SKKN đổi mới giờ sinh hoạt lớp nhằm giáo dục đạo đức và phát huy tính tích cực chủ động của học sinh

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 13:05

Công tác chủ nhiệm lớp ở Trường trung học cơ sở. Vấn đề mà sáng kiến giải quyết là Phương pháp tổ chức một giờ sinh hoạt lớp hiệu quả nhằm giáo dục đạo đức và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi : Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Ninh Bình Tên tơi là: Trình độ chun mơn T T Họ Ngày tháng Nơi công tác Chức tên năm sinh vụ Hoàng 31.8.1987 Trường THCS Giáo Thạc sĩ Diệu Đồng Giao, viên Ngơn ngữ Thùy Thành phố Văn hóa Tam Điệp Việt Nam Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến 100% (Có chứng nghiệp vụ sư phạm) Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng: Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Đổi sinh hoạt lớp nhằm giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực chủ động học sinh - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác chủ nhiệm lớp Trường trung học sở Vấn đề mà sáng kiến giải Phương pháp tổ chức sinh hoạt lớp hiệu nhằm giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực, chủ động học sinh - Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử : 7.10.2017 - Mô tả chất sáng kiến: Bản chất sáng kiến thể qua nội dung sáng kiến khả áp dụng sáng kiến Phần trình bày theo trình tự sau: Nội dung a Giải pháp cũ thường làm - Chi tiết giải pháp cũ: Tình trạng giải pháp biết trước đó: Hầu hết sinh hoạt chủ nhiệm bị học sinh đánh giá khô khan, nhàm chán đơn nhắc nhở, xử lý trường hợp vi phạm, có sáng tạo để mối quan hệ thầy với trò thực thân thiện Đối chiếu với chủ đề năm học gần “ Đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” từ Ban giám hiệu đến giáo viên chủ nhiệm chưa trọng đổi quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục tiết sinh hoạt lớp cuối tuần Đối chiếu với việc thực phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tiết sinh hoạt lớp cuối tuần khơng phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Nhiều tiết sinh hoạt cuối tuần trường thầy cô thường chê học trò nhiều khen ngợi (Theo thống kê khoảng 60-70% phê bình học sinh) khiến cho sinh hoạt diễn nhàm chán, căng thẳng Cách tiến hành tiết sinh hoạt cũ: a.1.Ổn định lớp: Giáo viên làm khâu vài câu ngắn gọn đại khái sinh hoạt hơm có vắng bạn không? Chúng ta ổn định chỗ ngồi trật tự để bạn lớp trưởng tổng kết hoạt động tuần qua!… Mục đích để học sinh tập trung khơng trao đổi nói chuyện hoạc làm việc riêng a.2 Lớp trưởng điều hành diễn biến tiết sinh hoạt lớp: Lớp trưởng yêu cầu tổ trưởng thống kê kết quả, báo cáo kết chấm thi đua., yêu cầu lớp phó thực nhiệm vụ a.3 Các tổ trưởng báo cáo kết chấm thi đua: Các tổ trưởng nhận xét mặt hoạt động tuần qua học tập, nề nếp tác phong, thể dục, vệ sinh, tổ viên tổ mà phân cơng chấm a.4 Các lớp phó nhận xét mặt theo phân công Nhận xét tình hình thực nề nếp, học tập, lao động văn thể vệ nhằm giúp giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng nắm mặt hoặt động lớp để sở mà đánh giá nhận xét a.5 Lớp trưởng lấy ý kiến đóng góp tập thể lớp Cả lớp tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất ý kiến đánh giá nhận xét tổ trưởng lớp phó a.6 Lớp trưởng đánh giá chung Tuyên dương khen ngợi, động viên, nhắc nhở bạn Đọc kết thi đua tổ,bình chọn học sinh xuất sắc, tổ xuất sắc Triển khai công tác tuần đến, tháng đến, phát động thi đua theo chủ điểm, theo đợt thi đua a.7 Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, đánh giá nhận xét công tác hoạt động tuần qua - Giáo viên nhận xét chung qua phần đánh giá lớp trưởng (động viên, nhắc nhở, khen ngợi học sinh) Hướng dẫn, đạo giải pháp thực thi đua tuần a.8 Tổ chức hoạt động theo chủ đề phổ biến nhiệm vụ, phân công hướng dẫn thực hoạt động cho chủ đề tuấn Ở bước thường GVCN khơng làm dành thời gian làm cách qua loa chiếu lệ Sau nhắc lại công việc quan trọng cần làm hướng khắc phục cho tuần để lớp có kết cao - Ưu điểm, nhược điểm tồn cần khắc phục giải pháp cũ * Ưu điểm giải pháp cũ: Cách tổ chức tiết sinh hoạt lớp cuối tuần tương đối đầy đủ hợp lí, đảm bảo tiến trình nội dung theo quy định, đồng thời giúp cho giáo viên học sinh đỡ vất vả, đỡ phải bỏ cơng sức, tâm huyết, đối chiếu với lý luận dạy - học, với mục tiêu nguyên lý giáo dục Qua tiết sinh hoạt giúp học sinh nắm điểm mạnh điểm yếu tập thể lớp, nguyên nhân đâu Các cá nhân nắm ưu điểm, nhược điểm thân để có hướng rèn luyện phấn đấu đồng thời biết nhứng hoạt độngvà việc làm tuần Giáo viên có để đánh giá xếp loại học sinh cách toàn diện * Hạn chế giải pháp cũ: - Đơn điệu, cứng nhắc, chưa tích cực hóa cách hiệu hoạt động chủ thể học sinh - Chưa tạo cho học sinh hoàn cảnh giao tiếp thuận lợi khơng khí hào hứng lớp học thái độ dễ hợp tác người tham gia chưa khơng phát huy tính tích cực chủ động học sinh - Chưa tạo cho học sinh nhu cầu muốn hoạt động, muốn bộc lộ lực vốn có - Chưa thể vai trò quan trọng giáo viên việc hướng dẫn để học sinh tự tổ chức thực Mà phần lớn thời gian giáo viên nhận xét, phê bình nhắc nhở xử lí học sinh chưa thực tốt nội quy - Chưa nâng cao hiệu giáo dục từ tiết sinh hoạt, ý nghĩa giáo dục chưa cao, học sinh bị phê bình nhắc nhở nhiều thường chán nản bng xi mặc kệ, chí học sinh phản ứng chống đối khơng hợp tác với cán lớp với giáo viên Như việc giáo dục đạo đức, kĩ sống lại khó khăn b Giải pháp cải tiến - Mô tả chất giải pháp mới: + Phát huy vai trò ban cán lớp + Nâng cao ý thức tự quản + Tích cực đánh giá, phê bình, góp ý + Tích cực sinh hoạt tập thể - Tính mới, tính sáng tạo giải pháp + Xác định địa điểm, cách thức tiến hành Giáo viên đưa chủ đề từ tuần trước để học sinh đề xuất địa điểm diễn tiết sinh hoạt Ngồi khơng gian lớp học, sân chơi, bãi tập không gian phù hợp Giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể để học sinh lên kế hoạch chuẩn bị, thống hình thức hoạt động cho thu hút tất thành viên lớp tham gia tích cực hiệu + Tiến trình tổ chức hoạt động Hoạt động 1: Khởi động Lớp trưởng báo cáo nhanh sĩ số lớp với giáo viên chủ nhiệm - phụ trách lớp Thời gian lại hoạt động dành cho lớp tham gia phần khởi động điều hành lớp trưởng Có nhiều hình thức để tổ chức hoạt động khởi động hiệu quả, có tương tác tích cực thành viên lớp, giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Có thể thực số hình thức tổ chức sau: - Kể câu chuyện có ý nghĩa sống: (Phần tổ trực nhật đảm trách, giáo viên chủ nhiệm gợi ý cho em tạo điều kiện cho bạn rụt rè lên kể chuyện) Thơng qua câu chuyện mang tính giáo dục (nghị lực sống, sức mạnh tình yêu thương, giá phải trả, biết quý trọng thân ), em tự rút học cách làm người, cách sống, cách ứng xử nhân văn với người Đồng thời qua câu chuyện kể bạn, em có thêm vốn sống tư liệu để học tốt môn xã hội - Tổ chức trò chơi nhanh : Lớp phó phụ trách phân cơng cho nhóm chủ động lên kế hoạch chuẩn bị trước nội dung, cách thức, quà tặng Các em tổ chức nhiều trò chơi với hình thức phong phú như: Đuổi hình bắt chữ, Đố vui để học, Thần tượng âm nhạc, Đối mặt, Trò chơi chữ, Nhiều em có khả làm quản trò, có khiếu hài hước làm cho lớp thực phấn chấn Nhiều em rụt rè bạn lơi vào trò chơi tham gia cách sôi Để tăng thêm hiệu giáo dục, giáo viên chủ nhiệm gợi ý cho em tổ chức trò chơi có nội dung phù hợp với lứa tuổi, gắn với ý nghĩa ngày lễ lớn năm (như ngày nhà giáo Việt Nam, ngày quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Đội, ngày thành lập Đoàn ) - Thực hát tinh thần đồn kết, tình bạn, cách ứng xử, động tác nhún nhảy, vận động tứ chi… nhằm đánh thức trí tuệ, đánh thức hai bán cầu não hoạt động Mục đích hoạt động giúp học sinh tập trung vào sinh hoạt, đồng thời xua tan căng thẳng mệt mỏi tiết xua tan nỗi sợ hãi, mặc cảm thân mắc lỗi tuần… kéo học sinh trở với trạng thái hưng phấn muốn thể khả thân - Hoặc tổ chức cho bạn tham gia hoạt động vui vẻ có ý nghĩa sinh hoạt lớp như: Chúc mừng sinh nhật bạn có ngày sinh tháng tuần sinh hoạt: lớp tự thiết kế quà đặc biệt, thiệp có ghi lời chúc mừng độc đáo bạn lớp Món quà nhỏ có nhiều ý nghĩa mặt tinh thần, thể quan tâm tình cảm chân thành bạn bè dành cho Từ hoạt động chúng tơi cầu nối để học sinh xích lại gần hơn, hợp tác với nhiều Hoạt động 2: Tổng kết tuần, Đánh giá nhận xét, nêu phương hướng hoạt động - Các tổ trưởng tổng kết điểm thi đua chấm chéo học sinh, xếp loại tổ viên Chú ý đến tiến bộ, cố gắng bạn học sinhhọc lực yếu hơn, có ý thức chưa tốt tuần trước để tuyên dương hay trao đổi cân nhắc bạn có điểm thi đua tuần chưa cao tuần trước lại tốt để tìm nguyên nhân, giải pháp Các tổ viên có quyền trao đổi, nêu ý kiến, tổ trưởng nghe giải đáp thắc mắc thỏa đáng Từ đây, lớp trưởng cử tổ trưởng nêu lên phương hướng phấn đấu tổ tuần sau với thống nhất, tâm tất thành viên tổ Sau trao phần thưởng dành cho tổ dẫn đầu Mỗi thành viên tổ phải có trách nhiệm để thực tốt phương hướng đề ấy, bạn chủ động, tích cực hơn, cố gắng - Sau lớp trưởng tổng kết lại ý kiến, phổ biến công việc tuần học phương hướng phấn đấu rèn luyện + Cuối lớp trưởng mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm việc thực nhiệm vụ tuần qua phương hướng tuần học Giải pháp cũ tập trung vào khâu này, dành phần lớn thời gian để giáo viên chủ nhiệm nhận xét đánh giá, giáo huấn, phê bình nhắc nhở chí trách phạt học sinh Nhưng giải pháp cách đánh giá nhận xét chủ yếu học sinh - cán lớp thực Giáo viên theo dõi đồng thời lắng nghe điều em muốn nói Hoạt động 3: Tổ chức hoạt động theo chủ đề Ở tiết sinh hoạt lớp cuối tuần theo giải pháp cũ thường không giáo viên cho học sinh hoạt động theo chủ đề thời gian chủ yếu để “kiểm điểm” học sinhsinh hoạt lớp thường thiếu hụt tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh hiệu giáo dục đạo đức không cao Một số vấn đề tổ chức hoạt động sinh hoạt chủ đề kể đến như: - Xác định rõ nội dung chủ đề: Các chủ đề sinh hoạt thường gắn với ngày kỉ niệm lớn, gắn với kiện trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nước giới, kiện địa phương, nhà trường hay tập thể lớp; chủ đề lớn tháng - Lựa chọn hình thức sinh hoạt: Có thể thi văn nghệ tổ, đố vui khoa học hay sưu tầm hình ảnh tuyên truyền kiện xảy đó, hái hoa dân chủ, hùng biện… - Khâu chuẩn bị: Nội dung học sinh chuẩn bị sẵn theo hướng dẫn giáo viên phân công nhiệm vụ từ tuần trước (Cắt típ chữ vẽ trang trí típ chữ theo chủ đề, hình thức tổ chức, vấn đề liên quan….) - Các thành viên phân công thực nhiệm vụ - Học sinh lớp tham gia hoạt động hướng dẫn điều hành người chủ trì Ở bước học sinh cần ý: + Người dẫn chương trình khéo léo dẫn dắt, khơi gợi mạnh dạn, tự tin, tích cực học sinh lớp để thảo luận sơi có hiệu quả, cần tơn trọng ý kiến thành viên thảo luận; + Tạo mơi trường thảo luận phải thuận lợi, an tồn, thoải mái để tất học sinh có hội bày tỏ ý kiến, quan điểm kiến mình; + Cần thành lập ban cố vấn để giải thắc mắc gặp khó khăn (trường hợp không thống ý kiến) + Trong sinh hoạt, giáo viên tổ chức hoạt động văn nghệ tìm hiểu gương vượt khó học giỏi Hoạt động 4: Đánh giá nhận xét việc tổ chức tham gia hoạt động theo chủ đề - Trong hoạt động, học sinh giáo viên không thiên đánh giá người mà thiên đánh giá thái độ, tinh thần, cách tổ chức hoạt động, kết thu thông qua hoạt động - Cần ý học sinh có đạt kĩ không: (1) Kỹ làm việc độc lập; (2) Năng lực sáng tạo; (3) Mức độ hoàn thành tập; (4) Năng lực sử dụng công nghệ thông tin; (5) Khả hợp tác với người xung quanh;(6) Khả giải xung đột cá nhân; (7) Mức độ tham gia hoạt động tập thể lớp; (8) Khả giải vấn đề;(9) Khả biết đặt mục tiêu để hoàn thiện tương lai Hoạt động 5: Phổ biến chủ đề cho tuần tiếp theo, tháng - Ở bước này, trước hết giáo viên chủ nhiệm cần phổ biến nội dung chủ đề phù hợp học sinh trao đổi bàn bạc hình thức tổ chức sinh hoạt - Học sinh trao đổi thảo luận đề xuất thống địa điểm tổ chức, cách thức tổ chức hoạt động theo chủ, phân công nhiệm vụ cho thành viên lớp cụ thể Hiệu kinh tế, xã hội dự kiến đạt - Hiệu kinh tế: Sau áp dụng sáng kiến nhận thấy giải pháp có khả tiết kiệm cao kinh tế, thời gian công sức việc tìm kiếm thơng tin cho người dạy người học Khơng đòi hỏi nhiều phương tiện thiết bị dạy học đại đắt tiền mà dựa chủ yếu vào điều kiện, khả vốn có nhà trường, cá nhân học sinh - Hiệu xã hội: Đổi sinh hoạt lớp đóng góp khơng nhỏ vào việc phát triển giáo dục Việt Nam Việc đổigiáo dục thời đại tri thức nhằm đáp ứng thay đổi sống phát triển không ngừng tất yếu Việc đổi phương pháp dạy học trước hết đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực người học cuối mục tiêu đáp ứng bối cảnh thời đại, nhu cầu phát triển đất nước Giáo dục rèn luyện để em trở thành ngoan trò giỏi đội viên tốt cháu ngoan Bác Hồ, cơng dân có ích cho xã hội Bởi khơng có học sinh đạo đức thiếu ý chí rèn luyện, thiếu chủ động tích cực mà lại trờ thành cơng dân có ích Qua tiết sinh hoạt lớp có cải tiến có ý nghĩa vun đắp bồi dưỡng giới tình cảm tốt đẹp em giúp em biết vui buồn mừng giận yêu ghét(yêu tốt xấu, tránh xa xâu ác) biết sống chậm lại, biết sống vị tha nhân với đời, với người xung quanh Điều kiện khả áp dụng a Điều kiện: - Điều kiện sở vật chất: Với điều kiện sở vật chất trường áp dụng đề tài khơng đòi hỏi phương tiện kĩ thuật đại, không yêu cầu cao trang thiết bị máy móc mà chủ yếu phụ thuộc khả sư phạm người thầy - Về trình độ giáo viên: Hiện hầu hết trường có đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn chuẩn, nhiều giáo viên có kinh nghiệm, động nhiệt tình, yêu nghề nên điều kiện lí tưởng để áp dụng đề tài - Về phía học sinh: Tiết sinh hoạt hướng đến giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực, chủ động học sinh dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau, giúp em phát triển kĩ cần thiết cho thân Các em phải vừa học vừa chơi, thi tài với nhau, từ em lĩnh hội nhiều kiến thức, góp phần phát triển nhân cách tồn diện học sinh, tức phát triển mặt trí tuệ, tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ sức khỏe, thể chất b Khả áp dụng: Đề tài giáo viên áp dụng áp dụng cho tất đối tượng học sinh - Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Ngày Nơi Họ Chức Trình độ Nội dung cơng việc hỗ TT tháng năm công tên danh chuyên môn trợ sinh tác Hoàng 31.8.1987 Trường Giáo Thạc sĩ Ngôn Sinh hoạt lớp chủ nhiệm Diệu THCS viên ngữ Văn Thùy Đồng hóa Việt Nam Giao (Có chứng Vũ Thị 1980 Bằng Giang Lê Thị 1974 nghiệp vụ sư phạm) Trường Giáo Đại họcSinh hoạt lớp chủ nhiệm THCS viên phạm Đồng Giao Trường Giáo Đại họcSinh hoạt lớp chủ nhiệm Thư Thanh THCS viên Đồng Giao phạm Tôi (chúng tôi) xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ CƠ SỞ TP Tam Điệp, ngày 10 tháng năm 2018 NGƯỜI NỘP ĐƠN Hoàng Diệu Thùy ... không giáo viên cho học sinh hoạt động theo chủ đề thời gian chủ yếu để “kiểm điểm” học sinh Vì sinh hoạt lớp thường thiếu hụt tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh hiệu giáo dục đạo đức không... tài - Về phía học sinh: Tiết sinh hoạt hướng đến giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực, chủ động học sinh dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau, giúp em phát triển kĩ... phần khởi động điều hành lớp trưởng Có nhiều hình thức để tổ chức hoạt động khởi động hiệu quả, có tương tác tích cực thành viên lớp, giáo dục đạo đức phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Có
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN đổi mới giờ sinh hoạt lớp nhằm giáo dục đạo đức và phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, SKKN đổi mới giờ sinh hoạt lớp nhằm giáo dục đạo đức và phát huy tính tích cực chủ động của học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay