiêu học tập; Lập thực kế hoạch học tập nghiêm túc, nếp; thực phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh sai sót, hạn chế thân; chủ động tìm kiếm hỗ trợ gặp khó khăn học tập - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: khả nhận diện vấn đề, thiết lập không gian vấn đề, xác định phương pháp khác từ lựa chọn đánh giá cách giải vấn đề làm sở cho việc hiệu chỉnh cần thiết - Năng lực thẩm mỹ: lực nhận diện cảm thụ đẹp, biết thể đẹp hành vi, lời nói, sản phẩm… biết sáng tạo đẹp 12 - Năng lực thể chất: khả sống thích ứng hài hòa với mơi trường; biết rèn luyện sức khoẻ thể lực nâng cao sức khoẻ tinh thần - Năng lực giao tiếp: khả lựa chọn nội dung, cách thức, thái độ giao tiếp để đạt mục đích giao tiếp mang lại thỏa mãn cho bên tham gia giao tiếp - Năng lực hợp tác: khả làm việc hai hay nhiều người để giải vấn đề nhằm mang lại lợi ích cho tất bên - Năng lực tính tốn: khả sử dụng phép tính đo lường, cơng cụ tốn học để giải vấn đề học tập sống - Năng lực công nghệ thông tin truyền thông (ICT): khả sử dụng thiết bị kỹ thuật số, máy tính, phần mềm… để tìm kiếm thơng tin phục vụ tích cực hiệu cho học tập sống; khả sàng lọc tham gia truyền thông môi trường mạng Khả áp dụng sáng kiến Sáng kiến thực dựa tinh thần đạo qua công văn, hướng dẫn Bộ GD&ĐT; hướng dẫn đạo sát Sở GD&ĐT Ninh Bình; phòng GD&ĐT Nho Quan Điều tạo nên đồng thuận cao nhận hưởng ứng nhà trường, ban ngành đoàn thể, cá nhân toàn xã hội Sáng kiến “Đổi hình thức tổ chức hoạt động học mơn Giáo dục công dân trường THCS” áp dụng hiệu trường THCS Gia Tường huyện Nho Quan Qua thực tế dạy học trường khẳng định sáng kiến “Đổi hình thức tổ chức hoạt động học mơn Giáo dục cơng dân trường THCS” có đủ điều kiện để áp dụng hình thức tổ chức hoạt động học rộng rãi không với môn Giáo dục công dân mà tất môn học nhà trường THCS địa bàn huyện Nho Quan nói riêng tồn tỉnh Ninh Bình nói chung Khả áp dụng phương pháp phụ thuộc vào nội dung chuẩn mực đạo đức pháp luật nên tiến hành áp dụng sáng kiến giáo viên phải chọn hoạt động dạy học phù hợp với nội dung học Phải có kế hoạch dạy học cụ thể chi tiết cho nội dung, hình thức tổ chức dạy học Bởi vì, hình thức hoạt động dạy học có ưu điểm hạn chế, 13 cần phải tuân thủ nguyên tắc tiến hành hoạt động dạy học V CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Để thực việc đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công dân trường THCS đạt kết cao cần có quan tâm, đạo sát cấp lãnh đạo, quyền địa phương ban ngành, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh… Ngoài kiến thức tài liệu giáo viên cần lên kế hoạch cụ thể, sưu tầm, tìm hiểu thêm tư liệu có kết hợp tốt với tổ chức đoàn thể nhà trường Sự quan tâm đồng tình ủng hộ Hội cha mẹ học sinh Học sinh tích cực sưu tầm tư liệu, viết báo cáo theo phân công hướng dẫn giáo viên Nhà trường tạo điều kiện tổ chức tham quan du lịch (nếu có) tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế nhà trường, để giúp em hình thành phẩm chất kỹ cần thiết đáp ứng xu chung thời đại Mặt khác, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, ngành Văn hóa toàn xã hội ủng hộ, đồng thuận tạo động lực cho việc triển khai tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy học hoạt động giáo dục nhà trường phổ thơng đạt hiệu có sức lan toả, bền vững Giáo viên cần tìm học chương trình có liên quan đến gương “ người tốt, việc tốt” thực tiễn sống Những nội dung liên quan đến tình hình kinh tế, trị địa phương Hoặc tổ chức cho học sinh đến trực tiếp xem phiên tòa xét xử lưu động địa phương Qua đó, giáo dục ý thức tự giác chấp hành chuẩn mực đạo đức pháp luật đề VI HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC: Đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công dân trường THCS nhu cầu thực tế, phù hợp với xu phát triển xã hội, phần đáp ứng việc hướng tới mục tiêu giáo dục Ba phẩm chất, tám lực cho học sinh 14 Thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh chủ động tiếp cận trực tiếp với nguồn tri thức thực tiễn, sinh động qua trò chơi, gương “người tốt, việc tốt” trải nghiệm thực tế kết trình tìm hiểu, học tập, trải nghiệm thân, tổ, nhóm Điều giúp em dễ dàng nắm bắt, tiếp thu lĩnh hội kiến thức theo lực cá nhân Con đường lĩnh hội kiến thức học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm hình thành từ hoạt động học sinh Kiến thức mơn họchọc sinh hình thành kết hợp từ kiến thức nhiều môn học Do đó, việc lĩnh hội, hình thành kiến thức học sinh hoàn toàn khách quan, khoa học Nội dung, kiến thức học hình thành học sinh ấn tượng sâu sắc, phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Đổi hình thức tổ chức hoạt động học mơn Giáo dục cơng dân hình thành cho học sinh nhiều lực, kĩ sống cách khách quan, khoa học Đổi hình thức tổ chức hoạt động học giúp hình thành học sinh kĩ từ đơn giản đến phức tạp như: thu thập thông tin sưu tầm tư liệu, tài liệu, tượng ; Kĩ làm việc nhóm; kĩ chia sẻ; kĩ thu thập, phân tích tổng hợp, xử lí báo cáo thơng tin liên hệ kiến thức lí thuyết với thực tiễn, thống kê, sâu chuỗi thông tin liên quan (tổng hợp kiến thức lĩnh vực Văn học, Mĩ thuật, điện ảnh, Sinh học, Địa lý….), hồn thành viết, thuyết trình báo cáo sản phẩm Bên cạnh học sinh hình thành kĩ lập kế hoạch, thực kế hoạch tổ chức hoạt động Trong hoạt động học tập học sinh cần có biết thêm kĩ sử dụng phương tiện, thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, máy ảnh, điện thoại, máy ghi âm, trình chiếu…) Những kĩ giúp em dễ dàng chiếm lĩnh tri thức đồng thời mạnh dạn, tự tin học tập, hoạt động tập thể sống Qua giúp học sinh phát triển đầy đủ lực, phẩm chất, tự hoàn thiện nhân cách cách khách quan: Thêm lòng yêu quê hương đất nước, biết chia sẻ, hợp tác cộng đồng xã hội Giúp học sinh biết sống yêu thương; sống tự chủ sống trách nhiệm, đồng thời hình thành phát triển cho học sinh lực chung chủ yếu là: Năng lực tự học; lực giải vấn đề 15 sáng tạo; lực thẩm mỹ; lực thể chất; lực giao tiếp; lực hợp tác; lực tính tốn lực công nghệ thông tin truyền thông Các kiến thức pháp luật có phần trìu tượng, khó hiểu học sinh Cho em trực tiếp tham gia vào phiên tòa xét xử lưu động để em hiểu rõ quy định pháp luật, giúp bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật cơng lý Từ đó, em có ý thức học tập rèn luyện để trở thành người cơng dân tốt có ích cho xã hội Đổi hình thức tổ chức hoạt động học mơn Giáo dục công dân trường THCS không mang lại hiệu việc học học sinh mà việc đổi phương pháp, cách thức dạy học giúp giáo viên nâng cao lực quản lí, sáng tạo việc dạy – học theo hướng đại, hội nhập Về kết đạt công tác: Giáo viên có điều kiện để đổi phương pháp dạy học Thay lối truyền thụ kiến thức lí thuyết chiều tẻ nhạt sang vai trò người hướng dẫn, tổ chức cho học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức Quá trình hướng dẫn, tổ chức hoạt động ngoại khóa giúp cho giáo viên củng cố thêm kiến thức vốn có, ngồi tích luỹ thêm vốn hiểu biết mới, đúc rút nhiều kinh nghiệm phục vụ đắc lực cho giảng dạy, công tác Giáo viên gặt hái nhiều thành công hơn, nhà trường, xã hội ghi nhận Thực tiễn áp dụng Trường THCS Gia Tường tơi thấy: em có hứng thú học tập hơn, hiểu hơn, thực tốt chuẩn mực đạo đức, pháp luật theo quy định Tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm loại khá, tốt tăng lên đáng kể, khơng có tượng học sinh vi phạm pháp luật nghiệm trọng Theo số liệu thống kê học sinh Trường THCS Gia Tường cho thấy: Năm học 2015-2016 (chưa áp Mức độ 2016-2017 % dụng) (khi áp 2017-2018 % dụng) (Đang áp % dụng học kỳ I) Học sinh hứng thú học tập Học sinh chưa hứng thú với môn học Học sinh hiểu 150/258 108/258 47 16 250/263 95 269/269 13/263 100 150/258 47 250/263 95 269/269 100 13/263 3/269 238/263 90 Học sinh chưa chủ động tìm hiểu học theo yêu cầu Tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt 108/258 215/258 83 Đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công dân trường THCS mang lại hiệu cơng tác quản lí nhà trường Giúp nhà trường tiết kiệm quỹ thời gian lớn, chi phí ít, dễ thực trường tổ chức Thay phải thực cho nhiều môn học cho khối lớp hình thức dạy học lớp cần buổi học tập ngoại khóa giải tất vấn đề (Tích hợp kiến thức cho nhiều môn học: Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân, Tốn, Lí, Hóa, Sinh, Âm nhạc, Mỹ thuật…và tích hợp kiến thức môn học tất khối lớp) Tóm lại: Kết cho thấy việc học tập gắn với thực tế mang lại hiệu giáo dục cao tạo nên hứng thú đặc biệt học sinh Khơng có vậy, hầu hết em biết quý trọng môi trường sống quanh mình, có ý thức việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa, hăng say nhiệt tình buổi hoạt động ngoại khóa Học tập qua hoạt động trải nghiệm giúp cho giáo viên học sinh gần gũi hơn, phát huy tính sáng tạo em Ngồi hình thức tổ chức hoạt động học lồng ghép buổi sinh hoạt trị cờ đầu như: kể chuyện theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Phối hợp với Đội TNTPHCM tổ chức thi “ Rung chuông vàng”, “ Hội vui học tập”, thành lập câu lạc bộ…Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế, học tập thực địa, viết báo cáo thu hoạch Trên hình thức tổ chức hoạt động học mà tơi áp dụng vào thực tế trình dạy học môn Giáo dục công dân trường THCS Gia Tường Bước đầu đạt kết đáng mừng dạy học môn Giáo dục công dân 17 Tôi xin cam đoan thông tin đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Gia Tường, ngày 10 tháng 05 năm 2018 NGƯỜI NỘP ĐƠN TÁC GIẢ Nguyễn Thị Bích Thảo XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 18 PHỤ LỤC SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT DẠY Sản phẩm học sinh Lớp tiết Trải nghiệm sáng tạo “Tôi yêu nước sạch” Sản phẩm hoạt động nhóm học sinh chủ đề bảo vệ hòa bình 19 Học sinh thuyết trình sản phẩm Học sinh hoàn thành sản phẩm PHỤ LỤC 20 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO VỚI CHỦ ĐỀ “ GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC” I Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “ Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc” Buổi sáng ngày 01/02/2018 - Hoạt động gói bánh chưng xanh: Buổi sáng 7h15 đến 8h15 - Thuyết trình cách gói bánh: 8h15 đến 8h30 - 8h30 nấu nồi bánh - 9h30h đến 10h30 thi trang trí mâm mũ thuyết trình mâm mũ quả, tích bánh chưng Buổi trưa ngày 01/02/2018: Nấu bánh chưng giao lưu văn hóa ẩm thực Buổi chiều ngày 01/02/2018: - 1h30 đến 3h45 tổ chức chuyên đề: Tìm hiểu di sản văn hóa địa phương - 3h45 đến 4h Tặng q cho học sinh có hồn cảnh khỏ khăn - 4h đến 4h15 Tổng kết trao phần thưởng II Một số hình ảnh hoạt động trải nghiệm với chủ đề “ Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc” 21 22 MỤC LỤC Danh mục TÊN SÁNG KIẾN I CHỦ ĐẦU TƯ SÁNG KIẾN II THỜI GIAN ÁP DỤNG III LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN IV MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN Nội dung sáng kiến 1.1 Giải pháp cũ thường làm 1.1.1 Nội dung giải pháp 1.1.2 Ưu điểm giải pháp cũ 1.1.3 Hạn chế giải pháp cũ 1.2 Giải pháp cải tiến 1.2.1 Sử dụng chuyện kể để dạy học 1.2.2 Tổ chức trò chơi dạy học 1.2.3 Nghiên cứu trường hợp điển hình 1.2.4 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Khả áp dụng sáng kiến V CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN VI HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC Đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công Trang 01 01 01 01 01 01 02 02 02 03 04 04 06 09 10 13 14 14 14 dân trường THCS nhu cầu thực tế, phù hợp với xu phát triển xã hội, phần đáp ứng việc hướng tới mục tiêu giáo dục Ba phẩm chất, tám lực cho học sinh Đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công 16 dân trường THCS không mang lại hiệu việc học học sinh mà việc đổi phương pháp, cách thức dạy học giúp giáo viên nâng cao lực quản lí, sáng tạo việc dạy – học theo hướng đại, hội nhập Đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công 17 dân trường THCS mang lại hiệu công tác quản lí nhà trường PHỤ LỤC Phụ lục Phụ lục MỤC LỤC 19 19 21 23 23 24 ... học trường tơi khẳng định sáng kiến Đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công dân trường THCS có đủ điều kiện để áp dụng hình thức tổ chức hoạt động học rộng rãi không với môn Giáo. .. ý thức học tập rèn luyện để trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội Đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công dân trường THCS không mang lại hiệu việc học học sinh mà việc đổi. .. tiêu giáo dục Ba phẩm chất, tám lực cho học sinh Đổi hình thức tổ chức hoạt động học môn Giáo dục công 16 dân trường THCS không mang lại hiệu việc học học sinh mà việc đổi phương pháp, cách thức
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN đổi mới hình thức tổ chức hoạt động học môn giáo dục công dân ở trường THCS, SKKN đổi mới hình thức tổ chức hoạt động học môn giáo dục công dân ở trường THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay