Tiết kiệm giá trúng thầu nhờ đấu thầu qua mạng

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:23

28/11/2018 Tiết kiệm giá trúng thầu nhờ đấu thầu qua mạng In trang(Ctr + P) Thứ năm, 24/8/2017, 16:35 (GMT+7) Tiết kiệm giá trúng thầu nhờ đấu thầu qua mạng Cục trưởng Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết số lượng đấu thầu qua mạng năm 2016 năm trước cộng lại Ơng Nguyễn Đăng Trương - Cục trưởng Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) chia sẻ, số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng ngày tăng mang lại nhiều hiệu sau năm triển khai thực - Năm 2016 năm thực lộ trình đấu thầu qua mạng Xin ơng cho biết kết thực đến nào? - Đấu thầu qua mạng việc tin học hóa bước q trình tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Đăng Trương Kinh nghiệm cho thấy, đấu thầu qua mạng công cụ hữu hiệu để tăng cường hiệu mua sắm cơng phủ thể tiêu tăng tính cạnh tranh, tỷ lệ tiết kiệm cao, giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm chi phí lại, chi phí in ấn nhà thầu, bên mời thầu Cả nước có 3.327 gói thầu làm qua mạng với tổng giá trị 3.020 tỷ đồng tổng giá trúng thầu 2.720 tỷ đồng, số gói thầugiá trúng tiết kiệm 50-60% Từ thực hiện, số gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng năm giai đoạn 2009 - 2015 cộng lại ngày gia tăng Dự đốn số lượng gói thầu qua mạng năm 2017 tăng gấp đơi, chí gấp ba năm 2016 https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/doanh-nghiep/tiet-kiem-gia-trung-thau-nho-dau-thau-qua-mang-3632243.html?vn_source=rcm_detail&vn_m… 1/2 28/11/2018 Tiết kiệm giá trúng thầu nhờ đấu thầu qua mạng - Mặc dù tăng nhanh số lượng đấu thầu qua mạng Việt Nam Theo ơng đâu vướng mắc khiến việc triển khai chưa kỳ vọng? - Thực tế, bắt buộc áp dụng thức từ năm 2016 nên nhiều nhà thầu chưa nắm bắt hội tham gia cạnh tranh sòng phẳng với gói chọn nhà thầu qua mạng nên số lượng tham gia chưa cao Bên cạnh đó, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phát triển tảng công nghệ Hệ thống KONEPS Chính phủ Hàn Quốc tài trợ từ năm 2009 nên người dùng gặp số trở ngại thao tác Ngoài ra, Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, chưa có cho gói thầu xây lắp, dịch vụ phi tư vấn áp dụng đấu thầu qua mạng Chúng liệt đưa biện pháp để tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bên liên quan - Cụ thể biện pháp tháo gỡ thưa ơng? - Tháng 7/2017, Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Thủ tướng lập Ban Chỉ đạo quốc gia đấu thầu qua mạng Phó thủ tướng làm Trưởng ban nhằm tăng cường phối hợp kịp thời bộ, ngành, địa phương giúp rà soát, sửa đổi bổ sung quy định phù hợp, thúc đẩy phát triển đấu thầu qua mạng Đầu tháng 8/2017, Bộ trình Chính phủ ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công tác đấu thầu dự án đầu tư phát triển hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước Trong yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc thực công khai thông tin đấu thầu thực lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định Để giải triệt để khó khăn mặt kỹ thuật, Cục Quản lý đấu thầu khẩn trương thực thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo mơ hình đối tác công tư (PPP) để xây dựng Hệ thống đấu thầu qua mạng tổng thể sử dụng công nghệ đại với đầy đủ chức Dự kiến quí I/2018 lựa chọn thành cơng nhà đầu tư Bên cạnh đó, để tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng, cơng tác truyền thơng thay đổi thói quen nhận thức bên liên quan chủ chốt bao gồm: quan quản lý nhà nước đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu cần đẩy mạnh Ngoài ra, Cục Quản lý đấu thầu trình ban hành Thơng tư quy định chi tiết lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu liên tục nâng cấp, chỉnh sửa Hệ thống để khắc phục khó khăn kỹ thuật dung lượng tệp tin dự thầu, cải thiện giao diện thân thiện với người dùng Để mở rộng phạm vi áp dụng với gói thầu sử dụng vốn ODA, Cục Quản lý đấu thầu phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm áp dụng đấu thầu qua mạng gói thầu sử dụng vốn tài trợ ADB/WB Sự tham gia, ủng hộ tích cực ADB WB q trình triển khai đấu thầu qua mạng góp phần thúc đẩy đối tác phát triển, nhà tài trợ khác sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho gói thầu sử dụng nguồn vốn tài trợ họ động lực để đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng Việt Nam Hiện nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu xây dựng hệ thống giám sát, thống kê công tác đấu thầu, hệ thống danh mục sản phẩm e-catalogue tích cực tham gia “Sáng kiến hợp đồng công khai” Tổ chức Sáng kiến tồn cầu cơng khai hợp đồng WB triển khai Trong tương lai không xa, kết lựa chọn nhà thầu, kết thực hợp đồng gói thầu cơng khai chi tiết hơn; lực, kinh nghiệm nhà thầu lịch sử tham gia đấu thầu trình thực hợp đồng nhà thầu thống kê, công khai uy tín nhà thầu đánh giá bên liên quan chủ đầu tư, người dân khu vực thực dự án, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng, Hiệp hội Nhà thầu tư vấn xây dựng Theo Đấu thầu https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/doanh-nghiep/tiet-kiem-gia-trung-thau-nho-dau-thau-qua-mang-3632243.html?vn_source=rcm_detail&vn_m… 2/2 ... mời thầu qua mạng nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm áp dụng đấu thầu qua mạng gói thầu sử dụng vốn tài trợ ADB/WB Sự tham gia, ủng hộ tích cực ADB WB trình triển khai đấu thầu qua mạng. ..28/11/2018 Tiết kiệm giá trúng thầu nhờ đấu thầu qua mạng - Mặc dù tăng nhanh số lượng đấu thầu qua mạng Việt Nam Theo ông đâu vướng mắc khiến việc triển... mạng đấu thầu quốc gia cho gói thầu sử dụng nguồn vốn tài trợ họ động lực để đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng Việt Nam Hiện nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu xây dựng hệ thống giám
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết kiệm giá trúng thầu nhờ đấu thầu qua mạng, Tiết kiệm giá trúng thầu nhờ đấu thầu qua mạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay