SKKN vận DỤNG QUAN điểm dạy học TÍCH hợp, LIÊN môn THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học CHỦ đề “vấn đề dân số LAO ĐỘNG – VIỆC làm ở VIỆT NAM

18 15 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 14:06

Trong thực tế, các môn học được GV lên lớp giảng dạy theo đúng phân phối chương trình, đúng nội dung mà sách giáo khoa trình bày và thường bỏ qua sự liên quan về nội dung giữa các môn học. Do vậy, tình trạng giữa các môn học xảy ra sự trùng lặp về nội dung, học sinh phải học đi học lại ở môn này, môn kia cùng một nội dung là điều không thể tránh khỏi. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến cấp Sở Tôi ghi tên đây: TT Họ tên Ngày tháng năm sinh Nơi Chức Trình Tỷ lệ cơng tác vụ độ (%) chun đóng mơn góp vào việc tạo sáng kiến Tạ Thị Quỳnh Hoa 20/11/1991 THPT Giáo Cử Bình viên nhân Minh 100% Giáo dục công dân Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến : VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MƠN THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “VẤN ĐỀ DÂN SỐ - LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VIỆT NAM” (Dành cho học sinh lớp 11) Lĩnh vực áp dụng: Địa lý Giáo dục công dân khối THPT Nội dung a Giải pháp cũ thường làm Trong thực tế, môn học GV lên lớp giảng dạy theo phân phối chương trình, nội dung mà sách giáo khoa trình bày thường bỏ qua liên quan nội dung môn học Do vậy, tình trạng mơn học xảy trùng lặp nội dung, học sinh phải học học lại môn này, môn nội dung điều tránh khỏi Trong chương trình Giáo dục cơng dân lớp 10 có nội dung dân số, 15: Công dân với số vấn đề cấp thiết nhân loại Chương trình Giáo dục cơng dân lớp 11 có nội dung dân số việc làm, 11: Chính sách dân số giải việc làm Chương trình Giáo dục cơng dân lớp 12 có nội dung pháp luật liên quan đến dân số việc làm, 9: Pháp luật với phát triển bền vững đất nước Trong chương trình Địa lí lớp 12 có nội dung liên quan đến dân số, lao động việc làm, 16: Đặc điểm dân số phân bố dân cư nước ta, 17: Lao động việc làm Thông thường, nội dung GV môn Giáo dục công dân, Địa lý dạy độc lập với nhau, theo phân phối chương trình Nội dung giáo án mơn GV trích dẫn hay giảng giải từ nội dung SGK, lên lớp GV việc tuân theo giáo án mà thực từ đầu đến kết thúc Thông thường giáo án soạn theo phương pháp cũ GV xây dựng theo cấu trúc học gồm bước sau: - Kiểm tra cũ - Giới thiệu - Dạy - Luyện tập, củng cố kiến thức hình thành HS - Hướng dẫn HS làm việc nhà Cấu trúc soạn theo phương pháp truyền thống cho thấy xếp cách công thức, cứng nhắc, chi tiết, đầy đủ việc làm GV HS theo trình tự định * Các phương pháp GV thường sử dụng dạy là: 1.1 Phương pháp thuyết trình nêu vấn đề - Là phương pháp để trình bày, giải thích nội dung học cách chi tiết, dễ hiểu cho HS tiếp thu Đối với HS qua nghe giảng giải nhanh chóng hiểu vấn đề học PP trình bày vấn đề học tập cách có hệ thống GV thường sử dụng PP tiến hành nội dung kiến thức cần nhớ học, thể mối liên hệ kiến thức phần tồn chương trình - Tuy nhiên, phương pháp độc thoại, HS rơi vào tình trạng thụ động, phải cố gắng nghe để hiểu, ghi nhớ khơng có hội trình bày ý kiến riêng dẫn đến thói quen thụ động chờ đợi ý kiến giải thích GV 1.2 Làm việc với sách giáo khoa - Ưu điểm: HS làm việc cách độc lập, tích cực, tạo khơng khí sơi học tập phát huy lực tư HS - Nhược điểm: Kiến thức sách giáo khoa hạn chế lượng kiến thức môn học, chưa đề cập hết tất kiến thức, tình mà HS gặp sống 1.3 Phương pháp đàm thoại (vấn đáp) - Phương pháp đàm thoại (vấn đáp) phương pháp GV đặt câu hỏi để HS trả lời nhằm gợi mở cho HS sáng tỏ vấn đề mới; tự khai phá tri thức tái tài liệu học từ kinh nghiệm tích lũy sống, nhằm giúp HS củng cố, mở rộng, đào sâu, tổng kết, hệ thống hóa tri thức tiếp thu nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá giúp HS tự kiểm tra việc lĩnh hội tri thức - Ưu điểm: Nếu vận dụng khéo léo phương pháp vấn đáp có tác dụng: + Điều khiển có hiệu hoạt động tư HS, kích thích tính tích cực hoạt động nhận thức họ + Bồi dưỡng cho HS lực diễn đạt lời vấn đề khoa học cách xác, đầy đủ, xúc tích + Giúp GV thu tín hiệu ngược từ HS cách nhanh, gọn, để kịp điều chỉnh hoạt động HS Đồng thời qua HS thu tín hiệu ngược để kịp thời điều chỉnh hoạt động nhận thức - học tập Đồng thời, thơng qua đó, GV có khả đạo hoạt động nhận thức lớp HS - Nhược điểm: Nếu vận dụng dễ làm thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch lên lớp, biến vấn đáp thành đối thoại GV vài HS, khơng thu hút tồn lớp tham gia vào hoạt động chung Nếu câu hỏi đặt đòi hỏi nhớ lại tri thức cách máy móc làm ảnh hưởng đến phát triển tư lôgic, tư sáng tạo HS Mục đích soạn truyền thụ nội dung thông tin định sẵn theo ý muốn chủ quan GV Để đạt mục đích đó, GV xếp cách lôgic kết cấu soạn cho thích hợp với nội dung cần truyền đạt Nội dung cần truyền đạt vào nội dung học SGK Như vậy, lôgic soạn dựa vào SGK lập luận người trình bày mà khơng tính đến khả tiếp nhận kiến thức HS vốn nhân vật trung tâm hoạt động dạy - học Hiện nay, việc thực chương trình SGK góp phần tích cực vào việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa HS SGK thiết kế cho GV dễ dàng tổ chức hoạt động học tập Các tình có vấn đề, câu hỏi tìm tòi đặt ra, chưa nhiều mang tính gợi ý giúp cho GV định hướng phương pháp Khi dự số GV, thấy phương pháp chủ đạo đa số GV giảng dạy nêu vấn đề, thuyết trình kết hợp với đàm thoại để làmvấn đề, cuối làm tập củng cố Phương pháp dạy học ưu điểm tạo hứng thú cho HS bắt đầu học cách nêu vấn đề HS GV giảng giải kĩ lưỡng vấn đề với số câu hỏi phát vấn phần phát huy tính tích cực em hoạt động học tập HS nắm số kiến thức Tuy nhiên, sử dụng phương pháp nêu có hạn chế định PP thuyết trình, HS dễ rơi vào tình trạng thụ động, phải cố gắng nghe để hiểu, ghi nhớ khơng có hội trình bày ý kiến riêng dẫn đến thói quen thụ động chờ đợi ý kiến giải thích GV Hay PP làm việc với SGK kiến thức SGK hạn chế lượng kiến thức môn học, chưa đề cập hết tất kiến thức, tình mà HS gặp sống Đối với PP đàm thoại, vận dụng dễ làm thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch lên lớp, biến vấn đáp thành đối thoại GV vài HS, khơng thu hút tồn lớp tham gia vào hoạt động chung Nếu câu hỏi đặt đòi hỏi nhớ lại tri thức cách máy móc làm ảnh hưởng đến phát triển tư lôgic, tư sáng tạo HS Bên cạnh đó, việc dạy độc lập mơn học có nội dung liên quan đến làm cho HS chưa thấy liên hệ nội dung môn học Việc em tiếp cận nội dung độc lập mơn mà khơng có liên hệ làm cho em khơng có nhìn tổng quát, sâu sắc vấn đề mà tiếp thu cách rời rạc, thiếu liên hệ Vậy để HS có nhìn sâu sắc vấn đề, thấy mối liên hệ nội dung môn học với nhau, hồn tồn sử dụng thêm phương pháp dạy học khác Trong đó, vận dụng quan điểm dạy học tích hợp đột phá đổi phương pháp dạy học để phát huy tính chủ động, tích cực hứng thú môn học, giảm bớt căng thẳng cho HS theo định hướng phát triển lực HS b Giải pháp cải tiến - Mô tả chất giải pháp mới: Qua thực tế dạy học, thấy việc kết nối kiến thức môn học để giải vấn đề việc làm cần thiết Điều khơng đòi hỏi GV giảng dạy môn nắm bắt nhuần nhuyễn kiến thức môn giảng dạy mà cần phải trau dồi kiến thức môn học khác để giúp em giải tình huống, vấn đề đặt môn học cách nhanh nhất, hiệu Tôi trình bày thực thử nghiệm dự án dạy học chủ đề “Hợp tác liên kết phát triển” Chủ đề yêu cầu GV khơng nắm kiến thức mơn GDCD giảng dạy mà phải có kiến thức mơn Lịch sử, Địa lí để giúp HS giải vấn đề cách tỉ mỉ, xác Đồng thời, tơi thấy vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề giúp HS hiểu rộng hơn, sâu vấn đề đó, phát huy tư duy, sáng tạo học tập ứng dụng vào thực tiễn Đối với dự án này, thực giúp em HS hiểu hợp tác, thấy rõ lợi ích hợp tác thơng qua minh chứng cụ thể Từ nội dung kiến thức giúp em vận dụng vào giải tình thực tế sống để hợp tác với người xung quanh,…đạt kết tốt Tôi thấy dự án có kết hợp với kiến thức môn học khác giúp GV tiếp cận tốt hơn, hiểu rõ hơn, sâu vấn đề đặt Từ dạy trở nên sâu sắc, sinh động HS có hứng thú học bài, tìm tòi, khám phá nhiều kiến thức suy nghĩ sáng tạo nhiều hơn, từ vận dụng kiến thức vào thực tế tốt Thực tiễn nhiều nước chứng tỏ việc hiểu làm q trình tích hợp giúp nâng cao lực người học, đào tạo người có đầy đủ phẩm chất, lực vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ phương pháp khối lượng tri thức tồn diện, hài hòa hợp lý giải tình khác sống đại làm cho việc học tập trở nên ý nghĩa HS so với việc môn học, mặt giáo dục thực riêng rẽ Đồng thời dạy học tích hợp, liên mơn giúp hình thành phát triển HS lực cần thiết người lao động tương lai như: NL tự học; NL giải vấn đề; NL sáng tạo; NL hợp tác; NL giao tiếp; NL sử dụng công nghệ thông tin truyền thông… Giúp cho học trở nên sinh động hơn, khơng có GV người trình bày mà HS tham gia vào q trình tiếp nhận kiến thức, từ phát huy tính tích cực HS Góp phần phát triển tư liên hệ, liên tưởng HS, tạo cho HS thói quen tư duy, lập luận tức xem xét vấn đề phải đặt chúng hệ quy chiếu, từ nhận thức vấn đề cách thấu đáo Giúp HS hứng thú học tập, từ khắc sâu kiến thức học việc dạy học tích hợp liên mơn có tính thực tiễn Làm cho q trình học tập có ý nghĩa: cách gắn học tập với sống hàng ngày, quan hệ với tình cụ thể mà HS gặp sau này, hòa nhập giới học đường với giới sống Dạy cho HS sử dụng kiến thức tình cụ thể: thay tham nhồi nhét cho HS nhiều kiến thức lí thuyết đủ loại, dạy học tích hợp trọng tập dượt cho HS vận dụng kiến thức kĩ học vào tình thực tế, có ích cho sống sau làm cơng dân, làm người lao động, có lực sống tự lập Xác lập mối quan hệ khái niệm học: q trình học tập, HS học môn học khác nhau, phần khác môn học phải biết đặt khái niệm học mối quan hệ hệ thống, phạm vi môn học môn học khác Thông tin đa dạng, phong phú tính hệ thống phải cao, có em thực làm chủ kiến thức vận dụng kiến thức học phải đương đầu với tình thách thức, bất ngờ, chưa gặp Phân biệt cốt yếu với quan trọng hơn: cốt yếu lực cần cho HS vận dụng vào xử lí tình có ý nghĩa sống, đặt sở thiếu cho trình học tập Sau đây, xin đề xuất phương án sau: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MƠN THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “HỢP TÁC LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN” (Dành cho học sinh lớp 11) - Tính mới, tính sáng tạo giải pháp: Vấn đề dân số, lao động việc làm ln tốn lớn cấp lãnh đạo thân cá nhân Bởi vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bền vững quốc gia Vấn đề dân số có mối liên hệ mật thiết với vấn đề lao động việc làm Giải tốt toán bàn đạp để nước ta phát triển bền vững, sánh vai với cường quốc khu vực giới Học sinh THPT hệ tương lai phải làm cha, làm mẹ, phải lao động, tìm kiếm việc làm cần có nhìn làm để giải vấn đề cho thân - Trong chương trình Địa lí lớp 12 Giáo dục cơng dân lớp 10, 11, 12 có nội dung liên quan đến vấn đề dân số, lao động, việc làm nước ta Việc cấu trúc lại thành chủ đề liên môn “Vấn đề dân số - lao động việc làm Việt Nam” cần thiết, tránh tình trạng trùng lặp nội dung, tránh việc môn học tổ chức dạy học, giảm thời gian học tập cho HS Như vậy, việc tích hợp để HS có tảng kiến thức cách hệ thống, tổng quan, không rời rạc vấn đề dân số, lao động, việc làm; thực trạng giải pháp giải vấn đề Qua đó, khắc phục tình trạng thiếu liên hệ, tác động kiến thức mơn Địa lí GDCD Việc xây dựng chủ đề liên môn tạo điều kiện để đổi phương pháp dạy học, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, học sinh hoạt động, tự học tự nghiên cứu Thơng qua góp phần hướng tới hình thành lực, phẩm chất cho HS Nội dung học tập sử dụng xây dựng thành chủ đề với hoạt động học xây dựng nối tiếp thành chuỗi hoạt động liên tục có gắn kết với nhau, HS nghiên cứu lớp, nhà, từ góp phần làm tăng thời gian học tập HS Để có nhìn rõ vấn đề dân số, đồng thời góp phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn lao động giải vấn đề việc làm cho người lao động, chủ đề “Vấn đề dân số - lao động - việc làm Việt Nam” xây dựng từ môn học: - Môn Địa lí lớp 12 Bài 16: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA Bài 17: LAO ĐỘNGVIỆC LÀM - Môn GDCD lớp 10 Bài 15: CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI Mục Sự bùng nổ dân số trách nhiệm công dân việc hạn chế bùng nổ dân số - Môn GDCD lớp 11 Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM - Môn GDCD lớp 12 Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC Mục Vai trò pháp luật phát triển bền vững đất nước * Trong lĩnh vực xã hội (Đọc thêm) Mục Nội dung pháp luật phát triển bền vững đất nước c) Nội dung pháp luật phát triển lĩnh vực xã hội Như vậy, học mục học nêu dạy chủ đề: “Vấn đề dân số - lao động việc làm Việt Nam” Đối với môn GDCD lớp 10: Không dạy phần kiến thức liên quan đến dân số 15 “Công dân với số vấn đề cấp thiết nhân loại” mà tách xây dựng thành chủ đề tích hợp liên mơn Phần nội dung lại 15 “Công dân với số vấn đề cấp thiết nhân loại” dạy với thời lượng cũ Đối với môn GDCD lớp 11: Không dạy phần kiến thức 11 “Chính sách dân số giải việc làm” mà tách xây dựng thành chủ đề tích hợp liên mơn Đối với mơn GDCD lớp 12: Khơng dạy phần kiến thức vai trò pháp luật lĩnh vực xã hội (mục 1) nội dung pháp luật phát triển lĩnh vực xã hội (mục 2) Phần nội dung lại dạy với thời lượng cũ Đối với mơn Địa lí lớp 12: Khơng dạy phần kiến thức liên quan đến “bài 16: Đặc điểm dân số phân bố dân cư nước ta”, “bài 17: Lao động việc làm “mà tách xây dựng thành chủ đề tích hợp liên mơn Chủ đề thực vào học kì II lớp 11 Thời lượng dạy học chuyên đề 04 tiết, lấy từ 02 tiết dạy mơn Địa lí 02 tiết mơn GDCD Với việc vận dụng kiến thức liên môn dạy học kết hợp với PP, kỹ thuật dạy học tích cực, dạy trở nên sinh động, hấp dẫn Những nội dung dạy học môn mà cần phải sử dụng kiến thức mơn học khác để giải kích thích hứng thú, chủ động em, đặc biệt em có khiếu, am hiểu mơn học HS người chủ động tìm kiến thức, GV người hỗ trợ, hướng dẫn em Khi vận dụng kiến thức liên mơn kết hợp với PP dạy học tích cực, em tự thể mình, phát triển lực làm việc nhóm Người học đặt vào tình đời sống thực tế, phải biết vận dụng linh hoạt kiến thức phức hợp mơn học để giải So sánh tính giải pháp với giải pháp cũ Dạy học truyền thống - Lấy người thầy làm trung tâm Dạy học tích hợp liên mơn - Lấy người học làm trung tâm - Là q trình chuyển tải thơng tin - GV giao nhiệm vụ cho HS, HS sẵn chiều từ thầy sang trò sàng nhận thực nhiệm vụ HS - HS thụ động tiếp thu kiến thức, phải huy động kiến thức từ nhiều mơn khơng có phản biện học để giải - Giờ dạy dễ đơn điệu, nhàm chán, - GV người giữ vai trò hướng dẫn, căng thẳng, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự - Ít ý đến kĩ thực hành tìm kiếm, khám phá tri thức người học, kiến thức thiên lí luận theo kiểu tranh luận theo nhóm - Chú trọng kỹ thực hành, vận dụng giải vấn đề thực tiễn, coi trọng rèn luyện tự học - Đối với dạy họcvận dụng quan điểm tích hợp, liên mơn người học đóng vai trò trung tâm: Người học chủ thể hoạt động học, họ phải tự học, tự nghiên cứu để tìm kiến thức hành động mình, người học không đặt trước kiến thức có sẵn giảng GV mà phải tự đặt vào tình có vấn đề thực tiễn, cụ thể sinh động từ tự tìm chưa biết, cần khám phá học để hành, hành để học, tức tự tìm kiếm kiến thức cho thân Trong dạy học lấy người học làm trung tâm đòi hỏi người học tự thể mình, phát triển lực làm việc nhóm, hợp tác với nhóm, với lớp Sự làm việc theo nhóm đưa cách thức giải đầy tính sáng tạo, kích thích thành viên nhóm hăng hái tham gia vào giải vấn đề Sự hợp tác người học với người học quan trọng ngoại lực, điều quan trọng cần phải phát huy nội lực tính tự chủ, chủ động nỗ lực tìm kiếm kiến thức người học Còn người dạy người tổ chức hướng dẫn trình học tập, đạo diễn cho người học tự tìm kiếm kiến thức phương thức tìm kiếm kiến thức hành động Người dạy phải dạy mà người học cần dạy mà người dạy có - GV giao nhiệm vụ cho HS, HS sẵn sàng nhận thực nhiệm vụ: HS phải huy động kiến thức từ nhiều môn học để giải GV giao cho HS nhiệm vụ có tiềm ẩn vấn đề Nhiệm vụ giao cho HS thể nhiều hình thức khác như: giải thích kiện/ tượng tự nhiên hay xã hội; giải tình học tập hay thực tiễn; tiến hành thí nghiệm mở đầu … Dưới hướng dẫn GV, HS quan tâm đến nhiệm vụ đặt ra, sẵn sàng nhận tự nguyện thực nhiệm vụ Từ nhiệm vụ cần giải quyết, HS huy động kiến thức, kĩ biết nảy sinh nhu cầu kiến thức, kĩ chưa biết, hi vọng tìm tòi, xây dựng được; diễn đạt nhu cầu thành câu hỏi Lúc này, vấn đề HS xuất hiện, hướng dẫn GV, vấn đề thức diễn đạt Nhiệm vụ giao cho HS cần đảm bảo rằng, HS giải trọn vẹn với kiến thức, kĩ có mà cần phải học thêm kiến thức để vận dụng vào trình giải vấn đề - GV người giữ vai trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự tìm kiếm, khám phá tri thức theo kiểu tranh luận theo nhóm: Sau phát biểu vấn đề, HS độc lập hoạt động, xoay trở để vượt qua khó khăn, tìm giải pháp để giải vấn đề Trong trình đó, cần phải có định hướng GV để HS đưa giải pháp theo suy nghĩ HS Thông qua trao đổi, thảo luận định hướng GV, HS xác định giải pháp khả thi, bao gồm việc học kiến thức phục vụ cho việc giải vấn đề đặt ra, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động nhằm giải vấn đề Trong q trình thực giải pháp kế hoạch giải vấn đề, HS diễn đạt, trao đổi với người khác nhóm kết thu được, qua chỉnh lý, hoàn thiện tiếp Trường hợp HS cần phải hình thành kiến thức nhằm giải vấn đề, GV giúp HS xây dựng kiến thức thân sở đối chiếu kiến thức, kinh nghiệm sẵn có với hiểu biết mới; kết nối/ xếp kiến thức cũ kiến thức dựa việc phát biểu, viết kết luận/ khái niệm/ cơng thức mới… Trong q trình đó, HS cần phải học lí thuyết hoặc/ thiết kế phương án thực nghiệm, tiến hành thực nghiệm, thu lượm liệu cần thiết xem xét, rút kết luận Kiến thức, kĩ hình thành giúp cho việc giải câu hỏi/ vấn đề đặt - Chú trọng kỹ thực hành, vận dụng giải vấn đề thực tiễn, coi trọng rèn luyện tự học: Trong trình hoạt động giải vấn đề, hướng dẫn GV, hành động HS định hướng phù hợp với tiến trình nhận thức khoa học GV cần hướng dẫn HS vận dụng kiến thức, kĩ học để giải tình có liên quan học tập sống hàng ngày; tiếp tục tìm tòi mở rộng kiến thức thông qua nguồn tư liệu, học liệu khác nhau; tự đặt tình có vấn đề nảy sinh từ nội dung học, từ thực tiễn sống, vận dụng kiến thức, kĩ học để giải cách khác Qua trình dạy học, với phát triển lực giải vấn đề HS, định hướng GV tiệm cận dần đến định hướng tìm tòi sáng tạo, nghĩa GV đưa cho HS gợi ý cho HS tự tìm tòi, huy động xây dựng kiến thức cách thức hoạt động thích hợp để giải nhiệm vụ mà họ đảm nhận Nghĩa bồi dưỡng cho HS khả tự xác định hành động thích hợp tình khơng phải quen thuộc HS Hiệu kinh tế, xã hội dự kiến đạt 3.1 Hiệu kinh tế - Dạy học tích hợp, liên mơn áp dụng tất trường THPT, THCS Tiểu học Nó khơng đòi hỏi đầu tư nhiều kinh tế, GV chủ động tìm hiểu tư liệu (thông qua mạng Internet), sử dụng phương tiện dạy học có nhà trường GV tự làm - Dạy học tích hợp liên mơn vận dụng điều kiện khác mà phụ thuộc vào điều kiện sở vật chất nhà trường 3.2 Hiệu xã hội - Việc kết hợp kiến thức môn học vào để giải vấn đề mơn học việc làm cần thiết Điều đòi hỏi người GV mơn khơng nắm mơn dạy mà phải khơng ngừng trau dồi kiến thức môn học khác để tổ chức, hướng dẫn em giải tình huống, vấn đề đặt môn học cách nhanh nhất, hiệu - Đặc biệt giáo dục, tích hợp kiến thức liên môn vào giải vấn đề môn học giúp HS hiểu rộng hơn, sâu vấn đề đặt mơn học - Dạy học tích hợp liên mơn vận dụng điều kiện khác mà phụ thuộc vào điều kiện sở vật chất nhà trường - Giúp cho việc dạy học đảm bảo tốt việc thực chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ - Tích hợp kiến thức liên mơn vào giảng góp phần giáo dục kĩ sống cho học sinh, giúp HS phát huy khả suy nghĩ, tư duy, sáng tạo học tập ứng dụng vào thực tế đời sống - Cụ thể, học thực giúp em học sinh tự tìm hiểu từ thực tế yêu cầu học như: hiểu hợp tác Từ nội dung kiến thức giúp em vận dụng vào giải tình thực tế sống để hòa nhập, hợp tác với người xung quanh,… - Trong thực tế nhận thấy soạn có kết hợp kiến thức môn học khác giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn, hiểu rõ hơn, sâu vấn đề đặt Từ tổ chức, hướng dẫn học sinh linh hoạt hơn, sinh động Học sinh có hứng thú học tập, tìm tòi, khám phá nhiều kiến thức suy nghĩ, sáng tạo nhiều Từ vận dụng kiến thức vào thực tế tốt - Góp phần xây dựng mơi trường sống lành mạnh, văn minh Kết minh chứng: Trong năm áp dụng sáng kiến ( năm học 2016 2017), đạt số kết đáng ghi nhận: - Đối với GV: Việc vận dụng quan điểm dạy học tích hợp, liên mơn giúp cho GV có tảng kiến thức rộng, hiểu sâu vấn đề dạy họcquan điểm dạy học hỗ trợ GV nhiều thi dạy học tích hợp dành cho GV Năm học 2016 2017, nhóm tác giả đạt số kết đáng ghi nhận thi dạy học tích hợp dành cho GV: Đạt giải nhì thi dạy học tích hợp dành cho GV cấp tỉnh, gửi thi cấp quốc gia đạt giải ba - Đối với HS: Việc vận dụng kiến thức liên môn để giải nhiệm vụ học tập giúp HS nâng cao chất lượng học mình, phát triển lực em, em cảm thấy hứng thú với môn học nhận thức vị trí quan trọng môn GDCD Việc vận dụng kiến thức liên môn học tập sở tảng để em tham gia thi vận dụng kiến thức liên mơn giải tình thực tiễn dành cho học sinh phổ thông Trong năm học 2016 2017, HS trường THPT Bình Minh đạt nhiều thành tích thi vận dụng kiến thức liên mơn để giải tình thực tiễn Kết quả, trường THPT xếp thứ tổng số 27 trường THPT, có thi HS giải cấp quốc gia, có đạt giải ba ba đạt giải khuyến khích Sau dự án, GV cho HS lớp làm kiểm tra trắc nghiệm, thu kết sau: Bảng số liệu thống kết học tập HS sau dự án dạy học Tỉ lệ: % Xếp loại 11A 11B 11C Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Giỏi 25 71% 23 68% 22 58% Khá 26% 26% 13 34% Trung bình 3% 6% 8% Yếu 0% 0% 0% Kém 0% 0% 0% Dựa vào bảng thống trên, thấy đa số HS nắm kiến thức dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn Do đó, thấy việc dạy học theo chủ đề tích hợp có ý nghĩa quan trọng việc hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết cho HS THPT Điều kiện khả áp dụng 4.1 Điều kiện áp dụng - Đòi hỏi người GV môn không nắm môn dạy mà phải khơng ngừng trau dồi kiến thức môn học khác để tổ chức, hướng dẫn em giải tình huống, vấn đề đặt môn học cách nhanh nhất, hiệu - GV cần chuẩn bị máy tính có kết nối mạng để tham khảo kiến thức từ mơn học Nhà trường có trang bị máy chiếu - HS phải có kiến thức tảng từ nhiều mơn học 4.2 Khả áp dụng Sáng kiến áp dụng rộng rãi tất trường THPT, THCS, Tiểu học, không vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy môn GDCD, mà GV mơn khác tham khảo cách thức vận dụng kiến thức liên môn giảng dạy GDCD vào giảng dạy mơn mình, phát triển mở rộng giới hạn áp dụng đề tài vào nhiều phần nội dung kiến thức khối lớp Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO BM, ngày tháng năm 2018 ĐƠN VỊ CƠ SỞ Người nộp đơn (Ký ghi rõ họ tên) ... 10, 11, 12 có nội dung liên quan đến vấn đề dân số, lao động, việc làm nước ta Việc cấu trúc lại thành chủ đề liên môn “Vấn đề dân số - lao động – việc làm Việt Nam cần thiết, tránh tình trạng... Như vậy, học mục học nêu dạy chủ đề: “Vấn đề dân số - lao động – việc làm Việt Nam Đối với môn GDCD lớp 10: Không dạy phần kiến thức liên quan đến dân số 15 “Công dân với số vấn đề cấp thiết nhân... vấn đề việc làm cho người lao động, chủ đề “Vấn đề dân số - lao động - việc làm Việt Nam xây dựng từ môn học: - Mơn Địa lí lớp 12 Bài 16: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA Bài 17: LAO ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN vận DỤNG QUAN điểm dạy học TÍCH hợp, LIÊN môn THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học CHỦ đề “vấn đề dân số LAO ĐỘNG – VIỆC làm ở VIỆT NAM, SKKN vận DỤNG QUAN điểm dạy học TÍCH hợp, LIÊN môn THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học CHỦ đề “vấn đề dân số LAO ĐỘNG – VIỆC làm ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay