SKKN NB ứng dụng CNTT theo hướng sử dụng “ lược đồ động” và vận dụng các trò chơi học tập thiết kế trên powerpoint trong dạy môn địa lí lớp 5 tuoi

21 13 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 12:49

Môn Địa lí là một môn học bắt buộc được dạy trong chương trình lớp 5, môn học được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển từ môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1,2,3 và cũng là cơ sở để học Địa lí cấp Trung học cơ sở, đồng thời góp phần đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục về khoa học, xã hội ở cấp trên. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến tỉnh Ninh Bình Chúng tơi: Ngày tháng năm sinh Nơi cơng tác Chức danh Trình độ chun mơn Tỉ lệ % đóng góp vào việc tạo sáng kiến Bùi Thị Thuận 17/1/1990 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Giáo viên Đại học 40 Nguyễn Thị Nhung 20/3/1964 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Hiệu trưởng Đại học 30 Đoàn Thị Thu 20/10/1971 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Giáo viên Cao đẳng 30 TT Họ tên Là nhóm tác giả đề nghị xét cơng nhận sáng kiến: “Ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powerpoint dạy môn Địa lớp trường tiểu học Lý Tự trọng” LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN: Giáo dục THỜI GIAN ÁP DỤNG: 02 năm học: 2016-2017, 2017-2018 MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN Nội dung giải pháp Môn Địa mơn học bắt buộc dạy chương trình lớp 5, mơn học xây dựng sở kế thừa phát triển từ môn Tự nhiên Xã hội lớp 1,2,3 sở để học Địa cấp Trung học sở, đồng thời góp phần đặt móng ban đầu cho việc giáo dục khoa học, xã hội cấp trên.Theo đó, mục tiêu mơn Địa hình thành cho học sinh số khái niệm, mối quan hệ địa đơn giản bước đầuhình thành, rèn luyện số kĩ quan sát vật, tượng, thu thập, tìm kiếm tư liệu, sử dụng biểu đồ, lược đồ, địa cầu, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Qua đó, góp phần bồi dưỡng phát triển nhân cách học sinh ham học hỏi, ham hiểu biết giới xung quanh; yêu thiên nhiên, quê hương, người, đất nước, đẹp, có ý thức hành động bảo vệ thiên nhiên di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; làm cho em ham thích, hứng thú với mơn Địa Để đạt mục tiêu trên, dạy học môn Địa gắn liền với việc khai thác kiến thức từ nguồn tư liệu, trọng dạy học khám phá, quan sát, tăng cường sử dụng phương pháp day học phát huy tính tích cực , chủ động học sinh thơng qua thảo luận, trò chơi, dự án phương pháp tích cực cần gắn liền với trợ giúp thiêt bị dạy học đồ, lược đồ, sơ đồ, thống , đặc biệt nguồn sử dụng ngữ liệu phong phú, cụ thể, sinh động, giàu hình ảnh sức thuyết phục “lược đồ động”, trò chơi học tập thu hút học sinh dễ dàng thiết kế powerpoint Có thể nói, dạy học địa khơng đơn cung cấp cho học sinh hiểu biết ban đầu tự nhiên, kinh tế, xã hội mà có nhiệm vụ nhằm khơi dậy ni dưỡng trí tò mò, ham hiểu biết khám phá học sinh thiên nhiên đời sống xã hội, từ hình thành lực tự học khả vận dụng kiến thức địa vào thực tiễn Tuy nhiên, thực tế thực hiện, nhà trường giáo viên gặp nhiều khó khăn, lúng túng; chất lượng giáo dục chưa cao 1 Giải pháp cũ * Về nội dung dạy học mơn Địa lớp Theo chuẩn kiến thức kĩ mơn Địa dạy tiết/tuần với nội dung : Phần thứ : Địa Việt Nam: tự nhiên, dân cư, kinh tế Phần thứ hai: Địa giới: vị trí số đặc điểm đặc trưng châu lục, đại dương, vị trí số đặc điểm bật khu vực Châu Á số quốc gia tiêu biểu châu lục Phần địa địa phương dạy 02 tiết điều kiện tự nhiên (vị trí, diện tích, khí hậu sơng ngòi); dân cư hoạt động sản xuất Ninh Bình * Phương pháp dạy học chủ yếu phương pháp dạy học truyền thống như: quan sát, thuyết trình, đàm thoại, phân tích số liệu - Sách giáo khoa: Nội dung trình bày học sách giáo khoa sơ lược, vắn tắt, theo phần Sử dụng lược đồ đơn giản, số liệu bảng thống phần lớn cũ Ví dụ : Bài 14: Giao thơng vận tải, biểu đồ khối lượng hàng hóa vận chuyển phân loại số liệu năm 2003 Những hình ảnh giới thiệu số cảnh thiên nhiên có kích thước nhỏ, lược đồ dùng để phân bố , so sánh dạng lược đồ tĩnh đơn giản, màu sắc không bật nên học sinh khó quan sát khơng tạo ấn tượng cho học sinh tiểu học Ví dụ : Bài 24, 25: Châu Phi – phần dân cư, kinh tế không kết hợp cho học sinh quan sát thêm lược đồ tự nhiên Châu Phi học sinh biết dân cư Châu Phi nghèo đói, lạc hậu, chưa thấy điều kiện khách quan ảnh hưởng tới Châu Phi Bài 14: Giao thông vận tải: Nếu cho học sinh đọc tên biểu đồ, nhìn vào biểu đồ nêu tên loại hình giao thơng vận tải đường tơ có vai trò quan trọng việc vận chuyển hàng hóa em không ghi nhớ sâu không thấy hệ thống đường dài, rộng phân bố khắp đất nước Vẫn số tồn dạy đưa số tồn điển - Về giáo viên: Giáo viên tiểu học phải dạy nhiều môn học khác Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội, nên có thời gian đầu tư, nghiên cứu, thiết kế giảng điện tử sinh động với nhiều hình thức thu hút học sinh Vì phần nhiều thầy cô giáo nghĩ thiết kế dạylược đồ động trò chơi sử dụng nhiều hiệu ứng nhiều thời gian Có giáo viên dạy số tiết khơng có đồ, sử dụng chưa hết tác dụng đồ Nhiều giáo viên quan niệm dạy phần địa lí, dân cư, kinh tế tách biệt với đồ địa Vì vậy, giảng dạy, giáo viên thường chọn phương pháp truyền thống,”trung thành” với sách giáo khoa Giáo viên muốn cập nhật thơng tin mang tính thời cho học sinh vào học thường qua phương pháp thuyết trình có trình chiếu hình ảnh đơn * Hình thức tổ chức, Phương pháp dạy học theo giải pháp cũ bộc lộ nhiều nhược điểm, là: + Giáo viên phải nói nhiều, chưa đảm bảo yêu cầu đổi phương pháp dạy học: Thuyết trình đòi hỏi giáo viên phải nói nhiều phải có khả thuyết trình hấp dẫn Đây cách làm theo lối mòn, chưa đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo định hướng tích cực hóa hoạt động học sinh + Hình thức tổ chức dạy học nặng nề, truyền thụ kiến thức chiều: Hình thức dạy học tạo học nặng nề, áp lực, nhàm chán, chưa thu hút học sinh + Chưa phát huy tư sáng tạo; giáo viên lệ thuộc sách giáo khoa, học sinh học tập thụ động Hình thức dạy học tạo học chủ yếu giáo viên nói theo nội dung sách giáo khoa; học sinh nghe ghi chép nội dung bản, sau học thuộc; khơng có tư đánh giá, nhận xét, khơng kích thích sáng tạo, khám phá học sinh + Chưa thu hút học sinh u thích mơn Địa lí: Việc dạy học theo hướng làm cho học sinh cảm thấy Địa “mơn học quan sát” nghĩa nhìn biểu đồ chép cho đủ tập, học thuộc ”vẹt” kiến thức ghi nhớ, xác định phương hướng đồ, ” nhớ nhầm” kiến thức Chưa tổng hợp kiến thức theo hướng logic Vì học sinh chưa hiểu nên khó áp dụng kiến thức học vào sống Đây khiến học sinh khơng quan tâm nhiều đến mơn Địa Có thể khẳng định: Những hạn chế, bất cập chương trình, sách giáo khoa nhược điểm giải pháp cũ hạn chế hiệu dạy học môn Địa Điều đặt u cầu cấp thiết phải việc đổi phương pháp dạy học môn học Hiện nay, phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin đưa việc ứng dụng công nghệ trực tiếp vào cơng tác giảng dạy - Đó phần mềm Powerpoint Phần mềm hữu ích đạt hiệu cao việc giảng dạy mơn học nói chung mơn Địa lớp nói riêng Khi ứng dụng phần mềm , tác dụng đồ, lược đồ , biểu đồ, bảng số liệu chuyển sang ”tầm mới” hiệu ứng ý đồ dạy hứng thú với học sinh Từ trên, nhằm góp phần nâng cao hiệu việc dạy học mơn Địa lớp 5, chúng tơi áp dụng giải pháp Ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng “lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powerpoint dạy mơn Địa lớp trường tiểu học Lý Tự trọng” thu thành công định Cụ thể sau: Giải pháp Để khắc phục hạn chế, bất cập trên, áp dụng giải pháp sau Cụ thể: * Mơ hình hóa: GIẢI PHÁP MỚI Giải pháp 1: Sử dụng “Lược đồ động” thay “lược đồ tĩnh” để dạy địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế Đưa hiệu ứng phần mềm powpei nt vào lược đồ tĩnh để tạo ta “lược đồ động” Kết hợp “lược đồ động” với tranh ảnh , clip Chủ động dựng clip lược đồ , tranh ảnh, chèn chữ thích phù hợp với nội dung dạy Giải pháp 2: Thiết kế Format chung cho trò chơi học tập phần mềm Powerpoint Thiết kế format chung cho 11 trò chơi học tập dựa trò chơi game, gameshow quen thuộc truyền hình Thiết kế 11 trò chơi cụ thể theo format trò chơi dựng sẵn để sử dụng dạy ôn tập, phần giới thiệu bài, củng cố kiến Với cách làm này: - Hoạt động HỌC TẬP học sinh chuyển thành hoạt động VUI CHƠI có mục đích - Hoạt động DẠY HỌC giáo viên chuyển thành hoạt động TỰ HỌC chủ động, sáng tạo học sinh Qua học sinh được: - Chủ động, tích cực trình học - Sáng tạo trình tiếp thu kiến thức - Hiểu nhanh -Ghi nhớ kiến thức dễ dàng - Tương tác nhiều với giáo viên bạn Không gây pháp: áp lực, nặng nề kiến thức, họcchơi *- Mô tả giải Giải pháp 1: Sử dụng lược đồ động thay lược đồ tĩnh để dạy nội dung học địa tự nhiên, dân cư, kinh tế Thay cho việc giáo viên treo lược đồ sách giáo khoa lên bảng mô tả đặc điểm tự nhiên, vị trí châu lục, tưng đại dương, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo “lược đồ động” để mơ tả sinh động, cụ thể, xác vị trí thành phố tiêu biểu, nước, châu lục, đường biên giới, đường xích đạo Một số cách sử dụng “lược đồ động” sau: Cách thứ nhất: Tạo thêm hiệu ứng trình chiếu chương trình Power Point làm cho thích, vị trí đồ nhấp nháy, tạo ý cho học sinh Ví dụ 1- Bài 1: Việt Nam đất nước (Phụ lục – Bài 1- ĐL66) Trong này, yêu cầu học sinh quan sát phần đất liền Việt Nam giáo viên thiết kế giảng Powerpoint sau: Vào phần Autoshapes cơng cụ phía góc bên trái , chọn Line , chọn đường cong line , lúc Line có dạng bút ta vẽ đường cong theo giới hạn đường biên giới lược đồ, đồ Sau chọn kích thước đường cong to lên đổi màu, sử dụng với hiệu ứng nhấp nháy Khi cho học sinh, ta sử dụng hiệu ứng chạy theo que giáo viên Điều này, tạo ý trực quan sinh động rõ cho học sinh, hướng dẫn hình ảnh cách phần đất liền Cách áp dụng vào số xác định vùng, khu vực hay quốc gia khác - Cũng này, ta sử dụng hiệu ứng mũi tên hướng đồ để giúp học sinh định hình bốn phương hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc Cách thứ hai: Kết hợp “lược đồ động” với trình chiếu hình ảnh, liên kết slide chương trình Power Point để tăng thêm sống động cho kiện, tạo học hấp dẫn học sinh Ví dụ 2:Bài 9: Các dân tộc, phân bố dân cư (Phụ lục 1,– Bài – ĐL84) Khi tìm hiểu phần mật độ dân số Việt Nam , học sinh biết dân số Việt Nam đông phân bố không Lúc này, GV cho Hs quan sát lại đồ địa hình Việt Nam việc sử dụng liên kết slide để học sinh quan sát, phân tích mối quan hệ điều kiện tự nhiên phân bố dân cư Chúng sử dụng lược đồ sách giáo khoa, tạo hiệu ứng cho mũi tên có màu sắc khác nhau, kết hợp với hình ảnh để học sinh hình dung Ví dụ 3: Bài 17: Châu Á (Phụ lục 1, – Bài 17 – ĐL5) Khi thiết kế giáo án điện tử, dạy phần vị trí Châu Á, giáo viên sử dụng đồ giới hiệu ứng đổi màu, nhấp nháy vào khu vực Châu Á để học sinh quan sát Trong phần đặc điểm khí hậu, sử dụng hiệu ứng cho đường xích đạo chạy lược đồ kèm dòng chữ thích đới khí hậu : ơn đới, hàn đới, nhiệt đới Phần thứ hai, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc điểm tự nhiên Châu Á, giáo viên kết hợp lược đồ Châu có hướng Bắc Á, Trung Á, Tây Á, Bắc Á, Đơng Nam Á Mỗi hình ảnh cảnh đẹp có mũi tên tới địa điểm có cảnh đẹp cho học sinh quan sát lược đồ hình ảnh song song giúp em dễ hình dung cảnh thiên nhiên chụp khu vực Châu Á Ví dụ 4: Bài 27: Châu Đại Dương Châu Nam cực (Phụ lục 1, – Bài 17 – ĐL5) Sử dụng hiệu ứng nhấp nháy , tơ màu vị trí Châu Đại Dương Châu Nam Cực để học sinh dễ quan sát hình dung vị trí châu lục địa cầu Ví dụ 5: Bài 14: Giao thông vận tải (Phụ lục 1, – Bài 14 – ĐL5) Trong này, để giúp học sinh tìm hiểu loại hình giao thơng nước ta phân bố loại hình đó, thay cho học sinh đọc số liệu quan sát “lược đồ tĩnh” cách đơn giản học sinh khơng hình dung rõ loại hình giao thơng Để đạt hiệu cao thiết kế lược đồ giao thông vận tải tĩnh sách giáo khoa thành “lược đồ động” sau: đường quốc lộ A vẽ màu đỏ chạy hiệu ứng chạy dần từ Bắc vào Nam để học sinh hình dung đường quốc lộ 1A nối liền theo chiề dọc đất nước có vai trò vơ quan trọng việc vận chuyển hàng hóa Đường sắt Bắc – Nam vẽ màu đen chạy hiệu ứng từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh.Đường mòn Hồ Chí Minh vẽ đường màu đỏ mảnh chạy hiệu ứng từ tỉnh thành Bắc vào Nam “Lược đồ động” giúp em hình dung dễ dàng loại hình giao thơng phân bố theo chiều dọc đất nước Việt Nam Ngoài ra, cách tạo lược đồ động phù hợp với số như: Bài 2: Địa hình khống sản (Phụ lục 1, – Bài – ĐL5) Bài 4: Sơng ngòi (Phụ lục 1, – Bài – ĐL5) Bài 6: Đất rừng (Phụ lục 1, – Bài – ĐL5) Bài 19: Các nước láng giềng Việt Nam (Phụ lục 1, – Bài – ĐL5) Bài 23: Châu Phi (Phụ lục 1, – Bài – ĐL5) Cách thứ ba: Tự thiết kế clip cách sử dụng hình ảnh kèm theo chạy lời thích, âm thanh, phầm mềm Adhampoo slie để tăng thêm sống động cho học, tạo học hấp dẫn học sinh Ví dụ 6: Bài 17: Châu Á (Phụ lục 1, – Bài 17 – ĐL5) Trong phần củng cố, giáo viên cho học sinh xem đoạn clip: "Khám phá vùng đất mới" giáo viên tự thiết kế clip sử dụng nhiều hình ảnh khác cảnh đẹp tiếng khu vực Châu Á để giới thiệu cho học sinh Khi chạy clip, hình ảnh có dòng chữ thích để học sinh ghi nhớ kiến thức đặc điểm Châu Á mở rộng kiến thức cảnh đẹp , em trầm trồ trước hình ảnh đẹp hiệu ứng giúp học sinh dễ nhớ mà giáo viên khơng phải nói nhiều, giảng nhiều gây nhàm chán * Ngoài cách làm trên, giáo viên sử dụngđồ để giúp học sinh ghi nhớ kiến thức học dễ dàng hệ thống để củng cố kiến thức ( Phụ lục 1- Bài 27- Châu Đại Dương Châu Nam Cực ) Giải pháp 2: Thiết kế Format chung cho trò chơi học tập phần mềm Powerpoint để giới thiệu bài, củng cố hệ thống kiến thức, ơn tập Đây nhóm giải pháp sử dụng cho hầu hết học địa lớp Với nội dung có nhiều cách tiến hành Tùy điều kiện cụ thể, giáo viên chọn cách làm phù hợp Nhóm giải pháp chia làm hai phần Phần thứ thiết kế format chung cho trò chơi học tập phần thứ hai thiết kế số trò chơi học tập cụ thể a Thiết kế format chung cho trò chơi học tập sử dụng học địa Việt Nam địa Thế giới Cách thực sau: Chúng sử dụng phần mềm powerpoint để thiết kế trò chơi học tập dựa format số chương trình tiếng, quen thuộc ti vi mà đa số em học sinh biết như: Ai triệu phú, nón kì diệu, Rung chng vàng; đường lên đỉnh Olympia, hay số hình thức sử dụng giải tốn Violympic, đào vàng… Tất trò chơi học tập “biến tấu” để phù hợp với học sinh lớp Các trò chơi chèn hiệu ứng âm giống chương trình truyền hình Chúng tơi thiết kế format 11 trò chơi áp dụng cho hầu hết học Địa lớp tùy theo phần, nội dung Mỗi trò chơi có “gói” câu hỏi liên quan tới học Các trò chơi tạo hiệu ứng sẵn nên người sử dụng cần viết câu hỏi vào phần hướng dẫn sử dụng Sau slie có hướng dẫn cách chơi, cách sửa câu hỏi Mỗi trò chơi thiết kế trước vài câu hỏi hay phần chơi ví dụ” để người sử dụng dễ dàng hiểu cách chơi , cách thêm, sửa câu hỏi cho phù hợp với ý tưởng dạy Mỗi trò chơi có tính ứng dụng cao, áp dụng với nhiều học địa tự nhiên, dân cư, kinh tế sử dụng phần kiểm tra cũ hay củng cố học sử dụng trò chơi để giúp học sinh lĩnh hội kiến thức Ví dụ 7: Trò chơi “Ơ chữ kì diệu” (Phụ lục –format1- phần 1- Ơ chữ kì diệu) Đây trò chơi thiết kế tương tự phần thi “Vượt chướng ngại vật” chương trình truyền hình Đường lên đỉnh Olympia Mỗi lần chơi thiết kế khoảng đến 10 từ tương ứng với đến 10 hàng ngang 01 từ hàng dọc Mỗi từ ứng với tên địa danh, đặc điểm bật vùng, châu lục Ví dụ 8: Trò chơi “Ai người chiến thắng” (Phụ lục – phần 1format 2- Ai người chiến thắng) Nhắc đến chương trình Ai triệu phú” Vtv3 hẳn bạn nhỏ biết Trò chơi “Ai người chiến thắng” dựng format dựa phiên chương trình này, gồm 15 câu hỏi tương ứng với số điểm từ thấp tới cao Trò chơi “biên tập ” lại phù hợp với học sinh lớp Phần gọi điện thoại cho người thân thay phần hỏi ý kiến bạn lớp Ví dụ 9: Trò chơi “Rung chuông vàng” (Phụ lục – phần 1- format 3- Rung chng vàng ) Format trò chơi thiết kế theo phiên trò chơi: “Rung chng vàng” truyền hình Mỗi học sinh lớp phát bảng để viết đáp án sau câu hỏi Nếu học sinh trả lời tiếp tục tham gia trò chơi, trả lời sai, học sinh bị loại Ai “ở lại” đến câu cuối cùng, người người chiến thắng Trò chơi phù hợp với tiết ôn tập hay phần củng cố tập Trong hoạt động ngoại khóa, vận dụng trò chơi Ví dụ 10: Trò chơi “Chinh phục đỉnh núi” (Phụ lục – phần 1-format 4- Chinh phục đỉnh núi) Trò chơi thiết kế tương tự hình thức câu hỏi phần mềm thi Violympic Tốn Trong trò chơi này, bạn học sinh giúp ếch trèo qua bậc thang để chinh phục đỉnh núi Có 10 bậc thang theo thứ tự từ thấp đến cao Bậc 10 đỉnh núi ,tương ứng với câu hỏi thiết kế theo thứ tự lần từ đến 10 Trả lời câu hỏi ếch bước lên bậc Ví dụ 11: Trò chơi “Vượt chướng ngại vật” (Phụ lục – phần 1format 5- Vượt chướng ngại vật) Được thiết kế dựa hình thức phần mềm thi Olympic, trò chơi quen thuộc dễ chơi Trên đường trở nhà, bạn xì- trum gặp nhiều chướng ngại vật Để giúp bạn xì- trum vượt qua chướng ngại vật, bạn giúp xì trum trả lời câu hỏi Gói câu hỏi thiết kế tùy theo học Ví dụ 12: Trò chơi: “Điều bí mật địa cầu” (Phụ lục – phần 1-format 6- Điều bí mật địa cầu) Đây trò chơi thiết kế tương tự chương trình truyền hình “Đừng để tiền rơi” chương trình truyền hình Trò chơi thiết kế với nhiều câu hỏi Trả lời câu hỏi nhận từ gợi ý liên quan đến chủ đề địa cầu Ai tìm chủ đề dựa vào từ khóa nhanh , người chiến thắng Trong format trò chơi chúng tơi có số câu hỏi ví dụ để thầy hình dung cách chơi cách sửa câu hỏi tương ứng với trò chơi b Thiết kế số trò chơi cụ thể theo Format trò chơi dựng sẵn để dạy học ôn tập, củng cố kiến thức Từ format dựng sẵn thiết kế đầy đủ hiệu ứng , chúng tơi dễ dàng thiết kế số trò chơi sau thao tác sửa câu hỏi , câu trả lời cho phù hợp với học Các format 10 vận dụng cho tất bài, chúng tơi thiết kế trò chơi cụ thể 11 trò chơi sử dụng tiết ôn tập, phần hệ thống kiến thức, giới thiệu Trò chơi “Ơ chữ kì diệu” (Phụ lục – phần -trò chơi 1.1- - Ơ chữ kì diệu): Trò chơi sử dụng 29- Ơn tập cuối năm- Địa trang 132 Ngồi ra, trò chơi “Ơ chữ kì diệu”- (Phụ lục – phần -trò chơi 1.2 - Ơ chữ kì diệu) sử dụng phần củng cố kiến thức 6- Đất rừng) Trò chơi “Ai người chiến thắng” (Phụ lục – phần 2- trò chơi 2- Ai người chiến thắng): Sau học sinh học xong học số châu lục đặc điểm số quốc gia tiêu biểu, giáo viên sử dụng trò chơi để củng cố kiến thức cho học sinh Trò chơi “Rung chng vàng” (Phụ lục – phần 2- trò chơi 3.1- Rung chng vàng ): Trò chơi giúp học sinh củng cố kiến thức ơn tập cuối năm, ơn tập cuối họcTrò chơi “Rung chng vàng” (Phụ lục – phần 2- trò chơi 3.2- Rung chng vàng ) sử dụng phần củng cố 19: Các nước láng giềng Việt Nam Trò chơi “Chinh phục đỉnh núi” (Phụ lục – phần –trò chơi 4Chinh phục đỉnh núi) Trò chơi “Vượt chướng ngại vật” (Phụ lục – phần 2- trò chơi 5Vượt chướng ngại vật) Trò chơi: “Bí mật địa cầu” (Phụ lục – phần –trò chơi 6- Điều bí mật địa cầu):Các câu hỏi trò chơi phù hợp giáo viên cho học sinh trình bày hiểu biết châu lục Trò chơi: “Chiếc nón kì diệu” (Phụ lục – phần –trò chơi 7- Chiếc nón kì diệu) Trò chơi: “Ô số may mắn” (Phụ lục – phần –trò chơi 7-Ơ số may mắn) Tất format trò chơi trò chơi cụ thể có đĩa lưu mềm kèm theo Khả áp dụng sáng kiến a) Những giải pháp Ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng “lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powpeint dạy mơn Địa lớp trường tiểu học Lý Tự trọng áp dụng 11 hiệu tiết học Địa lớp 5E, 5G lớp khối trường tiểu học Lý Tự Trọng tập thể giáo viên, học sinh đánh giá cao b) Qua việc trực tiếp tham gia thiết kế trò chơi học tập giảng dạy, chúng tơi khẳng định: sáng kiến áp dụng hiệu điều kiện khác nhau, đối tượng học sinh khác nhau, đồng thời áp dụng với số môn học khác Khoa học, Lịch sử, Tự nhiên xã hội lớp 1,2,3 c) Đối với trường chưa đủ điều kiện sở vật chất giáo viên hạn chế khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin, vận dụng linh hoạt theo hình thức sau: - Đối với nhóm giải pháp thứ nhất: thay việc trình chiếu lược đồ động hình thức sử dụng lược đồ chưa điền đầy đủ thông tin Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, dùng bút màu để vẽ thêm mũi tên diễn biến trận đánh điền thêm thông tin vào lược đồ; viết nội dung vào thẻ từ cho học sinh xếp theo thứ tự hợp - Đối với nhóm giải pháp thứ hai: Sử dụng trò chơi chữ theo kiểu khơng trình chiếu mà vẽ chữ lên bảng sau che chữ bìa màu sắc, sau học sinh chọn chữ mở bìa chữ Với trò chơi Rung chng vàng giáo viên phát bảng cho học sinh Chuẩn bị câu hỏi bảng phụ cho học sinh trả lời ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Sáng kiến được áp dụng hiệu khi: Các nhà trường tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; giáo viên có khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin để thiết kế hoạt động chương trình Microsoft Power Point, violet Sáng kiến đạt hiệu cao giáo viên có khả dẫn chương trình giáo viên khơng ngừng học tập, bồi dưỡng; đặc biệt khả ứng dụng công nghệ thông tin, nắm vững nội dung, chương trình mơn Địa lớp tích cực đổi phương pháp dạy học; học sinh học tập chủ động, tự giác; có thói quen hợp tác hoạt động học tập Khi soạn giáo án điện tử Powerpoint giáo viên ý hiệu chỉnh đồ, lược đồ, cảnh đẹp thiên nhiên có màu sắc sáng đẹp mắt, rõ nét kích thích tò mò, u thích em Tuy nhiên, khơng nên lạm dụng hình ảnh slide làm loãng giảng mà tập trung thiết kế hiệu ứng, hình ảnh phù hợp với ý tưởng, mục tiêu dạy, tránh việc lan man, 12 khơng hiệu sử dụng trình chiếu Gần Bộ Giáo dục Đào tạo đưa dự thảo chương trình giáo dục phổ thơng mơn Lịch sử Địa cấp Tiểu học ngày 19/1/2018 mở hướng mời cách thiết kế mở, chủ động, linh hoạt Thời lượng học môn Địa lớp 70 tiết/ năm 35 tuần, nghĩa tuần tiết Địa Điều tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên có đủ thời gian,có thể dễ dàng áp dụng giải pháp : Ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng “lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powpeint dạy mơn Địa lớp 5, phù hợp với phương châm: học sinh suy nghĩ nhiều hơn, chủ động trình bày ý kiến nhiều ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Lợi ích kinh tế lớn mà sáng kiến mang lại việc nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa nói riêng, chất lượng giáo dục tồn diện nói chung- nguồn lợi kinh tế tri thức vô giá đong đếm Những giải pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng “lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powpeint dạy mơn Địa lớp trường tiểu học Lý Tự trọng chuyển hoạt động học tập thành hoạt động vui chơi; chuyển hoạt động dạy học thành hoạt động tự học sáng tạo Qua đó, học sinh khơng tiếp thu tri thức mà bồi dưỡng tình cảm, thái độ; rèn luyện hành vi MỘT SỐ HIỆU QUẢ CỤ THỂ CỦA SÁNG KIẾN Khắc phục số hạn chế, bất cập chương trình sách giáo khoa Địa cấp tiểu học Nội dung dạy học dễ dàng mở rộng, linh hoạt qua trò chơi học tập; đồng thời cập nhật thơng tin có tính thời sự, làm cho nội dung học thêm sinh động, hấp dẫn, khắc phục “khơ cứng” hình thức trình bày tài liệu Các nội dung địa địa phương giáo dục lồng ghép, tích hợp tránh trùng lặp, nhàm chán… Vì vậy, vừa tránh nặng nề, không cần thiết vừa có thêm thời lượng cho việc mở rộng, cập nhật thơng tin Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học giáo dục thay 13 đổi phát huy tính chủ động, sáng tạo giáo viên học sinh tăng thêm tính hấp dẫn cho học sinh Giáo viên chủ động lựa trò chơi theo Format sẵn có phù hợp với ý tưởng học rút ngắn thời gian thiết kế giảng có sử dụng lược đồ động, trò chơi sẵn có,… giúp giáo viên “thực hành bồi dưỡng” kĩ sử dụng công nghệ thông tin tốt Giáo viên khơng “ngại” có ý tưởng thiết kế dạy làm cho học sinh hứng thú Học tập theo phương pháp này, học sinh hứng thú, không áp lực, tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng Điều tạo chủ động học tập, kích thích trí tò mò, ham hiểu biết tinh thần thi đua học sinh, tổ nhóm Qua tiết học , học sinh rèn luyện kĩ hợp tác , Có thể khẳng định rằng: với cách dạy học này, học sinh tham gia hoạt động theo hướng “chơi mà học” Hoạt động học tập trở thành hoạt động“tự nguyện” “bắt buộc” theo kiểu: học lớp với sách vở, nghe thầy cô giảng bài, ghi chép học thuộc Chính vậy, học trở nên thoải mái, hấp dẫn, thu hút học sinh nhiều so với cách làm cũ Tác động tích cực đến thái độ hành vi, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh cách nhẹ nhàng, tự nhiên Học sinh không học tập, tiếp thu kiến thức, mà bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm; rèn luyện nhanh nhạy, mạnh dạn, kích thích tư duy, sáng tạo em, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, người Qua góp phần phát triển tồn diện nhân cách học sinh Để khẳng định tính đắn giải pháp: “Ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powpeint dạy mơn Địa lớp trường Tiểu học Lý Tự Trọng”, khảo sát với giáo viên dạy lớp 310 học sinh khối lớp năm học năm học 2016- 2017, 2017- 2018 Kết khảo sát cụ thể sau: - Đối với 10 giáo viên dạy lớp 5: 100 % giáo viên khối lớp đồng tình với tính khả thi cao giải pháp Các giáo viên áp dụng giải pháp dạy đánh giá 100 % mang lại hiệu cao việc dạy học mơn Địa 14 - Đối với học sinh: Kết khảo sát học sinh 310 học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thời điểm trước sau áp dụng sáng kiến (tháng 10/2016, tháng 1/2017 tháng 1/2018,tháng 4/2018) sau: Nội dung khảo sát Đạt kết hoàn thành Đạt kết hoàn thành tốt Hiểu biết ban đầu địa tự nhiên, địa kinh tế, xã hội Biết vận dụng kiến thức hiểu vào thực tế sống Có ý thức hành động bảo vệ thiên nhiên u thích mơn Địa lí, thích tìm tòi, khám phá Kết khảo sát (Tỉ lệ%) Sau 01 So sánh Sau 02 năm áp sau 02 năm áp dụng năm áp dụng dụng 85,3 97,9 + 37,9 62,2 85,9 + 34,7 Số HS khảo sát Trước áp dụng giải pháp 310 310 60,0 51,2 310 47,1 70,1 98,4 + 51,3 310 44,9 64,3 85,7 + 40,8 310 40,6 55,7 90,6 + 50 310 36,3 53,6 96,8 + 60,5 Kết khảo sát với thông tin thu nhận thực tế áp dụng, khẳng định tính đắn, hiệu giải pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng “lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powerpoint dạy mơn Địa lớp trường tiểu học Lý Tự trọng” Với cách làm này, mơn Địa mang đến cho em học sinh kiến thức đặc điểm tự nhiên, vị trí, địa lí, phát triển kinh tế, du lịch, kiến thức số châu lục, bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, tích hợp giáo dục em quốc phòng, tiết kiệm lượng theo cách dễ hiểu nhất, dễ nhớ dễ làm cho em thích Mỗi giáo viên chúng tơi thấy u thích dạy mơn Địa hơn, yêu nghề Mỗi giáo viên, lớp học tùy theo điều kiện có hiệu khác áp dụng, tin tưởng rằng: sáng kiến phổ biến áp dụng rộng rãi, chắn đông đảo giáo viên, cán quản học sinh hào hứng đón nhận, đồng tình góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, thực nhiệm vụ “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo” Chúng xin cam đoan thông tin nêu thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung theo đơn đề nghị./ 15 TP Ninh Bình, ngày 20 tháng năm 2018 NHỮNG NGƯỜI NỘP ĐƠN TÁC GIẢ ĐỒNG TÁC GIẢ Bùi Thị Thuận Nguyễn Thị Nhung Đoàn Thị Thu XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH XÁC NHẬN MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Lược đồ động sơ đồ 27: Châu Đại Dương Châu Nam Cực 16 Format trò chơi: Ai người chiến thắng thiết kế dựa chương trình Ai Triệu phú 17 Format trò chơi: Bí mật địa cầu Format trò chơi: Chiếc nón kì diệu, Ơ chữ bí mật 18 HỌC SINH LỚP 5E TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG HÀO HỨNG, SƠI NỔI VỚI TRỊ CHƠI “Ơ CHỮ BÍ MẬT” Vui vẻ, thoải mái sau trò chơi 19 Niềm vui thích chơi trò chơi.Tích cực suy nghĩ, hăng hái trả lời, hồi hộp chờ đợi đáp án trò chơi: “Ai người chiến thắng” Người chiến thắng vui sướng nhận quà Học sinh tự tin trình bày hiểu biết châu lục sau trò chơi: Bí mật địa cầu , Chinh phục đỉnh núi 20 Các cô giáo khối trường Tiểu học Lý Tự Trọng buổi sinh hoạt chuyên môn: hăng say, nhiệt huyết, tích cực tạo lược đồ động thiết kế gói câu hỏi cho trò chơi dạy học 21 ... nhân cách học sinh Để khẳng định tính đắn giải pháp: “ ng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng “ lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powpeint dạy môn Địa lí lớp trường Tiểu học. .. giải pháp “ ng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powpeint dạy mơn Địa lí lớp trường tiểu học Lý Tự trọng chuyển hoạt động học tập thành... dễ dàng áp dụng giải pháp : Ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng sử dụng lược đồ động” vận dụng trò chơi học tập thiết kế powpeint dạy môn Địa lí lớp 5, phù hợp với phương châm: học sinh suy
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN NB ứng dụng CNTT theo hướng sử dụng “ lược đồ động” và vận dụng các trò chơi học tập thiết kế trên powerpoint trong dạy môn địa lí lớp 5 tuoi, SKKN NB ứng dụng CNTT theo hướng sử dụng “ lược đồ động” và vận dụng các trò chơi học tập thiết kế trên powerpoint trong dạy môn địa lí lớp 5 tuoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay