SKKN một số giải pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 1 thông qua việc dạy giải bài toán có lời văn

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 12:48

Trong chương trình giáo dục quốc dân, môn Toán giữ một vai trò quan trọng, được coi là môn học công cụ, cung cấp các tri thức để người học có thể học tập các môn học khác. Môn Toán góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát triển kiến thức, kỹ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng toán học vào đời sống thực tiễn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Bình Chúng tơi gồm: STT Họ tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác Chức danh Tỷ lệ Trình độ chun đóng góp vào việc mơn tạo SK Nguyễn Vân Anh 01/5/1969 Phòng GD ĐT TP Chuyên Ninh Bình Viên Đại học 20% Trần Thúy Nga 23/4/1974 Trường Tiểu học Ninh Tiến Hiệu trưởng Đại học 20% Nguyễn Thị Xuyến 02/8/1971 Trường Tiểu học Ninh Tíên TTCM Tổ Đại học 20% Vũ Thị Thanh Hải 1975 Trường Tiểu học Giáo viên Đại học Ninh Tíên 20% Lê Thị Hồng Hạnh 1977 Trường Tiểu học Giáo viên Đại học Ninh Tíên 20% Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số giải pháp phát triển lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp thông qua việc dạy giải tốn lời văn” - Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường Tiểu học Ninh Tiến - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp hình thức dạy học - Thời gian áp dung: 02 năm học (từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2018) - Mô tả chất sáng kiến: I Về nội dung sáng kiến Trong chương trình giáo dục quốc dân, mơn Tốn giữ vai trò quan trọng, coi môn học công cụ, cung cấp tri thức để người học học tập mơn học khác Mơn Tốn góp phần hình thành phát triển phẩm chất, lực học sinh; phát triển kiến thức, kỹ then chốt tạo hội để học sinh trải nghiệm, áp dụng toán học vào đời sống thực tiễn Giải tốn nói chung giải tốn bậc Tiểu học nói riêng hoạt động quan trọng q trình dạy học Tốn, chiếm khoảng thời gian tương đối lớn nhiều tiết học tồn chương trình mơn tốn Việc dạy giải tốn lời văn lớp 1, thời điểm khởi đầu cho việc hình thành tri thức cho em Hình thành kĩ giải tốn lời văn việc quan trọng, điều kiện tiên quyết, tạo móng để học sinh giải tốn lớp với tốn nhiều lời giải, nhiều phép tính Trên thực tế, học sinh lớp khả sử dụng ngơn ngữ hạn chế, giáo viên quan tâm đến phát triển ngôn ngữ cho học sinh học Tiếng Việt, mơn tốn giáo viên quan tâm đến rèn kỹ tính tốn học sinh chưa thực tự tin, bạo dạn Vì vậy, để giúp học sinh lớp phát triển lực tư duy, lực phát triển ngôn ngữ cho học sinh học tốn, chúng tơi nhận thấy cần phải biện pháp thiết thực hữu hiệu để tăng cường tính tích cực hóa học tập học sinh, giúp em phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, nắm vững kiến thức Nhằm nâng cao hiệu việc giúp học sinh kỹ diễn đạt tốt thơng qua dạy giải tốn lời văn nhà trường tiểu học, chúng tơi áp dụng sáng kiến: “Một số giải pháp phát triển lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp thơng qua việc dạy giải tốn lời văn” Trong 02 năm học vừa qua, trường Tiểu học Ninh Tiến, áp dụng số lớp thu thành công định Cụ thể sau: GIẢI PHÁP CŨ THƯỜNG LÀM 1.1 Nội dung giải phápViệc dạy giải tốn lời văn cho học sinh trường tiểu học thông thường qua bước sau: - Hướng dẫn học sinh cách “Đọc tìm hiểu đề tốn” - Hướng dẫn học sinh “Tóm tắt toán” - Hướng dẫn học sinh cách viết lời giải đặt phép tính - Hướng dẫn học sinh cách trình bày giải - Kiểm tra lại làm 1.2 Ưu điểm - Các hoạt động diễn không gian lớp học, giáo viên dễ dàng tổ chức kiểm soát hoạt động học tập học sinh - Bằng phương pháp dạy học truyền thống thuyết trình, quan sát, hỏi đáp, GV truyền thụ nhiều kiến thức thời gian ngắn - HS tập trung phía giáo viên - HS trao đổi với GV nhiều qua hệ thống câu hỏi 1.3 Hạn chế giải pháp cũ - Giáo viên trọng đến hướng dẫn học sinh cách giải toán mà chưa quan tâm đến việc phát triển ngôn ngữ cho học sinh nên học sinh rụt rè, chưa bạo dạn, thiếu tự tin học tập - Giáo viên dừng lại việc cung cấp kiến thức mà chưa tổ chức cho học sinh tự tìm tòi, phát hiện, chưa áp dụng vào thực tế sống - Với giải pháp cũ không hấp dẫn, lôi học sinh dẫn đến học sinh dễ nhàm chán, thiếu tập trung học - Học sinh tiếp nhận kiến thức cách thụ động, không phát huy tư sáng tạo nhiều học sinh sợ học tốn - Học sinh ghi nhớ máy móc, chưa hiểu chất, chưa biết áp dụng gắn với thực tế sống - Giáo viên giảng dạy theo lối mòn, thiếu sáng tạo - Giáo viên chưa quan tâm đến việc tổng hợp kiến thức mơn học tích hợp dạy giải tốn, chưa gắn dạy giải toán với thực tế sống, chưa quan tâm đến giáo dục theo hướng mở GIẢI PHÁP MỚI CẢI TIẾN Giải pháp 1: Phát triển ngôn ngữ cho học sinh qua việc tạo điều kiện cho học sinh đặt lời cho tốn dạng phép tính, số, đồ… Ngơn ngữ vai trò quan trọng trình nhận thức cảm tính lý tính trẻ, nhờ ngơn ngữ mà cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng trẻ phát triển dễ dàng biểu cụ thể thơng qua ngơn ngữ nói viết trẻ, ta đánh giá phát triển trí tuệ trẻ Ngay từ đầu năm học, dạy cho học sinh hình thành khả so sánh “nhiều hơn”, “ít hơn”, “lớn hơn”, “bé hơn”, cung cấp cho học sinh thêm cụm từ “nhỏ hơn”, “to hơn” …rồi tổ chức cho học sinh tìm nói theo cách khác Ví dụ: “ nhỏ 4” hay “4 lớn 3”, “4 kẹo nhiều kẹo”, “3 kẹo kẹo”… Đối với lập số hướng cho HS cách đặt đề tốn từ mơ hình hình ảnh trực quan Ví dụ dạy Số chúng tơi cho HS quan sát hình ảnh hướng cho HS đặt đề toán câu hỏi gợi mở: “ bạn chơi sân trường?”, “Thêm bạn tới?” Học sinh trả lời được: “có bạn chơi sân trường”, “có thêm bạn tới” Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở để học sinh tìm tất bạn?” Từ hình ảnh trực quan, giáo viên cho học sinh nêu đề tốn hồn chỉnh: “có bạn chơi sân trường, thêm bạn tới Hỏi tất bạn?” Sau giáo viên khuyến khích học sinh đặt đề toán khác Hay số trang 34 Từ việc tổ chức cho học sinh hoạt động thực tế học sinh lấy hình vng để trước mặt, sau lệnh cho học thực thao tác bớt 1,2,3 hình vng đến bàn khơng hình vng trước mặt từ giới thiệu số hình thành cho học sinh số Mỗi lần bớt tổ chức cho học nêu tình phù hợp, tiền đề để học sinh đặt đề tốn phù hợp Hay từ hình ảnh trực quan tổ chức cho em thảo luận để từ em biết số cá bình vớt dần bình khơng cá Các em phải diễn đạt lời sau lần vớt cá số cá lại con? Tương tự em tham gia đặt đề toán phù hợp khác để rèn tư kỹ phát triển ngôn ngữ cho học sinh Khi dạy phép cộng trừ phạm vi 10, quan tâm đặc biệt đến quan sát tranh để đặt đề tốn, nhìn vào tóm tắt để đặt đề tốn, nhìn phép tính đặt đề tốn để giúp nhiều học sinh nói, đặt đề tốn cách khác (bài tập trang 87, trang 88, trang 89, trang 90, trang 92) yêu cầu HS phải đọc hiểu tóm tắt; biết diễn đạt đề giải toán lời, chọn phép tính thích hợp chưa cần viết câu lời giải Động viên HS khá, giỏi nhiều cách làm, nhiều cách diễn đạt từ hình vẽ hay tình (tóm tắt) SGK Từ học sinh hiểu sâu nội dung để từ tham gia đánh giá mình, đánh giá bạn tự tin học tập chiếm lĩnh kiến thức Đến học kì II, tốn lời văn thức giới thiệu trang 115 Bài tốn lời văn, SGK giới thiệu tốn lời văn cách cho HS tiếp cận với đề tốn chưa hồn chỉnh kèm theo hình vẽ u cầu hồn thiện đề tốn Chúng tơi đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm trao đổi với bạn nhóm đề tốn đặt tương ứng với hình ảnh đồ, tóm tắt nêu giải tương ứng Bên cạnh hướng cho học sinh câu hỏi chất vấn bạn nội dung để hiểu rõ chất Ví dụ: số bưởi, cho thêm mua thêm nghĩa thêm vào, phải làm tính cộng; Nếu đem cho hay đem bán nghĩa bớt ta phải làm tính trừ…Bài tốn lời văn lớp toán đơn thêm bớt số đơn vị, tốn giải phép tính trừ giới thiệu HS thành thạo giải toán phép tính cộng Khi chúng tơi hướng dẫn làm tương tự, thay phép tính cho phù hợp với tốn Trình bày giải tốn lời văn em diễn đạt lời nói viết câu lời giải, phép tính đáp số Các em phải tự diễn đạt câu trả lời sau tập viết câu lời giải, ban đầu ý ý nghĩa toán học, theo văn phạm Tiếng Việt Với em khá, giỏi chúng tơi khuyến khích em tự đề tốn phù hợp với phép tính cho để em tập tư ngược, tập phát triển ngơn ngữ, tập ứng dụng kiến thức vào tình thực tiễn nhiều đề tốn HS nêu từ phép tính, biết nêu đề tốn từ phép tính cho HS hiểu vấn đề sâu sắc hơn, chắn hơn, tư ngôn ngữ em phát triển Đây giải pháp tích cực bồi dưỡng kĩ quan sát tư duy, phát triển ngôn ngữ cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh đặt đề toán khác dựa đồ, phép tính cụ thể Qua hình thành kỹ đặt đề tốn từ phát triển khả diễn đạt sử dụng ngôn ngữ cho học sinh, giúp em hội bộc lộ cảm xúc cá nhân, mở rộng tâm hồn phát triển nhân cách người Việt Nam Giải pháp 2: Tạo hứng thú cho học sinh, tạo hội cho học sinh phát triển vốn ngôn ngữ phong phú thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin - Sử dụng kỹ thuật vẽ hình, hiệu ứng hình ảnh, tơ màu trình chiếu hình ảnh động (trên phần mềm PowerPoint, Violet…) dạy nội dung để hình thành kiến thức Tư học sinh lớp từ trực quan sinh động đến tư trìu tượng, vốn kiến thức thực tế trẻ hạn chế Vì để phát triển lựccho học sinh, dạy giải tốn lời văn dạng giải toán “thêm”, “bớt”, chúng tơi thiết kế hình ảnh động giúp học sinh quan sát nhanh chóng nhận biết tìm cách giải tốn Ví dụ: - Bài (trang 118): Chúng tơi thiết kế hình ảnh 1: Lúc đầu tổ em bạn Hình ảnh 2: sau thêm bạn nữa, kết hợp hiệu ứng giúp học sinh nêu yêu cầu tốn: “Tổ em bạn, thêm bạn Hỏi tổ em tất bạn?” Hoặc em lại nêu: “Có bạn chơi sân trường, thêm bạn đến chơi Hỏi sân trường tất bạn tham gia chơi?” Cứ nhiều em tham gia đặt đề tốn theo tư mình, sở giáo viên điều chỉnh định hướng cho học sinh Sau học sinh nêu kết phép tính giải tốn Điều quan trọng học sinh hình dung khắc sâu kiến thức cách giải toán thêm số đơn vị vận dụng vào thực tế sống - Bài (trang 148): Chúng tơi thiết kế hình ảnh 1: Trên cành chim đậu Hình ảnh 2: kết hợp hiệu ứng để chim bay Yêu cầu học sinh tìm chim? Từ hình ảnh học sinh đặt đề toán theo cách hiểu học sinh dễ dàng tìm phép tính kết toán - Bài (trang 125): Chúng tơi thiết kế hình ảnh đoạn thẳng AB dài 3cm, đoạn thẳng BC dài 6cm Yêu cầu học sinh tìm độ dài đoạn thẳng AC? Quan sát hình ảnh đặt đề toán theo cách hiểu Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh giá, nhận xét cách đặt đề tốn, sau học sinh dễ dàng tìm độ dài đoạn thẳng AC khắc sâu cách làm dạng toán Giải pháp giúp học sinh dễ quan sát trực quan sinh động bước phát triển lực tư duy, học diễn cách hứng thú, nhẹ nhàng, tích cức hố hoạt động học sinh Từ hiệu ứng hình ảnh học sinh quan sát được, em hào hứng việc tham gia đặt lời cho tốn, nêu phép tính lời giải Đây hội để học sinh mở rộng vốn ngôn ngữ phong phú, học sinh biết đặt đề toán theo nhiều cách với tình khác khơng phụ thuộc, gò bó vào sách giáo khoa hay thụ động trơng chờ vào hướng dẫn thầy Giải pháp 3: Phát triển ngôn ngữ cho học sinh thông qua việc dạy học tốn tích hợp nội dung học tập môn học khác gắn với thực tế sống Để phát triển vống ngôn ngữ tạo hứng thú cho học sinh, gắn nội dung học tập với thực tế sống, đặc biệt quan tâm đến việc tích hợp mơn học để rèn kỹ mềm cho học sinh Ví dụ, tiết Tự nhiên xã hội tiến hành sân trường cho học quan sát loại ăn quả, lấy gỗ, loại hoa vườn trường Sau học sinh kể tên loại cây, số lượng loại giáo viên cho học sinh so sánh số lượng loại, nêu vấn đề “trồng thêm” “cho đi” số cụ thể, yêu cầu học sinh nêu đề toán, tìm kết tốn Ngồi dạy học giải tốn chúng tơi vận dụng kiến thức mơn Mỹ thuật để dạy giải tốn, ví dụ cho học sinh tô màu vào số ô vuông cụ thể nêu số hình vng chưa tơ màu Từ hoạt động cho nhiều học sinh đặt đề tốn nêu phép tính giải Hay mơn học Thủ cơng, học sinh quy trình cắt ghép để tạo thành sản phẩm giấy thủ công, giáo viên cho học sinh đếm số ô vuông cần cắt số ô vuông cần cắt thêm vào Từ học sinh nêu kết đề tốn tương ứng Đây biện pháp chủ đạo giúp học sinh tăng cường vốn sống, khả hiểu biết trải nghiệm sống Giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm tăng cường khả phát triển ngôn ngữ, phát triển tư mơn học; thơng qua hình thành kiến thức, kĩ mới; phát triển lực cần thiết, lực giải vấn đề học tập thực tiễn sống Giải pháp 4: Tăng cường khả phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thơng qua việc vận dụng trò chơi học tập dạy luyện tập, củng cố giúp học sinh ghi nhớ kiến thức hứng thú với giải tốn lời văn Để phát triển ngôn ngữ cho trẻ, thông qua việc học sinh tham gia trò chơi, giáo viên khuyến khích, động viên bạn học sinh mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến trước tập thể điều vơ cần thiết Vì chúng tơi tổ chức trò chơi thiết kế PowerPoint để thay đổi khơng khí lớp học, giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng theo phương châm “Học mà chơi, chơi mà học” Đối với câu trả lời chưa đạt yêu cầu giáo viên nhân xét khuyến khích bạn cố gắng lần Một số trò chơi chúng tơi vận dụng tiết dạy là: + Rung chng vàng + Ơ số may mắn + Ai nhanh + Ai nhanh + Ai thông minh học sinh lớp + Ngôi may mắn + Bạn chọn hoa ? + Giải đố nhanh Mục đích trò chơi nhằm : - Củng cố kiến thức liên quan đến nội dung học - Tạo hứng thú cho học sinh, giúp học sinh phát triển lực tư nhanh, sáng tạo - Góp phần phát triển lực, phẩm chất học sinh Thời gian sử dụng trò chơi: thể cho học sinh chơi hoạt động khởi động kết hợp kiểm tra cũ đầu tiết học hoạt động củng cố cuối tiết học Ví dụ: Ngay từ học sinh học nhận biết số, chúng tơi tổ chức trò chơi “Tìm bạn” Chúng cho học sinh dãy bàn mang số khác (Ví dụ: học số 6, chúng tơi u cầu dãy bàn tìm mang theo số 1, dãy bàn tìm mang theo số 2, dãy bàn tìm mang theo số 3, dãy bàn tìm mang theo số 4, dãy bàn tìm mang theo số 5, Sau tổ chức cho học sinh tìm bạn để ghép vào đơi cho tổng 6, cho học sinh nói nhiều lần gồm 1, gồm 4, gồm 3…Qua trò chơi học sinh ghi nhớ tốt số rèn tự tin, phát triển ngôn ngữ cho trẻ Trò chơi: “Bạn chọn hoa nào” thiết kế gồm hoa vườn hoa, hoa ẩn chứa điều để học sinh khám phá (chính toán cần giải đáp) học sinh chọn lựa bơng hoa thích, tìm lời giải mà hoa mang đến, bạn lớp ban giám khảo đánh giá phần trả lời, học sinh trả lời quyền định cho bạn khác tiếp tục tham gia chơi Để rèn tư tính chủ động cho học sinh, chúng tơi thiết kế trò chơi “Rung chng vàng” tập hiệu ứng hình ảnh động máy chiếu Học sinh lớp sử dụng bảng phấn để ghi kết Sau giây, học sinh trả lời quyền chơi tiếp, trả lời sai quyền tham gia trò chơi Những học sinh trả lời tất câu hỏi rung chng vàng – Thắng cuộc… Giải pháp tăng cường khả phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, giúp cho trẻ kỹ giao tiếp tốt Thơng qua trò chơi tạo hứng thú cho trẻ, học sinh “học mà chơi, chơi mà học”, từ khuyến khích học sinh tự tin nêu ý kiến trước tập thể, tăng cường khả diễn đạt, hiểu biết kỹ sống, tăng thêm hứng thú học tập cho học sinh, góp phần tạo hứng thú, say mê học tốn, nâng cao chất lượng dạy học Giải pháp 5: Phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh việc tổ chức hoạt động “học con” để tăng cường khả phát triển ngôn ngữ cho trẻ Học sinh không thực hoạt động học lớp mà thường xuyên rèn tư duy, giao tiếp lúc, nơi, qua hoạt động sinh hoạt hàng ngày Vì thế, với giáo viên, cha mẹ vai trò lớn việc bồi dưỡng lực giao tiếp, lực quan sát, kỹ tư cách giải vấn đề thực tế đời sống cho trẻ từ tình thực tế ngôn ngữ thông thường, củng cố kiến thức tốn, rèn luyện khả diễn đạt, tích cực góp phần phát triểncho trẻ, giúp em học tốt giải tốn lời văn Trên thực tế khơng phải học sinh cha mẹ biết định hướng cho em tư trước tình thực tế sống Vì từ đầu năm học, nhà trường tổ chức chuyên đề dành cho cha mẹ học sinh lớp mời cha mẹ học sinh tham dự để giáo viên hướng dẫn cho cha mẹ học sinh cách chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đặc biệt cách dạy học nhà Qua điều tra thực tế, nhiều phụ huynh hứng thú với việc học thấy cần phải dành nhiều thời gian cho học tập trải nghiệm thực tế để tăng thêm vốn hiểu biết khả giao tiếpcho trẻ Giáo viên định hướng cho phụ huynh cần bồi dưỡng lực quan sát cho trẻ sinh hoạt hàng ngày thông qua hệ thống câu hỏi để định hướng cho trẻ quan sát bồi dưỡng lực tư gắn với thực tế sống Ví dụ: Ở nhà, mẹ rửa chén, mẹ định hướng cho câu hỏi: “Con rửa chén?” “Con phải rửa thêm chén để chén?” → Trả lời câu hỏi cần quan sát tổng hợp “Để tìm số chén phải rửa thực phép tính gì?” → Trả lời câu hỏi cần tư “Con đặt đề tốn cho phép tính vừa tìm được?” → Trả lời câu hỏi rèn cho cách tư ngược Khi cho chơi cơng viên, để giúp tư trước tình thực tế sống, mẹ định hướng cho câu hỏi: “Chuồng nhốt thú thứ nhất, thứ hai, thứ ba vật?” → Trả lời câu hỏi cần quan sát tổng hợp “Cả ba chuồng nhốt thú tất vật?” → Trả lời câu hỏi cần tư tổng hợp “Con đặt đề tốn cho phép tính vừa tìm được?” → Trả lời câu hỏi rèn cho cách tư ngược Tuy nhiên giáo viên định hướng cho cha mẹ học sinh trình trẻ trả lời câu hỏi cần điều chỉnh cho trẻ câu trả lời diễn đạt ý trọn vẹn, đảm bảo đủ ý Khi trẻ trả lời sáng tạo cần quan tâm đến lời khen trẻ Những lời khen, động viên sức mạnh lớn để tạo kết tích cực giúp trẻ tự tin giao tiếp đạt kết cao Đây động lực vô lớn để bạn học sinh thi đua tích cực trình rèn luyện kỹ giao tiếp cho học sinh tiểu học Giải pháp huy động thêm đối tượng tham gia học, đánh giá việc học trẻ, rèn cho trẻ thái độ học tập tích cực, bồi dưỡng kỹ quan sát, tăng cường khả phát triển ngôn ngữ, vốn hiểu biết vốn sống cho trẻ II Khả áp dụng sáng kiến a) Những giải pháp “Một số giải pháp phát triển lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp thông qua việc dạy giải tốn lời văn” áp dụng hiệu Trường Tiểu học Ninh Tiến địa bàn thành phố Ninh Bình tập thể giáo viên học sinh đánh giá cao b) Qua thực tế đạo giảng dạy, chúng tơi khẳng định: sáng kiến áp dụng với trường tiểu học Thành phố Ninh Bình địa phương khác c) Các giải pháp sáng kiến khơng áp dụng hiệu dạy tốn lời văn mà áp dụng tốt tiết học khác việc tổ chức buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Sáng kiến áp dụng hiệu nhà trường tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng; đặc biệt khả ứng dụng công nghệ thông tin, nắm vững nội dung, chương trình mơn Tốn tích cực đổi phương pháp dạy học; học sinh học tập chủ động, tự giác; thói quen hợp tác hoạt động học tập ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Lợi ích kinh tế lớn mà sáng kiến mang lại số tiền làm lợi mà chất lượng dạy học mơn Tốn nâng lên rõ rệt Đây nguồn lợi kinh tế tri thức vô giá, khó kiểm đếm Sáng kiến giải pháp cụ thể hóa mục tiêu “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo” theo tinh thần Nghị số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đây điểm mới, tính đột phá, liệt “đổi cách dạy, đổi cách học” theo phương châm Bộ Giáo dục Đào tạo Một số hiệu cụ thể sáng kiến: Hiệu việc nâng cao chất lượng dạy học mơn Tốn Chất lượng dạy học mơn Tốn thể qua thống kê trường Tiểu học Ninh Tiến vào thời điểm: tháng 5/2016 (thời điểm chưa áp dụng sáng kiến); tháng 5/2017 (sau áp dụng sáng kiến năm học) tháng 4/ 2018 (sau áp dụng sáng kiến năm học) Cụ thể: Nội dung Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Kết chất lượng mơn Tốn qua năm học (tỉ lệ %) 2015-2016 2016-2017 2017-2018 43,9 49,7 6,4 55,81 38,44 76,5 23,5 So sánh sau 02 năm áp dụng SK Tăng 32,6 Giảm 26,2 Giảm 6,4 Hiệu việc nâng cao kĩ học tập, bồi dưỡng tình cảm giáo viên học sinh, nâng cao thành tích uy tín tập thể Qua khảo sát chúng tơi nhận thấy hầu hết giáo viên, học sinh cha mẹ em đồng tình háo hứng với giải pháp dạy học giải tốn lời văn nêu Áp dụng sáng kiến số giải pháp phát triển lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp thông qua việc dạy giải tốn lời văn giúp cho học sinh phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, kĩ cần thiết kĩ quan sát, tổng hợp thông tin, tư lơgic góp phần quan trọng việc rèn luyện tính độc lập, sáng tạo cho học sinh, em học cách linh hoạt, chủ động hơn, từ xóa bỏ lối học thụ động, dập khn máy móc Học sinh thấy 10 u thích mơn học, thấy hào hứng đến trường, đến lớp tích cực, tự giác tham gia hoạt động theo phương châm “Mỗi ngày đến trường ngày vui, ngày tiến bộ” Việc tạo học sinh động gây hứng thú mạnh mẽ học sinh, giúp em thêm u thích mơn học; góp phần làm cho mơn Tốn trở thành mơn học u thích em Điều vai trò tích cực việc đổi phương pháp dạy học ghi nhận tiết dạy trường Hội thi giáo viên giỏi chất lượng học tập học sinh nâng lên rõ rệt, góp phần thực đổi bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Áp dụng sáng kiến góp phần tạo tiền đề thuận lợi cho đội ngũ giáo viên nhà trường phong cách làm việc linh hoạt hơn, thực triệt để đổi phương pháp dạy học theo định hướng dạy học sinh cách học cá thể hóa tới đối tượng, tăng niềm tin cha mẹ học sinh hoạt động trường tiểu học, uy tín nhà trường ngày nâng cao phát huy hiệu cơng tác phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường xã hội Cha mẹ học sinh nhiều hội trải nghiệm con, tham gia vào trình đánh giá lực, phẩm chất theo tinh thần Thơngsố 22 Bộ GD-ĐT Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học Phát huy tư sáng tạo giáo viên; lực sử dụng ngôn ngữhọc sinh Các giải pháp đòi hỏi giáo viên phải ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế, lựa chọn phương pháp cho phù hợp với nội dung học đối tượng cụ thể lớp Qua đó, kích thích tư sáng tạo giáo viên không việc giảng dạy mơn Tốn mà mơn học khác Thông qua việc quan sát, phát giải vấn đề, tham gia trò chơi Tốn học … góp phần tăng cưỡng khả giao tiếp, phát triển ngơn ngữ, rèn luyện tính sáng tạo; tính chủ động, tự tin cho học sinh Danh sách người tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu: STT Họ tên Năm sinh Nguyễn Thị Xuyến 1971 Vũ Thị Thanh Hải 1975 Lê Thị Hồng Hạnh 1977 Phạm Thị Phương Thảo 1992 Nơi công tác Trường Tiểu học Ninh Tiến TP Ninh Bình Chức danh Trình độ chun mơn Giáo viên Đại học Giáo viên Đại học Giáo viên Đại học Giáo viên Đại học Chúng xin cam đoan thông tin nêu thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung theo đơn đề nghị./ 11 TP Ninh Bình, ngày 10 tháng năm 2018 NGƯỜI NỘP ĐƠN NHÓM TÁC GIẢ Nguyễn Vân Anh Trần Thuý Nga Nguyễn Thị Xuyến Lê Thị Hồng Hạnh Vũ Thị Thanh Hải TRƯỜNG TH NINH TIẾN TP NINH BÌNH XÁC NHẬN PHỊNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP NINH BÌNH XÁC NHẬN 12 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Ứng dụng công nghệ thông tin - Sử dụng kỹ thuật vẽ hình, hiệu ứng hình ảnh, tơ màu trình chiếu hình ảnh động (trên phần mềm PowerPoint, Violet…) dạy nội dung để hình thành kiến thức để tạo hứng thú cho học sinh: 13 Tích hợp nội dung học tập mơn học: 14 Vận dụng trò chơi học tập dạy luyện tập, củng cố giúp học sinh ghi nhớ kiến thức hứng thú với giải tốn lời văn : Trò chơi “Rung chuông vàng” 15 Tổ chức hoạt động “học con”: 16 ... kiến số giải pháp phát triển lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp thơng qua việc dạy giải tốn có lời văn giúp cho học sinh phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, kĩ cần thiết kĩ quan sát, tổng hợp thông. .. vốn sống cho trẻ II Khả áp dụng sáng kiến a) Những giải pháp Một số giải pháp phát triển lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp thơng qua việc dạy giải tốn có lời văn áp dụng hiệu Trường Tiểu học. .. áp dụng sáng kiến: Một số giải pháp phát triển lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp thơng qua việc dạy giải tốn có lời văn Trong 02 năm học vừa qua, trường Tiểu học Ninh Tiến, áp dụng số lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 1 thông qua việc dạy giải bài toán có lời văn, SKKN một số giải pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 1 thông qua việc dạy giải bài toán có lời văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay