Những dự án tiềm năng bước ra từ cuộc thi iot startup

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:32

28/11/2018 Những dự án tiềm bước từ thi IoT Startup In trang (Ctr + P) Thứ bảy, 24/11/2018, 00:00 (GMT+7) Những dự án tiềm bước từ thi IoT Startup Đèn đường thông minh S3, khóa thơng minh Atovi, thiết bị đo mơi trường Envisor, bảng hiệu thông minh Greensign tạo dấu ấn qua mùa IoT Startup "IoT Startup" thi thường niên Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM Sở Khoa học Công nghệ đạo tổ chức từ năm 2016 Đến nay, sau ba mùa, nhiều dự án bước từ thi tạo dấu ấn ban đầu PGS TS Lê Hoài Quốc - Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM cho biết ban tổ chức xác định thi khơng nhằm để có giải pháp hồn thiện hay có tiền đầu mà muốn khuyến khích phát triển ý tưởng sáng tạo Từ đó, đơn vị nuôi dưỡng mầm ươm, chồi ban đầu tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện ứng dụng, giải pháp đem lại tính hữu ích, khả thi áp dụng vào sống Trải qua ba năm, thi thu hút gần 200 dự án tham gia Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao cam kết đồng hành dự án tham gia khoảng thời gian tháng từ ý tưởng sản phẩm mẫu, hoàn thiện, triển khai thí điểm thực tế sản phẩm giới thiệu vòng chung kết Dưới số dự án tiềm ứng dụng vào sống bước từ mùa thi IoT Startup S3 hệ thống đèn đường thông minh công nghệ Việt, triển khai thực tế thành công Khu Công nghệ cao TP HCM (quận 9) Khu dân cư Homyland (quận 2) Đại diện công ty cho biết sau trình triển khai dự án đạt kết cao việc tiết kiệm lượng, bảo đảm chiếu sáng Giải pháp cung cấp chức tiết kiệm 40 -60% điện tiêu thụ, kiểm soát hồn tồn qua Internet, đặt lịch trình đặt chế độ tự động tăng giảm độ sáng, tự động cảnh báo cố đèn, cố điện trung tâm https://startup.vnexpress.net/print/xu-huong/nhung-du-an-tiem-nang-buoc-ra-tu-cuoc-thi-iot-startup-3831746.html 1/3 28/11/2018 Những dự án tiềm bước từ thi IoT Startup Khóa thơng minh GtekLock (ATOVI) giúp điều khiển giám sát trực tiếp khóa nhà thông qua thiết bị thông minh điện thoại, máy tính bảng Hiện nay, cơng ty đa dạng hóa sản phẩm dành cho nhiều đối tượng khác Airbnb, chung cư, khách sạn, hộ gia đình Hệ thống thiết bị đo môi trường Envisor thiết kế riêng cho ao nuôi trồng thủy sản Thiết bị đo mơi trường nước liên tục gửi điện thoại số mà người nuôi quan tâm pH, oxy, nhiệt độ, độ mặn Khi số vượt giới hạn máy tự động cảnh báo nóng cách gọi điện đến số điện thoại cài đặt trước Hiện công ty Tepbac tiếp tục phát triển phiên đo 15 số môi trường nước https://startup.vnexpress.net/print/xu-huong/nhung-du-an-tiem-nang-buoc-ra-tu-cuoc-thi-iot-startup-3831746.html 2/3 28/11/2018 Những dự án tiềm bước từ thi IoT Startup Greensign dự án bảng hiệu thông minh dành cho chuỗi bán lẻ đô thị thông minh Signee Bảng hiệu có tính hiển thị {dấu hiệu Pull Marketing} điểm bán chuỗi bán lẻ để tiếp cận khách hàng gần tức thì, khách hàng đưa định mua hàng nhanh mà không cần phải đọc nhiều thông tin Công ty cho biết kỳ vọng tạo nên bước đột phá cho thị trường marketing, chăm sóc khách hàng chủ chuỗi bán lẻ Trương Sanh https://startup.vnexpress.net/print/xu-huong/nhung-du-an-tiem-nang-buoc-ra-tu-cuoc-thi-iot-startup-3831746.html 3/3 ... nước https:/ /startup. vnexpress.net/print/xu-huong/nhung-du-an-tiem-nang-buoc -ra- tu-cuoc -thi- iot- startup- 3831746.html 2/3 28/11/2018 Những dự án tiềm bước từ thi IoT Startup Greensign dự án bảng hiệu...28/11/2018 Những dự án tiềm bước từ thi IoT Startup Khóa thơng minh GtekLock (ATOVI) giúp điều khiển giám sát trực tiếp khóa nhà thơng qua thi t bị thơng minh điện thoại,... tạo nên bước đột phá cho thị trường marketing, chăm sóc khách hàng chủ chuỗi bán lẻ Trương Sanh https:/ /startup. vnexpress.net/print/xu-huong/nhung-du-an-tiem-nang-buoc -ra- tu-cuoc -thi- iot- startup- 3831746.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Những dự án tiềm năng bước ra từ cuộc thi iot startup, Những dự án tiềm năng bước ra từ cuộc thi iot startup

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay