SKKN dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề bài học các cơ cấu của động cơ đốt trong công nghệ lớp 11

35 23 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 12:46

Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ hình thức dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; để tăng cường việc gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống và góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học. Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thực nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 hội nghị Trung ương khóa XI đổi tồn diện giáo dục đào tạo Thực chủ trương đổi đồng hình thức dạy học, phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá kết giáo dục; để tăng cường việc gắn liền dạy học nhà trường với thực tiễn sống góp phần hình thành lực giải vấn đề học sinh trung học Thực công văn số 323/DATHPT2 - ĐTBD ngày 16/11/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh địa phương Xuất phát từ tình hình thực tế giảng dạy môn công nghệ lớp 1 trường THPT Nho Quan A kết hợp để giảng dạy từ lựa chọn đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức môn học khác để giải tình thực tiễn; tăng cường khả vận dụng tổng hợp, khả tự học, tự nghiên cứu, tự thực hành học sinh; - Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết thực hành nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực dạy học theo phương châm "Học đơi với trải nghiệm sáng tạo" - Góp phần đổi hình thức, phương pháp dạy học đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập, tăng cường hiệu sử dụng thiết bị dạy học ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Học sinh lớp 11 học theo chương trình chuẩn (Ban bản) trường THPT Nho Quan A - Giáo viên dạy môn Công nghệ trường THPT Nho Quan A - Tìm hiểu biện pháp nâng cao hiệu việc lồng ghép nội dung dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” PHẠM VI NGHIấN CU Ngời thực đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” - Học sinh khối 11 học theo chương trình chuẩn (Ban bản) giáo viên dạy môn Công nghệ trường THPT Nho Quan A - Lấy 2/4 lớp 11 trường THPT Nho Quan A phân công giảng dạy năm 2017 – 2018 để so sánh : Đó lớp 11D,11M so với lớp 11H,11K Giảng dạy hai phương pháp khác : Bài giảng lồng ghép nội dung dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương giảng lồng ghép nội dung dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Thu thập thơng tin nghiên cứu tài liêu hệ thống hóa tài liệu liên quan đến đề tài - Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm lớp lồng ghép nội dung dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương lớp giảng khơng lồng ghép nội dung dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương môn công nghệ lớp 11 đợc phân công giảng dạy để so sánh từ ®ã rót kÕt ln thùc tiƠn Ngêi thùc hiƯn đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A - SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương mơn : Cơng nghệ, Vật lý, hóa học, sinh học kiến thức thực tế để dạy chủ đề học “Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” Kiến thức Sau học xong này, học sinh trình bày được: - Nhiệm vụ cấu tạo chi tiết cấu trục khuỷu truyền - Nhiệm vụ, cấu tạo chung nguyên lí làm việc cấu phân phối khí Kĩ - Đọc sơ đồ cấu tạo pittông, truyền trục khuỷu - Đọc sơ đồ nguyên lí cấu phân phối khí dùng xupáp - Nhận biết chi tiết cấu trục khuỷu truyền - Nhận biết cấu phân phối khí Thái độ: - ý thức sử dụng động đốt - Học sinh hứng thú với phương pháp học tập mới, tích cực học tập - Hợp tác trao đổi, thảo luận nhóm - Học sinh thể sản phẩm dự án học tập phát triển lực sáng tạo, thể giải pháp để trình bày - Thực quy trình làm việc quy định an tồn lao động Định hướng lực hình thành - Năng lực hợp tác - Năng lực tự học, tự nghiên cứu - Năng lực sáng tạo - Năng lực giải vấn đề - Năng lực giao tiếp * Năng lực sử dụng kiến thức liên môn - Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết thực hành nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực dạy học theo phương châm "Học đôi với trải nghiệm sáng tạo" B SỞ THỰC TẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Ngêi thùc hiÖn đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” - Sau cụ thể nội dung 02 giỏo án d¹y lý thuyÕt : - GIÁO ÁN SỐ 1: Bài giảng Khơng (Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương.) (Thực lớp 11H 11K) Tiến trình dạy học : Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết PPCT: 30 BÀI 23: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN (Tiết 1) I MỤC TIÊU KiÕn thøc: - Biết nhiệm vụ cấu tạo chi tiết pit-tơng Kỹ năng: - Đọc sơ đồ cấu tạo chi tiết - Nghiên cứu phát vấn đề theo yêu cu giỏo viờn Thái độ: - Nghiờm tỳc, nhit tình trình học Phẩm chất lực - Phẩm chất: sống yêu thương, sống tự chủ, sống trách nhiệm - Năng lực: lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo,năng lực giao tiếp, lực hợp tác, lực công nghệ thông tin truyền thông II THIẾT BỊ, HỌC LIỆU DẠY HỌC Chuẩn bị giáo viên: - Đọc kĩ nội dung dạy SGK - Một số mẫu pittông.thanh truyền, trục khuỷu xe máy Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước học nhà III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG * Mục tiêu: Tạo cho HS hứng thú nhu cầu, mong muốn tìm hiểu cấu trục khuỷu truyền * Phương thức: Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Cho HS quan sát clip nguyên lý làm viêc động kỳ trả lời câu hỏi: - Khi động làm việc em thấy hoạt động piston, trục khuỷu truyền nào? - Nêu nhóm cấu? Bước 2: Thực nhiệm vụ Học sinh tiếp nhận thực nhiệm vụ trả lời cho cỏc cõu hi trờn Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” Bước 3: Báo cáo thảo luận kết thực nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết làm việc nhóm sau cho nhóm khác nhận xét bổ sung Bước 4: Đánh giá kết học tập Giáo viên nhận xét làm học sinh để làm tình kết nối vào * Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời học sinh B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ, cấu tạo pittông * Mục tiêu: Biết nhiệm vụ, cấu tạo pittông * Phương thức: Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Đưa mơ hình ĐCĐT cho HS quan sát trả lời câu hỏi sau - Đỉnh pittơng nhiệm vụ gì? - Đầu piston nhiệm vụ động làm việc? - Thân piston nhiệm vụ động làm việc? - Vì đỉnh piston nhiều hình dạng khác nhau? - Tại thân piston cần phải lắp xéc măng? - Tại xecmang lại hình vòng hở? - Xecmăng nhiệm vụ gì? Bước 2: Thực nhiệm vụ Học sinh tiếp nhận thực nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi Bước 3: Báo cáo thảo luận kết thực nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu HS trả lời sau gọi HS khác nhận xét bổ sung Bước 4: Đánh giá kết học tập GV nhận xét thái độ, kết làm việc HS  Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mục (Phần HS ghi để học) Ni dung Ngời thực đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” I/ Giới thiệu chung: - cấu trục khuỷu truyền nhóm chi tiết: Nhóm pittơng, nhóm truyền, nhóm trục khuỷu Trong pittơng, truyền, trục khuỷu chi tiết - Khi ĐC làm việc, pittông chuyển động tịnh tiến xi lanh, Trục khuỷu quay tròn, truyền vừa chuyển động tịnh tiến theo xi lanh vừa chuyển động quay tròn theo trục khuỷu II/ Pittơng: 1/ Nhiệm vụ: - Cùng với xilanh nắp máy tạo thành không gian làm việc - Nhận lực đẩy khí cháy truyền lực cho trụ ckhuỷu để sinh cơng( kì cháy giãn nở) nhận lực từ trục khuỷu để thực q trình nạp,nén thải khí 2/ Cấu tạo: - Pittơng chia làm phần chính: Đỉnh, đầu thân */ Đỉnh: - Nhiệm vụ: Cùng với xilanh nắp máy tạo thành không gian làm việc cho động - Phân loại: dạng: đỉnh bằng, đỉnh lồi ( thường dùng ĐC xăng) Đỉnh lõm ( thường dùng ĐC điêzen) */ Đầu : - Nhiệm vụ: Bao kín tốt cho buồng cháy, ngăn khơng cho khí thể cháy lọt xuống te dầu bôi trơn từ te sục lên buồng cháy - Cấu tạo: đầu rãnh để lắp xécmăng khí xécmăng dầu Xéc măng khí lắp trên, xéc măng dầu lắp dưới.Đáy rãnh lắp xécmăng dầu lỗ khoan để dầu */ Thân: - Nhiệm vụ dẫn hướng cho pittông chuyển động xilanh - Cấu tạo: Trên thân pittơng lỗ ngang để lắp chốt pittông C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH * Mục tiêu: Củng cố kiến thức cho học sinh piston * Phương thức: - Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật tia chớp, thông tin - phản hồi - Hình thức tổ chức: Đàm thoại Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Chọn câu trả lời Câuđộng kỳ, việc đóng mở cửa khí lúc nhiệm vụ của: A) Piston B) Xecmăng khí C) cấu PPK D) Các Xupap Câu Piston làm hợp kim nhơm vì: A Giảm lực qn tính B Dễ lắp ráp kiểm tra C Nhẹ bền D Tạo cho nhiên liệu hòa trộn tốt với khơng khí Câu Các rãnh xecmăng bố trí phần piston? A) Phần thân B) Phần bên C) Phần đỉnh D) Phần đầu Câu Ở ĐCĐT kỳ, piston thực nhiệm vụ như:Tiếp nhận lực khí cháy (I); thải sản vật cháy (II); nạp hổn hợp nhiên liệu (III); quét sản vật cháy (IV); nén khí (V) Khi piston chuyển động từ ĐCT - ĐCD thực nhiệm vụ nào? A) (I), (II) (IV) B) (I), (II), (V) C) (I), (II) D) (I), (II) (III) Câu Chuyển động tịnh tiến piston chuyển thành chuyển động quay tròn trục Ngêi thùc hiƯn đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” khuỷu kỳ chu trình? A) Kỳ hút B) Kỳ thải C) Kỳ nổ D) Kỳ nén Câu 6: Chốt piston chi tiết liên kết A Piston trục khuỷu B Piston xilanh C Piston truyền D Thanh truyền trục khuỷu Câu 7.Khi động hoạt động, để thắng kỳ cản (nghĩa piston muốn đổi hướng chuyển động điểm chết) phải nhờ vào A Năng lượng lấy bánh đà B Năng lượng lấy trục khuỷu C Năng lượng lấy truyền D Năng lượng lấy pittông Câu Chuyển động tịnh tiến piston chuyển thành chuyển động quay tròn trục khuỷu kỳ chu trình? A Kỳ nổ B Kỳ nén C Kỳ thải D Kỳ hút Câu 9: Chốt pit-tông làm vật liệu gì? A Gang B Nhơm C Thép D Đồng Bước 2: Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS suy nghĩ câu trả lời Bước 3: Báo cáo kết quả: Trả lời nhanh Bước 4: Đánh giá, nhận xét Nhận xét thái độ, kết làm việc nhóm * Dự kiến sản phẩm: Phần trả lời câu hỏi học sinh D VẬN DỤNG, MỞ RỘNG Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mà HS lĩnh hội thân máy nắp máy để ứng dụng vào thực tế Phương thức: Hoạt động cá nhân, kỹ thuật công não, thông tin- phản hồi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: Tìm hiểu vật liệu chế tạo piston cho đảm bảo piston làm việc ổn định lâu dài điều kiện làm việc tải trọng học lớn, tải trọng nhiệt cao bị ăn mòn hóa học Bước 2: Tiếp nhận thực nhiệm vụ Học sinh tiếp nhận yêu cầu, nhà tìm hiểu thực nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo kết quả: Nộp vào buổi học Bước 4: Đánh giá, nhận xét: Nhận xét ý thức, kết làm việc học sinh Gợi ý sản phẩm: Là làm học sinh * Rút kinh nghiệm: Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết PPCT: 31 BÀI 23: CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN (Tiết 2) I MỤC TIÊU KiÕn thøc: - Biết nhiệm vụ cấu tạo chi tiết truyền trục khuỷu Kỹ năng: - Đọc sơ đồ cấu tạo chi tiết - Nghiên cứu phát vấn đề theo yêu cầu giáo viên Thái độ: - Nghiờm tỳc, nhit tỡnh quỏ trỡnh học Phẩm chất lực - Phẩm chất: sống yêu thương, sống tự chủ, sống trách nhiệm - Năng lực: lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo,năng lực giao tiếp, lực hợp tác, lực công nghệ thông tin truyền thông II THIẾT BỊ, HỌC LIỆU DẠY HỌC Chuẩn bị giáo viên: - Đọc kĩ nội dung dạy SGK - Một số mẫu truyền, trục khuỷu xe máy Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước học nhà III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG * Mục tiêu: Tạo cho HS hứng thú nhu cầu, mong muốn tìm hiểu cấu trục khuỷu truyền * Phương thức: Kiểm tra cũ Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - Khi động làm việc em thấy hoạt động piston, trục khuỷu truyền nào? - Nêu nhóm cấu? - Nêu nhiệm vụ cấu tạo piston? Bước 2: Thực nhiệm vụ Học sinh tiếp nhận thực nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi Bước 3: Báo cáo thảo luận kết thực nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết làm việc nhóm sau cho nhóm khác nhận xét bổ sung Bước 4: Đánh giá kết học tập Giáo viên nhận xét làm học sinh để làm tình kết nối vào * Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời học sinh B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ, cấu tạo truyền * Mục tiêu: Biết nhiệm vụ, cấu tạo truyền * Phương thức: Dùng kĩ thuật công não, thụng tin phn hi Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Đưa truyền, mơ hình ĐCĐT cho HS quan sát trả lời câu hỏi sau - Thanh truyền nhiệm vụ gì? - Nêu cấu tạo truyền? - Tại đầu nhỏ đầu to truyền cần lắp thêm bạc lót ổ bi? Bước 2: Thực nhiệm vụ Học sinh tiếp nhận thực nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi Bước 3: Báo cáo thảo luận kết thực nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu HS trả lời sau gọi HS khác nhận xét bổ sung Bước 4: Đánh giá kết học tập GV nhận xét thái độ, kết làm việc HS * Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mục (Phần HS ghi để học) Nội dung III/ Thanh truyền: 1/ Nhiệm vụ : Dùng để truyền lực pittông trục khuỷu 2/ Cấu tạo : Thanh truyền chia làm phần: Đầu nhỏ, thân, đầu to */ Đầu nhỏ: dạng hình trụ rỗng để lắp chốt pittơng, bên bạc lót đồng */ Thân: Nối đầu nhỏ với đầu to, mắt cắt ngang thường dạng chữ I */ Đầu to: Để lắp với chốt khuỷu, làm liền khối chia làm nửa, nửa đúc liền với thân,một nửa làm rời ( gọi nắp đầu to) Hai nửa ghép với bu lơng truyền độ bền cao Bên đầu to bạc lót ổ bi, riêng loại đầu to cắt làm nửa dùng bạc lót Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ, cấu tạo trục khuỷu * Mục tiêu: Biết nhiệm vụ, cấu tạo trục khuỷu * Phương thức: Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Đưa trục khuỷu, mơ hình ĐCĐT cho HS quan sát trả lời câu hỏi sau - Trục khuỷu nhiệm vụ gì? - Nêu cấu tạo trục khuỷu? - Cấu tạo đầu đuôi trục khuỷu? - Tại cần thêm đối trọng? Bước 2: Thực nhiệm vụ Học sinh tiếp nhận thực nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi Bước 3: Báo cáo thảo luận kết thực nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu HS trả lời sau gọi HS khác nhận xét bổ sung Bước 4: Đánh giá kết học tập GV nhận xét thái độ, kết làm việc HS  Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mục (Phần HS ghi để học) Ngêi thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” Nội dung III/ Trục khuỷu: 1/ Nhiệm vụ : Nhận lực từ truyền để tạo mômen quay làm quay máy cơng tác Ngồi ra, trục khuỷu làm nhiệm vụ dẫn động cấu hệ thống động cơ:Trục cam, máy bơm nước, máy bơm dầu, 2/ Cấu tạo : Chia làm phần: đầu,đuôi,thân */ Phần đầu: bánh để truyền lực */ Phần đuôi: Lắp với bánh đà */ Phần thân: Gồm : Cổ khuỷu trục quay trục khuỷu - Chốt khuỷu: Để lắp đầu to truyền - Má khuỷu: Để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu Trên má khuỷu thường thêm đối trọng C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH * Mục tiêu: Củng cố kiến thức cho học sinh trục khuỷu truyền * Phương thức: - Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật tia chớp, thơng tin - phản hồi - Hình thức tổ chức: Đàm thoại Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Chọn câu trả lời Câu Trục quay trục khuỷu các: A) Má khuỷu B) Chốt khuỷu C) Cả ba nêu D) Cổ khuỷu Câu 2: Chọn câu sai: A Pittơng nhiệm vụ nhận lực đẩy từ khí cháy để truyền cho trục Khuỷu B Thanh truyền dùng để truyền lực Pittông trục Khuỷu C Trục Khuỷu nhận lực từ Truyền để tạo momen quay D Má khuỷu dùng để nối đầu trục Khuỷu chốt Khuỷu Câu Đối trọng trục khuỷu tác dụng là: A Tạo cân cho trục khuỷu B Tạo quán tính C Giảm ma sát D Tạo momen lớn Câu 4.Bánh đà ĐCĐT cơng dụng: A Tích luỹ cơng hỗn hợp nổ tạo B Cung cấp động cho piston ngoại trừ kỳ nổ C Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay Câu 5.Một chi tiết di động động đốt trong: A Piston, truyền, trục khủyu B Piston, chốt pit-tong, xecmăng, truyền, bulông truyền, bạc lót truyền, trục khuỷu, bánh đà C Hai ý nêu D Hai ý nêu sai Câu 6: Chi tiết động đốt dùng để truyền lực pittông trục khuỷu? A Thanh truyền B Chốt pit-tông C Cổ khủyu D Chốt khuỷu Bước 2: Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS suy nghĩ câu trả lời Bước 3: Báo cáo kết quả: Trả lời nhanh Bước 4: Đánh giá, nhận xét Nhận xét thái độ, kết làm việc nhóm * Dự kiến sản phẩm: Phần trả lời câu hỏi học sinh D VN DNG, M RNG Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 10 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” Khi động làm việc, cửa nạp cửa thải mở liên tục hay theo trình? cấu phân phối khí nhiệm vụ gì? loại cấu phân phối khí? - HS: Tập trung theo dõi, lắng nghe yêu cầu Tiếp nhận thực nhiệm vụ: - GV: Quan sát, nhắc nhở, hỗ trợ tư vấn nhóm, lưu ý quan tâm nhắc nhở học sinh làm việc khơng tích cực - HS: Các học sinh hoạt động cá nhân sau thống viết vào bảng phụ kết trả lời nhóm  Báo cáo kết quả: - GV: Quan sát nhóm hoạt động, hỗ trợ, tư vấn học sinh - HS: Các nhóm treo kết lên bảng báo cáo sau nhóm khác quan sát, thảo luận, đánh giá  Đánh giá, nhận xét: - GV: Nhận xét thái độ, kết làm việc nhóm Nếu kết luận nhóm sai chưa tìm giáo viên bổ sung hồn chỉnh - HS: + Lắng nghe kiểm tra lại kết làm việc nhóm + Ghi vào d Sản phẩm học tập: Là phần học sinh ghi c hc Ni dung Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 21 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” II - NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Nhiệm vụ cấu phân phối khí nhiệm vụ đóng, mở cửa nạp, thải lúc để động thực q trình nạp khí vào xilanh thải khí cháy xilanh ngồi Phân loại - cấu phân phối khí dùng xupap: + cấu phân phối khí dùng xupap đặt + cấu phân phối khí dùng xupap treo - cấu phân phối khí dùng van trượt Hoạt động 3: Thơng báo kế hoạch, mục đích, nội dung số vấn đề cần chuẩn bị trước tham quan, học tập sở sản xuất kinh doanh địa phương tiết sau a Mục đích tham quan học tập: Vận dụng kiến thức học để thăm quan tìm hiểu cấu tạo cấu trục khuỷu truyền, phân phối khí nguyên lí làm việc cấu phân phối khí - Phát triển lực hợp tác cho học sinh b Nội dung - Giáo viên tổ chức học sinh thăm quan, học tập sở sản xuất kinh doanh để hoàn thiện nội dung: + Cấu tạo cấu trục khuỷu truyền, cấu phân phối khí + Trình bày ngun lý làm việc cấu phân phối khí - Giáo viên thơng báo tên địa sở sản xuất kinh doanh địa phươnghọc sinh tham quan; phương tiện di chuyển từ nhà (hoặc trường học) đến sở sản xuất kinh doanh địa phương đó; thời gian bắt đầu kết thúc tham quan (dự kiến thời gian thăm quan sở sản xuất khoảng tiết học) Lưu ý học sinh cần mặt sở tham quan trước bắt đầu tham quan 10 phút; quy định ăn mặc, giày, dép; quy định an toàn, kỉ luật buổi tham quan v.v c Kĩ thuật tổ chức hoạt động Căn theo mục đích nêu trên, giáo hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu, hỏi báo cáo viên, nội dung cần ghi chép nội dung báo cáo thu hoạch Bộ câu hỏi định hướng: Pittơng gồm phần nào? Nêu cấu tạo phần Thanh truyền cấu tạo gồm phần? Nêu cấu tạo phần Nêu cấu tạo phần trục khuỷu Ngêi thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 22 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” cấu phân phối khí xupap treo gồm chi tiết nào? Tại động kì số vòng quay trục cam 1/2 số vòng quay trục khuỷu cấu phân phối khí xupap đặt điểm khác so với cấu phân phối khí xupap treo Nguyên lí làm việc cấu phân phối khí xupap treo Nguyên lí làm việc cấu phân phối khí xupap đặt d Sản phẩm học tập Báo cáo học sinh cấu tạo cấu trục khuỷu truyền, phân phối khí nguyên lí làm việc cấu phân phối khí Hoạt động 4: Tìm hiểu cấu tạo cấu trục khuỷu truyền, phân phối khí nguyên lý làm việc cấu phân phối khí thực tế a Mục đích - Tìm hiểu cấu tạo cấu trục khuỷu truyền, phân phối khí nguyên lý làm việc cấu phân phối khí thực tế thông qua việc tham quan học tâp sở tham quan địa phương - Phát triển lực hợp tác; lực tự học, tự nghiên cứu; lực sáng tạo; lực giải vấn đề; lực giao tiếp cho học sinh b Nội dung Học sinh thăm quan học tập sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa, động đốt địa phương để tìm hiểu nội dung sau: - Tìm hiểu phận pit-tơng, truyền, trục khuỷu Kể tên chi tiết cấu phân phối khí xupap đặt xupap treo - Tìm hiểu nguyên lý làm việc cấu phân phối khí xupap đặt xupap treo c Kỹ thuật tổ chức hoạt động Hoạt động tổ chức sở tham quan địa phương Báo cáo viên người sở hướng dẫn học sinh thực nhiệm vụ học tập Giáo viên tổ chức quản lý học sinh, phối hợp với báo cáo viên để tổ chức hoạt động học tập * Đối với giáo viên: - Phổ biến lại cho học sinh nắm vững yêu cầu cần đạt nội dung cần tìm hiểu thăm quan học tập sở tham quan - Trong trình tham quan, giáo viên thực cơng việc: + Tổ chức quản lý học sinh, nhắc nhở học sinh phải đảm bảo an toàn, kỉ Ngêi thùc đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 23 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” luật suốt trình tham quan sở + Phối hợp với báo cáo viên để hướng dẫn học sinh thực hoạt động học tập sở * Đối với báo cáo viên: Báo cáo viên người sở tham quan, cán kĩ thuật, kĩ sư, thợ lành nghề, khả giới thiệu, hướng dẫn học sinh tìm hiểu, giảng giải cho học sinh nội dung theo đề nghị giáo viên; trả lời câu hỏi chuyên môn học sinh nêu v.v Trước tiến hành, báo cáo viên trao đổi, thảo luận thỏa thuận chức năng, nhiệm vụ, phương pháp tiến hành với giáo viên Trong trình tổ chức hướng dẫn học sinh tham quan, báo cáo viên phối hợp giáo viên để thực nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu an toàn * Đối với học sinh: Trước buổi thăm quan, học sinh cần chuẩn bị nội dung cần tìm hiểu cách thức thu thập thông tin; kế hoạch thực phân chia nhiệm vụ cho thành viên nhóm; câu hỏi cách trao đổi để báo cáo viên nhân viên sở tham quan hiểu giải đáp vấn đề học sinh chưa hiểu Học sinh thực hoạt động tham quan cần đảm bảo yêu cầu sau: - Ăn mặc gọn gàng; di chuyển từ trường THPT (hoặc từ nhà) đến sở tham quan đảm bảo an toàn, - Học sinh ghi chép thu thập thông tin (có thể sử dụng máy ảnh, máy quay phim) theo nội dung yêu cầu tìm hiểu Trao đổi với báo cáo viên nhân viên sở tham quan số vấn đề liên quan đến động không đồng ba pha - Luôn tuân thủ hướng dẫn giáo viên, báo cáo viên, nhân viên sở tham quan d Sản phẩm học tập Báo cáo nhóm nội dung tìm hiểu cấu tạo cấu trục khuỷu truyền, phân phối khí nguyên lý làm việc cấu phân phối khí Hoạt động 5: Báo cáo, nghiêm thu kết tìm hiểu cấu tạo cấu trục khuỷu truyền, cấu phân phối khí nguyên lý làm việc cu phõn Ngời thực đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A 24 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Cơng nghệ lớp 11” phối khí a Mục đích - Học sinh báo cáo kết tham quan học tập sở sản xuất kinh doanh địa phương cấu tạo cấu trục khuỷu truyền, phân phối khí nguyên lý làm việc cấu phân phối khí Giáo viên hệ thống hóa kiến thức học lớp - Phát triển lực giao tiếp cho học sinh b Nội dung - Giáo viên tổ chức nhóm báo cáo, lớp thảo luận nhận xét, đánh giá Mỗi nhóm học sinh cử đại diện trình bày kết thu sau tham quan học tập sở tham quan địa phương theo nội dung yêu cầu, tranh ảnh thu dạng thu hoạch - Các nhóm khác nghe, nhận xét, đánh giá kết trình bày nhóm bạn; bổ sung điểm thiếu sai sót theo tiêu chí định trước - Giáo viện nhận xét, đánh giá chung kết thái độ tham quan, rút kinh nghiệm cuối chốt kiến thức học c Kỹ thuật tổ chức hoạt động Hoạt động đ ợ c tổ chức lớp học sau học sinh tham gia tham quan học tập sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa động đốt hoàn thành báo cáo học tập theo yêu cầu giáo viên * Trước báo cáo: - Các nhóm học sinh làm việc với nhau, thảo luận thống kết thu sở tham quan Hoàn thành báo cáo thu hoạch chuẩn bị báo cáo trình bày trước lớp - Giáo viên hỗ trợ học sinh cần thiết * Trong báo cáo: - Giáo viên gọi nhóm lên trình bày báo cáo kết thu sau buổi tham quan học tập sở tham quan Cụ thể: Nhóm 1: Câu 1, Nhóm 2: Câu 3, Nhóm 3: Câu 5, Nhóm 4: Câu 7, - Thời gian tùy thuộc vào nội dung báo cáo Các nhóm lại lắng nghe so sánh với kết thu để từ ý kiến thảo luận, bổ sung - Giáo viên lắng nghe ý kiến thảo luận học sinh kết thu sở tham quan để từ chốt lại nội dung kiến thức ca bi hc cn hỡnh Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 25 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” thành cho học sinh lớp - Dưới dẫn dắt vấn đề giáo viên, học sinh lắng nghe, so sánh với kiến thức thu nhận sở tham quan để hệ thống hóa lại kiến thức học Các nội dung giáo viên chốt lại tn theo trình tự kiến thức logic SGK kết hợp gắn với sở sản xuất kinh doanh địa phương cụ thể trình bày sau: Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A 26 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” Nội dung III - CẤU TẠO CÁC CHI TIẾT CỦA CẤU TRỤC KHUỶU - THANH TRUYỀN Pit - tơng Pit-tơng chia làm ba phần chính: đỉnh, đầu thân - Đỉnh pit-tơng ba dạng: đỉnh bằng, đỉnh lồi đỉnh lõm - Đầu pit-tông rãnh để lắp xecmăng khí xéc măng dầu Xéc măng dầu lắp phía Đáy rãnh lắp xéc măng dầu khoan lỗ nhỏ thơng vào bên để dầu cácte - Thân pit-tơng nhiệm vụ dẫn hướng cho pittơng chuyển động xilanh liên kết với truyền để truyền lực Trên thân pit-tơng lỗ ngang để lắp chốt pit-tông Thanh truyền Thanh truyền chia làm ba phần: - Đầu nhỏ truyền dạng hình trụ rỗng để lắp chốt pittông - Thân truyền nối đầu nhỏ với đầu to, thường tiết diện ngang hình chữ I - Đầu to truyền để lắp với chốt khuỷu, làm liền khối cắt làm hai nửa, nửa liền với thân truyền, nửa làm rời Hai nửa ghép với bulông Trục khuỷu Gồm: đầu, đuôi, thân trục khuỷu đối trọng - Thân trục khuỷu gồm: + Cổ khuỷu trục để quay trục khuỷu + Chốt khuỷu để lắp đầu to truyền + Má khuỷu để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu - Đối trọng dùng để cân trục khuỷu Đối trọng đúc liền với má khuỷu làm riêng hàn lắp với má khuỷu gugiông - Đuôi trục khuỷu cấu tạo để lắp bánh đà, cấu truyền lực tới máy công tác - Đầu trục khuỷu hai bánh để dẫn động cấu phân phối khí cấu khác IV - CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Cấu tạo - cấu phân phối khí dùng xupap treo: + Mỗi xupap dẫn động cam, đội, đũa đẩy mổ riêng + Trục cam đặt thân máy, dẫn động từ trục khuỷu thông qua cặp bánh phân phối Ngêi thùc hiƯn ®Ị tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 27 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” + Đường kính bánh trục cam gấp lần đường kính bánh trục khuỷu - cấu phân phối khí dùng xupap đặt: + cấu tạo đơn giản + Xupap đặt thân máy nên đội trực tiếp dẫn động Xupap mà không cần chi tiết dẫn động trung gian (đũa đẩy, mổ) Nguyên lí làm việc - cấu phân phối khí dùng xupap treo: Khi động làm việc, trục khuỷu quay, qua cấu bánh dẫn động làm trục cam quay Khi vấu cam tác động làm đội làm đội lên, qua đũa đẩy làm mổ xoay chiều kim đồng hồ quanh trục mổ Kết xupap bị ép xuống, cửa nạp mở để khí nạp vào xilanh (xupap nạp) cửa thải mở để khí thải xilanh ngồi (xupap thải) Khi xupap mở, lò xo xupap bị nén lại Khi vấu cam quay qua, nhờ lò xo xupap dãn ra, chi tiết cấu lại trở vị trí ban đầu, cửa nạp (hoặc thải) lại đóng kín - cấu phân phối khí dùng xupap đặt (Học sinh tự nêu) Hoạt động - LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH Mục đích Giúp học sinh củng cố khắc sâu kiến thức học cấu động đốt Nội dung Giải thích: - Đọc hiểu sơ đồ cấu tạo pit-tông, truyền trục khuỷu -Vẽ đọc sơ đồ nguyên lí cấu phân phối khí dùng xupap Kĩ thuật tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động tiến hành lớp học nhằm tiến hành nhằm mục đích giúp học sinh củng cố kiến thức hình thành, học sinh làm việc theo nhóm quan sát đọc hiểu: - Sơ đồ cấu tạo pit-tông, truyền trục khuỷu - Vẽ đọc sơ đồ nguyên lí cấu phân phối khí dùng xupap Học sinh sử dụng hoạt động học để hoàn thiện câu hỏi trả lời: Giáo viên yêu cầu số học sinh báo cáo lớp lên bảng trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung Một số câu hỏi sử dụng hoạt động: BẢNG MƠ TẢ MỨC ĐỘ Bài Nhận biết Thơng hiểu Vận dng Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A Vận dụng cao 28 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” 23 Nêu nhiệm vụ Pit-tông, Thanh truyền trục khuỷu 23 Nêu cấu tạo Pit-tông, Thanh truyền trục khuỷu Trong rãnh đặt xecmăng lỗ nhỏ xun thơng vào bên tác dụng gì? Tại khơng làm Pit-tơng vừa khít với xi lanh để khơng phải sử dụng xecmăng? Tại pittông phải làm rỗng bên truyền lại phải cấu tạo tiết diện ngang hình chữ I? Trên má khuỷu Vì phải làm thêm đối thực tế Động trọng để làm gì? kì sử dụng rộng rãi động hai kì? 24 Trình bày nhiệm Tại vụ cấu phân động kì, số phối khí vòng quay trục cam ½ số vòng quay trục khuỷu? Sản phẩm học tập: Là câu trả lời học sinh Hoạt động - VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG Mục đích Yêu cầu hướng dẫn học sinh tiếp tục nghiên cứu học hỏi thêm cấu động đốt Nội dung Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh tiếp tục tìm hiểu cấu động đốt Cụ thể chọn số nội dung sau đây: - Tìm hiểu loại cấu động đốt trong loại động mà em biêt - Trao đổi với người thân gia đình hỏi người thợ sửa chữa chun mơn động đốt - Tìm hiểu số xưởng sửa chữa động đốt thăm quan nhà máy chế tạo, sản xuất động đốt địa phương điều kiện cho phép Kĩ thuật tổ chức hoạt động GV giao nhiệm vụ cho nhóm nhà tìm hiểu báo cáo vào tiết sau gồm nội dung sau: Ngêi thùc hiƯn ®Ị tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 29 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” Tại động xe máy chạy bị chết máy khởi động lại khơng sau khoảng thời gian khởi động lại bình thường tượng xảy liên tục? Tại hay tiếng nổ ống xả xe máy? Sản phẩm học tập: Là câu trả lời học sinh nhóm KẾT QUẢ ĐẠT C: * Về phía giáo viên Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 30 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Cơng nghệ lớp 11” - Víi giảng dy hc nh trng gn với sản xuất kinh doanh địa phương vào giảng giáo viên phải diễn dải nhiều, vấn đáp nhiều - Với giảng dy hc nh trng gắn với sản xuất kinh doanh địa phương vào giảng giáo viên điều khiển học sinh thảo luận, tự học, tự nghiên cứu rút kết luận - Bằng thực tế giảng dạy làm bin phỏp so sỏnh gia giảng không dy hc theo dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh ti a phng vi giảng dy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương sau áp dụng giải pháp tơi nhận thấy học sinh hứng thú chủ động tự học, tự nghiên cứu tiết dạy dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương - Víi giảng dy hc nh trng gn vi sản xuất kinh doanh địa phương ưu điểm : + Giáo viên giảng chủ động đưa kiến thức liên quan đến học học sinh chủ động tự học, tự nghiên cứu vấn đề đặt + Thái độ giảng dạy giáo viên nhẹ nhàng + Giáo viên tạo cho học sinh khả tư *VỊ phÝa häc sinh - Víi giảng dy hc nh trng gn với sản xuất kinh doanh địa phương khơng khí lớp học nặng nề Học sinh hứng thú hc - Với giảng dy hc nh trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương ưu điểm : + Học sinh hứng thú học bài, say sưa tìm hiểu kiến thức liên quan đến học, tự nghiên cứu vấn đề đặt + Thái độ học tập học sinh nghiêm túc, chủ động sáng tạo học + Học sinh khả tư cao - Víi giảng dy hc nh trng gn vi sản xuất kinh doanh địa phương khơng khí lớp học sôi học sinh trao đổi thảo luận hỏi đáp với Học sinh hứng thú học , chăm học - Häc sinh thÝch thó, say mê học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo học tập khắc sâu kiến thức học - Học sinh đợc hoạt động nhiều hơn, đợc tìm tòi, phát huy tính sáng tạo tiÕt häc cã dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương Qua đó, cho thấy học sinh hứng thú tiết học dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương Các em biết vận dụng kiến thức học vào thực tế gia đình địa phương Ngêi thùc hiƯn ®Ị tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 31 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” BẢNG THỐNGCÁC LỚP Đà DẠY TRONG NĂM HỌC : 2017 – 2018 Thái độ học tập học sinh tiết dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương Sĩ số Lớp Không hứng thú Số lượng % Số lượng % 11D 34 30 88,2% 04 11,8% 11M 38 32 84,2% 06 15.8% Tổng 72 62 86,1% 10 13,9% Lớp Sĩ số Thái độ học tập học sinh tiết dạy không dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương Hứng thú Không hứng thú Số lượng % Số lượng % 11H 40 18 45,0% 22 55,0% 11K 38 15 39,5% 23 60,5% Tổng 78 33 42,3% 45 57,7% PhÇn III - KÕt thóc vÊn đề Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A 32 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” I - Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Việc dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương vào số môn giảng dạy nhà trường THPT nói chung việc làm cần thiết tình hình thực tế đặc biệt mơn cơng nghệ nói riêng việc dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương hình thức nâng cao bước chất lượng học tập cho học sinh, tạo mơi trường giáo dục mang tính bền vững Chúng nhận thấy phương pháp dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương không giảng dạy mơn cơng nghệ lớp 11 nói riêng mà hiệu cao cho khác : Vật lý,Hóa học,Sinh học Điều kiện áp dụng : a Đối tượng áp dụng: - áp dụng cho giáo viên dạy môn công nghệ tất giáo viên dạy mơn : Vật lý, Hóa học, Sinh học - áp dung giảng dạy cho học sinh cấp học THCS THPT - Sử dụng giảng dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương việc giảng dạy cho học sinh vùng miền từ : Nông thôn, miền núi, thị xã, thành phố nước b.Điều kiện phương tiện - Phòng học đạt tiêu chuẩn Tài liệu liên quan đến dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương - Trường học phương tiện trình chiếu phòng học chun dùng (nếu có) 2.Hiệu kinh tế: - Tiết kiệm thời gian : Khi dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương công nghệ, vật lý, hóa hoc, sinh học - Tiết kiệm tiền việc thực dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương Hiệu xã hội : - Giáo viên : + Gây hứng thú cho học sinh, kích thích hoạt động học sinh trình học tập Vận dụng nhiều giác quan + Phát huy tính sáng tạo giáo viên + Gây chuyển biến, tạo niềm tin, say mê yêu nghề cho giáo viên + Nâng cao hiệu lên lớp, học sinh hiểu nhanh , nhớ lâu, phát triển tư đáp ứng thay đổi nhanh chóng cơng nghệ - Học sinh: Học sinh hiểu học cách sâu sắc, phát huy tính sáng tạo đem lại niềm vui, hứng thú, say mê học tập hơn, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương Điều kiện khả áp dụng : - Điều kiện áp dụng: Đề tài hoàn toàn thực q trình dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương môn : Công nghệ, vật lý, sinh học, hóa học… đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị giảng nghiêm túc, đặc biệt khai thác triệt để kiến thức sách giáo khoa, sách giáo viên để giảng nội dung xác phong phú, đồng thời phải liên hệ thực tiễn Ngêi thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 33 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” Về phương tiện dạy học : thể sử dụng trình chiếu đưa trước tư liệu hay ví dụ tình để học sinh nghiên cứu thảo luận rút kết luận - Khả áp dụng: Sáng kiến áp dụng tiết dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương môn : Công nghệ, Vật lý, Hóa học, Sinh học II NH÷ng đề xuất kiến nghị xut a i với giáo viên : Việc dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương trường học cần thiết Tuy nhiên, dạy kết hợp nội dung mà phải tuỳ nội dung phù hợp để tránh áp đặt, sáo rỗng Tùy vào mục tiêu cụ thể, giáo viên sử dụng nhiều hình thức lồng ghép khác tiết học nhằm tránh nhàm chán cho học sinh, giúp học sinh nhận thấy học điều thú vị, mẻ Đồng thời nâng cao hiệu việc dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương mà không sai lệch mục đích, mục tiêu dạy Để học sinh nhận thức sâu sắc thực tế ảnh hưởng đời sống chuyện dễ dàng, khơng phơ bày trước mắt em, mà người giáo viên phải kết hợp, chế biến từ kiến thức môn công nghệ mà em lĩnh hội để rút vấn đề Để làm điều đó, người giáo viên phải vận dụng, đúc kết linh hoạt, sáng tạo, đam mê tập trung cơng sức, thời gian tìm kiếm, lựa chọn thơng tin, hình ảnh phù hợp với nội dung học b Đối với học sinh : Phải thích ứng với phương pháp tích cực, tự giác học tập, ý thức trách nhiệm kết học tập kết chung lớp thơng qua việc tích cực thảo luận, suy nghĩ trình lĩnh hội tri thức, chiếm lĩnh nội dung học tập Kiến nghị Với mong muốn việc dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương trường học cần thiết tơi xin số kiến nghị sau : a Đối với trường THPT : Cần cung cấp cho giáo viên tư liệu liên quan tài liệu, sách, báo, đĩa VCD, DVD liên quan đến giảng b.Đối với Sở giáo dục Đào tạo : Hàng năm tổ chức tập huấn chuyên đề dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương cho giáo viên giảng dạy số môn, để giáo viên cập nhật phổ biến cho học sinh Trên tồn nội dung đề tài mà chúng tơi thực trường THPT Nho Quan A,với mong muốn cá nhân góp phần vào việc thực đổi phương pháp dạy học THPT Rất mong góp ý chân thành từ thầy giáo ,cô giáo bạn bè đồng nghiệp để đề tài chúng tơi hồn thiện hơn, hiệu áp dụng vào giảng dạy thc t Ngời thực đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A 34 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11” TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa, sách giáo viên Công nghệ 11, - NXB Giáo dục 2008 Sách giáo khoa, sách giáo viên Kĩ thuật lớp 11 (chương trình cũ) - NXB Giáo dục năm 1999 Các website Intrenet : http://giaoducphothong.edu.vn ninhbinh.edu.vn, Wikipeda.com.vn, Google Thư viện trực tuyến Violet Ngêi thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 35 ... Nho Quan A 30 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11 - Với giảng dy hc nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh. .. THPT Nho Quan A 29 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11 Tại động xe máy chạy bị chết máy khởi động lại... đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 13 Đề tài: “ Dạy học nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh địa phương thông qua chủ đề học: Các cấu động đốt - Công nghệ lớp 11 Câu Đối với động
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề bài học các cơ cấu của động cơ đốt trong công nghệ lớp 11, SKKN dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề bài học các cơ cấu của động cơ đốt trong công nghệ lớp 11, * Phương thức: Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi, B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI, * Phương thức: Kiểm tra bài cũ. Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi, Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng xupáp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay