THƯ VIỆN AUTOCAD MCCB, CONTACTOR, RELAY NHIỆT, ACB HÃNG MITSUBISHI

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 11:53

Trong đây là tập hợp tất cả thiết bị CAD của hãng MITSUBISHI dành cho các bạn đang làm việc và củng như học tập về lĩnh vực thiết kế tủ điện công nghiệp. Gồm các MCCB, ELCB, ACB, CONTACTOR,RELAY NHIỆT,.. Các thiết bị của hãng MITSUBISHI được dùng để bố trí trong tủ bảng điện, được phân loại theo những loại chính sau đây :+Tủ điện phân phối+Tủ điện điều khiển Tủ tụ bù+ Tủ ATS+ Tủ hợp bộ trung thế+ Tủ bảng điện hòa đồng bộ+ Tủ bảng điện PCCC+ Tủ điện viễn thông – tủ rack THƯ VIỆN THIẾT BỊ HÃNG MITSUBISHI Outline and Dimensions Type BH-D6 and BH-D10 MCB M5 SCREW Neutral Pole Neutral Pole 18 36 36 87 45 44.5 (1+N only) 18 18 54 54 3P 4P 17 44 70 maximum 72 3-TOP SOLDERLESS TERMINAL 1P ON ON ON ON 2P ON ON MITSUBISHI BH-D6 C16 MITSUBISHI BH-D6 C16 BH-D6 C16 MITSUBISHI BH-D6 BH-D6 MITSUBISHI C16 MITSUBISHI C16 4MITSUBISHI ~ 6000 00V 400V ~ IEC60898 6000 400V ~ IEC60898 6000 400V ~ IEC60898 6000 400V ~ IEC60898 6000 IEC60898 ~ IEC60898 6000 ON ON BH-D6 C16 400V NF30-CS NF63-CV NF125-CV NF250-CV NF400-CW NF630-CW NF800-CEW Insulation distance Insulation distance Breaker Breaker NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV M8 screw 24.0000 R1 NF250-CV NF125-RGV NF250-RGV NF125-CV 2P Breaker Breaker (Hex-socket) 111.0000 Breaker M5X0.8 screw Breaker M5X0.8 screw 52.0000 Breaker NF250-CV/SV/HV 2P 24.0000 Breaker R1 14.5000 126.0000 NF32-SV 52.0000 R1 M4X0.7 taps or Ø5 NF30-CS 2P 20.0000 111.0000 57.0000 52.0000 84.0000 Drilling plan 18.0000 Front-panel cutout R2.0000 M4X0.7 taps or Ø5 M4X0.7 or Ø5 taps 35.0000 E_NF125CV2-A NF125-CV 2P NF125-SV 2P 20.0000 Drilling plan M4X0.7 taps or Ø5 Front-plate cutout 50.0000 Drilling plan 100.0000 Drilling plan Front-panel cutout Front-panel cutout E_NF030CS2-A NF30-CS 2P E_NF063CV2_1-A NF32-SV 2P i3 `32A j NF63-CV 2P i3 `50A j NF63-SV 2P i3 `50A j NF63-HV 2P i10 `50A j M5X0.8 screw Breaker E_NF250CV2-A NF250-CV/SV/HV 2P NF125-SGV/HGV/RGV 2P NF160-SGV/HGV 2P NF250-SGV/HGV/RGV 2P Breaker 14.5000 NF30-CS 3P R2.0000 20.0000 84.0000 Insulation distance 18.0000 NF125-HV NF125-CV,NF125-SV 23.5000 M4X0.7 taps or Ø5 20.0000 M8 screw Breaker Breaker 24.0000 Drilling plan Front-plate cutout E_NF030CS3-A NF30-CS 3P Insulation distance NF125-CV 3P NF63-SV,NF63-HV NF32-SV,NF63-CV M5X0.8 screw Breaker Insulation distance R1 Breaker NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV 24.0000 111.0000 52.0000 NF250-CV NF32-SV NF125-RGV NF250-RGV R1 111.0000 Breaker Breaker M8 bolt (Hex-socket) 52.0000 M4X0.7 taps or Ø5 30.0000 86.0000 NF250-CV/SV/HV 3P Drilling plan Front-panel cutout R1 M4X0.7 taps or Ø5 25.0000 70.0000 Drilling plan 126.0000 52.0000 Front-panel cutout E_NF125CV3-A NF125-CV 3P NF125-SV 3P NF125-HV 3P E_NF063CV3_1-A NF32-SV 3P i3 `32A j NF63-CV 3P i3 `50A j NF63-SV 3P i3 `50A j NF63-HV 3P i10 `50A j 35.0000 M4X0.7 taps or Ø5 100.0000 Drilling plan Front-panel cutout E_NF250CV3-A NF250-CV/SV/HV 3P NF125-SGV/HGV/RGV 3P NF160-SGV/HGV 3P 3P NF250-SGV/HGV/RGV MCCB NF32-SV NF63-SV NF125-SV NF125-SGV NF125-SEV NF160-SGV NF250-SV NF250-SGV NF250-SEV NF400-SW Insulation distance NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV 200.0000 Insulation distance Breaker 100.0000 NF63-SV,NF63-HV NF32-SV,NF63-CV Breaker 100.0000 M5X0.8 screw 48.0000 M5X0.8 screw NF250-CV Breaker Insulation distance Insulation distance 200.0000 Breaker M8 bolt (Hex-socket) Breaker Insulation distance Insulation distance NF125-HEV,NF250-HEV NF125-SEV,NF250-SEV NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV 48.0000 Breaker NF125-RGV NF250-RGV 48.0000 Breaker R1 NF63-SV,NF63-HV NF32-SV,NF63-CV M8 bolt (Hex-socket) NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV Insulation distance Breaker NF125-HEV,NF250-HEV NF125-SEV,NF250-SEV 48.0000 200.0000 200.0000 7.0000 200.0000 168.0000 100.0000 70.0000 222.0000 Breaker NF125-RGV NF250-RGV 104.0000 R1 260.0000 Ø17.0000 260.0000 168.0000 100.0000 70.0000 222.0000 NF250-CV 200.0000 NF250-CV 224.0000 M8 bolt (Hex-socket) 7.0000 224.0000 Breaker Breaker M8 bolt (Hex-socket) 48.0000 NF250-CV Breaker NF125-RGV NF250-RGV 48.0000 Breaker M8 bolt (Hex-socket) Breaker 200.0000 NF125-RGV NF250-RGV Breaker Breaker M8 bolt (Hex-socket) 48.0000 Breaker M8 bolt (Hex-socket) Breaker 48.0000 R1 48.0000 Ø9.0000 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 104.0000 104.0000 R1 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 104.0000 Ø17.0000 Ø17.0000 Ø9.0000 Ø9.0000 90.0000 44.0000 8.0000 M4X0.7 taps or Ø5 122.0000 R2.0000 100.0000 Ø17.0000 R2.0000 Ø17.0000 50.0000 R1 Ø9.0000 136.0000 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 288.0000 252.0000 288.0000 100.0000 M4X0.7 taps or Ø5 122.0000 8.0000 Drilling plan 144.0000 Front-panel cutout 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 104.0000 288.0000 204.0000 100.0000 288.0000 252.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 8.0000 Ø17.0000 122.0000 70.0000 Ø9.0000 E_NF063CV2_1-A 200.0000 122.0000 M4X0.7 taps or Ø5 70.0000 136.0000 M4X0.7 taps or Ø5 70.0000 8.0000 8.0000 200.0000 204.0000 100.0000 252.0000 200.0000 Ø17.0000 104.0000 Ø9.0000 8.0000 136.0000 Ø9.0000 90.0000 44.0000 90 8.0000 8.0000 144.0000 Ø17.0000 140.0000 Ø17.0000 Drilling plan 184.0000 Ø17.0000 Ø17.0000 210.0000 Front-panel cutout Ø17.0000 70.0000 8.0000 NF32-SV 2P i3 `32A j NF63-CV 2P i3 `50A j NF63-SV 2P i3 `50A j NF63-HV 2P i10 `50A j E_NF063CV2_1-A NF32-SV 2P i3 `32A j NF63-CV 2P i3 `50A j NF63-SV 2P i3 `50A j NF63-HV 2P i10 `50A j 330.0000 90.0000 Ø17.0000 Ø9.0000 Front-panel cutout 44.0000 Ø9.0000 Ø17.0000 Drilling plan 144.0000 104.0000 104.0000 NF125-RGV NF250-RGV 136.0000 8.0000 330.0000 Ø17.0000 90 100.0000 Ø17.0000 50.0000 100.0000 R1 R1 104.0000 8.0000 90.0000 44.0000 140.0000 144.0000 200.0000 90.0000 Drilling plan 184.0000 Front-panel cutout M4X0.7 taps or Ø5 90.0000 44.0000 210.0000 M4X0.7 taps or Ø5 90.0000 NF125-RGV NF250-RGV 44.0000 44.0000 122.0000 70.0000 70.0000 M4X0.7 taps or Ø5 122.0000 136.0000 8.0000 44.0000 122.0000 M4X0.7 taps or Ø5 70.0000 200.0000 Drilling plan 184.0000 Front-panel cutout 122.0000 M4X0.7 taps or Ø5 70.0000 144.0000 140.0000 200.0000 8.0000 Drilling plan 184.0000 Front-panel cutout 200.0000 70.0000 8.0000 140.0000 144.0000 200.0000 Drilling plan 184.0000 Front-panel cutout 144.0000 Drilling plan 200.0000 210.0000 70.0000 136.0000 200.0000 70.0000 210.0000 8.0000 140.0000 Front-panel cutout 122.0000 90.0000 44.0000 136.0000 136.0000 70.0000 210.0000 Drilling plan NF125-RGV NF250-RGV 90.0000 NF125-RGV NF250-RGV 144.0000 200.0000 144.0000 184.0000 210.0000 200.0000 70.0000 140.0000 8.0000 70.0000 200.0000 136.0000 200.0000 140.0000 184.0000 Front-panel cutout 210.0000 E_NF250CV2-A NF250-CV/SV/HV 2P NF125-SGV/HGV/RGV 2P NF160-SGV/HGV 2P NF250-SGV/HGV/RGV 2P E_NF250CV2-A NF250-CV/SV/HV 2P NF125-SGV/HGV/RGV 2P NF160-SGV/HGV 2P NF250-SGV/HGV/RGV 2P E_NF125SEV3-A NF125-SEV 3P NF125-HEV 3P NF250-SEV 3P NF250-HEV 3P E_NF250CV2-A NF250-CV/SV/HV 2P NF125-SGV/HGV/RGV 2P NF160-SGV/HGV 2P NF250-SGV/HGV/RGV 2P E_NF125SEV3-A NF125-SEV 3P NF125-HEV 3P NF250-SEV 3P NF250-HEV 3P E_NF250CV2-A E_NF250CV2-A NF250-CV/SV/HV 2P NF250-CV/SV/HV 2P NF125-SGV/HGV/RGV 2P NF160-SGV/HGV 2P NF250-SGV/HGV/RGV 2P NF125-SGV/HGV/RGV 2P NF160-SGV/HGV 2P NF250-SGV/HGV/RGV 2P Insulation distance NF63-SV,NF63-HV Breaker 100.0000 M5X0.8 screw NF32-SV,NF63-CV Breaker 48.0000 Insulation distance Insulation distance NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV 7.0000 Breaker 100.0000 R1 224.0000 260.0000 168.0000 100.0000 70.0000 M8 screw 222.0000 104.0000 Breaker NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV 48.0000 200.0000 NF250-CV 200.0000 NF250-CV 90.0000 R1 Ø9.0000 Insulation distance NF63-SV,NF63-HV Breaker 100.0000 M5X0.8 screw NF125-RGV NF250-RGV Breaker Breaker M8 bolt (Hex-socket) Ø17.0000 NF32-SV,NF63-CV 48.0000 224.0000 122.0000 50.0000 44.0000 136.0000 M4X0.7 taps or Ø5 260.0000 168.0000 100.0000 222.0000 Insulation distance Insulation distance 168.0000 100.0000 70.0000 222.0000 Drilling plan 144.0000 122.0000 60.0000 Breaker M8 bolt (Hex-socket) R1 M4X0.7 taps or Ø5 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 Breaker Breaker 48.0000 Insulation distance NF125-HEV,NF250-HEV NF125-SEV,NF250-SEV 200.0000 NF250-CV 200.0000 NF250-CV Breaker 200.0000 Front-panel cutout 90 104.0000 90.0000 M8 bolt (Hex-socket) NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV NF125-HEV,NF250-HEV NF125-SEV,NF250-SEV 90.0000 Ø9.0000 8.0000 150.0000 R1 260.0000 NF125-RGV NF250-RGV Insulation distance Breaker 48.0000 104.0000 140.0000 Ø17.0000 100.0000 7.0000 224.0000 NF125-RGV NF250-RGV Breaker M8 bolt (Hex-socket) NF125-RGV NF250-RGV Breaker Breaker M8 bolt (Hex-socket) 48.0000 Breaker 200.0000 48.0000 R1 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 Breaker M8 bolt (Hex-socket) 104.0000 48.0000 252.0000 Breaker 48.0000 104.0000 172.0000 Ø9.0000 44.0000 E_NF063CV3_1-A 122.0000 44.0000 M4X0.7 taps or Ø5 50.0000 136.0000 136.0000 Ø17.0000 120.0000 8.0000 180.0000 Front-panel cutout 8.0000 Ø17.0000 Ø9.0000 90 8.0000 70.0000 70.0000 Ø17.0000 8.0000 140.0000 Drilling plan 144.0000 70.0000 70.0000 R1 R1 Ø17.0000 R2.0000 288.0000 100.0000 150.0000 Ø9.0000 144.0000 Drilling plan NF32-SV 3P i3 `32A j NF63-CV 3P i3 `50A j NF63-SV 3P i3 `50A j NF63-HV 3P i10 `50A j Ø17.0000 Front-panel cutout E_NF125CV3-A NF125-RGV NF250-RGV 90 NF125-CV 3P NF125-SV 3P NF125-HV 3P 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 104.0000 104.0000 R2.0000 NF125-RGV NF250-RGV 104.0000 90.0000 44.0000 122.0000 70.0000 136.0000 M4X0.7 taps or Ø5 Ø17.0000 200.0000 90.0000 44.0000 122.0000 Ø9.0000 70.0000 136.0000 90.0000 8.0000 Ø9.0000 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 8.0000 140.0000 Ø9.0000 Ø17.0000 104.0000 200.0000 90.0000 8.0000 8.0000 144.0000 M4X0.7 taps or Ø5 70.0000 Ø17.0000 144.0000 200.0000 Drilling plan 70.0000 140.0000 210.0000 184.0000 Front-panel cutout Ø9.0000 200.0000 210.0000 Drilling plan 184.0000 Front-panel cutout 8.0000 Ø17.0000 Ø17.0000 8.0000 Ø17.0000 Ø17.0000 Ø17.0000 90.0000 E_NF063CV3_1-A NF125-RGV NF250-RGV 90.0000 NF32-SV 3P i3 `32A j NF63-CV 3P i3 `50A j NF63-SV 3P i3 `50A j NF63-HV 3P i10 `50A j NF125-RGV NF250-RGV 122.0000 44.0000 M4X0.7 taps or Ø5 136.0000 8.0000 144.0000 44.0000 122.0000 65.0000 70.0000 70.0000 44.0000 122.0000 200.0000 8.0000 210.0000 Drilling plan 184.0000 200.0000 122.0000 144.0000 44.0000 Drilling plan 184.0000 Front-panel cutout 8.0000 200.0000 204.0000 100.0000 Breaker 252.0000 M8 bolt (Hex-socket) 104.0000 Insulation distance Breaker NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV 48.0000 90.0000 Insulation distance 200.0000 Ø9.0000 Breaker 8.0000 Ø17.0000 Breaker M8 bolt (Hex-socket) Ø17.0000 Insulation distance NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV 48.0000 200.0000 R1 122.0000 70.0000 M4X0.7 taps or Ø5 65.0000 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 200.0000 Breaker 200.0000 252.0000 Breaker Breaker M8 bolt (Hex-socket) 136.0000 Breaker M8 bolt (Hex-socket) 104.0000 200.0000 90.0000 70.0000 48.0000 48.0000 210.0000 8.0000 Drilling plan 144.0000 Front-panel cutout Ø9.0000 44.0000 R1 8.0000 280.0000 184.0000 288.0000 Ø17.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 104.0000 Ø17.0000 90.0000 R1 Ø9.0000 122.0000 70.0000 M4X0.7 taps or Ø5 65.0000 44.0000 8.0000 70.0000 NF250-SV/HV 4P NF125-SGV/HGV 4P NF160-SGV/HGV 4P NF250-SGV/HGV 4P 200.0000 210.0000 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 Ø17.0000 288.0000 330.0000 204.0000 100.0000 252.0000 104.0000 136.0000 8.0000 144.0000 104.0000 R1 200.0000 Ø17.0000 E_NF250SV4-A 90.0000 Drilling plan Front-panel cutout 90.0000 Ø9.0000 44.0000 8.0000 280.0000 184.0000 122.0000 70.0000 M4X0.7 taps or Ø5 Ø9.0000 65.0000 44.0000 8.0000 210.0000 280.0000 200.0000 Ø17.0000 Ø17.0000 200.0000 Ø17.0000 70.0000 Ø17.0000 136.0000 8.0000 144.0000 Drilling plan Front-panel cutout M4X0.7 taps or Ø5 184.0000 E_NF250SV4-A M4X0.7 taps or Ø5 122.0000 122.0000 65.0000 200.0000 65.0000 200.0000 70.0000 70.0000 200.0000 136.0000 70.0000 NF250-SV/HV 4P NF125-SGV/HGV 4P NF160-SGV/HGV 4P NF250-SGV/HGV 4P 70.0000 200.0000 210.0000 280.0000 136.0000 8.0000 144.0000 210.0000 Drilling plan Front-panel cutout 280.0000 8.0000 144.0000 184.0000 184.0000 E_NF250SV4-A NF250-SV/HV 4P NF125-SGV/HGV 4P NF160-SGV/HGV 4P NF250-SGV/HGV 4P E_NF250SV4-A E_NF250SV4-A NF250-SV/HV 4P NF125-SGV/HGV 4P NF160-SGV/HGV 4P NF250-SGV/HGV 4P NV30-CS NV63-CV NV125-CV NV250-CV NV400-CW NV630-CW Insulation distance M5X0.8 screw Breaker Breaker Insulation distance 14.5000 NV125-HV NV125-CV,NV125-SV Insulation distance NV250-HV NV250-SV Insulation distance R1 ELCB 76.5000 96.0000 64.0000 54.0000 50.0000 84.0000 NV63-SV NV63-CV 52.0000 Breaker 50.0000 M5X0.8 screw Breaker 24.0000 50.0000 100.0000 Breaker Ø8.5000 M8 screw Ø5.0000 Breaker NV250-CV 24.0000 Breaker M8 bolt (Hex-socket) 3.5000 47.0000 10.0000 67.5000 49.0000 28.0000 23.5000 M4X0.7 taps or Ø5 65.0000 112.0000 52.0000 4.0000 55.0000 Breaker 24.0000 R1.0000 130.0000 Drilling plan 84.0000 50.0000 35.0000 111.0000 52.0000 R1.0000 Front-panel cutout NF400-CW 3P NFX4CW3X NV400-CW 67 45.0000 Ø8.5000 112.0000 130.0000 84.0000 50.0000 111.0000 52.0000 Ø4.5000 E_NV030CS3-A NV30-CS 3P 45.0000 Ø8.5000 R1.0000 Ø4.5000 144.0000 M4X0.7 taps or Ø5 61.0000 22.0000 68.0000 50.0000 4.0000 25.0000 61.0000 Drilling plan 90 165.0000 102.0000 50.0000 126.0000 52.0000 70.0000 72.0000 75.0000 30.0000 M4X0.7 or Ø5 taps Front-panel cutout Ø8.5000 Ø4.5000 4.0000 86.0000 22.0000 60.0000 90.0000 68.0000 4.0000 Ø8.5000 72.0000 90 Drilling plan Front-panel cutout 45.0000 22.0000 61.0000 35.0000 E_NV063CV2_1-A NV63-CV 2P i5 `50A j NV63-SV 2P i5 `50A j 70.0000 E_NV125CV3-A NV125-CV 3P NV125-SV 3P NV125-HV 3P 35.0000 M4X0.7 or Ø5 taps 100.0000 68.0000 100.0000 4.0000 105.0000 72.0000 92.0000 Drilling plan Front-panel cutout E_NV250CV3-A NV250-CV 3P NV250-SV NV250-HV 3P Insulation distance NV32-SV,NV63-SV,NV63-HV NV63-CV Breaker 50.0000 M5X0.8 screw Breaker 24.0000 3.5000 R1.0000 112.0000 130.0000 84.0000 50.0000 35.0000 111.0000 52.0000 45.0000 Ø4.5000 Ø8.5000 M4X0.7 taps or Ø5 61.0000 22.0000 50.0000 75.0000 68.0000 4.0000 25.0000 70.0000 72.0000 90 Drilling plan Front-panel cutout E_NV063CV3_1-A NV32-SV 3P i5 `32A j NV63-SV 3P i5 `50A j NV63-CV NV63-HV 3P i15 `50A j AE630-SW AE1000-SW AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SW AE2500-SW FIX DRAW ACB CONTACTOR RELAY NHIỆT S-T10 S-T12 S-T20 S-T21 S-T25 S-T32 S-T35 TH-T18 TH-T18 TH-T18 TH-T25 TH-T25 TH-T25 TH-T25 S-T50 S-T65 S-T80 S-T100 TH-T25 TH-T65 TH-T65 TH-T100 TH-T50 TH-T100 AE3200-SW FIX DRAW DRAW FIX Drilling plan E_NF125SEV4-A NF125-SEV 4P NF125-HEV 4P NF250-SEV 4P NF250-HEV 4P NF250-HV,NF125-HGV,NF160-HGV,NF250-HGV NF250-SV,NF125-SGV,NF160-SGV,NF250-SGV 330.0000 200.0000 210.0000 280.0000 Insulation distance R1 288.0000 65.0000 200.0000 184.0000 70.0000 E_NF250CV3-A NF250-CV/SV/HV 3P NF125-SGV/HGV/RGV 3P NF160-SGV/HGV 3P NF250-SGV/HGV/RGV 3P E_NF250CV3-A NF250-CV/SV/HV 3P NF125-SGV/HGV/RGV 3P NF160-SGV/HGV 3P NF250-SGV/HGV/RGV 3P E_NF250CV3-A NF250-CV/SV/HV 3P NF125-SGV/HGV/RGV 3P NF160-SGV/HGV 3P NF250-SGV/HGV/RGV 3P Breaker 48.0000 44.0000 M4X0.7 taps or Ø5 144.0000 70.0000 Front-panel cutout Front-panel cutout 280.0000 E_NF125SEV4-A NF125-SEV 4P NF125-HEV 4P NF250-SEV 4P NF250-HEV 4P Breaker M8 bolt (Hex-socket) 136.0000 200.0000 144.0000 200.0000 210.0000 M4X0.7 taps or Ø5 70.0000 136.0000 70.0000 140.0000 8.0000 140.0000 200.0000 Drilling plan M4X0.7 taps or Ø5 136.0000 200.0000 70.0000 184.0000 70.0000 210.0000 E_NF250CV3-A NF250-CV/SV/HV 3P NF125-SGV/HGV/RGV 3P NF160-SGV/HGV 3P NF250-SGV/HGV/RGV 3P 200.0000 NF250-SV/HV 4P NF125-SGV/HGV 4P NF160-SGV/HGV 4P NF250-SGV/HGV 4P Drilling plan Front-panel cutout Front-panel cutout NF400-SEW NF630-SW NF630-SEW NF800-SEW NF1000-SEW NF1250-SEW NF1600-SEW
- Xem thêm -

Xem thêm: THƯ VIỆN AUTOCAD MCCB, CONTACTOR, RELAY NHIỆT, ACB HÃNG MITSUBISHI, THƯ VIỆN AUTOCAD MCCB, CONTACTOR, RELAY NHIỆT, ACB HÃNG MITSUBISHI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay